De Noordwijker

26 mei 2020

De Noordwijker 26 mei 2020


Parkeren fors duurder

Voor het Kloosterplein worden de tarieven voor winkelend publiek ook twee en een half keer verhoogd. | WS

parkeren n Heel veel Noordwijkers binnen de kernen Binnen en aan Zee zijn verontwaardigd en boos over de aangekondigde verhoging van het inwonerstarief parkeren. De verhoging van € 20,00 naar € 50,00 is bij velen totaal verkeerd gevallen.

Bij de vergunninghouders kwam simpelweg de mededeling: ‘Gewijzigd tarief inwonersparkeervergunningen’. Het nieuwe tarief voor een inwonersparkeervergunning is € 50,00 op jaarbasis.

Hier gaat het om een besluit van de gemeenteraad over parkeerbelasting. Specfiek over de zogenaamde inwonersvergunning die door iedere inwoner kan worden aangevraagd om daarmee, in combinatie met de parkeerschijf, voor een periode van 3 uur gratis te kunnen parkeren. Met name in de speciaal daartoe aangewezen gebieden.

Naast de inwonersvergunning bestaat er bovendien een bewonersvergunning. Die kan worden aangevraagd door inwoners die in de betaalde gebieden aan zee en de dorpskern in binnen waar betaald parkeren al is ingevoerd. Voor het Kloosterplein worden de tarieven voor niet-vergunninghouders ook twee en een half keer verhoogd.

Naast de wijziging in tarieven voor bezoekers aan Noordwijk aan zee is er ook de wijziging voor bewoners. Die ook een tweede of een derde vergunning per woonadres mogen aanvragen. En ook de tweede en derde vergunningstarieven zijn fors verhoogd. respectievelijk de tweede van €20,00 naar € 50,00 en de derde van € 20,00 naar maar liefst € 100,00.

Het uitgangspunt van de gemeenteraad is dat alle inwoners binnen de fusiegemeente recht hebben op een inwonersvergunning voor parkeren in de kernen Binnen en aan Zee. Naar verwachting zouden er daardoor meer inwonersvergunningen worden uitgegeven. Uiteindelijk met het doel te vereenvoudigen en alles kostendekkend te houden. Met alle gevolgen voor de individuele inwoners van dien.

Vanuit de bevolking is op allerlei manieren gereageerd. Vooral de sociale media ontplofte met verwijten richting politiek. Veel Noordwijkers uit de kernen Binnen en aan Zee wijten de verhoging aan de fusie. Ze verwijten de diverse politieke partijen hun belofte dat de fusie geen financiële gevolgen voor de inwoners mocht hebben, nu al te hebben verkwanseld.

Ook Maestro naar volgend jaar

Foto: Richard van Egmond

uitgesteld n Alles was klaar om met de repetities te beginnen: Muziekvereniging de Harpe Davids uit Noordwijkerhout had data vastgelegd, zalen gereserveerd in De Zilk, Noordwijk en Noordwijkerhout voor de eerste, tweede en derde ronde en, niet het onbelangrijkst, deelnemers gecontracteerd.

Maestro 2020 kon beginnen. Maar corona gooide ook hier roet in het eten. Er kan in ieder geval niet eerder dan september worden begonnen met repetities, en dat is te laat. Daarom heeft het bestuur, in overleg met de kandidaten voor de titel ‘Maestro van de gemeente Noordwijk’ besloten deze editie van Maestro uit te stellen naar 2021. Het goede nieuws is wel dat allen, die deze keer een rol zullen zouden spelen bij Maestro, en dat zijn er nogal wat, het bestuur zonder aarzelen hebben laten weten ook volgend jaar van de partij te willen zijn.

>Vlag voor helden

eerbetoon n Maandag 25 mei werd om 9.00 uur de vlag van de vuurtoren gehesen door Nicolette Terhaag en Laura Martin van De Makers Theater voor alle helden in Nederland en ver daarbuiten. Dit deden zij speciaal om alle mensen die voor ons klaar staan in deze corona crisis een hart onder de riem te steken en te bedanken voor al het harde werk dat zij verrichten om ons door deze crisis heen te helpen. | Foto: Richard van Egmond

Panelrubriek n Spraakmakend

Politieke in impasse voor Strandrups

Niet zo maar eventjes op te lossen’

Gratis mondkapjes voor zorgwerkers

Mogelijk fusie Zeehonk en Wakersduin

Politiek staat machteloos in de Strandrupsdiscussie

Strandrups n ´Geef ons alstublieft tijd en ruimte. Want we kunnen vandaag echt nog geen duidelijkheid geven´. Dat was de smeekbede van burgemeester Verkleij richting de Noordwijkse politiek. Die zich tijdens een Rondetafelgesprek vragend uitsprak over de problemen rondom de zogenaamde Strandrups. Het voertuig, inmiddels zonder rupsbanden, wat door de stichting Outdoor For Disabled wordt ingezet om mensen met beperkingen een heerlijk dagje op het strand te bezorgen.

´Er is werkelijk niemand die er ook maar iets van begrijpt´. Dat was de strekking van de inbreng van de genoemde stichting, die via woordvoerder Thomas Steenvoorden een doortimmerd en voor iedereen begrijpelijk verhaal aan de gemeenteraad liet horen. Met daarin o.a. de oplossing om de stichting een doorlopende evenementenvergunning te verlenen. Zodat in de geest van Bloemencorso en carnavalsoptocht dit bijzonder voertuig toch op het strand kan worden ingezet.


Openbare weg

Dat is waar het allemaal om draait. Het Noordwijkse strand is gekenmerkt als openbare weg. De Dienst Wegverkeer kan en wil voor het huidige voertuig geen vergunning voor de openbare weg afgeven. Dat zou gek genoeg wel kunnen wanneer er een aanhangwagen aan gekoppeld zou worden. Een suggestie die door Steenvoorden uit veiligheidsoverweging verworpen werd. Ook de politiek zag het voordeel en de veiligheid daarvan niet van in.


Proefproces

Vanuit de VVD liet Hans Knapp weten dat volgens zijn inzicht slechts een gang naar de rechter de oplossing kan brengen. Gewoon het strand op met de mogelijkheid dat de politie bekeurt en dan de rechter vragen om een uitspraak.


Gerben van Duin (PUUR) toonde zich daar geen voorstander van. De voormalig wethouder liet de geschiedenis nog eens de revue passeren. Hij wilde nu op zoek naar de geest van de regel waarbij de veiligheid van gebruikers en strandbezoekers gewaarborgd is en mensen met beperkingen een mooie dag op het strand wordt geboden.’ Laten we hier alstublieft geen juridisch steekspel van maken. Laat u ook niet verleiden om in de langdurige technische discussie te verzanden en met rare dingen te komen zoals aanhangers.’


Schimmig

Het bleef in feite allemaal, zeker voor de neutrale toehoorders, uiterst schimmig. Ook op diverse eenvoudige vragen die door de politiek werden gesteld kwamen nauwelijks verhelderende antwoorden. Zoals op de vraag van Kim van Eeden (LSN) wat de voor of nadelen zijn van het strand als openbare weg. Of die van Alien Alkemade CDA: ‘Waarom in het Westland wel en in Noordwijk niet? Voorzitter Koppel bestempelde dit als zogenaamde technische vragen wat dan ter zijner tijd met een schriftelijk antwoord kan worden afgedaan.

Jan Janson (PvdA) wond er geen doekjes om.’We willen een snelle en een voor eens en voor altijd geldende oplossing. Zodat we voorlopig tien jaar normaal op het strand kunnen rijden. En geen onzin met aanhangwagens of iets dergelijks alleen voor de show.’ Daarin vond hij Karel van Herwaarde (D66), die een rechtszaak een koninklijke oplossing noemde, aan zijn zijde.


‘Gek geworden’

Hoewel heel duidelijk werd dat er ambtelijk nauwelijks kansen worden gezien om het huidige voertuig te laten rondrijden vroeg de burgemeester aan de vergadering toch om respijt: ‘Er ligt een tsunami aan stukken, voorstellen en ideeën. Wij willen allemaal hetzelfde, een totaaloplossing. Helaas gaan wij dit probleem vanavond niet eventjes oplossen. En ik kan u nu ook geen duidelijkheid geven. We hebben tijd en ruimte nodig om met elkaar na te denken hoe we tot die oplossing komen. Het Openbaar Ministerie speelt daarin inderdaad een belangrijke rol’, aldus burgemeester Verkleij.


Het veelzeggende slotakkoord was voor Thomas Steenvoorden: ’We zijn met elkaar toch echt gek geworden als we menen dat het strand een openbare weg is’.

>GGD Hollands Midden publiceert regionale cijfers over corona op dashboard

coronacijfers n "De komende tijd testen we veel meer op Covid-19 dan voorheen", laat de GGD Hollands Midden weten. "Ook intensiveren we het bron- en contactonderzoek. Dit is nodig, omdat landelijk de maatregelen om verspreiding van het coronavisus tegen te gaan, steeds meer versoepeld worden. Gevolg hiervan is dat de cijfers een realistischer beeld gaan geven van de verspreiding van corona in de regio Hollands Midden." De GGD HM publiceert daarom vanaf nu dagelijks de cijfers op het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl


De cijfers op het dashboard geven inzicht in de verspreiding van het virus en het effect daarvan op ziekenhuisopnames en overlijdens in de regio Hollands Midden en per gemeente. "Zijn we in staat om met elkaar het virus onder controle te houden? Waar moeten we extra voorzichtig zijn of extra maatregelen nemen? We lichten de cijfers toe en vullen het dashboard aan met andere relevante cijfers rondom corona."


Beter zicht op verspreiding

De GGD test een steeds bredere groep met coronaklachten, zoals leraren, mantelzorgers, kappers en jeugdtrainers. In juni is het de bedoeling om iedereen in Nederland met klachten te testen. "Voordat de maatregelen werden versoepeld, testten we alleen kwetsbare groepen en zorgpersoneel. De cijfers zeiden toen weinig over het daadwerkelijke aantal patiënten met corona in een gemeente en/of onze regio."

Omdat de cijfers dus een realistischer beeld geven van de verspreiding in onze regio, wil de GGD HM de cijfers centraal beschikbaar stellen. Het dashboard van GGD HM leent zich daar goed voor.

Kijk op www.eengezonderhollandsmidden.nl. Het dashboard wordt elke dag voor 18.00 uur geactualiseerd.

Gratis mondkapjes voor Noordwijkse verzorgenden

Hakim Traïdia gaf optreden voor senioren. | Foto en tekst : Wim Siemerink

n Dick van Tintelen: ‘We zijn en blijven Noordwijkers’

Mondkapjes n houden de gemoederen in Nederland al enige weken bezig. Medische en niet-medische mondkapjes of zo men wilt mondmaskers lijken er tekort te zijn. RTL-Nieuws maakte melding dat veel medewerkers in de thuiszorg en ook die in verpleeghuizen nog steeds te maken hebben met grote tekorten aan beschermende middelen. Ondanks het nieuwe verdeelmodel dat inmiddels is ingevoerd.

Vader en zoons Van Tintelen doneren medische mondkapjes aan Noordwijkse verzorgenden. | Foto: Wim Siemerink

Velen in de zorg voelen zich onvoldoende beschermd om hun werk goed te kunnen doen. Ook in Noordwijk wordt in de verzorging nog vaak gewerkt zonder deze beschermingsmiddelen. Noordwijker Dick van Tintelen en zijn zoon Jasper stelden dit vast tijdens een van de bezoekjes aan de in Groot Hoogwaak zelfstandig wonende Oma van Tintelen.


Noordwijkers

We spreken hier met hen over in hun vestiging van Novum Pharma in Noordwijk. Het bedrijf dat lokaal vooral onder de naam Star Balm bekend staat door hun betrokkenheid bij het verenigingsleven en de sponsoring bij tal van evenementen ´Wij zijn en blijven Noordwijkers en geloven in de lokale economie. Daarbij steunen we heel graag het verenigingsleven’, zegt van Tintelen Sr. Dick en Jasper van Tintelen hebben via hun bedrijf Novum Pharma wereldwijd contacten in de wereld van medische producten. Daarbij zijn er in China, waar Jasper samen met zijn Chinese vrouw een belangrijk deel van het jaar vertoeft, een groot aantal bedrijven waar zaken mee wordt gedaan.


Beschermingsmiddelen

Dick van Tintelen: ‘China is een bijzonder land. Niet alleen ontzettend groot maar ook anders georganiseerd dan wij gewend zijn. Door onze langdurige samenwerking met gecertificeerde Chinese fabrikanten kunnen wij op dit moment heel selectief en kwaliteitsbewust tal van de beschermingsmiddelen inkopen. Die wij vervolgens distribueren in De Verenigde Staten, in Azië en in Europa. Niet alleen mondkapjes maar zeker ook de speciale medische maskers, de juiste kwaliteit handschoenen, beschermende kleding, thermometers in diverse uitvoeringen en zelfs beademingsmachines. Novum Pharma leverde een vliegtuig vol met o.a de mondkapjes aan de Belgen. Ook de Tsjechische overheid bestelde de benodigde mondkapjes van Novum Pharma Noordwijk.


Hoogwaak en Jeroen

Nu willen de heren van Tintelen de verzorgenden in Noordwijk, die werkzaam zijn in de verzorgingstehuizen Hoogwaak en Jeroen een hart onder riem steken en aan hen de noodzakelijke mondkapjes geheel gratis beschikbaar stellen. Dat zou gaan om een restpartij van 10 000 stuks van hoogwaardige kwaliteit. Het zijn zogenoemde chirurgische drielaags mondmaskers type 2R die ook aan de Tsjechische overheid werden geleverd.


Hoe, waar en wanneer dit cadeautje kan worden overhandigd is nog niet duidelijk. Daarvoor is eerst nog even overleg met de instanties nodig. Maar het aanbod staat en Noordwijk kan daar zijn voordeel mee doen. Jasper meldt verder nog dat Noordwijkse inwoners het via info@novumpharma.com kunnen melden dat zij een verpakking van deze hoogwaardige maskers wensen te ontvangen. Voor hen geldt dan een speciale prijs van 50 stuks voor € 35,00. Dit wel zo lang de voorraad strekt.

>Stichting Marhaba actief met Suikerfeest

suikerfeest n De Noordwijkse Stichting Marhaba Welkom liet in Noordwijk het einde van de Ramadan en het vieren van het Suikerfeest niet ongemerkt voorbij gaan. Omdat door de geldende regels het samenkomen in grotere groepen niet mogelijk is werd op kleinere schaal toch het Suikerfeest gevierd.


Op de zaterdag verrasten de bestuursleden Abdel Hamid El yaakoubi en Hassan Cherkaoui de ouderen Noordwijkers met een islamitische achtergrond met een persoonlijk bezoekje. En voor iedereen was er een presentje, een schaal met heerlijke traditionele lekkernijen. Op zondag bezocht men de bewoners van het seniorencomplex aan de IJmuiderstraat en ook de bewoners van De Rederijker.

Voor hen was er een speciaal optreden van Hakim Traïdia, theaterartiest en mimespeler. Bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol in Sesamstraat. Doordat het weer deze zondag niet wilde meewerken werd het een beperkte maar wel heel leuk optreden. En voor alle bewoners waren er prachtige boeketten lelies die dankbaar in ontvangst werden genomen.

Echtpaar Van Haaster is 65 jaar getrouwd

De jeugd van Crescendo repeteerde ondanks de harde wind buiten.

briljant n Overal op het Julianaplein in Noordwijkerhout wapperde vrolijk de Nederlandse vlag ondanks het miezerige weer. Alle buurtbewoners stonden op gepaste afstand van elkaar op straat bij het huis van de familie van Haaster om samen te zingen voor het bruidspaar dat zondag hun briljanten huwelijk vierde. De Vrolijke Muzikanten Ria en Jos Disseldorp zorgden voor de muzikale begeleiding. Burgemeester Wendy Verkley kwam het bruidspaar in de tuin feliciteren en overhandigde een boeket bloemen.

Door Ina Verblaauw

De 90-jarige Piet van Haaster werd geboren in De Zilk aan de Zilkerbinnenweg en de 88-jarige Truus Warmerdam in Voorhout. Het paar leerden elkaar kennen tijdens een dansfeest in een bollenschuur aan het Westeinde in Noordwijkerhout, waarbij Truus meteen opviel door haar mooie roze jurk. Het stel trouwde op 25 mei 1955 in Voorhout en namen hun intrek in een woning aan de Zilkerbinnenweg, waar Piet het bollenbedrijf van zijn vader overnam.

Het echtpaar kreeg vier kinderen (drie dochters en één zoon), heeft 12 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Op 62-jarige leeftijd deed Piet het bollenbedrijf over aan zijn zoon en verhuisde het echtpaar naar Noordwijkerhout. Truus was jarenlang vrijwilligster bij De Zonnebloem. Piet werd één van de eerste vrijwilligers van kinderboerderij De Dierenhoeve. Ook de tuin bij hun woonhuis wordt door Piet zelf onderhouden en ziet er prachtig uit.


Twee dagen feest

Het vieren met de eigen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen werd over twee dagen gespreid vanwege de corona bepalingen. De groep zou anders te groot zijn. “En zo vieren we twee dagen feest”, aldus een dochter. In een kas van het familiebedrijf wordt twee dagen gezorgd voor een feestelijke maaltijd om deze bijzondere mijlpaal te vieren.

>St. Jeanne d’Arc doet mee met Anjeractie

collecte n Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat dit jaar 80 jaar en wordt gevierd met een speciale jubileumcollecte: de Anjeractie tot en met 30 mei. Alle collecterende verenigingen mogen dit jaar 100% van de opbrengst zelf houden.

De leden van Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc kunnen vanwege de coronacrisis niet met de collectebus langs de deuren gaan. Voor het eerst in de geschiedenis van de Anjeractie vindt de collecte dan ook door middel van de mobiele telefoon plaats. Dat wil zeggen dat de leden via hun mobiel een bericht sturen naar hun persoonlijke contacten met de vraag om te doneren via hun mobiele telefoon aan onze vereniging. Het bericht is gepersonaliseerd zodat de ontvanger ziet van welke vereniging het bericht afkomstig is. Het is even wennen maar eigenlijk veel eenvoudiger en veiliger!

Noordwijkerhout kent een groot, actief amateurkunstveld. Amateurkunst is en blijft de inspirerende en verbindende factor in het ruime culturele aanbod van Noordwijkerhout. De activiteiten van onze vereniging, zoals optredens en concerten worden juist in deze tijd van corona zeer gemist. De opbrengst van de Anjeractie stelt de vereniging in staat om nieuwe plannen te maken en zich voor te bereiden op hervatting van het bruisende verenigingsleven, zeker met het honderdjarig bestaan volgend jaar. De vereniging verheugt zich daar zeer op!


Geen link ontvangen? Ga dan naar www.stjeannedarc.nl en klik op het logo van de Anjeractie.

>Repeteren in de open lucht

harmonie n Vrijdagavond hebben de jeugdleden t/m 18 jaar van Crescendo Noordwijk de harde wind getrotseerd en zijn weer gestart met de repetities.

Na een lange stop door de coronamaatregelen konden zij niet met elkaar oefenen. Daarom is er, nu de jeugd weer buiten mag repeteren, door het bestuur naar mogelijkheden gezocht. Op het parkeerterrein van Koninklijke Beuk mochten zij hun muzikale kwaliteiten weer laten horen. En met succes. Het klonk prima.

21 / 26

Foto: Cor de Mooy

Een prachtig initiatief de strandrups, gedragen door vrijwilligers en een uitkomst voor mensen met een lichamelijke beperking om van ons natuurschoon te kunnen genieten.

Een weg die onderhouden wordt door de gemeente Noordwijk kan door de raad aan het openbaar verkeer onttrokken worden volgens de wegenwet, artikel 8 en 9, bevestigd door Oudoor4Disabled. Een proefproces kan duidelijkheid verschaffen. Wellicht kan de gemeente in afwachting van dit proces rechtstreeks met het OM een afspraak maken, voor het weer winter is.

De strandrups past prima binnen de kuuroordstatus van Noordwijk, een kuuroord voor iedereen! Een status waar Noordwijk Marketing en de gemeente hard aan getrokken hebben.

Maak het kuuroord dan ook waar!

Foto: Cor de Mooy

Jaarlijks maken bijna 3.000 mensen met lichamelijke beperkingen een ritje over het strand. Een ware belevenis van strand, duin, zee en frisse lucht. Iedereen gunt vanzelfsprekend deze mensen zo’n uitje. En toch staat daar nu een splinternieuwe strandrups, die niet mag rijden. En dat allemaal omdat het strand wordt gezien als openbare weg en dan moet een voertuig voorzien zijn van een kenteken. De RDW gaat daarover en zo’n rups past kennelijk niet in een categorie. Dan maak je toch een nieuwe categorie, waar ook de carnavalswagens en corsowagens in kunnen? Wij hebben in dit land een stelsel van wetten, regels, vergunningen en ontheffingen om chaos te voorkomen. Je zou denken dat de regelingen ons dienen te faciliteren, maar dat lijkt hier niet te kunnen. Bijzonder als je bedenkt, dat je op de openbare weg dagelijks trekkers tegenkomt, die daar zonder kenteken rijden. Ook de demonstraties van de boeren, die met hun trekkers over de weg en over het strand optrokken naar Den Haag staan mij nog goed bij. Waarom kan dat dan wel? Zou het bergingsvaartuig van de KNRM om de reddingsboot te water te laten een kenteken hebben? Gelijke monniken, gelijke kappen.

Foto: Ruud van Drunen

Na een verschrikkelijk ongeluk met de Stint heeft de minister van verkeer in al haar wijsheid besloten dat alle niet door de overheid goedgekeurde en afwijkende voertuigen zich niet meer op de openbare weg mogen bevinden. Daar is onze eigen strandrups de dupe van geworden! Na veel heen en weer gepraat en ingediende voorstellen bleef het njet! Maar waar zit nu eigenlijk het grootste probleem. Dat probleem heeft te maken met het feit dat in Noordwijk het strand als openbare weg wordt beschreven en ook wordt gezien. Niemand is tegen het geweldige initiatief om met mensen op pad te gaan, die anders nooit meer kunnen genieten van ons mooie strand en de zilte zuivere zeelucht. De vele vrijwilligers die het mogelijk maken staan met hun rug tegen de muur. Nu komt het er op neer dat onze gemeenteraad in al haar wijsheid daar heel makkelijk een eind aan kan maken. Toon moed gemeenteraadsleden benoem ons strand niet als openbare weg maar als openbare ruimte. Alle partijen moeten nu niet aan hun eigen belangen denken maar eendrachtig dat voorstel indienen en ondersteunen! Iedereen steunt de strandrups wel met mooie woorden maar niet met daden! Tijd voor actie!        

Online zingeving is tastbaarder dan je denkt

| Foto: Monica Stuurop

p-eye n Zingeving is een belangrijk thema in de samenleving. Het raakt aan geluk, en daarmee meteen ook aan ongeluk.

Maar wat is het eigenlijk? Zingeving gaat over wat zin geeft aan je leven. Het gaat over bewust worden en bewust zijn van je drijfveren in het leven. Palliam, netwerk in de Duin- en Bollenstreek voor zingeving en levenskunst, heeft in mei elke maandag, woensdag en vrijdag om 10.00 uur een online bijeenkomst. Zo’n P-eye duurt slechts een half uur en het effect ervan is tastbaarder dan je denkt. Er is een gevarieerd programma, met voor iedereen wel iets interessants.

De komende week kan je inloggen bij de volgende events:

Woensdag 27 mei: Vaticaanwatcher Hendro Munsterman gaat in ‘KathoContent’ in op berichten dat er Amerikaanse guerrilla-aanvallen tegen paus Franciscus zouden zijn. Vrijdag 29 mei: Met ‘Beter wordt het niet’ gaat filosoof/theoloog Gerko Tempelman in hoe de oude Griekse filosofen omgaan met onzekerheden, waardoor je meer innerlijke rust kunt ervaren. Op maandag 1 juni, zal Frank Kazenbroot als geestelijk verzorger in een ziekenhuis over zijn recente ervaringen vertellen: ‘Eenzaam en Samen Eén’.

Inschrijven kan via www.palliam.nl Je ontvangt daarna een linkje voor de online bijeenkomst. Ook al ben je op afstand, door deze bijeenkomst zal je nabijheid ervaren. Palliam wil met dit initiatief omzien naar iedereen die dat op prijs stelt.

>Vouchers Winterreis

reprise n Bezoekers van de KunstKlank-productie Winterreis die de voorstelling vanwege de coronamaatregelen niet konden bijwonen en hun ticket bij Boekhandel van der MEER of VVV Noordwijkerhout hebben gekocht worden verzocht contact op te nemen met KunstKlank via info@kunstklank.nl of zich te melden bij het VVV Noordwijkerhout of de boekhandel van der MEER.

Zij ontvangen dan een corona-voucher of hebben de mogelijkheid hun ticket te doneren aan KunstKlank.


KunstKlank doet haar uiterste best om de Winterreis dit najaar in reprise te nemen en de Zomerreis in juli op een bijzondere locatie uit te voeren, mits de dan geldende corona maatregelen dit mogellijk maken. Foto: Monica Stuurop

>Epilepsiefonds collecteert

collecte n De collectanten van het Epilepsiefonds gaan dit jaar niet met hun collectebus langs de deuren, omdat het fonds veiligheid voorop stelt.

In Nederland leven zo’n 120.000 mensen met epilepsie. “Juist voor die mensen zijn we er”, vertelt Wijnhoud. “We willen hun onzekerheid wegnemen, hun omgeving ontlasten en genezing dichterbij brengen. Dat kunnen we alleen met steun van iedereen die geeft aan de collectant. Daarom zijn we blij dat we digitaal kunnen collecteren.”

Dankzij de inkomsten uit de collecteweek kunnen cruciale stappen gezet worden in epilepsie-onderzoek. Het Epilepsiefonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek en biedt hulp en informatie. In Noordwijk gaan jaarlijks 45 collectanten langs de deuren. Ook collecteleider Jacqueline Strik collecteert dit jaar digitaal. Zij vertelt: “Doordat mijn dochter epilepsie heeft, maak ik van dichtbij mee hoeveel angst deze aandoening brengt. Ik wil graag dat er voor iedereen een behandeling komt en dus ben ik ontzettend blij dat ik dit jaar toch kan collecteren”. Wilt u al die mensen met epilepsie hebben steunen?”