De Noordwijker

20 augustus 2019

De Noordwijker 20 augustus 2019


Circus bij de duinen

Acrobatiek, muziek, humor en vreemde vogels: de vaste ingrediënten voor Cirque des dunes. | Foto: Ina Verblaauw

fein n Duizenden mensen vonden zaterdagavond de weg naar de Koningin Wilhelminaboulevard voor het spectaculaire Cirque des Dunes. Een doorlopende show met vuur, acrobatiek, muziek, humor en "vreemde vogels". Nieuw dit jaar een afsluitende parade met deelnemers gehuld in prachtige kostuums. De echte afsluiter was de vuurwerkshow, synchroon met daverende muziek. Tot grote opluchting van de organisatie: het eerder dit jaar, evenals vorig jaar, geplande vuurwerk werd noodgedwongen afgelast door de toen heersende droogte.

Baby in beeld

cjg n Dinsdagmorgen 27 augustus start de cursus 'Baby in beeld', voor ouders met een eerste baby tussen 0 en 4 maanden, in CJG Noordwijk.

Een nieuwe baby, een nieuwe ouder. De eerste maanden met een baby kom je als kersverse ouder voor veel nieuwe situaties te staan: huilen, troosten, groeien, spelen, slapen, niet slapen en nog veel meer. Veel 'nieuwe' ouders hebben vragen. Daarom houdt het CJG de ouderbijeenkomsten 'Baby in Beeld'.
Er is alle tijd en gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met de andere ouders van jonge baby's. Dat is vaak prettig, want praten met andere ouders in dezelfde situatie leidt tot de geruststellende ontdekking, dat zij dezelfde gevoelens en ervaringen hebben. Meedoen aan 'Baby in beeld' geeft je meer zelfvertrouwen. Dat is fijn voor jezelf en ook voor je kind.

De cursus 'Baby in Beeld' bestaat uit 4 bijeenkomsten op de dinsdagmorgen 27 augustus, 3, 10 en 17 september van 10.00 tot 11.30 uur en kost € 10,- p.p. (ouderparen 10% korting). Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.

Space lasershow aan zee

laser n Op zaterdag 24 augustus om ca. 21.30 uur vindt er een hele bijzondere Lasershow plaats op de Koningin Wilhelmina Boulevard. Het middelpunt van deze spectaculaire show is op de Oranje Promenade, tegenover Hotel van Oranje.

De Koningin Wilhelmina Boulevard wordt hiervoor in zijn geheel vanaf 20.00 uur afgesloten.

Vanaf beide kanten van de K.W. Boulevard zullen er laserstralen over en weer verschijnen wat zal resulteren in een fantastische show, dit alles natuurlijk vergezeld van opzwepende muziek.

Een waar spektakel voor jong en oud. De toegang is gratis.


panelrubriek n Spraakmakend

Anne Cor Groeneveld presenteert zijn gedichtenbundel ‘Je bent wat je deelt’

Gedichten voor Hoogvliegers

Je bent wat je deelt'

Kritische vragen over zorgkosten

Bijzondere vakantiedag aan zee

PvdA stelt kritische vragen over kosten en baten in de zorg

’De fractie staat op het standpunt dat het college er veel meer boven op moet gaan zitten. Foto: Picasa

isd n Hoeveel gemeenschapsgeld is er inmiddels in verkeerde zakken beland? Dat is een van de vele vragen die gesteld kunnen worden aan de verantwoordelijke lokale politici. Een uitgebreid onderzoek van Follow The Money en de KRO-NCRV lijkt aan te tonen dat het goed mis is met de controles bij grote zorgaanbieders. Geldt dit ook voor Noordwijk?

De onderzoekers concluderen dat er, ook in Noordwijk, onrechtmatig hoge winsten worden behaald door zorgaanbieders. De uitvoering van Wmo en Jeugdzorg blijkt ook in Noordwijk nauwelijks uitvoerbaar. De onderzoekers van FTM spreken van 'zorgcowboys' die zich snel verrijken en heel royaal leven van opbrengsten uit stervensbegeleiding. Omdat verantwoordelijke politici simpelweg geen kans zien om adequaat te controleren. Gehaaide ondernemers maken daardoor dikke winsten. Zo noemen zij de Persoonsgebonden Budgetten een snoepwinkel voor fraudeurs.

Dit alles was reden voor de fractie van Partij van de Arbeid om vragen te stellen aan het college. Deze week kwamen de antwoorden op vragen van de PvdA. Daarbij valt op dat het college zelf nauwelijks verantwoording neemt. Zij haast zich te zeggen dat de inkoop van hulp en ondersteuning WMO is gedelegeerd aan ISD Bollenstreek en dat de Jeugdwet voor rekening is van TWO Jeugdhulp Holland Rijnland. Welke organisaties daardoor verantwoordelijk zouden zijn voor de controles. Het is dan ook niet het Noordwijkse college maar het zijn deze beide organisaties die de antwoorden formuleerden.


Winst maken niet verboden

De ISD merkt op: ' Het is niet contractueel verboden om winst te maken, bijvoorbeeld door een effectieve bedrijfsvoering.' En tevens: een deel van de door de ISD Bollenstreek gecontracteerde zorgverleners valt buiten de scope van het onderzoek van Follow the Money/Pointer.'' Helaas levert de gepubliceerde beantwoording voor de gemiddelde burger nauwelijks duidelijkheid op. De vraag is gerechtvaardigd of de gemeenteraad deze beantwoording mag accepteren. Het gaat immers om grote bedragen gemeenschapsgeld. Opvallend is de opmerking van de ISD: 'een deel van de door de ISD Bollenstreek gecontracteerde aanbieders valt buiten de scope van het onderzoek van Follow the Money/Pointer.' Waarbij de vraag onbeantwoord blijft of hier extra onderzoek noodzakelijk is.

TWO Jeugdhulp Holland Rijnland geeft aan dat winsten divers kunnen zijn in percentages maar dat afwijkingen boven of onder de 4-5 % wel aanleiding kunnen zijn voor verdere analyse en gesprek. Daarnaast staat het vizier ook gericht op de Maregroep. In een memo geeft de directeur daarvan aan: 'Mijn conclusie is dat het onderzoek van FTM/Pointer waarschijnlijk veel schrijnende gevallen aan het licht heeft gebracht, maar dat er te weinig is gedaan om helderheid te krijgen over de cijfers. Zeker in het geval van Mare Groep is dit helaas het geval. De brief geeft' wat betreft Wmo en Jeugdzorg aan dat er zeker nader onderzoek nodig is. Om vast te kunnen stellen of er nog steeds sprake is van kwalitatief goede zorg. Ook wanneer een substantieel deel van het tarief niet aangewend werd voor het bieden van hulp en ondersteuning aan klanten en/of voor de inzet van geschikt personeel.

Desgevraagd laat de fractie van Groen links weten dat zij na het lezen van de antwoorden teleurgesteld zijn. En dat er zeker nog ter verduidelijking vragen zullen worden gesteld aan het college. 'Wij hadden van de verantwoordelijk wethouder een meer proactief beleid willen zien. Ook al omdat dit een moeilijke materie is met complexe financiële structuren.'De fractie staat op het standpunt dat het college er veel meer boven op moet gaan zitten, dat er absolute controle moet komen en dat aanbieders waar nodig keihard moeten worden aangepakt indien zorggeld niet doelmatig en of onrechtmatig worden ingezet. GroenLinks vindt vooral de controle bij ISD een zeer lastig verhaal.

Toeval bestaat niet

Deze week keerde ik terug van een paar dagen quality time. Jawel, met het vliegtuig en zonder vliegschaamte. Op deze terugweg belande ik op stoel 23F. Naast mij een zeer fris ruikende dame die ik als jeugdig betitel, maar waar mijn nageslacht het label 'middelbaar' aan zou hangen.

Ze had samen met de naast haar zittende reisgenoot, kennelijk genoten van de heerlijke Spaanse zon. Haar glanzende huid verried duidelijk een genetische erfenis. Terwijl ik dacht nog even een dutje te kunnen doen hoorde ik het woord Noordwijk vallen. Ik hield mij wel slapende maar was direct klaar wakker. 'Heb je al iets gehoord uit Noordwijk?', vroeg de vriendin. 'Nee, joh. Zo gaat dat niet. Mijn sollicitatie gaat net als de anderen eerst naar de commissaris. Hij maakt aan de hand van een gemeentelijke profielschets de eerste selectie van 3 mogelijke kandidaten. Daarna is er overleg met een vertrouwenscommissie. Waarna er uiteindelijk pas gekozen gaat worden', aldus mijn buurvrouw. Direct hierna werden we gestoord door een alleraardigste Transavia-stewardess, die ons een drankje en wat al niet, wilde verkopen tegen prijzen die omgekeerd evenredig waren aan de beenruimte die mij op 23F was toebedeeld. Terwijl ik me tegoed deed aan Spaanse tapas ging mijn buurvrouw een soort gevecht aan een groenten/noedelsoep. Deze verplichte pauze gaf mij de gelegenheid om mij goed te realiseren wat er zojuist was gezegd. 'Wat een toeval. Nee, het zal toch niet', bedacht ik mij. Maar ik besloot me toch in het gesprek te mengen. Terwijl de witte sliertjes noodles nog half tussen haar lippen kleefden keek ik haar aan en stelde ik de directe vraag: 'Gaat u burgemeester worden?' Zichtbaar in verlegenheid gebracht haastte zij zich om de mond af te vegen terwijl ze me met grote vragende ogen aankeek. Daarna hulde zij zich in een veelbetekenend stilzwijgen van enkele minuten. Maar, toen kwam er toch een gesprek. Over lokale politiek, over haar jaren als raadslid in haar geboorteplaats, haar latere rol als wethouder in een vierkoppig college van B&W. Het werd een amusante conversatie waarbij ik mijn kennis en ervaring mocht inbrengen. Stiekem testte ik haar op haar analytisch en relativeringsvermogen, haar humor en haar kennis over toerisme. Ze leek me een warme coachende dame en ik vermoedde daadkracht en standvastigheid zonder dat het op eigenwijsheid leek te zijn. Kortom de unieke kandidaat voor 'onze burgemeester'. Ik deed nog even alsof ik eerder het woordje Noordwijk niet had gehoord en vroeg schijnheilig: 'En in welke mooie gemeente hoopt u aan de slag te mogen gaan?' Heel vriendelijk en tegelijkertijd streng en gedecideerd liet zij weten hier niet over te willen uitweiden.
Met 'Ik vraag dit omdat wij bij ons in Noordwijk ook op zoek zijn', liet ik haar zichtbaar schrikken. Fe conversatie was hiermee abrupt ten einde. Maar bij het verlaten van het vliegtuig kon toch ik niet nalaten te zeggen: 'Dag mevrouw, wie weet, tot ziens in Noordwijk'.

Beach Cleanup Tour pakt Noordwijks strand aan

Ruim 120 deelnemers deden mee aan de Beach Cleanup Tour bij De Koele Costa. | Foto: Ina Verblaauw

schoonmaak n Voor de zevende keer organiseerde de Stichting De Noordzee de Boskalis Beach Cleanup Tour. Een estafettewandeling over het Noordzeestrand met als doel het strand schoon te maken. De wandeling startte op 1 augustus gelijktijdig in Schiermonnikoog (noord) en Cadzand (zuid). Elke dag wordt een stuk strand tussen de 5 en de 10 kilometer ontdaan van afval. De ploegen werkten naar elkaar toe en op 15 augustus ontmoetten ze elkaar in Zandvoort.

Door Ina Verblaauw

Voor jongeren die meer aandacht nodig hebben was er een stranddag.

Ruim 3.000 deelnemers telde de tour dit jaar. Sommige deelnemers liepen één dag mee; anderen deden een week mee. Per dag kon worden ingeschreven bij een startpunt. Woensdag 14 augustus was het startpunt De Koele Costa. Ruim 120 deelnemers die dag. Individuen, gezinnen of collega's.

Mara Francken van stichting De Noordzee: "we gaan vuil ruimen van het strand en hopen dat er een bewustwordingsproces op gang komt". Voor de start werd de deelnemers gevraagd alle vuil in de geleverde afvalzakken te doen, maar ballonnen, plastic rietjes en plastic bestek apart te houden. "Als van deze drie producten veel wordt gevonden, is dat wederom een reden om bij de Overheid en de producenten te pleiten op een verbod op deze producten. Teveel komt in zee terecht en belandt in de magen van de zeedieren".

Wethouder Sjaak van den Berg gaf het startsein van de tocht. "Hartelijk welkom op het mooie Noordwijkse strand. De aandacht die aan het strandafval wordt gegeven, helpt enorm om het probleem te verminderen. De hoeveelheid afval in Noordwijk neemt gelukkig af, maar is er nog steeds".

Daarna verzamelde de groep zich op het strand. Na de groepsfoto werd één lijn gevormd van de zee tot aan de duinen, zodat elk stukje strand kon worden meegenomen.

Vakantiedag bij de Kust Surfclub Noordwijk

stranddag n Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. Helaas is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. De jeugdorganisaties Cardea en Jeugdformaat begeleiden kinderen uit de regio Haaglanden en Bollenstreek. Zij bieden steun aan deze kwetsbare groep kinderen. De kinderen gaan nooit als gezin op vakantie of naar een uitje.

Door Ina Verblaauw

Om deze groep kinderen een dag zonder zorgen te bieden startten Jean-Louis Flier en professioneel kitesurfer Roderick Pijls het initiatief voor deze dag. "De contacten werden snel gelegd en iedereen werkte mee". Zo werd donderdag 14 augustus voor 35 kinderen een dag om nooit te vergeten.

"Moet je die blije koppies zien", glundert Jolanda Slot van Cardea. "Eén van de meisjes was vanmorgen nogal bang, en nu roept ze het uit dat ze nooit meer weg wil; heerlijk toch". Dan komt Nina van 7 uit het water gerend. "Wil je nu een keer vliegeren?", vraagt een begeleider. "Nee, eigenlijk wil ik nog een keer zwemmen". Geen probleem en samen renden ze weer de zee in. Bij de surfclub waren voldoende vrijwilligers aanwezig om behulpzaam te zijn bij het vliegeren, boogie boarden, surfen en skim boarden.

Natuurlijk werd er ook veel gezwommen. Gekleed in een wetsuit was het voor veel kinderen een mogelijkheid om lekker lang in het golvende water te dobberen. Uiteraard onder toezicht. Lunch en limonade vonden gretig aftrek. De dag werd besloten met een bbq in het nieuwe clubhuis van de surfclub. "Met inzet van een aantal vrijwilligers kan er een onvergetelijke, zorgeloze dag aan deze kwetsbare kinderen worden geboden", aldus Jolanda.

Op www.Jijbent.org staat informatie hoe een steentje kan worden bij te dragen. Eenmalig of zo nu en dan. Om deze groep kinderen een zorgeloze dag van hun leven te bezorgen.

Bronsgeest

Vorige week kwam het college van de gemeente Noordwijk met een wel heel opmerkelijke mededeling: ze willen toch op Bronsgeest gaan bouwen. In de verkiezingscampagne werd de mogelijke bebouwing van Bronsgeest nog te vuur en te zwaard bestreden. Hoog gekwalificeerde bollengrond en het bloeiende aanzicht van Noordwijk moest behouden blijven. Vooral na de vorming van het nieuwe college kregen de vier partijen die dit steunden, het zwaar te verduren. Vooral de sociale woningbouw moest uit het slob gehaald worden, hoewel daar al die jaren tevoren niet om werd gemaald. Die woningen bouwden ze wel in Noordwijkerhout!

Nu even wat historie: in de negentiger jaren van de vorige eeuw brak het besef door dat de Bollenstreek behouden moest blijven voor de teelt. De provincie had een begeerlijke blik geworpen op de Streek: er konden duizenden huizen gebouwd worden. In 1997 kwam het Pact van Teylingen tot stand. Talloze overheden ondertekenden het. Hoera voor de bollenteelt. Er werd een minimale hoeveelheid hectares afgesproken, die in stand gehouden diende te worden. Gestoeld op 525 ha hyacintenteelt. Bij een vruchtwisseling van 1 op 5 was dit dus 2625 hectare.

Dit alles ging niet zonder slag of stoot. De sector leverde Lentevreugd, in Wassenaar, in. Dit was een uniek gebied voor de vroege hyacintenteelt. Nota bene 60 ha groot. Daar moest natuur komen. De verwildering is er zo succesvol dat je de Hooglanders in het hoge gras nauwelijks nog kan zien. Een andere afspraak in het Pact is dat de, niet noodzakelijke, bebouwing in de streek wordt gecompenseerd met, bijvoorbeeld, om te spuiten grasland. Apegrond zou omgezet worden in eerste klas bollengrond.

Ik begrijp heus wel dat de woningnood dermate hoog is, dat het een dilemma wordt om wel of niet te bouwen, vooral waar. Maar ja, de huidige generatie bestuurders weet amper nog van oude afspraken en bovendien: onder druk wordt alles vloeibaar!

Aad van Ruiten

Astrid Warmerdam. | Foto: Frans van Steijn. Foto: FRANS VAN STEIJN

Woningstichting Antonius van Padua ontstemd over collegebrief

deltaplan n In een persbericht dat de redactie ontving van woningstichting Sint Antonius van Padua staatlezen dat de woningstichting in een brief aan de gemeenteraad van Noordwijk liet weten ontstemd te zijn over de brief van het college.

Directeur-bestuurder Merlien Welzijn en wethouder Henri de Jong hebben elkaar inmiddels gesproken. | Foto: archief Foto: KROLFOTO 0622505508

Hierin wordt de raad geïnformeerd over het Deltaplan woningbouw. Kern van de kritiek is dat er in de collegebrief nauwelijks aandacht is voor nieuwbouw van sociale huurwoningen in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk.

"Dit in tegensteling tot de vele woorden die gewijd worden aan de nieuwbouw mogelijkheden van woningen in de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Padua vreest dat daardoor een impasse dreigt van enkele jaren wanneer de laatste nieuwbouwwoningen op het Bavo terrein in 2023 zijn opgeleverd. 'Omdat het zoeken van geschikte locaties, het verwerven van de gronden en het aanpassen van bestemmingsplannen lange tijd vergt is directe actie nodig', zo stelt de woningstichting. Padua is ook ontstemd dat zij niet betrokken is bij de gesprekken in de aanloop naar het Deltaplan. Terwijl in de collegebrief is te lezen dat er met een scala aan partijen gesproken is.

Het niet betrekken van Padua bij de gesprekken is volgens de woningstichting de reden dat er zo weinig te lezen is over de kernen Noordwijkerhout en De Zilk, zijnde het werkgebied van de woningstichting. Tijdens een op aanvraag van Padua gevoerd informeel gesprek met wethouder de Jong hoorde Padua dat een dag later de collegebrief verzonden zou worden. Te laat om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren.

Wat Padua ook zorgen baart is dat er onvoldoende ambtelijke capaciteit is om de noodzakelijke continue bouwstroom in alle vier de kernen te realiseren. Verder wijst de woningstichting op het belang om tot een integraal plan voor de ontwikkeling van het hele gebied te komen.

Padua sluit af met de toezegging dat de woningstichting bereid is, zoals eerder ook al aangegeven, om haar medewerking te leveren om zowel het genoemde plan op te stellen en verder te brengen als het zoeken naar geschikte bouwlocaties."

In een reactie laat het college weten: "Naar aanleiding van het persbericht dat op donderdag 15 augustus is verzonden door Antonius van Padua hebben de directeur-bestuurder Merlien Welzijn en wethouder Henri de Jong elkaar gesproken. Zij komen samen tot de conclusie dat de samenwerking goed is en zo moet blijven. Het college van de gemeente Noordwijk en de portefeuillehouder De Jong hebben begrip voor het feit dat de woningcorporatie haar zorgen heeft uitsproken.

Samen hebben de woningcorporatie en de wethouder gekeken naar nieuwe locaties voor woningbouw in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Want alle kernen zijn voor de gemeente Noordwijk van belang. Hierover blijft de gemeente met de woningcorporatie in gesprek. Zij hebben tenslotte hetzelfde doel voor ogen. Tot slot hebben ze het gehad over de zorgen die Antonius van Padua zich maakt over de ambtelijke capaciteit. Deze kunnen we ontkrachten. Als de capaciteit in de toekomst dreigt tekort te schieten, doet de gemeente er alles aan om te zorgen voor voldoende capaciteit."

Astrid Warmerdam begint eigen partij

Politiek n Astrid Warmerdam (PUUR) heeft besloten om uit de partij te stappen. In een persbericht laat ze weten: "Ik besloten mijn lidmaatschap van de partij en fractie van PUUR op te zeggen. Maandag 11 augustus heb ik dit formeel aan de fractie en het bestuur gemeld."

De beslissing valt haar zwaar: "Ik draag de politieke partij Puur en haar standpunten nog steeds een warm hart toe en ik zal de mooie en waardevolle contacten met de mensen van PUUR zeker missen. Toen ik voor de verkiezingen eind 2018 de overstap naar PUUR maakte ging ik voor een mooie samenwerking bij een kleurrijke positieve partij. Helaas bleek al snel na de verkiezingen dat de samenwerking binnen de fractie zeer stroef verliep en ik daarom niet voldoende mijn standpunten ten behoeve van de hele nieuwe gemeente naar voren kon brengen. Diverse initiatieven mijnerzijds, maar ook vanuit het bestuur om hier een oplossing voor te vinden strandden.

Ik ben er nog steeds van overtuigd dat een lokale politieke partij met een positieve insteek voor de gehele gemeente Noordwijk zeer gewenst is. We hebben niet voor niets in Noordwijkerhout en Noordwijk bewust voor een fusie tussen beide gemeentes gekozen. Ik wil mij dan ook 100% blijven inzetten om de belofte aan de kiezer waar te maken. En daarom richt ik nu een nieuwe partij op waarin wel de belangen van de vier kernen van onze gemeente op een positieve, constructieve en vooral ook gelijkwaardige wijze worden behartigd.

Ik ga op zoek naar mensen die dit concept ook aanspreekt en zal hier de komende tijd verder aan te bouwen met als doel een succes maken van onze mooie nieuwe gemeente Noordwijk."

Van der Hulst Oranjecircuit van start

Het Van der Hulst Oranjecircuit gaat volgende week van start. | Foto Rob: van der Linden

hardlopen n Van vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 24 september komt heel de bollenstreek weer in beweging. Jong en oud kunnen dan weer deelnemen aan de verschillende leuke hardloopwedstrijden van het Van der Hulst Oranjecircuit. Dit jaar is het de 25e editie!

Het Van der Hulst Oranjecircuit is een serie van 6 wedstrijden in Noordwijk-Binnen, Noordwijkerhout, Hillegom, Voorhout, Sassenheim en Lisse. Het is zowel voor de prestatie- en recreatieloper een uitstekende gelegenheid om de sportieve uitdaging aan te gaan. De afstanden van de wedstrijden liggen tussen de 6 en 7,2 KM. Natuurlijk is het mogelijk om in plaats van het gehele circuit een of enkele wedstrijden te lopen. Daarom een ontzettend leuk event voor iedereen!

Het jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door A.V. De Spartaan in samenwerking met de Oranje- en Harddraverijverenigingen. Het circuit vindt plaats tijdens de jaarlijkse najaarsfestiviteiten in de Bollenstreek. In tal van leeftijdscategorieën zijn punten te verdienen en er zijn prijzen voor de drie hoogst geklasseerden. Ook zijn er dit jaar weer de klasseringen voor de plaatselijke lopers. Dus loop mee en schrijf je nu in via de website www.oranjecircuit.nl/inschrijving

Loopagenda

Noordwijk: vrijdag 30 augustus om 19.00 uur, 6,7 kilometer. Noordwijkerhout, dinsdag 3 september om 19.45 uur - 6,6 km; Hillegom, maandag 9 september om 19.45 uur, 7,2 km; Voorhout, vrijdag 13 september om 19.45 uur, 7,3 km.; Sassenheim, dinsdag 17 september om 19.30 uur, 6,6 km.; Lisse, dinsdag 24 september om 19.20 uur, 6,6 km.

Kijk voor de starttijden van de jeugdlopen op www.oranjecircuit.nl/circuit voor de tijden per plaats.

column/politiek

Anne Cor Groeneveld brengt dichtbundel uit

Anne Cor Groeneveld presenteert zijn gedichtenbundel ‘Je bent wat je deelt’. | Foto: Wim Siemerink

n Opbrengst bestemd voor Stichting Hoogvliegers

Poëzie n 'Je bent wat je deelt'. Deze filosofische woorden sprak Anne Cor Groeneveld ooit uit. Later werd hij hierop aangesproken door zijn vriend Sander Pardon. Wat uiteindelijk deze maand resulteerde in de presentatie vaneen dichtbundel . Die vanaf nu bij boekhandel van der Meer in de verkoop ligt. Waarmee Groeneveld wel degelijk zijn verzameling gedichtjes deelt met de lezer.

Noordwijker Anne Cor Groeneveld gold jarenlang als autoriteit binnen de historische en eigentijdse luchtvaart en vervulde diverse functies als bestuurder. Maar uitgever Sander Pardon schrijft op de achterpagina:' Minstens zo boeiend is echter de mens Anne Cor, die nog steeds droomt, dagelijks deelt wat hem bezielt en laat merken wat hem blij maakt.'


Boerenzoon

Dat deze van oorsprong Brabantse boerenzoon zich al meer dan 50 jaar aan dichten wijdt is nauwelijks bekend. Maar nu er een boekje met daarin zijn verzameling is uitgegeven, kunnen velen kennis maken met die andere kant van hem. Groeneveld dichte dus jarenlang in stilte. Zoals een van zijn verzen omschrijft: 'op zoek naar diepte schijnt het licht en met gesloten ogen voel ik oneindige verte die de stilte mij laat zien.
Uiteindelijk sprak dus Sander Pardon, eigenaar van Leven Magazine en Mercurius Media, hem er dus op aan dat hij dit voor zichzelf hield en niet deelde met de mensen om hem heen.


Gezellige bijeenkomst

In een gezellige bijeenkomst met vrienden en relaties overhandigde Anne Cor Groeneveld een eerste exemplaar van zijn dichtbundel aan zijn grote liefde, Lucia Salman. Daarna aan een aantal zeer speciale vrienden en vriendinnen. Hij moest dus bekennen dat hij al vele jaren gedichtjes schrijft, die op een stapeltje in een van de bureaukastjes werden verzameld.
Anne Cor: 'Ik schreef over verschillende zaken. Soms over de liefde, soms over vreugde en soms over verdriet. Altijd geïnspireerd door cultuur, want cultuur is wat veel mensen met heel verschillende achtergronden kan verbinden'. Hij weet dit uit ervaring o.a. als voorzitter van Kleyn Koor Academy,
waarbij jongeren, niet alleen door hem, worden gestimuleerd bij het creatief ontwikkelen van hun muzikaal en cultureel bewustzijn.


Je bent wat je deelt

De gedichtenbundel van Anne Cor Groeneveld heeft als titel het levensmotto van de voormalig vliegenier, 'Je bent wat je deelt'. Met het uitbrengen van de bundel brengt hij dit opnieuw in praktijk.

De zeer fraai uitgevoerde en met indrukwekkende foto's geïllustreerde dichtbundel is te koop voor € 15,00 bij boekhandel van der Meer. Anne Cor Groeneveld benadrukt nog eens dat de opbrengst volledig wordt geschonken aan het Da Vinci Comité waardoor steun kan worden gegeven aan stichting Hoogvliegers. De organisatie die rondvluchten in speciaal aangepaste vliegtuigen organiseert voor ernstig zieke kinderen.

Diensten of regels?

ODWH, Deze afkorting komen we nogal eens tegen: Omgevings Dienst West Holland. Er ontbreekt in ieder geval een bijna totale onbekendheid met deze dienst. Wat doen ze?

In de handleiding staat dat ze "verantwoordelijk (zijn) voor Dienstverlening, Omgevingsmanagement en Toezicht & Handhaving". Maar de onvrede die er is over het functioneren van deze dienst is behoorlijk groot: geregeld lees je in verschillende krantenartikelen dat er onbegrip omdat men bijvoorbeeld recentelijk 45 werkweken (jawel 225 werkdagen) nodig bleek te hebben om een vergunningaanvraag door de eerste fase heen te loodsen. Een formaliteit waarbij in een gemiddelde Nederlandse gemeente geldt dat er binnen acht weken op een aanvraag beslist moet worden. Echt waar, elders doen ze dit ruim binnen 40 werkdagen.
Ook ondernemers hebben moeite met het functioneren. Er werd al eerder aangedrongen op een heroverweging van het gebruik maken van de diensten van de ODWH. Veel Noordwijkers denken dat de ODWH voor onnodig veel vertraging zorgt bij de lokale ontwikkelingen... Maar ook de communicatie met omwonenden bij bouwprojecten wordt bekritiseerd,
Beste panelleden: wat mogen we als burger en als gemeenteraad verwachten van een dienst die ons zou moeten adviseren en begeleiden bij het bewaken en verbeteren van kwaliteit en veiligheid binnen onze leefomgeving.

Foto: Cor de Mooy

Een vergunning aanvragen bij de gemeente Noordwijk is geen sinecure, zo is mijn ervaring de afgelopen 20 jaar. Of het nu gaat om het bouwen van een theater op het strand, een horecavergunning of het plaatsen van muur poëzie. Je mag blij zijn als je de vergunning binnen hebt voor je evenement van start gaat, of deze nu afgegeven wordt door de ODWH of in het verleden door de gemeente zelf.
Maar als burger vragen wij ook om regels. Regels die wij toejuichen als je buren een te hoge schutting willen plaatsen of een verdieping op hun huis willen zetten. En onplezierige regels, soms zo veelomvattend dat een markt organiseren vrijwel onmogelijk wordt. Regels worden gemaakt om risico's te vermijden en verantwoordelijkheden zo minimaal mogelijk te maken. Het is de vraag of dit in het leven mogelijk is.
Voorop blijft staan dat de gemeente en de ODWH dienstverlenend moeten zijn en het de Noordwijkers makkelijker dienen te maken een vergunning aan te vragen én te verkrijgen.

Foto: Cor de Mooy

De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en inderdaad het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in onze regio. Dit doen ze door vergunningverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. Mooi streven als we het zo lezen, maar de praktijk leert dat al deze werkzaamheden nogal vertragend werken m.b.t. (o.a.) vergunningsaanvragen gericht op de bouw. Dat je 45 werkweken moet wachten op je vergunningsaanvraag is natuurlijk ongekend. Het goede van de omgevingsdienst is dat ze nieuwe bedrijven controleren, zodat deze geen voordeel genieten t.o.v. de reeds bestaande bedrijven, die ook met regelmaat gecontroleerd worden. Al met al moet de ODWH er gewoon zijn, maar moeten de processen zodanig geoptimaliseerd worden dat de mensen binnen een normale tijdsspanne reactie krijgen op bepaalde aanvragen, zodat voornamelijk de lokale ontwikkelingen sneller doorgang kunnen vinden. Dat verdient de prioriteit.

| Foto: Ruud van Drunen Foto: Ruud van Drunen

Wij hebben naar aanleiding van een wijziging in het bestemmingsplan een aantal verhelderingsvragen geprobeerd te stellen aan deze dienst. Als niet ingevoerde maar wel betrokken burgers wilden we weten hoe het verkeerscirculatieplan en de parkeervoorziening die deze wijziging met zich mee bracht, meegenomen was in de planvorming. Er werd ons na een telefoontje op gewezen dat we alleen schriftelijk onze vragen konden stellen en dat we binnen 6 weken moesten reageren anders werden onze vragen niet behandeld. Samen met de buren een keurige brief opgesteld en die aangetekend verzonden. Na 10 weken wachten op een antwoord toen dit plan door de gemeenteraad werd behandeld toch maar aan de bel getrokken bij de toenmalige wethouder. Er zou actie ondernomen worden. Het enige dat we toen hoorden was een slappe brief met als excuus: er waren digitale problemen geweest en daardoor achterstand. Kortom onze verhelderingsvragen zijn pas na 3 maanden beantwoord toen er geen mogelijkheid meer was om eventuele verbeteringen in het plan aan te brengen!

Fancy Fiddlers spelen in Huis ter Duin

Violen n Op zaterdag 24 augustus treden de jonge talenten van strijkersensemble de Fancy Fiddlers op in Grand Hotel Huis ter Duin. Na een intensieve week van studeren laten zij onder toeziend oog van pers, geïnteresseerden en vrienden en familie hun kunsten horen.

De leeftijd van de viool- en cellotalenten variëren van 6 tot 19 jaar. Onder supervisie van de Hilversumse Vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek worden zij begeleid en voorbereid op hun weg naar (inter)nationale podia.

Het ensemble ontstond in 1984 toen er een uitwisseling werd georganiseerd met Hongarije. Sindsdien treden de Fancy Fiddlers veelvuldig op bij zeer diverse gelegenheden en op veel verschillende Nederlandse concertpodia, waaronder Het Concertgebouw, TivoliVredenburg, Muziekgebouw aan 't IJ, maar ook op podia door heel Europa (Muziekkapel Koningin Elisabeth in Waterloo) tot zelfs in China. Tijdens hun concerten spelen de Fancy Fiddlers composities in verschillende bezettingen: van solistisch werk tot strijkorkest.

Kaarten à €12,50 worden verkocht in Grand Hotel Huis ter Duin, Kon. Astrid Boulevard 5. Deuren geopend om 19.00 uur; aanvang concert om 19.30 uur.

Harkema werkt VVSB uit Beker

Berwout Beimers van Harkemase Boys in luchtduel met Peter Verhoeve van VVSB.

voetbal n VVSB heeft in de eerste voorronde van de TOTO KNVB Beker met 2-4 verloren van Harkemase Boys. De Noordwijkerhouters kwamen na een kwartier voetbal op voorsprong door Lulinho Martins. De gasten uit Friesland maakte vrij snel daarna al de gelijkmaker. Na de rust nam Harkema de voorsprong en breidde deze uit naar 1-3. Frans van Niel kon nog wel voor de aansluitingstreffer zorgen, maar het sprankje hoop werd teniet gedaan door de 2-4 in de blessuretijd. Geen KNVB Beker meer dit seizoen voor VVSB.

Met vier nieuwkomers in de basiself trad VVSB aan op het vernieuwde hoofdveld van Sportpark de Boekhorst. Verdedigers Justin Valk en Peter Verhoeve, middenvelder Rob Zandbergen en aanvaller Felitciano Zschusschen maakten hierdoor hun debuut. Ook Mo el Osrouti maakte zijn rentree in de basisopstelling van trainer Eric Meijers.

VVSB gaf op het nieuwe kunstgrasveld direct gas en toonde fraaie aanvallen aan het publiek. De eerste kansen van Tim de Rijk en Zschusschen werden gered door doelman Erick Jansema. De volgende aanval was wel raak. Jelmer Vijlbrief stoomde over de linkerkant door en gaf de bal laag voor het doel. Lulinho Martins was bij de tweede paal er als de kippen bij om het eerste officiële doelpunt van dit seizoen aan te tekenen. VVSB bleef de betere partij, maar toch kwamen de Friezen op gelijke hoogte. In de kluts tikte aanvoerder Henny Bouius de gelijkmaker binnen.

De Noordwijkerhouters tikten in een hoog tempo de bal rond en creëerden via de zijkanten veel aanvallen. Zo ontsnapte de snelle Martins aan de verdediging van Harkemase Boys, maar kon Zschusschen de bal net niet intikken. Martins was de gevaarlijkste man bij VVSB en kreeg vlak voor rust een enorme kans op opnieuw een voorsprong, maar zijn inzet belandde in het zijnet.

In de tweede helft namen de Friezen het initiatief over. Met name spits Berwout Beimers was met zijn lengte en balvastheid een plaag voor de VVSB-verdediging. Toch bleven kansen lang uit en was het VVSB dat de grootste kans had. Zschusschen kreeg de bal op een presenteerblaadje van El Osrouti maar pegelde hem op de lat.

Met nog twintig minuten op de klok kwam Harkemase Boys op voorsprong door een harde schuiver van Gerald Postma. Kevin Bakels schoot pas na de derde keer Harkema naar 1-3. Via een steekbal van invaller Wout Heemskerk zorgde Frans van Niel VVSB nog wel voor de aansluitingstreffer. In de blessuretijd kopte invaller Yannick Bouw nog net over het doel van Jansema, waarna in de counter Harkemase Boys naar 2-4 liep.

Door de nederlaag zit het avontuur in de TOTO KNVB Beker er alweer op. De focus kan volledig op de competitie gelegd worden waar aanstaande zaterdag Ter Leede al wacht. De wedstrijd in Sassenheim begint om 14.30 uur.

Van collectiespecialist Dorine Meijer

Foto: Picasa

Een middeleeuws liefdesverhaal in een eigentijdse bewerking; een juweel van een novelle, die speelt in WO II (volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding) en een fantasievol lees- en kijkboekje voor alle leeftijden.

'Verborgen pareltjes', boeken die nog nooit of nauwelijks zijn uitgeleend, maar die dat wel verdienen. De extra tip sluit aan bij het Noordwijkse Boekenbal.

Veel leesplezier!

Diederic van Assenede

Floris en Blanchefleur

Dit boek beschrijft de tragische liefdesgeschiedenis van een moslimprinses en een christenslavin. Het verhaal loopt goed af door de kracht van de liefde, die alle verschillen overbrugt.

Het lijkt wel een sprookje. De tekst is op rijm, wat een lekker ritme oplevert, en er zitten mooie beschrijvingen en humor in.

De tekst is geen directe vertaling (andere versvorm en indeling in hoofdstukken) en dat maakt het verhaal leesbaar en toegankelijk. Hardop lezen is ook een optie.

Vercors

De stilte der zee

Deze prachtig geschreven novelle gaat over een Duitse officier, die inkwartiert bij een Franse familie (een oom en een nicht) in de Tweede Wereldoorlog. De Duitser toont vriendelijkheid, de Fransen hullen zich in stilzwijgen. De Duitser vertelt, zonder antwoord te verwachten, over zijn idealen en later over zijn bittere teleurstelling. Gedurende het verhaal verandert de houding van de Fransen ten opzichte van de Duitser, heel subtiel. Het boek laat je voelen hoe desastreus oorlog is, op allerlei fronten. Een absolute aanrader.

Opmerkelijke uitvindingen

Marit Törnqvist is illustratrice, maar ze had ook uitvinder kunnen zijn. In dit 'theater-in-boekvorm' presenteert zij haar uitvindingen in woord en beeld. Met voor elk wat wils: een kusklimop voor geliefden, een dikkebuikdrager voor zwangeren, een samenwerkpen voor scholieren, een zevenvliegeninéénklapper voor mensen die graag zeven vliegen in één klap slaan en een poepvanger voor hondenbezitters. Ik heb genoten van de grappige vondsten en de mooie tekeningen. Misschien krijg je zelf wel ideeën voor nieuwe uitvindingen!

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners van de gemeente. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105 in Noordwijk. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Donderdag 22 augustus

Knopenketting maken. Meedoen: 1 euro.

Dinsdag 27 augustus

12.30 uur: gesloten wegens dagje uit.

Elke dinsdag:

- vanaf 14.00 uur: wandelen met Reuring. Reuring is open tijdens de wandeling voor koffie.
- 14.00 uur: tafel vol geluk.
- 10.00-13.00 uur: inloop budgetcoach voor alle financiële vragen (gratis).

Iedere dinsdagochtend en donderdagmiddag

Papiercollage maken met Cindy Salman.

Elke vrijdag open 10.00-14.00 uur

- 10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.

- 12.00-13.00 uur: samen sporten tegen eenzaamheid.

- 13.00 uur: soep met brood: mee eten kost 2 euro.

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Bel: 06-50610135.

Cursus: Baby in beeld

onervaren n Het CJG houdt dinsdag 27 augustus de cursus 'Baby in beeld', voor ouders met een eerste baby tussen 0 en 4 maanden.

De eerste maanden met een baby is voor kersverse ouders een nieuwe situatie met nieuwe uitdagingen. Troosten, slapen, niet slapen, voeding en nog veel meer. Voor veel ouders een onzekere periode waarin ze veel vragen kunnen hebben. Tijdens de cursus is alle tijd om ervaringen uit te wisselen met de andere ouders van jonge baby's. Dat is vaak prettig, want praten met andere ouders in dezelfde situatie leidt tot de geruststellende ontdekking, dat zij dezelfde gevoelens en ervaringen hebben. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op de dinsdagen 27 augustus, 3, 10 en 17 september van 10.00 tot 11.30 uur en kost 10 euro (ouderparen: 10 procent korting). Het CJG bevindt zich aan de Raadhuisstraat 4, Noordwijk. Aanmelden: www.cjgcursus.nl.

De bieb:

Jos Ahlers en René Boender: Generatie Z en de vierde (industriële) revolutie

Voor iedereen die te maken krijgt met de generatie Z: de netwerk-generatie. Z'ers leven zowel on- als offline, zijn optimistisch over de toekomst, pragmatisch en autonoom. Ahlers bespreekt dit in zijn boek en tijdens het Noordwijkse Boekenbal. Kaarten via bibliotheekbollenstreek.nl

leestips/nieuws

15 / 20

17 / 20

NOORDWIJK

21 augustus
• Zomermarkt Hoofdstraat; Hoofdstraat e.o. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis.

22 augustus
• Yoga op het strand; Bries, Koningin Astrid Boulevard 102, strandafrit 2. Tijd: 9.30 - 10.30 uur. Deelname € 10,00. www.yogabeach.nl
• Zomerserie Orgelconcerten – Jaco van Leeuwen - Muziek in Jeroen; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 20.15 uur. Entree € 7,00. Vrienden van Muziek in Jeroen € 5,00.
• StarBalm Strandlopen; start Kon. Wilhelmina Boulevard, Strandafrit 10. Tijd: 19.30 uur (kaartverkoop start om 18.45 uur). Deelname € 3,50 (volwassenen) € 2,50 (kinderen). Inschrijven voor de klassementlopers kan ook online.

23 t/m 25 augustus
• Kunstroute Noordwijk - When art meets poetry; Grand Hotel Huis ter Duin, Kon. Astrid Boulevard 5 en ateliers verspreid door Noordwijk. Tijd: 23 augustus (opening) van 17.00 - 19.00 uur, 24 en 25 augustus 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis.

• Start Oranjefeesten - Oranjevereniging Noordwijk; diverse locaties Noordwijk-Binnen. Tijd: dagelijks. t/m 31 augustus.

24 augustus
• Torenbeklimming Oude Jeroenskerk; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Deelname € 3,50 p.p. (kinderen t/m 12 jaar € 2,50.
• Op zoek naar de Grote Vijf - Staatsbosbeheer; start vanaf bezoekerslocatie, Duinweg 81. Tijd: 18.00 - 22.00 uur. Deelname € 37,00 pp (incl. soep en brood), kinderen t/m 12 jaar € 30,00.
• Jitterbug Event; Beachclub O., Kon. Wilhelmina Boulevard, strandafrit 16-17. Tijd: 18.30 - 01.00 uur. Entree gratis.
• Optreden jonge talenten Fancy Fiddlers; Grand Hotel Huis ter Duin, Kon. Astrid Boulevard 5. Tijd: 19.00 uur. Entree € 12,50.
• Lasershow - FEIN; Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: vanaf 22.30 uur. Entree gratis.

25 augustus
• Yoga op het strand; Bries, Koningin Astrid Boulevard 102, strandafrit 2. Tijd: 9.30 - 10.30 uur. Deelname € 10,00. www.yogabeach.nl
• Toeristenmarkt Vuurtorenplein; Vuurtorenplein. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis.

27 augustus
• Historische Rondwandelingen Noordwijk Binnen; start vanaf Voorstraat 44. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Deelname € 4,50 p.p. (incl. consumptie).

ERHOUT / DE ZILK

20 tot en met 26 augustus
• Kabouterpad, gezinswandeling door Hollands Duin, vertrek vanaf restaurant "Langs Berg en Dal", Langevelderlaan
• Konijnenroute, gezinswandeling op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, vertrek vanaf parkeerterrein, Gooweg 36.
• Pluktuin Noordwijkerhout, zomerbloemen plukken van 10.00 tot 20.00 uur aan de Leeweg 8.,


21 augustus
• Boerderijkids, kinderen van 6 tot 10 jaar verzorgen de dieren van 9.00 tot 11.30 uur op zorgboerderij de Dierenhoeve, Langevelderweg 27. Aanmelden via www.boerderijkids.nl
• Knutselclub, creatieve workshop voor kinderen van 9.30 tot 12.00 uur in de winkel van Stoffig Stel, Dorpsstraat 48. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com
• Zeemeermin zwemmen vanaf 14.00 uur in zwembad de Schelft, Maandagse Wetering 202. Aanmelden via de receptie.


22 augustus
• Koffie+ bijeenkomst, thema "sleutelhangers maken", van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek, Herenweg 2. De toegang is vrij!
• Zomerbridge, voor jong en oud om 13.30 uur in de recreatiezaal Puyckendam, Pilarenlaan. Aanmelden via Sjaak Geerlings, tel. 0622559225.


23 augustus
• Workshop Stoffig Stel, creatieve workshop van 19.00 tot 21.00 uur in de winkel, Dorpsstraat 48. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com


24 augustus
• Feestweek de Zilk, tot 29/8 dagelijks feestelijke activiteiten in de Zilk, kijk op www.feestcommissiedezilk.nl
• Héél Noordwijkerhout picknickt, gezellig picknicken van 15.00 tot 22.00 uur op het grootste terras van de Bollenstreek. Picknickmanden, € 10.00, verkrijgbaar bij de deelnemende horeca.


25 augustus
• Kofferbakmarkt, van 9.00 tot 16.00 uur op het voormalige Bavoterrein, Langevelderweg 27. De toegang is vrij.

NOORDWIJK


Protestantse Gemeente

Vrijdag 23 augustus

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: dhr D. Barnhoorn

Zondag 25 augustus

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. M.A. Bezemer, Wassenaar

Buurtkerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, HA

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.A.J. Pater

17.00 uur: ds. J. Westland, Putten

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. M. van Delft

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 25 augustus

10.00 uur: ds. J. Maliepaard

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 21 augustus

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 23 augustus

WZC Jeroen

18.30 uur: Mozesviering

Zaterdag 24 augustus

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Mozesviering

Zondag 25 augustus

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Mozesviering

Dinsdag 27 augustus
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 25 augustus

10.00 uur: dhr. D. Boekhout

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 25 augustus

10.00 uur: Ds. G.J. Loor

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zaterdag 24 augustus
19.00 uur: P. Owel

St. Victorkerk

Zondag 25 augustus

10.00 uur: A. van Kapel

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 25 augustus
11.00 uur: pastoor R. Franken

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 18 augustus samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 30:

Goedgeefs

De winnaar: An Liemers.