De Noordwijker

11 februari 2020

De Noordwijker 11 februari 2020


Ton van Rijnberk onder vuur

Veel commotie om de keus om eerst in Offem Zuid te bouwen en niet hier in Bronsgeest. | Foto: WS

aantijgingen n Lokaal Provinciaal Statenlid en woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Wonen en Omgevingswet Ton van Rijnberk diende op 15 januari schriftelijke vragen in. Deze vragen gingen over woningbouw in Bronsgeest. De actie van het Statenlid was niet alleen openlijke steun voor de oppositie in Noordwijk waarin D66 een zetel bezet, het bleek ook een uiting van frustratie. Waarbij vooral het CDA en in mindere mate de VVD het moest ontgelden.

Door Wim Siemerink

Van Rijnberk gaat in het schrijven helemaal los met een serie verwijten van het niet integer handelen van vertegenwoordigers van het CDA. Ook voormalig burgemeester Hans van der Sluis krijgt een niet integere rol toebedeeld.

De brief van Van Rijnberk was aanleiding voor het voormalig CDA-raadslid Andries de Boer om te reageren richting van de Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten. De Boer schrijft in die reactie harde woorden en spreekt van laster en smaad. Hij onderstreept dit met 'Van Rijnberk heeft bewust vals en onwaar geciteerd, bewust een onjuiste voorstelling van zaken gegeven en heeft daarop een beeld gebaseerd dat symptomatisch voor het CDA Noordwijk zou zijn'. De Boer stelt de vraag: 'Hoe kan een niet integer persoon als Van Rijnberk dan blijven functioneren als Statenlid en openbaar bestuurder namens D66 in onze provincie Zuid-Holland?'

Vorige week reageerden ook 2 oud-wethouders die verantwoordelijk waren voor de keuze in het jaar 2000 om de voorkeur te geven aan bouwen in Offem Zuid in plaats van in Bronsgeest. Victor Salman en Gerard Duijndam gaven hun versie in zeer uitgebreid gezamenlijk schrijven.

En daar bleef het niet bij. Deze week stuurden Salman, Duijndam en De Boer bovendien gezamenlijk een zestal officiële klachten naar de provincie. Met het verzoek deze klachten in behandeling te nemen, gegrond te verklaren en daar een passend gevolg aan te verbinden. Het zou gaan om misbruik van zijn functie,bewust beschadigen van personen, liegen, insinueren, bewust verkeerd citeren en achterhouden van informatie.

De Noordwijkse D66-fractievoorzitter Dick Gutlich reageert desgevraagd heel terughoudend. Hij verklaart dat Van Rijnberk in dit politieke spel geheel zijn eigen rol vervult. Wat dit allemaal tot gevolgen heeft is bepaald onduidelijk. Dat het zou kunnen leiden tot sneller bouwen in Bronsgeest lijkt weinig realistisch.

Ton van Rijnberk was voor commentaar nog niet bereikbaar.

Noordwijk bestand tegen storm

ciara n Ook Noordwijk werd zondagmiddag geteisterd door de storm Ciara, die vanuit Canada naar ons toe woei.

Al met al bleef de schade beperkt. Afgezien van een omgewaaide boom en losgeraakte dakbedekking had de brandweer het rustig. Het strandpaviljoen Beach liep al vooruit om de storm. Een omheining van zeecontainers zorgde voor enige luwte. De zondag-voetballers hielden er een vrije dag aan over.

Foto: Omroep Bo/Cock Jue

Filmhuisavond

Vinkenhof n Op woensdagavond 19 februari wordt in het filmhuis van zalencentrum De Vinkenhof de film Left Luggage vertoond. Deze film uit 1998 van Jeroen Krabbé, waarin hij zelf ook een van de hoofdrollen vertolkt, gaat over twee orthodox joodse families in Antwerpen van de jaren zeventig.

Centraal staat het jongetje Simcha die eerst maar niet wil praten, maar onder invloed van Chaja, die op hem past, steeds meer tot bloei komt, totdat het leven een tragische wending neemt. De film won vier prijzen op het Filmfestival van Berlijn, waaronder die van de beste Europese film.

Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur en napraten bij een glaasje wijn of sap. De entree is vrij, maar een vrijwillige bijdrage is mogelijk. Aanmelding kan bij Gert Gooris via ggooris@gmail.com

Boerenbal

Carnaval n Boeren en boerinnen uit Noordwijk en omstreken zijn op zondag 16 februari welkom op het gezellige Boerenbal van Carnavalvereniging de Noortukkers. Deze gezellige middag met Oudhollandse spellen en muziek van DJ Matthijs is een must voor jong en oud. Natuurlijk zal ook het fameuze rad van fortuin niet ontbreken. Om 15.00 uur worden alle boeren, boerinnen, hoge heren en een ieder die zin heeft in dit boerengebeuren welkom geheten in boerenstulp Café de Wels. De toegang is gratis.

Ouderportaal

streek n GGD Hollands Midden heeft een digitaal ouderportaal geopend voor ouders met een kind 0-12 jaar. Dit ouderportaal is de plek waar ouders toegang hebben tot de gegevens van hun kinderen.

Ouders kunnen hier afspraken bij jeugdgezondheidszorg inzien en wijzigen voor hun kinderen van 0 tot 4 jaar (op termijn ook ouders kinderen 4-12 jaar); de groeicurve en het ontwikkelschema inzien en printen; de beschikbaarheid voor afspraken bij jeugdgezondheidszorg aangeven; contactgegevens inzien en wijzigen. Inloggen gaat veilig het uwDigiD.

Ouders hebben een ansichtkaart ontvangen om hen te informeren. Ook worden ouders op het portaal gewezen door medewerkers van jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau.
Op www.ggdhm/ouderportaal staan veel gestelde vragen op een rij.

Rubriek n Van Dam tot Wurft

Weer remise in derby tegen Quick Boys

Jong Noordwijks talent in Winterreis

Het Noordwijkse spoedzoekersprobleem kwam via voormalig raadslid Lenie Zoetendaal landelijk in het nieuws. | Foto: WS

Spoedzoekers vragen aandacht

Desnoods locatie met caravans toestaan'

Spoedzoekers vragen opnieuw aandacht van de politiek

Het Noordwijkse spoedzoekersprobleem kwam via voormalig raadslid Lenie Zoetendaal landelijk in het nieuws.

huisvesting n In een speciale bijeenkomst wilde NZLokaal een politiek gesprek over het realiseren van tijdelijke woonruimte. Met name voor zogenaamde spoedzoekers. Dat zijn veelal mensen die na een scheiding op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning, maar die er voor hen niet of nauwelijks blijkt te zijn.

Uiteindelijk werd het gesprek een politiek zwaar beladen bijeenkomst. Wethouder De Jong uitte zich zeer sceptisch uitte over partijen die zelfs via de provincie probeerden hun gelijk te halen. Daarbij duidelijk doelend op de brief van Ton van Rijnberk (D66) over woningbouw, Bronsgeest en de rol van het CDA. Het slotakkoord van mevrouw van Vossen (NZL) werd een uiting van teleurstelling richting de oppositie: 'Jammer dat u nu slechts wil kijken naar de onmogelijkheden en belemmeringen terwijl ik juist hoopte gezamenlijk te kunnen zoeken naar wat wel mogelijk is.'


In de klem

De spoedzoekers zijn een groep woningzoekenden die behoorlijk klem zit in de huidige woningmarkt en vaak dakloos dreigen te raken. Voor hen is wachten op een nieuwbouwwoning niet de oplossing. Dit speciale vraagstuk vraagt om speciale oplossingen. Ook al omdat de politiek aan deze groepering nog steeds geen urgentie toekent en er bij spoedzoekers vaak sprake is van te korte inschrijfduur of een financieel probleem.


Monitor

In de vorige raadsperiode sprong voormalig Noordwijks CDA-raadslid Lenie Zoetendaal op de barricade om het probleem van spoedzoekers aan te kaarten. Via het tv-programma Monitor kreeg het lokale probleem landelijke bekendheid. Dit tot grote ergernis van een groot deel van de gemeenteraad. Die verweet haar dat zij Noordwijk hiermee negatief op de kaart zette. Voor haar oplossingen voor de spoedzoekers kreeg ze bij de Noordwijkse politiek en het toenmalig links getinte college, nauwelijks de handen op elkaar. En tot oplossingen kwam het nog steeds niet.
Dat bleek duidelijk uit de verslaggeving van 2 inspreeksters, gescheiden moeders die voor de korte termijn wel maar voor de langere termijn geen oplossing zouden kunnen vinden. 'Moet ik straks onder een brug gaan liggen' was de wanhoopskreet die door de voormalige raadzaal van Noordwijkerhout klonk. En een andere dame zei: 'Vindt U bloembollen echt belangrijker dan mijn woningprobleem?'


Ruimte creëren

Initiatiefneemster Van der Vossen (NZL) legde nog eens uit dat het gaat om gebrek aan betaalbare woningen die korte termijn problemen kunnen oplossen. Volgens haar geeft de wet wel degelijk ruimte voor het creëren van tijdelijke woonruimte in bijvoorbeeld bestaande gebouwen.
Van der Vossen: 'Wat wij graag willen met een motie snel een aantal locaties aandragen waar tijdelijke woningen ook snel gerealiseerd moeten gaan worden.'

De wethouder de Jong riep op tot voorzichtigheid met het vroegtijdig roepen van locaties om bijvoorbeeld speculatie te voorkomen. Maar hij drong wel aan op samenwerking om vertrouwelijk geschikte locaties te selecteren. Het geplande gesprek liep uit in een duidelijke politieke discussie. PUUR riep bij monde van Gerben van Duin op om vanuit het college de regie te nemen. Taetske Visser, overigens gevolgd door Dick Gutlich (D66), wees er fijntjes op dat er kansen waren gemist, met name in het gebied Bronsgeest. Het vorige college zou daar graag 100 tijdelijke woningen hebben willen realiseren.


Caravans

Noordwijk zou volgens wethouder Henri de Jong nu al mee doen in een provinciaal initiatief voor oplossingen in het buitengebied. Woonruimte realiseren deels voor arbeidsmigranten en deels voor spoedzoekers. Van Dormolen (VVD) stelde vast dat de politiek geen mogelijkheden ziet in verdunnen van bouwlocaties en te kiezen voor hoogbouw en kleine woningen om het probleem op te lossen.
Hij wilde wel meewerken aan een snelle oplossing en dacht zelfs aan de mogelijkheid om voor dit doel een locatie met caravans als oplossing toe te staan.

Waarom?

Het bleek deze week opnieuw: het kan stormen in Noordwijk. Letterlijk joeg de storm het zeewater tegen de duinen aan. Figuurlijk waren er heftige reacties die een storm veroorzaakten. En dan heb ik het over voormalige Noordwijkse wethouders die de actualiteit zochten over zaken die zich afspeelden in het verleden.

Rancune hoort bij politiek zoals de zee bij de duinen. En zoals de zee nauwelijks respect toont voor de omgeving wanneer hij aanslagen levert op de duinenrij zo vergeten mensen vanuit de politiek eveneens te vaak respect te tonen voor de omgeving. Noordwijk is helaas weer negatief in het nieuws via politieke dieren die zich slechts volledig focussen op elkaar.
De aanstichter van de laatste storm was een voormalig wethouder en de Heintje Davids van D66. Hij is kennelijk nog steeds op zoek naar erkenning heeft zich inmiddels binnen de provinciale politiek een plek weten te veroveren.
Zijn lokale Noordwijkse politieke broeders moesten daarom tot hun ongenoegen toekijken hoe het Statenlid niet alleen het democratische Noordwijkse lokale proces volkomen negeert maar tevens dat er hele ouwe koeien uit de sloot werden gehaald. Van een ervaren politicus verwacht je verstandig denken en handelen. Van een dorpsgenoot, die ook nog eens heel veel te danken heeft aan deze mooie gemeente, mag je verwachten dat hij zijn persoonlijke rancune heel beheerst weet te parkeren. Maar dat blijkt een utopie.
Het CDA blijft voor het Statenlid een verzameling van geselecteerde belangenbehartigers die geliquideerd dienen te worden. En daar wilde hij de politieke broeders in de provincie Zuid-Holland maar al te graag van overtuigen. Het proberen openen van een beerput veroorzaakte stank, een mistige walm en onbegrip. Zelfs, zo is gebleken, ook bij zijn politieke vrienden.
Het schrijven van het Noordwijkse Statenlid aan de Provincie werd deze week door de aangeklaagden uitgefileerd. De reacties, die er vervolgens op kwamen, logen er ook niet om. De twee voormalig CDA-raadsleden waarvan een ook voormalig wethouder en een voormalig wethouder van een lokale partij en inmiddels raadslid voor de VVD, bundelen inmiddels de krachten. Want, zo hebben ze laten weten, 'hij liegt, hij verdraaid feiten en loopt in de zon terwijl er een pak boter op zijn hoofd ligt.'
Nu is dit laatste natuurlijk bepaald niet slim. Met boter op je hoofd in de zon gaan staan wordt een beetje rommelig. Je haren worden vet, de stropdas kleeft aan het overhemd en je zicht verflauwt nadrukkelijk door dat vet in de ogen. Terwijl bij mij zich beelden vormen van stapels folders met het Statenlid als glunderend wethouder, de herinnering aan de rechtszaken en mijn nieren direct laten weet dat fietsen over de vreselijke keien op 'zijn' Jeroensplein bepaald geen feestje is, overvalt mij ook een gevoel van machteloze ergernis. Nadrukkelijk dient mijn vraag richting de hoofdpersonen, Ton, Andries, Victor en Gerard te zijn: Waarom in hemelsnaam?

Jeugdhulp gericht op het belang van de kinderen

jeugdzorg n De politiek buigt zich deze weken over het Programmaplan Jeugdhulpaanbod Duin- en Bollenstreek Men moet zich uitspreken over de doelen en gewenste effecten zoals deze in regionaal verband kunnen worden gerealiseerd. Meer specifiek over de inkoop van de vaak noodzakelijke zeer specialistische hulp.

Jeugdhulp is voor betrokken inwoners altijd een heet hangijzer omdat het vaak een te lange weg is door de voorwaarden en eisen die worden gesteld.
De raad werd al geïnformeerd over belangrijke details zoals het in kaart brengen van knelpunten in het adviseringstraject, het uitvoeren van een marktanalyse en het aanbrengen van de ontwikkelpunten. De gemeenten hebben een taak bij het inzetten van passende jeugdhulp. Maar blijft wel degelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel, de jeugdreclassering en de jeugdhulp na een strafrechtelijke beslissing. De Noordwijkse politiek, als onderdeel van de regio Duin- en Bollenstreek, koos nadrukkelijk voor 'doen wat nodig is voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind, waarbij het belang van het kind voorop staat'.
De politiek hecht de laatste jaren veel waarde aan de tevredenheid van de inwoners indien er van Jeugdhulp sprake is geweest. In de praktijk zorgt het nog al eens voor woede en frustratie bij de ouders. Vooral het vaak lange wachten is daar een bekende oorzaak van. Daarnaast is de keuze van de gewenste specialisten en het antwoord op de vraag of de juiste hulp is geboden nog te vaak aanleiding tot ontevredenheid.

Kuuroordstatus is nieuwe kans voor de toekomst

samen n Het verkrijgen van de kuuroordstatus houdt ondernemend Noordwijk al enkele jaren in de ban. Zo is absoluut de verwachting. Binnen niet al te lange tijd wordt de status officieel aan Noordwijk toegekend.

De kuuroordstatus wordt door directeur Quirine Kamphuisen van Noordwijk Marketing als heel waardevol beoordeeld. Zij roept op om vooral veel samen te werken: 'Samen met u maken we van Noordwijk de plaats waar het succesvol, inspirerend en leefbaar is. Voor ondernemers, voor bezoekers en vooral ook voor bewoners'.
De status wordt niet zo maar verleend. Belangrijk was in ieder geval dat de European Spas Association al heeft beoordeeld dat het zeewater voor de Noordwijkse kust voldoet aan de bijzonder strenge eisen die daaraan worden gesteld. De combinatie met het brede strand, de natuurgebieden en de bloeiende bollenvelden maakt Noordwijk bovendien een aantrekkelijke plek voor de doelgroep die van kuuroorden gebruik wenst te maken. Daarbij is niet alleen een groeiende belangstelling vanuit Nederland waar te nemen. Vooral vanuit Duitsland kan een toestroom van bezoekers worden verwacht.
Vooruitlopend op de officiële toekenning houdt het college een informatieavond. Noordwijkers worden uitgenodigd om woensdag 19 februari in de voetbalkantine aan de Duinwetering kennis te nemen van de impact en de betekenis die dit initiatief voor de gemeente Noordwijk heeft. De wethouders Dennis Salman en Roberto ter Hark zijn daar om alle mogelijke vragen te beantwoorden en vooral om de Noordwijkers in te lichten over de kansen en de gevolgen. Daarnaast is er een presentatie van Vivian Reijs. Tot slot gaat een jeugdig panel zich buigen over de voor en nadelen van een kuuroord. De presentatie is vanaf 19.30 en eindigt om 21.30 uur.

n Informatiebijeenkomst Kuuroordstatus Noordwijk

Het Troephuis van Norvicus wordt aangepakt tijdens NLDoet. | Foto: PR Foto: Cor de Mooy

Vivian Reijs vertelt over ESPA kwaliteitskeurmerk

Keurmerk n Noordwijk voldoet aan de Internationale criteria van de European Spa Association (ESPA) voor de officiële erkenning als heilzame zeebadplaats. Eind maart wordt dit belangrijke keurmerk officieel aan de gemeente overhandigd. Prachtig nieuws voor bewoners en bezoekers, want dat biedt Noordwijk extra kansen. Wat die precies inhouden vertelt gezondheidsdeskundige Vivian Reijs woensdagavond 19 februari 19.30 uur aan de inwoners van Noordwijk en belangstellenden tijdens een interactieve informatie avond.

Gezondheidsexpert Vivian Reijs vertelt Noordwijk graag over de nieuwe mogelijkheden om 'kuurdorp' te worden. | Foto: WdL

Aan de plannen en ontwikkelingen van de Kuuroordstatus van Noordwijk zijn vele onderzoeken en metingen vooraf gegaan. Hoe is het zeewater, het zoutgehalte, heeft het bijzondere stoffen en heilzame kwaliteiten. Hoe is het zeewater, de lucht, het strand en de omgeving. Er komt heel veel voor kijken. De ESPA Bad-status wordt verleend na inspectie van Duitse gekwalificeerde medisch specialisten (Medizinisches Gutachten) en Noordwijk voldoet aan al die strenge Bad-status criteria.

Heilzaam

In het buitenland is die ESPA status heel belangrijk om bepaalde behandelingen vergoed te krijgen. De Bad-status is een erkenning die wordt gezien als kwaliteitskeurmerk. Het doel is uiteindelijk om hiermee een nieuwe toekomstgerichte markt aan te boren. Een nog mooiere plek te creëren waar mensen gezonder, langer en gelukkig leven. Dat het dorp en haar inwoners daar ook buiten de seizoentijden profijt van kunnen hebben, wordt op dit moment uitgewerkt. Maar dat is de basis, dan begint het pas. Veel fijner nog, de inwoners krijgen de eerste plannen gepresenteerd, maar dan is de inbreng van de inwoners van Noordwijk noodzakelijk om de Kuuroordstatus uit te rollen en het dorp met de dynamiek van gezondheid nog aantrekkelijker te maken. En daar kan iedereen aan meedoen. Jong en oud, particulier en ondernemer.


Inspiratie

Om u verder te informeren en vooral ook te inspireren nodigen de gemeente Noordwijk en Noordwijk Marketing u uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 19 februari in de kantine van Sportpark Duinwetering, Duinwetering 105 in Noordwijk. Gezondheidsexpert Vivian Reijs die het met name zal hebben over kruiden en andere specifieke punten zoals gezondheid aan zee, wandelen, water en lucht kwaliteit, vitaliteit, gezondheid en geluk bevindt zich in het goede gezelschap van de wethouders Roberto Ter Hark en Dennis Salman. Zij geven een toelichting op de Kuuroordstatus met als belangrijke onderdelen toerisme en gezondheid.


Iedereen is welkom op deze interactieve informatieavond. Vanaf 19.00 uur is het inloop en vanaf 19.30 uur start het programma. Voor jongeren is er een paralelprogramma, maar na de presentatie worden de aanwezigen gevraagd mee te denken. Deze initiatieven worden aan het eind van de avond bekend gemaakt. Tijdens de avond worden gezonde versnaperingen gepresenteerd. De afronding van het programma vindt plaats rond 21.00 uur.

Vogelcursus bij VNVN

Foto: Jos Zonneveld

natuur n Ook dit voorjaar houdt de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk weer een vogelzangcursus.

De cursus is bedoeld voor zowel beginners en diegenen die iets meer over vogels en hun zang willen leren. Ook niet-leden kunnen aan de cursus deelnemen.

Er zijn drie theorieavonden op de donderdagen 2, 16 en 23 april. Tijd: 20.00 tot 22.15 uur. (zaal open om 19.45 uur) Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20.

Er zijn drie vroege vogelzangexcursies op de zondagen 5, 19 en 26 april. De excursies worden gehouden in het bos van Leeuwenhorst, de Boterhuispolder en de Amsterdamse Waterleidingduinen en worden begeleid door ervaren gidsen. Ze starten in de vroege ochtend even na zonsopkomst en duren circa twee tot tweeënhalf uur.
Het cursusgeld bedraagt € 30,00 voor leden en € 40,00 voor niet-leden incl. lesmateriaal en koffie. Wanneer men als niet-lid meteen lid wordt voor € 10,00 per jaar is het cursusgeld € 30,00 Aanmelden voor de vogelcursus en evt. lidmaatschap kan via dkistemaker@planet.nl o.v.v. naam, volledig adres en telefoonnummer.

Voor meer informatie kan bellen met Dineke Kistemaker, tel. 3612219. Meer informatie over de vereniging op www.strandloper.nl

NLDoet bij scouting Norvicus

handenuitdemouwen n Scouting Norvicus doet zaterdag 14 maart scouting Norvicus mee met de jaarlijkse NLDoet-actie.

De scouts steken van 10.30 tot 16.00 uur de handen uit de mouwen. Ieder jaar zetten honderden vrijwilligers zich op deze dag in om organisaties een dagje te helpen. Dit jaar wil scouting Norvicus in samenwerking met Stichting Troephuis de dakgoten aanpakken.

Norvicus zoekt mensen die niet bang zijn om op een trap te staan en lekker bezig te zijn. De organisatie zorgt voor handzeep en een lunch. Tijdens NLDoet is het de bedoeling om de dakgoten van het Troephuis gereed maken voor renovatie. Afgelopen jaar is het sanitair en de keuken al vernieuwd. Inschrijven voor deze klus kan via: www.nldoet.nl

Scouting Norvicus is de waterscouting van Noordwijk. Het Troephuis staat op Van Berckelweg 52 (naast het Beukterrein) en het wachtschip de MS Norvicus ligt op de Kaag. Iedere zaterdag staan leidingleden klaar om op pad te gaan of het water op met de jeugdleden. Meer info op www.norvicus.nl

Gratis jaarkaart Amsterdamse Waterleidingduinen voor minima

Heerlijk struinen door de duinen: de Amsterdamse waterleidingduinen zijn een prima plek om tot rust te komen. | Foto: pixabay Foto: pixabay

wandelen Waternet biedt minima uit Noordwijk ook in 2020 een gratis jaarkaart aan voor de Amsterdamse Waterleidingduinen. De jaarkaart is bedoeld voor mensen die vallen onder de doelgroep minima en voor een aantal regelingen bekend zijn bij de ISD Bollenstreek (ISD).

De gratis jaarkaart is een initiatief van Waternet en bestemd voor inwoners uit Noordwijk.
De jaarkaart kost normaal 10 euro per persoon. De jaarkaart biedt toegang tot een 3400 ha. groot natuurgebied dat ligt tussen Zandvoort en Noordwijk. Hier wordt 2/3 van het drinkwater voor Amsterdam voorgezuiverd. Het gebied is exclusief bestemd voor wandelaars.

Voor wie?

De kaart is bedoeld voor de inwoners van Noordwijk die:

uitkeringsgerechtigd zijn en/of bijzondere bijstand ontvangen en/of aangesloten zijn bij de Collectieve aanvullende zorgverzekering en/of een persoonsondersteunend budget/de inspanningspremie ontvangen. De ISD stuurt iedereen die ervoor in aanmerking komt uiterlijk 12 februari 2020 een brief waarmee de ontvanger bij het bezoekerscentrum Oranjekom van Waternet de gratis jaarkaart krijgt. Op de jaarkaart is niet te zien dat het gaat om een gratis kaart. De kaart is een jaar geldig.

Voor kinderen tot 18 jaar is de toegang gratis

Inwoners die wel onder de doelgroep vallen en op 12 februari 2020 nog geen brief hebben ontvangen of in de loop van 2020 onder de doelgroep vallen, kunnen contact opnemen met de ISD Bollenstreek.

Dit kan per mail via info@isdbollenstreek.nl of via telefoonnummer (0800) 95 67 000.

Meer informatie

Meer informatie over de jaarkaart staat op

www.awd.waternet.nl.

Klapper

Natuurlijk herinnert u zich u zich nog dat er rond de Kerstdagen reclame werd gemaakt voor de grootse eindejaarsloterij. U moest wel gek zijn om er niet aan mee te doen. Er stond u een grote klapper te wachten, weliswaar geen garantie, maar toch! Dat bracht mij er toe om wat te mijmeren over de kans dat een kweker een klapper met zijn bollen maakt. Er zijn wel een paar gevallen geweest.

Ik herinner me dat er in de jaren '60 van de vorige eeuw een bijzonder mooie, grote, witte lelie was, Casa Blanca, die uit Amerika kwam. Een paar jongens hier vroegen kwekersrecht aan (een patent op planten) en hebben er bijna 20 jaar van geprofiteerd. Deze uitzonderlijke lelie wilde iedere bloemist hebben; er waren er steeds tekort. In die tijd waren er ook gekleurde lelies, die ooit ergens in het wild gevonden waren, maar voor de teelt niet zo gemakkelijk bleken. Dat veranderde toen uit een kruising de oranje Enchantment gevonden werd. Slimme jongens, die op het bollenlaboratorium werkten, zagen hoe deze lelie snel vermeerderd kon worden: je kunt namelijk de schubjes van de leliebol afbreken en prepareren. Na een warmtebehandeling krijg je tientallen kleintjes.

De tulpen-kruisingen bij Dirk Lefeber waren ook een echte klapper: de darwinhybriden waren geboren. Tulpen met een ongekende groeikracht en dito vlammend-rode kleuren. Die ene met een afwijkende bonte kleur werd Gudoshnik (clown) genoemd. Later maakten meerdere kwekers furore met de gele en vooral met de rode dubbele verlopingen.

Bij de narcissen bracht Matteus Zandbergen de eerste Tête à Tête mee uit Engeland. Die werd in kennerskring eerst verguisd, was op een potje niet houdbaar genoeg. Later werden ze het gezicht van de narcissen in huis! Bij de hyacinten vond een kweker in De Zilk een blauwe tussen de rose Pink Pearl. Het kwekersrecht ervan verloopt volgend jaar, maar het was een klapper van jewelste.

Een volgende keer heb ik er nog wel een paar. Het verhaal van de gladiool Jolie Coeur bijvoorbeeld is de moeite waard.

Aad van Ruiten

Doe mee met de grootste carnavalsoptocht van het 'noorden'

Meelopen met een 'smile' tijdens de optocht in 2018. | Foto: archief, Caroline Spaans. Foto: Caroline Spaans

n Inschrijven kan nog tot en met zaterdag 15 februari

Noordwijkerhout n Carnavalsvereniging De Kaninefaaten nodigen bij monde van Prins ConfetSchie, iedereen weer uit om zich geheel gratis in te schrijven voor de grootste optocht van boven de grote rivieren.

Het diamanten echtpaar samen met burgemeester Wendy Verkleij. | Foto: Ina Verblaauw. Foto: iv

De woensdagavonden voor perforatoren hebben voldoende duurzame confetti opgeleverd om de optochten op 22 februari door te laten gaan. De burgemeester heeft de uitspraak van ConfetSchie gecontroleerd en een vergunning met voorwaarden voor de optocht afgegeven. "Aan de deelnemers van de grote optocht op zaterdagmiddag 22 februari vragen we om het aanmeldingsformulier in te vullen. Aanmelden kan via: www.Kaninefaaten.nl" laat de organisatie weten. Er zijn drie categorieën om aan deel te nemen: wagens, groepen en individuelen en paren. Iedereen die is aangemeld, ontvangt een startnummer. Zonder startnummer is het niet mogelijk om deel te nemen. Inschrijven kan tot en met zaterdag 15 februari op de optochtcommissie. Alle wagens worden in de week voor de optocht op hun technische staat gecontroleerd. De Grote Optocht start om 13.11 uur op de Brink. De organisatie waarschuwt dat de tocht op de Viaductweg toch weer onder het Viaduct door gaat: "Houdt daarom rekening met de hoogte van je wagen!"

Dick en Corrie Kortekaas vieren 60-jarig huwelijk

n 'Geven en nemen en vooral niet zeuren!'

Noordwijkerhout n Dick Kortekaas en Corrie Roessen vierden 28 januari het feit dat zij precies 60 jaar geleden met elkaar in het huwelijk traden. Vrijdag 7 februari kwam burgemeester Wendy Verkleij het echtpaar feliciteren.

Door Ina Verblaauw

Beiden zijn geboren in 1936. Dick in Vogelenzang en Corrie in Den Hoorn nabij Delft. Ze leerden elkaar kennen toen Corrie bij een tante in Vogelenzang ging logeren. En die tante was de buurvrouw van Dick. Toen hij haar zag, dacht hij meteen: "die laat ik niet meer lopen". Corrie werkte tot aan haar huwelijk in de melkhandel van haar ouders. Dick begon als timmerman en klom met veel avondstudies op tot bouwkundig opzichter en bouwde een eigen huis in Vogelenzang. Helaas werd het huis onteigend omdat het stond op een plek waar de N206 zou worden aangelegd. Het gezin, inmiddels verrijkt met drie zonen, verhuisde naar De Zilk. Sinds 2005 woont het echtpaar naar volle tevredenheid in Noordwijkerhout. Beiden hebben de oorlog als kind bewust meegemaakt en kunnen zich de bombardementen, evacuatie en voedseldroppings nog goed herinneren. "Bij het horen van Het Wilhelmus krijg ik nog altijd kippenvel", vertelt Corrie.

In de hal van de woning hangen ingelijst de felicitatiebrief die ze ontvingen van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima en de brief met gelukwensen van de Commissaris van de Koning Jaap Smit. Het echtpaar heeft drie zonen en zeven kleinkinderen. Dick heeft nog altijd een moestuin in De Zilk en biljart in competitieverband bij Puykendam. Corrie heeft een hobby in handwerken en is druk met de opbrengst van de moestuin in te vriezen of te verdelen onder de kinderen. Het echtpaar heeft veel gereisd waarbij The Rocky Mountains een diepe indruk hebben gemaakt. Het geheim van een goed huwelijk: "geven en nemen en vooral niet zeuren, want daar houden we niet van".

Ongelukken in de Pickéstraat

Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap Oud Noordwijk een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam Van Dam tot Wurft. In het Museum Noordwijk is t/m 26 april 2020 de tentoonstelling "Nieuwe Meesters " , het werk van enige hedendaagse Noordwijkse kunstenaars te zien. Verder is de expositie 'Wie de schoen past...' te zien.

De Pickéstraat geldt als een nauwe doorgang voor het verkeer, maar gelukkig houden de meeste verkeersdeelnemers hier duidelijk rekening mee. Ondanks de verkeersdrukte van nu gebeuren er toch weinig ongelukken. Maar vroeger was het zeker niet veiliger, zoals op bovenstaande foto te zien is. Bovendien ging toen veel verkeer van en naar Noordwijk door deze straat tot het openbaar busvervoer aan toe, wat een grote druk op deze straat legde.

Op het eerste gezicht is de Pickéstraat niet zo veel veranderd en ademt het nog steeds een beetje de sfeer, zoals die ook voor de oorlog heerste. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan het Wilhelminahofje, dat daar als een stille oase aanwezig is. Dit hofje is voor Noordwijk een uniek complex. In grotere steden vindt men dergelijke hofjes wat vaker zoals in Leiden, Haarlem e.d. Alleen kan dit Wilhelminahofje niet op zo'n lange historie bogen als en meeste stedelijke hofjes. De oorsprong ligt aan het begin van de 19e eeuw. Toen stonden hier twee barakken, waar Franse soldaten tijden de Franse bezetting onder Napoleon gehuisvest waren. Beide gebouwen waren toen het eigendom van de ambachtsheer Wigbold Albert Willem van der Does Graaf van Limburg Stirum. Hij stelde de kerkenraad van de Hervormde Gemeente voor dit perceel te ruilen met een perceel bij Offem, dat eigendom van de kerk was. Dit aanbod werd door de kerkenraad aanvaard en zo konden er op dit terrein 12 eenvoudige armenwoninkjes gerealiseerd worden. Deze huisjes werden in 1878 opgeknapt, maar het bleef toch wel erg behelpen met piepkleine bedsteden, een waterpomp en pleetjes op het tochtige binnenerf. Bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 kreeg dit hofje de naam Wilhelminahofje en werd de Wilhelminaboom geplant, die er nog steeds staat. In 1953 werd het Wilhelminahofje ingrijpend gerestaureerd en voorzien van een extra schuur en verzorgingsruimte. Een aantal jaren geleden ging het gehele complex tegen de vlakte en werd het hofje opnieuw opgebouwd, uitgebreid en van nieuwe woningen voorzien. Overigens was dit stukje Pickéstraat veel levendiger dan nu het geval is. Op de hoek Pickéstraat/Bronckhorststraat stond tot ver in de vorige eeuw een pand uit de 18e eeuw. Lange tijd was het een café met de naam Het Begijntje. Eind vorige eeuw was de achterzijde in gebruik als opslagplaats van lompen en metalen van Giel Smit. Schuin tegenover het Wilhelminahofje lag de manufacturenzaak van de dames Kampman, die knopen, garen en band verkochten. Zij lieten niet na steeds hun afgunst t.a.v. firma Verkade, even verderop, naar voren te brengen. Toen het eens hard vroor zetten ze een elektrisch kacheltje achter de etalageruit om de ijsbloemen te laten smelten. Dit gebeurde ook inderdaad, maar op een gegeven moment barstte de ruit in stukken, omdat de ruit slechts onderop verwarmd werd. Verder kende dit stukje Pickéstraat de boerderijen van Van der Plas en Zandbergen, die deze straat een levendige indruk gaven. Vooral 's winters was het geluid van de loeiende koeien niet van de lucht. Tussen deze beide boerderijen staat nog een oude brugleuning boven de overkluisde Woensdagse Watering. Hier zou nog het kerkje van St. Jeroen gestaan hebben, gewijd aan St. Maarten. Zo is op zo'n klein stukje Pickéstraat nog heel wat aan de hand geweest.

Meepraten over nieuwe omgevingsvisie

Presentator Gert van ít Hof wist vragen en antwoorden goed samen te vatten. | Foto: WS

n Meedoen is meebepalen

visie n Meedoen betekent meebepalen. Dat was de boodschap die projectmanager Simone Diegenbach aan de 75 bezoekers over wilde brengen. Ze deed dit tijdens een inloopavond voor de kern Noordwijk Binnen. Waar opvallend genoeg de gemiddelde leeftijd niet bepaald representatief mag worden genoemd bij het praten over de toekomst.

Door Wim Siemerink

De presentatie was in handen van studiosport journalist Gert van 't Hof. Die niet alleen zijn stem gebruikte maar vooral goed wist samen te vatten wat vragenstellers en de antwoord gevende wethouder De Jong bedoelden te zeggen. Waarbij bleek dat er in de zaal vooral angst bleek te zijn voor de daadwerkelijke uitvoering van particuliere inbreng. Een van de vragen die wel direct voor iedereen duidelijk was ging over de opkomst: 'Waar zijn nu toch al die klagende naar woningen zoekende jonge Noordwijkers?' Gevolgd door de opmerking 'de meesten hier aanwezig hebben een toekomst van maximaal tien jaar voor zich'.

Diegenbach maakte duidelijk dat dit een eerste voorlichting betrof en dat op 3 maart officieel wordt afgetrapt. Dan zullen geïnteresseerde Noordwijkers, Noordwijkerhouter en Zilkers in diverse teams een eerste aanzet kunnen geven in de toekomstige ontwikkeling van de nieuwe gemeente Noordwijk. Met als een van de vragen: 'Wat voor samenleving staat u voor ogen?' En ook: 'Hoe moet de politiek de lastige vraagstukken eenvoudig oplossen?' En alles vanuit de gedachte 'welke bijdrage levert mijn persoonlijke toekomstvisie aan de toekomst van alle Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers.

Raadsbesluit

Hoewel er voor Noordwijk al een visie is vastgesteld moet er toch een compleet nieuwe toekomstvisie komen. De gemeenteraad zal uiteindelijk in een raadsbesluit in december 2020 een toekomstbepalende gemeentelijke Noordwijkse visie gaan vastleggen. Maar wil dit doen met maximale inbreng van de inwoners. Want het uitgangspunt is de opvallende gedachte dat de inwoners eigenlijk beter weten wat er moet gebeuren dan de door hen gekozen vertegenwoordigers in de lokale politiek.

Op dinsdag 3 maart wordt iedereen die zich er voor aanmeldt uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst waarin in teams daadwerkelijk aan een nieuwe visie gaat worden gewerkt. Aanmelden kan overigens nog via de website van de gemeente. Want iedereen mag meepraten bij het opstellen van één integrale visie voor de gehele gemeente voor de lange termijn.

Storm Ciara ongenode gast bij Noordwijkse Sportverkiezing

Een jaarlijks evenement waarin men gewoonlijk de echte grote Noordwijkse sportprestaties onder de aandacht bracht en dit eerbetoon tevens benutte om sportbestuurders, bedrijfsleven en politiek in ongedwongen sfeer met elkaar in contact te laten zijn. Alles verpakt in een avondje sportentertainment waarbij verenigingen, ouders en supporters ook van harte welkom waren.

Deze keer een nieuwe locatie, een ander tijdstip van uitvoering en een nieuw gevormde organisatie als gevolg van nieuwe gemeentegrenzen. Presentator Robbert Bannink heette zondagavond ,net na de klok van achten, de aanwezigen namens organisator Noordwijks Sportbedrijf ,op vlotte wijze welkom. Als speciale gasten verwelkomde hij burgemeester Verkleij en haar man, sportwethouder Sjaak van den Berg, wethouder Henri de Jong en 'special guest' Gerben van Duin. En natuurlijk de grote groep aanwezige genomineerden die deze avond terecht in het middelpunt van de belangstelling werden geplaatst.
Bij de organisatie hadden 900 gasten zich aangemeld. De vele lege gereserveerde zitplaatsen lieten zien dat er vele honderden waren thuis gebleven. De organisatie wilde graag aannemen dat de storm Ciara hier de oorzaak van was geweest.

De nieuwe organisatie had ook een nieuwe manier van jureren ingesteld. Geen zakelijke keuze op basis van het afwegen van de geleverde sportprestatie maar de heldenverering puur op basis van emotie. Via een 'on line' stemming mochten de inwoners hun persoonlijke voorkeur kenbaar maken. Na het stemmen tellen viel er de volgende uitslag te noteren: De sportploeg NHC Meisjes B1 Hockey, sportman Robert Hendriks - life saving, sportvrouw Marit Huiberts - handbal, sporttalent Floor van der Linden - twirl en sportvrijwilliger Carola Hunnink - zwemmen.
Voor de tweede keer werd gekeken naar een belangrijk nieuw initiatief op het gebied van sport. De Noordwijkse NZ&PC organiseerde een speciaal vrouwen-zwemuur. Manege No Limits richt zich speciaal op paardrijden voor mensen met een beperking. Voormalig wethouder Gerben van Duin initieerde Sport Initiatief Noordwijk. Hij zei in zijn toespraak dat sport een belangrijk en laagdrempelig middel is om in de volle breedte mensen te betrekken bij de samenleving. Met grote mogelijkheden om maatschappelijke doelen te bereiken. De aanwezigen in de zaal mochten hierbij hun voorkeur kenbaar maken en hun keuze viel op No Limits.

De huldiging werd in rap tempo afgewerkt en na een uur nodigde Robbert Bannink de aanwezigen uit voor een drankje en een hapje in de naast gelegen zaal. Waar onder muzikale omlijsting nog even van de beelden van 30 jaar Noordwijkse Sportverkiezing kon worden genoten. Daarbij wisselde positief en negatief commentaar op Sport Verkiezingen Nieuwe Stijl elkaar af.
Sportbestuurders stelden vast dat het netwerken met bedrijfsleven en politiek geen prioriteit meer heeft. Daarnaast waren er geluiden te horen die mogelijke verbeteringen zagen: plaats, aanvangstijd, de manier van jureren en het amusementsgehalte. Bij de prijswinnaars straalde de tevredenheid er af. In zijn algemeenheid leefde toch de mening dat de Noordwijkse sportprestaties het verdienen om er een jaarlijkse Noordwijkse Sportverkiezing aan te wijden.

sportverkiezingen

Presentator Robert Bannink in gesprek met Noa de Vos.

Foto's en tekst: Wim Siemerink

Gerben van Duin overhandigt de award van het Sportinitiatief 2019 aan vertegenwoordigers van No Limits.

Gerben van Duin overhandigt de award van het Sportinitiatief 2019 aan vertegenwoordigers van No Limits.

Burgemeester Wendy Verkleij belooft de verenigingen 'u kunt een bezoek van mij verwachten'.

Wethouder Sjaak van den Berg overhandigt de vrijwilligersprijs 2019 aan Carola Hunnink.

Sporttalent Floor van der Linden kreeg de prijs uit handen van voorgangster Noa de Vos.

Sportman van het jaar Robert Hendriks met winnaar 2018 Barry Hazenoot.

RegioBank blijft in dorpen en kleine steden

zaken n ABN Amro sluit haar kantoor in Noordwijk. Terwijl veel mensen graag een bank in de buurt willen. Een bank waar ze gewoon even binnen kunnen lopen voor een vraag of advies. En waar ze hun geldzaken regelen zoals zij dat willen. Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs door heel het land.

"Iedereen kan bij RegioBank binnenlopen. Wij zijn het kantoor om de hoek. Bij ons kunnen klanten hun geldzaken regelen zoals zij dat willen. Op kantoor, thuis via internet of onderweg via onze Mobiele App. En dat kost de klant niets extra's. Ook niet voor papieren bankafschriften of overschrijfkaarten. Klanten kunnen bij ons terecht voor betalen, sparen en hypotheken.

Dichtbij en betrokken

We nemen de tijd voor persoonlijke aandacht. Gewoon, een goed gesprek met een kop koffie. Op deze manier kunnen we echt advies op maat geven", zegt Norbert Ouddeken, zelfstandig adviseur van RegioBank in Noordwijk.

RegioBank kiest bewust voor kantoren in dorpen en kleine steden. Want in heel Nederland verdienen mensen een bank in de buurt. Zo kunnen klanten hun geldzaken regelen met iemand die ze kennen en die weet wat er speelt in hun omgeving. Ouddeken: "Wij vinden het belangrijk om dichtbij onze klanten te staan en om advies op maat te geven. Voor alle bankzaken is het heel prettig dat mensen niet ver hoeven te reizen naar hun bank."

Gewoon binnenlopen

Vrijblijvend kennismaken? Loop gerust binnen bij Ouddeken Advies Zelfstandig Adviseur RegioBank], Sint Jeroensweg 16 in Noordwijk.

Bellen mag ook: 071-3621310 of stuur een mail naar info@nouddeken.nl.

Ouddeken Advies is als Zelfstandig Adviseur van RegioBank een onafhankelijke tussenpersoon.

Naast de producten van RegioBank adviseren en bemiddelen zij ook in producten van andere aanbieders voor wat betreft uw verzekeringspakket en uw hypotheek. Behalve voor spaar- en betaalproducten; daarin bemiddelen zij exclusief voor RegioBank.

Jong Noordwijks talent schittert in Winterreis

Maarten Krijger en Herma van Piekeren. | Foto: Ina Verblaauw

Musical n De 26-jarige Noordwijkse bariton Maarten Krijger droomde er als kleine jongen van om ooit in musicals te spelen. Op het Teylinger College Leeuwenhorst werd door een muziekdocent al ontdekt dat de stem van Maarten een ruwe diamant was die geslepen moest worden.

Door Ina Verblaauw

De NOV-leden hadden een kookworkshop bij De Kookerij. | Foto: Marcel Verheggen

Hij ging naar het conservatorium in Tilburg met nog steeds het idee de musical richting in te gaan. Al snel werd hem door de docenten daar de keuze voorgelegd: de klassieke richting of niet toegelaten worden. "Klinkt wellicht dreigend, maar ik ben ze er eeuwig dankbaar voor", zegt Maarten met pretlichtjes in zijn ogen. "Het heeft mijn leven zo verrijkt".

Maarten raakte betoverd door het werk van Franz Schubert en Winterreise werd zijn afstudeerproject. "Het is een geweldige ervaring dat we de Winterreise in een hedendaagse versie mogen vertolken. De melancholie van de muziek werkt verslavend; wonderschoon soms door de simpelheid". Met de prachtige gedichten omlijst, wordt het ook begrijpelijk.

Herma van Piekeren licht toe: "Het verhaal van Schubert toen, de zoektocht van één man, hebben we vertaald naar het laatste oorlogsjaar. Bewust is gekozen voor een verhaal achter de soldaat. Ook die Duitse soldaat". Voor de presentatie van de voorstellingen is gekozen voor de locatie bij drukkerij Buijze. Daar werd vanaf 1944 de verzetskrant Hilversum III gedrukt en verspreid door veel jonge meisjes. Leerlingen van het Northgo College werken nu onder leiding van Koen Marijt aan een verzetskrant Hilversum III 2.0.

De voorstellingen van Winterreis, zoektocht naar bevrijding, zijn te zien de eerste twee weekends van maart. Voor meer informatie en kaartverkoop: www.kunstklank.nl

Noordwijkse ondernemers gaan samen de keuken in

koken n NOV-Events, onderdeel van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging, organiseerde op 29 januari een 'Healthy Food Kookworkshop' bij de Kookerij in Noordwijkerhout.

In de mooiste en één van de grootste kookstudio's van Nederland trokken 30 ondernemers de kookschorten aan tijdens deze interactieve netwerkbijeenkomst. In het kader van gezonde voornemens en de groeiende bewustwording over voeding werd met elkaar én met veel enthousiasme een smaakvol en healthy menu bereid. Na het koken genoot iedereen zichtbaar van de positieve vibe en alle kookkunsten in het sfeervolle restaurant.

Door de samenwerking tijdens het koken hebben de ondernemers elkaar beter en op een andere manier leren kennen, dat schept een band om een professionele relatie op te bouwen of te versterken.

NOV-Events staat garant voor leerzame en inspirerende netwerkbijeenkomsten (6 per jaar) voor alle NOV leden (jong & oud) die via te gekke groepsactiviteiten, trainingen of workshops contacten willen versterken en nieuwe contacten willen leggen.

Het volgende event is 'Teambanding' bij House of Music op woensdag 25 maart van 18.00 tot 21.30 uur. Dit wordt het leukste en muzikaalste netwerkevent ever, waarbij er naast fun ook nog een stukje 'edutainment' is omtrent samenwerking en teambuilding. Vooraf verzorgt cateraar Taat & Friends Catering met veel passie en enthousiasme een heerlijk diner. Een aanrader om op deze manier met elkaar aan verbinding te werken op een ontspannen en gezellige manier.

Meer info staat op www.novnoordwijk.nl

Repair Café Northgo heeft een nieuwe locatie

duurzaam n Het Repair Café Nortgho heeft een nieuwe locatie in De Wieken aan de Wassenaarsestraat 5 in Noordwijk Binnen. Een centrale ligging en er is ook een bar. Zaterdag 15 februari kan iedereen hier weer terecht met zijn kapotte spullen.

Door repareren te promoten, wil het Repair Café Northgo bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg, maar ook de kunst van het zelf repareren te promoten.

Tussen 14.00 en 17.00 uur staan diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaister, en andere technische deskundigen om te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en diverse materialen zijn aanwezig. Het Repair Café brengt ook buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt.

Het Repair Café Northgo houdt iedere derde zaterdag van de maand deze repareerbijeenkomst. Kijk ook op www.repaircafenorthgo.nl of volg op Facebook.

Themamiddag dementie

dementie n De Noordwijkse bibliotheek en dementievriendelijk Noordwijk houden maandag 24 februari een themamiddag over dementie. Voor deze themamiddag is een gevarieerd programma samengesteld door Sandra de Jonge van het team Dementievriendelijk Noordwijk.

Zij licht de initiatieven toe en gaat met de deelnemers in gesprek over wat het voor de omgeving betekent als een naaste met dementie te maken krijgt. Deelnemers kunnen ter plaatse de training 'Goed omgaan met dementie' volgen. Uiteraard is er ruimte om ervaringen en ideeën uit te wisselen om Noordwijk nóg dementievriendelijker te maken.

Partners van mensen met dementie, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden zijn welkom. De themamiddag duurt van 13.00 tot 15.00 uur in De bieb is aan de Akkerwinde 1A in Noordwijk. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Meer informatie staat op www.dementievriendelijknoordwijk.nl

Lekker aan de wandel

sportief n Welzijn Noordwijk organiseert weer een wandeling in Noordwijk Binnen. De wandeling is speciaal gericht op gepensioneerden die geen zin hebben om stil te zitten. Even eruit, even iets ondernemen.

Woensdag 4 maart van 13.30 uur tot 17.30 uur is het mogelijk om mee te wandelen en kennis te maken met verschillende organisaties en verenigingen. Zij openen hun deuren om te laten zien wat zij als organisatie of vereniging doen.
De wandeling start om 13.30 uur bij Welzijn Noordwijk, Wassenaarsestraat 5 Noordwijk en eindigt rond 16.30 uur bij wijkvereniging Vinkeveld waar een versnapering klaar staat. Aanmelden kan tot en met 26 februari bij Aleid Guijt, aleid.guijt@welzijnnoordwijk.nl of bel 06-40237165.

Fluks doet goede zaken in race om promotie

Korfbal n Dit weekend ging Fluks in Rotterdam op bezoek bij Nikantes. Eerder in deze hielden deze teams elkaar op een gelijkspel (17-17). Nikantes maakte ook nog kans om te promoveren als er van Fluks gewonnen werd. Met de stand van de vorige wedstrijd in het achterhoofd beloofde het een leuke wedstrijd te worden.

Fluks begon gemotiveerd aan de wedstrijd. Door fel verdedigen werd de bal snel onderschept en in de eerste 2 aanvallen was Joost Passchier buitengewoon scherp met twee treffers. Joek Kwakernaak deed hetzelfde in het andere vak waardoor Fluks snel op een 0-4 voorsprong wist te komen.

In vorige wedstrijden wist Fluks ook steeds een gat van vier punten te slaan maar verzaakte toen om door te drukken. Ditmaal was het anders en Fluks stootte direct door naar een comfortabele 1-9 voorsprong. Na een time-out van Fluks was het de opdracht om de eerste helft net zo sterk te beëindigen als er gestart was. Fluks wist zowel van dichtbij als van afstand gemakkelijk te scoren en eindigde de eerste helft met spectaculair korfbal. 3-13 ruststand.

In de tweede helft paste coach Enrico Mud enkele wissels toe om zo iedereen fit te houden. Sommige spelers zijn nog op de weg terug na lange blessures. Joella van Baren mocht haar eerste minuten dit zaalseizoen maken en ze was (tot haar eigen verbazing) bij eerste schot direct trefzeker. Na dit moment zakte de ploeg uit Noordwijk wat in waardoor Nikantes iets terug kon doen.

Na drie snelle scores van Nikantes wist Fluks de draad weer op te pakken door een aantal scores van de sterk spelende dames. Uiteindelijk wist Fluks Nikantes op acht doelpunten te houden en kwam zelf tot 23 punten. Opvallend was dat alle spelers van Fluks tot scoren wisten te komen, waarbij Joost Passchier in zijn eentje net zo vaak wist te scoren als alle tegenstanders bij elkaar (8x).


Volgende week staat de uitwedstrijd tegen titelfavoriet Thor Rotterdam op het programma. Deze ploeg wist tot nu toe elke wedstrijd te winnen, en om nog een kans op de titel te hebben zal Fluks moeten winnen en zo revanche nemen voor het verlies tijdens de ontmoeting eerder dit seizoen.

Noordwijk ook deze keer de gelijke van Quick Boys

V.v. Noordwijk had het moeilijk tegen de stugge Katwijkse verdedigers. | Foto: WS

Voetbal n Opnieuw een gelijk spelletje. Opnieuw nauwelijks de sfeer van de aloude derby, slechts bij vlagen het niveau dat tweede divisiewaardig mag worden genoemd. Met het gelijke spel was uiteindelijk wel iedereen tevreden. Zeker de glunderen Nick van Staveren die met de gelijkmaker, al ver in de tweede helft, Noordwijk eigenlijk meer gaf dan waar ze op dat moment recht op konden laten gelden.

Onder behoorlijke omstandigheden werd, na het fluitsignaal van arbiter Vries, afgetrapt. Direct al werd duidelijk dat Quick Boys de angel uit de Noordwijkse combinatie wist te halen. Het rondspelen van de bal ging moeizaam en teveel moest keeper Wolsheimer betrokken worden in een mogelijke opbouw, waarbij de lange trap van de goalie steeds weer voor de Katwijkers bleek te zijn. Bij Noordwijk speelde Westdijk op de plek van Bosma.

De eerste echte mogelijkheden waren voor Quick Boys. Quick Boys oogde speelser en zocht de aanval. Bröcker kreeg al gauw te maken kreeg met ambitieuze leidsman, die hem na ruim een kwartier de gele kaart voor hield. Echte grote kansen kreeg Noordwijk niet hoewel bij spelhervattingen wel gevaar kon worden gesticht. De Noordwijk-supporters veerden op toen een schot van Westdijk niet in het doel leek te verdwijnen. Het bleek een knal op de staander.

Vanuit enkele spelhervattingen kreeg de opgekomen Rietveld een drietal uitstekende kopkansen maar helaas voor Noordwijk zag hij geen kans om tot een treffer te komen. Die kans greep aan de andere kant wel Bekooy. Nadat ook daar de bal eerst nog een keer door het aluminium was gekeerd moest Wolsheimer machteloos toezien hoe de bal in de goal verdween: 0-1. Met die stand werd ook de thee genuttigd. Na rust verwachtte men een op de gelijkmaker jagend Noordwijk. Maar dat werd het niet. Noordwijk straalde onzekerheid uit en men vreesde ogenschijnlijk een tweede tegentreffer. Ook Quick Boys was, alle goede aanvallende bedoelingen van coach Grunholz ten spijt, opvallend terughoudend. Waardoor de wedstrijd als kijkspel nauwelijks kon boeien. Slechts foutjes zorgden over en weer voor opwinding. Emiel Wendt kreeg wel een keer de mogelijkheid om te scoren maar keeper van der Helm pareerde uitstekend.

Nick van Staveren zocht zwoegend naar kansjes. Uit een halve mogelijkheid kwam hij tot heel veel succes. Hij veroverde een eigenlijk niet te halen diep gespeelde bal en vanuit de onmogelijke hoek draaide hij de bal succesvol om zijn verdediger heen: 1-1. De opluchting bij de Noordwijk-supporters was enorm. Met nog 25 minuten te gaan was er ineens weer hoop op de volle winst. Maar in het veld was slechts sprake van opportunisme. Pas in de slotfase kwam De Kruijs de moegestreden James vervangen. Maar ook de voormalig Quick Boys speler kon geen potten meer breken. Zo eindigde de burenruzie opnieuw in een gelijk spel.
Zaterdag speelt Noordwijk tegen Excelsior Maassluis.

Fluks verlengt contract met hoofdtrainer Mud

Enrico Mud tekende bij als trainer bij Fluks. | Foto: PR

korfbal n Enrico Mud zal ook het volgende seizoen de trainer/coach van de Fluks selectie zijn.

Mud (links op de foto, samen met Hoofd Technische Commissie Hans Mertens) trad drie jaar geleden aan als hoofdtrainer en heeft in die periode een veelbelovend team opgebouwd, dat dit seizoen prima presteert: zowel in de veld- als de zaalcompetitie staat Fluks 1 op de tweede plaats en daarmee ligt het team op koers voor promotie.

Storm spelbreker MTB beachrace

wielrennen n Ieder jaar ontmoeten de beste Nederlands wielrenners en de beste Nederlandse mountainbikers elkaar op het strand tijdens De MTB Beachrace Noordwijk.

De start en finish van dit evenement was gepland op zondag 9 februari, maar is in verband met de storm geannuleerd. In het verleden is de wedstrijd al gewonnen door profrenners Sebastian Langeveld en Ramon Sinkeldam. Ook de komende editie beloofde spannend te worden, met toppers als Lars Boom, Johnny Hoogerland en Laurens ten Dam aan de start.

Voor meer informatie over het evenement kijk op: www.mtbbeachrace.nl of bel Coen Schild: 06 12722815.

Reis mee met de supportersbus

voetbal n VV Noordwijk speelt zaterdag 15 februari de uitwedstrijd tegen Excelsior Maassluis.

Supporters zijn uiteraard welkom om hun club aan te moedigen en mee te reizen. De supportersbus vertrekt om 12.45 uur vanaf de Duinwetering. Instappen kan vanaf 12.30 uur. De kosten bedragen €8,- Inschrijven is verplicht via www.supportersclub-vvnoordwijk.nl.

Seizoen van vallen en opstaan voor heren NOVO

volleybal n Na een week eerder Waterlanders van de laatste plaats af geholpen te hebben, mochten de heren afgelopen zaterdag zich tevergeefs proberen te revancheren tegen de koploper VV Utrecht.

Op de dinsdagavondwedstrijd in Utrecht werd NOVO eerder al weg geserveerd en nu bleken de domstedenaren daar weer toe in staat. Met het ontbreken van Tom van der Meer en Niels Jansen ontbraken ook 2 basis spelers. Jelmer Kouijzer en Bart de Koning vielen verdienstelijk in. De servicedruk van VV Utrecht was vanaf het begin van de set al voelbaar. NOVO liep gelijk tegen een achterstand aan van 5 punten die niet meer werd ingelopen. De eerste set tekende ook gelijk 20-25 winst voor VV Utrecht.

Met een schamele 8 punten moest NOVO de set weggeven. Een stand die de Noordwijkers zich niet meer konden heugen.Desalniettemin vochten de Noordwijkers een 7 punten achterstand in de derde set weg, maar verloren de set helaas toch met 23-25. VV Utrecht was daarna uitgeput. De servicedruk viel weg en NOVO kon haar eigen spel enigszins oppakken en alsnog een punt van de koploper afsnoepen.

Volgende week zaterdag om 15.30 uur komen de jonge heren van Shot uit Culemborg op bezoek op Sportpark Duinwetering. Dit team kijkt vanaf de derde positie in de poule nog naar boven, maar NOVO verwacht weer compleet te zijn en heeft weer zin in een overwinning.

VVSB verliest derby van Ter Leede na dramatische eerste helft

Tim de Rijk, achtervolgd door Ter Leede speler Ian van Otterlo. | Foto: Orange Pictures, Rob Romer. Foto: Rob Romer

noordwijkerhout n Vooraf maakten de mannen van Bavone FC nog een mooi sfeertje van de derby tegen Ter Leede. De gasten uit Sassenheim kregen blijkbaar hier ook een goede boost van, want na een half uur apatisch voetbal van VVSB stonden de mannen van Steef Roodakkers met 0-3 voor. Na de thee kwam VVSB nooit echt meer terug in de wedstrijd, al zal de eindstand anders doen verbloemen.

Door Stefan van den Burg

De sticker voor een carnavalproof etalage. | Foto: PR

Met een fraaie opkomst kwamen beide ploegen het veld van Sportpark de Boekhorst op voor de eerste officiële derby in Noordwijkerhout. De Sassenheimers opende de score door al binnen de minuut raak te schieten. Robert Steemers kreeg alle vrijheid om de voorzet binnen te volleren. Een domper op het toch al niet al te grote zelfvertrouwen van de Noordwijkerhouters.

Vervolgens zag trainer Richard Plug ook nog linksback Jelmer Vijlbrief uitvallen met een blessure. Zijn plek werd ingenomen door Gino Demon. Ook deze wijziging zorgde niet voor het schokeffect, want na 20 minuten stond het 0-2. De corner van Jeffrey Bok werd van dichtbij ingetikt door Joey van den Berg.

Het zat VVSB ook niet mee in aanvallend opzicht. Zo werd de kopbal van Bert Steltenpool van de lijn gehaald en kwamen de vele voorzetten net niet voor de juiste paars-gele voet terecht. Na een half uur werd het 0-3 door opnieuw Van den Berg. Na een fraaie aanval over diverse schijven was de spits van Ter Leede het eindstation.

Ook na de rust kwam het spel van VVSB niet op gang. Na de inbreng van Wout Heemskerk en spits Felitciano Zschusschen werd 'plan B' in werking gesteld. Met veel opportunisme werden de voorwaartsen gezocht om daar gevaar te stichten. Het eerste gevaar kwam via 2 oud-Volendammers. Het schot van Ties Evers kwam op de paal terecht, waarna de rebound van Steltenpool gepakt werd door doelman Daan Prins.

In de 67e minuut werd het 1-3 door invaller Zschusschen. Zijn afstandsschot was doelman Prins te machtig. VVSB bleek nu wel gevaarlijk te kunnen worden en zag de doelman van Ter Leede tot tweemaal toe als een obstakel in de weg staan. Eerst werd de poging van Lulinho Martins gekeerd en even later werd de kopbal van Steltenpool getoucheerd door de doelman waarna het leer de lat teisterde.

In een van de spaarzame counters werd het 1-4 door invaller Sohaib Echahbouni. Het verzet leek gebroken, maar toch werd het nog even spannend. Loyd van der Wilden en opnieuw Zschusschen zorgden vlak voor tijd nog voor de 3-4. Echter kregen de Noordwijkerhouters hierna geen kans meer op de gelijkmaker.

Scoreverloop en opstelling

VVSB – Ter Leede 3-4: 2. Steemers 0-1, 20. Van den Berg 0-2, 31. Van den Berg 0-3, 67. Zschusschen 1-3, 87. Echahbouni 1-4, 88. Van der Wilden 2-4, 90. Zschusschen 3-4.

VVSB: Ruben Valk; Richelo Fecunda, Tomas Arroyo, Rob Zandbergen, Jelmer Vijlbrief (14. Gino Demon); Ties Evers, Tim de Rijk (57. Wout Heemskerk), Mo el Osrouti (57. Felitciano Zschusschen); Lulinho Martins, Bert Steltenpool, Loyd van der Wilden.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 13 februari

Vogelzaadbol maken met dennenappel. Meedoen kost € 1,50.

Dinsdag 18 februari

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: maaltijd: broodje shoarma met patat.
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag van 10.00-14.00 uur.

Maandag 17 februari

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Carnavalsmasker maken. Meedoen kost € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag van 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 18 februari

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Carnavalsmasker maken. Meedoen kost € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Noordwijkse School wint Schoolschaaktoernooi

Het winnende team met de wisselbeker met vlnr: Olivier, Willem, Flor en Anton. | Foto: pr.

mat n De Noordwijkse School heeft het Noordwijkse Schoolschaaktoernooi voor basisscholen gewonnen.

Team 1 van de Noordwijkse school bleek het sterkst en ging er met de wisselbeker vandoor. Het team van de Witte School werd tweede met evenveel wedstrijdpunten maar anderhalve bordpunt minder. Het team van Klaverweide werd derde.

Naast bovengenoemde teams deden ook teams mee van de Montessorischool en van Zeehonk. De organisatie was in handen van de Noordwijkse Schaakvereniging Daniël Noteboom, die ook voor de prijzen en oorkondes zorgde.

Het Northgo College bood onderdak aan het evenement en zorgde voor een versnapering tussendoor.

Team 1 van de Noordwijkse School vertegenwoordigt Noordwijk in maart tijdens de regionale Basisscholen halve finale, georganiseerd door de Leidse Schaakbond.

NSL haalt bevrijdingsvuur

vuur n 55 Noordwijkerhoutse Strand Lopers gaan het bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen. Rond middernacht wordt het vuur in Wageningen ontstoken. Het vuur wordt gebracht naar de kernen van De Zilk, Noordwijkerhout en Noordwijk.

Het vuur wordt in estafette vorm naar de gemeente Noordwijk gebracht. De route van Wageningen naar Noordwijk is circa 135 km. Er wordt in kleine groepjes gelopen. Voor de veiligheid rijdt er een fietser voor en achter de lopers. Als de deelnemer niet loopt of fietst dan wordt hij of zij vervoerd in een bus van Brouwer Tours.

De route voert hoofdzakelijk over voet- en fietspaden. Voor de veiligheid mijden we steden en provinciale wegen. Een etappe varieert tussen de 5 en 10 km. Daar waar de bus niet kan of mag stoppen kunnen we beschikken over een busje. Het busje brengt de lopers dan naar de bus. In de bus kunnen de deelnemers eten, drinken en zich laten masseren.
In de kernen wordt op 5 mei speciale aandacht gegeven aan het brengen van het bevrijdingsvuur. Houdt daarom ook het programma van deze dag in de gaten.

Een etalage die klaar is voor de carnaval

carnaval n De redactie ontving van het prinsenpaar van de Kaninefaaten onderstaand bericht:

"Wij, prins ConfetSchie en prinses Power! van carnavalsvereniging De Kaninefaaten hebben afgelopen week geconstateerd dat er in ons mooie centrum nog zeer weinig etalages in Carnavalssferen zijn omgetoverd. Dit terwijl het carnaval, waar Noordwijkerhout zo trots op is, al over twee weken gaat losbarsten.

Tijdens het carnaval komen er vele mensen van buiten ons dorp om het carnaval gezellig met ons mee te vieren. Een ultiem moment om ons als dorp, met in het bijzonder ons mooie centrum, te promoten en te laten zien dat iedereen het carnaval een warm hart toedraagt. Wij willen u dan ook vragen om komende week uw etalage om te toveren in een fantastische, kleurrijke etalage in carnavalssferen. Aanstaande zaterdag 15 februari zullen wij een rondgang maken langs alle etalages om te kijken of deze carnavalproof zijn. De winkels die aan onze oproep gehoor zullen geven, zullen wij belonen met een unieke raamsticker. U wilt deze stikker toch ook ontvangen en ons dorp weer positief op de kaart zetten?

Wij hopen op uw medewerking en kijken uit naar een uniek en fantastisch carnaval."

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 14 februari

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. P. van der Burg, HA

WZC Jeroen
16.00 uur: dhr. D. Barnhoorn

Zondag 16 februari

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. W. Hollart, m.m.v. Prot.Kerkkoor

Buurtkerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.A.J. Pater

17.00 uur: ds. J.W. Bart, Nederlangbroek

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: ds. P. van Dijk

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 16 februari

10.00 uur: dhr. L. v.d. Bosse

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 12 februari

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Viering, Th. Blokland

Vrijdag 14 februari

WZC Jeroen

18.30 uur: Viering, J. Stege

Zaterdag 15 februari

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Eucharistieviering, P. Owel

Zondag 16 februari

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Carnavalsviering, J. Lamberts

Dinsdag 18 februari

Kapel RK begraafplaats

10.00 uur: Viering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 16 februari

10.00 uur: br. E.van der Plas

NOORDWIJKERHOUT

Protestantse Gemeente

Witte Kerk

Zondag 16 februari

10.00 uur: ds. E. Mandemaker

Zondag 23 februari

10.00 uur: drs R. Schultheiss

St. Victorkerk

Zaterdag 15 februari

19.00 uur: eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Straathof
Zang: Revoice

Zondag 23 februari

10.00 uur: woord- en communieviering

Voorganger: Diaken J. Lamberts
Zang: dameskoor Sint Victor


St. Jozefkerk

Zondag 16 februari

10.00 uur: eucharistieviering

Pastoor Straathof en Diaken Prins
Gemengd Koor Sancta Maria

Woensdag 26 februari

19.00 uur: Aswoensdag

Voorganger: J. Lamberts
Zang: dameskoor

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hart van Jezuskerk

Zondag 16 februari

09.30 uur: Kapelaan Kuik, Carnavalsmis

NOORDWIJK

12 februari

• Spike en de Magische Steen; Bioscoop De Muze, Wantveld 2.Tijd: 14.00 uur. Entree vanaf € 5,50.
• De Grote Slijmfilm; Bioscoop De Muze, Wantveld 2.Tijd: 16.15 uur. Entree vanaf € 5,50.

14 februari
• The Best of Britain (staconcert);Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 27,50.


15 februari
• Table d'hôtes - Kleynkoor Academy; diverse locaties in Noordwijk. Tijd: 18.00 - 23.00 uur. Deelname € 50,00 p.p. (incl. consumpties).
• The Beatles Revival; Fletcher Hotel De Witte Raaf, Duinweg 117. Tijd: 20.15 - 22.30 uur.
• Niet Schieten - 25 jaar Lust en Leed; Theater De Muze, Wanveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 20,00.


16 februari
• Familievoorstelling 'De Rode Vogel'; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 15.00 uur. Entree € 10,00 (volwassenen) € 5,00 (kinderen).

17 februari
• Mind My Mind; Bioscoop De Muze, Wantveld 2. Tijd: 18.00 uur. Entree: € 5,50.

19 februari
• Schrijfcafé: schrijven is echt van mij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Deelname € 10,00.
• Magic & Mystery Tour; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 17.00 - 18.00 uur. Entree gratis (een vrijgevige bijdrage is welkom).
• Filmhuisavond met 'Left Luggage'; De Vinkenhof, Achterzeeweg 1. Tijd: 20.00 uur. Entree: gratis.
• De liefde begraven; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 26,50.

Exposities

t/m 13 februari
• Expositie - Innerlijke chaos van Judith van der Velden; Klooster | Events, art & design, Hoofdstraat 96. Tijd: woensdag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uur, zondag van 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis.

t/m 13 maart
• Expositie 'Met andere ogen'; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: op werkdagen geopend van 9.30 - 11.30 uur. Entree gratis (een vrijgevige bijdrage wordt op prijs gesteld).

t/m 28 maart
• Expositie antieke schaatsen en arrensleeën bij museum Noordwijkerhout Van Toen aan de Zeestraat 3A. De expositieruimte is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Entree 2 euro voor niet-donateurs. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis een kijkje nemen.

NOORDWIJKERHOUT / DE ZILK

14 februari
• Valentijns haakworkshop; Stoffig stel, Dorpsstraat 48. Tijd: 19.00 - 21:00 uur. Deelname € 15,00.

16 februari

• Valentijnswedstrijd; Landgoed & Golfbaan Tespelduyn, Tespellaan 53.Tijd: 14.30 uur.

22 februari

• De Grote Carnavalsoptocht; Dorpstraat e.o. Noordwijkerhout.Tijd: start optocht 13.11 uur. Entree gratis. (kijk voor meer info over de route op www.noordwijk.info/uitagenda).


23 februari
• Carnavalsoptocht der Duinknijnenrijk; Sportlaan e.o. De Zilk.

Tijd: start optocht om 13.11 uur. Entree gratis. (kijk voor meer info over de route op www.noordwijk.info/uitagenda).

Puzzel mee!

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 16 februari binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

Winnaar week 6

Sharona Sessink.

De oplossing: STOOMWALS