De Noordwijker

28 januari 2020

De Noordwijker 28 januari 2020


Afscheid van Jon Hermans

Gelukexpert Patrick van Hees legde uit waar de letters Jon Hermans feitelijke voor staan. | Foto: Wim Siemerink

afscheid n Burgemeester Hermans was tijdens een speciaal gehouden afscheidsvergadering al even lovend over Noordwijk als de politiek dat bleek over haar optreden in het afgelopen jaar. Ze bevestigde opnieuw dat Noordwijk onder haar huid zou zijn gekropen.

Hermans stelde vast dat het altijd spannend is indien er 2 organisaties in elkaar moeten worden geschoven. Ze stelden ook vast dat dit in het Noordwijkse geval 2 gemeenten waren met verschillend DNA en dat het tot nu toe heel goed gaat maar dat het werk bepaald nog niet af is.
De voorzitter van de gemeenteraad vond dat de nieuwe gemeente ook politiek goed van start is gegaan. En wees er op dat het belangrijk is dat er uiteindelijk een koers wordt uitgezet op een doel wat het gezamenlijk belang is van alle inwoners. Ze stelde vast dat de gemeenteraad nog wel op zoek is naar het op de juiste manier spelen van het politieke spel. Mevrouw Hermans: 'Het gaat erom, wie heeft welke rol en hoe helpen we elkaar daarbij'.


Wat is uw geheim?

De vertrekkend burgemeester maakte de vergelijking met een langdurig huwelijk: Ik vraag altijd: 'Wat is uw geheim? En dan krijg ik steevast het antwoord dat het geven en nemen is.'
Mevrouw Hermans hield nog even een pleidooi voor het 4 kernenbeleid. Dat volgens haar noodzakelijk is omdat de 4 kernen ook 4 verschillende kernwaarden zouden hebben en dat dit beleid uiteindelijk leidt tot vertrouwen van de inwoners in de politiek. De burgemeester wist te vertellen dat Noordwijk zich in de regio een betere positie heeft verworven met een betere visie en een betere bestuursstijl.

Met zichtbare trots meldde de burgemeester dat verreweg de meeste raadsstukken unaniem door de gemeenteraad waren aangenomen. Ze kwalificeerde dit als een bewijs van goede ontwikkeling van de Noordwijkse politiek. Maar tevens wees ze op de langlopende dossiers die tot behoorlijke dilemma's zijn gaan leiden.
Maar het slotakkoord was opnieuw positief: 'Ik sluit af. Ik ben heel hoopvol over de toekomst van Noordwijk. Wat een prachtige gemeente hebben we hier. Blijf op de juiste koers en vooral ,wees blij met wat u doet.'

Inloopochtend bij Jan Verwey Natuurcentrum

natuur n Op zaterdag 1 februari van 10.00 tot 12.00 uur is er weer de maandelijkse inloopochtend in het Jan Verwey Natuurcentrum aan de Zilverschoon 20.

Voor informatie over excursies en natuur in en rondom Noordwijk, een gezellig kopje koffie of thee, of voor het uitwisselen van waarnemingen, bent u bij ons aan het juiste adres. Er zijn altijd deskundige leden aanwezig en meestal worden er op een groot beeldscherm actuele natuurfoto's vertoond.
Ook voor kinderen is er genoeg te beleven. Zij kunnen zich vermaken met de prachtige vitrinekasten en het grote natuur-elektrospel. Voor ouders en leerkrachten is er informatie over de Jeugdnatuurclub en over excursies voor (basis)scholen.

Meer informatie staat op www.strandloper.nl

De spiritualiteit van het alleenzijn

alleengaand n Vorig jaar is er in de Protestantse wijkgemeente een gesprekskring geweest voor mensen die met een ingrijpend verlies te maken hebben gehad. Dit jaar wordt – bij voldoende deelnemers zijn – gedurende drie dinsdagochtenden samenkomen rondom de uitdaging van het leven als alleengaande.

Vrijwel ieder mens leeft gedurende langere of kortere periodes in zijn of haar leven alleen. Net als het leven met een partner, heeft dat zo zijn eigen specifieke uitdagingen. Wel beleven mensen het alleen in het leven staan verschillend. Sommigen hebben het rijk alleen. Voor anderen is het een lastige opgave. Dan helpt het om daar met anderen over in gesprek te zijn. Op deze drie ochtenden delen we praktische ervaringen en staan we ook stil bij de meer spirituele vragen.
De bijeenkomsten zijn op 11 en 25 februari en 10 maart van 10.00 tot 11.30 uur in De Vinkenhof. Aanmelding via ds.p.vdburg@gmail.com

Gerrit Goedhart gaat naar Uitgeest

| Foto: Gem. Uitgeest

interim n Oud-burgemeester van Noordwijkerhout, Gerrit Goedhart, is met ingang van 27 januari benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Uitgeest.

In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Uitgeest wordt deze benoeming verricht door Arthur van Dijk, commissaris van de koning in Noord-Holland. De huidige burgemeester van Uitgeest Wendy Verkleij is, zoals bekend, per 27 januari benoemd tot burgemeester van Noordwijk. Door het vertrek van Verkleij ontstaat een vacature burgemeester Uitgeest. Het is beleid om een waarnemend burgemeester te benoemen in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de burgemeester loze periode langer dan drie maanden gaat duren.

Column n Kris kras door de duinen

Fluks blijft stevig op koers voor promotie

Louis Koppel had lovende woorden voor de vertrekkend interim-burgemeester Hermans. | Foto: Wim Siemerink

Politiek lovend bij afscheid Hermans

Samenbindend en collegiaal'

Politiek lovend bij afscheid burgemeester Hermans

Louis Koppel had lovende woorden voor de vertrekkend interim-burgemeester Hermans. | Foto: Wim Siemerink

afscheid n De politiek stond deze week in het kader van de wisseling van burgemeester. Na de gemeenteraadsvergadering was er allereerst een bijzondere raadsvergadering. Waarin het afscheid van waarnemend burgemeester Hermans. Later nog was er bovendien een tweede officieel afscheid in Leeuwenhorst.

In de Duinpan was het met name de afvaardiging van de politiek die aandacht schonk aan het vertrek van mevrouw Hermans. Namens het college sprak wethouder Sjaak van de Berg en hij begon met vast te stellen dat de Commissaris Jaap Smit de wensen van de gemeenteraad op een juiste manier had uitgelegd met het aanstellen van mevrouw Hermans. Van de Berg: 'Je was een samenbindend burgemeester en een collegiaal bestuurder, die soms heel formeel maar zo nodig ook informeel leiding gaf.'


Doortastend

De locoburgemeester herinnerde aan het doortastend en daadkrachtig optreden bij de incidenten met handgranaten. Hij noemde de voorzitter van het college rechtvaardig maar op zijn tijd ook zeer streng. Hij roemde het kweken van onderling vertrouwen in het college en stelde vast dat er van een echte eenheid sprake is.'Dank, heel veel dank voor de kracht en de stabiliteit en collegialiteit die er op dit moment in het college is, dank voor je warmte en we zullen je gaan missen', aldus Sjaak van den Berg.


Kapitein

Namens de gemeenteraad was het Louis Koppel die met een consciëntieus voorbereide speech de gebruikelijke lovende woorden mocht uitspreken. Koppel legde het verband met de zeevaart, het catamaranzeilen en de kapiteinsfunctie van de burgemeester. Hij zei onder de indruk te zijn geweest van het taalgebruik van de voorzitter. En roemde het optreden van mevrouw Hermans in de Noordwijkse gemeenschap hoewel hij vaststelde dat dit aanvankelijk soms weinig zichtbaar was geweest. Ook hij bracht het optreden van de burgemeester bij de incidenten op de Grent en in de Binnenweg onder de aandacht. Koppel: 'Jon, je hebt dit daadkrachtig en nagenoeg geruisloos opgelost.' Koppel herinnerde ook aan het oplossen van de problemen met de aangekondigde komst van een omstreden imam. Niet alleen in Noordwijk maar ook in de regio zou de burgemeester haar positie hebben verworven.
Over het nieuwe werken en de zoektocht naar een raadzaal merkte Koppel nog op dat het voor een voorzitter van een gemeenteraad met 10 verschillende partijen, bepaald niet eenvoudig werken is geweest.

Harmoniseren toch moeilijker dan verwacht

doorschuiven n De harmonisering van verschillende verordeningen lag deze week zwaar op de maag van de gemeenteraad. De voorstellen van het college werden gewogen en in feite te licht gevonden. Dat bleek heel duidelijk uit de overigens opeen opvallend vriendelijke toon geuite reacties.

Een nieuwe verordening duurzaamheid blijkt noodzakelijk in het harmoniseringtraject na de fusie. Een voorstel van het college werd in zijn algemeenheid goed ontvangen. Maar er waren ook zeer kritische geluiden over belangrijke details. Opnieuw was daarbij de rol van de ODWH. De kosten door de dienst bedragen 88 euro per uur en evenaren in totaliteit het bedrag van de uitgegeven subsidies. Het CDA maakte bij monde van Wim van Haasteren kenbaar daar veel moeite mee te hebben. Hij werd daarin nadrukkelijk gesteund Jan Janson (PvdA).

Wethouder van den Berg antwoordde constant in gesprek te zijn met de ODWH over verbetering van de efficiëntie. Hij kondigde de aanstelling van energiecoaches aan die inwoners en bedrijven de weg wijzen in de wirwar van regelingen op dit gebied.
De wethouder erkende na kritiek van Bas Knapp (VVD) dat er een halfjaar geen zichtbaar beleid is geweest omdat er feitelijk van een verordening geen sprake was. De besluitvorming werd daarop uitgesteld omdat er op teveel vragen geen antwoord kon worden gegeven.


Gemeentelijke monumenten

Ook over het harmoniseren van de subsidieverordening betreffende gemeentelijke monumenten werd zoals verwacht uitvoerig gesproken. Over de vrijblijvendheid bleef er verschil van mening. Zoals ook over voorstel van de tijdsduur. Dick Gutlich (D66) pleitte er hartstochtelijk voor om de maximale subsidie van €7500,- te verstrekken voor de tijd van 5 jaar en niet voor 10 jaar.
Beugelsdijk (CDA) pleite voor een vrijstelling van OZB bij de aangewezen gemeentelijke monumenten. Waarop mevrouw van Vossen (NZL) een variatiebedacht met de WOZ-waarde als leidraad voor subsidie. Waardoor een duurder pand dus meer subsidiemogelijkheden krijgt.

Gerben van Duin (PUUR) stelde dat deze minimale subsidie pandeneigenaren bepaald niet zullen enthousiasmeren om hun eigendom als beschermd monument aan te melden. Van Duin, die overigens nog steeds niets zag in vrijwilligheid, hield het college voor: 'Met dit soort voorstellen neemt u de pandeneigenaren bepaald niet serieus.'
Wethouder van den Berg wees de bezwaren en de wijzigingsvoorstellen voor een groot deel af. Hij baseerde dit op de ervaringen in Noordwijkerhout. Hij weigerde om nonchalant om te gaan met gemeenschapsgeld en zegde wel een snelle evaluatie toe.

Uiteindelijk werd ook dit onderwerp zonder te besluiten doorverwezen naar een volgend overleg.

Er is hoop

Het eerste jaar na de fusie is voorbij en dus kunnen we ook voor de eerste keer de balans opmaken. De feiten op een rijtje. In januari vorig jaar maakte het college de goede voornemens bekend. Tijdens de nieuwjaarsreceptie door de kakelverse burgemeester geuit maar echter direct weggeblazen door hoempapamuziek. Wat duidelijk maakte dat de komende jaren, ook voor de andersdenkenden, het Carnaval met afstand het belangrijkste culturele evenement in de bloemenbadplaats zal zijn.

Direct daarna al profiteerde Noordwijkerhout van het Retaillab. Overigens gefinancierd vanuit het Noordwijkse Ondernemersfonds. Ook heel snel werd aangekondigd dat huisvesting voor de arbeidsmigranten boven aan het lijstje woonruimte creëren was geplaatst. Een belangrijke eerste blijde gebeurtenis in januari was, na het jarenlange gevecht met onrechtvaardige politiek en ambtenarij, de opening van villa Zeezicht. In februari hield men een eerste gemeenteraadsvergadering in het 2000 Noordwijkse inwoners tellende De Zilk. De keuze voor de ruim 40.000 inwoners bepaald niet centraal gelegen locatie, droeg er zorg voor dat de belangstellenden uit andere kernen op kosten van de gemeenschap met luxe taxi's moesten worden aangevoerd.

Inmiddels groeide de kritiek op de commissievergaderingen nieuwe stijl. Daarin konden belanghebbenden wel vragen stellen maar ze hoefden ter plekke geen antwoorden te verwachten. Inmiddels verstreken langzaam maar zeker de eerste 100 dagen waarin het college slechts actief was met inventariseren en plannen bedenken. Het saldo was helaas nog nauwelijks concreet te noemen. In week 12 begon de discussie over de strandrups, een op het eerste gezicht eenvoudig onderwerp. Maar voor de Noordwijkse raad zo moeilijk dat pas deze week de kogel door de kerk kon.
Discussies over bouwvergunningen waren er niet te kort. Die over Dijk en Burg, Sonnevanck, de Nes, het Pesthuis, de vriendjespolitiek aan de Oude Zeeweg, vv SJC, de Voorhof, Groot Hoogwaak en de Sedos-ontwikkeling aan Van de Mortelstraat is slechts een greep.
De discussie over sociale huisvesting en de noodzakelijke woonvisie om vast te stellen dat Noordwijk gewild en dus duur is, blijkt nog steeds gaande. Als rode draad was er natuurlijk de ODWH. Een slecht geleide externe organisatie die onder politieke verantwoordelijkheid valt van het Noordwijkse college. En ondanks alle geuite excuses en goede voornemens valt daar voorlopig geen verandering te verwachten. Het goede nieuws is dat de politiek wel is gegroeid. Niet kwalitatief maar kwantitatief. We zijn namelijk van 8 naar 10 partijen gegaan. Mijn moeder zaliger zou fluisteren: 'God helpe je de brug over'.

De ervaring leert dat politieke vertegenwoordigers in fusiegemeenten het na verloop van tijd wel steeds beter gaan doen. Dus er is hoop. Voor u en zelfs voor de 1000 woningzoekenden.

NZLokaal zet tijdelijke woonruimte op de agenda

Binnenkort wordt voortgeborduurd op de RTG over wonen. | Foto: WS

wonen n De fractie van NZLokaal wilde graag peilen hoe er gedacht wordt over het zetten van concrete stappen voor de realisatie van tijdelijke woningen. Men realiseert zich dat dit vooruitlopend is op de op te stellen Woonvisie.

Toch wil men van het college snel weten welke mogelijke belemmeringen er zijn en op welke termijn zaken realiseerbaar zijn. Daarom is er op dinsdag 4 februari in de voormalige raadzaal in Noordwijkerhout een rondetafelgesprek georganiseerd. De Notitie Woonbehoefteonderzoek, zoals gepresenteerd tijdens het RTG op 10 december, vormt het uitgangspunt.
De vaststelling dat de woningmarkt in Noordwijk onder grote druk staat en dat er met name aanvullend ruimte nodig is voor jonge huishoudens en huishoudens met lage en middeninkomens, is bepaald geen recent nieuws. In de geplande bijeenkomst wil de politiek nader ingaan op doelgroepen zoals spoedzoekers en andere inwoners met een tijdelijke behoefte aan betaalbare woonruimte. Men denkt aan jongeren die op zichzelf gaan wonen, mensen met tijdelijk werk, mensen in echtscheidingssituatie en anderen in moeilijke verhuissituaties. Maar dikwijls levert dit illegale en soms onveilige huisvesting op. En noodoplossingen die ontaarden in permanente situaties zoals inwoning bij familie of vrienden, illegale kamerhuur, vakantiewoningen en particuliere huur of antikraakovereenkomsten.
De huisvesting van een groot aantal arbeidsmigranten zorgt ook nog eens voor extra vraag naar tijdelijke woonruimte. Bij dit Rondetafelgesprek mogen belanghebbenden inspreken.

Aanmelden kan tot dinsdag 4 februari 18.00 uur via griffie@noordwijk.nl

Mama Café Noordwijk

CJG n Het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk, Mom in Balance Hoofddorp Duin- & Bollenstreek en Bibliotheek Bollenstreek organiseren samen het Mama Café Noordwijk.

Het Mama Café is dé ontmoetingsplek in Noordwijk voor (aanstaande) moeders en vaders met jonge kinderen. Iedere laatste donderdag van de maand tussen 10.00 uur tot 12.00 uur (het is inloop) kunnen zij hier met elkaar in gesprek gaan, opvoedtips uitwisselen, of gewoon ontspannen koffie drinken. De kinderen kunnen lekker spelen met divers speelgoed dat aanwezig is.

Maandelijks staat er een thema centraal. Welke thema's dit zijn bepalen de ouders zelf d.m.v. inventarisatie, bv. voeding, kinder-EHBO, positief opvoeden of een activiteit met peutersport of -yoga. Loop gerust eens naar binnen, de koffie en thee staan klaar.

Het Café wordt iedere laatste donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur gehouden in de grote zaal van de Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1, Noordwijk. De entree is gratis.

Kun jij als moeder wel wat extra energie gebruiken? Donderdag 30 januari start het Mama Café Noordwijk met dit thema. Elles, coach voor moeders en zelf ook moeder, gaat in gesprek over hoe je balans kunt aanbrengen in je leven. Kom gerust eens langs en breng je kindje lekker mee.

Het Mama Café Noordwijk is per direct op zoek naar een tweede gastvrouw. Het is vrijwilligerswerk. Lijkt dit je leuk, kijk voor de vacature op de facebook pagina van het Mama Café Noordwijk of neem contact op met evanmil@ggdhm.nl voor meer informatie.

'Wees zuinig op elkaar en op Noordwijk'

In Leeuwenhorst werd de afscheidsreceptie gehouden voor burgemeester Hermans. | Foto: Ina Verblaauw | Foto: Ina Verblaauw

afscheid n Terwijl de nieuwe burgemeester, mevrouw Wendy Verkley, inmiddels is geïnstalleerd, werd donderdag 23 januari afscheid genomen van waarnemend burgemeester mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld in Conferentiecentrum Leeuwenhorst.

Door Ina Verblaauw

Wethouder Salmanlas de kinderen voor uit 'Moppereend'. | Foto: IV

Voorafgaande aan de receptie werd op verzoek van burgemeester Hermans als cadeau voor Noordwijk een interactieve workshop gegeven door Patrick van Hees met als thema "Het geluk van Noordwijk". Daarna werd de afscheidsreceptie gehouden, waarbij Jon Hermans zich tussen de aanwezigen ophield voor een informeel gesprek.

Tijdens haar afscheidsspeech ging Hermans in op de drie pijlers waarop haar burgemeesterschap was gebaseerd. Verbinden, Vernieuwen en Vertrouwen. Hiermee was het mijn taak om na de fusie het schip van de kant te duwen. Er is veel werk verricht voor en vooral ook achter de schermen. Mijn missie was het bouwen aan een nieuw Noordwijk. Ik ben vereerd om uw waarnemend burgemeester te mogen zijn geweest".

Hermans sloot af met de woorden: "Wees zuinig op elkaar en op Noordwijk". Symbolisch overhandigde ze daarna de ambtsketen aan loco-burgemeester Sjaak van den Berg.

Met haar zoon Bas begint Hermans deze zomer aan een groot avontuur: zeilen over de Atlantische Oceaan. Een tocht die deze zomer begint in Numansdorp en naar schatting anderhalf jaar gaat duren.

Opbrengst Muzikale Kerstwandeling

cheque n De 15e Muzikale Kerstwandeling ligt al weer even achter ons. Op vrijdag 24 januari kon het bestuur de opbrengst bekend maken voor de Stichting voor het Kind.

Door Ina Verblaauw

Frans Bruinzeel: "Fijn dat er zoveel belangstelling is voor de dingen die we doen. We hebben een goede opbrengst dit derde lustrum". Daarna overhandigde hij de cheque van € 2.500,- aan Sanne Immerzeel en Sascha van Veen van de Stichting voor het Kind. "Wij richten ons op kinderen die onder Jeugdzorg vallen om juist eens iets extra te kunnen doen als sporten of een dagje weg", aldus Van Veen. "Namens de kinderen: heel hartelijk bedankt!"
Paul de Vreede van De Oude Dorpskern maakte van de gelegenheid gebruik het huidige bestuur van de Muzikale Kerstwandeling in het zonnetje te zetten. "Jullie zijn al die jaren de gangmaker geweest in de wintertijd". Het voltallig bestuur stopt ermee; de Muzikale Kerstwandeling gaat ook dit jaar gewoon door.

Ontbijtje met de wethouder

voorleesontbijt n De Nationale Voorleesdagen zijn weer van start gegaan. In heel Nederland lezen bekende en minder bekende Nederlanders voor aan jeugdige scholieren. Meestal gebeurt dat op school. In Noordwijk ging dat dit jaar iets anders.

Door Ina Verblaauw

Wethouder Dennis Salman kwam naar Boekhandel van der Meer/Het Cultuur Café om tijdens een ontbijt, aangeboden door supermarkt Dirk, voor te lezen aan kinderen van groep 2 en 3 van basisschool De Schapendel. Hij las voor uit "Moppereend", hoofdpersoon in het Prentenboek van het jaar 2020, geschreven en geïllustreerd door Joyce Dunbar en Peter Horacek. Salman bleek een bijzonder goede voorlezer. Op spannende wijze nam hij de kinderen actief mee in het verhaal. Ondertussen werd er ook gesmuld van het ontbijt: belegde boterhammen, mandarijntjes, bananen en pakjes drinken. Na het voorlezen werd de groep van 40 kinderen gesplitst. Eén groep bleef in de boekhandel en één groep ging naar de supermarkt waar Gerda Duivenvoorde voorlas aan de kinderen, zittend op omgekeerde bierkratjes.
De Nationale Voorleesdagen duren t/m 1 februari. De bibliotheek Bollenstreek geeft rondom het boek Moppereend een interactieve dansworkshop. Meer informatie op www.bibliotheekbollenstreek.nl

Mechanisatie

Hoewel de beurs in Vijfhuizen al weer een paar weken voorbij is, toch nog een paar aandachtspuntjes. Ik herinner me het draineren, van vroeger, dat het een helse klus was: langs de spitlijn, twee steken diep een veur uitspitten en dan, na de bodem precies waterpas gemaakt te hebben, de stenen potjes met een haakje inleggen. Dan een hele laag schelpen erop en weer dichtschuiven.

Door onze oudste kleinzoon, Koen, werden we er al vroeg op attent gemaakt dat André Geerlings de grootste Fendt-trekker gekocht had die er is. Speciaal om een drainageploeg door de grond te trekken. Niks geen schelpen of spitwerk meer, maar alleen brute kracht en tempo!
Wie denkt dat de bemiddeling in de bollen het alleenrecht van de HoBaHo of CNB is, heeft het mis. Er duiken toch weer nieuwe bedrijfjes op die de strijd om de kwekersgunst aangaan. Ik liep al heel gauw de mannen van FBT tegen het lijf. Ze trokken de aandacht met pioenen uit Nieuw-Zeeland.
Wout Hogervorst, altijd wakker, biedt naast de nieuw Kubota tractoren een voorziening op de spuit aan waarmee je exact kan doseren, ook als je een bocht neemt of een geerhoek moet spuiten. Dan kom je bij de jongens van Duivenvoorde Mechanisatie terecht, die tractorwielen maken die heel eenvoudig in de breedte verstelbaar zijn. Lang niet alle kwekers telen al op 1.80 meter spoorbreedte. Ook maken ze voor u een speciale rooimachine, kort achter de tractor en op verschillende, te rooien planten toegespitst.
Bij Akerboom kijk je je ogen uit. Koken, spoelen, douchen en nu zelfs foamen: schuim wat je door de kist met bollen perst. Niks meer lekken en geen restvloeistof. Bij MAAR hebben ze heel slim de kaartprinter aangepast; de bollenexport doet er zijn voordeel mee. EVAL is mijn vaste bezoekpunt. Stroom en koeling is waar zij goed in zijn.
Natuurlijk heb ik vooral oog voor Noordwijkerhoutse bedrijven: het bloed kruipt waar het niet gaan kan!

Aad van Ruiten

Bloemencorso vanaf 2021 week eerder in het jaar

n Zachtere winters oorzaak van vervroeging

Streek n Het bloemencorso van de Bollenstreek is vanaf volgend jaar een week eerder. Vanwege de steeds zachtere winters wordt het lastiger om aan bloemen te komen voor de praalwagens.

'We zien een trend dat het ingewikkeld is om aan een goede kwaliteit bloemen te komen. Over het algemeen staan de bloemen eerder in bloei en daar wil je in meebewegen', zegt woordvoerder Esther den Hertog van Bloemencorso Bollenstreek.

December twee graden warmer dan 'normaal'

Daarom heeft het bestuur besloten om het corso voortaan een week eerder te houden. Mits het dan geen Pasen is. 'Het corso is nooit met Pasen, want dan is het al heel druk in de Bollenstreek en die drukte wil je niet nog meer verhogen.' Dit jaar is het bloemencorso nog 'gewoon' op 25 april, volgend jaar valt het op 17 april. De winters warmen de afgelopen jaren sterk op, ziet Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Sneeuw en vorst worden steeds zeldzamer.' Ook deze winter is het uitzonderlijk zacht. 'Dat past in een trend. We hebben dit jaar een behoorlijk gebrek aan kou. Het meest opvallend is dat er maar weinig vorst is en we hebben nog geen sneeuw gehad, dat is uniek. December was 2 graden warmer dan normaal.' Op 17 december werd zelfs een temperatuur van 14 graden gemeten. Toch maakt de corso-organisatie zich – ondanks de warme winter – geen zorgen over komende corso. 'We hebben er nog geen zicht op. Onze bloemenman gaat zich pas drie weken voor het corso echt druk maken', zegt Den Hertog.

Bollenvelden eerder in bloei

Ook onder bollenkwekers leidt de zachte winter niet tot paniek. 'Als het zo warm blijft, kan het zijn dat de bollenvelden eerder in bloei staan, maar voor het product maakt dat niet uit', zegt Prisca Kleijn van de KAVB, de belangenbehartiger van bloembollenkwekers.

'Uiteindelijk herstelt de natuur zich altijd weer', verwacht bollenkweker Rik Pennings uit Noordwijkerhout. Als het in februari of maart plotseling nog gaat vriezen, hoeft dat geen grote gevolgen te hebben. 'Al kan strenge vorst wel schade geven als gewassen al ver boven de grond staan', vertelt Pennings. 'Met name hyacinten kunnen daar last van hebben. Die maken na strenge vorst geen nieuwe wortels meer, er is meer kans op ziektes en uiteindelijk merk je dat in de groei van de bol.' Of er nog een grote vorstperiode komt, kan Mizee niet zeggen. 'Voorlopig niet. Komend weekend wordt het 11 graden en ook tot begin februari lijkt het zacht te blijven. Maar het kan natuurlijk altijd nog gaan vriezen in februari en maart.' Keukenhof liet vorige week weten last te hebben van het grillige klimaat. Het park plant 30 procent meer bollen zodat er het hele seizoen bloemen bloeien. | Bron: BO.

Meerijden met een luxewagen in het Bloemencorso Bollenstreek is een feest

Ook afgelopen jaar reden veel luxewagen mee. | Foto: archief

regio n De inschrijving is gestart: Bloemencorso Bollenstreek biedt ondernemers en instellingen een unieke kans om zich op kleurrijke wijze te presenteren aan een groot publiek. Dit kan door mee te rijden met een luxewagen in de corso, het grootste lentefeest van Nederland.

Meerijden in het Bloemencorso Bollenstreek met een luxe of bijzondere wagen is een ervaring waarmee direct effect wordt geresulteerd. Het Bloemencorso Bollenstreek is immers het meest bezochte en gefotografeerde evenement van Nederland. Al die foto's en filmpjes van het miljoenenpubliek worden in een oogwenk via de social media verspreid. Dit werkt als een olievlek.

Foto: pr.

Onder het thema Freedom rijdt het Bloemencorso Bollenstreek tijdens het verlichte corso op vrijdagavond 24 april door Noordwijkerhout en op zaterdag 25 april van Noordwijk naar Haarlem. Voor deelname aan het Bloemencorso Bollenstreek met een luxe of bijzondere wagen worden verschillende deelnamepakketten aangeboden.

Voor meer informatie bel het corso salesteam: Pieter van Waardenburg, 06-83601850 of mail naar sales@bloemencorso.info.

Historische Winterreis-wandeling Sancta Maria

Huize De Wra. | Foto: PR

wandeling n Voorafgaande aan de voorstellingen 'winterreis, zoektocht naar bevrijding', vindt op zaterdag 8 februari een historische winterwandeling Proloog Winterreis plaats. De locatie hiervoor is het Landgoed Sancta Maria, waar de basis lag voor de verzetskrant Hilversum III.

De wandeling brengt de deelnemers op de plekken waar de verzetskrant Hilversum III ontstond en wordt begeleid door Koen Marijt. Ook zullen de klanken uit de Winterreise van Schubert klinken (met medewerking van Maarten Krijger (bariton) en James Pollard op piano/accordeon).


De geschiedenis achter het verzet en de regionale verzetskrant is boeiend. KunstKlank maakt Winterreis, maar vergeet niet dat er een serieuze historische basis ligt voor deze voorstelling. Zij viert 75 jaar vrijheid dan ook met een wandeling door de historie. Hier bedachten mannen zonder angst een plan; zij staken hun nek uit voor de vrijheid waarin wij nog steeds leven.

De Proloog Winterreis is een inleiding op het theatraal concert 'Winterreis, zoektocht naar bevrijding', dat wordt uitgevoerd in de drukkerij aan de Boekerslootlaan in Noordwijk van 6 t/m 15 maart. De evenementen zijn los van elkaar te reserveren en te bezoeken. De wandelingen beginnen om 11.00 uur en om 13.30 uur, kosten € 15 (incl. een kop soep en ticketkosten). Meer informatie en tickets: www.kunstklank.nl

Van het duin het bos in

Foto: Mark Kras

Dit wordt een wat vreemde column. Enerzijds wordt dit namelijk een afscheid, maar anderzijds zult u mijn columns in de komende maanden niet hoeven missen. Eind vorig jaar ben ik gevraagd om aan de slag te gaan als boswachter in Den Haag. Geen kleine vraag. De afgelopen tien jaar heb ik met veel plezier en passie gewerkt in de prachtige duinen van Wassenaar, Katwijk en Noordwijk. Mooi werk met een goed team aan boswachters en mooie mensen in de omgeving om voor te werken én mee te werken. Daar neem je niet zomaar afscheid van.

Maar na tien jaar is het misschien wel eens tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. En de omgeving Den Haag is zeker een mooie uitdaging. Samen met een jong team aan boswachters mag ik aan de slag in het oudste bos van Nederland: Het Haagse Bos, de mooiste plek voor demonstraties en prachtige evenementen in Nederland: het Malieveld, én bijzondere vogelrijke natuurgebieden als de Duivenvoordse polder, De Wilck en het Zaanse Rietveld.
Uitdaging genoeg dus, én ik zal de verbinding met de duinen zeker niet verliezen. Het Haagse bos en het nabijgelegen Den Haag Centraal zijn immers één van de toegangspoorten van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Daarnaast vallen zowel de duinen als deze gebieden onder hetzelfde Staatsbosbeheerteam Stad en Duin. Dus blijf ik nauw samenwerken met mijn collega's in Noordwijk.

Misschien dat de verbinding tussen de duinen en het Haagse Bos niet direct voor de hand ligt. Maar onlangs bleek dat de weg naar het Haagse bos door een andere duinbewoner al gevonden was. Tijdens de lunch op het kantoor in Den Haag werden mijn collega's gestoord door een bijzondere gast die in de taxus hing.
Het kantoor in Den Haag ligt vlak achter het hertenverblijf aan de Koekamp. Enerzijds geklemd tussen het Malieveld en Den Haag Centraal anderzijds tussen de Utrechtse Baan en de Haagse binnenstad. Men is hier wel gewend aan de eekhoorns die over de parkeerplaats en door het struweel rennen, maar dit was een gast van een heel ander kaliber. Een gast die in 2013 al eens op ons kantoor in Noordwijk langskwam toen hij gevangen is in woon- en zorgcentrum De Hooghwaak; een boommarter.
Als de boommarter zijn plek zo gevonden heeft in het Haagse, zal ik de mijne er ook wel vinden, toch?
In de komende maanden gaan we bij Staatsbosbeheer op zoek naar een opvolger. Tot die zich aandient, zullen mijn columns hier blijven verschijnen. Over de Hollandse duinen natuurlijk. Die zullen altijd een bijzondere plaats in mijn natuurhart houden.

Lions verwelkomen drie nieuwe leden

Drie nieuwe leden sloten zich aan bij de Noordwijkse Lions. | Foto: PR

verjonging n Lions Noordwijk heeft onlangs drie nieuwe leden geïnstalleerd. Mede door hun leeftijd dragen deze nieuwe leden bij aan de verjonging van de club, waardoor de frisse dynamiek binnen de club blijft gewaarborgd.

Het is een hardnekkig verschijnsel dat bepaalde beelden van een service-organisatie, zoals de Lions, moeilijk zijn uit te wissen. Veel onwetende mensen denken nog steeds dat een Lionsclub bestaat uit dinerende, sigaarrokende oudere heren. Een onjuist beeld. Want Lions Noordwijk bestaat voor de helft uit vrouwen, de meesten zijn rond 45-50 jaar en iedereen is actief in het praktisch ondersteunen van goede doelen. De Lionsclub zet zich graag in voor de kwetsbare inwoners van Noordwijk en omgeving.
Afgelopen jaren werd bijvoorbeeld de handen uit de mouwen gestoken door te fietsen met visueel gehandicapten, organisatie van feestelijke middagen in woonzorgcentra Jeroen en Groot Hoogwaak, plantenverkoop op de tuinenmarkt voor het Dierenasiel en inzameling DE-punten voor de Voedselbank. Daarnaast werden er feestavonden georganiseerd voor de Dirk Kuyt Foundation, Reuring en Look Good Feel Better.

Dit jaar is weer een actief jaar. Allereerst staat op 15 februari een semi-walking diner in De Baak op het programma, waarbij de opbrengst ten goede komt aan Present Bollenstreek. Bij Present begint het bij het aanbod van vrijwilligers, die worden gekoppeld aan cliënten die bij Present worden aangemeld. Deze vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals het opknappen van verwilderde tuinen, helpen bij verhuizingen, schoonmaken en opruimen, koken en schilderen van een verwaarloosde woning. Kaarten voor het Baakdiner zijn beschikbaar via nico.vandord@gmail.com
Een volgend groot evenement is het Lions dansgala op 4 april in Huis ter Duin. Een avond met topamusement, waarbij de opbrengst naar Kika en de Hersenstichting gaat. Er is een veiling, met onder andere 2 VIP-arrangementen Formule 1 Zandvoort.

Meditatie langs zee

Labyrinth n Op maandag 3 februari kan je samen met Nel Hogervorst een meditatief labyrint langs zee wandelen.

De wandeling helpt om los te laten wat weg kan en er ontstaat ruimte om je grenzen te verleggen. De start is om 13.30 uur met een kop koffie of thee bij restaurant De Duinrand, Duindamseweg 17. Inschrijven kan via www.palliam.nl Deelnemen kost € 10,- (incl. twee consumpties).

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 30 januari

Laat je verwennen op de Beautymiddag!

Dinsdag 4 februari

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: maaltijd: maaltijdsoep van Erik met broodjes .
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag van 10.00-14.00 uur.

Maandag 3 februari

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: maak een Valentijn-draadfiguur. Meedoen kost € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag van 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 4 februari

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: maak een Valentijn-draadfiguur. Meedoen kost € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Vereniging Dorpsbehoud teleurgesteld in college

Noordwijkerhout n Van Herman Doornebal (secretaris Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout) ontving de redactie een ingekomen brief. De inhoud luidt als volgt:

"Het college heeft besloten alleen nog over te gaan tot de aanwijzing van een gemeentelijk monument als de eigenaar van het pand het daarmee eens is. Het college van zowel Noordwijk als ook Noordwijkerhout wees tot nu toe zelf de gemeentelijke monumenten aan, ook al wilde de eigenaar dat niet. Op deze manier was er een wakend oog ten aanzien van het behoud van gemeentelijke monumenten.

De nieuwe koers is een gevolg van het coalitieakkoord, waarin VVD, CDA, LSN en NZLokaal met elkaar afspraken dat aanwijzing van gemeentelijke monumenten alleen nog op vrijwillige basis zou gebeuren. Het is teleurstellend dat de nieuwe erfgoedcommissie Noordwijk die zal adviseren over monumenten niet geraadpleegd wordt. De oude monumentencommissie en erfgoedcommissie zijn het niet eens met de nieuwe koers: 'Sloop van waardevol erfgoed dreigt daarmee.' Het idee vanuit het college om met een goed gesprek bij een kop koffie het pand wel aan te kunnen merken als monumentaal pand is ons inziens veel te vrijblijvend. We hebben in Noordwijkerhout al eens op basis van vrijwilligheid monumenten aangewezen. Dat bleek niet te werken, waarna er toen toch overgegaan is op aanwijzen. Voor de oude gemeente Noordwijk geldt de omgekeerde weg.

Daar is twee jaar terug gekozen voor verplichte deelname, nu wordt die weer vrijwillig. Vereniging Dorpsbehoud heeft nog getracht om de politiek op andere gedachten te brengen maar de stemverhouding tijdens de raadsvergadering viel anders uit. Dorpsbehoud zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en wil meedenken over een verantwoord monumentenbeleid om afbraak van ons erfgoed te voorkomen."

Website van Noordwijk Marketing best bekeken

Quirine Kamphuisen met het online team van Noordwijk Marketing: Chantal Jurgens en Linda Hulsebosch. | Foto: PR

on-line n www.noordwijk.info viel opnieuw in de prijzen. De website is de best bekeken website in de categorie kleine steden tot 100.000 inwoners. En dat voor het derde jaar op rij. In totaal werden de resultaten bekeken van zo'n 70 destinatiemarketing-websites van het online platform citynavigator.

In de categorie grote steden won Maastricht. De menupagina van de restaurantcampagne 2FOR1 prijkt zelfs fier in de top 10 van best bekeken pagina's van 2019, tussen die van grote steden als Utrecht, Eindhoven en Groningen.

Voor 2019 was er wederom een stijgende lijn in de bezoekersaantallen van de website naar 2.446.866 views en 459.072 bezoekers. Een groei van meer dan 17% ten opzichte van 2018. 'Wij zijn er als team heel trots op dat zoveel mensen onze website weten te vinden', aldus Quirine Kamphuisen, directeur-bestuurder van Noordwijk Marketing. 'Dat hebben we alleen samen met onze Noordwijkse partners en organisatoren van activiteiten en evenementen tot stand kunnen brengen. Noordwijk.info is hiervoor hét verbindende platform, waar we heel Noordwijk uniek en onderscheidend op de kaart zetten voor bezoekers, bewoners en bedrijven.'

De best bekeken pagina's op noordwijk.info zijn de uitagenda en de campagnepagina's van 2FOR1, waarbij de menupagina zoals gezegd het hoogst scoorde. De best bekeken evenementen op de website waren het Bloemencorso en het Ibiza Festival. Naast de Nederlandse pagina's op noordwijk.info scoren ook de Duitse pagina's heel hoog in het totaal. 'Entdecken Sie Noordwijk' en 'Das Wetter' zijn voor de Duitsers de populairste onderwerpen.

De award 'Best bekeken website 2019' werd uitgereikt op de jaarlijkse citynavigatordag in Den Bosch. Op deze dag ontmoeten online citymarketeers elkaar, wordt kennis uitgewisseld en worden de nieuwste trends en ontwikkelingen gepresenteerd.

Blue Energy centrale strandt op financiering

afstel n Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk hebben op 25 januari besloten de intentieverklaring voor het realiseren van een Blue Energy centrale niet te verlengen. Het bleek niet mogelijk om op korte termijn de financiering voor het project rond te krijgen.

De betrokken partners onderzoeken sinds 2015 de haalbaarheid van een Blue Energy Centrale bij Katwijk. Deze samenwerking is vastgelegd in een intentieverklaring, die afloopt op 31 maart 2020. De intentieverklaring was eerder twee keer verlengd, de laatste keer op 22 januari 2019. De afgelopen periode is echter gebleken dat de investeringsfinanciering voor het project niet op korte termijn rond komt.

Omdat er nu geen zicht is op de realisering van deze alternatieve manier om energie op te wekken gaat Rijnland verder op zoek naar andere alternatieven voor de invulling van haar eigen streven naar een energieneutraal Rijnland in 2025. Wethouder duurzaamheid Jacco Knape van de gemeente Katwijk: "De afgelopen twee jaar hebben we met de partners intensief samengewerkt om het project rond te krijgen. Hierbij is gebleken dat de financiering op dit moment niet haalbaar is. Natuurlijk staan we open voor verdere samenwerking indien de financiering voor de Blue Energy centrale in de toekomst toch mogelijk blijkt."

Wat is Blue Energy?

Blue Energy is energie die kan worden gewonnen uit het verschil in zoutgehalte tussen twee waterstromen. Bijvoorbeeld met zoet water dat in de zoute zee uitstroomt, zoals waar de Rijn uitmondt in de Noordzee. Maar ook uit waterstromen met verschillend zoutgehalte in industrieën. Het bedrijf REDstack past dit concept samen met FujiFilm al toe op de Afsluitdijk.

Hoogheemraad Thea Fierens sluit toekomstige toepassing van deze techniek niet uit: "Rijnland is positief over deze mooie kansrijke techniek die kan bijdragen aan de gezamenlijke ambitie van energietransitie en -neutraliteit. Innovaties bieden kansen voor de toekomst. Het past de waterschappen om voorop te lopen bij innovaties die aan de waterschapstaken zijn gebonden."

Het hoogheemraadschap van Rijnland en REDstack BV zijn sinds 2013 samen bij dit project betrokken. Vanaf 2015 hebben Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk als Blue Energy dealpartners een intentieverklaring over de samenwerking afgesloten. In 2017 is REDstack daar ook bij aangesloten. Het doel van de intentieverklaring was de haalbaarheid van een Blue Energy Centrale in Katwijk te onderzoeken.

"REDstack blijft onverminderd op zoek naar financiering voor een demonstratieproject van deze unieke technologie en is blij dat de locatie in Katwijk in de toekomst daartoe beschikbaar blijft," aldus Rik Siebers, directeur van REDstack.

Open brief over Bronsgeest

ingezonden n Ik maak mij zorgen over de Gemeenteraad van Noordwijk vanwege hun besluit om de Bronsgeest niet meer volledig te bebouwen.

In de vorige Gemeenteraad voor de fusie 1 jaar geleden zou de Bronsgeest volledig bebouwd gaan worden en contracten, aankopen e.d. waren hiervoor al getekend. Ook zou er veel sociale woningbouw op de Bronsgeest plaats vinden. De nieuwe Gemeenteraad zegt dat de kosten 10.7 miljoen van het niet meer volledig te gaan bebouwen worden afgeboekt, dit onder het mom van het zijn toch maar Nuon gelden. Dit is natuurlijk onzin en te gek voor woorden er wordt voor 10.7 miljoen aan gemeenschap geld vernietigd.
Ik vind dit onvoorspelbaar mede omdat met de 10.7 miljoen veel belangrijke zaken in Noordwijk geregeld kunnen worden. Daarom hoop ik dat u de plannen voor de Bronsgeest volledige bebouwing laat plaats vinden en de bebouwing Achterweg uitstelt en / of afwijst.

Een bezorgde Noordwijker,
Dhr. M. van Bourgondien

Voorlezen in de bieb

Noordwijkerhout n In de Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Noordwijkerhout wordt iedere eerste woensdag van de maand, van 14.30 tot 15.30 uur voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar.

Iedere maand is er een thema bijvoorbeeld over het circus, broers en zussen of over dinosaurussen. Na het voorlezen kunnen de kinderen aanschuiven aan de knutseltafel. Ouders en grootouders met kinderen zijn allemaal welkom. Meedoen is gratis.

17 / 24

Fiets-clinic voor vrouwen

sportief n Met ingang van zondag 8 maart houdt ToerFietsClub (TFC) Noordwijk een fiets-clinic, voor vrouwen. De clinic is bedoeld voor vrouwen met een racefiets die het leuk vinden om regelmatig toertochten te rijden. Aan bod komen een goede fietshouding, het rijden in een groep en do's en don'ts op gebied van veiligheid en techniek.

Steeds meer vrouwen ontdekken fietsen als sport. Een groeiend aantal dames pakt de racefiets of mountainbike voor een training in de buitenlucht. De fiets-clinic is opgezet door leden van de ToerFietsClub.

Zij zijn bereid om hun ervaring en deskundigheid en alles wat bij het toerfietsen komt kijken, door te geven aan vrouwen die willen kennismaken met deze sport.

Voorzitter Piet Groen is enthousiast over dit initiatief. "Onze ToerFietsClub kent een ledenaantal dat ruimte biedt voor groei. Vrouwen zijn bij ons eigenlijk niet actief, terwijl er landelijk een geheel andere tendens is: het fietsen door vrouwen is populair! Bij de vele georganiseerde toertochten in heel Nederland, zien wij dat steeds meer vrouwen op de racefiets stappen.

Veel van hen fietsen echter liever niet met een groep mannen mee.

Daarom verzamelen vrouwen zich steeds vaker in vrouwengroepen. De snelheden en afstanden in deze groepen liggen lager en plezier is de belangrijkste drijfveer.

Dat plezier wordt onder meer gehaald uit leren om beter te fietsen in een heel eigen, sociale- en sportieve context."

Na de clinic is het altijd mogelijk om mee te fietsen met de mannen. Maar het ontstaan van een Ladies Only groep binnen de vereniging is niet ondenkbaar.

ToerFietsClub (TFC) Noordwijk bestaat eer dan 30 jaar en is vooral bekend geworden als TFC Zilveren Kruis. De naamswijziging dateert uit 2018 nadat de fietsclub een vereniging is geworden.

Meer informatie bij het bestuur van de TFC, mail: bestuur@tfcnoordwijk.nl of bel met Dirk Hazenoot, 06-8008 4655.

SJC gaat opnieuw voor de volle winst bij SDO: 3-1

Nik Lim (3) schiet de (2-1) binnen op de rug gezien. | Foto: Johanna Oskam

Voetbal n Omdat trainer Wolfs nog niet beschikbaar bleek was het opnieuw Tom van Rijn die als coach plaats nam in de dug-out. Hij besloot tot de zelfde opstelling als bij de vorige wedstrijd tegen Emmen. En opnieuw werd de interim-coach door Lucas Coopmans beloond met een snelle goal. Want al na zes minuten was het 1-0.

Even snel met een verrassende aanval een eerste doelpunt forceren. Dat lijkt bij SJC inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Waarbij de zeer fitte routiniers en de jonge honden hun rol vervullen. Tegen het Bussumse SDO werden de supporters opnieuw heel snel bediend door hun helden. Het scorebord gaf aan dat er 2 minuten waren gespeeld bij een snel genomen inworp door Jordy Groot. Er volgde direct een slimme perfecte dieptepass van Timo Ruigrok. Die door Lucas Coopmans met de borst werd gecontroleerd en vervolgens door de razendsnelle vleugelspits in de verre hoek in het net geschoven: 1-0.


Ongelukkig

Maar deze keer konden de zwart witten niet heel lang van de voorsprong genieten. In een zeer ongelukkige situatie kreeg Melvin van Stijn de bal keihard in het gelaat waarna de bal ook nog eens het doel in caramboleerde: 1-1. Gelukkig kon Van Stijn worden opgeknapt. Waarna SJC de draad weer oppakte en SDO met snelle aanvallen probeerde te overmeesteren. Daarbij werd te vaak een brute overtreding ingezet om Lucas Coopmans af te stoppen. Waar de scheidsrechter volgens de morrende SJCsupporters veel te weinig daadkracht tegenover stelde. SJC kwam wel goed weg toen de scheidsrechter ook een overtreding van de SJC verdediging niet wilde bestraffen met een strafschop.
De zwart witten kwamen voor rust wel op een 2-1 voorsprong. Een goed genomen corner werd door Nick Lim eenvoudig maar doeltreffen met een volley afgerond.


Omschakeling

Na de rust zette SDO vanaf minuut een al vroeg druk. SJC kreeg het wel even moeilijk maar bleef verdedigend overeind. En loerde op de kansjes die ontstonden vanuit de omschakeling. Waarbij de dieptepass veelvuldig werd gebruikt.
Halverwege de tweede helft werd Mostava Frederik in de spits vervangen door Nigel Hardenberg. Die aanpassing gaf nog geen resultaat. Maar SJC kwam wel meer onder de druk vandaan. Maar SDO bleef ook gevaarlijk. Met Wesley Haasnoot in de ploeg voor Stef van der Zalm kwam opnieuw een verse aanvallende kracht. In de slotfase leek eerst Coopmans succesvol te zijn maar de uitgelopen keeper voorkwam een doelpunt. Even later schoot eerst SDO met een fraaie omhaal op de lat. Waarna Coopmans aan de andere kant het leder keihard richting de kruising joeg. Uiteindelijk kwam SJC via Wesley Haasnoot toch nog op de verlossende 3-1. Opnieuw was de snelheid van Lucas Coopmans de Bussumse verdediging te machtig. Zijn voorzet bereikte een zeer attente Haasnoot die het vonnis voltrok.

Zondag gaat de reis naar Velsen om daar de gelijknamige voetbalclub te bekampen. Gezien de ranglijst voor SJC een mogelijkheid om de opgaande lijn van 2020 verder voort te zetten.

Marian Edelman poseert bij MEERKunst

portret n Steeds meer mensen weten de weg naar het Cultuurcafé te vinden als de MEERKunstenaars ter plekke een al dan niet bekende Noordwijker op kunstzinnige wijze portretteren.

Dit keer was Marian Edelman model. Zij kreeg een mooi plekje op het podium onder de nostalgische schemerlamp. Het evenement werd zelfs verrijkt met een spontaan pianospel van een van de bezoekers.

Wilt u ook een keer komen kijken? Zaterdag 29 februari om 14.00 nemen de kunstenaars potlood en penseel weer in de aanslag om een bijzondere Noordwijker te portretteren. Dit alles speelt zich af in het Cultuurcafé, De Keuvel 1 in Noordwijk. Meer informatie op /www.facebook.com/MEERKunstNoordwijk/

Fluks blijft stevig op koers voor promotie

Ook Sanne Koch wist haar doelpuntje mee te pikken. | Foto: PR

Korfbal n Fluks maakt zich klaar voor komende periode waarin belangrijke wedstrijden gespeeld gaan worden voor promotie naar de derde klasse. Daarvoor moesten dan nog wel eerst de punten meegenomen worden uit Ridderkerk, in de wedstrijd tegen het lager geklasseerde Aurora.

Aurora begon de wedstrijd sterk en nam de leiding op het scorebord. Fluks wist te volgen maar kwam in het begin moeilijk aan de positieve kant van de score. Halverwege de eerste helft was het toch Fluks dat leiding wist te nemen. De voorsprong was bij rust gegroeid naar 13-8.
De tweede helft was hier en daar slordig. Fluks kwam moeilijk tot scoren maar verdedigend was er controle zodat Aurora niet dichterbij kon komen. Fluks kon de wedstrijd sterk afsluiten met een aantal doelpunten kort achter elkaar, waarbij vooral Joost Passchier trefzeker was. Aan het einde van een niet grootse wedstrijd stond 12-23 op het bord.
Coach Enrico Mud kon na een lange revalidatie periode weer beschikken over zijn aanvoerster Marlou Passchier en deze belangrijke speelster maakte vandaag haar eerste minuten in deze zaalcompetitie. Door deze overwinning blijft Fluks in het spoor van koploper Thor. Zij wisten eerder op de dag te winnen van concurrent De Corvers. De competitie is nu precies halverwege, en Fluks ligt op koers voor promotie.
Zaterdag is de belangrijke thuiswedstrijd tegen De Corvers in de zaal aan de Duinwetering om 17.20 uur.

Noordwijk machteloos bij laagvlieger ASWH: 0-0

Keeper Sven Wolsheimer hield zijn doel schoon. | Foto: OrangePictures

Voetbal n Nuchtere analisten voorspelden een regelmatige overwinning voor Noordwijk. Ervaren supporters waren terughoudender en we hoorden regelmatig:'ASWH uit, altijd lastig'. Dit keer hadden zij het gelijk aan hun zijde, Noordwijk had het moeilijk. Ondanks een aantal mogelijkheden over en weer, stond er na het laatste fluitsignaal nog steeds de bloedeloze 0-0 op het scorebord.

Met de rode lantaarn in bezit trachtte ASWH in de winterstop de selectie te versterken met de bij Kozakken Boys onder contract staande spits Jordie van der Laan. Hij geniet landelijke bekendheid als de speler van Telstar toen hij zich ziekmeldde voor training en wedstrijd maar doodleuk naar de wedstrijd Tottenham Hotspur-Ajax ging.
Noordwijk begon wat afwachtend in Hendrik-Ido-Ambacht en gaf een eerste kans weg na onnodig balverlies van Van Staveren. Het eerste Noordwijkse kansje was er na ruim 10 minuten. Maar zowel Went als James zagen hun doelpoging stranden.

ASWH wilde behoudend opereren en hield veel mensen achter de bal. Noordwijk, niet echt in goeden doen, probeerde te combineren maar wist daarmee ook nauwelijks door de defensie heen te komen. Tussendoor waren er voor beide ploegen beperkte mogelijkheden maar tot echte doelkansen kwam men niet. Noordwijk claimde vlak voor de theepauze nog een penalty wegens een vermeende handsbal maar scheidsrechter Frank van den Elzen was niet te vermurwen. De rust brak dan ook aan met 0-0 op de teller.


Onzeker

Ook na de rust ware de eerste mogelijkheden voor ASWH. Intussen liep Westdijk zich nadrukkelijk warm en met nog 25 minuten te gaan bracht Kees Zethof de spits in de ploeg. Het bracht wel wat meer elan en Westdijk schoot een keer maar net voor langs. Maar tot glad lopende combinaties kwamen de Noordwijkers deze middag niet. Noordwijk bleek ook bepaald niet ongelukkig toen keeper Wolsheimer een paar keer opvallend onzeker optrad. Met als gevolg dat de supporters geenszins gerust waren op een goede afloop. De Kruis verving na 80 minuten James. En voor de vertrekkende Le Congé ruimde Zethof ook nog even wat speeltijd in.

In de slotminuten leek Noordwijk alsnog de volle winst te bemachtigen. Maar Bröcker vond bij een schitterende omhaal toch nog keeper Jansen op zijn weg. Uiteindelijk was de uitslag toch wel terecht te noemen.
Zaterdag wacht Noordwijk de thuiswedstrijd tegen Spakenburg. De ploeg, die met 2-0 verloor van AFC heeft, na een zeer matige seizoenstart ,inmiddels evenveel punten verzamelt als Noordwijk. Met 27 punten staan de ploegen op een gedeelde negende plek. Het zal er daardoor zeker om gaan spannen en Noordwijk moet punten blijven sprokkelen om in de kop van het rechterrijtje te blijven.

Veel medewerkers Sophia Scholen staken

lerarenstaking n Op 30 en 31 januari vindt opnieuw een staking plaats in het onderwijs. Ook een groot aantal van de bijna 700 medewerkers van de 28 Sophia Scholen legt haar werkzaamheden neer om aandacht te vragen voor het verschil in salaris tussen basis en voortgezet onderwijs, de te hoge werkdruk en het lerarentekort. In de Duin- en Bollenstreek vinden meerdere stakingsacties plaats.

Het net aangetreden College van Bestuur (CvB) Omar Ramadan en Eveline Driest houdt geen loon in bij leerkrachten die gaan staken. "Wij waarderen medewerkers die doorwerken enorm, maar benadelen de collega's die het werk 1 of 2 dagen neerleggen niet", aldus Omar Ramadan, voorzitter van het CvB. Wel heeft het CvB stakende collega's verzocht om zich die dagen in te zetten voor goed onderwijs in de toekomst. Het zijn geen vrije dagen.

Onderbetaling en overbelasting

"Er is geen instelling die zo veel maatschappelijke impact heeft als de basisschool – 8 jaar lang, 5 dagen per week, 6 uur per dag", aldus Ramadan. "Een goede basisschool laat getalenteerde kinderen excelleren en biedt kinderen die weinig kansen van huis krijgen een fundament voor verder succes. Het is een nationale schande dat zoiets waardevols zo karig wordt bekostigd." Sophia Scholen bestrijdt het lerarentekort door de juffen en enkele meesters te verleiden 4 of 5 in plaats van drie dagen per week te werken en een "fatsoenlijk salaris helpt daarbij."

Tientallen Sophiamedewerkers sluiten aan bij de grotere manifestaties in Amsterdam en Rotterdam. Veel collega's willen juist in de Duin- en Bollenstreek zichtbaar in gesprek met elkaar en het publiek.

Roep om fatsoenlijk loon en lagere werkdruk

Een van de initiatieven betreft een fietstocht door de regio. De start vindt plaats op basisschool De Schapendel in Noordwijk. Sophiamedewerkers rijden een route door de Duin- en Bollenstreek, waarbij steeds meer collega's aansluiten. Onderweg en tijdens de stops gaan zij met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen voor het onderwijs in de toekomst.

De touwtjes, die iedere medewerker meebrengt, worden aan elkaar geknoopt, waarbij de symboliek duidelijk mag zijn. De bol touw die onderweg zal ontstaan, wordt aan het einde van de fietstocht rond 13.30 uur door naar verwachting 115 medewerkers aangeboden aan het CvB in Voorhout. "Als hart onder de riem, omdat het CvB ons steunt", geeft Evelijn Sanders aan, directeur van de Schapendel en samen met haar team initiator van de actie. "Samen zetten we onze schouders eronder".

Petitie tegen lerarentekort

Het team van de Prinsenhof in Noordwijkerhout voert actie in de dorpskern. De aandacht gaat uit naar het lerarentekort, wat het bieden van goed onderwijs steeds meer onder druk zet. Hierbij sluiten zij aan bij de petitie van Ouders van Nu en doen een oproep aan ouders en dorpsbewoners de petitie te ondersteunen.

Van Nispen onmachtig in de eerste helft

Atze Bosma stond tegen RKDES in de spits. | Foto: Trudy van den Berg

voetbal n De eerste vijf minuten van de wedstrijd RKDES - Van Nispen waren voor Van Nispen en niets wees erop dat de ploeg van Roy Schulpzand in het vervolg van de eerste helft tegen een grote nederlaag aan zou lopen.

Van Nispen startte goed tegen RKDES en had binnen vijf minuten al twee keer moeten scoren. Beide keren wist Jeffrey van der Geest het net niet te vinden. RKDES rechtte de rug en in de dertiende minuut lag de bal in de touwen achter keeper Rien de Jong van Van Nispen. Van Nispen speelde daarna met weinig inzet en alle duels en tweede ballen gingen verloren.


Twintig minuten later stond reeds de 5-0 op het scorebord in Kudelstaart. Na de rust herpakte Van Nispen zich enigszinds en wist de de schade verder te beperken. Vlak voor tijd was het, de altijd hardwerkende Atze Bosma, die de eretreffer voor de geel-rode brigade op het scorebord wist te zetten. Zondag speelt Van Nispen thuis tegen VSV. De wedstrijd begint om 14.00 uur.

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 31 januari

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: geen opgave

Zondag 2 februari

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. van Vliet

Buurtkerk

10.00 uur: ds. P. van der Burg

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J. A. J. Pater, H. Doop

17.00 uur: ds. G. Lugthart

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. C. Noort

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 2 februari

10.00 uur: dhr. H. de Raaf

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 29 januari

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 31 januari

WZC Jeroen

18.30 uur: Mozesviering

Zaterdag 1 februari

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Mozesviering, R. Stout

Zondag 2 februari

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Mozesviering, R. Stout

Dinsdag 4 februari

Kapel RK begraafplaats

10.00 uur: Viering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 2 februari

10.00 uur: br. L .Akkerman

NOORDWIJKERHOUT

Protestantse Gemeente

Witte Kerk

Zondag 2 februari

10.00 uur: ds. T. Moll, Sassenheim

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zaterdag 1 februari

19.00 uur: geen opgave

St. Victorkerk

Zondag 2 februari

10.00 uur: geen opgave

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hart van Jezuskerk
Zondag 2 februari

09.30 uur: Pastoor Kuipers

NOORDWIJK

30 januari
• Hadewych doet de dames; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 23,50.


31 januari
• Lezing over de Tapuit; Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. Tijd: 20.00 uur. Entree gratis.
• Een goed mens Jules Croiset en Victor Reinier; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 26,50.

1 februari

• Frans Mulder en Diederick Ensink - Brieven aan mijn hond; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 17,50.
• Het 52e Wiener Ball; Grand Hotel Huis ter Duin, Kon. Astrid Boulevard 5. Tijd: 20.00 - 02.00 uur.

2 februari
• In het ritme van Iona; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 11.00 uur. Entree gratis (vrijgevige bijdrage is welkom).
• Klamuze - Ensemble Johann Strauss Wien; Grand Hotel Huis ter Duin, Kon. Astrid Boulevard 5. Tijd: 14.00 - 17.00 uur. Entree € 35,00 (incl. koffie en consumptie).

3 februari
• Labyrint langs Zee; Palliam, start bij restaurant De Duinrand, Duindamseslag. Tijd: 13.30 – 16.00 uur. Deelname € 10,00 (incl. 2 consumpties).


6 februari
• Bijbel in je leven van alledag; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.30 - 12.00 uur. Deelname gratis (vrijgevige bijdrage welkom)
• Javier Guzman; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 23,00.


8 februari
• Doornroosje de Musical; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 13.30 en 16.00 uur. Entree: € 19,50.

9 februari
• De Flexwinkel MTB Beachrace 2020; Kon. Wilhelmina Boulevard (start) t.h.v. de Vuurtoren vervolgens over strand. Tijd: 9.30 - 14.00 uur. Deelname € 22,50.
• Susan Smit presenteert haar boek 'Tropenbruid'; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Entree gratis, wel graag aanmelden.

NOORDWIJKERHOUT / DE ZILK

1 februari
• 10.000-stappenwandeling; start vanaf Schouten Schoenen, Dorpstraat 13-15 Noordwijkerhout. Tijd: 9.00 uur. Deelname € 3,00.

6 februari

• De wijkagent praat tijdens de Koffie+ bijeenkomst over babbeltrucs, financiële fraude en oplichting in de bibliotheek van Noordwijkerhout. Zo krijgen inwoners de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met de wijkagenten in hun buurt. Dit is het moment om over uiteenlopende zaken in gesprek te gaan met de politie, maar ook om bijvoorbeeld ongerustheid uit te spreken, politie meer te betrekken of om advies in te winnen. Bij Koffie+ is iedereen welkom. Tijdens een koffieochtend in de bibliotheek ontmoeten mensen elkaar en raken in gesprek aan de hand van een thema, workshop of andere activiteit. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis. Locatie: Herenweg 2, van 10.30 tot 12.00 uur

8 februari
• Proloog Winterreis – KunstKlank; Landgoed Sancta Maria, Langevelderlaan. Tijd: 11.00 uur en 13.30 uur. Entree € 15,00 (incl. ticketkosten en een kop soep).

Tot en met 28 maart

• Expositie antieke schaatsen en arresleeën bij museum Noordwijkerhout Van Toen (NoVaTo) aan de Zeestraat 3A.

De expositieruimte is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Entree 2 euro voor niet-donateurs. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis een kijkje nemen.

Puzzel mee!

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond?

Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 26 januari binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De winnaar van week 4 is Thimo Soet. De oplossing: dweilpauze.