De Noordwijker

24 maart 2020

De Noordwijker 24 maart 2020


Lockdown aan zee

| Foto: Wim Siemerink

afgesloten n Premier Mark Rutte en minister Bruno Bruins gaven duidelijke richtlijnen. Zij vroegen de mensen die last hebben van verkoudheid of koorts vooral thuis te blijven. Verder bij ontmoetingen één meter vijftig afstand te houden, geen handen te schudden en zeker knuffelen achterwege te laten.


Aan deze richtlijnen werd in brede zin wel gehoor gegeven, maar tv-beelden maakten duidelijk dat veel Nederlanders zichzelf kennelijk toch ook onkwetsbaar achtten. In parken zochten mensen elkaar op. Op marktpleinen werd ook heel laconiek gedrag vastgesteld. Natuurbeheerders zagen een toestroom van bezoekers in hun gebieden. Er ontstond landelijke verontwaardiging over het feit dat velen het strand opzochten en daarbij duidelijk zichtbaar de grenzen overschreden van de afgegeven richtlijnen.

Veel dorpsgenoten reageerden daar bijzonder fel op. De verontwaardiging was hier en daar bijzonder groot. Burgemeester Wendy Verkleij, die eerder al de bewoners een hart onder de riem stak in een speciale boodschap, zag dit ook met lede ogen aan. Zij besloot zondag, na overleg met het regionaal veiligheidsteam, om rigoureus op te treden. Alle toegangswegen richting het strand werden voor bezoekers tot nader order afgesloten. Alleen de bewoners van Noordwijk aan Zee werden doorgelaten even als fietsers en wandelaars. Automobilisten werd een bezoek aan het toeristisch gebied inclusief het strand niet toegestaan. Dat bleek zijn uitwerking niet te missen.


Opgelucht

Een verlaten K.W. Boulevard bracht het succesvolle beleid van de burgemeester en de gemeentelijke Taskforce heel duidelijk in beeld. De politie, die per helikopter een oogje in het zeil hield, kon vaststellen dat er slechts een verdwaalde wandelaar een frisse neus aan het halen was. Vanuit de bevolking werd opgelucht en enthousiast gereageerd.

Vanuit het Noordwijkse gemeentehuis vernamen we dat van dag tot dag bekeken wordt of de afsluiting noodzakelijk blijft. Daarbij zijn de nationale en regionale veiligheidsorganisaties leidend. Voorlopig blijft men op de toegangswegen attent en zullen de recreatieve strandbezoekers worden tegengehouden.

Nieuws vindt u ook op onze websites

Redactie n Onze krant komt verschijnt in print een keer per week. In principe huis-aan-huis en verkrijgbaar bij onze afhaalpunten in alle wijken in het dorp.

De Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad verschijnen ook online en daar staat meer nieuws over uw dorp, de verenigingen, gemeente, politieke partijen, het corona-virus en de impact op ons dagelijks leven.

Deze site is voor iedereen actief. Mocht er een lock-down komen dan blijven wij u van nieuws voorzien via deze sites. Daarnaast kunnen lezers foto’s insturen en tekst waarop te zien is hoe zij deze vreemde tijd doorkomen. Houd ons op de hoogte.

Heeft u nieuws dat u met ons wilt delen, e-mail tekst en foto naar: redactie@denoordwijker.nl of redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

>Kinder Kleynkoor lanceert Bevrijdingslied

digitaal n Het Kinderbevrijdingsconcert op 28 maart in Noordwijk is weliswaar geannuleerd. Maar er is ook goed nieuws: de release van het Kinderbevrijdingslied kan die dag wel gewoon door gaan. Alles gaat nu digitaal.

Op zaterdag 28 maart doet het Kinder Kleynkoor online de officiële release en kan iedereen vanaf 17:00 uur via onze site het Kinderbevrijdingslied vinden en de bijhorende tekst, dansinstructies en een clip. Zodat alle kinderen van Nederland (en België) die nu thuis zitten van school vanaf dat moment heerlijk aan de slag kunnen met zang en dans. Het streven is dat op 5 mei heel Nederland samen zingt en danst over vrijheid.

Alle informatie staat op https://kleynkoor.academy/kinderbevrijdingslied/

Voorkom verspreiding coronavirus

Houd minstens 1,5 meter

afstand

Column n Bollenpraat

Creativiteit en berusting hand in hand

Webinar over jeugd en corona

cjg n Het Centrum voor Jeugd en Gezin houdt i.s.m. Tischa Neve een gratis webinar over hoe om te gaan met de nieuwe situatie waarin kinderen thuis zitten en ouders voor thuisonderwijs moeten zorgen.

Het is een pittige tijd. Er komt als ouders veel op ons af. We krijgen de komende weken in gezinnen intensief met elkaar te maken. We moeten ons eigen (thuis)werk zien te verenigen met de begeleiding van het schoolwerk van de kinderen en de kinderen fulltime om ons heen. We hebben onze eigen zorgen, onzekerheden en emoties, maar zien ook die van de kinderen.

In dit webinar helpt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve ons op weg met antwoorden en ideeën voor al deze dilemma’s.

Dit webinar vindt plaats op donderdag 26 maart van 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl

Er is een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Na de webinar is deze nog een maand terug te kijken.

>Kaarten en brieven voor Groot Hoogwaak

attentie n In verband met het coronavirus krijgen de bewoners in het zorgcentrum Groot Hoogwaak en de cliënten in de thuiszorg geen bezoek.

Sinds donderdag is er daarom een witte brievenbus bij de hoofdingang opgehangen. Hierin kan iedereen, groot en klein, een kaartje, brief of tekening achterlaten, die het personeel aan deze mensen zal overhandigen.
Even een blijk van medeleven in deze hectische tijd, dat doet deze kwetsbare doelgroep vast heel goed!

Reuring gaat online gewoon door

Een gezellig bosje tulpen voor één van de mensen van Team Reuring. | Foto: CdM

Alternatief n Reuring is een organisatie binnen de Noordwijkse samenleving met een belangrijke taak. Veel bezoekers aan Reuring hebben behoefte aan structuur in hun leven, even gezellig een activiteit ondernemen, een praatje maken of samen eten. Wekelijks weten zo’n 250 inwoners Reuring te vinden in Noordwijk en sinds kort ook in Noordwijkerhout en De Zilk.

Door Ina Verblaauw

Foto: pr.

Ook Reuring moest haar deuren sluiten vanwege het coronavirus. “Maar dat gaat niet zomaar”, aldus Els Troch. “We kunnen de mensen niet zomaar loslaten. Daarom zijn we gestart online mensen aan te sporen om thuis creatief bezig te zijn en foto’s daarvan in te sturen. Heel veel mensen doen daaraan mee. We krijgen inmiddels veel foto’s van creatieve uitingen. De mensen die er niet aan mee (kunnen) doen, bellen we met regelmaat op. We bieden ook nog steeds de boodschappenservice aan”. De afgelopen week startte Reuring een lieve actie. Alle Reuring bezoekers, die traceerbaar waren, ontvingen een bosje tulpen. Afgelopen week in Noordwijk; deze week in Noordwijkerhout en De Zilk. “Zomaar, omdat we aan je denken”. En dat werd heel erg gewaardeerd. Hier en daar werd een traantje weggepinkt bij het in ontvangstnemen van het bloemetje. Ook dankbaar werk voor alle vrijwilligers die de bloemen rondbrachten.


Er komen veel nieuwe ideeën binnen. Er wordt hard gewerkt om deze uitvoerbaar te maken. Zoals een film om thuis te sporten via een live-verbinding en een kaartenactie voor de bewoners van WZC Jeroen, die helaas geen bezoek meer mogen ontvangen.


Els Troch en haar team zijn volop in touw om ervoor te zorgen dat de eenzame medebewoners voelen dat er aan hen wordt gedacht. “We zijn volop bezig om te kijken hoe we deze groep een helpende hand kunnen bieden. “We zijn blij met de inzet van vrijwilligers en de steun van de Rabobank, TuinExtra, The Lions en het Northgo College. We hebben ook de Reuring telefoon. Die is altijd open voor vragen of gewoon een praatje. Ook vrijwilligers kunnen zich hier melden”. Het telefoonnummer is 06-50619135.

>Parochie St. Maarten tijdens coronacrisis

kerkdiensten n De consequenties als gevolg van het Corona virus zijn zeer ingrijpend en raken de gehele samenleving, De beperkende maatregelen hebben ook zijn weerslag op de activiteiten binnen de parochie. De Sint Maartenparochie biedt de volgende mogelijkheden in contact blijven met de parochianen:

Alle vieringen in de verschillende kernen van de parochie komen tot en met 13 april te vervallen. Op de zaterdagavonden wordt er vanuit de Matthiaskerk om 19.00 uur een vesperviering verzorgd. Op Witte Donderdag is er een viering om 19.00 uur en op Goede Vrijdag wordt om 15.00 de Kruisweg gebeden. De Paaswake zal om 19.00 uur gevierd worden.


Radio en internet

Alle vieringen zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Let wel: het kerkgebouw blijft gesloten en is dus niet toegankelijk voor kerkgangers. Op ieder zaterdagochtend wordt om 09.00 uur de lauden viering in de Sint Jeroen gehouden. Te volgen via www.kerkomroep.nl. Let wel: het kerkgebouw blijft gesloten en is dus niet toegankelijk voor kerkgangers.

Daarnaast is bij de KRO/NCRV op NPO 2 elke zondag om 10.00 uur een Eucharistieviering te volgen op NPO 2. Tot slot: Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.


Radiopraatje pastoor • Pastoor Straathof verzorgt elke zondagmiddag om 12.00 uur op www.kerkomroep.nl vanuit de Sint Jozefkerk een radiopraatje.

Uitvaartvieringen • In de crisisperiode zullen uitvaarten een zeer sober karakter krijgen en kunnen maximaal 30 naasten de uitvaart bijwonen. Als de Corona crisis voorbij is zullen we collectieve herdenkingsdiensten in iedere parochiekern organiseren om gepaste wijze stil te staan bij het overlijden van onze parochianen.

Ziekenzalving • Helaas is het voorlopig niet mogelijk een ziekenzalving te verzorgen; een ziekenzegen daarentegen is, via de telefoon, wel mogelijk. Belt u hiervoor het secretariaat van de parochiekern.

Palmpasen/palmpaastakken • Op Palmzondag bestaat tussen 11.00 en 11.30 uur bij elke kerk of dagkapel in de parochie de mogelijkheid vooraf gezegende palmpaastakjes op te halen.

Misintenties • Het is mogelijk gebedsintentie te laten aflezen. De opgegeven intenties worden gedurende de vesper viering op zaterdagavond afgelezen. Misintenties zijn weer mogelijk zodra er weer reguliere vieringen zijn in de parochiekern.

Huisbezoek • Speciaal in deze tijd zal er behoefte zijn aan contact met leden van het pastoraal team. Een fysiek bezoek is helaas niet mogelijk, maar een telefonisch contact wel. Een telefoontje naar de pastorie is voldoende om een telefonische afspraak te regelen.


Voor nadere actuele informatie: zie www.parochiesintmaarten.nl

Bloemencorso van de Bollenstreek is afgelast

Willem Heemskerk: ‘Natuurlijk doet dit ontzettend pijn, want jaarrond werken wij toe naar dit hoogtepunt.' | Archief

n 'Onverantwoord om wagens te steken en te laten rijden'

Regio n De hoop was er nog even op gevestigd dat het tij zou keren, maar vanmorgen heeft het bestuur van Stichting Bloemencorso Bollenstreek in samenspraak met de autoriteiten de knoop doorgehakt en moeten besluiten het corso af te gelasten. Een beslissing die alle bestuursleden zeer aan het hart gaat, maar de gezondheid van het miljoenenpubliek en de vrijwilligers staat voorop.

Jan Pieter Lokker gaat aan de slag in Zoetermeer. | Foto: Prov. Utrecht

“Jaarlijks trekt het Bloemencorso Bollenstreek bijna een miljoen mensen naar de Bollenstreek en Kennemerland en het zou onverantwoord zijn hun veiligheid en die van alle betrokkenen onnodig in gevaar te brengen”, zegt voorzitter Willem Heemskerk.


‘Natuurlijk doet dit ontzettend pijn, want jaarrond werken wij toe naar dit hoogtepunt. Het corso staat symbool voor het delen van de schoonheid, de kleurenpracht en de heerlijk geur van de Hollandse bollenvelden met de heel wereld. Wij zien en delen nu de zorg voor de Volksgezondheid. Dan kan een evenement, met de omvang als het onze, niet gewoon doorgaan."


Geen corso in 2020

De corsowagens staan klaar om gestoken te worden. Op de velden steken de hyacinten zich in hun gekleurde jasjes. Het voorjaar hangt voelbaar in de lucht. Juist nu het voorjaar haar roep van hoop en verwachting laat horen, wordt de wereld getroffen met de gevolgen van het covid-19 virus. Een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, zeker wat betreft de kwetsbare mensen onder ons. De ene maatregel volgt de andere op. En dan gebeurt het onvoorstelbare: het Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt niet in 2020.


Niet verantwoord

"Dit jaar zullen de wagens de gebruikelijke 42 kilometer van Noordwijk naar Haarlem niet afleggen", aldus Heemskerk. "Het is in deze nieuwe realiteit niet verantwoord om de ruim 1200 vrijwilligers die wij hebben aan de wagens te laten werken, of langs de weg hun werkzaamheden te doen. Een enorme teleurstelling voor ons allemaal. Want wij doen het voor al die lachende gezichten langs de kant van weg. Dit jaar zal het corso niet rijden, omdat het coronavirus ons in een ijzeren greep houdt. Het aantrekken van zoveel mensen, past niet in het tijdsbeeld van dit moment. Het corsothema Freedom dat aan deze 73ste corso editie is gekoppeld symboliseert ons besluit misschien nog wel het meest. De vrijheid nemen om een verstandig besluit te nemen, al is het met diepe pijn in het hart."


Symbool van hoop

Het Bloemencorso van de Bollenstreek is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Een kweker stak de bevolking een hart onder de riem, door met een bloemen versierd object achter zijn trekker een rondje te rijden. Dit symbool van hoop na een periode van malaise groeide uit tot het wereldberoemde Lentefeest dat door miljoenen mensen over de hele wereld wordt gevolgd.

>Jan Pieter Lokker naar Zoetermeer

waarnemer n Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 31 maart Jan Pieter Lokker tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zoetermeer. Lokker is 71 jaar, woont in Bodegraven en is lid van het CDA.


Aan Charlie Aptroot is per 31 maart eervol ontslag verleend in verband met het naderen van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Na een gesprek met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad over het gewenste profiel van de waarnemer heeft de commissaris van de Koning de heer Lokker voorgesteld als waarnemend burgemeester van Zoetermeer. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met hem gesproken. De fractievoorzitters herkennen zich in de voordracht van de commissaris van de Koning om Lokker als waarnemend burgemeester te benoemen tot aan de installatie van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester, naar verwachting op 1 oktober.

Kerk biedt luisterend oor

Pkn n Het Coronavirus ontwricht het openbare leven en dat raakt iedereen. “In onze kerkelijke gemeenschap hebben we van oudsher de gewoonte om onze gemeenteleden te bezoeken”, aldus ds. Petra van der Burg.

“Dat doen we om elkaar beter te leren kennen, om mee te leven in tijden van ziekte en zorgen en elkaar bij te staan wanneer dat nodig is. Voor de komende tijd zullen wij als predikanten geen bezoekwerk doen, maar zijn wij op elke doordeweekse dag van 10.00 tot 12.00 uur beschikbaar om telefoontjes te ontvangen van een ieder – of je nu bij de kerk hoort of niet - die zin heeft in een praatje, toe is aan een gesprek of die zijn of haar (ook materiële) zorgen wil delen. Zo willen we graag aanwezig zijn, niet alleen voor onze gemeenteleden, maar voor alle inwoners van Noordwijk en omgeving. Aarzel vooral niet om op deze wijze contact op te nemen, want we leven ook graag met u mee.”

Een luisterend oor vindt men bij ss. Petra van der Burg: 06-18409727; ds. Simon Dingemanse: 071-3645206; kerkelijk medewerker Joost de Bruijn: 06-53679264; ds. Harry Pals, emeritus-predikant in Noordwijk: 06-18429126.

>Bibliotheek Bollenstreek is gesloten

lezen n Het kabinet heeft naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus op 12 maart een aantal extra maatregelen genomen. De adviezen en maatregelen omtrent COVID-19 van het RIVM raken ook de Bibliotheek Bollenstreek. De Bibliotheek Bollenstreek heeft als gevolg van deze maatregelen besloten om tot en met 6 april al haar vestigingen te sluiten en alle activiteiten te verplaatsen.

Geleende materialen kunnen thuis worden gehouden. Tot en met 15 april worden er geen boetes in rekening gebracht. Dit geldt ook voor boeken die ingeleverd moeten worden omdat ze gereserveerd zijn.

Onze vestigingen zijn gesloten maar je kan nog steeds lezen. De Bibliotheek Online is altijd open! Bij de Bibliotheek Online krijg je toegang tot een wereld aan kennis. Geniet van de mooiste e-books en luisterboeken. Waar je maar wilt, wanneer je maar wilt. Met de Bibliotheek Online heb je ruim 28.000 e-books voor jong en oud tot je beschikking. Of wil je liever een luisterboek? In de LuisterBieb-app staan maar liefst 3.700 titels voor je klaar.

Nog meer leuke tips voor kinderen staan op jeugdbibliotheek.nl. Hier vind je inspiratie voor leuke boeken en allerlei informatie voor spreekbeurten en werkstukken. Voor de allerjongsten vind je er naast luisterboeken ook leuke voorleesfilmpjes.

>Gereformeerde kerk voortgezet gaat online

kerk n In verband met de heersende pandemie vinden tot en met Pasen de kerkdiensten vsn de Gereformeerde Kerk voortgezet geen doorgang.

Om de verkondiging van het Woord en het gemeente-zijn toch gaande te houden, zal er voor de zondagmorgen op de zaterdag daarvoor een kerkdienst thuis met vier of vijf mensen van te voren worden opgenomen, die dan op zondagmorgen en erna op www.gknoordwijk.nl kan worden beluisterd. Tevens zullen hierop ook de komende diensten tot en met de eerste Paasdag, zijnde de 12 april, te beluisteren zijn.

>Verjaardag of bruiloft?

CORONA n De redactie komt graag in contact met mensen die binnenkort jarig zijn of net jarig zijn geweest.

Ook stellen die gaan trouwen of net getrouwd zijn kunnen reageren. Want een normaal feest, dat zit er nu even niet meer in. Hoe gaat u daarmee om? Verzet u het feest, of wordt het klein gevierd? Komt er überhaupt bezoek? Misschien heeft u ouders in een woonzorgcentrum, die momenteel geen bezoek mogen ontvangen. Hoe viert u dan een 50-jarig huwelijksfeest, of verjaardag van een kleinkind? Is Facetimen een oplossing?

Uw reacties zijn welkom! Mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl, of bel: 06 30791260.

>Bloemenmozaïekwedstrijd afgelast

regio n Het comité van de bloemenmozaïekwedstrijd heeft besloten om de mozaïekwedstrijd, gepland op 18 april, af te gelasten.

Nu ook het corso van de Bollenstreek niet doorgaat, vindt de organisatie het niet verantwoord om een evenement te houden waar ook grotere groepen deelnemers en vrijwilligers bij betrokken zijn. De maatregelen die het kabinet heeft genomen en de richtlijnen van het RIVM zijn bepalend voor het besluit tot afgelasting. "Ondanks de onzekerheid over wat er nog allemaal staat te gebeuren, gaan we ervan uit dat we volgend jaar wel kunnen genieten van de mooie mozaïeken die dan ongetwijfeld gestoken gaan worden", aldus het comité.
Er waren al meer dan twintig aanmeldingen.

13 / 20

19 / 20