De Noordwijker

7 juli 2020

De Noordwijker 7 juli 2020


Politiek wil treinstation

De politiek ziet een station Noordwijk/Voorhout helemaal zitten. | Foto: Wikipedia

spoorverbinding n Een opmerkelijk voorstel van een gemeenteraadslid van Teylingen is in Noordwijk met veel enthousiasme onthaald. Het verplaatsen van het station Voorhout zo’n 1200 meter in de richting van Noordwijk zou voor Voorhout louter voordelen opleveren. Maar, zo vindt de politiek,niet alleen voor Voorhout maar ook voor de Noordwijkers en Noordwijkerhouters, forensen, bezoekers, toeristen en niet in de laatste plaats het milieu.


Voor de inwoners van Noordwijkerhout zouden de fietsroutes naar het station aanzienlijk korter kunnen worden. Ook zou het slim aanpassen aan de omliggende infrastructuur mogelijkheden bieden voor het openbaar busvervoer in de regio, tot aan Schiphol aan toe.

VVD, DOEN!, NZ Lokaal, PvdA en CDA dienden een motie in die het college oproept om de gemeente Teylingen aan te bieden om hierbij gezamenlijk op te trekken omdat zij heel veel voordelen zien in de plannen van het Teylingse raadslid Dion Piket.


Mogelijkheden

Wwethouder Roberto ter Hark vertelt ons dat hij al contact heeft opgenomen met collega Marlies Volten van Teylingen. Om eerst samen te verkennen wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Kijkend naar de populariteit van het station Sassenheim nabij de A44 ziet de wethouder dezelfde voordelen en mogelijkheden voor een station Voorhout/Noordwijk. Vooral voor de in Noordwijk wonende forensen zou een gemakkelijke fietsroute of snelle busverbinding reden kunnen zijn om de auto te laten staan. De hele regio zou er van profiteren.

Ter Hark denkt hierbij aan aansluiten bij de regionale mobiliteitsstrategie. Waarin een betere ontsluiting van de regio centraal staat. De wethouder waarschuwt voorzichtig voor teveel optimisme: ‘Natuurlijk is de motie een goed idee wat verder kan worden uitgewerkt. Maar nu komt het aan op succesvol samenwerken met Teylingen en niet te vergeten met Pro Rail en de NS. ‘

Een treinstation Noordwijk/Voorhout lijkt een goed idee maar wel een kwestie van lange adem. Omdat er belangen van veel partijen in het geding zijn, kan het niet zomaar op korte termijn worden gerealiseerd.

>Kettingrukkers actief in regio

beroving n De afgelopen twee maanden zijn in Leiderdorp, Lisse, Hillegom en Voorhout in totaal zes dames beroofd van hun gouden ketting. Omdat de impact op de slachtoffers zeer groot is, wil de politie mensen alert maken op deze extreem laffe vorm van beroving.


Jur Westra van politieteam Leiden Noord licht toe: 'Elke diefstal is natuurlijk strafbaar. Maar als je het als dader specifiek gemunt hebt op een kwetsbare doelgroep, hebben wij daar als politie echt geen goed woord voor over. Wij zetten hoog in om de verantwoordelijken in de kraag te vatten.' Daarom startte onlangs een rechercheonderzoek en wil de politie aandacht in de media voor deze berovingen. Op basis van de verklaringen van de slachtoffers lijkt er sprake te zijn van verschillende daders. Ook zijn er geen aanwijzingen voor een georganiseerd verband.

De werkwijze van de daders is laf. Ze trekken de ketting van achteren met kracht van de hals van het vaak oudere slachtoffer. Het is lastig om een advies te geven om een beroving te voorkomen. Westra: ‘We vinden het wel nodig om mensen alert te maken op deze vorm van berovingen.'

NRB gaat voor digitale collecte

Collecte n De Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) houdt in de eerste week van juli altijd de jaarlijkse collecteweek. Helaas kan dat dit jaar niet doorgaan vanwege de COVID-19 maatregelen. Om de NRB toch onder de aandacht te brengen is de collecte dit jaar digitaal.

De NRB verleent EHBO op het strand. Om dit te kunnen blijven doen zijn er diverse materialen benodigd. De huidige behandeltafels zijn nu aan vervanging toe. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe EHBO-behandeltafels voor de strandposten.

Via www.reddingsbrigadenoordwijk.nl kan men een eenmalige donatie doen.

panelrubriek n Spraakmakend

De gedecoreerden op een rijtje. Henk Hoogervorst ontbreekt op de foto. | Foto: Willem Krol

Inhaaldag voor Lintjesregen 2020

Vier leden, twee                officieren en één ridder

Feestelijke        diploma-        uitreiking

Dromen over toekomst van het kuuroord

Gemeenteraad neemt regionale energie-aanpak serieus

Foto: Cor de Mooy

energie n Het milieu in samenhang met energie is een uiterst actueel onderwerp geworden in de nationale en provinciale politiek. Dat vereist inhoudelijk ook regionale inzet, waardoor dit zelfs in de dorpspolitiek aan de orde komt. In Noordwijk in de vorm van reacties op een wensen en bedenkingenlijst die door het college van B&W in concept werd opgesteld.

Er ligt een nationaal Klimaatakkoord met daarin de maatregelen die nodig zijn om ‘het akkoord van Parijs’ te kunnen halen. Inmiddels is Nederland opgedeeld in 30 regio’s die een eigen strategie mogen samenstellen. Waarin voorstellen over besparen, de opwek, de duurzaamheid en andere innovatieve mogelijkheden kunnen worden opgenomen. Noordwijk bevindt zich in de regio Holland Rijnland.

De motie van Louis Koppel (GL) om de GOM te betrekken bij het opwekken windenergie kreeg voldoende steun.

De bespreking over een lokale inbreng bij deze regionale energietransitie was er aan de hand van een concept van het college. Kennelijk een zeer discutabel concept want het bleek aanleiding voor de raadsleden om hierop een record aantal amendementen en moties in te dienen.


Uiterst serieus

Het afzweren van de traditionele fossiele energiebronnen dwingt tot nieuwe keuzes. De gemeenteraad nam dit uiterst serieus en nam ruim de tijd voor de inhoudelijke discussie over energiebronnen zoals zon, wind en biomassa. Zonne-energie is natuurlijk een voor de hand liggend alternatief voor gas en olie. Wat opviel was dat een enkele jaren geleden gelanceerd en toen door de politiek afgeserveerd initiatief, nu door diezelfde politie lijkt te zijn gekaapt.

Ondernemer en creatief denker Edwin de Beukelaar was zijn tijd kennelijk ver vooruit toen hij jaren terug voorstelde om het parkeerterrein nabij Strandplaats Nederzandt aan de Langervelderslag te overdekken met zonnepanelen. Nu, enkele jaren later neemt de politiek hierin zelf het initiatief en omarmt een amendement van NZL om parkeerterreinen vol te leggen met zonnepanelen.


Groot aantal ideeën

De zoektocht naar wensen en bedenkingen aangaande de door het college voorgestelde initiatieven leverde een groot aantal extra ideeën op. Allemaal omschreven in amendementen die de voorstellen van het college van B&W moesten verbeteren. Zo kwamen NZLokaal en DOEN met genoemd voorstel om zonnepanelen boven parkeerterreinen te realiseren.

Zoals te verwachten kwam GroenLinks ook met veel goede ideeën. Zij opperden het uitsluiten van Biomassa, concretere doelen voor duurzame mobiliteit, herijken bij de opwekopgave en inzetten op lokale en regionale warmtebronnen zoals geothermie.

De VVD was behoorlijk kritisch en pleitte er voor om vooral de dynamiek in de energietransitie ruimte te bieden. Door via een tweejaarlijkse herijking aan relevante innovatieve initiatieven kansen te bieden.


Duidelijkheid

Woordvoerder Bas Knapp wilde Holland Rijnland verzoeken om wel meer duidelijkheid te verschaffen over het besluitvormingsproces. Hij stelde vast dat de opgenomen algemene beschrijvingen bepaald niet voldoen vanwege het generieke karakter van de diverse oplossingen

Knapp achtte het van belang dat het lokale participatieproces aansluit bij de output van de lokale wensen die Holland Rijnland voor ogen staat. Daarom wilde hij dat Holland Rijnland duidelijk inzicht verschaft in de participatie en de communicatiestrategie.

Een amendement van de PvdA met een voorstel om bij ruimtelijke inpassing van opwekopgave de weidegronden te ontzien haalde het niet. Een soortgelijk amendement van GroenLinks betreffende bollengronden al evenmin.


Over het gebruik van energie in de nabije en verre toekomst zal het laatste woord nog niet zijn gezegd. Of de gemeenteraad van Noordwijk de wensen en bedenkingen voor 100% gehonoreerd zal zien lijkt niet waarschijnlijk. Wel staat vast dat onze gemeenteraad niet verweten kan worden dat ze de energietransitie niet serieus neemt.

>Webinar focussen tijdens Walk & Talk

bieb n Dinsdag 21 juli van 14.00 tot 16.00 uur geeft Twan Fengers de webinar Focussen tijdens de online Walk & Talk. Tijdens dit webinar gaat Twan Fengers in op vragen als: Wat is jouw ideale (werk)leven? En Tijd om jouw vizier op scherp te zetten? Hij legt globaal de methodiek Focussen uit en staat uitgebreider stil bij de eerste twee stappen: Frisse start & Ontdekken.


Twan Fengers is loopbaancoach en (loopbaan)trainer. Hij heeft bij diverse bureaus gewerkt en heeft hier menig persoon mogen begeleiden naar een nieuwe baan. In 2018 is Twan zijn eigen loopbaan coachingsbureau gestart: Vizier op Scherp. Hij maakt hierbij gebruik van het stappenplan Focussen. In 8 stappen naar jouw ideale (werk)leven. De methodiek blijkt erg succesvol. Klanten zijn erg tevreden en Vizier op Scherp telt inmiddels 4 loopbaancoaches.

Bij deze maandelijkse koffiepauze Walk & Talk is iedereen die op zoek is naar (ander) werk van harte welkom. Het doel van de Walk&Talk is je te helpen om zelf de deskundige te worden voor jouw zoektocht naar werk. Want wat is voor jou de beste manier om te solliciteren? Dat ontdek je, samen met andere werkzoekenden, bij de Walk&Talk.

Deelname is gratis. Graag vooraf aanmelden door een e-mail te sturen naar nharthoorn@biblitheekbollenstreek.nl

>De Muze opent de deuren met 'Halsoverkop'

voorstelling n Theaterschool Teylingen presenteert de zeer succesvolle voorstelling 'Halsoverkop'. Deze brengt zij, naast 'Ik Heb je Lief', als theatertour op afstand om mensen in deze coronatijd een hart onder de riem te steken.

De kleine, vaste cast heeft in de afgelopen 3 maanden al 80 voorstellingen gespeeld voor bewoners en medewerkers van zorginstellingen. De Muze is verheugd, in samenwerking met Theaterschool Teylingen, de voorstelling “Halsoverkop” voor een breder publiek te kunnen tonen. In een uur tijd, zonder pauze, wordt men meegevoerd langs hoogtepunten uit de musicals Marry Poppins, The Phantom of the Opera en Hello Dolly. Men krijgt tevens een indruk van bijzondere voorvallen die de cast tijdens de openluchttournee heeft meegemaakt.


Uiteraard zal dit op gepaste afstand gaan gebeuren, zodat men onbezorgd in het theater kan plaatsnemen en gebruik kan maken van de voorzieningen zoals men die gewend is.

>Samen weer op de pedalen het duin in

fietsen n Nu vanuit de overheid met ingang van 1 juli de maatregelen verder zijn versoepeld, is het ook weer mogelijk om met elkaar te fietsen in groepsverband.

De leden van Toerclub Vogelenzang staan te trappelen om er weer op uit te gaan op de fiets. Wel wordt verzocht gepaste afstand te houden. Dinsdag 14 juli wordt de eerste rit gereden en iedereen mag aansluiten. De rit van circa 35 km wordt halverwege onderbroken voor de gemeenschappelijke (zelf meegebrachte) lunch. Inschrijven vóór 14 juli bij Herenweg 444, Noordwijkerhout, vanaf 10.15 uur. Meefietsen kost 1,50 euro.

Vier leden, twee officieren en één ridder

De gedecoreerden op een rijtje. Henk Hoogervorst ontbreekt op de foto. | Foto: Willem Krol

Lintjesregen n “Eén van de leukste dingen om als burgemeester te doen is de jaarlijkse lintjesregen”, aldus Burgemeester Verkley. “Dit jaar ging dat anders en feliciteerde ik de mensen op 24 april telefonisch. Dat leverde leuke en verrassende gesprekken op”. Vrijdag 3 juli vond de Lintjesregen alsnog plaats met een beperkt aantal gasten op gepaste afstand van elkaar. Burgemeester Verkley reikte uit; een familielid speldde het lintje op.

Door Ina Verblaauw

Tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd: Mevrouw Tineke Ceelen. Vanaf 1993 hoofd afdeling Uitzendingen van de non-profitorganisatie Memisa. In 1997 verhuisde zij naar de Tibetaanse Autonome Regio om daar het Rode Kruis te ondersteunen. Zij was o.a. werkzaam in Kameroen, Rwanda, Myanmar, Soedan, Syrië en Irak. Zij zet zich in om de opvang van miljoenen vluchtelingen wereldwijd te verbeteren. Vanaf 2003 directeur van de Stichting Vluchteling in Den Haag. Mede door de inzet van de media slaagde zij erin een stem te geven aan vluchtelingen en hun pleit te bezorgen in Nederland. Ook zet mevrouw Ceelen zich in voor het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Als vrijwilligster is zij o.a. bestuurslid van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties in Den Haag (Giro 555) en van de International Rescue Committee in Londen.


De heer Franco Ongaro is sinds 1987 in dienst bij ESA-ESTEC en werkt wisselend in Parijs en Noordwijk. Hij zet zich in om ESA-ESTEC bekend te maken bij een breed publiek Hij organiseert de open dagen en jaarlijkse Industrial Days. Op zijn initiatief wordt een internationaal ontmoetingscentrum gerealiseerd en heeft hij een voortrekkersrol binnen het overleg tussen ESA/ESTEC en de landelijke, regionale en plaatselijke overheid voor de bouw van het International Meeting Facility in Noordwijk. Ongaro is lid van de Adviesraad van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Hij wordt gezien als de bruggenbouwer tussen de ESA en Nederland en als de drijvende kracht achter de opkomst van de ruimtevaart als sterk economisch cluster in Nederland.


Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Ypie Faber-Tol is vanaf 1970 vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Noordwijk. Zij begeleidde de kindernevendiensten, was lid van het wijkteam, begeleidde de thuiscatechesegroep en lid van de liturgiecommissie. Zij zet zich in als gastvrouw van de Oude Jeroenskerk en is lid van de vrouwencontactkring. Mevrouw Faber is mede oprichtster van de Noordwijkse afdeling van Amnesty International Nederland. Zij organiseert o.a. de 10 december schrijfactie. Zij was bestuurslid van de Protestantse Vrouwen Organisatie en fungeerde als voorzitter van de afdeling Zuid-Holland Noord.Betty Heemskerk-Geerlings is vrijwilliger en secretaris van de Parochie Sint Maarten, kern Jozefkerk in Noordwijkerhout. Is lid van de liturgische werkgroep, van de werkgroep voorbereiding eerste communie en heilig vormsel, de pastoraatsgroep en gastvrouw bij vieringen. Bij de scoutinggroep St. Jozef Emerentiana was zij bestuurslid. Momenteel is zij vrijwilliger, aanspreekpunt en beheerster bij de Stichting tot beheer van de Maasgaarde, waar diverse verenigingen en instanties gehuisvest zijn. Ook heeft zij zich ingezet voor de nieuwbouw na de brand.


René van Houten is werkzaam als bode bij de gemeente Noordwijk. Daarnaast is hij beheerder van de Kruidenwinkel in Noordwijk. Sinds 2006 zijn de activiteiten overgeheveld naar het Museum Oud Noordwijk en Museum Veldzicht. De heer van Houten geeft lezingen over de historie van kruiden in Noordwijk. Hij was programmamaker bij Noordwijk Radio. Vanaf 2004 organiseert hij Oldtimer Toertochten. Vanaf 2009 is hij gids bij de Vereniging De Oude Dorpskerk en luidt hij eens per maand de klokken van de Oude Jeroenskerk. Ook is hij Z-Ambassadeur en collectant voor diverse goede doelen.


Leo Kruithof was tot 2017 directeur van de CBS “Wakersduin”. Leo was bestuurslid van de Korfbalvereniging Het Waterschip in Rotterdam, trainer, scheidsrechteren en opleider. Ook gaf hij taalles aan laaggeletterden. Tot 2007 was Kruithof bestuurslid van de VV Noordwijk en vertegenwoordiger bij de KNVB. Momenteel is Kruithof bij de club als vrijwilliger inzetbaar op vele fronten, zoals aanspreekpunt voor het gebruik en de huur van het sportcomplex. Hij verzorgt de digitalisering van het archief. Hij organiseerde o.a. het zomeravondvoetbal, jaarlijks darttoernooi en het Cor Wouters toernooi. Kruithof is verantwoordelijk voor de portefeuilles “Evenementen” en “Normen en Waarden”. Kruithof is voor de KNVB-voorzitter van het landelijke Centraal Orgaan Hoofdklassen.


Henk Hoogervorst, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau was niet aanwezig. Hem zullen later de versierselen worden opgespeld.

>Bouw de bibliotheek van de toekomst

Minecraftworkshop n Deze zomer organiseert Bibliotheek Bollenstreek voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar de Minecraftworkshop Bouw de Bibliotheek van de Toekomst.

Kinderen bouwen in duo’s op een laptop of iPad hun eigen bibliotheek. Na afloop zijn de mooie bouwwerken te zien voor familie en vrienden.

De workshops zijn bedoeld voor kinderen die al eens eerder Minecraft gespeeld hebben. Omdat de bibliotheek vanwege de corona-maatregelen alleen kleine groepen mogen ontvangen is er een beperkte aantal plaatsen.

Deelname voor leden kost €2,50 en voor niet-leden €3,50. Aanmelden en meer informatie via www.bibliotheekbollenstreek.nl

Foto: Cor de Mooy

Regels zijn er om het verkeer tussen mensen in goede banen te leiden. Het zijn de afspraken, die in ons democratisch bestel worden gemaakt door de overheid. Er was een tijd, dat deze regels werden opgesteld vanuit een perspectief van onderling vertrouwen. De mensen vertrouwden elkaar en men volgde de regels vanzelfsprekend op. Bij overtredingen waren er sancties. Een waarschuwing, een boete tot en met gevangenisstraf. In de afgelopen decennia zijn wij elkaar steeds meer gaan wantrouwen. Er kwamen allerlei wantoestanden aan het licht, waarbij de regelgeving ook de uitzonderingen moest dekken. De laatste jaren probeert de overheid het aantal de regels terug te brengen, maar dat lukt maar matig. Daarnaast is er een ontwikkeling, dat mensen steeds assertiever en soms agressiever worden tegenover de handhavers. Steeds vaker moeten hulpverleners het ontgelden. Daarnaast zien we een trend, dat er in het dagelijks verkeer nauwelijks wordt gehandhaafd. Regels worden een wassen neus, als ze niet gehandhaafd worden. Mijn oproep aan de (lokale)overheid is om het aantal regels te verminderen en die regels dan wel te handhaven. En vanzelfsprekend met de menselijke maat.

Kritiek op regionale energiestrategie

Jaap de Moor vond de houding van wethouder Van den Berg ondermaats. | Foto: WS

kritiek n De regionale energiestrategie, kortweg de RES, heeft de lokale politiek behoorlijk bezig gehouden. Er kwam een stortvloed van zestien amendementen op een door het college ingebracht raadsvoorstel.

Het door het college voorgestelde concept kwam in de ogen van de meeste partijen voor veel verbetering in aanmerking. Daarom deden de diverse partijen verwoede pogingen via de amendementen alsnog hun steentje bij te dragen in de zoektocht naar verduurzaming in energiegebruik. De reactie van portefeuillehouder Sjaak van den Berg hierop kon niet door alle partijen worden gewaardeerd.

Jaap de Moor van eenmansfractie Bruisend Noordwijk diende tot slot zelfs een motie van treurnis in. Hij kon zich bepaald niet vinden in de houding van de wethouder bij de diverse amendementen. De Moor diende daarom een motie in met daarin een opsomming van verwijtbare feiten en de slotconclusie dat wijze van behandeling en beantwoording door de indiener wordt betreurd.


Vanuit diverse partijen klonk eenzelfde soort kritiek maar de overgrote meerderheid stemde toch tegen deze verregaande motie van treurnis.

>Een boek en een bakkie

Bieb n Sinds maandag 6 juli is het bij alle vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek mogelijk om een krant of tijdschrift te komen lezen met een kopje koffie of thee.

Sinds 11 mei is de bibliotheek weer open. Tot nu toe was het alleen mogelijk om boeken te lenen en in te leveren. Gebruik van computers en even iets printen of scannen was sinds vorige week al mogelijk. Door verruiming van de coronamaatregelen kunnen we vanaf maandag onze volledige dienstverlening aan gaan bieden. Dit betekent dat de leestafels opengaan. Er kan weer koffie en thee worden gehaald uit de automaten en we hebben coronaproof-tafels ingericht waar je aan de slag kunt voor studie of werk.

Om dit te vieren nodigt de Bibliotheek Bollenstreek iedereen uit aan de leestafel op vrijdag 10 juli voor een gratis kop koffie of thee.

Uiteraard gelden nog steeds de hygiëne- en afstandsregels die vanuit het RIVM worden gegeven.


Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekbollenstreek.nl

Leven we naar de letter van de wet of in de geest van wet? Leven naar de letter van de wet is strikt en rigide en doet geen recht aan alle inspanningen van elke betrokkene. Echter leven in de geest van de wet waarin eenieder zijn uiterste best doet om aan het woud van regels te voldoen, kweekt meer begrip en op de langer termijn dat de zelfregulering de mensen volgehouden wordt. Dit is mijns inziens een betere oplossing om de mensen gemotiveerd te houden om de opgelegde regelgeving te handhaven. Controleer ja, maar handhaaf met de menselijke maat.

Afscheid Connie van Rijt

Noordwijkerhout n De Dierenhoeve en haar bewoners hebben 30 juni afscheid genomen van Connie van Rijt-Bosman. Zij heeft 15 jaar lang de cliënten van Rivierduinen met veel liefde en toe wijding begeleid op De Dierenhoeve.

Omdat Rivierduinen zich terugtrekt van De Dierenhoeve, zal Actor Consultancy/BLiNG de dagbesteding en (opleidings)trajecten overnemen. Daarbij verandert er voor de huidige cliënten zo min mogelijk. Erika zal als vast gezicht blijven op de Boerderij. Connie heeft aangegeven liever in dienst te blijven bij Rivierduinen en zal verder gaan op een andere locatie.

Foto: FRANS VAN STEIJN

Actor Consultancy (cliënt begeleiding) is met De Palmboom (kinderopvang), een van de partners die het mede mogelijk maken voor De Dierenhoeve om straks te verhuizen naar De Engelse Tuin. Maar wat nog belangrijker is: de toekomst van de dagbesteding en/of reïntegratie op De Dierenhoeve is hiermee veilig gesteld. Want zoals Connie aangaf in haar afscheidsinterview: "Maar qua werkplek is het hier zo mooi! Als je ‘s morgens vroeg komt … zoveel vogelgefluit, zo’n stille, fijne sfeer. En als je ziet wat dat met de cliënten doet: binnen zitten ze te vaak op elkaars lip en in elkaars spanningsveld, maar buiten kunnen ze elkaar ontlopen, er is ruimte en dat geeft rust.”

Nieuwsgierig naar alles wat op De Dierenhoeve gebeurt?

De twee maandelijkse nieuwsbrief is op te vragen via

vrijwilligers@dierenhoeve.nl

>Carola is KNZB-vrijwilliger van het jaar

zwemvrijwilliger n In januari kwam het verzoek van de KNZB bij de zwemvereniging om een vrijwilliger aan te dragen voor de benoeming van vrijwilliger van het jaar. Lang hoefden wij hier als bestuur niet over na te denken. Dat moest natuurlijk Carola van Hunnik worden. In februari van dit jaar werd ze ook al door de gemeente Noordwijk gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar.

Tijdens de algemene ledenvergadering die in eerste instantie plaats zou vinden op zaterdag 18 april zou de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt worden. Ook hier gooide het coronavirus de planning in de war.

De ALV werd voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Uiteindelijk werd er besloten om de ALV in digitale vorm plaats te laten vinden op donderdag 2 juli. Carola en het bestuur van ZV Noordwijkerhout kregen een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan deze online vergadering.


Pas na ruim twee uur kwam het punt aanbod waar de digitale uitreiking van de onderscheidingen plaats vond. En wat was het een verrassing. Carola is door het bestuur van de KNZB verkozen tot Vrijwilliger van het Jaar! Wat een enorme eer.


Er zal binnenkort een afspraak gemaakt worden door de KNZB om de onderscheiding ook daadwerkelijk aan Carola te overhandigen.

Caroline

Heemskerk

Zustermoord

Tess Gerritsen

Het verhaal begint met een moord voor de deur van patholoog-anatoom, Maura Isles. De vrouw die vermoord is, lijkt sprekend op Maura en zij vraagt zich af of het familie is. Ze zoekt contact met haar moeder, die ze nooit heeft gekend. Maura volgt een spoor naar het plaatsje Maine, waar al jaren een moordenaar actief is...

Anytime Fitness Noordwijkerhout is open

sporten n Wie op zoek is naar een fitnessclub die van alle gemakken is voorzien dan ben je bij Anytime Fitness Noordwijkerhout aan het juiste adres.

Vanwege het coronavirus heeft de opening even op zich moeten laten wachten, maar 1 juli was de dag. De organisatie is enorm trots op het eindresultaat. Het is een uniek concept waarbij de leden 24/7 toegang hebben tot de club en dat 365 dagen per jaar! Daarnaast heeft men wereldwijde toegang tot de Anytime Fitnessclubs.

Het gemak om te sporten wanneer iemand dat wil en in een omgeving waar het prettig voelt. Persoonlijke aandacht staat bij Anytime Fitness centraal.

Tijdens de bemande uren (09.00-12.00 uur en 18.00-21.00 uur) is er gelegenheid voor informatie of een gezellig praatje. Verder zijn er ook small group trainingen. Dit zijn trainingen van maximaal 30 minuten. Zoals een buikspierkwartier, benen/billen workout, bootcamp en, kettlebell workout.


Anytime Fitness, Dorpsstraat 23 Noordwijkerhout.

>Workshop bij ODI

TONEEL n Eind juli start toneelvereniging ODI uit Noordwijkerhout weer met een workshop toneelspelen. De cursus wordt gegeven op 4 dinsdagavonden. ODI is blij dat het nu weer kan, maar natuurlijk worden de corona maatregelen nageleefd en geld 1,5 meter afstand.


De workshop is bedoeld voor mensen die het leuk zouden vinden om wat met toneel te gaan doen. Leuk dus wanneer je zin hebt om te acteren maar nog niet precies weet wat je allemaal in je hebt. Ook mogen de leden zelf aansluiten natuurlijk.

Door middel van kleine opdrachten gaan we deze workshop werken met verschillende speelstijlen en improvisatie oefeningen. Op 4 augustus komt er een professionele stemcoach. Deze avond staat geheel in het teken van o.a. stemgebruik, articulatie, warming up adviezen, veilig fluisteren etc. Leuke oefeningen doen en natuurlijk het plezier in het acteren!

Uiteindelijk hoopt ODI natuurlijk een aantal nieuwe acteurs over te houden aan deze leuke workshop. ODI zoekt nog nieuwe acteurs, decorbouwers, grimeurs en handjes achter de schermen. Dus heb je zin in een leuke hobby, bij ODI kun je je talenten op allerlei vlakken laten zien.

Deze workshop zal gegeven worden in het ODI-honk in De Schelft in Noordwijkerhout door Jeroen Kortekaas en Rosanne Hogewoning. De stemcoach is niemand minder dan Marie-Christine Op den Kelder.

De workshop zal plaatsvinden op de dinsdagavonden: 28 juli, 4, 11 en 18 augustus, van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop en koffie vanaf 19.45 uur. De kosten voor deze cursus bedragen 40 euro inclusief koffie of thee. Iedereen vanaf 15 jaar is welkom. Het minimumaantal deelnemers is 6 en het maximumaantal is 14. Opgeven en informatie kan via info@toneelverenigingodi.nl

Extra feestelijke diploma-uitreiking

De 'graduation hats' vliegen de lucht in tijdens de diploma-uitreiking op het Northgo College. | Foto: Paul Lichtenbeld

geslaagd n Een bijzonder jaar verdient een bijzondere diploma-uitreiking. Het Northgo College kijkt terug op twee feestelijke middagen en avonden waarop alle leerlingen (100% van alle kandidaten is dit dit examenjaar geslaagd) hun diploma mochten ontvangen.


Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 werd uitgeweken naar de open lucht. De diploma-uitreikingen vonden plaats in het voetbalstadion van VV Noordwijk. Op gepaste afstand keken ouders, familieleden en vrienden vanaf tribunes toe hoe de eindexamenleerlingen hun diploma ondertekenden. Aan dit officiële moment ging een feestelijk spektakel vooraf, waarbij het omhoog gooien van de ‘graduation hats’ een hoogtepunt vormde. Natuurlijk werden de gediplomeerden ook toegesproken door hun coördinator, de directeur en de door hen gekozen Prins en Prinses.


Na de ondertekening mochten twee genodigden bij de leerling aansluiten. In school volgde nog een persoonlijk programma. De interactieve tour door de school werd afgesloten met het traditionele bijschrijven van de naam op de Wall of Fame.

>Lezing over Leonard Cohen

p-eye n Op woensdag 8 juli is bij Palliam om 19.30 uur een online lezing van geestelijk verzorger Frank Kazenbroot over Leonard Cohen.

Het viel hem op dat in veel van de liederen van Cohen het woordje ‘broken’ voorkomt. Het ging daarbij meestal over de verdeeldheid in zichzelf en over zijn relatie met anderen. Hij zong over een gebroken wereld en verlangde naar genezing en heelheid.

Frank ging op zoek de achtergrond van deze denkwijze en belandde in de joodse traditie van Kabbala. In deze online lezing vertelt Frank over zijn ontdekkingen en we luisteren met elkaar naar het prachtige lied ‘Come healing’ van Leonard Cohen. Cohen nodigt ons hierin uit om te helen wat gebroken is.

Inschrijven kan via www.palliam.nl

‘Missie in het Museum’

Foto:

Museum n Space Expo in Noordwijk heropende op 6 juli haar deuren met een unieke COVID-19 proof museumbeleving: Missie in het Museum! Het team van Space Academy, bestaande uit astronaut André Kuipers en schrijver Sander Koenen, neemt bezoekers mee op een virtuele missie langs de bijzondere pronkstukken van het museum.

Barbara Hoppel, algemeen directeur van Space Expo, kijkt ernaar uit: “Na een paar maanden gesloten te zijn geweest is het heerlijk om onze gasten vanaf 6 juli weer te kunnen trakteren op een uniek bezoek naar de magische wereld van de ruimte en ruimtevaart. Er is veel nieuws te zien en te ontdekken. Want Space Expo is afgelopen periode verbouwd en vernieuwd. Missie in het Museum met Space Academy maakt een bezoek aan Space Expo nog interessanter. Bezoekers worden virtueel rondgeleid door dé astronaut die alles zelf heeft gezien en meegemaakt. De boeiende verhalen van André Kuipers, in combinatie met de nieuwsgierigheid van wetenschapsjournalist Sander Koenen zorgen voor een uniek museumbezoek.”


André Kuipers: “Wij hebben met veel plezier meegewerkt aan deze inspirerende missie. Want in deze ongewone tijden is het prettig om even weg te zijn van de aarde en letterlijk de ruimte in te gaan." Missie in het Museum laat zien hoe interessant de ruimte is. Wat er in de ruimte gebeurt en hoe het is om te leven als een astronaut. André: "We vertellen over hoe je in de ruimte komt en hoe het is om daar te wonen. Ook geef ik bezoekers een uniek kijkje aan boord van de Sojoez, het echte ruimteschip waarmee ik in 2012 naar het International Space Station reisde."


Missie in het Museum is een verrassende ruimtereis voor jong en oud. Kinderen worden actief betrokken met speciale opdrachten en interessante experimenten. Daarmee kunnen ze een door André Kuipers ondertekend astronautendiploma en een originele Space Academy missiepatch verdienen.


Het programma is interessant voor kinderen vanaf 6 jaar, maar zeker ook voor ouders, grootouders en ruimtevaartliefhebbers.


Gedurende 60 minuten lopen bezoekers een veilige COVID-19 proof eenrichtingsroute. Tickets met een gereserveerd tijdslot kunnen vooraf online worden gekocht via

www.space-expo.nl

>Deel je verhaal met mantelzorgers

mantelzorg n Welzijn Noordwijk organiseert op donderdag 9 juli en woensdag 15 juli twee kleinschalige bijeenkomsten voor mantelzorgers om hun verhaal te delen.

Wil je graag mensen ontmoeten die net als jij zorgen voor een naaste? Samen een kop koffie drinken en ervaringen en tips uitwisselen? Of gewoon even je hart luchten? Anderen om je heen weten soms niet precies wat jij als mantelzorger meemaakt. Praten met mensen in een soortgelijke situatie kan steun bieden. Op donderdag 9 juli en op woensdag 15 juli organiseren we weer een “deel je verhaal” ochtend. Ook al heb je soms verschillende zorgsituaties, toch kan je (onverwacht) veel raakvlakken hebben in het zorgen voor een naaste. De koffie staat klaar met wat lekkers. Kom tussen 10.00 en 12.00 uur naar De Wieken.


De mantelzorgconsulent is ook aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie en advies te geven over mantelzorgondersteuning.


Aanmelden is verplicht. Dat kan via een e-mail naar: aanmelden@welzijnnoordwijk.nl of telefonisch via tel. 071-7114334. Geef hierbij aan of je op 9 of 15 juli wilt komen. Er is plek voor max 15 personen per keer. Men ontvangt een bevestiging.