De Noordwijker

6 november 2018

De Noordwijker 6 november 2018


Raddraaiers van bed gelicht

Zes verdachten van de branden in Boerenburg zijn door de politie gearresteerd. | Foto: Archief/Flashlight Foto: Cor de Mooy

opgepakt n Nadat er in de nacht van 5 op 6 juni, nabij het Rederijkersplein twee taxibusjes in vlammen opgingen, stelde burgemeester Rijpstra, een noodverordening in. Politiechef Henk Woppenkamp, maakte daarna melding van een speciaal rechercheteam voor deze zaak.

Hij kon op een wijkavond melden dat de meeste namen van de raddraaiers wel bekend waren, maar dat er eerst voldoende overtuigend bewijs moest worden verzameld. Burgemeester Rijpstra merkte daarbij op dat men te maken had met uitgekookte jongeren die op dit gebied beslist niet onwetend zijn.

Het rechercheteam lijkt nu toch succesvol te zijn. Vrijdag bevestigde de burgemeester dat 29 oktober rond halfzeven in de morgen, op diverse plaatsen in de regio aanhoudingen zijn verricht. Waarbij zes verdachten zijn aangehouden, in leeftijd variërend van 16 tot 23 jaar. De burgemeester meldde ook dat het onderzoek nog niet is afgerond en dat het rechercheteam dit voortzet.
In september werden al drie mensen van het bed gelicht. Die werden verdacht van handel in verdovende middelen. De jongemannen die nu zijn gearresteerd behoren met hen tot een en dezelfde groep.


Helpende hand

Deze week meldde de gemeente dat zij de stichting Leids Onderwijs waaronder de school De Duinpieper valt, als helpende hand een bedrag van €7000,- heeft toegezegd. Dit om de totale schade aan de busjes van €15.000,- te verzachten. Of deze schade op de daders kan worden verhaald kon de burgemeester niet zeggen. Rijpstra: 'Wij vinden in ieder geval dat de leerlingen van deze school niet de dupe mogen worden van het wangedrag van deze vandalen'.


Oproep aan bewoners

Er zijn nu totaal negen verdachten aangehouden. Men weet echter dat deze jeugdbende uit meer personen bestaat. Men verwacht daarom nog meer aanhoudingen te verrichten. Teamchef Hoppenkamp hecht heel veel waarde aan goed contact met de buurtbewoners. Daarom staat op de site van de politie van hem een oproep aan alle bewoners van Boerenburg om zelfs de minste kennis over mogelijke criminele activiteiten met hem te delen. Dat kan met de politie Noordwijk via 0900-8844 of anoniem via Meld 0800-7000.

Palen op Jeroensplein eindelijk weg

plein n Maandagmorgen werd met de helpende hand van de wethouders Salman en Barnhoorn de eerste betonnen kolos verwijderd uit het straatbeeld rond het Jeroensplein.

Wethouder Barnhoorn verduidelijkte dat op termijn van enkele maanden alle palen dienen te verdwijnen en dat er een zogenaamde shared-place gaat ontstaan. Een inrichting van de openbare ruimte waar weggebruikers met 100% respect voor elkaar om dienen te gaan. Automobilisten, voetgangers, fietsers en rollatorgebruikers hebben dezelfde rechten. Barnhoorn: 'Na 10 jaar ergernis breekt er nu een andere tijd aan'.
De wethouder maakte ook melding van een geheel nieuwe inrichting van het evenementenplein. Enkele bomen zijn inmiddels dood gegaan en dienen te worden verwijdert. Zogenaamde boombakken zullen rondom de gezonde bomen worden aangelegd. Dit komt misschien wel op gespannen voet met de plaatsing van de feesttent tijdens de Oranjefeesten. Maar de wethouder benadrukte dat er met passen en meten en in overleg met betrokkenen er zeker een oplossing voor zal gaan komen. Bovendien ontstaat er meer ruimte omdat de entree via de beweegbare palen zal worden verplaatst richting de toren. Al met al wordt het afwachten of dit alles tot verbeteringen leidt.

Poolse bijeenkomst

pvda n Zoals bekend worden in Noordwijk en Noordwijkerhout op 21 november verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk, die per 1 januari van start gaat. Een bijzondere gebeurtenis waaraan ook in deze gemeenten geregistreerde buitenlanders, waaronder veel Poolse arbeidsmigranten, mogen deelnemen.

Om deze reden organiseert de afdeling van de Partij van de Arbeid op dinsdagavond 6 november om 20:00 uur een bijeenkomst in het Witte Kerkje in Noordwijkerhout.
Gijs van Dijk, lid voor de PvdA in de Tweede Kamer en woordvoerder op het gebied van arbeidsmigratie is deze avond aanwezig om iets over landelijk beleid te vertellen. Hij zal ook, samen met een vertegenwoordiging uit beide colleges, werkgevers en de stichting Kreda vragen beantwoorden.
Een Poolse zangeres is gevraagd aan de bijeenkomst een extra Pools tintje geven.

Column n Welzijn Noordwijk

Brug aan de Schiestraat geopend

NOVO verslaat RVV in derby

Volgens Paul Brandjes heeft ieder gezin in Noordwijk onnodig 550,- moeten bijdragen aan een cadeautje aan Van Rhijn Bouw. | Foto: WS Foto: Picasa

Hans Bakker opnieuw onder vuur

Boos? Ik was woest!'

Brug aan de Schiestraat geopend door Salman

Een bord toont de vier mogelijke namen voor de brug. | Foto: Ina Verblaauw

opening n "Wat we vanmiddag vieren is het feit dat de Schiestraat nu echt af is", aldus wethouder Dennis Salman. In bijzijn van de aannemer en omwonenden opende hij woensdag 31 oktober het laatste stukje, de brug. "Participatie met bewoners in de wijk werkt. Zij hebben meegedacht over het verplaatsen van bomen en de inrichting van de parkeerplaatsen". Er is bewust gekozen voor de verbetering in twee fasen.

Door Ina Verblaauw

De boven- en ondergrondse vervangingen zijn grotendeels gedaan tijdens de zomervakantie, zodat wijkbewoners zo min mogelijk overlast zouden ondervinden. De brug werd op een later moment geplaatst. Dat was een groot project; meer dan voor het oog zichtbaar was. De brug is bijzonder en heeft een functie in de wijk.

Salman benadrukte de samenwerking met de wijkbewoners. "Er was overlast, maar dat werd bijzonder goed geaccepteerd. Dank voor het begrip aan V.v. SJC, het dierenasiel, de scholen, de bewoners en de eigenaren van de boten, die hun boot gedurende enkele weken niet konden gebruiken.

Kort werd de historie van de brug gememoreerd. De eerste brug op deze plek werd geplaatst in 1948 en deed 10 jaar dienst. Daarna kwam een brug die 60 jaar in gebruik was. De huidige brug verdient een historische naam, die later bekend zal worden gemaakt.

De straatnamencommissie heeft een voordracht gedaan van vier namen. Deze zijn: Simon van Konijnenburg, Nieuwe Vaart, Ooievaarsland, Jacob Braakman. Via de site van de gemeente Noordwijk kan door iedereen tot 9 november een stem worden uitgebracht. De nu nog witte brug zal binnenkort worden voorzien van een bruine coating, het trottoir aan beide zijden wordt grijs. Aanvankelijk was er na de onthulling van de namen enige verwarring over de juistheid van de voordracht. Later deze week, na enige nerveuze communicatie richting pers, bevestigde de afdeling communicatie de juistheid van de vier onthulde namen.

V.v. Noordwijk heeft gezonde kantine

voeding n Voorzitter Leo Kruithof van V.v. Noordwijk spreekt heel veel kinderen en hun ouders toe in de voetbalkantine. "Voetballen is gezond. Maar niet alleen sporten is gezond, ook gezond eten is belangrijk". Hij vroeg de kinderen wat ze zoal hadden besteld bij de bar na afloop van hun wedstrijd. "Tosti, snoep en chips", luidde het antwoord. "De tosti's zijn prima, nl. van bruin brood", aldus Kruithof.

Door Ina Verblaauw

Willem Devilee van Horesca Horecavo geeft voorlichting en begeleiding door heel Nederland aan sportkantines. "Het aanbod van de sportkantines willen we gezonder maken. Dat roept in eerste instantie weerstand op. Het huidige aanbod aan snacks blijft; het assortiment wordt uitgebreid met gezondere producten".

Sportwethouder Gerben van Duin roemde de kantine van de V.v. Noordwijk. "Jullie hebben de beste gezonde kantine van Nederland". Hij attendeerde de kinderen en de ouders op het bord aan de achterwand van de bar. Daarop staat wat er verkrijgbaar is. "Bij sommige producten staat een duim omhoog. Dat betekent dat het best wel oke is om dat te kopen". Het gaat hierbij om snoep met 50% minder suiker of chips met 35% minder vet. "En een glas water drinken als je dorst hebt: daar is helemaal niets mis mee", aldus Van Duin.

Miranda Oedzes overhandigde namens Team Fit het zilveren certificaat van de gezonde sportkantine. Uniek, want Noordwijk is landelijk de eerste sportclub die dit certificaat ontvangt. Na afloop deelde Oedzes een smakelijk hapje uit aan iedereen. Een satéprikker met ananas, meloen, druiven, peer en aardbei. Lekker zoet en toch gezond.

Bijzondere overeenkomst bij verkoop grond aan Sedos

Volgens Paul Brandjes heeft ieder gezin in Noordwijk onnodig moeten bijdragen aan een cadeautje aan Van Rhijn, Foto: Picasa

Beschuldigingen n Deze week werd door de Raad Bouw uit Katwijk een brief verstuurd welke is geadresseerd aan de Noordwijkse Gemeenteraad. Met daarin ernstige beschuldigingen aan het adres van de gemeente en speciaal richting wethouder Hans Bakker. Met name gaat het om de rol van de wethouder in 2 zaken. Op de eerste plaats de verkoop van grond en verlenen van bouwvergunning aan het Rederijkersplein. op de tweede plaats komt de ontwikkeling van Offem Zuid.

Bij het Rederijkersplein gaat het om de verkoop van grond aan ontwikkelaar Sedos. En vooral om de daaraan gekoppelde voorwaarden. Voorwaarden die nu aanleiding zijn voor ernstige beschuldigingen. De Raad Bouw baseert volgens het schrijven een aantal beschuldigingen aan het adres van wethouder Bakker op feiten die aan het licht zijn gekomen nadat er WOB-verzoeken werden ingediend. Waarna er door de gemeente Noordwijk relevante stukken en geheim gehouden correspondenties moesten worden overlegd. Daaruit zou volgens de Raad Bouw blijken dat de wethouder niet alleen de waarheid geweld heeft aangedaan maar tevens dat hij de grond ' niet marktconform' zou hebben verkocht. Waardoor er sprake is van staatssteun en waarbij bovendien de gemeenteraad verkeerd zou zijn geïnformeerd.


Vraagtekens

De Raad Bouw zet dus grote vraagtekens bij deze onderhandse verkoop, het bouwplan en het mogelijk bewust buitenspel zetten van de gemeenteraad. In de brief wordt melding gemaakt van een tot nu onbekende, in dit soort situaties niet geoorloofde, zogenaamde 'nadere overeenkomst'. Dit wordt ook wel een 'side letter' genoemd. Volgens de Raad Bouw is dit een methode die gebruikelijk is bij dubieuze transacties in de bouwwereld. Om zaken te verhullen die wettelijk niet zijn toegestaan.
De bouwvergunning is verleend voor het realiseren van 8 zorgwoningen en 24 woningen in de sociale sector. Daarnaast 5 huurwoningen in de vrije sector. De grondprijs werd bewust laag door de voorwaarde dat de woningen voor lange tijd als sociale huurwoningen op de markt komen. Op basis van die nadere voorwaarden zou echter al heel snel de waarborg, dat de woningen in de sociale sfeer dienen te worden verhuur, komen te vervallen. En de grondprijs in feite veel te laag is geweest. De Raad Bouw trekt zelf de conclusie dat het hierbij gaat om een zeer ernstige zaak, waarbij door Bakker willens en wetens de wet is overtreden. Bovendien dat de wethouder simpelweg gelogen heeft over het bestaan van nadere voorwaarden.


Offem Zuid

Wat betreft Offem Zuid gaat het De Raad Bouw vooral om de rol van wethouder Bakker bij de vrijwillige toekenning van een miljoenenvergoeding aan van Rhijn Bouw wegens het door de gemeente niet nakomen van haar contractuele verplichtingen.
In de brief wordt het opmerkelijk genoemd dat de wethouder eerst vrijwillig 11 miljoen euro had aangeboden aan van Rhijn Bouw en dat na protesten van de politieke partijen LSN, VVD, CDA en NZ er genoegen werd genomen met iets meer dan de helft, namelijk 6 miljoen euro. Bovendien wordt opgemerkt dat in tegenstelling tot de normale gang van zake in dit soort bijzondere gevallen, het college hierbij niet het oordeel van de rechter heeft gevraagd.


Niet integer

De Raad Bouw beschuldigt wethouder Bakker van 'dubieus en niet integer handelen' en meent dat de wethouder op basis van de meest fundamentele integriteiteisen nooit zelf met Van Rhijn Bouw had mogen onderhandelen. De Raad baseert dit op het vaststaande feit dat Hans Bakker vanuit zijn eigen bedrijf zakelijke banden onderhield met Van Rhijn Bouw.
De Raad Bouw vraagt de gemeenteraad om op korte termijn een reactie te geven op deze brief. Het is vrijwel zeker dat de brief al in de raadsvergadering van donderdag 8 november ter sprake komt.

Ik twijfel

Het gaat moeilijk worden. Ik bedoel straks een keus maken wie mij mag vertegenwoordigen in het gezaghebbende orgaan wat wij gemeenteraad noemen. Ik vind het lastig, erg lastig.

Ik heb de kandidatenlijsten bekeken, ik heb de stemwijzer ingevuld, ik bezoek politieke bijeenkomsten, ik verdiep mij in de diverse politieke verkiezingsprogramma's en lees natuurlijk de artikelen in de lokale krant. En niet in de laatste plaats praat ik veel met dorpsgenoten. En nog steeds heb mijn twijfels, vooral over de betrouwbaarheid van bestuurders. Ik twijfel ook over de vaardigheden van kandidaat-raadsleden.

Ik twijfel aan de daadkracht van een democratisch gekozen gemeenteraad die uit 8 partijen bestaat. Ja, ik ben plots een nogal twijfelachtig type. Waar ik echter geen moment aan twijfel is dat de met veel poeha gelanceerde verkiezingsbeloften ook deze keer niet zullen worden waar gemaakt. De vorige verkiezingen stonden diverse bijzondere onderwerpen centraal. Een ervan was dat Noordwijk gewoon zelfstandig wilde blijven. Partijen die een fusie niet uitsloten kreeg van de kiezers een draai om de oren. Partijen die pocherig uitriepen dat een fusie niet kon worden geaccepteerd behaalde spectaculaire winst en namen plaats in het college van wethouders. We weten nu allemaal hoe het afliep. Beloften werden simpelweg niet nagekomen. Onder het mom van 'achteraf is fusie toch beter', werd de zelfstandigheid al snel opgeofferd. Ook grote schreeuwers gingen om.

Het rijke Noordwijk besloot in meerderheid dat we het arme Noordwijkerhout zouden laten meedelen. De zo zuinig bewaarde NUON-gelden mogen nu worden ingezet ten behoeve van de noodlijdende Noordwijkerhoutse middenstand in hun verpauperde winkelgebied. Het fusievoorstel van de burgemeester en zijn 5 wethouders werd door de gemeenteraad omarmt. In de wandelgangen werd gefluisterd dat er 1 van de 5 wethouders tegen was. Dat je dan in zo'n geval politiek verplicht bent de wethouderszetel beschikbaar te stellen werd niet erkent. Het pluche bleek ook hier belangrijker dan het principe.

Een ander onderwerp was de hoogbouw aan de Boulevard. Ook een item met voor en tegenstanders. Ook hiermee werd verkiezingswinst werd behaald. 'We gaan heel Noordwijk toch niet in de schaduw zetten' schreeuwden tegenstanders. 'Bij ons in Noordwijk geen Scheveningse toestanden', werd er vanuit de Noordelijke villawijk gelanceerd. We kennen nu de feiten. Niet veel later omarmde de gemeenteraad in grote meerderheid de plannen. Verkiezingsbeloften bleken ook op dit onderwerp nauwelijks van betekenis. En nu worden er opnieuw beloftes van de daken geschreeuwd. Wederom moeten populaire kreten kiezers verleiden. Maar dit doet mij niet twijfelen. Daar weet ik wel mee om te gaan. Het gaat mij meer om de kandidaten. Zijn ze wel te vertrouwen? Of is het toch alleen het pluche wat hen dagelijks bezighoudt?

Ik zou willen dat het anders was, maar het is niet anders. Ik twijfel.

Paul Brandjes: 'Boos? Ik was woest!'

conflict n De gemeente Noordwijk en de Raad Bouw hebben eerder een conflict uitgevochten betreffende het Rederijkersplein-gebied. Het gerechtshof oordeelde toen dat de gemeente in strijd handelde met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Nu blijkt er weer een conflict en is Paul Brandjes boos.

Brandjes legt ons nog even uit waarom hij zo boos is: 'Boos? Ik was woest! Want de wethouder zat mij gewoon voor te liegen'. Dat deed volgens Brandjes niet de heer Scheeren van Sedos. Die vertelde hem dat er wel degelijk een side letter was. Waarop De Raad Bouw het WOB-verzoek deed om alle stukken te kunnen inzien. Paul Brandjes verder: 'Onder de voorwaarde waarop met Sedos zaken gedaan werden had de Raad Bouw zeker het dubbele willen betalen. Dan was de gemeenschap de bijna zeven ton euro verlies bespaard gebleven.

Maar Brandjes gaat verder: 'Ik ben al even boos omdat deze wethouder ieder gezin in Noordwijk, op een andere manier, nog eens € 550,- afpakte. Door dit simpel weg te geven aan van Rhijn Bouw, waaraan de wethouder ook nog eens zakelijk verbonden blijkt. Ik heb niets tegen Van Rhijn Bouw maar vind het onbestaanbaar dat deze wethouder dit cadeautje van 6 miljoen zomaar weggaf. In de tijd van de crisis met de krimpende bouwmarkt zeer ongebruikelijk. En nota bene ook nog eens aan een zakelijke relatie.

Bakker bleek ondanks herhaalde pogingen, telefonisch niet bereikbaar om nu al een reactie te geven op de beschuldigingen van De Raad Bouw.

Gebruik woningen voor tijdelijke verhuur aan banden

verhuur n Het college wil paal en perk gaan stellen aan het zogenaamd oneigenlijk gebruik van woningen in Noordwijk. Er is landelijke en nu ook lokaal een trend gaande om woningen niet te bewonen maar om tijdelijk te verhuren. In een stad als Amsterdam, maar ook in andere dorpen en steden, is wonen zo duur geworden dat er door mensen slim wordt om gegaan met woningbezit.

Mensen schaffen dan een extra woning aan en wonen er niet permanent. Op momenten dat de woning niet door de eigenaar gebruikt wordt laat men anderen, uiteraard tegen betaling, gebruik maken van huis of appartement. In Noordwijk is het van alle tijden om een deel van eigen woonruimte verhuren aan toeristen. Maar dan gaat het wel om een zogenaamd hoofdverblijf. Het college stelt nu echter vast dat er een onaanvaardbare toename is van toeristische verhuur en recreatief gebruik van veel woningen in Noordwijk waar het niet het hoofdverblijf van de eigenaar betreft.

Hierdoor komt dus het eigenlijk gebruik in het geding en worden huizen onttrokken aan permanente bewoning door inwoners. Nogmaals gezegd, het gaat hierbij zeker niet om eigenaren die de woning zelf permanent bewonen en ruimte over hebben om kamers te verhuren aan toeristen. Het gaat om slimme investeerders, die een tweede huis bezitten in Noordwijk, daar zelf een korte periode verblijven en de overige tijd de woning verhuren aan toeristen of voor kort verblijf aan bijvoorbeeld seizoenarbeiders.

Het college stelt o.a. vast dat er hierdoor overlast ontstaat, de parkeerdruk onnodig toeneemt en de sociale cohesie onder druk is komen te staan. Daarom moet er beleid worden ontwikkeld dat hoofdverbruikers de ruimte verschaft om op kleine schaal aan toeristen te verhuren.

Aftrap voor 2FOR1 campagne in Grand Hotel Huis ter Duin

Een flinke delegatie van de in 2FOR1 samenwerkende Noordwijkse sommeliers, gastheren en gastvrouwen. | Foto: PR

restaurantactie n Noordwijk is de hele maand november weer in de ban van 2FOR1. De Noordwijkse culinaire campagne vindt voor het zevende achtereenvolgende jaar plaats. Op woensdag 31 oktober was de gezamenlijke aftrap in Grand Hotel Huis ter Duin. Dit jaar is er niet alleen aandacht voor lekkere en voordelige gerechten, maar ook voor goede wijnen in combinatie met gastheerschap. Vandaar dat er tijdens de aftrap een wijnproeverij werd georganiseerd voor de sommeliers, gastheren en gastvrouwen van de deelnemende restaurants.

Dit jaar doen er 41 restaurants mee. Ook de Noordwijkerhoutse restaurants werden, vooruitlopend op de gemeentelijke fusie, uitgenodigd om aan te haken. Tijdens de kick-off gaf Stephan Stokkermans, directeur Grand Hotel Huis ter Duin en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noordwijk, aan erg content te zijn met de succesvolle samenwerking en het gekozen thema. Hij riep de restaurants op alles uit de kast te halen en er een hele mooie gastvrije maand van te maken. Aansluitend nam Stan Kerckhoffs de aanwezigen mee in de wereld van gastheerschap. Stan is maître en sommelier bij sterrenrestaurant Latour en de eerste (en nog enige) SVH Meestergastheer in Noordwijk.

De 2FOR1-campagne wordt georganiseerd door Noordwijk Marketing en laat regiobewoners kennismaken met culinair Noordwijk. De deelnemende restaurants bieden speciale culinaire menu's aan, waarbij geldt: 1+1 gratis. Je bestelt er twee en betaalt er maar één. De menu's zijn te bekijken op www.noordwijk.info. Hoofdsponsor van de campagne is Taxi Brouwer. Onder het mom veilig, aangenaam en makkelijk heeft Taxi Brouwer de hele maand november vaste tarieven per Bollenstreek-gemeente opgesteld.

Buurtinitiatief de Eendracht

Foto: Cor de Mooy

Deze maand laten we de nieuwe bewonersraad van het wooncomplex de Eendracht aan het woord; Hans Smit, Henny Krijgen en Rinus Pakes. Zij vertellen hoe leuk het kan zijn om een buurtinitiatief uit te werken en wat het doet met de bewoners. Het is een inspirerend verhaal en laat zien wat contact met elkaar kan doen.

"Het begon met een kerstboom. Het leek ons leuk om de Eendracht in kerstsfeer te dompelen. We waren op zoek naar kerstspullen maar die waren lastig te vinden. Toen zijn we naar de NWS gestapt om kerstbomen te regelen. We organiseerden een mooie kerstavond vol muziek. Het was wel koud dus hebben we ons eigen geld in een aantal warmtelampen gestoken. De toenmalige bewonersraad kenden we toen nog niet. In eerste instantie was er verwarring omdat zij dat altijd regelden. Uiteindelijk zijn we bij de directeur Van Duin van de woningstichting beland, samen met de bewonersraad, om te bespreken wat we als bewoners nodig hadden om wat meer sfeer te maken. De directeur was onder de indruk van de acties die we hadden ondernomen en besloot een vergadering te organiseren met de bewoners van de Eendracht. Op die manier kon iedereen elkaar een beetje leren kennen en de directeur kijken wat hij voor ons kon betekenen. Het was een zinvolle vergadering. De bewoners gaven aan behoefte te hebben aan een tafel en wat stoelen, om met elkaar een spelletje kaarten te spelen of een bakkie te drinken. Uiteindelijk hebben we dat gekregen en zelfs nog een extra tafel en een kast!

We zagen het begin ontstaan van sociaal contact en hebben doorgepakt. We kwamen via Marjanne van Dijk, buurtwerker Welzijn Noordwijk, terecht bij Fonds 1818. Daar hebben we een aanvraag ingediend voor allerlei huis-tuin en keukenspullen en deze werd goedgekeurd. We kregen €2150 en hebben daarvan spullen gekocht om samen te kunnen eten maar ook een kleine geluidsinstallatie aangeschaft om leuke muziekavonden te organiseren. We merken dat de bewoners vaak niet kunnen wachten totdat er weer een activiteit wordt georganiseerd. Zo eten we maandelijks met elkaar en op vrijdagmiddag is er bingo. Er worden leuke uitnodigingen gemaakt en deze mogen we gratis kopiëren bij de woningstichting. De sfeer binnen het wooncomplex is zo veranderd! Voor dit alles moest het zo stil mogelijk zijn en schoven de mensen als het ware langs elkaar heen. Nu groeten we elkaar, bellen we bij elkaar aan, brengen we eten als iemand ziek is en organiseren we regelmatig activiteiten. Ook de familieleden van de bewoners zijn erg blij dat we op elkaar letten."
Heb je zelf een initiatief bedacht, schroom dan niet om contact op te nemen met buurtwerker Marjanne van Dijk, marjanne.vandijk@welzijnnoordwijk.nl of kom naar de 'Verrijk je Buurt avond' op 15 november 19.45 uur in de bieb.

Mama Café Noordwijk

cjg n Het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk en Bibliotheek Bollenstreek organiseren samen het Mama Café Noordwijk.

Het Mama Café is dé ontmoetingsplek in Noordwijk voor (aanstaande) moeders en vaders met jonge kinderen. Iedere laatste donderdag van de maand tussen 10.00 tot 12.00 uur (het is inloop) kun je hier met elkaar in gesprek gaan, opvoedtips uitwisselen, of gewoon ontspannen koffie drinken. De kinderen kunnen lekker spelen met divers speelgoed dat aanwezig is. Maandelijks staat er een thema centraal. Welke thema's dit zijn bepalen de ouders zelf. Loop gerust eens naar binnen, de koffie en thee staan klaar.

Donderdag 29 november is er Ouder- en Kind Yoga tijdens het Mama Café. Liesbeth Vlemmix van Kinderyoga aan Zee, komt hier over vertellen en je kunt met je kindje (of kleinkind) ervaren wat Ouder- en KindYoga is tijdens een workshop bij het Mama Café.

Iedere laatste donderdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur (tenzij dit op een feestdag valt; check de facebookpagina). Het Mama Café Noordwijk is in de grote zaal van de Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1. Aanmelden is niet nodig. De entree is gratis.

Elfde van de elfde baby 2018

Carnaval n De Noortukkers zijn op zoek naar een baby die rondom 11 november wordt geboren. De baby met de dichtstbijzijnde geboortedatum, zal door de vereniging in het zonnetje worden gezet.

Ouders, familie of vrienden die iemand kennen die een Noordwijkse baby verwacht in de periode van 4 tot en met 18 november, kunnen voor 20 november een geboortekaartje sturen naar Carnavalvereniging De Noortukkers, Postbus 403, 2200 AK Noordwijk of een mail sturen naar info@denoortukkers.nl

Veiling voor dak Maria ter Zee

Er zijn weer veel mooie kavels bij elkaar gezocht voor de kerkenveiling voor de Maria ter Zee op 9 november. | Foto: PR

kerkenveiling n Het dak van de Maria ter Zee kerk is nodig aan vervanging toe. Op een enkele plek in de kerk houden we het al niet meer droog. Daarvoor wordt ook dit jaar weer de Maria ter Zee Veiling gehouden, waarmee de dakrenovatie een stap dichterbij komt!

Iedereen die de Maria ter Zee een warm hart toedraagt is welkom om deel te nemen aan de Veiling en een (financieel) steentje bij te dragen. De veiling vindt plaats op vrijdag 9 november. Om 19.30 uur gaat de zaal open en om 20.00 uur start de veiling. Er kan ook opdracht worden gegeven aan een van de commissieleden om een bedrag te besteden. Er is een lijst met allerlei mooie, nuttige en lekkere artikelen. Kijk hiervoor op https://parochiesintmaarten.nl onder 'activiteiten'.

Samenwerken noodzaak voor duurzaamheid

Samen boog men zich over de mogelijkheden om windturbines en zonnepanelen te plaatsen. | Foto: M. Knijnenburg Foto: Picasa

groen n Duurzaamheid is een actueel onderwerp waar Groen Links Noordwijk aandacht aan wilde besteden. Samen met bewoners omdat noodzakelijke maatregelen vaak op weerstand stuiten. In een goed bezette witte kerk in Noordwijkerhout ging het daarom een avond lang over CO2, duurzaamheid en het klimaat. En dan vooral op welke manier er straks in Noordwijk mogelijkheden kunnen worden benut om aan de via Holland Rijnland gemaakte regionale afspraken, te kunnen voldoen.

De aanwezigen werden welkom geheten door avondvoorzitter Dorine Putman. Die zelf actief is als voorzitter van de Noordwijkse Adviesraad Natuur, Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen. Zij introduceerde eerst wethouder Marie José Fles als de lijsttrekker van Groen Links.

Even later ook Rob de Mooij, beleidsmedewerker Duurzaamheid bij het samenwerkingsverband Lisse Hillegom en Teylingen. Hij is medeoprichter van de energiecoöperatie Zon op Northgo. die zonnepanelen op het Northgo College exploiteert om daarmee de omgeving van stroom te voorzien.


Samenwerken

Samen met de aanwezigen werd gekeken hoe er straks op een slimme en acceptabele manier windturbines, kleine windparken, zonnepanelen en mogelijk hele zonnevelden zouden kunnen worden geplaatst in de dorpskernen en in het enorm uitgestrekte buitengebied. Mogelijkheden maar ook veel onmogelijkheden werden er benoemd.

De uiteindelijke keuze is straks natuurlijk aan de Noordwijkse politiek, die verplichtingen kent in een energieakkoord.

Sinds januari 2016 werken de verschillende gemeenten in Holland Rijnland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland en de Provincie Zuid-Holland vol overtuiging samen aan de energietransitie.


Kansen

Er is veel aandacht voor de impact op de unieke landschappelijke kwaliteiten en de natuurgebieden. Die energietransitie kan kansen bieden. Zoals versterking van landschap en niet onbelangrijk als een versterking van het imago van de streek. Op de bijeenkomst vroeg men zich dan ook openlijk af waarom Noordwijk met zoveel nadruk tegen windmolenparken op de Noordzee in protest ging en dit niet had omarmd als een toeristisch verkoopproduct. Het zou heel goed aansluiten bij het project 'Blue circles' en de door Noordwijk zo fel begeerde kuuroordstatus.

In ieder geval bleek er veel belangstelling te zijn voor het betaalbaar verduurzamen van de eigen woning. Maar daarnaast ontkwam men niet aan het feit dat er ook bijzondere, grootschalige oplossingen nodig zijn, om aan de gemaakte afspraken te voldoen.

Van Boerenleenbank naar Rabobank

Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap "Oud Noordwijk" een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam "Van Dam tot Wurft". In het Museum Noordwijk is vanaf 2 juni t/m dec 2018 de tentoonstelling "60 Jaar Ruimtevaart" te zien. Verder is hiernaast een expositie "Wie de schoen past...." te zien.

Op 12 februari 1912 vond er een belangrijke oprichtingsvergadering plaats om te komen tot de vestiging van een boerenleenbank in Noordwijk, die later officieel zou gaan heten de Coöperatieve Boerenleenbank Noordwijk. Tijdens deze vergadering traden er al 30 leden tot deze bank toe, er werd een nieuw bestuur gekozen en als kassier werd S. Hiep benoemd. Deze bijzonder verantwoordelijke taak van kassier heeft hij vanaf de oprichting tot 1945 vervuld. Na zijn dood werd zijn zoon P.G.W Hiep tot opvolger benoemd en later tot directeur van de bank, die inmiddels Coöperatieve Raiffeisenbank Noordwijk heette. Nog later kreeg deze bank de naam van "Coöperatieve Rabo-bank Noordwijk", die nu onderdeel uitmaakt van de Coöperatieve Rabobank Bollenstreek, gevestigd te Hillegom.
Voor de aanleiding tot de oprichting van deze bank in Noordwijk moeten we teruggaan tot het midden van de 19e eeuw. In Duitsland leefde toen een zekere Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die in 1845 burgemeester van Weyersbusch werd, een dorp in Westfalen. Hij was een zeer sociaal bewogen mens en trok zich het lot van de armoedige bevolking sterk aan. Toen in 1846 de boeren door een misoogst waren getroffen stelde hij een soort hulpverleningsdienst in, die bijstand moest verlenen. Hij stichtte toen de eerste spaarbanken en verbruikersverenigingen t.b.v. de landbouwers. In 1864 werd in Heddesdorf de eerste leenbank opgericht, die te werk ging naar de ideeën van Friedrich Raiffeisen. Het kapitaal werd verkregen door spaargelden van leden, waarmee kredieten konden worden verstrekt. Verder kreeg het bestuur geen bezoldiging of een aandeel in de winst. Ook de leden kregen geen aandeel in de winst, maar de winst bleef voorlopig in reserve. Banken, die later volgens deze grondbeginselen in Nederland werden gesticht, kregen de naam van Boerenleenbank. De eerste boerenleenbank in Nederland werd in 1898 opgericht. Niet lang daarna volgden nog vele anderen. Zo kwam in 1912 ook Noordwijk aan de beurt. De zittingen voor bankzaken van die Noordwijkse Boerenleenbank werden elke dinsdagavond gehouden in het achterste kamertje van het woonhuis van de kassier in de Wilhelminastraat 27. Er stond een grote geldkist op tafel en een tabellarisch kasboek. Na verloop van tijd groeide de Boerenleenbank steeds verder uit en moest de inrichting van het kantoorgebouw nodig worden aangepast. In 1926 kon het zo niet langer en moest het kantoorgedeelte van de woning worden vergroot en werd er tevens een wachtkamer ingericht. Het duurde echter tot het einde van de vijftiger jaren voordat men kon overgaan tot de inrichting van een volledig kantoor, los van de woning. Deze ruimte werd gevonden in de voormalige woning in de Wilhelminastraat 33. Zo'n 20 jaar later werd ook dit pand weer verlaten. Er kwam een nieuw kantoor aan de toenmalige Zeestraat en een tweetal bijkantoren aan het Rederijkersplein en de Prins Bernhardstraat. Het pand aan de Raadhuisstraat is inmiddels weer gesloopt. Op het ogenblik zijn alle bankactiviteiten weer geconcentreerd in de Kerkstraat en staat bekend als de Rabobank.

Fair Trade Markt in Hof van Noortwijck

Han Verveld overhandigde wethouder Marie-Jose Fles een Fair Trade bord. | Foto: Ina Verblaauw

eerlijk n Noordwijk is sinds 2014 een Fair Trade Gemeente. Een predicaat dat elke twee jaar wordt toegekend aan gemeenten die voldoen aan de eisen. Deze gelden voor zowel de gemeente als winkeliers en horecabedrijven om Fair Trade producten te gebruiken of te verkopen. Noordwijk heeft het predicaat tot eind 2019, maar er is veel werk aan de winkel voor de werkgroep Fair Trade.

Door Ina Verblaauw

Han Verveld namens de werkgroep: "Fair Trade is de inzet van mensen om arbeiders in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten te geven. Dat is niet hetzelfde als de prijs via marktwerking. Fair Trade is een vorm van armoedebestrijding". Door een vaste prijs voor de boeren in ontwikkelingslanden te garanderen, worden zij in staat gesteld hun kinderen naar school te laten gaan, een stukje grond erbij te kopen en betere grondstoffen te kopen.

De markt stond zaterdag 3 november in de hal van het Hof van Noortwijck. Verveld overhandigde wethouder Marie-Jose Fles een Fair Trade bord om die te plaatsen op de uitvalswegen van de per 1 januari grotere gemeente Noordwijk. "U zorgt voor de borden, wij zorgen voor de titel".

Na de fusiedatum is Noordwijk groter en zullen de criteria ook worden aangepast. Noordwijkerhout en De Zilk zullen nauw betrokken worden om ook in hun gemeente zoveel mogelijk fair trade producten te gebruiken en te verkopen, zodat het predicaat niet verloren gaat. Op de markt ook een stand van de Wereldwinkel Noordwijkerhout. Aan alle belangstellenden werden fairtrade bananen uitgedeeld.

Breek-de-week

palliam n Op woensdag 7 november zal tussen 10.15 en 12.00 uur Elise Simonis bij Breek-De-Week het gaan hebben over 'triangulatie'.

Dit is een veel voorkomend gedragspatroon waarin twee mensen samenspannen tegen een derde. Zoiets kan verkeerd uitpakken en dan kan je in een heel vervelende situatie terecht komen. Samenspannen en buitensluiten. Iedereen heeft dat wel eens gedaan of meegemaakt. We gaan in gesprek over dit onderwerp aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven en zoeken antwoorden hoe je dit kunt voorkomen. Woensdag 7 november van 10.15 tot 12.00 uur bij Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. www.Palliam.nl

Noordwijk Space Concert

ruimteconcert n Op zaterdagavond 17 november treden de getalenteerde leerlingen van de Noordwijkse muziekschool MusicBlvd op tijdens een zeer gevarieerd concert in de ruimtevaart tentoonstelling Space Expo.

In het kader van Noordwijk Space jaar 2018 zullen de uitgevoerde muziekstukken allemaal te maken hebben met ruimtevaart, planeten en het hele universum.

De nummers variëren van licht klassiek via pop tot lichte rocksongs, dus voor iedereen zitten er heel herkenbare nummers in. Bijvoorbeeld Moon River van Henry Mancini, Star Wars Theme uit de gelijknamige film, Drops of Jupiter van Train, Across the Universe van the Beatles en Starlight van Muse. Maar ook 'Ik wil naar Mars' van kinderen voor kinderen. De leerlingen zijn al weken volop aan het oefenen om dit een onvergetelijk concert te laten worden. De bezoekers kunnen genieten van zowel mooie vioolmuziek, pianomuziek van Einaudi en heldere zangstemmen, maar ook van een complete popband. Speciaal voor deze gelegenheid treden ook twee medewerkers van de Estec op.

Na afloop van het concert kunnen de bezoekers vrij de ruimtevaart tentoonstelling bekijken. De avond zal worden geopend door de Noordwijkse wethouder cultuur Marie-Jose Fles. Aanvang concert: 20:00 uur. Er is geen kaartverkoop bij Space Expo zelf mogelijk, de kaarten zijn uitsluitend van tevoren tot 15 november te koop via 06-51 778 669 of via info.musicblvd@gmail.com of via de contactknop op www.musicblvd.nl

Entreeprijs voor volwassenen is € 4,00 en voor de jeugd tot 21 jaar € 2,00 per bezoeker. Dit is inclusief het gratis na afloop bekijken van de ruimtevaart tentoonstelling.

In het licht van sterven

palliam n Op woensdag 7 november komt Ineke Koedam, oprichter van het Landelijk Expertise Centrum Sterven, naar Palliam toe. Het is haar missie om de angst voor de dood te verkleinen en het bewustzijn rond sterven te vergroten.

Meer en meer lijkt het een zaak van medische grenzen. Daardoor zijn we slecht op de dood voorbereid, met een collectieve angst als gevolg. Terwijl je aan het einde, je ook kunt terugtrekken en overgeven in dankbaarheid voor het geleefde leven. In deze P-talk zal Ineke Koedam vertellen over de noodzaak om het sterven terug te geven aan de eigen gemeenschap. In een actuele vorm, die past bij de wereld van nu.

De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur bij Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Info en inschrijven via www.Palliam.nl

Vesper in de Oude Jeroen

Jeroen n In het koor van de Oude Jeroenskerk wordt de Vesper gevierd op zondag 11 november om 19.00 uur.

Het Vesperkoor Noordwijk zingt onder leiding van cantor-organist Jaco van Leeuwen enkele psalmen en avondliederen. Ook wordt er altijd een Magnificat (Lofzang van Maria) gezongen; deze keer is dat het Magnificat in F van John B. Dykes.

Er wordt gezongen uit het nieuwe liedboek en verder wordt er geput uit verschillende tradities en eeuwen. Bezoekers zingen en bidden mee, luisteren naar enkele Bijbelteksten, een kernachtige meditatieve gedachte en orgelspel en zij mogen de stilte ervaren. De overdenking en de gebeden worden verzorgd door ds. Ad van Houwelingen.

NOVO verslaat RVV in derby

volleybal n In de competitie blijft NOVO rustig aan door spelen en weet de diverse kampioenaspiraties de kop in te drukken. Deze keren kwamen de vrienden van RVV uit Katwijk langs op Sportpark Duinwetering.

Beide teams kennen elkaar al langere tijd en het is lang geleden dat beide tegen elkaar in de competitie mogen strijden. Vorige jaar was RVV al verdienstelijk in de 3e divisie te bewonderen, terwijl NOVO een jaar in de 2e divisie verbleef. Naast de diverse jeugdige teams uit de poule kent RVV een brede selectie met talentvolle spelers. Al deze teams hebben zich een promotie ten doel gesteld, wat zich aftekent in een spannende en wisselende strijd in de ranglijst. De top 6 toont namelijk na dit weekend een geheel andere lijst, behoudens de positie van de Noordwijkers. Deze blijft na de winst op RVV stevig op de 4 plaats.

RVV begon geconcentreerd en scherp aan de wedstrijd terwijl NOVO, met het ontbreken van diagonaal speler Niels Botman, allesbehalve scherp was. De Noordwijkers kregen de eerste drie serviceseries van de Katwijkers de passing niet onder controle. RVV liep gelijk met een ruime voorsprong uit naar 4-13. Waarna met wissel spelers Bart de Koning en Patrick Bunt wat nieuw elan in het team werd gebracht. Helaas kon NOVO de schade in de eerste set niet meer herstellen, maar kwam wel beter in haar spel. Na het verlies van 14-25, draaiden de rollen om. NOVO stapte weer met veel plezier en scherpte in het veld en kom met een serviceserie van 6 punten van Gijs Paulides de set naar zich toe trekken met 25-18. De derde en vierde set bleven spannen tot het einde maar NOVO bleek beide sets de betere door onder andere de ingenieus scorende Dennis Glasbergen en Tom van de Meer. De sets eindigden met 25-22 en 25-21.

NOVO staat steeds steviger in de top 6 en moet vrijdag op het onmogelijke tijdstip van 19.00 uur in Nieuwegein aantreden tegen het tweede team van NVC.

ODIN '59 te sterk voor hardwerkend SJC

Rick van Dijk (10) aan de bal. | Foto: Johanna Wever

Voetbal n De wedstrijd in Heemskerk tegen ODIN'59 was er een tussen 2 ploegen die de 3 winstpunten beiden heel goed zouden kunnen gebruiken. Van werkelijk krachtsverschil bleek dan ook nauwelijks sprake. Dat de gelukkigste ploeg deze middag de winst pakte werd na afloop door niemand betwist.

Voorafgaande aan de wedstrijd was het nieuws dat trainer Polak in contact was geweest met Katwijk om daar de taak van de weggestuurde Jack van den Berg over te nemen. Aanleiding voor een evaluatiegesprek deze week tussen aan de ene kant de TC van SJC en aan de andere kant Sjaak Polak. Een gesprek waarover naar buiten toe niet meer bekend werd dan dat het een goed gesprek was waarin het functioneren van de trainer geen enkele reden tot discussie was. Over contractverlenging zou pas in een volgend stadium worden gesproken.


Karwei

Hoe dan ook, Polak zag zich geplaatst voor het karwei om een overwinning in de wacht te slepen.

SJC begon aan dit karwei zonder de geblesseerde Tom Broekhuizen en met Bjorn Haggerty als vervanger van Kevin Schelvis onder de lat. Jeugdig talent Jelle van Went debuteerde in de hoofdmacht en stond samen met Levy Berends en Mike van Toor in de meest achterste lijn. Kort voor hen een vijfmans middenveld. Daar Jordy Groot, Demir Stroijl en Mauro Kloppert als ondersteuning van de laatste lijn. En Stef van der Zalm en Rick van Dijk als ondersteuning van het aanvalsduo. Een opstelling waarmee Sjaak Polak bij balverlies de druk op de bal wilde vasthouden.


Spaarzame kansen

Het eerste kwartier was voor ODIN'59 hoewel zij daarin slechts spaarzaam tot echte kansen kwam. Een kansje was er later wel voor Tom Duindam mar zijn kopbal kon door de keeper over de laat worden gewerkt. De beide ploegen streden fel om balbezit en hielden de ruimtes op het middenveld uiterst klein. Wat resulteerde in maximaal gebruik van de lange bal. Omdat fraaie combinaties en doelpunten uitbleven verdiende de eerste helft als kijkspel slechts een zesje.

De tweede helft was aanvankelijk niet veel beter. SJC zocht wel naar mogelijkheden om Tom Duindam in stelling te brengen. Maar de dadendrang had wel tot gevolg dat Odin'59 soms nadrukkelijk en scherp kon reageren op het drukzetten door de SJC-defensie. Zij zochten de ruimte achter de verdediging weer vaker op. En in de 56e minuut twijfelde weifelde Haggerty even bij het uitlopen, besloot terug te keren in zijn doelgebied en moest toen de 1-0 machteloos accepteren.

Het sein voor coach Polak om een tactische aanpassing te doen. Eerst werd de lichtgeblesseerde Rick van Dijk vervangen door Melvin van Stijn. Even later waren het 'Appie' al Tamimy en Dario Lovechio die Demir Stroijl en Mauro Kloppert mochten vervangen. SJC zette ODIN'59 onder druk. Er kwamen wat mogelijkheden en een enkele grote kans. Maar ook deze keer wilde de bal maar niet goed vallen wanneer hij in de doelmond werd gegooid. Goed keeperswerk en ook een keer de lat hielden ODIN'59 overeind. Daardoor moest de ploeg van Sjaak Polak opnieuw een onverdiende nederlaag incasseren. Wat de coach deed verzuchten: 'deze hardwerkende jongens verdienen het toch niet om hier, van deze ploeg te verliezen'.

De in beker uitgeschakelde Zwart-Witten hebben een weekje extra om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen rode lantaarndrager ASV De Dijk. Een thuiswedstrijd die echt gewonnen moet worden om niet voortijdig al in heftige degradatieduels te verdagen.


Vertrek Polak

Inmiddels is bekend dat Sjaak Polak op zoek gaat naar een andere voetbalclub. Hoewel de TC van SJC juist zeer tevreden bleek over Polak met betrekking tot de wijze waarop hij de huidige spelersgroep op het niveau van derde divisie coacht, gaat Polak er voor om zijn ambitie, om op een hoger niveau te coachen, waar te kunnen maken. De coach en de club gaan in ieder geval gezamenlijk nog de strijd aan om handhaving op derde divisieniveau voor elkaar te krijgen.


Noordwijk is stapje dichter bij periodetitel

Sabir Achefay in duel met Dennis van Duinen of Harkemase Boys. | Foto: OrangePictures Foto: Pieter van der Woude

n Harkemase Boys eenvoudig opzijgezet: 4-1

Voetbal n Wie zich wilde permitteren de aftrap van Noordwijk tegen Harkemase Boys te missen had het deze keer bepaald bij het verkeerde eind. Omdat bijna direct vanaf de aftrap Noordwijk via het eindstation Achefay wist te scoren. En nauwelijks 3 minuten later was het alweer gelijk omdat Rondeltap de doelpoging van Stelpstra niet de baas kon: 1-1.

Deze week speelde Noordwijk in Enschede de bekerwedstrijd tegen FC Twente. Een gelegenheid waarbij de ploeg niet alleen met 2 fraaie goals liet zien dat zij tot goed voetbal in staat zijn maar waar ook 4 tegentreffers werden geïncasseerd. Waardoor duidelijk werd dat dit Twente toch nog een maatje te groot is voor dit Noordwijk.


Heerlijk middagje

Tegen Harkemase Boys werd het voor de schare vaste supporters weer een heerlijk middagje Noordwijk. Niet alleen was het heerlijk zonnig op de Duinwetering maar het was ook weer een wedstrijd met af en toe heerlijke combinaties en heerlijke individuele hoogstandjes. Maar na de snelle 1-1 kwamen er wel te weinig van die heerlijke doelpunten. Tot de genoemde categorie behoorde wel het doelpunt van Nick van Staveren op slag van rust. Vanuit een heerlijke aanval via Achefay en een kopbal van Wendt maakte de bonkige spits het ook koppend af: 2-1.

Na de rust was het niet al te lang wachten op de 3-1. Opnieuw was het van het Nick van Staveren die de roos wist te vinden. Het bleef een levendige wedstrijd. Waarin Noordwijk toch duidelijk de bovenliggende ploeg was. En waarin de stevige en robuuste Friezen weliswaar goed partij gaven maar geen moment aanspraak mochten maken op een overwinning. Heel beheerst speelde Noordwijk richting het eindsignaal.


Puntenverlies Quick Boys

Vlak voor tijd mocht Noordwijk bovendien nog een gemakkelijk gegeven penalty benutten. Een bal viel op de arm van een Friese verdediger en dit werd beoordeeld als opzettelijk handspel. Het was natuurlijk specialist Reynaers die het vonnis voltrok: 4-1.

V.v. Noordwijk kon zich na deze eigen winst verheugen over het puntenverlies van Quick Boys. De Katwijkers die een vroege voorsprong van 1-0 konden nemen zagen een paar goals afgekeurd worden wegens vermeend buitenspel. Lange tijd bleef het 1-0 omdat Quick Boys verzuimde een hoeveelheid kansen te benutten.

In de slotfase kwam ASWH alsnog op 1-1. Hierdoor heeft Noordwijk nu 2 punten voorsprong genomen op de Katwijkers.

Bij winst in de wedstrijd op 17 november tegen ASWH is de eerste periodetitel zeker.

Boekenmarkt en loterij

Hoogwaak n Op zaterdag 10 november wordt in de recreanette van Groot Hoogwaak van 10.30 tot 15.00 uur de jaarlijkse boekenmarkt gehouden.

Er is voor elk wat wils. Een groot aantal tweedehands boeken worden u voor een zacht prijsje aangeboden. Ook zijn er zelfgemaakte kerstkaarten te koop en natuurlijk ontbreken de sieraden, vele legpuzzels, spelletjes, cd's en langspeelplaten ook dit keer niet. Zelfs voor verse bloemen en planten kan men deze dag terecht. De gehele dag worden loten verkocht waarmee prachtige prijzen te winnen zijn.
Op het terras kan men genieten van heerlijke zelfgemaakte erwtensoep en oud-Hollandse poffertjes. Tevens is koffie, thee en limonade te koop.
De opbrengst van de verkoop gaat naar de Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak. Deze Stichting sponsort aanschaffen die het verblijf voor de bewoners in Groot Hoogwaak nog aangenamer maken.
Woon- en Zorgcentrum Groot Hoogwaak, Groot Hoogwaak 1.

Fuse live bij Muziek in Jeroen

klassiek n Op zondag 25 november geeft het bekende ensemble Fuse een concert in de Oude Jeroenskerk.

Voor kijkers van het tv-programma Podium Witteman behoeft Fuse vrijwel geen introductie meer. Het Amsterdamse zestal is een bijna vaste toevoeging aan dit programma en laat al jaren hun veelzijdigheid zien in de liveshow over klassieke muziek en verwante genres.

Maar weinig mensen kennen de route die Fuse sinds 2012 heeft afgelegd: honderden optredens; van kerken, tot festivalweides en concertgebouwen.

De uren op het podium, onder de televisielampen zitten inmiddels in het DNA van Fuse gesleten. Het maakt de groep virtuoos, aanstekelijk op elkaar ingespeeld en overtuigend enthousiast over de muziek die ze hun bezoekers voorschotelen.

Het podium is voor Fuse altijd een plek voor experiment geweest, geen concert is hetzelfde. De leden van het ensemble en de bezoekers van het concert op 25 november zullen dat ook ervaren, zodat ze met de leiding van het Concertgebouw kunnen zeggen: 'Fuse is Nederlands meest veelzijdige ensemble'.


Het concert op zondag 25 november begint om 15.00 uur. Kaarten voor dit concert kosten € 20,00. Vrienden van Muziek in Jeroen krijgen op alle kaarten die ze kopen € 5,00 korting.

Kaarten voor het concert zijn te bestellen via www.muziekinjeroen.nl Na afloop wordt er gratis wijn en fris geschonken in het koor van de kerk.

Quiz bij Open Doors

Quiz n Deze maand is het twaalf en een half jaar geleden dat in Noordwijk de allereerste quiznight werd georganiseerd in toenmalig Rockcafé de Wurft. Dat wordt op woensdag 7 november gevierd met een feestelijke JubileumQuiz in Open Doors op De Grent.

Tijdens de jubileumquiz op woensdag 7 november wordt de presentatie verzorgt door 'bekende' presentators sinds 2006 tot nu. De quiz zelf draait als altijd om algemene kennis en triviale weetjes, maar zal een verrassende samenstelling krijgen.

Deelname aan de jubileumquiz is gratis. Vooraf inschrijven is gewenst vanwege de verwachte drukte. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar jubileum@kroegquiz.nl. Geef je (voorlopige) teamnaam, contactpersoon en aantal teamleden (max. 4 per team) door, dan ontvang je van ons bevestiging van inschrijving. Er is plek voor 20 teams, vol = vol!

A-Meezing Middag

meezingen n Zondag 4 november vond er een bijzondere a-meezing middag plaats in de St. Victorkerk in Noordwijkerhout. De organisatie was in handen van Kunstklank en bedoeld voor iedereen die van zingen houdt. Er werd hard gewerkt die middag, maar ook veel gelachen. Ruim 70 mensen uit Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk kwamen naar deze unieke middag.

Herma van Piekeren leidde het koor in wording via stem- en articulatie oefeningen en anekdotes naar een bijzonder resultaat. Begeleid door Jaco van Leeuwen op piano. In een aparte ruimte kon bij Olga Passchier een stemtest worden gedaan. Ook hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Ingestudeerd werd o.a. Stabat Mater van Karl Jenkins. In maart 2019 houdt Kunst Klank het koorproject "hear my voice", waar dit stuk onderdeel van uitmaakt en waarin de menselijke stem centraal staat.

De Muze laat bezoekers gratis binnen

De voorstelling Droeftoeters van Oeloek is op 31 januari gratis te zien in De Muze. | Foto: PR

Theater n Om (nieuwe) bezoekers kennis te laten maken met een andere genre voorstellingen worden er komend theaterseizoen 4 voorstellingen in De Muze gegeven waarvoor de bezoekers zelf de prijs mogen bepalen.

Iedereen mag gratis naar binnen, wel even een kaartje reserveren. Na afloop van de voorstelling betaalt de bezoeker wat hij of zij de voorstelling waard vond. Dit kan niks zijn, of 20 euro, dat bepaalt de bezoeker letterlijk zelf.

Directeur Natasja Heemskerk: "In het vorig seizoen zijn wij begonnen met deze formule, het is nog even wennen voor bezoekers en artiesten, maar er komen hierdoor wel nieuwe en jongere bezoekers naar het theater en daar ben ik enorm blij mee."

De komende voorstellingen waar mensen gratis naar binnen mogen en achter af zelf de prijs mogen betalen zijn: Woensdag 21 november, Spijkers met Spijkers II; donderdag 31 januari, Oeloek met Droeftoeters; donderdag 7 maart, Lakshmi met ADEM; woensdag 13 maart, Christel de Laat met Zijn daar nog vragen over?

De Muze is gelegen aan het Wantveld 2. Informatie over de voorstellingen, of het direct reserveren van de gratis kaarten via www.demuzenoordwijk.nl

Heppie de Peppie

Roué Verveer staat vrijdag 9 november in De Muze met zijn show 'Heppie de Peppie'. | Foto: PR

Cabaret n Roué Verveer staat op vrijdag 9 november op het podium van De Muze.

Cabaretier en stand-upper Roué Verveer behoort tot de top van de Nederlandse cabaretwereld en komt met de gloednieuwe theatervoorstelling Heppie De Peppie. Zijn achtste programma bevat opnieuw een stortvloed aan hilariteit, scherpe grappen en zelfspot! Hij geeft op originele en grappige wijze een eigen kijk op de wereld en zet met Heppie De Peppie wederom een ijzersterke voorstelling neer!

Aanvang 20.15 uur. De plaatsbewijzen kosten € 24.00 (inclusief bewaakte garderobe en een consumptie) en zijn te koop via www.demuzenoordwijk.nl Kaarten zijn ook te koop bij van der MEER/Het Cultuurcafé (De Keuvel 1, Noordwijk) en VVV Noordwijkerhout (Dorpsstraat 8, Noordwijkerhout).
Iedereen die op de hoogte wil worden gehouden van de voorstellingen en activiteiten in de Muze, kan zich aanmelden voor de mailing via de website www.demuzenoordwijk.nl

Voorlezen in de Bibliotheek

Verhalen n In de Bibliotheek wordt op 7 november, eerste woensdag van de maand, van 14.30 tot 15.30 uur voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar.

(Voor)lezen bevordert de taalvaardigheid, stimuleert de fantasie en vergroot de kennis. En het is ook vooral leuk! Ouders en grootouders met kinderen zijn allemaal welkom. Meedoen is gratis. Deze woensdag staat het voorlezen in het teken van een 'digitaal verhaal'. Er wordt voorgelezen van een Ipad, uit een WePboek of de multitouchtafel wordt gebruikt.

Kinder-inloop in Natuurcentrum

natuur n Op zaterdag 10 november van 14.00 tot 16.00 uur houdt de Vereniging- voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk een Kinder-inloopmiddag.

In het Jan Verwey Natuurcentrum is veel te doen voor kinderen. Er zijn prachtige landschapskasten die vertellen over de natuur rondom Noordwijk. Deze middag kunnen de kinderen naast de vele natuurspelletjes ook knutselen met herfstmaterialen. Er is informatie over de Jeugdnatuurclub en excursies voor basisscholen. Deze activiteiten zijn zowel binnen in het natuurcentrum als buiten in het bos, duin of op het strand.

cultuur & uitgaan

Maandag t/m vrijdag
• Diverse lessen voor volwassenen en kinderen; Jumpin' Noordwijk, Van Berckelweg 34. Kijk voor het programma op www.jumpinnoordwijk.nl

Iedere eerste woensdag van de maand
Voorlezen in de Bibliotheek; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.30 uur. Entree gratis.

Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag
• Kinderboerderij Noordwijk 't Schaapsherdertje, Oude Zeeweg 3. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 12.00-16.30 uur. Zaterdag 10.00-14.30 uur. Entree gratis

Iedere donderdag
Taalcafé voor anderstaligen in Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 10.30-12.00 uur. Entree gratis.

Iedere vrijdag

Wekelijkse jut-schoonmaakactie op het strand. Verzamelen om 9.00 uur. Zie voor actuele locatie op Facebook Juttersnoordwijk


Iedere zaterdag en zondag

• Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen.Tijd: zaterdag 15.00 - 18.00 uur, zondag 10.00 - 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl

t/m 24 november
• Comics in Space – Stripverhalenfestival & expositie; Space Expo, Keplerlaan 3.Tijd: dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur (tijdens schoolvakanties ook op maandag). Entree: € 8,00 (kinderen) € 12,00 (volwassenen).


7 november
• In het licht van sterven - Ineke Koedam; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 uur. Entree € 5,00.
• Kunst & Kitsch - Liz Snoijink en Raymonde de Kuyper e.a.; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 27,50 / € 25,50.

9 november
• Najaarslezing 2018 - Van Hut tot Huis; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 19.30 uur. Entree gratis.
• Roué Verveer - Heppie de Peppie; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 24,00 / € 22,00.

10 november
• Masha en de Beer - Live! Van Hoorne Entertainment; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 13.30 uur. Entree € 19,00.
• Prinsenbekendmaking CV De Noortukkers; Northgo College, Duinwetering. Tijd: 20:30 uur. Entree € 5,00 (niet leden) / gratis voor leden.


11 november
• Bos Cross NSL; Piet Florisdal, Duindamseslag. Tijd 11.11 uur. Deelname € 7,00 (voorinschrijving) € 10,00 (wedstrijddag).
• Felix Weber - Genadeschot; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Entree gratis.
• Gitarist Hans Elzinga; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 16.00 uur. Entree gratis.
• Royal Opera House - Die Walküre; Bioscoop De Muze, Wantveld 2. Tijd: 11.00 - 14.00 uur. Entree € 19,00.

12 november
• Simply Red Symphonica in Rosso concert 2017; Bioscoop De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Entree € 12,50.


13 november
• INC Awards - Grand Hotel Huis ter Duin; Koningin Astrid Boulevard 5. Tijd: vanaf 17.00 uur. Entree vanaf € 30,00, meer info en reserveren https://incawards.nl/gala/
• Royal Opera House - La Bayadère; Bioscoop De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.10 uur. Entree € 19,00.
• Fantastic Beasts Marathon; Bioscoop De Muze, Wantveld 2. Tijd: 21.30 - 00.30 uur. Entree € 14,00.


15 november
• The Bootleg Sixties - Staconcert; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 28,00.

16 november
• Thomas Acda - Motel; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 22,00 / € 24,00.

EXPOSITIES

t/m 24 november
• Comics in Space – Stripverhalenfestival & expositie; Space Expo, Keplerlaan 3.
Tijd: dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur (tijdens schoolvakanties ook geopend op maandag). Entree: € 8,00 (kinderen) € 12,00 (volwassenen).

t/m 1 december
• Expositie Grensverleggend Zilt; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: dagelijks (op werkdagen) van 9.30 - 11.30 uur. Entree gratis.
t/m 31 december

• Expositie 60 jaar Ruimtevaart; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4.Tijd: dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur/zondag 11.00 - 16.00 uur. Entree € 5,00 (volwassenen) € 2,50 (kinderen).

Protestantse Gemeente

Vrijdag 9 november

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. R.C.G. Schultheiss
WZC Jeroen

16.00 uur: dhr. D. Barnhoorn

Zondag 11 november

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, Doopgedachtenisdienst
19.00 uur: Vesper, ds. A.A. van Houwelingen

Buurtkerk

10.00 uur: ds. J. Nijboer

Ichthuskerk         

10.00 uur: ds. J.H. Visser

17.00 uur: ds. Jac. Westland

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: ds J. Smit

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet)

Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 11 november

10.00 uur: ds. A. van Harten-Tip


Rooms-Katholieke kerk

Kerkhofkapel
Dinsdag 13 november

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Maria ter Zeekerk

Woensdag 7 november
09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland
Zaterdag 10 november
10.00 uur: ZAAZ

Zondag 11 november

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Sint Jeroenskerk

Zondag 11 november

10.00 uur: Viering in de Pacratiuskerk

WZC Jeroen

Vrijdag 9 november

18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 11 november

10.00 uur: K. de Jong

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 8 november

Workshop bloemschikken. Meedoen kost € 2,50.

De Wieken

18.00 uur: Maaltijd: Italiaanse macaroni.

Na het eten diverse spelletjes, zoals kaarten, sjoelen, jeu des boules etc.

Vrijdag 9 november
10.00-12.00 uur: Creatief café en biljart.
12.00-13.00 uur: Gratis sport & spel met en door de buurtcoach

Dinsdag 13 november

12.30 uur: Maaltijd: maaltijdsoep met broodjes van Erik

Trefpunt

18.00 uur: Maaltijd: rijst Hawaii.

Na het eten diverse spelletjes, zoals kaarten, sjoelen, jeu des boules etc.

Elke dinsdag: Budgetchoach Regina voor vragen en gratis ondersteuning op financieel gebied.

Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring.

Elke laatste vrijdag van de maand gratis stoelmassage of stoelyoga.

Gevonden

12 oktober - Hereweg Lisse: zwart witte jonge poes. Niet gechipt

Vermist

8 oktober - Hoofdstraat: "Gonzo". Rode gecastreerde, kater witte sokjes en bef. Is gechipt.
16 oktober, Hellenberghof: "Jaffa" rood witte poes. Chip onbekend.

Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook onze site www.dierenasielnoordwijk.org en onze facebook pagina en www.amivedi.nl.

Tel. nummer Dierenopvangcentrum Noordwijk: 071-3616698. De openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag van 13 tot 15 uur en vrijdag van 19 tot 20.30 uur