De Noordwijker

12 mei 2020

De Noordwijker 12 mei 2020


Samenscholing buiten het plein

herstart n “We zijn er klaar voor” zegt Omar Ramadan, voorzitter van het College van Bestuur van de Sophia Scholen in de Bollenstreek. “We zijn acht weken bijna dicht geweest; niet helemaal omdat de kinderen van ouders in de medische beroepen gewoon naar school konden”. Het zal er wel allemaal heel anders aan toe gaan. Er zijn twee kernpunten: het onderwijs en de bijzondere omstandigheden.

Door Ina Verblaauw

Voor het onderwijs geldt dat alle leerlingen een inschatting krijgen hoe ze ervoor staan. Het afstandsonderwijs was een prima oplossing, maar niet ideaal. Hebben alle kinderen zich aan de huiswerkopdrachten gehouden? Wie heeft er een achterstand opgelopen. Dat zal de komende week in kaart worden gebracht en zal er worden gekeken wat er nodig is om het niveau weer op normaal te krijgen?

Maandag, rond kwart over twaalf, was het ontzettend druk bij de Prinsenhofschool. | Foto: Caroline Spaans

Het landelijk advies is de kinderen om de dag naar school te laten komen; er zijn scholen die kiezen voor halve dagen met halve klassen. “s Morgens de ene helft van de klas en ’s-middags de andere helft van de klas. Tussen de wisseling van de groepen zit dan tenminste één uur. De meeste scholen kiezen ervoor de groepen te halveren waarbij een hele dag les wordt gegeven om en om: maandag-donderdag of dinsdag-vrijdag, waarbij de woensdag de wisseldag is, zodat de kinderen de ene week twee en de andere week drie dagen naar school gaan. Ook voor veel (thuis)werkende ouders is het fijn dat de kinderen weer naar school gaan. “Maar, de dagen dat de kinderen niet naar school gaan, krijgen ze wel huiswerk mee en blijft de ondersteuning van de ouder noodzakelijk”.

Voor wat betreft de bijzondere omstandigheden zijn de regels ook vrij duidelijk. De anderhalve meter geldt niet voor de kinderen, wel voor de leerkrachten. De ouders wordt gevraagd de kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen en niet in de klas maar buiten het hek afscheid te nemen. Bij alle scholen zullen alle ingangen gebruikt gaan worden. Per school is dat verschillend en hangt ook af van het aantal vierkante meters dat het schoolgebouw heeft. Ook het tijdstip waarop de kinderen gebracht en gehaald kunnen worden, verschilt per groep. Ook hier spreiding, zodat er zo min mogelijk contact is. Bij de scholen is ervoor gezorgd dat er voldoende reinigingsgel, papieren handdoeken en extra prullenbakken aanwezig zijn. De scholen worden nu niet één keer per dag, maar meerdere keren schoongemaakt, zoals het sanitair. Als het weer het toelaat, zullen de gymnastieklessen buiten plaatsvinden. Mondkapjes zijn niet noodzakelijk; heel veel handen wassen en afstand tot elkaar houden wel.

Dat de kinderen graag naar school willen, is duidelijk. Dit geldt ook voor de meeste leerkrachten. Ook zij staan te popelen hun kinderen weer in het “echt” te zien. De leerkrachten die zelf in de risicogroep vallen, hoeven niet naar school te komen. Zij kunnen on-line de thuiswerkende kinderen ondersteunen. Want het afstandsonderwijs moet ook doorgaan op dagen dat de kinderen niet naar school gaan.

Panelrubriek n Spraakmakend

Kappers

kampen met

kaalslag

Vraagtekens bij strandbeleid

Heel blij dat we weer open mogen'

Astrid Warmerdam hekelt manier van oppositievoeren

Astrid Warmerdam is kritisch over de oppositie in de gemeenteraad | Foto:Archief/FvS

oppositie n Waarom niet met zijn allen de schouders er onder? Waarom niet constructief meedenken? Dat zijn de vragen die Astrid Warmerdam (DOEN) deze week hardop stelt. Het voormalig raadslid van PUUR besloot in augustus 2019 als zelfstandig raadslid verder te gaan nadat binnen de fractie het al snel misging en intensief overleg op partijniveau geen uitzicht bracht.

Aanleiding tot een gesprek was de huidige opstelling van Astrid Warmerdam in de raadsvergaderingen. Daarbij blijkt zij bepaald niet de klassieke rol in de gelederen van de oppositie te vervullen. Dat werd recentelijk bij de discussie over het afboeken van 11 miljoen op bouwlocatie Bronsgeest voor waarnemers verrassend duidelijk.


Astrid Warmerdam: ‘Natuurlijk vind ik het bijzonder jammer dat in Bronsgeest niet meer gebouwd gaat worden. Maar de politieke opstelling van partijen zoals D66, Groen Links en PUUR kan ik niet waarderen. Omdat zij nota bene zelf in de vorige collegeperiode aan de knoppen konden draaien en om welke reden dan ook hebben gefaald in het voorwaardenscheppend beleid. Zij wisten van meet af aan het standpunt van het CDA, gemotiveerd tegenstander van het volbouwen van Bronsgeest.’


Ik zag de bui al hangen

Op de vraag of zij geen spijt heeft dat zij haar voormalige partij, het CDA, de rug heeft toegekeerd klinkt het: ‘Zeker niet want ik kende de problemen binnen het CDA en ik zag de bui al hangen.’


Als we verder spreken over haar politieke keuze en de term zetelroof laten vallen is haar antwoord al even duidelijk: ‘Daar is geen sprake van. Allereerst voelde ik mij verplicht aan de vele kiezers die hun voorkeur voor mij persoonlijk hebben uitgesproken . Daarnaast heb ik eerst uitvoerig met bestuurders van PUUR overleg gehad. Maar er bleek geen mogelijkheid om er naar tevredenheid uit te komen. Vooral ook omdat het nadrukkelijk ging om de persoonlijke sfeer binnen de fractie. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat het beter was als ik alleen verder zou gaan.’


Rancuneus

Zonder ook maar een moment nodig te hebben om de juiste woorden te vinden laat ze weten dat ze zich bepaald niet kan vinden in de rancuneuze opstelling die de oppositiepartijen op dit moment kenmerkt. Astrid Warmerdam nogmaals: ‘Ik benader de collegevoorstellen positief, ben kritisch daar waar nodig en constructief indien mogelijk. Maar niet per definitie ‘tegen’ omdat ik in de oppositie zou zitten.‘


Ze zegt zich regelmatig toch nog te ergeren aan de ruzieachtige sfeer in de raadsvergaderingen en de rancuneuze reacties op het uitvoeren van het beleid. Beleid wat de partijen feitelijk zelf hebben neergezet. Publiekelijke rancuneuze reacties, die volgens Astrid Warmerdam, het imago van de gemeentepolitiek negatief beïnvloeden, zeker richting de inwoners.


Ze besluit met de mededeling dat ze zich vrij voelt om kritisch te zijn wanneer dit mogelijk is en benadrukt nog eens haar eerdere uitspraak: ‘Waarom niet met elkaar optrekken, waarom niet gezamenlijk de schouders eronder?’

>Beleid rond strandexploitatie roept vraagtekens op

onduidelijk n Het beleid betreffende de strandexploitatie in deze tijd van coronavirus heeft landelijk aandacht getrokken. De Noordwijkse strandexploitanten namen het voortouw en kwamen met concrete en praktisch uitvoerbare voorstellen. Met name het toestaan van ligbedden bij de strandpaviljoens. Het zou aan de Veiligheidsregio Hollands Midden onder leiding van de Leidse burgemeester Lenferink zijn om daar beslissingen in te nemen.

Deze week werden de Noordwijkers, volgens officiële info vanuit de horeca, geconfronteerd met het onverwachte bericht dat in Katwijk op het strand inmiddels doodleuk ligbedden en schermen verhuurd werden. Ook de grote parkeerterreinen werden weer opengesteld. De strandbezoekers, ook die op ligbedden of met een plekje achter de windschermen, mochten daarbij gewoon gebruik maken van ‘take away’ vanuit de strandpaviljoenen. De Noordwijkse horeca meldde maandagmorgen dat na intensief contact met de Gemeente het voor de Noordwijkse strandpaviljoenhouders nu ook mogelijk is geworden om per direct ligbedden en windschermen te verhuren met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.


Geen eensluidend beleid

Opvallend genoeg mag dit in Noordwijk niet gecombineerd worden met take away van het strandpaviljoen. Hierdoor dient de Noordwijkse strandpaviljoenhouder dus te kiezen tussen of take away of ligbeddenverhuur. Een situatie die natuurlijk niet alleen bij ondernemers maar vooral ook bij de strandbezoekers vraagtekens oproept. Volgens een exploitant is daar dan ook het laatste woord niet over gezegd.


Waarom de veiligheidsregio niet tot een eensluidend beleid in beide gemeenten heeft besloten, is nog onduidelijk. Maar daar zal in loop van deze week wel een antwoord op komen. Want vanuit de Koninklijke Horeca komt een officiële melding dat deze week nog overleg met de gemeente Noordwijk wordt gezocht om snel tot een werkbaar en eerlijk protocol te komen die voor alle partijen acceptabel is.

>Kappers kampen met kaalslag

n 'De afstand zorgt dat we dichterbij zijn dan ooit'

Noordwijkerhout n "Hartverwarmend en zo enorm lief", zo omschrijft Wendy van der Star, eigenaar van kapsalon Style by Wendy's, de reacties van haar klanten.

Door Caroline Spaans

De economie zucht zwaar onder de coronacrisis. Onder andere de horeca, de reiswereld en contactberoepen zijn door de maatregelen om verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, zwaar getroffen. Met name de kappersbranche heeft het zwaar. Noordwijkerhout alleen al telt zestien kapperszaken. Style by Wendy's aan de Havenstraat is daar één van. Van der Star: "Acht weken was mijn salon noodgedwongen dicht. Het zat er natuurlijk al aan te komen, maar je hoopt tegen beter weten in, in het begin nog dat het meevalt. Maar dat deed het niet."


Kleurkit

Vooropgesteld dat gezondheid uiteraard het belangrijkste is, zag Van der Sar haar buffer langzaam verdwijnen en was gedwongen een financieel noodplan te maken voor haar bedrijf. Via Facebook vond ze een manier om haar klanten enigszins tegemoet te komen. "Nadat ik na een paar dagen bekomen was van de eerste schrik, raapte ik mezelf bij elkaar en dacht: hoe gaan we dit creatief aanpakken? Want je hebt geen idee tot hoelang het duurt. Samen met andere collega's uit het vak bedachten we om onze klanten hun eigen 'kleur-kit' aan te bieden, die ze konden kopen, zodat ze zelf thuis hun uitgroei konden bijwerken. In de weekenden konden mensen dat afhalen bij de salon. Op 1,5 m afstand weliswaar. Klanten die daar gebruik van maakten, waren zó betrokken, echt hartverwarmend. Kippenvel kreeg ik er van!"

Volgens Van der Sar heeft deze hele crisis ook een positieve kant: "Natuurlijk wil je allemaal de beste zijn op je vakgebied. Maar de afgelopen weken heb ik toch heel erg gemerkt hoe iedereen in de branche elkaar een hart onder de riem steekt. Je hoopt oprecht dat al je 'concullega's' overeind blijven en deze crisis overleven!"


In de salon werkt Wendy met haar team: Renee, Ciska en haar nieuwe stylist Daniëlle, met handschoentjes en (indien nodig) met een mondkapje. "Onze materialen worden na iedere klant gedesinfecteerd. Ook de deurknop wordt afgedaan en bij binnenkomst staat er een pompje met speciale handgel. Op de grond hebben we aangegeven waar de klanten mogen lopen en bij de balie, tussen de stoelen en ook tussen de twee stoelen bij het wasgedeelte hebben we 'spatscreens' geplaatst."

Ook het aantal klanten dat in de salon aanwezig is, wordt geminimaliseerd: kom alleen, is het devies. Kinderen zijn van harte welkom maar: "... dan vragen we toch echt of papa of mama even buiten wacht."


Kuchangst

Toen de salon nog open was, nét voor de lockdown, werd natuurlijk al volop gespeculeerd over de verspreiding van het coronavirus. Van der Star: "Wij kuchen ook wel eens. Gewoon een droog hoestje om je keel de schrapen. Maar toen durfden we dat nauwelijks nog te doen. Je merkt nu ook dat we best wel 'kuchangst' hebben. Je mankeert niets, maar moet toch even de kriebel weg hoesten. Heel vervelend. Maar uiteraard blijven ook wij thuis, als we ons niet lekker voelen en dat verwachten we van onze klanten ook."

Loterijen in WZC's Jeroen en Hoogwaak

In de tuin van WZC Jeroen werd voor de bewoners een loterij gehouden door Michael Raasveldt en Ivanka Prosman. | Foto: IV

initiatief n Michael Raasveldt en Ivanka Prosman organiseerden vrijdag 8 mei een loterij voor alle bewoners van Woonzorgcentrum Jeroen. Met het prachtige weer kwamen de bewoners naar de tuin van waaruit de loterij plaatsvond. De loterij is een eigen initiatief van Michael. Hij benaderde lokale ondernemers om prijzen ter beschikking te stellen. En dat was behoorlijk succesvol.

Door Ina Verblaauw

Wendy kleurt en knipt achter het scherm. | Foto: Carla de Jong.

De loten waren gratis en de te winnen prijzen de moeite waard: koekjes, bloemen en planten, jam, advocaat en talrijke cadeaubonnen: van een high tea tot aan een ijsje ophalen voor de hele groep. De bewoners genoten zichtbaar van de gezellige onderbreking van de dag en tot grote verrassing de bitterballen die werden geserveerd.

Michael zet zich in om de kwetsbare ouderen in deze barre tijden een hart onder de riem te steken. Vorige maand zorgde hij ervoor dat Alex Wielders, o.a. bekend van “een bossie rode rozen”, buiten kon optreden bij de woonzorgcentra en andere seniorencomplexen.


Zaterdag 16 mei wordt er door Michael en Ivanka om 10.45 uur eenzelfde loterij gehouden, met eveneens mooie prijzen in de buitentuin van WZC Groot Hoogwaak.

9 / 18

Foto: Cor de Mooy

Al zo lang ik in Noordwijk woon, is er gesteggeld over parkeren! Hele nota’s zijn er geschreven: wel of niet betaald parkeren, wel of niet in de woonwijken, wel of niet betalen op zondag. Ga zo maar door. Nu streven we er naar om Noordwijk één gemeente te laten zijn en dan is het logisch dat er overal de zelfde parkeervoorwaarden en tarieven gaan gelden. Gelijke monniken, gelijke kappen. De eerste pas voor onze eigen inwoners blijft 20 euro en daar kan je het hele jaar op heel veel plekken 3 uur staan. En als je meer auto’s hebt is het logisch dat je daar meer voor betaalt. Net zoals de hondenbelasting! Natuurlijk is het veel handiger om je boodschappen met de fiets of lopend te doen!

Maar waarom mopperen we zo op onze parkeertarieven? Leiden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam vragen woekerprijzen. Dure grote parkeergarages aanleggen in Noordwijk zou zonde van het geld zijn. De shuttlebus voor toeristen biedt uitkomst. Leg aan de grenzen van Noordwijk een groot parkeerterrein aan en je bent van de drukte in de oude dorpskernen af.

>'Padua staat voor betaalbaar wonen'

Noordwijkerhout n Zo luidde de kop van een reactie die de redactie ontving van Merlien Welzijn, directeur-bestuurder van Woningstichting Antonius van Padua. Zij reageert hiermee op een ingezonden mail van Thom Geerlings die in week 18 in deze krant stond. Hierin uitte Geerlings zich zeer kritisch over de huurverhoging: "Juist in deze tijd zou het morele besef bij Anthonius van Padua moeten zijn ‘we kunnen dit niet maken’ en zou men een huurverlaging moeten voorstellen."

Welzijn: "Woningcorporaties in Nederland hebben afspraken gemaakt met de overheid en de Woonbond over betaalbaar wonen. Dit hebben we met elkaar vastgelegd in het Sociaal Huurakkoord. Ook Padua werkt vanuit dit akkoord. Dat betekent dat wij een beperkte huurverhoging vragen (gemiddeld de inflatie) en dat wij ruimhartig huurders helpen die betaalproblemen hebben. In onderling overleg verlagen of bevriezen we voor hen de huur voor bepaalde tijd. Verder hebben we in ons eigen huurbeleid extra geregeld dat ook lage middeninkomensgroepen betaalbaar kunnen wonen. Wij hebben ongeveer 2000 huurders. Vorig jaar hebben 100 huurders gebruikt gemaakt van de geboden mogelijkheid tot huurbevriezing. Dit jaar hebben we 28 verzoeken binnengekregen, maar huurders kunnen zich nog tot 1 juli voor de regeling opgeven. Wij merken geen extra betaalproblemen bij onze huurders naar aanleiding van de coronacrisis. Natuurlijk blijven we dit in de gaten houden.

Een inflatievolgende huurverhoging is nodig om tijdens de huidige wooncrisis te kunnen blijven bouwen. Volgens het woonbehoefte onderzoek dat de gemeente onlangs heeft uitgevoerd moeten er in Noordwijkerhout en de Zilk de komende jaren zeker 700 woningen bijgebouwd worden om aan de vraag te voldoen. Padua zet zich daar graag voor in. Deze week zijn de werkzaamheden op het voormalige BAVO-terrein gestart. Padua zorgt ervoor dat in deze nieuwe wijk ook sociale huurwoningen worden gebouwd."

Ruimte in Noordwijk is schaars en daardoor immer lastig te verdelen, ook de begroting van de Gemeente is voor een gedeelte afhankelijk van de parkeer inkomsten die wij als inwoners en onze bezoekers voor gebruik van deze parkeerruimte betalen.

In deze tijden is het structureel verhogen van deze tarieven natuurlijk niet de juiste keuze en dat had veel beter en jaar uitgesteld moeten worden. Ondernemers en inwoners kennen al genoeg uitdagingen op dit moment en alle extra kosten worden nu gevoeld. Het doen van de dagelijkse boodschappen in de Kerkstraat zou zelfs ondersteund moeten worden met gratis parkeren en dan zien we over een jaar wel weer hoe de wereld er dan weer bij staat!

Lions helpen Voedselbank

Lionsleden brengen de opbrengst van de inzamelactie bij de Voedselbank. | Foto: PR

hulp n De Voedselbank blijkt ook in deze periode erg hard nodig. Daarom levert de Lions Noordwijk aan de Voedselbank koffie, rijst, wasmiddel en shampoo.

Lionsclub Noordwijk zet zich graag in voor mensen die zichzelf moeilijk kunnen redden. In praktische zin is dit momenteel lastig door de beperkingen die Corona ons oplegt. Daadwerkelijke hulp kan echter wel worden geboden door het inzamelen van levens-en verzorgingsmiddelen voor de klanten van de Voedselbank. Volgens de Voedselbank is het aantal gezinnen wat hulp nodig in deze periode sterk gestegen.

Dit was aanleiding voor de Lionsleden om eens flink boodschappen te doen. De opbrengst van de boodschappenactie: 70 stuks wasmiddel, 30 flessen shampoo, 50 pakken rijst en heel veel potten koffie. Op 7 mei konden de Voedselbankpakketten hiermee extra worden gevuld.

>Marente biedt tablet- en iPadlessen veilig aan huis

marente n In deze tijd van thuisblijven is het fijn als ouderen hun wereld kunnen vergroten en via beeldbellen toch contact kunnen maken met familie. Om dit mogelijk te maken start Marente met Tablet- en iPad lessen aan huis. Een ervaren docent komt bij u thuis en leer t u alles wat u wilt weten. De lessen zijn 1 op 1 en geheel volgens de geldende richtlijnen van het RIVM.

Om de wereld van ouderen te vergroten start Marente met Tablet- en iPad lessen aan huis. Van beeldbellen met familie tot Facebook en buienradar tot online de krant lezen. In een paar lessen leert u thuis om te gaan met de iPad of Tablet en wordt uw wereld vergroot in deze tijd van thuis blijven. De lessen worden 1 op 1 gegeven door onze ervaren docent. Uiteraard houdt zij rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM en met uw veiligheid. Tijdstip en de geschikte dag wordt in overleg met u afgesproken. Het is eventueel ook mogelijk om de lessen te volgen op een Smartphone of iPhone.


Informatie

Meld u aan bij Ledenservice Marente via telefoonnummer 071-409 32 23. Meer informatie over de lessen en (online) cursussen en uitstapjes vindt u ia www.marente.nl/ledenvoordeel

Strandlopen kunnen toch niet doorgaan

hardlopen n Bij de Strandloop Commissie van de volleybalvereniging NOVO leefde nog lang de gedachte dat de StarBalm Strandlopen deze zomer nog wel door konden gaan. Er waren al plannen om dat in aangepaste vorm te doen of zo nodig een kleiner aantal lopen te houden.

Helaas is inmiddels duidelijk geworden dat ook de Strandlopen deze zomer, voor het eerst in 49 jaar, niet door kunnen gaan. Alle evenementen in Nederland zijn afgelast tot 1 september en dus ook de StarBalm Strandlopen van NOVO Noordwijk. Er is overwogen om na 1 september alsnog 10 lopen te organiseren, maar daarvan is gebleken dat zoiets dat niet realistisch is.

Scholen en andere sporten gaan dan weer beginnen, dat geldt voor de lopers en voor de vrijwilligers. Bovendien wordt het dan ook weer vroeg donker en minder aangenaam op het strand. Geen serie dus, maar er wordt bekeken er na 1 september toch een losse loop voor individuele lopers kan worden georganiseerd. Als dat lukt, wordt dat uiteraard nog bekend gemaakt.

>Voedselbank bedankt alle gulle gevers

dank n Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout is en blijft nog steeds open. De vrijwilligers zetten zich iedere week weer in om de cliënten die het zo nodig hebben te voorzien van een voedselpakket. De laatste weken sinds de uitbraak van het coronavirus hebben we houdbare en verse producten gekregen van de horeca, particulieren, kerken en bedrijven.

Zeker dient vermeld te worden dat wij vele giften hebben mogen ontvangen. Hartverwarmend is het dat er op deze manieren aan de Voedselbank wordt gedacht.


Nog steeds kan men vooral houdbare producten zoals oploskoffie, koffiepads, potten of blikken groente, soep of fruit, olie en rijst doneren. U kunt het op de donderdagen brengen, want dan zijn we open, in Noordwijk van 10.00 tot 12.00 uur en in Noordwijkerhout van 13.00 tot 15.00 uur.

Informatie kunt u vinden op facebook of op de website en voor vragen kunt u mailen naar info@voedselbanknoordwijk.nl of bellen: 06-42689081.


Het bestuur dankt u allen voor het meeleven en voor de vele donaties aan de Voedselbank. Wij en uiteraard de cliënten zijn er erg blij mee.