De Noordwijker

9 januari 2018

De Noordwijker 9 januari 2018


'Waar naartoe met Noordwijk?'

Burgemeester Jan Rijpstra: 'Algemeen belang boven eigen belang plaatsen' | Foto en tekst: Wim Siemerink

nieuwjaarsrede n 'Ik vind dat het hebben, hebben, hebben, en halen, halen, halen, in Noordwijk te veel aanwezig is'. Zo eindigde de officiële nieuwjaarstoespraak van burgemeester Rijpstra.

Noordwijks eerste burger toonde zijn ergernis tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Noordwijkse raadzaal. Waar een behoorlijk aantal Noordwijkers en ook Noordwijkerhouters hem tevens hoorde uitspreken: 'we gaan een heel spannend en historisch jaar tegemoet.'
Volgens Rijpstra moet door de inwoners van de nieuw te vormen gemeente Noordwijk de vraag 'waar willen we heen met Noordwijk' snel beantwoord worden. Hij verklaarde dat fusie een heel interessant proces blijkt te zijn.


Ruimtevaart

Verder legde de burgemeester vooral het accent op de voor Noordwijk zo belangrijk gebleken ruimtevaartontwikkelingen. Hij noemde de ruimtevaart dan ook van onvoorstelbare waarde. Hij bleek enthousiast over het Noordwijkse evenemententhema voor 2018. Rijpstra: 'ruimtevaart is één van de pijlers van de Noordwijkse economie. '
Hij noemde ESA-Estec, dat met de ruim 2.700 medewerkers veruit de grootste werkgever in Noordwijk is. Met trots zag hij het als het als het brandpunt van de ruimtevaartsector in Nederland. Noordwijk wil daarom een Space Campus ontwikkelen die niet alleen de economie van Noordwijk een boost kan geven maar belangrijk kan zijn voor de gehele streek.

De burgemeester noemde hierbij de viering van 50 jaar ESA-Estec in Noordwijk op 2 april 2018. Daarbij sprak hij de verwachting uit dat hiervoor zeker aandacht vanuit het Koningshuis aan zal worden besteed. Heel belangrijk moet ook zijn het Space Studies Program van de Internation Space University met de naam 'A sizzling summer of space'. Nederland fungeert als gastheer. De burgemeester noemde de TU Delft, de universiteit Leiden en ESA-Estec als de plaatsen waar studenten vanuit de hele wereld hun opwachting zullen maken.

Het slotakkoord ging dus over de normen en waarden in de samenleving, over eigen belang en gemeenschappelijk belang. Wat volgens Rijpstra in het beleid van de nieuwe gemeente Noordwijk een belangrijke agendapunt moet worden.

'Het is wat groter gemaakt dan het is'

rel n Voor het eerst sinds lange tijd zou De Grent afgelopen donderdagnacht opeens weer het strijdtoneel voor op rotzooi beluste jongeren zij geweest. Die later in de Hoofdstraat een beddenzaak zouden zijn binnengedrongen en de politie met stenen zouden hebben bekogeld.

Gerben van Duin zag zich in zijn rol als locoburgemeester (burgemeester Rijpstra is momenteel met vakantie in Nieuw-Zeeland) geplaatst voor een onverwacht probleem.

Van Duin vertelt ons maandag na uitgebreid overleg met de politie: 'Nadat het lange tijd rustig is geweest in het uitgaansgebied liep het inderdaad uit de hand. Maar het is wel groter gemaakt dan het is geweest. De groep bestond uit 16 tot 18-jarigen die niet alleen uit Noordwijk kwamen maar ook uit omliggende dorpen zoals Noordwijkerhout en Hillegom. Nadat de politie hen had gesommeerd De Grent te verlaten verzamelden er zich zo'n 150 rondom de snackbar in de Hoofdstraat. En op een gegeven moment drongen enkele jongeren kennelijk uit baldadigheid, de opmerkelijk genoeg niet afgesloten winkel van een beddenzaak binnen. De bewegingsmelder liet de deur namelijk bij herhaling open gaan. Er werd door de binnendringers wel rommel gemaakt maar het kasgeld en de aanwezige telefoons bleven onaangeroerd', aldus van Duin.


Hij vulde aan dat het voor een donderdag bijzonder druk was geweest en dat de politie om tactische reden niemand aanhield om de zaak niet verder te laten escaleren. Er zijn wel degelijk op basis van identiteitsbewijzen namen genoteerd en op camerabeelden zijn veel relschoppers vastgelegd. Uiteindelijk kon de politie na ongeveer een halfuur de rust herstellen. Van aanwezigheid van bouwmaterialen en bouwstenen was volgens van Duin geen sprake. Wel is er met straatstenen en flesjes gegooid.
Inmiddels beraadt men zich op vervolgstappen zoals het confronteren van de ouders van deze jeugdige vandalen met de camerabeelden.


Dat dit kon gebeuren heeft volgens Gerben van Duin mogelijk te maken met het tijdstip van sluiten. Midweeks moet men massaal om 02.00 uur naar buiten, dit terwijl de weekendsluiting van 04.00 uur ervoor zorgt dat het geleidelijker gaat.

Rectificatie Spraakmakend

rechtzetten n In de vorige editie van Spraakmakend was een storende fout geslopen bij de inzending van Martha Baalbergen. Deze hoorde als volgt te luiden:

'Alle mensen een mooi 2018 gewenst. Mary Heylema verwoordde mijn nieuwjaarswens met een treffend gedicht:

365 dagen geldig

Vouw je schaduw op
Spreid de horizon
Knip de tijd buiten de stippellijn

Open je deur, je denken

Adem je nieuw
En stap de dag, het jaar in

Mary Heylema

Of Noordwijk nu bol staat van sport, ruimtevaart, cultuur of verkiezingen. Deze woorden zeggen alles voor iedereen.'

Rubriek n Plekje van de Week

Spreek mensen eens gewoon aan'

| Foto: Wim Siemerink Foto: Cor de Mooy

Ton Donders is Noordwijker van 2017

Oorkondes en diploma's bij brandweer

Nominaties voor Sportverkiezingen

Geen financiële zorgen maar wel veel aandacht voor geld

Bij de nieuwe ontwikkeling bij SJC moet het Sportbedrijf als BV veel voordeel kunnen halen uit BTW-aftrek. | Foto: WS

raad n Met de aanstaande fusie, die nog over slechts 12 maanden een feit zal zijn, komen de Noordwijkse volksvertegenwoordigers steeds vaker in aanraking met de onzekere toekomst. Wat komt er allemaal op ons af, wat zijn de toekomstige politieke verhoudingen en zal het gereserveerde geld, verzameld in via een behoudend financieel beleid van de afgelopen collegeperioden, straks niet ongemerkt verdampen.

In de afgelopen decembermaand ging het heel vaak over geld. Daarbij was wethouder Gerben van Duin vol vertrouwen, maar extra aandacht bleek wel noodzakelijk. Allereerst moest ruim 3 miljoen euro gereserveerd voor de fusiekosten. Allerlei extra kosten komen op de gemeenten af maar het Rijk onderkent dit, noemt dit frictiekosten, en heeft daarvoor in totaal bijna 6 miljoen euro ter beschikking. Maar dat wordt niet zo maar bijgeschreven op de bankrekeningen van beiden gemeenten. En daarom moest de politiek wel akkoord gaan met de wens van wethouder van Duin. Die stelde onder andere aan de gemeenteraad voor een bedrag van € 1.617.500,- (50 % van de totale gezamenlijke kredietaanvraag van € 3.235.000,-) voor te financieren vanuit de NUON-reserve. Met de aantekening dat vanuit Noordwijkerhout zo'n zelfde bedrag en € 1.617.500,- wordt toegevoegd aan het benodigde budget. In de komende jaren zal in termijnen vanuit het rijk de toegezegde gelden worden bijgeschreven. Welke dan weer worden toegevoegd aan de NUON-gelden.

Het college legde verantwoording af via een plan van aanpak. Daaruit blijkt dat op dit moment al extra inzet van medewerkers en vooral leidinggevenden nodig is om de fusieperikelingen te begeleiden en dat kost €7000.000,00. En men verwacht dat voor extra externe ondersteuning alleen al tot 1 januari 2019 niet minder dan € 1.760.000,- zal moeten worden uitgegeven. Dit zijn dus enorme bedragen waarbij hele ingewikkelde rekenmodellen worden gebruikt om de vergoeding van het rijk in deze zogenaamde frictiekosten vast te stellen. Vanuit de gemeenteraad kwamen daarover nog wel wat vragen. Uit de antwoorden bleek ook dat het rijk niet zomaar even in een klap de frictiekosten aftikt maar dat er een gedegen verantwoording moet worden afgelegd. Terwijl Noordwijkerhout wel in staat blijkt om het bedrag op te hoesten vanuit de algemene reserve is dit in Noordwijk niet mogelijk. Daarom ging de raad akkoord en moet de pot NUON-gelden hier dus de oplossing bieden.


Noodfonds

Ook voor een 'noodfonds huisuitzettingen' was extra geld nodig. Al enkele jaren is
er in Noordwijk in samenwerking met de regio beleid ter voorkoming van huisuitzettingen. Dit is vastgelegd in een convenant met de woningcorporaties, de GGD Hiv en de ISD Bollenstreek. Men wil nu komen tot een verordening met bijbehorend noodfonds. Waarmee mogelijk op handen zijnde huisuitzettingen uit sociale huurwoningen als gevolg van huurachterstand, kunnen worden voorkomen. Hoewel dit in Noordwijk nauwelijks als een probleem wordt ervaren. Want in de afgelopen jaren ging het om een enkel geval en in 2017 zelfs helemaal niet een. Wel is er een behoorlijk aantal gezinnen met huurachterstand. Vanuit de raad kwamen kritische vragen en werden vraagtekens gezet bij het uitvoerend beleid. Maar de raad ging uiteindelijk wel akkoord.


Sportbedrijf

Ook voor het Sportbedrijf Noordwijk, de stichting die de Noordwijkse sportaccommodaties exploiteert, was extra geld nodig. Omdat er een aantal personeelsmutaties in het sportbedrijf ophanden zijn. Ook al als gevolg van de omzetting van deze stichting in een BV. Hierdoor wordt er een gunstiger financieel beleid mogelijk omdat dan de BTW aftrekbaar wordt. Bij de herontwikkeling van het SJC-terrein zal dit een enorm voordeel opleveren. Voor het leiding geven aan dit sportbedrijf wordt nog een parttime manager gezocht. Die personeelsbeleid en exploitatie moet gaan uitvoeren.

Hooghartige Noordwijkers

Zo hier en daar blijkt dat onze politieke partijen zich voorbereiden op de verkiezingen in november. Om straks een gemeenteraad te laten kiezen die de moeilijke taak krijgt om de basis te leggen voor de toekomst van de nieuwe fusiegemeente Noordwijk. De eerste schermutselingen heb ik inmiddels al waargenomen. Dat maakt mij behoorlijk ongerust.

Ik heb het gevoel dat onze lokale politieke leiders het belang van de nieuwe gemeenteraad behoorlijk onderschatten. De laconieke soms hooghartige houding van de diverse landelijke partijen, die er van overtuigd lijken dat het samenvoegen van hun afdelingen Noordwijk en Noordwijkerhout zonder meer zullen leiden naar zetelwinst, noem ik naïef. Lokale Noordwijkse partijen blijken nog erg zoekende. Want daar blijken nog geen vastomlijnde uitgangspunten geformuleerd. En zo die er wel zijn, blijken ze niet gebaseerd op realisme en niet gericht op 'wat goed is voor fusiegemeente Noordwijk'.
Het gaat natuurlijk doodeenvoudig om de politieke macht, het mogelijk leveren van wethouders en dus het aantal te veroveren zetels. Het lijkt erop dat kiezers weer in de maling gaan worden genomen. Met kieslijsten vol met Noordwijkers die nooit van plan zijn om politiek actief te zijn. Maar verleid worden door handige partijjongens. Simpelweg om het feit dat zij via clubjes, verenigingen of organisaties zich verzekerd weten van een grote groep stemvee.

Dit is niet alleen verwerpelijk is maar draagt ook niet bij aan een serieuze aanpak van de politieke toekomst. De populariteit bij een voetbalclub, de surfclub, de grote wijkvereniging of de georganiseerde culturele subsidieslurpers is natuurlijk alles behalve een garantie voor politiek besef of bestuurlijke kwaliteiten. Dat is in de afgelopen perioden soms tot schade en schande wel gebleken. Het simpele denken dat men het uitoefen van raadlidmaatschap er wel even bij kan doen om daarna tot de ontdekking te komen dat het tegen valt leverde de laatste jaren een tsunami van zetelwisselingen op.

Ik heb daarom een boodschap voor de mensen die op de lijstjes staan van de Popie Jopie campagneleiders. Meedoen in de lokale politiek is wel vrijwillig maar natuurlijk zeker niet vrijblijvend. Raadslid wordt je liefst met enige ervaring in de lokale politiek en voor minimaal 4 jaren. Zij die zonder schaamte voor het einde van de 4-jarige periode afhaken verdienen onze hoon. Aan de hooghartige besturen van kiesverenigingen en politieke partijen zou ik willen zeggen: 'selecteer kandidaten op hun bekwaamheid en niet op hun populariteit. En neem als uitgangspunt dat de taak er is om dienstbaar te kunnen zijn aan de gemeenschap.' Politieke macht is OK. Maar met de juiste mensen op de juiste plaats. Met hoge eisen aan raadsleden en zeker aan wethouders. Let wel, de politiek bekwame Noordwijkerhouters maken zich nu al op om die hooghartige Noordwijkers eindelijk eens een loer te kunnen draaien.

Ruimte voor nieuwe agrarische ontwikkeling

boerderij n Koeien nemen kennelijk bij raadsleden een speciale plaats in. Zeker als het gaat om ter visie leggen van plannen die niet voldoen aan het ter plaatse vigerende bestemmingsplan. Naar grote gebouwen voor mensen wordt nogal eens kritischer gekeken.

Het ging in dit geval echter om de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe zoogkoeienstal aan de Hoogeveenseweg. De op het perceel aanwezige bestaande stallen, samen goed voor 270 m2, worden gesloopt en daarvoor in de plaats wil men 1 stal met een oppervlakte van 720 m2 bouwen. Het betreft dan een zogenaamde halfopen potstal voor de winterstalling van circa 125 koeien. Dat in dit geval het gebouw veel groter is dan het bestemmingsplan toestaat bleek alleen voor Carry Cramer (PvdA/GL) een punt van aandacht. 'We lopen hiermee kans op precedentwerking', merkte zij op.

Verder was een belangrijk deel van de raad lovend. Puur bleek bij monde van Taetske Visser zelfs veeteeltdeskundig. 'Ik word hier heel erg blij van. En ik kan u verzekeren, het zijn prachtige koeien', was haar pleidooi.
Van Bockhove (LSN) was kritischer en wilde wel een lans breken voor de mogelijkheid van paardenstallen in het gebied. 'Als het wat anders betreft dan wachten we eerst nadrukkelijk op de inspraak en luisteren wat iedereen er van vindt. In dit geval doen we bij voorbaat al zo enthousiast dat we dat eigenlijk gewoon over willen slaan', sneed eigenlijk best hout.

Dick Gütlich (D66) wilde hierbij echter nadrukkelijk het onderscheid maken tussen bedrijfsmatige agrarische activiteiten en het als hobby houden van dieren zoals bij paardenstallen het geval zou zijn.
Het CDA was bij monde van Theo Alkemade ook positief en hij hoopte op een gunstig effect op de bijenpopulatie. De raad ging dan ook akkoord met het vrijgeven voor ter inzage leggen.

Sint Jeroensweg gaat na 65 jaar op de schop

wegwerk n Uitvoering van het Noordwijkse Integraal Afvalwaterketenplan voorziet in een jaarlijkse inspectie van delen van het riool zodat er zicht wordt gehouden op kwaliteit en onderhoudsstatus.

Dit jaar is er naast de geplande uitvoering in Boerenburg tevens aandacht voor het 65 jaar oude riool onder de Sint Jeroensweg. Waaraan nu groot onderhoud moet worden uitgevoerd. Hierbij wordt ook inrichting van deze verbindingsweg, inclusief bestrating, parkeervakken en openbaar groen, in een integrale aanpak uitgevoerd. Zoals gebruikelijk werden er geen bedragen genoemd in de voorstellen van het college maar krijgen de burgers slechts de kruisjes voorgeschoteld.
Raadslid Elvader hekelde de lange tijd dat onderhoud werd uitgesteld. Wethouder Salman verklaarde dat dit groot onderhoud nu pas noodzakelijk is. Omdat het allemaal nog steeds veilig is en er geen situaties zijn waar men door de weg heen zakt.
Theo Alkemade (CDA) kreeg nog geen antwoord op zijn vraag op welke manier het parkeren langs de weg zal worden geregeld. Wethouder Salman kon slechts mededelen dat hierop nog op wordt gestudeerd. Maar hij zegde wel toe dat hij de gemeenteraad van de ontwikkeling op de hoogte zal houden. Wat betreft de inrichting is de bestaande Uitwerking Visie Openbare Ruimte (UVOR) het uitgangspunt. Deze visie geeft een beeldomschrijving van het principe ontwerp, de gewenste materialen alsook de gewenste kleuren in deze openbare ruimte. De raad ging daarop akkoord met het gevraagde krediet.

Ton Donders is de Noordwijker van het jaar

De diaconieën hebben 98 kerstattenties en 157 kerstpakketten samengesteld. | Foto: PR

n 'Onze naasten zijn simpelweg de mensen om ons heen.'

gala n Tijdens het jaarlijkse Nieuwjaarsgala is er de traditionele verkiezing van 'de Noordwijker van het jaar'. Sinds zijn aantreden uitgereikt door burgemeester Rijpstra. Die in zijn toespraak nog eens benadrukte dat de drie genomineerden, te weten Hugo van der Niet, Hans Melchers en Ton Donders alle drie vertegenwoordigers zijn van het geweldige vrijwilligerskorps dat op allerlei terreinen in de gemeenschap actief is.

Ton Donders werd uitgeroepen tot de Noordwijker van het jaar. | Foto: Wim Siemerink

Door Wim Siemerink

Het werd uiteindelijk Ton Donders die werd uitgeroepen tot 'de Noordwijker van 2017'. Voor hem waren er de trofee, de bloemen en de taart.
De heer Donders, die is op velerlei terrein heel actief is in de samenleving, reageerde enigszins verbaasd. Maar benutte wel de gelegenheid om de gasten in Huis ter Duin te laten weten dat naastenliefde betuigen eenvoudig is en zei: 'Spreek mensen eens gewoon aan, sla eens een arm om een schouder of geef een aai over een bol. Want onze naasten zijn simpelweg de mensen om ons heen.'

Na afloop spraken we nog even met de enthousiaste winnaar. 'Toen ik een telefoontje kreeg dat ik was genomineerd, dacht ik aan een grap. Maar dat bleek dus een serieuze zaak te zijn', aldus Ton Donders. Die kon bevestigen dat hij op allerlei terreinen als vrijwilliger actief is. Zo staat hij op de zaterdagen van 's ochtends 8 tot 's avonds 9 uur in de keuken op de Duinwetering. Exploiteert daar inmiddels als kok 'de gezonde keuken'. Evenzo is hij als kok actief bij 'Reuring' en in het Trefpunt. Jaarlijks begeleidt hij een groep gehandicapten tijdens de wandelvierdaagse.

Hij merkte tevens op dat er meer is: 'Om ons heen zijn heel veel kwetsbare ouderen. Zij hebben aandacht en steun nodig om niet het slachtoffer te worden van uitbuiting'. Hij legt uit dat hij heeft vastgesteld dat organisaties zoals bijvoorbeeld De Vriendenloterij niets vermoedende mensen met een zeer hoge leeftijd en met een minimaal inkomen heimelijk verleiden tot deelname, die daardoor in problemen raken.' Noordwijker van het jaar', Ton Donders, heeft daar geen goed woord voorover en maakt zich sterk om in die gevallen ook een helpende hand te bieden.

Kerstpakkettenactie was groot succes

Kerstactie n De diaconieën van de Protestantse Kerk Noordwijk en de Parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee hebben in 2017 opnieuw een Kerstpakkettenactie georganiseerd.


De actie was gericht op twee doelgroepen, namelijk ontvangers die juist wat extra aandacht nodig hebben tijdens de Kerstperiode en ontvangers die juist een materiële behoefte hebben. Aan de vertrouwenspersonen is gevraagd om bij de aanmelding daar onderscheid in te maken. Daarnaast is er gevraagd om aan te geven of het gezinnen met kinderen onder de tien jaar betreft, daarvoor werd iets extra's gegeven. Daar is goed op gereageerd.


Toen de aanmeldingen binnen kwamen, bleek opnieuw dat van de Kerstattentie meer werd voorgesteld dan werd verwacht. Uiteindelijk betrof dat 98 stuks van de voordrachten. Voor een kerstpakket werden 163 mensen voorgedragen, waarvan 38 gezinnen met kinderen. Totaal dus 261 aanmeldingen, terwijl we uitgegaan waren van een totaal van 225 aanmeldingen. Met name de Kerstattentie wordt als waardevol gezien, hieruit blijkt immers dat er aan deze mensen wordt gedacht tijdens de feestdagen.

Uiteindelijk zijn er 98 kerstattenties en 157 kerstpakketten samengesteld. Een totaal van 255 stuks. De kerstattenties hebben allemaal een bestemming gekregen. De gezinnen met kinderen ontvingen ook een kindertasje. Voor het inpakken van de pakketten en de bezorging konden we rekenen op een flink aantal medewerkers, waaronder wederom nieuwe vrijwilligers.
Van de kerstpakketten kon een klein aantal niet worden bezorgd omdat we de mensen meerdere malen niet thuis troffen. De voedingsmiddelen uit deze 7 pakketten zijn naar de Voedselbank gebracht.


Voor het financieren van de Kerstpakkettenactie ontving men veel giften, waarvoor hartelijk dank aan de gevers.

Samengevat kan men terugkijken op een geslaagde kerstpakkettenactie.

Ruimtevaart centraal

Jaap en Corry Oostdam vierden hun diamanten bruiloft. | Foto: Ina Verblaauw

ruimtejaar n In Noordwijk staat het evenementenprogramma van 2018 volledig in het teken van de ruimtevaart. En dat is een weloverwogen keuze. Want de ruimtevaart is niet alleen belangrijk voor de Noordwijkse economie. Ook bij de provinciale en de landelijke overheid is er steeds meer aandacht voor de kennis die er op dit gebied is.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd in de raadzaal het nieuwe, door John Asselbergs ontworpen logo, officieel uitgerold. Burgemeester Rijpstra werd daarbij bijgestaan door een heuse astronaut die zo maar even uit de lucht kwam vallen. Hiermee werd duidelijk gemaakt dat Noordwijk van het evenementenseizoen opnieuw veel werk wil maken.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd Noordwijk uitgeroepen tot City of Space. | Foto en tekst: Wim Siemerink


Space Expo

Directeur Rob van den Berg van het Noordwijks Space Expo stond daar met enige trots bij. Hij vertelde ons heel erg blij te zijn met de keuze voor ruimtevaart. Evenzo met het feit dat Internation Space University hier 'a sizzling summer of space' als studieprogramma gaat uitvoeren.
Space Expo zelf gaat een aantal grote publieksevenementen organiseren. Zo komt er een bijeenkomst met een ruimtevaartpanel waarbij het publiek onder andere de gelegenheid krijgt vragen te stellen. Rob van den Berg hoopt dat hierbij Edwin Eugene Aldrin, na Neil Armstrong de tweede man op de maan, aanwezig zal kunnen zijn.


Projecten voor scholen

Verder komen er bijzondere projecten voor scholen en zal er op de K.W. Boulevard op de Walk of Space, met daar handafdrukken van onze ruimtehelden, dit jaar de eerste vrouwelijke handafdruk worden bijgeplaatst. En wel van Samantha Cristoforetti. Die haar eerste ruimtevlucht had in 2014 met Sojoez TMA-15M.
Bijzonder veel belangstelling wordt verwacht bij een nieuwe activiteit. Dit betreft het lanceren van miniatuurraketten. Demonstratiemodellen, die maximaal 100 centimeter hoog zijn, worden daarbij in het bijzijn van publiek geheel in stijl gelanceerd.

Verder vertelt Rob van den Berg dat Space Expo graag bereid is om met ideeën van Noordwijker aan de slag te gaan en volledig open te staan om samen te werken in de uitvoering van ruimtevaartevenementen. De gemeente Noordwijk biedt mogelijk daarbij een financiële helpende hand. Want juist 2018 geeft inwoners de ruimte om gezamenlijk een geslaagd en breed gedragen evenementenjaar te realiseren.

Echtpaar Oostdam 60 jaar getrouwd

Diamant n Op 31 december 1957 trouwden ze voor de wet en 7 januari 1958 in de St. Jeroenskerk. Jaap Oostdam en Corry van Went vierden zondag hun 60-jarig huwelijksfeest in De Witte Raaf. De locatie is een logische keuze. Op deze plek groeide Jaap op in een gezin met acht kinderen op de toen nog boerderij en bollenbedrijf. Samen met tweelingbroer Gerard en oudere broer Hein ontwikkelde Jaap vanaf 1959 langzaam aan horeca-activiteiten bij het bedrijf toen het toerisme een in opgang kwam.

Door Ina Verblaauw

Het echtpaar leerde elkaar kennen in Leiden. Jaap kwam samen met een oom terug van de koeienmarkt en Corry was aan het winkelen op de Botermarkt. "Dat is een mooi meisje" dacht Jaap toen hij Corry zag. "Dat is er één van Gerrit van Went van het Lindenplein", aldus de oom. Ze maakten kennis en na hun huwelijk ging Corry ook werken in het horecabedrijf. "Dat was voor die tijd best vooruitstrevend. De meeste vrouwen stopten met werken als ze gingen trouwen; ik werkte volop mee. Ook toen we kinderen kregen bleef ik werken. Samen met Jaap in de keuken van het horecabedrijf".

De horeca is hard werken. De twee kinderen Eric en Brigitte, opgegroeid in De Witte Raaf, zagen hun ouders niet altijd, al waren ze wel altijd dichtbij. Vakanties samen was er niet bij. Het echtpaar kon pas vakantie nemen in het naseizoen, als de kinderen op school zaten. Na hun pensionering gingen ze voor het eerst met hun kinderen op vakantie. "De keuze was aan de kinderen". Het werd een mooie vakantie van twee weken op Aruba.
Het echtpaar woont nog steeds op steenworp afstand van het horecabedrijf. "Een beetje tuinieren en elke dag wandelen, want we zijn echte buitenmensen, maar Jaap kijkt altijd nog wel naar het aantal auto's op de parkeerplaats", zegt Corry met pretoogjes. De kinderen wonen allebei in Noordwijk en komen regelmatig op bezoek. "Een bezoek aan onze ouders voelt nooit een verplichting", aldus Eric. "En als we iets te vieren hebben, doen we dat ook", voegt dochter Brigitte eraan toe.

Ontwikkelingsfonds voor toerisme in Noordwijk

naamsverandering n De Stichting Adviesraad en Vastgoedbeheer VVV Noordwijk (St.A&V) is van naam veranderd en heet nu Stichting Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk. Afgekort TON.

De stichting was eigenaar van het pand Grent nummer 8, waarin het voormalige VVV-kantoor en later het Visitor Center waren ondergebracht. Het gebouw werd, na eerdere pogingen tot vervanging en nieuwbouw op dezelfde locatie, in september 2016 aan Bonnike Makelaardij verkocht.

Vanuit de exploitatie van het pand werd aan de Stichting Noordwijk Marketing jaarlijks een aanzienlijke huursubsidie verstrekt als toenmalige invulling van de statutaire doelstelling: 'het stimuleren van de toeristische ontwikkeling van Noordwijk.'
De doelstelling van de stichting TON is geheel in lijn gehouden met de oorspronkelijke. Het bestuur heeft dan ook besloten om de door de verkoop vrijgekomen middelen aan te wenden als jaarlijks te verstrekken subsidie(s) aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de toeristische ontwikkeling van Noordwijk, in economische en/of culturele zin.

Dit betekent dat er jaarlijks, naar verwachting gedurende 10 tot 12 jaar, een subsidiebedrag beschikbaar is van maximaal € 75.000,-. Twee keer per jaar kunnen projecten worden ingediend, tussen 1 januari en 15 februari en tussen 1 augustus en 15 september. Besluiten over de toekenning worden bekend gemaakt op uiterlijk, respectievelijk 30 april en 30 november.

De voorwaarden waaraan een project moet voldoen en de wijze van indiening zijn gepubliceerd in de website van TON (www.TONoordwijk.nl) die vanaf 01-01-2018 is gestart. Een greep uit enkele belangrijke voorwaarden: een project mag nog niet gestart zijn, er is altijd een tweede subsidieverstrekker of financier noodzakelijk. Daarnaast mag de subsidie niet gebruikt worden voor de dekking van exploitatiekosten.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door experts bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Ze doet haar werk onbezoldigd. Het bestaat nu uit: Henk Kok, voorzitter; Ewout Cassee, secretaris; Tom van Schie, penningmeester; Dolf Beuk, bestuurslid met een commerciële focus. In het afgelopen jaar is het bestuur versterkt met de bestuursleden Jeannette Kok, bestuurslid met een juridische focus en Jaap Visscher, bestuurslid met een financiële focus.

Oorkondes en diploma's voor brandweerlieden

brandweer n In de kantine vond op 5 januari de nieuwjaarsreceptie plaats van de Brandweer Noordwijk. Edo Groenendijk, clustercommandant Hollands Midden, ging in zijn nieuwjaarsrede in op de langdurige kabinetsformatie.

Door Ina Verblaauw

Voor het kabinet de wil om samen te werken vertaalde hij binnen het korps als samenwerken. "Verschillende afdelingen waren op sommige momenten te veel met zichzelf bezig en hadden onvoldoende kennis en begrip over onderwerpen die bij andere afdelingen speelden. Hier ligt een taak voor ons allemaal. Organisatieplannen zijn een basis, maar het is de mens die hier werkt, die het tot een succes maakt". Als geschenk ontving de Brandweer Noordwijk een klok. Symbolisch voor de paraatheid: 365 dagen per jaar, 24 uur per dag.
Dick Peter reikte samen met loco-burgemeester Gerben van Duin oorkondes en diploma's uit. Van Duin sprak, als oud-politieman, zijn waardering uit voor de warme band van de korpsleden onderling. Hij presenteerde de cijfers van het afgelopen jaar. Daaruit bleek dat het door de gemeente ingezette nieuwe campingbeleid zich vertaalt in minder incidenten in het buitengebied. Verder viel op dat de drukste maand in 2017 de stormmaand september was en niet december. Ook het feit dat sinds dit jaar 's Heerenloo onder Katwijk valt, veroorzaakte een daling van het aantal incidenten.
Een aantal korpsleden nam afscheid. Meestal door verhuizing naar buiten Noordwijk. Zij, die naar Noordwijkerhout verhuisden, werden even op de hak genomen. "Jullie dachten Noordwijk te ontvluchten, maar dat gaat door de fusie niet lukken". Opmerkelijk deze avond was het voorstellen van het aantal nieuwe korpsleden. Dat zijn er acht. Een positieve ontwikkeling binnen het Korps Noordwijk.
Bij het jaaroverzicht van de Personeelsvereniging bleek, aan de hand van de sociale activiteiten, hoeveel saamhorigheid er is onder de korpsleden. Een warm bad en één grote familie, waarbij de achterban zeker niet onvermeld bleef.

Genomineerden sportverkiezingen

De Sportraad heeft de nominaties voor de sportverkiezingen bekend gemaakt. De Noordwijker de genomineerden met hun prestaties in beeld. Deze week de sportprestaties.

Liesbeth ter Laak-Braun zwemt al ruim 30 jaar

'Ik heb grote bewondering voor mensen die doorzetten'

Liesbeth ter Laak-Braun zwemt al vanaf 1986. Zij is begonnen met de lange afstand 8 kilometer open water, die zij helemaal uitzwom. Bovendien is Liesbeth al vierentwintig keer Nederlands kampioen geworden met verschillende slagen en afstanden en gaat in januari hopelijk voor de vijfentwintigste keer goud halen.

Liesbeth ter Laak heeft met verschillende Europese en Wereld Masters Kampioenschappen meegedaan en behoorde daarbij bij de top 10. Wekelijks wordt er 2 à 3 keer gezwommen en nog extra geoefend op het duiken en het keerpunt.

Samen met haar man Wim ter Laak heeft ze in totaal in maar liefst veertien landen meegedaan met wedstrijdzwemmen.

Frans van den Berg, gezond bewegen bij De Beweegschool

Foto: Cor de Mooy

Als ik naar de beweegschool ga, dan weet ik dat ik een uurtje lekker ga sporten, zonder te moeten, alles kan en mag.
Frans sport sinds begin dit jaar twee a drie keer per week anderhalf uur in De Beweegschool. Hij doet alles in zijn eigen tempo: de fietsen zwaarder zetten, het kracht-apparaat bedienen en de hoogste levels halen op het balance board. Nooit klagen en alles zelf doen. De Beweegschool biedt ruimte voor bewegen en beleven zonder prestatie. Dit is een hele prettige omgeving voor mensen die wat moeilijker bewegen. Bewegen is voor iedereen goed, maar zeker voor mensen met Parkinson, zoals Frans. Iemand met de ziekte van Parkinson moet nadenken bij elke beweging door de verslechterde aansturing van de spieren vanuit de hersenen, waardoor bewegen moeizamer wordt. Sporten blijft heel belangrijk. Frans zegt zelf: ''Sport is goed voor je lichaam en geest, als je bijna 79 jaar bent, heb je niet meer van die ambities voor de toekomst. Hooguit het feit dat, zolang de Beweegschool bestaat, en het in mijn vermogen ligt, ik daar blijf sporten.''

Eerste padeltoernooi groot succes

Padel n Vorige week werd in Tennishal Vinkenveld voor het eerst een padeltoernooi georganiseerd. Het is pas vanaf oktober dat deze snelst groeiende sport van Nederland gespeeld kan worden in Noordwijk, maar sindsdien zijn al zoveel mensen enthousiast geworden dat de organisatie besloot een toernooi te organiseren.

Op de gloednieuwe padelbanen streden maar liefst 50 padellers tegen elkaar. Er werd in twee categorieën gespeeld: één schema met minder ervaren padellers en een categorie met echte wedstrijdspelers van hoog niveau. Onder de deelnemers waren veel beginnende padellers uit de regio, maar ook topspelers uit regio Rotterdam en Amsterdam schreven zich in.

Dames en heren speelden tegen en door elkaar. Zo waren er zelfs dames van het Nederlandse team aanwezig. Noordwijkers Kevin Noordermeer en Floris-Jan Hinnen, beiden verdienstelijk tennisser en trainers van TC Noordwijk, zijn sinds enkele maanden gegrepen door de nieuwe sport en werden de verrassende winnaar van het toernooi.

Het toernooi was een groot succes en zal deze winter nog vervolgd worden door weer een toernooi.

Kangeroe Klup houdt inlooptraining

CKV Fluks houdt zaterdag een inloop van de Kangoeroe Klup in de sporthal aan de Duinwetering. | Foto: PR

Korfbal n Op zaterdag 13 januari van 12.00 tot 13.00 is er een inlooptraining bij de Kangoeroe Klup van korfbalvereniging Fluks in de sporthal aan de Duinwetering. De Kangoeroe Klup is er speciaal voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar.

Spelenderwijs met sport bezig zijn is voor de Kangoeroes het belangrijkst. Rennen, springen, gooien, vangen en vooral veel lol hebben met andere kinderen. Het gaat er altijd sportief en enthousiast aan toe.

Voor de ouders zal er een kopje koffie klaar staan in de kantine.

Deze inlooptraining is geheel vrijblijvend. Kijk op www.ckvfluks.nl voor meer informatie over de Kangoeroe Klup en mail even naar de jtc@ckvfluks.nl voor vragen.

Dames MSV winnen van HVOS

handbal n Het nieuwe jaar was pas 7 dagen oud maar de competitie is al weer van start gegaan ook voor de dames van HV MSV. Tegenstander deze zondag was HVOS. Dit team staat eerste in de competitie.

MSV begon met 3 wissels aan de klus en de eerste aanval van HVOS leverde al een penalty op voor HVOS. De toon leek gezet. Emma Schepens scoorde daarna fraai uit de hoek de 1-1. Zo ging het een kwartier door, om en om scoren. Mede door doelpunten van Marloes Halvemaan, Samantha Godé en zus Joyce werd het 4-4. Het lukt MSV even om een kleine voorsprong van 2 doelpunten op te bouwen voordat HVOS weer langszij kwamen, 7-7. De ruststand werd uiteindelijk 8-8.
Na de rust was het eerst HVOS die scoorde maar Marloes maakte weer gelijk. Na een gelijke stand van 12-12 kon MSV eindelijk aan een eigen wedstrijd beginnen. Een aantal toegekende penalty's aan HVOS werden door keepster Sonja Loos uit het doelgehouden, ook en paar doelpogingen van doorgebroken speelsters werden met verve uit het doel gehouden.
Door doelpunten van respectievelijk: Emma, Joyce en Karin kon er enige afstand genomen worden en ook deze keer behouden blijven. In de laatste seconden kreeg HVOS nog een penalty die zij benutten en de eindstand bracht op 18-14 voor de dames van MSV.

Op zondag 21 januari spelen de dames uit tegen Roda'71 in Rotterdam.

Wandelvoetbal werd opgezet voor senioren uit Noordwijk, die nog sportief bezig willen zijn.

Foto: Cor de Mooy

Het sportief bezig zijn, het plezier en het sociale aspect zijn toonaangevend. De groep bestaat voor het grootste gedeelde uit oud SJC-ers boven de 50, die gezellig op woensdagmiddag een balletje willen trappen, waarbij de derde helft ook belangrijk is. Zo zeggen ze zelf: ''allemaal willen we bewegen en het liefst met een bal aan de voet.''

Rennen mag niet, want het blijft tenslotte wandelvoetbal. Het gaat vooral om plezier en bewegen.

Het spelletje blijft boeien. Het mooist blijft natuurlijk het scoren van een doelpunt of die mooie assist geven.

Flamenco in Cultuurcafé

Luna Zegers is zaterdag te zien en te horen in het Cultuurcafé. | Foto: Aldo Chacón

muziek n Zaterdag 13 januari is schrijfster en flamencozangeres Luna Zegers te gast in Het Cultuurcafé. Onlangs verscheen haar roman Solo, een uniek en persoonlijk verhaal over een Nederlandse vrouw die haar stem vond in de Spaanse flamencomuziek. Luna Zegers presenteert haar boek, natuurlijk met muzikale begeleiding.

Lonneke Zegers werd geboren in het Brabantse Overloon en groeide op in een liefdevol gezin. Maar in haar eindexamenjaar overleed haar vader aan een zeldzame erfelijke hersenafwijking. Niet veel later blijkt haar zus Marieke aan dezelfde ziekte te lijden; ook zij komt te overlijden. Ruim twee jaar daarna stierf haar moeder onverwacht aan kanker. Radeloos van verdriet zonderde Lonneke zich af, alle therapieën ten spijt. Pas toen ze op reis door India bij toeval kennismaakte met de Spaanse flamencomuziek, wist ze hoe ze uiting kon geven aan haar grote verdriet. Lonneke werd Luna en studeerde als eerste buitenlander ooit af aan het prestigieuze conservatorium van Barcelona. Als flamencozangeres vond ze een stem om haar bitterzoete levenslied te vertolken. In 2016 verscheen haar eerste cd 'Entre dos mundos'.

Een ieder is welkom zaterdagmiddag 13 januari om 15.00 uur in Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tickets (€ 5,-) zijn verkrijgbaar in Het Cultuurcafé/van der Meer en online via www.boekhandelvandermeer.nl

M25 genomineerd voor vrijwilligersprijs

nominatie n Sinds 7 december kan iedereen stemmen op de vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die kans maken op de Meer dan handen vrijwilligersprijzen. Het publiek kan kiezen uit ruim 150 landelijke en lokale projecten en vrijwilligers.

De organisatie (landelijk en lokaal) en vrijwilliger met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Alle projecten zijn te vinden op www.vrijwilligersprijzen.nl. Stemmen kan tot en met 30 januari.
Er worden prijzen uitgereikt in drie categorieën: landelijke vrijwilligersprojecten, lokale vrijwilligersprojecten en de VriendenLoterij Passieprijs, waarin een vrijwilliger van onschatbare waarde wordt beloond.
De winnaars ontvangen prijzen variërend van € 500 tot € 5.000. In elke categorie wordt een winnaar gekozen door een jury én een door het publiek dat t/m 30 januari via vrijwilligersprijzen.nl een stem kan uitbrengen op zijn of haar favoriete project en vrijwilliger.
Dit jaar speelden gemeenten een grote rol bij de aanmelding van lokale organisaties. Zij konden drie organisaties en één vrijwilliger aanmelden. Ruim 50 gemeenten meldden projecten aan. De gemeente Noordwijk meldde M25 aan.
De prijsuitreiking is op 2 februari.

Aan de slag met Veerkracht

mindfullness n Ieder mens krijgt te maken met uitdagingen, tegenslagen of ingrijpende veranderingen die een stevig beroep kunnen doen op je veerkracht. Hoe kun je voorkomen dat op zeker moment de rek eruit gaat? Een van de sleutels is goed omgaan met je zelf. Dat lijkt eenvoudig, maar het is een kunst. Om dit te leren is er op 18 januari om 20.00 uur een avond in De Vinkenhof.

Frank Jonker, personal coach en mentor bij MGI coaching zal ons deze avond uitleg geven over een aantal basisprincipes in de mindfullness (beoefenen van aandacht) en hoe mensen in zijn coachingspraktijk hiermee weer op de been zijn gekomen. Aan de hand van een aantal individuele oefeningen en interactieve werkvormen zullen we zelf ontdekken hoe we onze innerlijke spankracht kunnen vergroten door goed om te gaan met onszelf. Deelnemers ervaren dat kleine veranderingen een wereld van verschil kunnen maken.

Aanmelding bij ds. Petra van der Burg via ds.p.vdburg@gmail.com of tel. 06-18409727.

Cursussen in Atelier Joke Zee

Tekenles n Op woensdag 17 januari start Joke C. Bos weer met het geven van cursussen in haar atelier. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom.

De ochtendcursus (9.30-12.30 uur) en middagcursus (13.30-16.30 uur) bestaan uit 8 lessen. De eerste vier lessen wordt er getekend en de laatste vier geschilderd n.a.v. uiteenlopende opdrachten: werken naar de waarneming afgewisseld naar thema, concept of idee.
De begeleiding is individueel en benadrukt het ontwikkelen van eigen stijl. Joke besteedt veel aandacht aan het ambacht en bepreekt de voorbeelden uit de kunstgeschiedenis en media als inspiratiebron.

Aanmelden en info via tel. 06-15521912 of joke.bos99@gmail.com. www.jokecbos.nl

Het Plekje van de Week

kunstquiz n Dit plekje van de week, gemaakt door Hans Berkhout, is te zien in de etalage van Galerie Atelier Kloosterplein. Kloosterplein 22.

Kijk voor het hele schilderij op www.denoordwijker.nl en raad wat dit is. Wie deze locatie herkent, kan zich melden bij Galerie Atelier Kloosterplein en krijgt het werk gratis drie maanden in bruikleen. Tipje van de sluier: geschonken door oud-burgemeester op eigen plein.

De oplossing van vorige week was 'de kop van de Hoofdstraat'.

Winnaars Najaarsactie

NOV n De winnaars van de vijfde week van de Najaarsactie zijn bekend.

mevr. van der Zalm, J, Molegraafstraat 17, Noordwijk
dhr. van Schie, Bremkant 4, Noordwijk
fam. de Jager, Fluitekruid 24, Noordwijk
mevr. van Doorne, Beethovenweg 20A, Noordwijk
mevr. Van der Veen, Pr. Bernhardstraat 23, Noordwijk
fam. Van de Wetering, Zwarteweg 2, Noordwijk

De prijswinnaars kunnen de € 100.00 shop tegoed 9 januari om 20:00 uur ophalen in Hotel Royal, waar zij daarnaast nog kans maken op een fiets

cultuur & uitgaan

Iedere maandag
• Open Tafel; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 12.15 uur - 13.00 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl
• Stilte als golflengte van de ziel - Ellen Spaargaren; Palliam, Kerkhofkapel, Gooweg 37. Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl

Iedere derde maandag van de maand
• Arthouse Select; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Informatie over prijzen en films op www.demuzenoordwijk.nl

Dinsdag t/m zondag
• Bewonder de Soyuz-capsule André Kuipers bij Space Expo; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: dagelijks 10.00 - 17.00 uur (tijdens vakantieperiodes ook op maandag geopend). Entree prijzen zie www.space-expo.nl

Iedere dinsdag
• Digitaal spreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 -16.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl
• 'Bij Wilma' van BO; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 16.30 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl

Iedere woensdag
• Breek in de Week; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. Entree gratis. www.palliam.nl
• De Breischool; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl
• Voorleesmiddag kinderen 4 - 7 jaar; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl

Iedere donderdag
• Taalspreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 11.00 -12.30 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl

Iedere zaterdag en zondag
• Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen. Tijd: zaterdag 15.00 -18.00 uur, zondag 10.00 - 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl

t/m 14 januari
• Noordwijk Winterwonderland; Kon. Astrid Boulevard 104. Tijd: dagelijks geopend, voor actuele openingstijden www.noordwijkwinterwonderland.nl Entree € 6,00 (toegang schaatsbaan & schaatshuur)

11 januari
• Ton Kas - Kakmaker; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 21,50.


12 januari
• Bingo-avond Noordwijk Winter Wonderland; Noordwijk Winter Wonderland, Kon. Astrid Boulevard 104. Tijd: 20.00 uur. Deelname € 20,00 voor 10 ronden.
• Marijn Brouwers - The Chet Baker Room; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree gratis (voor deze voorstelling bepaalt u zelf achteraf de prijs, u kunt gratis naar binnen en achteraf betaalt u wat u de voorstelling waard vond).


13 januari
• Op sterk water - HOTEL; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 21,50.
• Flamenco - Luna Zegers; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Entree € 5,00.


16 januari
• Exhibition on the Screen - Canaletto & the Art of Venice; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 11.00 uur. Entree € 19,00.
• Rigoletto - Royal Opera House; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 19,00.

17 januari
• De Partizanen; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 18,00.


19 januari
• De vijfde van…..Vuile Huichelaar; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 22,00.


20 januari
• Buurman & Buurman - A JE TO!; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 uur. Entree € 19,95.
• De #SterkeVerhalen van Soul2Soul; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.00 - 20.00 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom).


21 januari
• De Flexwinkel MTB Beachrace 2018; strand thv Koningin Wilhelmina Boulevard. Tijd: 10.00 - 15.00 uur. Deelname € 20,00 (voor licentiehouders) € 22,50 (recreanten).
• NSL Trailrun; Start & finish Piet Florisdal, Randweg 25. Tijd: 11.00 uur. Deelname € 6,00 (voor-inschrijving) € 7,00 (na-inschrijving).

EXPOSITIES

• t/m 10 januari
Expositie Kunstschildersvereniging Pictura; Gezondheidscentrum Wantveld, Wantveld 9. Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur
• t/m 27 maart

Expositie Hoed je voor de vrouw; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag van 11.00 - 16.00 uur. Entree: volwassenen € 5,00, Kinderen van 5 tot 12 jaar € 2,50.

Protestantse Gemeente Noordwijk

Vrijdag 12 januari

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. P. van der Burg

WZC Jeroen

16.00 uur: mw. Pieta Landweer

Zondag 14 januari

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. P. van der Burg, HA, m.m.v. Prot. Kerkkoor
19.00 uur: Vesper, ds. P. van der Burg, m.m.v. Vesperkoor

Buurtkerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, Doopdienst

Ichthuskerk         

10.00 uur: : ds. J.A.J. Pater

17.00 uur: ds. G.M. van Meijeren

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: mw. C. de Peuter

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 14 januari

10.00 uur: dhr. H. de Raaf

Rooms-Katholieke kerk

Kerkhofkapel
Dinsdag 16 januari

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Maria ter Zeekerk

Woensdag 10 januari

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zaterdag 13 januari
19.00 uur: Woord- & Communieviering, M. Claassens

Sint Jeroenskerk

Zondag 14 januari

10.00 uur: Eucharistieviering, A. Goumans

WZC Jeroen

Vrijdag 12 januari

18.30 uur: Eucharistieviering, kardinaal Simonis

Centrum De Ark

Zondag 14 januari

10.00 uur: Br. J. Nugter

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135.

Donderdag 11 januari: Vogelverwennerij: kopje/slinger/dennenappel. Meedoen kost € 1,50.

Vrijdag 12 januari:
10.00-12.00 uur:
Vogelverwennerij: kopje/slinger/dennenappel. Meedoen kost € 1,50.
12.00-13.00 uur: Sport & spel en creatief café,
Om 13.00 uur is er soep te koop voor € 2,00.

Dinsdag 16 januari
09.45 uur: Naar Merel, mentaal fit, locatie de Vonk, Westeinde 94. Inloop: 9.30 uur, start 9.45 uur. Kunst met klei. Meedoen kost € 2,00.
12.30 uur: Linda maakt hete kip, salade en Turks brood. Graag aanmelden via tel. 06-50610135. Aanschuiven kost € 3,00.

Elke dinsdag: budgetchoach Regina voor vragen en gratis ondersteuning op financieel gebied.

Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring.

Elke dinsdag en donderdag is er creatief café.

Elke laatste vrijdag van de maand gratis stoelmassage van Massagepraktijk Heliodoor of Stoelyoga van Yoga-Puur.

Vermist

27 december: Joseph de Veerstraat; cyperse poes van 7 jaar; niet gechipt

30 december: Vinkeveld; "Guus", rood cyperse kat; chip onbekend

Gevonden

6 januari: Schoolstraat: zwart witte-kater met opvallende halsband is niet gechipt

Dier kwijt? Kijk dan op www.dierenasielnoordwijk.org en onze facebookpagina en www.amivedi.nl. Tel. Dierenopvangcentrum Noordwijk: 071-3616698.

De openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur.