De Noordwijker

11 augustus 2020

De Noordwijker 11 augustus 2020


Hoopvol voor volgend jaar

Vlnr: Jaap Liethof, Roberto ter Hark, Dirk Hoogervorst, Bloemenkoningin Sammy Filippo, Alfons Morssink, Jessica Keet en Marjolein van der Jagt. | Foto: WS

bloemenzee n Met Noordwijk nadrukkelijk in de ban van het zontoerisme stond op de Noordwijkse Boulevard, pal voor Hotel Oranje, een prachtige en opvallend glimmende Nissan Duke de coupé crossover. Getooid met een arrangement van prachtige zomerbloemen.

De mensen die zich vergaapten aan deze door Jessica Keet gearrangeerde ‘bloemenkunst’ konden lezen dat de uitgestelde bloemenevenementen volgend jaar gewoon weer op de agenda zullen worden geplaatst. Tijdens een terplekke door de stichting Bloem en Zee georganiseerde persbijeenkomst waren er sponsoren, bestuurders van de Rijnsburgse ‘Flower Parade en wethouder Roberto ter Hark aanwezig. Zij werden verwelkomt door gastheer/directeur Jaap Liethof die zijn bewondering uitte voor de passie waarmee ‘Bloem en Zee’ zich al 25 jaar actief inzet voor de Bloemenbadplaats Noordwijk. Voorzitter Alfons Morssink somde evenementen op die in Noordwijk inmiddels niet kon worden uitgevoerd. Voor de actualiteit ging het daarbij om het traditionele Bloemenfestival en de Flower Parade. Morssink bleek hoopvol en bevestigde nog eens dat wanneer het volgend jaar allemaal weer normaal is alles weer gewoon gaat plaatsvinden.

Ter Hark reageerde daar heel positief op. Hij roemde de creativiteit en de vasthoudendheid van het corsobestuur Rijnsburg en stichting Bloem en Zee. Hij zegde vanuit de gemeente een vroegtijdige vooruitblik richting 2021 toe. Waarbij de ervaringen van nu moeten worden betrokken.

Voorzitter Dirk Hoogervorst memoreerde dat zijn bestuur al snel het besluit nam om de Flower Parade van dit jaar uit te stellen. Hij liet weten dat ook in Katwijk en in Rijnsburg er eveneens ‘corsowagens’ werden opgesteld. En dat daartoe een campagne op de sociale media en in de kranten werd gestart.

Om ook de strandgasten vloog er zaterdag en zondag een reclamevliegtuig met info boven de overvolle stranden van Noordwijk, Katwijk en Wassenaar.


Tenslotte kondigde ladyspeaker Marjolijn van der Jagt het fotomomentje aan. Waarna er door de aanwezige sponsoren en bestuurders nog even werd nagepraat over de gevolgen van ‘het virus’ en de kansen die er volgend jaar weer zijn.

Volgende week geen krant

redactie n De Noordwijker slaat een weekje over. De eerstvolgende krant rolt op dinsdag 25 augustus weer bij u op de mat. De website, www.denoordwijker.nl, gaat natuurlijk wel gewoon door. Kopij, tips aankondigingen etc. kunt daarom blijven sturen naar redactie@denoordwijker.nl

>Gevaarlijke muien

strand n Grote drukte, een aflandige wind, sterke stroming en gevaarlijke muien was het beeld zondag op het Noordwijkse strand. Vrijwilligers van de NRB hebben 18 mensen uit zee worden gered. Halverwege de middag werd de rode vlag gehesen en gold een zwemverbod.

Column n Duinenpraat

Column n Duinenpraat

Mark Rutte op bezoek in Noordwijk

Ik heb genoten van het museum!'

Borden oude Jeroen

gerestaureerd

Spannende tijden voor de kwekers

Mark Rutte onder de indruk van Atlantikwall Museum

Mark Rutte met het bestuur van Atlantikwall Museum Noordwijk. Foto: pr

bezoek n Premier Mark Rutte heeft zaterdag 8 augustus op uitnodiging een privébezoek gebracht aan het Atlantikwall Museum Noordwijk.

De minister-president liet zich uitgebreid informeren door het bestuur en de aanwezige vrijwilligers over de totstandkoming van het museum, de verrichte werkzaamheden, de verdere plannen en de grote betrokkenheid van de vrijwilligers.


Blijk van waardering

Hij bleek onder de indruk van hetgeen al is bereikt en de mogelijkheden om in het Noordwijkse museum mensen en schoolklassen de oorlog te laten ervaren.

Voorzitter Victor Salman van het museum is uiteraard buitengewoon verheugd over het bezoek van Rutte: “Dat is een opsteker en een blijk van waardering voor ons museum én voor onze ruim 50 vrijwilligers. Het is heel mooi dat de minister-president in deze drukke en door corona beheerste tijden juist ons museum bezoekt. Tegelijk was op deze tropische dag ons ondergrondse gelegen en daardoor koele museum natuurlijk een hele goede keus!”


Studie Geschiedenis

Zoals bekend volgde Rutte een studie geschiedenis aan Rijksuniversiteit Leiden. Deze professionele achtergrond bleek ook wel tijdens de rondleiding. Daarnaast was het mooi dat hij met alle vrijwilligers een praatje maakte en hiervoor ook uitgebreid de tijd nam. Na afloop van het bezoek werd door voorzitter Salman als herinnering het boek “Batterij Noordwijk” aan Rutte aangeboden.

De woorden van Mark Rutte in het gastenboek zullen alle betrokkenen bij het museum nog verder inspireren: “Genoten van de rondleiding. Dit kan alleen met liefde, vriendschap en doorzettingsvermogen.".

>Noordwijkse jongeren krijgen steun van SchuldHulpMaatje

n Cursus Money Fit moet problemen voorkomen

financien n Mogelijke financiële problemen bij jongeren, veroorzaakt door laagdrempelige aanbiedingen van leningen via het internet, waren voor raadslid Kim van Eeden aanleiding om bij wethouder Salman aan te dringen om in actie te komen. Een motie daarover werd na toezeggingen van de wethouder Salman nog even niet in stemming gebracht. Want hij bleek bereid onderzoek te doen naar de huidige situatie en dan voornamelijk gericht op jongeren beneden de 18 jaar.

Het onderzoek kwam er en heeft opgeleverd dat er cijfermatig weinig of niets over mogelijke schulden bekend is. Benodigde cijfers worden door het lokale ambtelijk apparaat niet geregistreerd. Het enige wat het ‘onderzoek’ heeft opgeleverd zijn oude cijfers van de GGD die overigens ook nog eens de leeftijdsgroep 19 tot 24 jaar in de gehele regio betreffen.


Geen concrete cijfers

Ondanks alle inspanningen en de vele geuite vragen in het verleden, zijn er dus geen concrete cijfers over Noordwijk.

De wethouder geeft een schot voor de boeg puur vanuit de regionale cijfers en dat levert op dat er op basis van 2016 nu in Noordwijk ongeveer 150 jong volwassenen in ernstige financiële problemen zouden kunnen zitten. De wethouder rekent er echter op dat het schuldenprobleem in Noordwijk best wel meevalt.


Geen signalen

Hij baseert dit op het feit dat het jeugd- en jongerenwerk en de intergemeentelijke sociale dienst (ISD) aan hem meldden dat er geen signalen in die richting zouden zijn ontvangen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit de politiek voldoende gerust stelt. Hoewel er volgens het college wel al groepsgerichte financiële voorlichting bestaat. Om hiermee jongeren, voornamelijk die tussen 12 en 23 jaar, bij te brengen wat de consequenties kunnen zijn van schulden. Bovendien wordt nog deze maand door SchuldHulpMaatje Noordwijk een cursus 'Money Fit' opgestart. Deze cursus is dus specifiek gericht op jongeren en dreigende schulden.


Pilot

De gerichte opdracht in de zwevende motie van Kim van Eeden (Lijst Salman) was om een pilot in te richten, om de jongeren die het betreft, binnen 3 jaar uit de schulden te halen. Een tweede opdracht luidde tevens vast te stellen hoe andere gemeente er mee omgaan en bovendien welke kosten aan zo’n pilot verbonden zijn. Antwoorden hierop zijn niet duidelijk gegeven. Het lijkt waarschijnlijk dat het onderwerp dus nog een keer op de agenda zal worden geplaatst.

De Schelft moet carnaval vieren toekomstbestendig faciliteren

Het jaarlijkse tonknuppelen in Noordwijkerhout. | Foto: archief OV Foto: archief

n Functionaliteit sport(ieve) evenementen centraal

Noordwijkerhout n Het is voor de kern Noordwijkerhout belangrijk dat De Schelft zijn rol blijft vervullen als sociaal maatschappelijk centrum. Wethouder Sjaak van den Berg noemt het een geliefde plek waar heel veel Noordwijkerhouters mooie herinneringen aan hebben.

De Schelft in Noordwijkerhout. | Foto: archief. Foto: pr

De Noordwijkerhoutse wethouder met sportaccommodaties in zijn portefeuille is dan ook op zoek naar een nieuwe toekomst voor de Schelft. En heeft daarvoor vooral draagvlak en betrokkenheid nodig. Er komt onderzoek naar de behoeften bij huidige en mogelijk toekomstige gebruikers. Om gezamenlijk die nieuwe toekomst voor de Schelft zeker te stellen en met name het carnaval vieren voor de komende decennia te faciliteren.


Gedateerd

Noordwijkerhout wil een plek waar sporters, verenigingen en bezoekers met plezier naar toe gaan. Dat staat nu ter discussie want het geheel is inmiddels behoorlijk gedateerd en van enige duurzaamheid is nauwelijks sprake.

Participatie van het maatschappelijk veld is natuurlijk niet de enige doelstelling.

In de toekomst moet de Schelft, zo lezen we in het plan van aanpak, weer functionele en vooral eigentijdse ruimte bieden aan sport in het algemeen en sportieve evenementen in het bijzonder.


Varianten

In deze fase gaat het nog onderzoek naar het scherp krijgen van uitgangspunten en het stellen van de juiste kaders. Al snel moet worden bekeken wat de voordelen zijn van de verschillende varianten die op tafel liggen en of ze wel of niet voldoen aan de geformuleerde ambities van gemeente en gebruikers. Natuurlijk moet er ook een toetsing komen van de ruimtelijke kaders en de impact op de omgeving bij uitvoering van de plannen en het gebruik in de toekomst.

En daarna zal het ook nog over geld gaan.

Want de financiering is een niet te verwaarlozen pijler onder de toekomst van de Schelft. De politiek eist een juiste controle van het kostenplaatje en het gemeenschapsgeld wat straks gaat worden uitgegeven.

Zoals in de toekomst eveneens het bewaken van budgetten van groot belang zal blijken.


Rapport moet begin december beschikbaar zijn

Maar vooralsnog komt er nu snel de tweede fase aan waarin, zoals al gemeld, gebruikers hun huidige en vooral ook toekomstige behoeften mogen inbrengen. Waarna varianten moeten worden geanalyseerd en beoordeeld op een serieuze haalbaarheid.

Begin december moet er een rapport beschikbaar zijn. Op basis waarvan de politiek moet kunnen beslissen of wederom investeren in een grote sportaccommodatie voor de gemeente Noordwijk nuttig en financieel haalbaar is.

>'Doe mee met het grootste Tonknuppelevenement van het Land'

Noordwijkerhout n "Zo konden we vorig jaar ons evenement nog aankondigen, dit jaar ziet het er helaas anders uit," laat de Oranjevereniging Noordwijkerhout weten.

"We kunnen gezien de huidige situatie met het coronavirus als Oranjevereniging geen evenementen, zoals we die met zijn allen gewend zijn, organiseren. Dat is natuurlijk erg spijtig maar we hebben in ieder geval wel een alternatief plan bedacht, in samenwerking met Bollenstreek Omroep, zodat we de het enthousiasme en de spirit van de Oranjefeesten in stand houden voor betere tijden."

De Oranjevereniging kwam ter ore dat trouwe tonknuppelaars in kleine groepen en op eigen terrein toch in een kleinere (en daardoor veiligere) setting willen tonknuppelen. "Alhoewel dit geheel voor eigen verantwoordelijkheid is, willen wij als Oranjevereniging Noordwijkerhout deze enthousiastelingen ondersteunen met tonnen en knuppels.

Deze kunnen wij tegen vergoeding beschikbaar stellen."

Mail naar: info@ovnwh.nl en laat de oranjevereniging weten over hoeveel deelnemers het gaat en het aantal tonnen dat nodig is. "Als Oranjevereniging dragen we echter geen enkele verantwoordelijk voor deze activiteiten en willen alle deelnemers en organisatoren met klem verzoeken om bij de activiteiten de RIVM maatregelen te respecteren en toe te passen."

>Greenport verkent haalbaarheid kleinschalige windturbines

duurzaam n Greenport Duin- en Bollenstreek zoekt ondernemers in het sierteeltcluster om met kleinschalige windturbines duurzame energie op te wekken.

Een eerste inventarisatie van deelnemers uit de teelt/broeierij, handel en export en logistiek in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen is deze week gestart. Dit haalbaarheidsonderzoek past bij de ambitie om als sierteeltcluster in 2040 klimaatneutraal te zijn en daarmee de klimaatdoelen van de overheid te ondersteunen.


Zon en wind combineren

In het landelijk gebied is een effectieve oplossing de combinatie van zon en wind om de energie op te wekken. Windenergie wordt (ook) opgewekt op momenten dat zonnepanelen minder opwekken (’s nachts en in de winter) en wordt geleidelijk over de dag geleverd. Dit levert naast de economische voordelen voor de ondernemer ook een voordeel op voor de netwerkbeheerder. Op het bestaande elektriciteitsnet kunnen nog kleinschalige windturbines worden toegelaten. Om te polsen wat de belangstelling is van ondernemers om een windturbine bij hun bedrijf mogelijk te maken, roept de Greenport bedrijven op zich te melden. De bedrijven worden door de Greenport ondersteund met een quickscan om de kansen voor het bedrijf en de locatie te valideren. Zo ontstaat een overzicht van potentiële locaties waaraan in samenspraak met de lokale gemeenten verder invulling kan worden gegeven.


Klimaatneutraal

Recent publiceerde Greenport Duin- en Bollenstreek een ambitieus plan: klimaatneutraal in 2040. De Greenport zoekt daarbij naar de optimale balans, een minimale impact op het landschap en een optimale verduurzaming van de bedrijven. Omdat zonnepanelen al veel worden toegepast, wil de Greenport nu weten wat de mogelijkheden zijn voor kleinschalige windturbines. Ondernemers dragen met kleinschalige windturbines bij aan energietransitie in de regio. De Greenport ondersteunt, in samenwerking met Anthos, Bedrijfsleven Bollenstreek, Glastuinbouw NL, KAVB Kring Bloembollenstreek en LTO Noord Duin- en Bollenstreek, ondernemers met een quickscan naar de opbrengst van een windturbine.


Meedoen

Greenport Duin- en Bollenstreek heeft LTO Noord gevraagd het onderzoek uit te voeren, omdat zij al uitgebreide kennis hebben op dit gebied. Ondernemers die voorop willen lopen en kijken of een kleinschalige windturbine een economisch voordeel levert voor hun bedrijf kunnen zich melden via www.ltonoord.nl/windenergie. Alle bedrijven uit het sierteeltcluster – kwekerijen, handelsbedrijven, toeleveranciers, transporteurs etc. – kunnen in principe gebruik maken van de quickscan. Meer info via: Gert-Jan van Essen (gjvessen@projectenltonoord.nl) of bel 088-888 6677.

>VVN roept ouders en leerlingen op

veilig n Juist na de zomervakantie bestaan er zorgen over de verkeersveiligheid van scholieren. Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept alle kinderen en hun ouders daarom op om de laatste vakantieweek te gebruiken voor het oefenen van de school-thuisroute.

De oproep vormt onderdeel van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ en komt voort uit het feit dat jaarlijks vlak na de zomervakantie onder fietsende scholieren opvallend veel ongevallen plaatsvinden.

(Lees het hele artikel op www.noordwijkerhoutsweekblad.nl)


Ze zijn lang . De route naar het voortgezet onderwijs brengt met name voor de brugklassers de nodige uitdagingen met zich mee.niet altijd bekend met die route en de verkeerssituaties die ze onderweg tegenkomen. Daar komt het fietsen in groepen bij en de spanning hoe het allemaal zal zijn en of je wel in een leuke klas terecht komt. Al met al genoeg uitdaging en afleiding die kunnen bijdragen aan een verhoogde kans op verkeersongevallen. “Door als ouder in de laatste vakantieweek meerdere keren samen met je kind die nieuwe route te oefenen en de moeilijke punten door te spreken wordt alvast de broodnodige ervaring opgebouwd. Die komt goed van pas wanneer kinderen vanaf de schoolstart zelfstandig naar school fietsen’; aldus VVN-directeur Evert-Jan Hulshof.

Zeven tips voor ouders om de nieuwe route naar school te oefenen

Ook al fietst je kind elke dag naar school en rijdt het zelfstandig naar vriendjes of sport toe, een nieuwe route is spannend. Dit komt onder meer door de onbekendheid van de route en het feit dat kinderen nog niet altijd in staat zijn om hun fietsgedrag aan te passen bij ingewikkelde verkeerssituaties. Een veilige fiets is een eerste vereiste. Een schooltas achterop de fiets of op je rug geeft meer balans en MONO-fietsen zonder afleiding is een must. Vooraf oefenen neemt een deel van de onzekerheid bij je kind weg, waardoor hij of zij straks met een veiliger gevoel naar school fietst. Voor ouders ook veel prettiger.

Partners uit het bedrijfsleven geven steun aan ‘De scholen zijn weer begonnen’

Met Veilig Verkeer Nederland zien ook veel bedrijven de noodzaak in van VVN’s jaarlijkse campagne ‘De Scholen zijn weer begonnen’. Zo ondersteunen onze partners verzekeringsmaatschappij Interpolis, autoleasemaatschappij Athlon Nederland, Picnic, VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen), en Nextdoor via hun eigen kanalen de campagne, en zorgen hiermee voor een waardevolle versterking en een groter bereik van de campagneboodschap.

Tuk tuk Munnekeweij rijdt weer

Gelukkig! De tuk tuk gaat weer op pad. | Foto: pr.

Noordwijkerhout n De tuk tuk van Topaz Munnekeweij rijdt gelukkig weer.

Ruim drie maanden hebben deze vervoersmiddelen in de garage gestaan in verband met de van overheidswege opgelegde regels om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Foto: vvn

De bezoekers van de dagbesteding zijn weer welkom en de tuk tuks zijn 'corona proof' gemaakt. Iedereen met een vervoerspas mag tegen het rittarief van 1 euro gebruik maken van de tuk tuk. Meer rijden mag alleen met een mondmasker. De bestuurder van de tuk tuk draagt deze ook.

Graag 48 uur van te voren te reserveren via: locatie Munnekeweij 088-9211400.

Tekstborden in Oude Jeroenskerk in oude glorie gerestaureerd

In 2021 zijn de borden publiekelijk te bezichtigen tijdens de zaterdagopenstellingen. | Foto: pr. Foto: pr

Noordwijk n In de Oude Jeroenskerk nemen vier zeventiende-eeuwse tekstborden een gezichtsbepalende plaats in. Het zijn borden die na de reformatie tot stand zijn gekomen, zoals in meer protestantse kerken.

De drie borden dateren uit 1624, 1638 en 1650 waarop teksten van de Tien Geboden, de Geloofsbelijdenis en het Onze Vader staan. Deze serie vormt een uniek monument in Nederland omdat ze nog steeds hangen op de oorspronkelijke locatie.

Een vierde bord, geschonken door het echtpaar Van Eussum-Van der Does, hangend aan de noordwand (voorheen aan de westzijde) van de kerk, heeft een fors formaat en wordt gerekend tot de grotere tekstborden in Nederland. Met een hoogte van ruim acht meter is het een beeldbepalend element in de kerk. Dit tekstbord onderscheidt zich van de andere drie, omdat de vier gekalligrafeerde bijbelteksten geen betrekking hebben op het avondmaal.


Erfgoedspecialist

In de loop de eeuwen waren door verstoffing en lichtinwerking de teksten van de borden vervaagd en de kleuren verbleekt.

Op aanraden van de architect P.D. van Vliet is subsidie aangevraagd bij zowel het Restauratiefonds van de Rijksoverheid als bij de Provincie Zuid-Holland. De Provincie kende een subsidie toe van 35 procent van de kosten van de restauratie. Toen het Restauratiefonds besloot de aanvraag niet te honoreren is erfgoedspecialist Marco Blokhuis, verbonden aan het Catharijneconvent in Utrecht, gevraagd een oordeel te geven over het belang van de restauratie.


Nationaal kerkelijk erfgoed

Blokhuis is van mening dat het gaat om kerkelijk erfgoed van nationaal belang.

"Het belang van de borden is meer dan alleen hun ouderdom en hun beeldbepalende plaats in de kerkruimte. De tekstborden vertellen ons meer over de inrichting van het vroeg-Reformatorische kerkinterieur, de kerkdiensten in die tijd en het gebruik van het koor, maar ook over de makers van de borden, de opdrachtgevers en de door de staat beschermde godsdienst. Door hun onderlinge samenhang, kwaliteit van uitvoering en hun betekenis in het vroeg zeventiende-eeuwse kerkinterieur behoren zij als ensemble tot de Collectie Nederland. Dit betekent dat de vier tekstborden worden gerekend tot kerkelijk erfgoed van algemeen nationaal belang waarvan het zeer de moeite waard is om deze te restaureren en in goede staat door te geven aan volgende generaties."


Aanvraag subsidies

Het College van Rentmeesters van de PKN te Noordwijk heeft mede op grond van dit oordeel besloten de restauratie door te zetten. Ze heeft de restauratie van de borden opgevat als een project dat met grote zorgvuldigheid tot een gewenst resultaat moest leiden. In de praktijk betekende dit een aanvraag van aanvullende subsidie bij diverse instanties, resulterend in bijdragen van in totaal 19.000 euro en een aanvraag van offertes bij gespecialiseerde bedrijven, waarbij het restaureren van de borden in de oorspronkelijke staat belangrijk was, maar ook de houdbaarheid daarvan gedurende een reeks van jaren.

(Lees het hele artikel op www.denoordwijker.nl)


Uiteindelijk werden aanvullende subsidies verkregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Hendrik Muller Fonds, het Baalbergenfonds, de Gravin van Bylandt Stichting en het DinamoFonds. Tenslotte waren er nog schenkingen van privépersonen.

De offerte van de Jongh Schildersbedrijf te Waardenburg bleek met veel gevoel voor precisie en liefde voor het erfgoed te zijn opgesteld zodat unaniem werd besloten het werk aan dat bedrijf te gunnen. De totale kosten van de restauratie beliepen uiteindelijk € 63.000,-. De Protestantse Gemeente te Noordwijk heeft € 22.000,- meebetaald aan de restauratie.

Vlak voor de Coronatijd werd het project voltooid en konden de borden op hun oorspronkelijke plaatsen worden teruggehangen. Nu de kerkdiensten met bezoekers weer op gang komen, kunnen kerkgangers met eigen ogen aanschouwen hoe goed de restauratie is gelukt. Het meest fascinerend is toch wel dat de teksten zelfs voor mensen uit de 21e eeuw nog zo goed te lezen zijn.

In 2021 zijn de borden publiekelijk te bezichtigen tijdens de zaterdagopenstellingen.

>Dirk de Rooij geeft gewonnen prijs aan Voedselbank

gul n “Ik doe eigenlijk nooit mee aan prijsvragen of acties. Maar een week of vier geleden heb ik toch meegedaan aan de prijsvraag die de Vomar uitschreef voor de heropening van de verbouwde winkel."

Door Caroline Spaans

"Prompt kreeg ik een aantal weken later een mailtje dat ik gewonnen had. Ik dacht eerst nog dat het spam was, maar ik bleek echt de winnaar: 70 seconden gratis winkelen!

Wat Noordwijkerhouter Dirk de Rooij deed met zijn gewonnen prijs, zouden hem velen wellicht niet nadoen. Hij gaf de prijs weg aan de Voedselbank. “Ik vind het zeker in deze bijzonder tijden belangrijk om iets voor een ander te doen. Dus ik belde de Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout met de vraag of ze nog iets konden gebruiken. En dat konden ze zeker!”

De 70 seconden waren volgens De Rooij in en oogwenk voorbij: “Ik dacht ik haal olijfolie, kaas en waspoeder, maar dat wilde de Voedselbank helemaal niet. Ze wilde onder meer potten doperwten en appelmoes. Dus ik heb me ingehouden.” Vanwege Covid mochten de Voedselbank niet met medewerkers bij de entree van de supermarkt staan, dus deze extra geste was meer dan welkom.

Visie voor de toekomst

| Foto: pr. Foto: pr.

later n Teams van inwoners maken een Toekomstvisie voor Noordwijk. Inmiddels staan bijna alle visies op het digitale platform. We zijn trots op de resultaten. De komende weken lichten we de visies op het platform uit.

Deze week gaat het over de toekomstvisie van Team ‘Inwoner van Noordwijk en Team Vakantieparken. Twee visie met duidelijk verschillen. Zo is de visie van Team Inwoner van Noordwijk gericht op de gehele gemeente en veel verschillende onderwerpen. De visie van Team Vakantieparken richt zich hoofdzakelijk op toerisme en economie in Noordwijk. maar ook met overeenkomsten. Zo pleiten beide visies voor het behouden van de unieke waarden van Noordwijk. Ook ter stimulering van het toerisme.

default

Noordwijk moet zich blijven onderscheiden als vakantiebestemming. Een belangrijke boodschap in de visie van Team Vakantieparken. Het team is trots op Noordwijk. Het is een unieke plek, mede door de combinatie van bloembollenteelt, natuur, strand en duin. Dit is ook wat Noordwijk een trekpleister maakt voor veel toeristen. De visie richt zich op economie en toerisme en biedt concrete en handzame maatregelen om toerisme te stimuleren en de economie bloeiend te houden.

Team inwoner van Noordwijk wil een toekomstbestendig Noordwijk. Een voorbeeld voor de rest van Nederland. Hoe behoud je dat? En hoe zorg je dat zowel nieuwe als huidige bewoners prettig blijven wonen in een unieke gemeente? Deze vragen probeert het team te beantwoorden, door te benadrukken wat er anders kan. De visie geeft ook concreet aan wat er precies nodig is van de gemeente Noordwijk.


Tussenversie

Samen maken we Noordwijk! De toekomstvisie voor Noordwijk wordt geschreven, door een redactieteam van bewoners en gemeente. Een tussenversie van de visie is al te bekijken. Lees over de thema’s die de toekomst van Noordwijk bepalen. Kijk op mijntoekomst.noordwijk.nl.

>Studio Oranje in plaats van Oranjefeesten

Noordwijkerhout n De eigenaar en huurder van het winkelpand waar Alexander Suits gevestigd is verlenen hun medewerking aan het realiseren van Studio Oranje.

De Oranjevereniging Noordwijkerhout is dankbaar dat er op deze manier meegedacht wordt om van de Oranjefeesten 2.0 iets moois te maken. De winkel is gesloten op 7, 8, 9, 10 en 11 september.


Het bijeen brengen van grote groepen mensen met het risico dat zij besmet raken met het coronavirus wil de organisatie niet nemen. Daarom is het volgende programma gemaakt, (in het kort):


Dinsdag 8 september

10.00 uur - Opening door Burgemeester en voorzitter

10.15 uur - Kom in ’t Durp

10.30 uur - Er is er één jarig

12.00 uur - Lunchpauze

13.00 uur - En dan gaan we naar de kermis

15.00 uur - Impressie Golftoernooi

16.00 uur - Attenties

17.00 uur - Oranjeloop en SPOC

18.00 uur - Dinerpauze

19.00 uur - Aanloop GlamourBingo

20.00 uur - GlamourBingoshow

Woensdag 9 september

10.00 uur - Kom in ’t Durp

10.05 uur - Aan tafel met tonknuppelaars

11.00 uur - Impressie Baggerloop

12.00 uur - Lunchpauze

13.00 uur - Tafelgesprek Ronde van Noordwijkerhout

15.00 uur - Stoere mannen, sterke vrouwen Tonsjorren

16.00 uur - Prijsuitreiking

17.00 uur - Technische Team

18.00 uur - Dinerpauze

19.00 uur - Kom in ’t Durp

20.00 uur - Dagjournaal

21.00 uur - Muziek 2.0

Donderdag 10 september

10.00 uur - Kom in ’t Durp

10.05 uur - We vieren een feestje

12.00 uur - Lunchpauze

13.00 uur - De vissers aan het woord

14.00 uur - Vogelschieten

15.00 uur - Crossen aan keukentafel

17.00 uur - Moppentappers

18.00 uur - Dinerpauze

19.00 uur - Kom in ’t Durp

20.00 uur – Prijsuitreiking

21.00 uur - Dagjournaal

22.00 uur - Afsluitend vuurwerk


Meer info: www.ovnwh.nl.

Volle stranden en overvolle wegen

Foto: pr Foto: Piet van Kampen

hitte n Gemeentes waarschuwden de afgelopen dagen om niet naar de kust te komen: de parkeerterreinen waren vol. Met de 'beach shuttle' naar het strand komen kon nog wel. Maar de oproep van diverse gemeentes en veiligheidsregio’s was duidelijk: blijf alstublieft weg.

De toegangsweg naar de Langevelderslag werd afgesloten vanwege de drukte. Zwemmen in Noordwijk was zondag overigens gevaarlijk: de gele vlag was gehesen.

Geen overvolle kermis dit jaar. | Foto: archief. Foto: OV Archief

Voor de zesde keer werd dit jaar een hitterecord verbroken. Daarmee werd het oude record van 32,9 graden vermorzeld. Dat stond al sinds 1975.

Aan de kust is het (nog steeds) heet, maar op andere plekken in Nederland is het nog veel warmer. In het oosten en zuiden liep het kwik maandag tegen de 40 graden.

Niet alleen bij zee was het druk. Mensen zoeken ook plassen op. En daar komt een andere boosdoener om de hoek kijken: blauwalg. Op veel plekken is het zwem niet zonder gevaar voor de gezondheid. Kijk op: www.zwemwater.nl voor de veilige wateren in de omgeving.

>'Temperatuur stijgt tot kookpunt, handhaving tikt dieptepunt aan'

ingezonden n De redactie ontving van Jacques Berbée een ingezonden mail met bovenvermelde kop. De tekst is in zijn geheel (met foto's) terug te lezen op: www.denoordwijker.nl.

"Zaterdag 8 augustus rond 15:00 uur liep ik langs Groot Hoogwaak en zag tot m’n grote verbazing dat in het duingebied naast de afgebrande manege aan de Northgodreef volop auto’s de duinen in waren gereden en daar vervolgens parkeerden. Nog nooit vertoond! Een aantal foto’s gemaakt en na afloop van m’n loopje getracht Parkeerbeheer te bellen. Uiteindelijk contact gekregen en via een bandje kreeg ik te horen dat ze momenteel gesloten waren en bereikbaar zijn van maandag t/m vrijdag. Na circa 1 ½ uur nog een keer langs gelopen en geen parkeerbon op de voorruiten van deze foutparkeerders kunnen ontdekken.

Noordwijk in topdrukte. Parkeerbeheer niet te bereiken en in geen velden of wegen BOA’s te bespeuren, met name niet in de omgeving van het Wantveld/Bosweg/Northgodreef. Tenslotte rond 15.15 uur het algemene politienummer gebeld...

>Najaarsfeesten in teken van code oranje

noordwijk n De traditionele Najaarsfeesten in de gemeente Noordwijk zullen vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze plaats kunnen vinden. Normaal gesproken staat de maand september in het teken van Oranje. Normaal gesproken een uiting van feestelijkheden maar tijdens de coronapandemie een signaal voor gevaar.

De Oranjevereniging Noordwijk heeft zo lang mogelijk gewacht met de keuze of de kermis wel of niet mogelijk zou zijn: "In samenwerking met de kermisexploitanten is er overleg geweest met afdeling vergunningen van de gemeente. Alle partijen waren positief over het organiseren van een kermis mits dit mogelijk is binnen alle coronavoorwaarden. Uiteindelijk blijken de maatregelen zo extreem en kostbaar te zijn dat het organiseren van een kermis niet reëel is. Bovendien speelt ook mee dat het gevaar van nieuwe coronauitbraken op de loer ligt. Dat is wel het eerste wat wij uit naam van Oranje willen voorkomen."

Het betekent concreet dus geen kermis, geen feesttent, geen feestavonden, kortom geen traditionele Najaarsfeesten in Noordwijk Binnen.

"Omdat wij ons niet helemaal uit het veld willen laten slaan door corona willen wij als Oranjevereniging Noordwijk toch enige events organiseren die binnen de geldende coronamaatregelen mogelijk zijn.

Onder voorbehoud zijn dat: De ouderen in Huize Jeroen en Hoogwaak trakteren op een leuke middag buiten in de tuin. Een virtuele wielerronde en golftoernooi. Een drive-in show en met Omroep van de Bollenstreek wordt gekeken naar de mogelijkheid om verslagen van de verschillende events op tv uit te zenden. De communicatie met betrekking tot het programma loopt veel via sociale media en www.oranjeverenigingnoordwijk.nl.

NOORDWIJK

Iedere donderdag
• Weekmarkt; Kloosterplein Noordwijk-Binnen. Tijd: 8.00 - 17.00 uur.


Iedere donderdag t/m 20 augustus
• Zomerserie Orgelconcerten - Muziek in Jeroen; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 20.15 uur. Entree € 7,00 (Vrienden € 5,00).


Iedere zondag t/m 30 augustus
• Welkom in de Vuurtoren; Vuurtorenplein Kon. Wilhelmina Boulevard.
Tijd: 11.00 - 16.00 uur. Entree € 3,00 p.p. Bezoek alleen mogelijk na reservering via info@vuurtorennoordwijk.nl


Iedere zondag t/m 6 september
• Toeristenmarkt; Vuurtorenplein. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis.


t/m 18 augustus
• Schemeravond Wandeling - Moedertje Groen; start Topparken Noordwijkse Duinen, Kapelleboslaan 41. Tijd: 19.30 - 20.15 uur. Deelname: gratis. Aanmelden via info@moedertjegroen.nl


t/m 28 augustus
• Summer Breeze; diverse gratis activiteiten voor jongeren in De Zilk, Noordwijkerhout en Noordwijk. Tijd: diverse dagen, diverse tijden. Kijk voor meer info op www.noordwijkactief.nl


t/m 30 augustus
• Zomerbioscoop; Theater De Muze, Wantveld 2.


Zondag 16 augustus
• Expeditie: in het duinlandschap; start Het Broodthuis, Langevelderslag 44-46. Tijd: 10.00 - 15.00 uur. Deelname vanaf € 31,50 voor volwassenen en € 19,50 voor kinderen. Aanmelden via info@moedertjegroen.nl

>NOORDWIJKERHOUT / DE ZILK

Iedere maandag t/m 17 augustus
• Zomer-weekmarkt; rondom de Witte Kerk, Dorpstraat Noordwijkerhout. Tijd: 11.00 - 16.00 uur. Entree gratis.


Maandag t/m zaterdag
• Buitenyoga - Yoga Puur; Yoga-Puur, strand (thv Beach Break, strandafrit 21) en Oosterduinsemeer, Duinschooten 14 Noordwijkerhout. Kijk voor meer informatie en reserveren op www.yoga-puur.nl


Iedere woensdag t/m 26 augustus
• Knutselclub voor Kinderen (vanaf 6 jaar); Stoffig Stel, Dorpsstraat 48. Tijd: 13.00 - 15.00 uur. Deelname € 7,50. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com
• Boerderijkids; De Dierenhoeve, Langevelderweg 27. Tijd: 9.45 – 16.00 uur. Deelname: € 17,50. Aanmelden via info@palmboom-dezilk.nl


Iedere eerste woensdag van de maand
• Voorlezen in de bibliotheek; Voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Bibliotheek Bollenstreek, Herenweg 2. Tijd: 14.30 uur. Deelname: gratis. Aanmelden is niet nodig.


Iedere eerste zaterdag van de maand
• 10.000-stappenwandeling; start vanaf Schouten Schoenen, Dorpstraat 13-15 Noordwijkerhout. Tijd: 9.00 uur. Deelname € 3,00.

>Exposities

t/m 31 december
• Space Expo presenteert: Missie in het Museum; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: dagelijks geopend 9.30 - 18.00 uur. Entree: € 13,50 (volwassenen vanaf 13 jaar) € 13,50 (kinderen 4 t/m 12 jaar, inclusief missie toolkit). Online tickets reserveren: www.space-expo.nl