De Noordwijker

21 mei 2019

De Noordwijker 21 mei 2019


Onbetwist kampioen

Voor het tweede jaar op rij kon V.v. Noordwijk trots de kampioensschaal tonen. | Foto: Wim Siemerink Foto: Picasa

voetbal n Promovendus V.v. Noordwijk bekroonde zichzelf, na een uitstekend seizoen, met een onbetwist kampioenschap van de Derde Divisie. De ploeg deed dit door in Zeeland te winnen tegen het stugge Hoek. Het werd een kampioenschap van het collectief. Een uitstekende spelersgroep tot een kneedbare eenheid gevormd door succestrainer Kees Zethof. Die met zijn brede selectie een unieke prestatie leverde door 2 jaar achtereen het kampioenschap veilig te stellen. Waardoor er aan de Duinwetering uitbundig feest kon worden gevierd. Meer hierover vanaf pagina 18.

Dag van de bouw

willem n Op zaterdag 15 juni kan iedereen een kijkje achter de schermen komen nemen bij Nieuwbouw Centrumgebouw 's Heeren Loo in Woonzorgpark Willem van den Bergh (tegenover Vioollaan 4). Normaliter is de bouwplaats van KBM Groep verboden toegang, maar op zaterdag 15 juni van 10.00 tot 13.00 uur is deze opengesteld voor publiek tijdens de Dag van de Bouw 2019.

Het project omvat een centrumgebouw met supermarkt, restaurant, zwembad, sporthal, polikliniek en kantoren. Het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen, LED-verlichting en een warmte-koude opslag. Ook wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen.

Tijdens de Dag van de Bouw kan men niet alleen zien hoe ver de bouw gevorderd is, maar krijgt u ook uitleg over hoe de bouw in z'n werk gaat. Natuurlijk wordt er nog steeds veel handwerk door echte vakmensen verricht, maar achter de bouw gaat ook een wereld aan innovatie schuil, waar met de modernste technologieën en technieken wordt gewerkt.

Willem van der Plas, directeur KBM Groep: "Er valt bij ons een hoop te zien en mee te maken op 15 juni. Het wordt een leuke dag voor jong en oud. Iedereen die zich afvraagt wat er toch altijd op die bouwplaats gebeurt, is van harte uitgenodigd nodigen om een kijkje te komen nemen."

Vijfde lunchconcert Muziek in Jeroen

muziek n In het vijfde Lunchconcert van Muziek in Jeroen spelen op dinsdag 28 mei Lourens Kuijper en Jaco van Leeuwen.

Lourens Kuijper begon zijn studie op hobo in Zwolle en aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam waarna hij aan de Hochschule für Musik in Keulen zijn studie in het jaar 1989 Cum Laude afsloot met het behalen van zijn solodiploma hobo en barokhobo bij Professor Helmuth Hucke. Hij zal laten horen dat hij nog steeds een hoboïst van uitzonderlijk niveau is.
Organist Jaco van Leeuwen is de vaste bespeler van het Knipscheer-orgel in de Oude Jeroenskerk. Hij studeerde o.a. aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en was eerste prijswinnaar op een aantal orgelconcoursen. Hij is nog steeds een veelgevraagd concertorganist.
Lourens en Jaco spelen werken van o.a. Tomaso Albinoni (Adagio) en Joseph Noyon. Meer informatie over musici en programma is te vinden op www.muziekinjeroen.nl Het concert in de Oude Jeroenskerk begint om 12.30 uur en duurt ongeveer een halfuur. Het in- en uitloopconcert is gratis toegankelijk. Na afloop een open schaal collecte.

Voorjaarsconcert Echo der Duinen

concert n Laat u zaterdag 25 mei in De Muze verrassen tijdens het jaarlijkse voorjaarsconcert van de Echo der Duinen in samenwerking met OnStage Theaterschool Noordwijk, Hope Gospel & Soul Choir en Rian Verbeek Galerie & Atelier. Aanvang van het concert 20:00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij De Muze.

Rubriek n Van Dam tot Wurft

Gretig SJC wint van Ajax

Een van de verwaarloosde panden van Ronnie waar omwonenden zich al jarenlang aan ergeren. Foto: Picasa

Bever maakt spoor van bouwvallen

Gemeenten bundelen krachten

Theo Alkemade wil zich inzetten in Europa

Nieuw te bouwen gemeentehuis definitief van de baan

De beide gemeentehuizen worden gemeentekantoren met flexibele werkplekken. | Foto: Wim Siemerink Foto: Picasa

raadhuis n Vorige week werd de pers uitgenodigd om in het gemeentehuis van Noordwijk de noodzakelijke geachte verbouwingen en aanpassingen ter plekke te bewonderen. Een eigentijdse kantoorruimte waar het ambtelijk apparaat nu heel snel 'het nieuwe werken' kan gaan uitvoeren.

Het belangrijkste nieuws bleek te zijn dat inmiddels het realistisch denken over de gemeentelijke huisvesting het heeft gewonnen van emotionele motieven. Want er is een definitieve keuze is gemaakt om verder geen plannen te ontwikkelen voor een compleet nieuw gemeentehuis. De bestaande gemeentehuizen blijven de basis van de gemeentelijke organisatie en in 'het nieuwe Noordwijk' spreken vanaf nu over 'het gemeentehuis' aan de Voorstraat en van 'het gemeentekantoor' de Herenweg.

Tijdens de rondleiding in het verbouwde gemeentehuis werd zichtbaar wat er nodig is geweest om het nieuwe werken mogelijk te maken. De kleine persoonsgebonden werkruimten hebben plaats moeten maken voor grote ruimten met veel daglicht, waarin flexibele werkplekken zijn gekomen.
De inrichting is heel divers. Zo kan er in zogenaamde huiskamers in zithoekjes of aan huiskamertafels overleg plaats vinden. Dit kan onderling ambtelijk overleg zijn maar ook met bezoekers. Voor meer vertrouwelijke gesprekken zijn er zo nodig kleinere ruimten beschikbaar.
Ambtenaren kunnen vanaf nu niet meer rekenen op een eigen plekje compleet met de familiefoto en het favoriete plantje. Maar bij aanvang van het werk wordt er eerst gezocht naar de meest geschikte beschikbare werkplek. Al of niet aan een bureau waarop in ieder geval 2 beeldschermen beschikbaar zijn.

Na elke werkdag moeten werkplekken schoon worden opgeleverd en kunnen persoonlijke zaken worden opgeborgen in een van de vele aanwezige lockers. Burgemeester Hermans meldde dat in het gemeentehuis 'de week van de vernieuwing' van kracht werd. Waar het nieuwe werken en vooral de nieuwe manier van onderling samenwerken, plus het kennis maken met de nieuwe behuizing , de hele week centraal staan.

Portefeuillehouder personeelszaken Roberto ter Hark sprak van veel ambitie en kansen om de dienstverlening aan de Noordwijkers verder te verbeteren. Ook dat in het gemeentekantoor in Noordwijkerhout eenzelfde aanpassing voor het nieuwe werken heeft plaatsgevonden.

Het blijft tobben met ODWH

Bestuurders doen ons geloven dat het er allemaal heel goed gaat bij ODWH. Mensen die er me te maken hebben weten wel beter. De belangrijkste verwijten? Voor hardwerkende burgers zijn dat er nogal wat. Ten eerste natuurlijk het totaal ontbreken van lokale bekendheid wat direct zijn invloed heeft op dat wat in mijn ogen altijd het meest belangrijk is 'de menselijke maat'. Vaak noemt men in Noordwijk dit als de grootste ergernis. Daarnaast is de productiviteit van ODWH, verantwoordelijk voor Dienstverlening, Omgevingsmanagement en Toezicht & Handhaving, belachelijk laag. Daardoor ontbreekt er werkelijk alles wat nodig is om de taken uit te voeren. Zoals het bewaken en verbeteren van kwaliteit en veiligheid binnen onze leefomgeving. Maar ergernis doet zich zeker ook voor bij de taken zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering. Het is allemaal zo matig dat de kleinst mogelijk meevaller op terreinen waar de ODWH verantwoordelijk voor is door de lokale bestuurders wordt geëtaleerd als een grandioos succes. Ook vanuit de ODWH-organisatie zelf komen alleen maar goede berichten. Over hun prestaties worden lovende berichten de wereld ingestuurd. De medewerkers van de ODMH zouden volgens het bestuur deskundig, klantgericht en betrouwbaar zijn en bovendien doelgericht werken. Dat kan je natuurlijk vermakelijk noemen maar dat is het niet. Onlangs hoorde ik nog dat de ODWH recentelijk 45 werkweken (jawel 225 werkdagen) nodig bleek te hebben om een vergunningaanvraag door de eerste fase heen te loodsen. Een formaliteit waarbij in een gemiddelde Nederlandse gemeente geldt dat er binnen acht weken op een aanvraag beslist moet worden. Echt waar, elders doen ze dit ruim binnen 40 werkdagen. Vanuit de ondernemerswereld werd al eerder aangedrongen op een heroverweging van het gebruik maken van de diensten van de ODWH. Veel Noordwijkers denken dat de ODWH voor onnodig veel vertraging zorgt bij de lokale ontwikkelingen. Zoals bij de tweede super in de Kerkstraat. Bovendien is het bijzonder duur. Het uurtarief, inclusief de koffie en de krant lezen, bedraagt namelijk € 85,50 exclusief 21% btw. Maar ook de communicatie met omwonenden bij bouwprojecten wordt bekritiseerd. Volgens het college zou een eigen Noordwijkse organisatie niet kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen bij uitvoering van bouwtaken. Een vaststelling welke door heel veel mensen in twijfel wordt getrokken. Ik doe dit zeker nadat belachelijke bericht over die 45 weken durende procedure. Toch verwonder ik mij al niet meer over. Het ontbreken van handhaven bij oneigenlijk gebruik van een manege in een natuurgebied ten opzichte van handhaving bij 50 centimeter overschrijding bij een andere paardenstal in Noordwijk wordt door de politiek glimlachend geaccepteerd. Het college probeerde mij deze week te overtuigen dat de ODWH wel degelijk perfect werk aflevert. Tja, het is maar waar je genoegen mee neemt.

Ronnie is weer actueel

Een van de verwaarloosde panden van Ronnie waar omwonenden zich al jarenlang aan ergeren. Foto: Picasa

bever n Nog steeds ziet de politiek geen kans om Ronnie van de Putte te bewegen om bouwactiviteiten te ontwikkelen. Zijn manier van onroerend goed-beheer is echter niet alleen in Noordwijk een doorn in het oog.

Op diverse plekken in Nederland waar Bever Holding eigenaar is er sprake van ernstige verwaarlozing bij het onderhoudt van gebouwen. Dat werd inmiddels landelijk nieuws. Aanleiding was het rijksmonument het Hoompje in Sint Anna ter Muiden. Een belangrijk monument ter plaatse wat inmiddels niet meer te redden schijnt te zijn. Het blijkt nu dat ook de Zeeuwse gemeente Sluis niet in staat is om succesvol handhavend op te treden tegen de vastgoedeigenaar. We lezen dat ook deze gemeente aan het lijntje wordt gehouden. Daar werd een dwangsom opgelegd van € 15.000,00 maar die kon nooit worden geïnd. Ook het gemeentebestuur daar moet vol ergernis toestaan dat Van de Putte zijn eigen gang gaat.
Reden voor een politieke partij aldaar om een oproep te doen tot samenwerking tussen de gemeente Noordwijk, Wassenaar, Leiden en Sluis. Om Ronnie mogelijk gezamenlijk aan te pakken. Of zo'n samenwerking tot het gewenste resultaat gaat leiden is voor velen zeer twijfelachtig.


Tweede Kamer

Inmiddels zijn er ook al in de Tweede Kamer vragen gesteld over de situatie in Sluis. Overigens nauwelijks vergelijkbaar met de Noordwijkse situatie omdat het daar een Rijksmonument betreft en dus onder verantwoordelijkheid valt van Minister Ollongren.
Het vorige Noordwijkse college bracht regelmatig naar buiten dat er 'goede gesprekken in goede sfeer' plaats vonden. Maar inmiddels zijn er geen gesprekken meer en heeft het bouwconcern VolkerWessels het vertrouwen in en de samenwerking met Ronnie van de Putte opgezegd. Waardoor op dit moment de gemeente Noordwijk helemaal terug bij af is.

Illegaal bouwwerk Dijk en Burg mag nog blijven

handhaven n Wordt er in Noordwijk bij het ontbreken van een bouwvergunning zonder meer gehandhaafd en wordt er zonder meer gesloopt of knijpen we in bijzondere situaties een oogje toe? Deze principiële vraag deed zich voor nadat een eigenaar van een illegaal bouwwerk zich bij de gemeente meldde, waarbij hij verzocht om de situatie zo mogelijk te legaliseren.

Het college van B&W stelde in maart aan de gemeenteraad voor om in dit geval de benodigde omgevingsvergunning voor het bouwen van dit bijgebouw op landgoed Dijk en Burg alsnog te verlenen. Naar aanleiding van dit voorgestelde legaliseren van het illegale bouwwerk op het bijzondere landgoed ontstond er in die gemeenteraadsvergadering van maart heftige discussie. Het college wilde dus zo mogelijk legaliseren. Maar de fractie van NZLokaal sprak zich toen botweg uit voor zonder meer te handhaven en wilde het bouwwerk laten afbreken. Men beschuldigde de toenmalige eigenaar en zijn architect van moedwillig negeren van het geldende bestemmingsplan.
NZL wilde dat in geen geval honoreren met alsnog vergunning verlenen.

Op het landgoed Dijk en Burg is sprake van overschrijding van het maximale bebouwingsoppervlak dat in het bestemmingsplan is opgenomen. Bovendien blijft de vraag of het gebruik van het bouwwerk overeen komt met dit bestemmingsplan.
Gerben van Duin (PUUR) betoogde in genoemde raadsvergadering dat het college, naar aanleiding van het bouwbesluit, een inspanningsverplichting tot legalisatie zou hebben. Handhaving en dwingen tot afbraak kon volgens van Duin in sommige gevallen niet zomaar. Legalisering zou moeten indien er geen vergunning is maar dat vergunning verlenen op grond van het bestemmingsplan wel mogelijk is of mogelijk is te maken.

Daarop ontstond bij sommige partijen toch verwarring over de uitleg van het bouwbesluit. Omdat werd gedacht dat inspanningsverplicht inhield dat er een legalisatieverplichting zou zijn. Waarop de fractie van de PvdA hierover schriftelijke vragen stelde aan het college van B&W.

In de antwoorden aan de vragenstellers verduidelijkt het college aan hen de uitleg van het bouwbesluit en stelt vast dat er geen legaliseringsplicht is maar wel een zogenaamde beginselplicht tot handhaven. Dat is een tussenstap om onnodig afbreken te voorkomen. Waarbij vooral eerst moet worden gekeken of er sprake is van een bijzondere situatie. Daarbij moet de vraag worden gesteld of op basis van het bestemmingsplan of na enige aanpassing hiervan, de vergunning mogelijk zou kunnen worden verleend. Eerst laten afbreken op basis van vergunning en later weer vergunning verlenen op basis van het vigerend bestemmingsplan zou in de categorie onbehoorlijk bestuur vallen.

Theo Alkemade wil zich inzetten in Europa

Theo Alkemade is de enige streekgenoot die verkiesbaar is voor het Europese Parlement. | Foto: PR Foto: Picasa

Europarlement n Hij is gewaardeerd fractievoorzitter van het CDA in de Noordwijkse gemeenteraad. En onderscheid zich daar door zijn heldere opstelling, zijn concrete vragen en zijn op de praktijk gebaseerde politieke keuzes. Theo Alkemade wil nu zijn kennis en kunde gaan inzetten in het Europese parlement. Reden genoeg om met hem in gesprek te gaan.

De eerste vraag is natuurlijk waarom hij de dorpspolitiek wil inruilen voor de Europese politiek. Het antwoord is duidelijk: Omdat hij vanuit zijn praktijkervaring als MKB-er het belang van internationaal zakendoen van nabij heeft ondervonden. Hij zegt daarover: 'Naar mijn mening kunnen we echt niet meer zonder de EU. Niet bepaald een ideale bestuursorganisatie, maar wel een die ons langdurige vrede, veiligheid en economische voorspoed heeft gebracht'.


Standpunten

Na zijn televisie-optreden bij (streekgenoot) Harry Mens in Businessclass oogstte hij al veel waardering voor de manier waarop hij zijn standpunten duidelijk maakte. Hij zegt met heel veel nadruk dat Nederland geen melkkoe mag zijn van Brussel, dat de buitengrenzen snel moeten worden gesloten en dat Nederland zich een sterke positie moet verwerven binnen die EU.


Geen bevoegdheden meer

Theo Alkemade verduidelijkt: 'De laatste jaren ben ik als ondernemer vanuit de Benelux alsook vanuit Engeland actief geweest. Voor mij komen deze werelden nu in Europa bij elkaar met de Brexit, Immigratiegolf, bankencrisis, begrotingsdiscipline en duurzaamheid. Daar ervaar ik de waarschuwingen die voor ons allen gelden. En waarbij we als Nederland niet moeten toekijken maar in actie moeten komen. Er zijn zoveel Nederlandse belangen in het geding zoals bijvoorbeeld het pulsvissen. We moeten bij belangrijke zaken baas in eigen land: blijven en geen bevoegdheden meer aan Brussel overgeven. Zo nodig ons vetorecht gebruiken als er Nederlandse belangen in het geding zijn'.


Melkkoe

Zoals gezegd vindt Alkemade dus dat Nederland zeker niet de melkkoe mag zijn van Europa. Hij stelt zich dan ook nadrukkelijk op als tegenstander van Europese belastingen. Hij benadrukt dat landen met te veel uitgaven zoals Italië stevig moeten worden aangepakt. En dan zijn er volgens hem nog 2 hele belangrijke zaken. De eerste is dat er geen WW-uitkeringen naar het buitenland mogen worden overgemaakt. Ten tweede moet de Europese politiek in Brussel met de handen af blijven van onze pensioenen.


Duurzaamheid

Theo Alkemade hecht veel waarde aan het verduurzamen van de maatschappij. Hij verwondert zich er hardop over dat we zonder enige moeite de 384.400 km afleggen om naar de maan vliegen maar geen kans zien om de 1 kilometer onder het aardoppervlak aanwezige warmte op te halen en te benutten. Hij is nadrukkelijk voorstander van zelfvoorzienend worden in Europa door gebruik van innovatieve energie. Alkemade daarover: 'Met windmolenparken gaan we het eenvoudigweg echt niet redden. Oplossingen zoals aardwarmte en kernenergie bieden meer mogelijkheden'.


Veiligheid

Tot slot is natuurlijk ook de veiligheid een onderwerp. Alkemade wil zich ook hard maken voor het sluiten van de buitengrenzen en het opvangen van vluchtelingen in de regio.
Hij ziet ook helemaal niets in het toelaten van nog meer landen in de EU. Bovendien is hij voor herinvoering van een inreisvisum voor mensen van buiten de EU. Dat moet uiteindelijk ook een bijdrage gaan leveren aan onze veiligheid en een betere bescherming tegen het terrorisme.


Stemmen

Theo Alkemade roept iedereen op om in ieder geval te gaan stemmen. Maar hij vraagt vooral om aan hem het vertrouwen te schenken. De voorkeur geven aan nummer 13 van de lijst van het CDA biedt volgens hem de kans dat er in ieder geval een gepassioneerde kandidaat zich als regionaal betrokken politicus kan gaan inzetten voor regionale belangen in Brussel. Iets wat hij heel graag wil maar waarbij de kiezer wel degelijk het laatste woord gaat hebben.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 23 mei

Dikke dames op steigerhout. Meedoen kost vanaf € 2,50

Dinsdag 28 mei

12.30 uur: Maaltijd: Mexicaanse tortilla's.

Elke dinsdag:

- vanaf 14.00 uur: wandelen met Reuring! Reuring is open tijdens de wandeling voor koffie.
- 14.00 uur: Tafel vol geluk
- 10.00-13.00 uur: Inloop budgetcoach voor uw financiële vragen (gratis).

Iedere dinsdagochtend en donderdagmiddag:

papiercollage maken met Cindy Salman

Elke vrijdag open 10.00-14.00 uur:

- 10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten

- 12.00-13.00 uur: samen sporten tegen eenzaamheid

- 13.00 uur: soep met brood, € 2,-

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Bel: 06-50610135.

Voor de tiende keer Beachtennis

Tennis n Op zaterdag 15 juni wordt voor de tiende keer het officiële Noordwijks Open Kampioenschap Beachtennis gehouden bij strandpaviljoen de Koele Costa. Wederom mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Horesca Horecavo. Dit jaar wordt de tiende editie extra gevierd met een barbecue en een 90's Beachparty. Deze is voor iedereen vrij toegankelijk.

Beachtennis is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Door heel het land zijn tegenwoordig toernooien. Toch is de sport nog niet bij iedereen bekend. Het is een combinatie van tennis en volleybal. De bal moet in een keer over het net worden geslagen en mag niet stuiteren. Het Noordwijks Beachtennis Toernooi wordt gespeeld in koppels, dames- en heren- en mixdubbel.

"Dit evenement is nu al 10 jaar een begrip in de Bollenstreek. Wij merken dat voornamelijk aan het aantal inschrijvingen en enthousiasme van de deelnemers vanuit alle omliggende dorpen. We hebben dan ook een goed toernooi neergezet. Dit jaar vieren we dat ná het toernooi met een Beachparty. Voor de deelnemers maar ook voor iedereen die van een feestje houdt", aldus Waldo Imthorn namens de organisatie.

Iedereen die het leuk vindt om de sportieve uitdaging aan te gaan is op zaterdag 15 juni welkom bij strandpaviljoen de Koele Costa. Alle materialen zijn aanwezig. Tot 12 juni kan men via www.beachtennisnoordwijk.nl inschrijven voor het toernooi dat afgesloten wordt met een barbecue en beachparty.

Lintje voor Louky Crama

decoratie n Na de overhandiging van De Muze Theatergids 2019-2020 volgde een grote verrassing voor Louky Crama. Locoburgemeester Sjaak van den Berg reikte haar een Koninklijke Onderscheiding uit. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De locoburgemeester roemde haar voor haar inzet voor de samenleving. De lijst van activiteiten van Louky Crama is indrukwekkend te noemen. Voor haar inzet kreeg zij tien jaar geleden de zilveren legpenning en werd zij ereburger van de gemeente Noordwijk. Begin dit jaar werd zij uitgeroepen tot Noordwijker van het Jaar 2019 en deze Koninklijke onderscheiding is dan ook dik verdiend.

Door Ina Verblaauw

Louky Crama heeft 40 jaar voor de klas gestaan en was tot 2008 leerkracht aan de Openbare Basisschool De Jutter. Sinds 1986 is zij actief bij achtereenvolgens Noordwijk Radio, Nens en Bollenstreek Omroep. Zij begon als vrijwilliger en was jarenlang voorzitter, presentatrice en redacteur. Haar eigen programma 'Een Uurtje Cabaret' wordt al 20 jaar met grote zorg door haar samengesteld. Zondag 26 mei presenteert zij de 1.000ste uitzending vanuit Theater De Muze.

Sinds 2003 is zij bestuurslid en voorzitter van De Muze. "Het theater waar mijn hart ligt", aldus Crama. Gesteld kan worden dat zij als eerste voorzitter van De Muze een perfect draaiende organisatie heeft opgebouwd met meer dan 100 vrijwilligers. Ook was zij vooral verantwoordelijk voor de werving van sponsors. Bij WZC Groot Hoogwaak was zij 10 jaar lid van de Raad van Toezicht. In haar periode groeide de organisatie enorm door het ontwikkelen van thuiszorg. Zij heeft er altijd voor geijverd dat Groot Hoogwaak zelfstandig zou blijven, vanuit het oogpunt dat op deze wijze de cliëntenzorg het meest gewaarborgd zou zijn. Zij stelde de cliënt centraal. Mede door haar toedoen kreeg Noordwijk openbaar vervolgonderwijs: het Northgo College.

Van 1986 tot 1994 heeft zij in de gemeenteraad van Noordwijk gezeten. Sinds 2008 is zij Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Zij heeft honderden huwelijken voltrokken, waaronder veel van oud leerlingen. In de rol als Babs is zij een visitekaartje voor de gemeente Noordwijk. Daarnaast ondersteunen Louky Crama en haar man Ruud van Drunen ook een meisjesweeshuis in Sri Lanka. De welbespraakte Louky was sprakeloos tijdens het interview met Van den Berg en dat overkomt haar niet vaak.

Jacques Kerklaan is zestig jaar priester

Jacques Kerklaan in de tuin bij zijn favoriete spreuk: 'Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God.' | Foto: Piet de Boer

dezilk n J.S.A. Kroon en J.J. Kerklaan staat er op het naamplaatje naast de deur. Jacques Kerklaan is negentig jaar en op 23 mei viert hij zijn zestigjarig priesterjubileum. Wat is er veranderd in die zestig jaar en waardoor? Hoe kijkt hij op die lange periode terug?

Door Piet de Boer

Foto: Cor de Mooy

Jacques geboren 20 maart 1929 groeide op in Pijnacker. Voltooide de priesteropleiding aan het seminarie en werd kapelaan in diverse parochies. Ook in de Zilk. Daar gebeurde iets bijzonders. Hij ontmoet daar Klaas Steur, die zijn denken en leven radicaal zou veranderen. Pastoor Steur (1905-1985), Volendammer en hoogleraar aan het Groot Seminarie te Warmond, was in 1954 vanwege zijn leer door Rome veroordeeld. Na Pijnacker en Scheveningen werd Steur in 1964 pastoor in De Zilk.

De Zilk

Kerklaan was toen al vanaf 1962 kapelaan in dit kerkdorp. De ontmoeting met Steur in 1964 betekende een ommekeer in het priesterleven van Kerklaan. Steur was voor Jacques de eerste pastoor die bij zijn voornaam genoemd wilde worden. Steur gaf hem vrijheid en hij stimuleerde hem om psychologie te gaan studeren in Leiden. Jacques was de enige priester onder de studenten en kwam in een voor hem vreemde wereld. Voor de priester Kerklaan was het een openbaring dat zij 'gewoon' met hem omgingen. Hij werd onderdeel van de groep. Hij herinnert zich nog, dat in een college een boek met 'standjes' werd doorgegeven. Hij kon zijn ogen niet geloven. Ook herinnert Kerklaan zich nog prof. dr. Jan Hendrik van den Berg, die tegen hem zei: "Je moet van de mensen uitgaan en niet zoals in de kerk van boven af." Tijdens zijn studie assisteerde hij in de Lodewijk parochie, werkte in een snackbar en was vakantiepastor op Texel.

Aalmoezenier

Theologie, psychologie en de ervaringen in zijn studietijd brachten hem nieuwe inzichten over de steeds veranderende rol van priesters in de samenleving. Jacques werd na zijn studie aalmoezenier eerst in Wezep en daarna in Utrecht. Parttime was hij werkzaam bij de Psychologische Dienst in het leger. Door studie werd hij daar psychotherapeut. Hij zwaaide af bij het leger op 58 jarige leeftijd en werd pastoor in Noorden. Ank Kroon, die hij kende van de periode in De Zilk, hielp hem daarbij. "Alleen red je het niet." Ank was onderwijzeres, later lerares Frans en studeerde theologie. Ze wonen op hetzelfde adres. Het is vriendschap, zegt Kerklaan, ik ben haar 'ami de vie'. Ank beaamt dat. "Het is bouwen op elkaar".

Noordwijkerhout

Pastoor Bert van der Plas uit Noordwijkerhout werd benoemd tot pastoor in Zoeterwoude. De bisschop vroeg aan Kerklaan of hij tijdelijk pastoor (administrator) wilde zijn in de Jozefparochie. Mei 1993 kwam pastoor Goumans. Kerklaan bleef actief: verving de pastoor tijdens zijn vakanties, ging af en toe voor tijdens weekeinden en was administrator toen pastoor Goumans een sabbathperiode had. Is het priesterschap na zestig jaar nog steeds de moeite waard? Kerklaan zegt dat hij eigenlijk een beetje verlegen is, maar dat verhalen vertellen, discussiëren en vooral preken hem nog steeds veel voldoening geeft. "Preken vind ik prachtig. Dat doe ik het liefst." Preken is voor Kerklaan "praten met mensen". Geleerd van kapelaan Manus Brands in Rotterdam. "Ga van de mensen uit", leerde hij van hem. De ogen van de levenslustige en erudiete priester glinsteren.

Jeroen zoekt vrijwilligers

noordwijk n Als vrijwilliger kun je met iets kleins al heel veel betekenen voor de bewoners en cliënten van Woonzorgcentrum Jeroen.

Woonzorgcentrum Jeroen onderdeel van Marente, is welbekend in Noordwijk. Het huis is er voor iedereen die een beetje ondersteuning overdag nodig heeft tot voor ouderen die afhankelijk zijn van zorg en welzijn. De wereld van Jeroen begint in het dorp en de wijk: het is een centrum waar men elkaar kan ontmoeten, met elkaar beleeft en deel kan nemen aan diverse activiteiten en evenementen. Woonzorgcentrum Jeroen kan niet bestaan zonder de vele vrijwilligers en er is versterking nodig.
Vind je het leuk om te assisteren bij de dagbesteding, op de afdelingen of in een huiskamer? Of wil je graag helpen bij het koffie schenken, hou je van zingen of bewegen of klus je liever binnen of buiten? Of wil je een eenzame bewoner bezoeken of mee gaan wandelen. Kom eens kijken in Jeroen of informeren naar de vele mogelijkheden. Samen wordt gekeken naar jouw wensen, wat je kunt en waar je goed in bent. Er is altijd voldoende begeleiding om vrijwilligers in te werken en daar waar nodig zullen er trainingen gegeven worden.

Voor informatie of aanmelden kan men terecht bij Colette Zoutenbier, Colette.zoutenbier@marente.nl of via tel. 071-3651700.

Verkeermaatjes voor een veilig Vinkeveld

Veilig Verkeermaatjes moeten automobilisten manen tot voorzichtig rijden in het Vinkeveld. | Foto & tekst: Richard van Egmond

sluiproute n De wijkvereniging Vinkeveld heeft samen met kinderen uit de wijk een viertal Veilig Verkeermaatjes geplaatst op het Bonnikeplein, Hoogtij en Tolhoren.

Sinds de afsluiting van de rotonde Beeklaan/Herenweg is deze sluiproute door het Vinkeveld bijzonder populair geworden. Het Vinkeveld is echter een 30 kilometer-woonwijk met veel woonerven en niet berekend op zo'n enorm aanbod van verkeer. De gemeente heeft extra bebording geplaatst om bestuurders op de verkeersregels te wijzen en als extra heeft de wijkvereniging dus Veilig Verkeersmaatjes geplaatst. De wijkvereniging roept automobilisten die gebruik maken van de route door het Vinkeveld op zich te houden aan de verkeersregels! Maximum snelheid is 30 km per uur en geef elkaar netjes voorrang bij de wegversmallingen. Maar houe vooral rekening met de fietser, de voetgangers en de kinderen.

Ibiza Festival aan zee

festival n Wegens het grote succes van het Ibiza Festival 2018 vindt er op 30, 31 mei en 1 juni wederom een Ibiza Festival plaats op de Koningin Wilhelmina Boulevard en de Oranje Promenade in Noordwijk aan Zee. De K.W. Boulevard wordt hiervoor in zijn geheel afgesloten. Tijdens dit evenement zullen er ca. 200 stands met mode, tassen, sieraden, woonaccessoires en veel handgemaakte producten van Ibiza hun opwachting maken.

Op het festival vindt men verschillende kramen met een exclusief aanbod van producten die gerelateerd zijn aan Ibiza. Op donderdag 30 mei, vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni van 12.00 tot 19.00 uur is het heerlijk rondstruinen. Het wordt een totale beleving met een uitgebreid aanbod aan kleurrijke en veelal handgemaakte producten. Ook kan je terecht op één van de terrassen voor een drankje en hapje.

Uniek huis op een unieke plaats

Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap Oud Noordwijk een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam Van Dam tot Wurft. In het Museum Noordwijk is vanaf 2 februari t/m 7 september de tentoonstelling '1+1+1+1=één' te zien, over de fusie van de vier dorpskernen. Verder is hiernaast een expositie 'Wie de schoen past...' te zien.

Halverwege tussen Noordwijkerhout en Noordwijk ligt aan de Gooweg een apart woonhuis. Het ligt een stukje van de weg af en het is opgetrokken in een klassieke stijl. Het geheel doet vermoeden, dat dit huis uit de 19e eeuw stamt, hetgeen ook inderdaad het geval is. Het huis is gebouwd rond 1858 en is op het ogenblik het oudste huis, dat op de terreinen van Leeuwenhorst in tact is.

Aan de overzijde stond het Kasteel Leeuwenhorst, dat in de tachtiger jaren van de 19e eeuw werd gebouwd, maar op last van de Duitsers in 1943 gesloopt werd om daar een tankval te realiseren. Deze tankval is na de oorlog veranderd in de grote vijver, zoals die nog steeds op het gedeelte van Zuid-Hollands Landschap aanwezig is. De villa was min of meer een huwelijksgeschenk voor Willem Hoog en zijn echtgenote. Waarschijnlijk heeft zijn vader, Herman Cornelis Hoog, tot de bouw opdracht gegeven. Hij was op dat moment burgemeester van Noordwijkerhout. Deze bouw was mogelijk, doordat diens vader, Herman Petrus Hoog, in 1805 het gehele landgoed Leeuwenhorst kocht van Johan Valckenaer. De familie Hoog kwam oorspronkelijk uit Dordrecht en was niet onbemiddeld. In 1871 verkocht Willem Hoog Klein Leeuwenhorst aan Sophia Geertruida Françoise Gravin van Limburg Stirum en Jhr. Jan Hugo Gevers. Het echtpaar Hoog vertrok daarna naar Dijk en Burg aan het Westeinde. Willem Hoog was in de tussentijd zijn vader opgevolgd als burgemeester van Noordwijkerhout.
Klein Leeuwenhorst ligt op een oude strandwal, die uitsteekt boven de directe omgeving. De omgeving is afgegraven en het vrijkomende zand verkocht. De kopers kwamen hier niet wonen. Wie hier wel ging wonen was de neef van de kopers, Hendrik, Graaf van Limburg Stirum. Later trokken nog enkele huurders in het huis. Toen de laatste koper In 1906 was overleden, erfde Jhr. Jan Hugo Gevers van Kethel en Spaland Klein Leeuwenhorst. Zelf ging hij er pas in 1921 wonen, toen de laatste huurder het huis had verlaten. Niet lang na zijn intrek liet hij de villa opknappen en gedeeltelijk verbouwen voor een bedrag van ƒ 25.443,00, een voor die tijd een gigantisch bedrag. Een jaar later pakte hij de tuin aan voor een bedrag van ƒ 1693,95. Twee jaar later was de voortuin aan de beurt. Tijdens de laatste oorlog werd Klein Leeuwenhorst door de Duitsers gevorderd. Na de oorlog moest er heel veel worden opgeknapt om het weer bewoonbaar te maken. Voor een deel kon gebruik worden gemaakt van materiaal, afkomstig van het op last van de Duitsers afgebroken kasteel Leeuwenhorst. Verder werd nog gebruik gemaakt van een uitkering wegens geleden oorlogsschade. Om het geheel te kunnen bekostigen moest ook nog een deel van de grond worden verkocht. Tevens werd het oude stalhuis tot woonhuis omgebouwd. In 2000 erfde mevr. A.A.C. gravin van den Bosch-barones van Heeckeren van Brandsenburg Klein Leeuwenhorst met de omliggende terreinen. Zij woonde samen met haar echtgenoot J.H.O. graaf van den Bosch op dat ogenblik nog op het verbouwde stalhuis in afwachting van een ingrijpende restauratie. Deze restauratie heeft inmiddels plaatsgevonden. De bewoners zijn voornemens ook de omgeving weer in een goede staat te brengen en goed te beheren.

Geen 'Uit De Raadzaal' meer voor Jacques

Bloemen voor Jacques Looijestijn, hier met redacteur Caroline Spaans (l) en hoofdredacteur Teuntje van Delft.|Foto: pr

n 'In mijn column kon ik mijn ei kwijt'

Noordwijkerhout n De oplettend lezer zal het niet zijn ontgaan: De Raadzaal-column van Jacques Looijestijn, steevast op pagina 5 in Het Noordwijkerhouts Weekblad, staat niet meer in de krant.

Het samengaan van beide gemeenten heeft er toe geleid dat zowel in Het Noordwijkerhouts Weekblad als De Noordwijker een en ander is gewijzigd. Hierdoor heeft de redactie keuzes moeten maken, waardoor de column Uit De Raadzaal kwam te vervallen.
"Heel jammer", laat Jacques weten. Maar hij zegt ook begrip te hebben voor het besluit.

Jacques volgde jarenlang de lokale politiek en schreef voor verschillende lokale kranten. "Als voorzitter van het WAK (Winkel Aktie Kommitee) had ik ooit een gesprek met Jan Buyze, de vader van Lou. De krant kwam er. Op initiatief van enkele ondernemers volgde een gesprek met Chris en Arie Verhagen over mogelijk een krant voor Noordwijkerhout. Ook ik werd voor het gesprek uitgenodigd. Deze krant kwam er ook. Het WAK organiseerde een politiek café in 1974 bij hotel Van de Geest, waarbij alle politieke partijen aanwezig waren. Niek Sluis werd toen met voorkeurstemmen gekozen als raadslid en Doris de Jong viste buiten de boot. Mijn interesse voor politiek was er en al snel werd ik correspondent bij Buyze. Door verschil van inzicht kwam daar een einde aan en stapte ik over naar Uitgeverij Verhagen. Hier kon ik mijn ei kwijt, vooral in mijn column Uit de Raadzaal: jarenlang een wekelijks terugkerende column. Ik schreef zelf tijdens mijn vakantie: een week overslaan was er niet bij!"

Rietwinkel

De liefde bracht Jacques (85), van oorsprong Wassenaarder, destijds naar Noordwijkerhout. Hij ontmoette zijn Toos tijdens een avondje stappen toen hij 21 was. Het stel trouwde en nam de winkel in de Dorpsstraat over van Toos' ouders. Het paar kreeg twee dochters en vier kleinkinderen. In 2011 vierden ze hun gouden huwelijk én het 90-jarig bestaan van 'Rietwinkel Van der Voort' maar vijf jaar later stopte Jacques met de zaak. Met het overlijden van zijn Toos in 2012, vond hij het lang niet zo fijn meer in winkel. Haar portret sierde altijd nog de etalage, tot het moment van definitieve sluiting. Jacques verhuisde, maar bleef in de dorpskern wonen.

Spraakmakend

Gelukkig verdwijnt 'onze columnist' niet helemaal van het schrijverstoneel: hij heeft inmiddels laten weten zijn bijdrage te willen geven aan de tweewekelijkse column 'Spraakmakend'. Hierin wordt afwisselend aan drie 'bekende' inwoners uit de vier kernen van de gemeente Noordwijk een stelling voorgelegd waarop ze mogen reageren.


Nieuwste winkelconcept Albert Heijn

| Foto: Edwin Janssen Foto: Edwin Janssen

Noordwijkerhout n Supermarktmanager Bram Gras en zijn team opende vrijdag de deuren van hun vernieuwde Albert Heijn. De supermarkt aan de Zeestraat in Noordwijkerhout heeft het nieuwste winkelconcept van AH. Klanten vinden er een ruimer assortiment aan verse producten als groente, fruit, kant-en-klaarmaaltijden, brood, vleeswaren, kazen en borrelhapjes. Het afrekenen gaat sneller met zelfscankassa's.

Het was bij de heropening gezellig druk. "Naar schatting waren er het eerste uur al meer dan 1.000 bezoekers. We kregen meteen veel complimenten over de winkel. Klanten zijn erg enthousiast", aldus de trotse supermarktmanager.

vlnr: Reinier van Harten (muziek), Ilke Paddenburg (regie en script) en de acteurs Eva van Gessel en Michiel Nooter.

Opvallend is 'dry misting', een fijne verneveling van water waardoor groente en fruit langer vers blijven. Klanten kunnen gemakkelijker dan ooit kiezen voor vers, gezond en lekker eten met een brede selectie verspakketten en kant-en-klaarmaaltijden. "De sinaasappelpers levert verse jus d'orange", zegt Gras. "Ook kun je nu snoepgroente zoals tomaatjes en mini-komkommers in elke gewenste hoeveelheid zelf scheppen."

Snel afrekenen

Iets verderop vinden klanten vers brood zo uit de oven en taarten, gebak, koek en bonbons. Voor ontbijt, lunch en borrel is er een extra groot aanbod aan vleeswaren en borrelhapjes. "We willen het onze klanten zo gemakkelijk mogelijk maken om boodschappen te doen", vertelt Gras. "Daarom kun je nu snel afrekenen bij een van de zes zelfscankassa's. Met de handscanner of je mobiele telefoon scan je tijdens het winkelen de producten of je scant zelf de boodschappen bij de zelfscankassa. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om bij de caissière af te rekenen."

De metamorfose van AH maakt onderdeel uit van een grote operatie van de supermarktketen. Door het hele land worden in 2019 circa 120 winkels omgebouwd naar het nieuwe winkelconcept.

KunstKlank presenteert zomerproject

theater n Na het grote succes van 'Hear My Voice' presenteerde KunstKlank vrijdag 17 mei bij Beach Break haar programma voor deze zomer, met dank aan Cesar Smits voor de gastvrijheid. Herma van Piekeren, artistiek leider van Kunstklank, ligt het programma toe. "Vanaf februari is weer hard gewerkt om het bamboe theater in orde te maken en het is goedgekeurd!" Kunstklank gaat Ilke Paddenburg ondersteunen om haar droom zichtbaar te maken.

Foto en tekst: Ina Verblaauw

De 31-jarige actrice en theatermaker Paddenburg, verantwoordelijk voor regie en script, ligt een tipje van de sluier op. "Alles is bedacht" speelt zich af in de fusiegemeente Noordwijk. Met twee ingrediënten: een jongen is onderweg naar zee en komt zichzelf tegen in een andere gedaante. En een wethouder en kunstenaar buigen zich over de opdracht om een kunstwerk in een openbare ruimte te creëren met als thema verenigen. Een klein stukje over verschil van inzicht over het kunstwerk tussen wethouder en kunstenaar werd alvast gespeeld door de acteurs Eva van Gessel en Michiel Nooter. Reinier van Harten, Reindier, is verantwoordelijk voor de muziek. "Ilke en ik leerden elkaar kennen tijdens mijn afstudeerproject. Zij vroeg mij mee te doen. Zij heeft mij al grote delen van het script gegeven, aan de hand waarvan ik de muziek maak". Ook van twee muziekstukken kregen de aanwezigen alvast een voorproefje. "Maar", aldus van Piekeren, "we maken dromen zichtbaar, maar niets is zoals verwacht". Ze gaf aan dat zij in deze productie zelf niet zichtbaar is; achter de schermen is ze wel volop bezig met de repetities van koor en ensemble. De voorstelling Alles Is Bedacht is te zien van 17 tot 27 juli in het Bamboe Theater op het strand voor Noordwijk, afrit 21 tussen de Koele Costa en Beach Break. Het theater is open van 21.00 uur. Aanvang 21.30 uur. Kaartjes zijn te bestellen op www.kunstklank.nl

Verkiezingen

Een verhaaltje schrijven over de Europese verkiezingen houdt naar mijn mening in: het opsommen van de zegeningen van het ene Europa. Je moet er niet aan denken dat we in een situatie zouden geraken zoals nu in Engeland. Er lijkt daar geen weg terug. Is het dan in Europa alleen maar koek en ei? Zeker niet! De bekendste grieven zijn al breed uitgemeten in de pers. Hoge apparaatskosten, lange beslistijd en vooral bemoeizucht door de vele overbodige regeltjes. De goede dingen zijn op de eerste plaats de lange tijd zonder oorlog, open grenzen, de mogelijkheid om overal te studeren en vrije handel. Dat het voor de rijkere landen soms slikken is, dat moet dan maar.

We waren een paar dagen in Roemenië om van het land te genieten en te zien hoe het er daar aan toe gaat. Een bevlogen gids die de revolutie nog van dichtbij had meegemaakt, probeerde ons een beetje wegwijs te maken in de politiek. Parlementsleden, 500 in totaal, hebben er nog steeds veel privileges, corruptie is aan de orde van de dag. Van alle "Politieker" zit 1/3 in het parlement, 1/3 in de bak en naar de laatste 1/3 loopt een onderzoek! De 3 miljoen werkenden in het buitenland zijn een grote steun voor het land. Toch wordt overal gebouwd, is er volop bedrijvigheid en lijkt men zich vooral op het toerisme te focussen.

Hier in Nederland hebben we toch wel veel aan het grote Europa te danken. Stel je voor dat onze bloemen bij die opeenvolgende grensovergangen geïnspecteerd zouden moeten worden, bij aankomst waren ze verlept. De witte lelies voor de vele kerken in Boekarest zouden bruin aankomen. Ons reisje zou bovendien niet zo soepel zijn verlopen. Op wie nu te stemmen? U bent vast zelf wel mans genoeg!

Aad van Ruiten

Bloemencorso's blijken toekomstproof

regio n Eind vorig jaar startte de businesscase 'Bloemencorso's toekomstproof'. Inmiddels is het alweer bijna een halfjaar later en ligt het bloemencorso achter ons.

De eerste resultaten van de businesscase zijn niet alleen te merken maar ook te zien. Zo is er een samenwerking en verbinding ontstaan tussen de besturen en vrijwilligers van het Bloemencorso van de Bollensstreek en de Flower Parade. Samen werd afgelopen maanden verkend hoe er gebruik gemaakt kan worden van nieuwe kansen, professionalisering van de organisaties en nieuwe verdienmodellen. Dit door rondetafelgesprekken te houden met andere grote evenementenorganisaties zoals de Nijmeegse Vierdaagse, de Amstel Gold Race en Bevrijdingspop.

Hierdoor is een goed inzicht verkregen in de kostenstructuren van andere evenementenorganisaties en werd veel geleerd over crowd- en routemanagement. Deze kennis kan meteen toegepast worden in de praktijk. Binnenkort staat het laatste rondetafelgesprek op de planning: een masterclass met Jan Slagter van Omroep Max. In deze sessie worden de corso's vooral bekeken vanuit beelden en de beleving van bezoekers en 'kijkers'. De beide besturen zijn namelijk niet alleen op zoek naar een organisatorische professionaliseringslag, ze willen ook meer beleving terugbrengen in de evenementen. Toekomstproof betekent dat de corso's ook interessant moeten blijven voor het vernieuwde publiek. Daarnaast zoeken de corso's steeds meer aansluiting bij elkaar en bij andere organisaties in de regio, om onder andere samen het verhaal van de streek te vertellen.

Leerlingen voor senioren

Noordwijk(erhout) n In het kader van de maatschappelijke activiteit hebben de leerlingen van 4 havo van het Teylingen College Leeuwenhorst vorige week geholpen als vrijwilliger in Topaz Munnekeweij in Noordwijkerhout, Groot Hoogwaak en St. Jeroen in Noordwijk. Ze hebben de ouderen begeleid met de dagactiviteiten en op deze manier ervaring opgedaan in wat het werk in de zorg inhoudt. Het was zowel voor de ouderen als voor de leerlingen een leuke dag.

column/nieuws

Noordwijk is opnieuw kampioen [Foto's]

Tjeerd Westdijk in gevecht met Gianni Tiebosch van Hoek. | Foto: OrangePictures

voetbal n Na het verlies tegen Quick Boys leek het kampioenschap van Noordwijk nog even in gevaar te komen. Na de 1-3 achterstand tegen DOVO werden velen , waaronder voorzitter Hoogervorst toch even onrustig. Maar de ploeg van Zethof toonde strijdlust en veerkracht en veroverde uiteindelijk toch de volle winst. Daardoor maakte V.v. Noordwijk zaterdag vol vertrouwen de verre reis richting Hoek.

Door Wim Siemerink

Het rotsvaste zelfvertrouwen in een goede afloop , wat de eerste periode van deze competitie voor Noordwijk zo kenmerkend was, bleek volledig terug te zijn. De wijze lessen van trainer Kees Zethof, 'We blijven allemaal doen waar we goed in zijn,' werden opnieuw in praktijk gebracht.
Natuurlijk waren de spelers gespannen want het moest deze middag wel gebeuren. Maar direct al waren er de combinaties en werd Hoek onder druk gehouden.
Het was deze keer Achefay die, zeker in de beginfase, onderscheidde en precies deed waar hij zo goed in is. Dat is gedurfd spelen en op kansen loeren om zijn perfecte traptechniek te benutten.

Foto: Picasa
Foto: Picasa
Foto: Picasa
Foto: Picasa
Foto: Picasa
| Foto: Wim Siemerink Foto: Picasa
Foto: Picasa


Voorsprong

Hij leek al in de 8e minuut de score te openen maar zij goal werd geannuleerd omdat de scheidsrechter had buitenspel geconstateerd. In de 12 minuut creëerde hij opnieuw een mogelijkheid maar nu ging zijn schot net naast. Maar even later, na bijna 20 minuten,was het na een zeer fraaie kapbeweging en uitstekend schot, toch raak: 0-1.


En daarbij bleef het niet want niet veel later zorgde hij persoonlijk opnieuw voor een treffer: 0-2. Zoals te verwachten was Zette Hoek daar ook wat tegenover. Met verzorgd voetbal maakte zij het Noordwijk soms best wel lastig en na 27 minuten viel er een tegengoal te noteren. Het was Bröcker die in de ogen van de scheidsrechter binnen de 16 in de fout ging. De toegekende strafschop werd door Doesburg verzilverd: 1-2.

Noordwijk kwam even onder druk te staan. Maar richtte zich onder leiding van Emiel Wendt weer snel op. Een zeker lijkende treffer van voet van de aanvoerder kon door de doelman worden verijdeld.


Gelijkmaker

Na rust moest van Staveren geblesseerd afhaken. Hij werd vervangen door Le Congé. Noordwijk bleef de betere ploeg maar uit het niets viel plots de gelijkmaker: 2-2. Dat was opnieuw even schrikken . Maar al heel snel kon Emiel Wendt, op aangeven van een uitstekende Le Congé,de winnende treffer laten aantekenen: 2-3.

Direct hierna kwam Denzel James de gelederen nog versterken. En liet nog enkele keren zien waarom hij door Henk Fräzer naar Sparta wordt gehaald. Tot scoren kwam het echter niet meer. En zo kwam het laatste fluitsignaal waarna de vreugde losbarstte. Emiel Wendt kreeg de kampioensschaal uitgereikt en een eerste feestje werd in Zeeland gevierd. Na de thuisreis volgde er aan de Duinwetering een tweede huldiging. Nu door de verzamelde Noordwijk-supporters in de clubkantine.


Twee keer feest

Tijdens dit uitbundige feestje was het aanvoerder Emiel Wendt die heel nadrukkelijk de supportersschare in het zonnetje zette: 'Dankzij jullie fantastische steun tijdens al die wedstrijden hebben wij dit kampioenschap kunnen veroveren'.

Voorzitter Henk Hoogervorst vooralsnog huldigde op een bescheiden manier de kampioenen. Maar kondigde aan dat volgende week, na de thuiswedstrijd tegen Eemdijk, het kampioensfeest op een nog uitbundiger manier kan worden gevierd. En dan wachten er komend seizoen de krachtmetingen in de tweede divisie, waar Noordwijk in deze samenstelling opnieuw voor verrassingen zou kunnen zorgen.

De vriendenploeg deze uitgebalanceerde samenstelling onder leiding van de no-nonsenscoach Zethof lijkt nog niet aan zijn plafond te zitten. Maar eerst moet natuurlijk deze competitie, met de wedstrijd tegen Eemdijk, nog worden afgesloten.

V.v Noordwijk

Kampioenen!

Foto: Picasa

De prestatie was groots. Een eerste feestje na afloop met de supporters en de totale selectiegroep was al even groots. Uitzinnige spelers en trotse supporters vonden elkaar. Ze vierden een heerlijk feest waarbij de kampioensschaal steeds opnieuw met zichtbare trots werd getoond.

Foto: Picasa
Foto: Picasa
Foto: Picasa
Foto: Picasa
Foto: Picasa
Foto: Picasa

V.v. Noordwijk

Fluks weet niet opnieuw te winnen

Vier treffers van Wouter Westgeest konden een nederlaag niet voorkomen, > Foto± PR

Korfbal n Na de winst van vorige week tegen SDO ging Fluks met een goed gevoel de wedstrijd in tegen WWSV uit Wijdewormer. Winst zou resulteren in aansluiting bij de middenmoot, terwijl verlies zou betekenen dat WWSV Fluks zou passeren op de ranglijst.

In de eerste minuten van de wedstrijd werd al duidelijk dat het een fysieke wedstrijd ging worden, en dat Fluks niet de scherpte had die het vorige week had. Omdat ook WWSV aanvankelijk veel moeite met scoren had kon Fluks (dankzij goede scores van Maurits van der Vos en Wouter Westgeest) gelijke tred houden met een 9-9 de rust tot gevolg. In de tweede helft maakte Fluks verdedigend fouten en kon WWSV een beslissende voorsprong pakken. In de eindfase konden de Noordwijkse korfballers de wedstrijd niet meer ombuigen, zodat de winst voor WWSV was (eindstand 12-15). De scores van Fluks kwamen op naam van Maurits van der Vos en Wouter Westgeest (beiden 4 treffers), Willemiek van Duijn (2), en Marlou Passchier en Martijn van Leeuwen (beiden 1).
Volgende week krijgt Fluks kans zich te revancheren tijdens de lastige uitwedstrijd tegen Oosterkwartier uit Haarlem.

VVSB leidt nederlaag

Sven Verlaan (l) en Matthijs Jesse. | Foto: Orange Pictures, Martin Cloose. Foto: Martin Cloose

Noordwijkerhout n In een wedstrijd waar om des keizers baard werd gevoetbald, toonde AFC zich in de slotfase van de wedstrijd tegen VVSB de kampioen. Met twee doelpunten in de laatste tien minuten gaven de Amsterdammers nog wat kleur aan de wedstrijd. Raily Ignacio en Matthijs Jesse namen de doelpunten voor hun rekening. Voor VVSB restte niet anders dan weer naar volgende week te kijken. Dan wacht de ontmoeting met mede play-off ganger FC Lienden.

Door Stefan van den Burg

VVSB kende in de aanloop naar het duel met AFC vele afwezigen wegens blessures. Uiteindelijk bleken 8 spelers niet klaar voor de wedstrijd met de kampioen. Hierdoor had trainer Eric Meijers maar liefst 3 spelers uit de JO19 op de bank gezet (Stijn Paumen, Tijs Knapp en Daan van den Berg). Daarvan mocht Noordwijkerhouter Tijs Knapp zijn debuut in VVSB 1 maken. Tien minuten voor tijd viel hij in voor Victor Schipholt. In een zeer povere wedstrijd waren de kansen schaars maar het weer o zo fraai. In het heerlijke zonnetje zagen de toeschouwers dat VVSB de eerste mogelijkheden van de wedstrijd kreeg. Een kopbal van Jordy Zwart ging over, maar de poging van Frank Tervoert werd met moeite gekeerd door doelman Joey Potveer. Vlak voor rust kopte opnieuw Tervoert de corner van Danny Bakker op doel, maar werd de bal vlak voor de lijn weggeschoten door Yordi Teijsse. In de tweede helft kwam de topscorer van de Tweede divisie binnen de lijnen; Raily Ignacio. Direct was de invaller gevaarlijk, maar porrelde hij de bal naast het doel van VVSB. Even later mocht de spits opnieuw vrij uithalen, maar werd de poging gered door Ruben Valk.

Veel gebeurde er verder niet in Amsterdam tot het moment van de 1-0. Ignacio ging draaien en keren in de strafschopgebied en schoot raak. Het verzet van VVSB was gebroken en hier profiteerde Matthijs Jesse nogmaals van waardoor hij de eindstand op 2-0 kon zetten.

Van Nispen behoudt 3e Klasserschap

DeZilk n Na een rommelig seizoen is Van nispen er in geslaagd zich te handhaven in de 3e Klasse Zondag West II. De Zilkers eindigden na de overwinning van afgelopen zondag op het Haagse Wanica Star als tweede in de poule.

Door Tino de Groot

Van Nispen had voor aanvang van de wedstrijd tegen Wanica Star nog één punt nodig om zich te handhaven. Het begon voortvarend in Den Haag en creëerden in de beginfase een aantal grote kansen. Tot schrik van de supporters werden deze kansen om zeep geholpen en wilde de bal er niet in. Wanica Star speelde een prima partij mee, zonder echt gevaarlijk te worden. Tot de zestien lieten zij het balletje lekker rondgaan, maar eenmaal bij het doel van Van Nispen aangekomen wisten zij met de bal geen raad. Het kwam dan ook niet verder dan een enkele mogelijkheid en eigenlijk had Van Nispen niets van de gastheren te vrezen.

Het was daarom onbegrijpelijk dat de stand na tien minuten in de 2e helft 2-0 in het voordeel van de thuisploeg was. Een half mislukte omhaal verdween tergend langzaam over de tevergeefs graaiende Van Maris hoog in het doel en een minuut later was het de rechtsbuiten van Wanica die de bal als een volleerd biljarter via de binnenkant van de verre paal in het doel caramboleerde. Van Nispen moest na de 2-0 achterstand vol ten strijde, maar de voorwaartsen van Van Nispen konden de juiste richting niet vinden. Uiteindelijk was het Koen van der Linden die na 65 minuten de aansluitingstreffer op het scorebord bracht.

| Foto: Trudy van den Berg. (Lees het hele artikel op: www.noordwijkerhoutsweekblad.nl)

Trainer Roy Schulpzand bracht Cody Zonneveld en Stan Damen als wissels het veld in. Deze omzetting leverde nog meer druk naar voren op. In de 75ste minuut scoorde de jonge Zonneveld op zeer fraaie wijze. A la Arjan Robben kapte hij vanaf de rechterkant een verdediger uit, trok naar binnen en schoot met links de bal in de verre hoek. Ten enkele minuten later ook Damen scoorde was het feest voor Van Nispen compleet, mede door de inbreng van beide wisselspelers. Van de laatste zeven wedstrijden won Van Nispen er zes en speelde het één keer gelijk. Voorwaar een prima prestatie. Volgend jaar wéér 3e Klasser!

Gretig SJC wint van Ajax

Een feestje bij het doelpunt (1-1) door Wesley Haasnoot. | Foto: Johanna Wever

Voetbal n Het was een wedstrijd waar het eigenlijk nergens meer om zou moeten gaan. Maar toch bleken beide ploegen niet van zins, ondanks de heerlijke weersomstandigheden, er een zomeravondwedstrijd van te maken. Maar zowel SJC als opponent Ajax zochten waar mogelijk de aanval en schuwden een nuttige overtreding niet. Waardoor het al met al best een aardige wedstrijd werd.

SJC begon met Wesley Haasnoot in de basis en de herstelde Levi Berends naast Mike van Toor aanvankelijk op de bank. Tracy Kapata stond met Jelle van Went centraal in de verdediging. Na even te hebben afgetast zocht SJC de weg naar voren en vanuit een corner kopte Rick van Dijk net naast de goal. Even later kon die zelfde van Dijk slechts met een pittige overtreding worden afgestopt wat hem een poosje trekkebenend deed rondlopen.

De supporters zagen dat zowel Jordy Groot als Abas al Tamimy en Tracy Kapata gedurfd mee deden in aanvallende patronen. Maar dat leverde natuurlijk ruimte op voor Ajax. En plots stoomde de balvaardige Burgzorg op de vleugel op. Zijn voorzet bereikte Ricardo Fransberg die koppen scoorde: 0-1. SJC leek geschrokken en even bleven de loopacties uit. Het spel werd daardoor te statisch maar al snel herstelde de ploeg zich. We zagen opnieuw een paar mogelijkheden . Eerst voor Tom Duindam en even later voor Jordy Groot. Maar beiden troffen geen doel. Aan de andere kant kwam SJC heel goed weg toen Ralph Jurka voor Ajax de lat trof.
SJC verdiende wel een gelijkmaker maar kreeg deze uiteindelijk cadeau door een domme actie van keeper Zandwijken kort voor rust. Op de buitenrand van het strafschop gebied gaf hij Wesley Haasnoot een opzichtige duw in de rug. De terecht toegekende strafschop werd door Jordy Groot perfect verzilverd: 1-1


Wissels

Na de rust kwamen beide ploegen ongewijzigd binnen de lijnen. En direct ging Ajax op zoek naar de gelijkmaker. De balvaardigheid en het voetballend vermogen bracht hen een aantal keren gevaarlijk in het strafschopgebied. Verder dan een buitenspeldoelpunt kwamen zij echter niet. SJC stelde daar ook een aantal aardig ogende acties tegenover waarbij de kopkans van Tom Duindam de meest opmerkelijke was. Na ruim een half uur in de tweede helft liep Burgzorg van Ajax tegen een 2e gele kaart op en kon vertrekken. Inmiddels was Kapata vervangen door Mike van Toor en was even later was ook Levi Berends in de ploeg gekomen.

Verdedigend bleef SJC ook hierna best overeind en aanvallend kwamen er nog maar spaarzame kansjes, Met tenslotte ook nog een zeer gretige Emin Vllasaku voor Abbas al Tamimy spelde SJC de wedstrijd uit. Met nog een behoorlijke kans voor Melvin van Stijn in de 85e minuut en een bal op de paal van Vllasaku toonde SJC aan nog over de nodige gretigheid te beschikken. Een 3e doelpunt kwam er niet meer. Maar de verdiende winst lijkt een steuntje in de rug voor coach Tom Van Rijn om straks optimistisch op 4 juni de nacompetitie in te gaan. Eerst wacht zaterdag nog wel de uitwedstrijd tegen ASWH. Die ploeg kan nog , mogelijk ten koste van Quick Boys, een periodetitel veroveren. Dus heel gemakkelijk zal het in Hendrik Ido Ambacht niet gaan worden.

Noordwijk

30, 31 mei en 1 juni
• Ibiza Festival Noordwijk – FEIN; Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: alle dagen van 12.00 - 19.00 uur. Entree gratis.

22 mei
• Schrijfcafé: schrijven is echt van mij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Deelname € 10,00.
• Showcase 'De Eekhoornkat' (voor kids); Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Entree gratis, wel graag reserveren.


25 mei
• Bunkerdag 2019; Atlantikwall Museum Noordwijk, Bosweg (250 mtr vnaf de Bosweg, linkerkant van het fietspad). Tijd: 10.00 uur. Entree gratis (wel online aanmelden)
• Aan tafel met Revoice; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 18.00 uur. Entree € 10,00.
• Op zoek naar de Grote Vijf - Excursie; Staatsbosbeheer, start vanaf bezoekerslocatie Duinweg 81. Tijd: vanaf 17.30 uur. Deelname € 37,00 p.p. (kinderen t/m 12 jaar € 30,00, leeftijd vanaf 7 jaar) incl. soep en brood.
• Voorstelling Muziekvereniging Echo der Duinen; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Entree € 10,00.

26 mei
• Karin Bloemen - Souveniers; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 27,00.

30 mei
• Dirk Kuyt Foundation Kampioenendag 2019; Sportpark Duinwetering, Duinwetering 105. Tijd: 12.00 - 18.00 uur. Entree gratis.

1 juni
• Marouska Metz - Heel Holland Bakt - Hoe Dan?; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Entree gratis, wel graag reserveren.

2 juni
• Yoga Festival Noordwijk; Beach Break, Zeereep, afrit 21. Tijd: 10.00 - 17.00 uur. Entree € 37,50.
• Bert Wagendorp over Ferrara; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Entre gratis, wel graag reserveren.

erhout / De Zilk

21 t/m 27 mei
• Kabouterroute, gezinswandeling door Hollands Duin, vertrek vanaf restaurant "Langs Berg en Dal", Langevelderlaan.
• Konijnenroute, gezinswandeling door Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, vertrek vanaf de parkeerplaats, ingang Gooweg.

22 mei
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, aanmelden bij de receptie.

23 mei
• Fietsexcursie, met de boswachter op pad door de Amsterdamse Waterleidingduinen, deelname € 7.50, vertrek vanaf ingang Joppeweg, De Zilk om 14.00 uur. Aanmelden via www.waternet.nl
• Pubquiz, kennisquiz in café van der Geest, aanvang 21.00 uur. Aanmelden aan de bar.

24 mei
• DuinenTrail, wandelen en hardlopen vanaf parkeerterrein Duindamse Slag, start Kidsrun om 18.00 uur, start loop + wandeling om 19.00 uur, wel eerst aanmelden!
• Excursie Bollenvogels spotten, vertrek om 19.00 uur vanaf locatie Leidsevaart tussen KTS en Beuk. Aanmelden info@anlvgeestgrond.nl

25 mei
• Juniorboer, kinderen vanaf 8 jaar gaan de dieren verwennen, van 9.00 tot 11.30 uur op zorgboerderij de Dierenhoeve, Langevelderweg 27. Eerst aanmelden bij Erika!
• Specialbier Festival, van 15.00 tot 22.00 uur in café van der Geest, kaarten € 10.00 verkrijgbaar aan de bar.
• VVSB-FC Lienden, competitiewedstrijd 2e divisie op sportpark de Boekhorst, aanvang 15.30 uur.

26 mei
• Schapenscheerfeest, van 10.00 tot 16.00 uur op kinderboerderij de Dierenhoeve, Langevelderweg 27, met div. leuke activiteiten voor jong en oud.

28 mei
• Recreatieve fietstocht (30-35 km.) door de streek, vertrek vanaf café de Ruigenhoek, Herenweg 444 om 10.30 uur.

NOORDWIJK


Protestantse Gemeente Noordwijk

Vrijdag 24 mei

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. S.J. Dingemanse

Zondag 26 mei

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse

Buurtkerk

10.00 uur: ds. P. van der Burg

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. A. Beens

17.00 uur: ds. J.A.J. Pater

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. C. Noort

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 26 mei

10.00 uur: dhr. R. Baas

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 22 mei

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

WZC Groot Hoogwaak
19.00 uur: Woord- & Communieviering

Vrijdag 24 mei

WZC Jeroen

18.30 uur: Mozesviering
Maria ter Zeekerk
09.00 uur: Rozenkrans bidden


Zaterdag 25 mei

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Aan tafel met Revoice

Zondag 26 mei

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Gregoriaanse examenmis, Th. Blokland

Dinsdag 28 mei
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 26 mei

10.00 uur: dhr, E. van der Plas

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT

Witte Kerk

Zondag 26 mei

10.00 uur: ds. H. Pals

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zondag 26 mei
10.00 uur: Pastor A. Goumans

St. Victorkerk

Zaterdag 25 mei

19.00 uur: L. Spiegeler
Zondag 26 mei

10.00 uur: geen viering
Dinsdag 28 mei

19.00 uur: Rozenkrans bidden

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Donderdag 23 mei
9.00 uur: Pastor R. Francken

Zondag 26 mei

9.30 uur: pastor T. van Eijk

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 26 mei samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 20: woordspeling. De winnaar: Anneke Vijverberg