De Noordwijker

21 april 2020

De Noordwijker 21 april 2020


Wethouder de Jong stapt op

Henri de Jong tijdens de beëdiging op 2 januari 2019. | Foto: Willem Krol, archief Foto: KROLFOTO 0622505508

opgestapt n In een schrijven aan de gemeenteraad laat Henri de Jong weten dat het wederzijds vertrouwen tussen hem en de fractie onvoldoende bleek te zijn. En dus stapt hij op. Hij stelt ons genoemde brief ter beschikking nadat wij hem de vraag stelden om een reactie te geven op de bouwplannen van Ronnie van de Putte op de plek van de voormalige manege. Maar daar wil hij geen commentaar meer op geven.

De Jong zegt te denken dat hij nooit een eerlijke kans heeft gekregen van een deel van de CDA-fractie. Letterlijk schrijft hij: ‘Er werden soms dingen van mij verlangd die niet terug te vinden waren in het CDA-programma of het coalitieakkoord’. De Jong noemt zichzelf meer een bestuurder dan een partijman. Hij schrijft trots te zijn op de behaalde resultaten en betreurt het dat het voor hem hierbij eindigt.


Prioriteiten en communicatie

CDA-fractievoorzitter Theo Alkemade weet maandagmorgen te vertellen dat het niet ging om gebrek aan vertrouwen. Maar dat er wel een te groot verschil van inzicht was over de aanpak in de diverse processen binnen Ruimtelijke Ordening en de communicatie daarover. Met daarnaast verschil van opvatting over de het stellen van prioriteiten. Met nadruk stelt hij dat de fractie het unaniem eens was in de kritiek op de werkwijze van De Jong. Alkemade belooft nog met een officiële verklaring van het CDA naar buiten te komen.

Van de diverse fractievoorzitters is het eerste commentaar mild te noemen en blijkt ‘integer’ een algemene karakterisering. Astrid Warmerdam (DOEN!) kent De Jong als partijgenoot in de gemeenteraad van het toenmalige Noordwijkerhout. Zij ziet hem als een integer persoon waarmee ze intensief kon samenwerken. Ook zij wijst naar het Noordwijkse deel van de CDA-fractie en zegt: ‘Ik ben niet voor niks uit het CDA gestapt’.

Louis Koppel (GL) zag het zwaard van Damocles al boven De Jong hangen in de uitvoering van dossier Bronsgeest. Hij vindt in de brief de term ‘algemeen belang’ nogal opvallend. Over de consequenties merkt hij filosofisch op: ‘we gaan het zien’. Ook hij noemt De Jong integer en vindt het wel jammer dat hij nu vertrekt.

>Word Vriend van de Noordwijker/ Noordwijkerhouts Weekblad

vriendenactie n Zoals vrijwel elke sector is de media ook hard getroffen door de Coronacrisis. Jarenlang konden wij gratis het nieuws brengen voor alle inwoners, bekostigd vanuit de advertentiemarkt. Dit verdienmodel is op dit moment niet meer realiseerbaar.

Omdat we wel graag nieuws bij alle inwoners van Noordwijk blijven brengen, vragen u om ons werk te steunen. Dat kan door "Vriend van de Noordwijker/ Noordwijkerhouts Weekblad" te worden.
Bij voldoende donaties kunnen wij het voortbestaan van de Noordwijker waarborgen.

Door middel van de doneerknop op denoordwijker.nl/noordwijkerhoutsweekblad.nl kunt u uw donatie overmaken. Natuurlijk kunt u ook uw gift direct overmaken op bankrekening NL39 RABO 0331 7655 43
ten name van Uitgeverij Verhagen B.V. onder vermelding van "Vriend van de Noordwijker/noordwijkerhoutsweekblad.nl ".

Wij zijn u dankbaar voor het ondersteunen van “onze” krant.

Column n Bollenpraat

Nieuwe boswachter, nieuwe naam

Duinenpraat n Boswachter Mark Kras heeft jarenlang de rubriek 'Kris kras door de duinen' verzorgd. Zijn nieuwe gebied is nu Den Haag. Zijn opvolger Joël Haasnoot bijt vandaag het spits af. Vanaf nu heet de rubriek Duinenpraat. Kijkt u maar op pagina 11.

Stichting Irenehof o.i. krijgt nul op rekest

Bloemetje voor geslaagden Northgo

Het bleef spannend'

Koningsdag wordt Woningsdag

Stichting Irenehof i.o. krijgt nul op rekest voor seniorencomplex

ireneschool n Er komt geen nieuw seniorencomplex aan de Viaductweg want het duurt allemaal te lang en het college van B&W blijkt het wachten moe. De initiatiefnemers zijn teleurgesteld, sommige zelfs boos. Boos omdat juist van de kant van de gemeente Noordwijk de communicatie ver onder de maat zou zijn gebleven. Boos omdat een particulier initiatief niet op de juiste waarde zou zijn geschat. Boos omdat de initiatiefnemers zouden zijn neergezet als professionele projectontwikkelaars.


Voordat Stichting Irenehof met de nieuwbouwplannen verder ging, was Fortaleza initiatiefnemer. | Foto: Jos vd Burg. Foto: Jos vd Burg

De voormalige Ireneschool moest een seniorenlocatie worden. Dat vond de toenmalige gemeenteraad van Noordwijkerhout en dat vond, volgens initiatiefnemer Jos van den Burg ook toenmalig wethouder Henri de Jong.

Verleden jaar al gooiden Van den Burg en andere initiatiefnemers, die onder de naam Fortaleza enthousiast waren begonnen, de handdoek in de ring. Financiële eisen betreffende parkeren, asbest opruimen en verkeersremmende aanpassingen aan de Viaductweg waren onoverbrugbare obstakels.


Nieuwe stichting

Toch leek het een goed plan en een nieuwe stichting met de naam Irenehof i.o. nam het initiatief over.

Zij werd de gesprekspartner van de gemeente Noordwijk.

Nu meldt de gemeente Noordwijk dat de ontwikkeling volledig is afgeblazen omdat de partijen er niet in geslaagd zijn om een grondreserveringsovereenkomst te sluiten. Die nodig zou zijn omdat volgens de gemeente een exclusieve reservering van grond een economische waarde vertegenwoordigd die juridisch gezien niet kosteloos kan blijven voort duren.

Er zou door de stichting eerst € 83.000 moeten worden betaald. De gemeente noemt dit een minimale reserveringsvergoeding. Voor de stichting echter een onmogelijk hoog bedrag.


Gerucht

Een verzoek om uitstel om per 1 juli een voorlopig voorontwerp in te dienen is afgewezen. De Stichting Irenehof uit zich nu uiterst teleurgesteld. Zij verwijt het college en de ambtelijke ondersteuning een groot gebrek aan empathie.

Terwijl de officiële lezing is dat het college zich beraad over een nieuwe ontwikkeling maakt een initiatiefnemer van het eerste uur gewag van een hardnekkig gerucht wat nu rondgaat.

De gemeente Noordwijk geheel andere plannen heeft gehad met het bedoelde stuk grond aan de Viaductweg.


De gemeente meldt slechts dat men zich nog beraadt maar dat de weg nu wel open licht voor een andere maatschappelijke ontwikkeling. Wat precies is nog onduidelijk.

>Financiële positie is nu nog wel robuust

jaarrekening n Gemeente Noordwijk lijkt het financieel nog wel goed te doen. De jaarrekening van 2019 geeft een positief resultaat te zie. Opvallend genoeg blijkt het sociaaldomein een winstpakker aan de uitgaven kant. De parkeerheffingen, OZB en de toeristenbelasting zorgden aan de inkomstenkant voor de winst.

Financieel lijkt Noordwijk dus in een zeer gezonde positie te verkeren. De enigszins tegenvallende winstneming op de nieuwbouw wijk Duineveld kan bovendien mogelijk in een later stadium nog positief worden bijgesteld. Het college schetst een beeld van een robuuste financiële positie met een solvabiliteit van 60%. Er is ingeteerd op het eigen vermogen van de gemeente. De afwaardering van gronden in Bronsgeest naar Agrarische waarden is al in de cijfers verwerkt.

Hoewel het college spreekt van bestuurskracht en een grotere professionaliteit van het ambtelijk apparaat blijkt men toch vooral te willen inzetten op de kracht en de kennis die bij de inwoners is te vinden. B&W zetten in op netwerken en participeren met de samenleving onder het gelanceerde motto: ‘Samen maken wij Noordwijk’.


Voorsorteren

Als de accountant akkoord geeft krijgt de gemeenteraad nog voor het zomerreces de stukken ter beoordeling voorgelegd. Waarbij ongetwijfeld ook al vooruitgeblikt zal worden. Men zal politiek zeker moeten voorsorteren op de gevolgen die de huidige crises zal gaan opleveren. Ook het college voorziet een geweldige impact op de lokale financiële positie in het komend jaar als gevolg van de corona-crises. Men verwacht dat het beleid voor volgend jaar, en ook nog eens voor langere termijn, daaraan zal dienen te worden aangepast.

>

Henriette Kors heeft atelier aan huis

garage-atelier n Soms is het een lange zoektocht door heel Noordwijk, terwijl de oplossing dichtbij is. Dat overkwam kunstenares Henriëtte Kors. Vanaf 2001 werkte zij vanaf het Vuurtorenplein en in de loop der jaren werden dat steeds andere, vooral tijdelijke locaties. “Dat veroorzaakte veel onrust en onzekerheid”.

Door Ina Verblaauw

Zelf is ze verbaasd over het feit dat al die tijd niet serieus is nagedacht over de meest logische oplossing: Thuis! De garage van haar woning wordt volledig omgebouwd van rommelplek naar atelier. De garagedeur wordt vervangen door openslaande glazen deuren en ook de wanden krijgen een opknapbeurt.

“Noordwijk is een cultuurdorp”, aldus Henriette “en we willen de parels behouden. We moeten cultuur onder de aandacht blijven brengen en laten zien”. Zeker met het mooie weer en de oproep om dicht bij huis te blijven, lopen er heel veel mensen langs het adres Schiestraat 16. Een schilderij kan ook troost bieden voor de langere termijn.

“Het geeft ook een soort vakantiegevoel. In Frankrijk zie je vaak bordjes langs de weg met Brocante, fruit te koop of een wijnboerderij. Je kunt dan gewoon binnen een kijkje nemen; dat is wat ik nu ook wil bewerkstelligen. Henriette is in haar atelier op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en alle uurtjes daar tussen. Stap gerust binnen.

Bloemetje voor geslaagden Northgo

De deelnemers aan de schoolexamens van het Northgo hoorden vrijdag of ze geslaagd waren. | Foto: Ina Verblaauw

geslaagd! n Ook de eindexamens van de middelbare scholen zijn dit jaar anders dan anders. Het Northgo College had dit schooljaar, achteraf gezien, het “geluk” dat direct na de voorjaarsvakantie de toetsen werden afgenomen en nog voor de landelijke sluiting van alle scholen bijna waren afgerond.

Door Ina Verblaauw

Het Centraal Examen is geschrapt en er wordt nu op basis van de toets uitslagen gekeken of leerlingen geslaagd of nog niet geslaagd zijn. Na de meivakantie volgen nog de herkansingen en in juni de resultaat verbetertoetsen.

De geslaagden van het Northgo College kregen op vrijdag 17 april het spannende en verlossende telefoontje van hun leraren. Diezelfde dag werden ze ook nog verrast door een bezoekje van de leerkracht die met een bos tulpen de felicitatie benadrukte. Direct vrijdagmiddag waren de traditionele vlaggen met schooltassen meteen zichtbaar in het straatbeeld van Noordwijk.

Eén van de eerste die te horen kreeg dat ze geslaagd was, was Babette. Dolgelukkig met haar 4 mavodiploma, ging spontaan de vlag uit. “Heel erg blij, al bleef het spannend. Maar het is wel jammer dat we het vanavond niet met elkaar kunnen vieren”.


Wellicht komt er op een later moment nog de mogelijkheid dit in te halen.

>Ook lunchconcerten Muziek in Jeroen zijn slachtoffer van corona

geannuleerd n De gratis Lunchconcerten van Muziek in Jeroen zijn al 20 jaar een begrip in Noordwijk. Op zes dinsdagen, van eind april t/m begin juni, heeft in de loop der jaren rond het middaguur een toenemend aantal mensen genoten van vrolijke klassieke muziek tijdens een concert van ongeveer een half uur.

Omdat 5 mei dit jaar op een dinsdag valt stond voor die dag een Bevrijdingsconcert geprogrammeerd, te verzorgen door het bekende ensemble Fuse. Burgemeester Wendy Verkleij zou een bevrijdingsrede houden en het concert zou worden afgesloten met bevrijdingssongs en het Wilhelmus begeleid door Jaco van Leeuwen op het Knipscheer-orgel.


Voor het eerst in 20 jaar zijn de Lunchconcerten en dus ook dit speciale concert helaas gecanceld. Uitleg waarom dit zo is, is overbodig. Wel hoopt Muziek in Jeroen om, zo gauw dat weer mag, voor Vrienden en liefhebbers van toegankelijke klassieke muziek enige extra concerten te organiseren.

Misschien komt er zelfs een uitgestelde viering van 75 jaar bevrijding en kan Fuse daarvoor alsnog naar Noordwijk komen.


Zomerserie

De Zomerserie orgelconcerten staat gepland vanaf donderdag 9 juli, maar het is nog allerminst zeker of op dat moment concerten al weer zijn toegestaan. Jaco van Leeuwen heeft voor alle gedwongen thuiszitters al een eerste concert met beeld en geluid opgenomen (te zien op YouTube) en waarschijnlijk komt daar een vervolg op.


Op www.muziekinjeroen.nl en op de Facebookpagina van Muziek in Jeroen zullen nieuwe activiteiten steeds worden aangekondigd. De Vrienden van Muziek in Jeroen zullen d.m.v. berichten op hun mailadres worden geïnformeerd over het al dan niet doorgaan van de geprogrammeerde concerten en over de extra concerten.

>Koningsdag wordt Woningsdag…

Noordwijkerhout n Oranjevereniging Noordwijkerhout is op zoek gegaan naar een waardige, veilige alternatieve invulling voor Koningsdag 2020. Een Koningsdag welke in het teken zal staan van saamhorigheid. In samenwerking met de landelijke Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen is het volgende programma samengesteld:

Kleurwedstrijd

Voor kinderen tot en met groep 8 heeft Nelleke van der Weiden een kleurplaat gemaakt die te downloaden is op www.ovnwh.nl. Kleur hem mooi, scan hem in of maak er een foto van en stuur hem (met naam, adres en groep) vóór 26 april naar: info@ovnwh.nl. De mooiste wint een prijs. In de bus doen aan de voorzijde van de Gebra aan de Dorpsstraat 18 mag ook. Er is nog een prijs te verdienen: zorg dat je leuk verkleed bent en maak een selfie mét de kleurplaat en stuur deze op. De kleurplaten en selfies worden beoordeeld naar leeftijd / groep. De winnaars ontvangen op 27 april een tegoedbon van Top 1 Toys in hun brievenbus.

Woordzoeker

De Koningspuzzel woordzoeker is op www.ovnwh.nl te downloaden. Mail de oplossing vóór 26 april naar info@ovnwh.nl of stop 'm in de speciale bus bij de Gebra aan de Dorpsstraat 18 voorzien van naam en adres. Onder de juiste inzendingen worden vijf DA-bonnen verloot die op 27 april bij de winnaars in de brievenbus valt.

Woningsdag

Verander de voorzijde van je woning in een speciale Woningsdag-woning, speel een golfwedstrijd in je achtertuin, geef een Koningspop waardig optreden in je voortuin, speel met het gezin bingo of speel een potje klaverjassen.
De activiteiten die op Koningsdag niet plaats kunnen vinden spelen we gewoon op Woningsdag. Hoe jij dat doet? Laat het ons weten. Maak een foto of filmpje en stuur deze naar info@ovnwh.nl óp 27 april. Onder de leukste inzendingen worden vijf bloemenbonnen van Liefs, Sammy verloot.

06.19 uur - Vlagvertoon
De OV verzoekt om vanaf zonsopgang de Nederlandse vlag met oranje wimpel uit te hangen, voor de Koning maar ook als blijk van betrokkenheid met elkaar. Onder de vroege vlaggers worden vijf tegoedbonnen voor een taart van Bakkerij van Eeden verloot. De gelukkige ontvangt de bon 27 april in de brievenbus.

09.45 - 10.00 uur - Klokgelui

in heel Nederland en op de Antillen

10.00 uur - Nationale Aubade
Vanuit deuropeningen en balkons zingen of spelen we het 1ste en 6de couplet van het Wilhelmus met het Koninklijk Concertgebouworkest óf met een van onze plaatselijke muzikanten.
Het zou leuk zijn als Noordwijkerhoutse muzikanten die het Wilhelmus kunnen spelen dit willen doen middels een optreden in de openlucht. Alle inwoners van Noordwijkerhout kunnen dan vanuit de deuropening of balkon meezingen. Natuurlijk houden we ons aan de regels van het RIVM.
10.00 - 18.00 uur - Digitale kleedjesmarkt
De uitwerking is nog in ontwikkeling. Maar de laatst bekende informatie hierover staat op: www.ovnwh.nl.

11.00 uur - Compilatie
Op tv zend de NOS beelden van Koningsdag van voorgaande jaren uit.

13.00 uur - Overhandiging bundel ‘Koningsbrieven’ - Vertel het de Koning
Kinderen van Nederland schrijven aan en tekenen voor de Koning. In maximaal 15 regels schrijven of tekenen kinderen hun verhaal, hun ervaring over de coronacrisis. Ook een brief of tekening aan de Koning sturen? Kijk op: www.ovnwh.nl voor meer info.

15.00 uur - Zingen voor saamhorigheid; tegen het eenzaamheidsvirus.
Artiesten treden in heel Nederland solo op voor verzorgingstehuizen; onder leiding van Ali B. Dit initiatief komt vanuit de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

16.00 uur Nationale Toost
In deze moeilijke tijd, waar het nieuws vrijwel louter bestaat uit akelige berichten, is het vooral óók belangrijk positieve elementen te benoemen en samen mooie momenten te creëren. Daarom wordt de Nationale Toost, op Koningsdag, in heel Nederland tegelijkertijd uitgebracht door iedereen … op de gezondheid van iedereen. In huis, op het balkon of dakterras, in je voor- of achtertuin. De Oranjevereniging is benieuwd naar dit toost-moment. Maak een foto of filmpje en mail die naar info@ovnwh.nl. De leukste inzendingen worden op onze site en op Blik op Noordwijkerhout geplaatst. Onder de leukste inzendingen worden 5 tegoedbonnen van Santhe Dranken verloot.


('Met het inzenden van foto's of filmpjes geeft u toestemming om deze te gebruiken', laat de OV weten.)

Praalwagens in de opslag voor 2021

Ook voor de corsogroep KAVB is het enorm teleurstellend dat het corso niet door gaat. | Foto: Marit Hogervorst.

noordwijkerhout n Corsogroep KAVB Noordwijkerhout zou het komend corsoweekend rijden 'met haar hoofd in de wolken'.

Koekhappen moet dit jaar in de achtertuin. | Foto: archief Foto: Willemien Timmers

Angelique Beijk heeft voor de corsogroep een praalwagen getekend waarop luchtballonnen het ultieme gevoel van vrijheid verbeelden. Shauny de Groot zou het bloemarrangement voor haar rekening nemen en de stekers zijn uiteraard afkomstig van de corsogroep. "Enorm teleurstellend natuurlijk, dat alles niet door gaat. Maar de wagen en het idee blijven gewoon staan voor komend jaar."

>Vertrek Henri de Jong verrast fracties

Vervolg n Er zijn bij de fractievoorzitters van de gemeenteraad diverse meningen over het plotselinge vertrek van wethouder Henri de Jong.

Peter van Bockhove (LSN) kijkt zo op zijn eigen manier naar het besluit. Hij acht de moeilijkheden waarmee Henri de Jong te maken kreeg van zuiver politieke aard. Maar hij benadert het menselijk: ‘Je gunt toch niemand om in deze situatie verzeild te raken’.


Michael van Dormolen (VVD) noemt het besluit verrassend maar evenzo moedig. Hij stelt vast dat het een persoonlijke afweging betreft. Hij wil Henri de Jong openlijk danken voor zijn inzet voor Noordwijk. Maar hij kijkt ook al vooruit en rekent op een nieuwe kandidaat die de uitvoering van het coalitieakkoord daadkrachtig gaat aanpakken en de tanden gaat zetten in de moeilijke OR-dossiers.

Taeske Visser (PUUR) spreekt van ‘verrassend’ maar ook van ‘sneu’. Ze noemt de keuze van De Jong ‘een dapper beslui’t. Sneu betreft vooral de menselijke kant van de zaak en de persoonlijke consequenties. Ze stelt wel dat de zetelwisseling niet mag leiden tot enige vertraging in het uitvoeren van de collegetaken.

Dick Gutlich (D66) vindt het vertrek spijtig. Hij zag dat De Jong grote moeite had met de opstelling van het CDA in het woningbouwdossier. Hij noemt een vertrek onvermijdelijk als een wethouder het vertrouwen van de fractie verliest.


Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) zag het vertrek van De Jong eigenlijk al aankomen. De Moor: ’Let wel Henri de Jong was niet te licht maar de portefeuilleverdeling was te zwaar. Een refreshing van taken is noodzaak zodat er meer gelijkwaardige portefeuilles komen’.

Cadeautjeshart voor zorgwerkers

plantjes n Bij Het Zeepaardje is met plantjes een groot hart gemaakt.

Op het krijtbord staat geschreven dat werkers in de zorg een gratis plantje mogen meenemen.

Fractie DOEN! stelt vragen huisvestingsproblematiek

Noordwijkerhout n Astrid Warmerdam (fractie DOEN!) stelt het college schriftelijke vragen over huisvestingsproblematiek en de woningnood.

Aanleiding is de lopende discussie in de raad om tot versnelde woningbouw te komen, de brief van 3 april van minister Van Veldhoven aan de leden van de tweede kamer en het artikel in NRC van 18 april, waarin aandacht is voor het tekort van woningen in de “midden huur” (720-1000 euro), in de Randstad. Bovendien heeft de problematiek die samenhangt met de PAS en de Corona pandemie tot nog meer vertraging in plannen en uitvoer geleid.

Het college geeft in beantwoording van de vragen van DOEN! van 27 maart, aan dat, mocht de gemeente Noordwijk besluiten om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan, dit door de provincie zal worden tegen gehouden. Warmerdam vraagt waarom en wanneer dit wordt verwacht en vraagt inzage in de stukken van de Provincie.

De gemeente Noordwijk heeft veel recreatiewoningen op haar grondgebied. Naar verwachting zal recreatief gebruik van deze accommodaties, als gevolg van de maatregelen die samenhangen met de bestrijding van de Corona pandemie, in ieder geval dit jaar, zeer beperkt zijn. “Dus vragen wij het college om initiatief te nemen om met de parkeigenaren te onderzoeken of het mogelijk is om een percentage van deze woningen tegen een huurbedrag tot 1000 euro per maand (onder nader te bepalen voorwaarden bijvoorbeeld verhuur aan ingezetenen van Noordwijk en gedurende een afgebakende periode) te verhuren”, aldus Warmerdam.


Initiatief

Zij vraagt het college tevens om op korte termijn initiatief te nemen tot het aangaan van de discussie met de raad over de verhuur (onder restricties) van recreatiewoningen voor permanente bewoning aan inwoners van Noordwijk bijvoorbeeld jongeren en spoedzoekers. (Lees het hele artikel op: www.denoordwijker.nl en www.noordwijkerhoutsweekblad.nl)

Maak zelf een bloeiende, zoemende tuin tijdens nationale Zaaidag

Een met stuifmeel bespikkelde aardhommel. | Foto: John van Tongeren. Foto: John van Tongeren

Regio n Stichting Bijenlint is samen met de imkerij Weerlanerpolder in Hillegom actief bij het organiseren van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bijen en insecten.

Dit kunnen tuinen van de inwoners van Hillegom zijn of de bermen en braakliggende gronden. Het streven van de Stichting en de imkerij is om een lint aan bloeiende initiatieven te ontplooien om Hillegom een geschikte woonplaats te maken voor bijen en vlinders.


De Landelijke Zaaidag van komend weekend is juist in deze tijd een positief initiatief om ook in Hillegom de inwoners van Hillegom te betrekken bij het zaaien en aanplanten van bijvriendelijke planten.

De kracht van dit initiatief is dat iedereen, zowel bedrijven, gemeente als particulieren, een belangrijke rol kunnen spelen. Iedere actie, ieder bijenhotel of insect vriendelijke tuin of strook of balkon, draagt bij aan een verbetering van de voedselvoorziening van honingbijen, wilde bijen, vogels en insecten.

Meinhard van de Reep: "Om verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, worden passende maatregelen genomen, zodat bezoekers op gepaste afstand van elkaar hier kunnen zijn.

Kinderen kunnen gratis een zakje zaad en bamboe ophalen om thuis zelf bijenhotels te maken. Er is een flyer hoe je je eigen tuin het beste kunt aanvullen met geschikte bijenplanten. Het is mogelijk om de bloementuin op gepaste afstand te bezoeken en er is informatie over de imkerij en de stichting Bijenlint."


De noodzaak van bestuiving

Jack van Velzen, medewerker bij de stichting, vertelt dat de biodiversiteit onder druk staat: "Bestuiving is belangrijk voor voedselvoorziening. Insecten zijn nodig om het stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen. Veel voedselgewassen en planten kunnen zich daarna pas voortplanten of vruchten krijgen. Bestuiving is nodig voor meer dan 75 procent van onze voedselgewassen, vooral groenten en fruit. In de natuur heeft meer dan 85 procent van de wilde planten bestuiving nodig. Insecten zijn daarom van belangrijk voor de land- en tuinbouw. Appels, peren, aardbeien en tomaten groeien bijvoorbeeld veel beter als ze door verschillende insecten bestoven zijn.


Oproep

Natuurlijk geldt dat ook voor onze inheems flora. Voor vele plantensoorten geldt: geen bestuiving geen voortplanting. Dus daarom ook de oproep aan de bewoners van Hillegom. Maak van je tuin of balkon een klein paradijs, want de grootste bedreiging voor de wilde bij is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van het openbare groen.


Zaterdag 25 en zondag 26 april is het de imkerij aan de Weerlanerpolder open van 12.00 tot 16.00 uur en bereikbaar via de Oude Weerlaan, langs het wandelpad richting Oosteinderlaan en de nieuwe manege.

>'Lieve kinderen we missen jullie'

groet n Op alle scholen in Noordwijk hangt een lieve boodschap zichtbaar voor iedereen: “Lieve kinderen we missen jullie”.

Dit behoeft geen verdere uitleg, want wat missen de kinderen en de juffen en meesters elkaar. De klaslokalen en schoolpleinen zijn leeg.


De leerkrachten van OBS De Jutter maakten een wel heel mooie fotocollage.

>Tot volgend jaar!

groet n Wegens Covid-19 zijn vele reisplannen gewijzigd. Veel toeristen waren van plan om naar Nederland te reizen om de bloemenvelden in bloei te zien. Helaas kan dat dit jaar niet. Ook veel Nederlanders zullen de bloemenvelden niet in volle bloei zien.


Deze week hebben de Nederlandse narcissen familie en Tulips in Holland samengewerkt om iets te creëren voor alle mensen die naar Nederland zouden moeten reizen: 'Je mag Nederland missen, maar wij missen jou ook!'

Afgelopen zondag brachten de families hun tijd door in het bollenveld om iets speciaals te creëren. Een groet die uit de lucht heel mooi te zien is: 'Tot volgend jaar!'

Donatie Soroptimisten voor bijtanken in chalet

regio n Er zijn geen live bijeenkomsten van Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek in deze tijd van coronamaatregelen. Maar dat wil niet zeggen dat er niet wordt nagedacht en overlegd wat de serviceclub juist nu kan doen en betekenen voor andere vrouwen, die steun kunnen gebruiken.

Gekozen is om € 1000 euro te schenken aan het initiatief om zorgprofessionals te laten bijtanken in De Duinpan in Noordwijk. Daar zijn op initiatief van de Ronde Tafel Noordwijk/Katwijk en Noordwijk Marketing tien chalets beschikbaar voor mensen, die in de zorg hard werken in de strijd tegen het coronavirus. Zij kunnen daar een paar dagen bijkomen om vervolgens weer met nieuwe energie door te gaan.


Vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden, voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, heeft een donatie van € 400 ontvangen. Hierdoor konden de vrouwen en kinderen met Pasen worden verrast met een tasje met paaseitjes, paashazen, kleurplaten en bloemen. Van het overgebleven geld zal buitenspeelgoed voor de kinderen worden verkocht, dat ze in de pas aangelegde binnentuin fijn kunnen gebruiken.

Een klein lichtpuntje, nu ook daar de coronamaatregelen het leven nog moeilijker maken.

>Hulp bij het invullen van de belastingaangifte

bieb n Heb je je aangifte van de inkomstenbelasting nog niet de deur uit gedaan en kun je hulp gebruiken bij het invullen?

In Lisse, Teylingen en Noordwijk en Noordwijkerhout staan de belastinginvullers van de ouderenbonden nog steeds voor je klaar om je te helpen.

Bibliotheek Bollenstreek is elke dag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar. Maandag op tel. 0252-221931; dinsdag op tel. 071-3013429; woensdag op tel. 0252-373621; donderdag op tel. 071-5237351; vrijdag op tel. 0252-415782.

>Kunst tegen Corona (3)

schilderij n In navolging van de inzending van het schilderij van Caroline Doorduijn stuurde Mary Meeuwenoord haar eigen kunstzinnige reactie op de coronacrisis naar de redactie.

"De laatste online opdracht van de vrije kalligrafielessen ging over graffiti-alfabetten. Ik ben niet buiten geweest om lege muren te zoeken maar heb het thuis op papier gemaakt met acrylverf.'".


De redactie is ervan overtuigd dat er in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk nog meer kunstenaars zich bezig houden met het thema corona.
We zijn erg benieuwd naar wat voor corona-kunstuitingen zoal worden vervaardigd. Stof voor een leuke rubriek!

Stuur daarom een foto van uw werk met een korte uitleg naar redactie@denoordwijker.nl