De Noordwijker

4 december 2018

De Noordwijker 4 december 2018


Openbaar of toch niet?

De Kies Transparant Krant veroorzaakte een heftige reactie van het nog zittende college. | Foto: Wim Siemerink Foto: Picasa

dialoog n Na de verkiezingsuitslagen is er grote commotie ontstaan bij enkele partijen in de politiek. Vooral de vlak voor de verkiezingen verspreide folder met de naam 'Kies Transparant krant' werd aanleiding tot ernstige verwijten aan de initiatiefnemers, comité Transparant Noordwijk. Volgens eigen zeggen een groeiend platform dat zich principieel richt tegen elke geheime deal met projectontwikkelaars.

Het College reageerde ongekend heftig op sommige teksten in de folder. Dit riep vooral bij veel belangstellende dorpsgenoten een aantal vragen op. Zo wekte het verbazing dat, nog voor er enig persoonlijk contact was geweest, er op de officiële website van de gemeente Noordwijk al eisen en dreigementen werden geuit. Bovendien is een terechte vraag waarom het college er voor koos om namen van slechts enkele betrokkenen te publiceren. Juist in een tijd waar privacy een hot item is.

Het dreigement van juridische stappen bracht bij enkelen grote schrik en vooral ongeloof. Zo ook de angst voor de financiële gevolgen van een rechtszaak. Zij werden echter al snel gerust gesteld toen Paul Brandjes reageerde en zich als lid van het platform aanmeldde. Daarbij kwam de mededeling dat hij alle financiële gevolgen voor zijn rekening wil nemen.

Het door het college gevraagde gesprek met Transparant Krant zien de comitéleden nu wel met veel vertrouwen tegemoet. Uit een persbericht blijkt dat men zich strijdlustig opstelt: 'Gezien de inhoud van het persbericht van het College eisen wij dit gesprek inmiddels ook vanuit onze zijde, omdat hierdoor de integriteit van het Comité en daarmee van de betrokken en verontruste burgers, is aangetast.'

Natuurlijk zochten wij contact met de burgemeester. Maar die wilde niet ingaan op ons verzoek om bovenstaande vragen in een gesprek te beantwoorden. Er kwam wel een verzoek van de afdeling communicatie om eventuele vragen op de mail te willen zetten met daar bij de belofte: 'dan pakken we deze zo spoedig als mogelijk op'.

Inmiddels is er de afspraak gemaakt dat comité en college op 19 december het gesprek aangaan. Maar of dit wel of niet in de openbaarheid gebeurt is nu nog onduidelijk.

Christmas from the heart

Concert n Op zaterdag 15 december om 20.00 uur zal de Oude Jeroenskerk gevuld zijn met meerdere koren, solisten en een groep doedelzakspelers. Zij zullen een avondvullend programma verzorgen.

De zangeres Marescha van der Stelt fungeert als leading lady. Ook de twee koren die zullen optreden, Hakuna Matata en Rhythm of Life zullen een aantal mooie kerstliederen ten gehore brengen.
Het gastoptreden wordt verzorgd door René Eshuijs. Tenslotte zal ook een uit maar liefst 23 personen tellende groep muzikanten van Doedelzakvereniging Saendistrict Pipes & Drums uit Assendelft een optreden verzorgen. De avond wordt gepresenteerd door Peter Sneijders.
Een avond vol kerstmuziek in de sfeervolle Oude Jeroenskerk aan de Voorstraat 44. Kaarten kosten in de voorverkoop € 22,50 en aan de deur € 25,00. Ze zijn te bestellen via organisator Nico Sibrandi, tel. 06-48805246, bij Boekhandel Van der Meer, de Keuvel 1 of via www.noordwijkticket.nl

Winnaars Najaarsactie

NOV n De Najaarsactie bij de winkeliers is in volle gang De winnaars van de tweede week van de Najaarsactie zijn bekend.

Het zijn: L. Piens, Parallelboulevard 274, Noordwijk; M. Heemskerk, Korte Voorhouterweg 14, Rijnsburg; P. Meeuwenoord, Prins Bernhardstraat 82, Noordwijk; M. Heemskerk, Zeekoet 22, Noordwijk; Fam. van Kan, Hekelhof 12, Noordwijk; Fam. Willems, Weteringkade 8C, Noordwijk.

De prijswinnaars kunnen de € 100,00 shoptegoed 8 januari om 20.00 uur ophalen in Hotel Royal, waar zij daarnaast nog kans maken op een fiets.

Winnifred Ferro kandidaat voor Staten

provincie n Winnifred Ferro heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van Provinciale Staten.

Haar maatschappelijke betrokkenheid bij Noordwijk, en de tijdens de campagne opgedane ervaring en kennis, maken haar een uitgelezen kandidaat om straks zowel Noordwijk als GroenLinks in Zuid-Holland te vertegenwoordigen.

Ferro: 'Ik wil mijn bijdrage leveren aan een duurzamere, groene en sociale wereld. Dat probeer ik al langer binnen de gemeente te doen. Maar de wereld reikt verder dan die gemeentegrenzen. Daarom, en omdat veel belangrijke besluiten die Noordwijk aangaan door het provinciebestuur worden genomen wil ik Noordwijk ook graag een stem geven in die provincie.'

Column n 'Helden van Noordwijk

V.v. Noordwijk en Quick Boys delen punten

Tien vertegenwoordigers uit diverse geledingen van 's-Heerenloo slaan een eerste paal. | Foto: Ina Verblaauw

Eerste paal op 's-Heerenloo

Complete winkelstraat in één gebouw'

Oude dorpskern weer in kerstsfeer

Gemeente financiert advertentiecampagne PIN

Hans Stol verdiept zich in het gemeentehuis in de besluiten, die hij alleen via een WOB-verzoek mocht inzien.

PIN n Op de website van de Platform Initiatief Noordwijk werd op woensdag 28 november een verrassende onthulling gedaan. Volgens die informatie zou de gemeente Noordwijk aan het PIN geldbedragen hebben overgemaakt tot een totaal van € 5320,00. Dit als gevolg van terecht beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, wat een aantal malen werd gedaan.

Het Noordwijkse platform PIN werd in 2014 in het leven geroepen om via burgerinitiatieven de politiek aan te sporen de reeds bestaande plannen uit te voeren en niet steeds weer met nieuwe plannen te komen. Sinds die tijd roerde de stichting zich met regelmaat en ventileerde meningen, kritieken en suggesties. Die volgens de statuten aan de voorwaarde moeten voldoen dat de onderwerpen slechts het algemeen belang betreffen. De stichting zou zich niet mogen laten leiden door politieke belangen.

Kritiek

Het optreden van PIN werd in politieke kringen fel bekritiseerd. Men vreesde wel degelijk dat politieke motieven de aanleiding waren bij de burgerinitiatieven en WOB-verzoeken die PIN lanceerde. Die volgens de doelstellingen werden gedaan teneinde de politiek en het openbaar bestuur van Noordwijk te bewegen een consistent, transparant en doortastend beleid te voeren.
Op de website van PIN verscheen deze week een rapportage met onthutsende feiten. Het zou zo zijn dat Platform Initiatief Noordwijk op 19 augustus 2015 het College van B&W een WOB -verzoek deed. Om de overeenkomsten tussen de Gemeente en van Rhijn Bouw met betrekking tot de grondoverdracht Bronsgeest van Offem Zuid te mogen inzien. Wat de inleiding bleek voor langdurige procedure rondom allerlei besluiten, verzoeken, ingebrekestellingen en door de gemeente aan PIN betaalde dwangsommen.

Aapjes

In aanloop naar de recente verkiezingen publiceerde de stichting een reeks van advertorials met daarin 3 aapjes die horen, zien en zwijgen verbeelden. Waarbij het vooral ging om kritische geluiden richting het college en de politieke partij PUUR Noordwijk. Niet vreemd dat veel Noordwijkers zich hardop afvroegen wie toch de begunstigers konden zijn van deze dure advertentiecampagne van PIN. Namen van grote ondernemers, die mogelijk voordeel genoten van de actieve rol van PIN, werden al genoemd.

Deze week werd echter duidelijk uit welke geldbron dit werd gefinancierd. Dat is namelijk de gemeente Noordwijk zelf. PIN blijkt in het recente verleden aanspraak te hebben kunnen maken op door de gemeente Noordwijk te betalen dwangsommen wegens onbehoorlijk bestuur. In een uitgebreide opsomming van feiten vermeldt PIN op de website dat er in de afgelopen 3 jaar in totaal 5320 euro is betaald aan PIN. Dat was men verplicht omdat de gemeente steeds opnieuw onbehoorlijk bestuur kon worden verweten in de afhandeling van WOB-verzoeken die door PIN zijn gedaan. De stichting vat het hele relaas wat op de website te lezen is samen en meldt daarbij dat er helaas nooit openbaar verantwoording is afgelegd. Ondanks dat daar door PIN steeds op zou zijn aangedrongen.

De voorzitter van PIN, Hans Stol, bevestigt ons via een mail dat inderdaad de gemeente ongewild een belangrijke financier is geweest voor de advertenties van PIN. Dat PIN hier nu pas mee naar buiten komt motiveert Stol: 'Ik had geen tijd om alle stukken goed te bestuderen en ben geen expert in grondzaken. Toen Brandjes met zijn verhaal kwam, bevestigde dat mijn vermoedens, namelijk dat er iets vreemds aan die overeenkomsten zat.

Voor de verkiezingen had ik al de horen zien en zwijgen-advertorial voorbereid en kwam plotseling ook nog het bizarre verhaal van de geheimhouding door het college van de besluitenlijsten. Die kon ik pas publiceren toen ik de afwijzing had gekregen en op het stadhuis de stukken, die ineens niet geheim waren, kon inzien. Gisteren had ik pas tijd en gelegenheid de hele historie op rij te zetten en te publiceren op onze website.'

Coalitievorming is altijd een kwestie van tijd

Formatie n Coalitievorming is soms een proces van meerdere maanden, soms is al na enkele weken de coalitie gesmeed. Op dit moment is er echter voor Noordwijk wel haast geboden. Want per 1 januari moet een nieuwe coalitie actief van start gaan in de nieuwe gemeente aan de hand van een nieuw beleid.

Wie gaan er met elkaar in zee en wie krijgt welke belangrijke portefeuille? Dat is altijd een interessante vraag bij coalitievorming. Er zijn populaire en minder populaire wethouderstaken.
Afgelopen vrijdag kwam tijdens een VVD-borreluurtje natuurlijk de gang van zaken rondom de coalitievorming aan de orde. Waarbij opnieuw duidelijk werd dat VVD en CDA elkaar nadrukkelijk een rol toebedelen. Een stevige CDA-afvaardiging mengde zich informeel onder de gasten in de Heeren van Noortwijck.

Lijsttrekker Michael van Dormolen deed de aanwezigen verslag van de procedure tot nu toe. En dat houdt in dat er allereerst een ernstig gesprek is geweest met de vertegenwoordiging van Lijst Salman Noordwijk. Waarbij de onderwerpen ´beduvelen´ en ´arbeidsmigranten´ de belangrijke onderwerpen waren. Maar er blijken meer voorwaarden verbonden aan een wethouderszetel voor Dennis Salman. Van Dormolen daarover: 'Het was een stevig gesprek waarin concrete voorwaarden werden gesteld. De gegeven antwoorden waren, wat de VVD betreft, voorlopig voldoende.

Op onze vraag wie er als wethouder van de VVD naar voren zal worden geschoven bleef de partijleider het antwoord schuldig. Volgens hem is dit nu nog niet aan de orde en hebben andere zaken binnen een coalitievorming voorrang. Het is wel gebruikelijk dat partijen eerst komen tot een gezamenlijk te voeren beleid en daarna komt pas de poppetjes invullen. Waarbij deskundigheid en persoonlijke voorkeur natuurlijk ook een rol spelen. Of men daarbij dan wil of kan vasthouden aan een gewenste verdeling, met vanuit elke kern een wethouder, is nu nog niet bekend. Maar daar zullen we toch snel meer van moeten horen.

Nathalie Barnhoorn en Dick Gütlich toch in de raad

Voorkeur n Direct bij de uitslag van verkiezingen werden de ook de kandidaten die met voorkeurstemmen werden gekozen bekend gemaakt. Daarbij bleek onder andere dat CDA-veteraan Jan de Ridder was gekozen.

Direct zei De Ridder bedenktijd te vragen omdat hij niet voor niets tussentijds de gemeenteraad had verlaten. Deze week liet hij weten geen zitting te willen nemen in de raad. Vooraf had de Ridder gezegd dat hij op een vrouw zou stemmen en mede daardoor de keus om zijn zetel af te staan aan Nathalie Barnhoorn. Ze was eerder gekozen als kandidaat van Noordwijk Zelfstandig. Omdat die partij niet levensvatbaar bleek te zijn verkoos ze in 2015 om aan te sluiten bij het CDA en stond nu als nummer 5 op de lijst.
Door de voorkeur van de kiezer voor Jan de Ridder leek zij vanaf de zijlijn te moeten toekijken. Maar nu de Ridder heeft afgezegd is zij officieel als raadslid aangewezen. Datzelfde is ook van toepassing op Dick Gutlich. kandidaat voor D66 en nummer 2 op de lijst. Omdat voormalig wethouder Bert Gotink geen heil zag om als raadslid actief te zijn is Gütlich voor nog een termijn gemeenteraadslid. Op de social media sprak men van kiezersbedrog: 'Als je op een lijst staat en je wordt verkozen dan ben je moreel verplicht ook raadslid te zijn'. Die keuze maakten wel de VVD-veteranen Gerard Duindam en Hans Knapp. Daarmee verwezen zij wel jeugdige talenten naar de reservebank.

Feestelijke eerste paal op 's-Heerenloo

Tien vertegenwoordigers uit diverse geledingen van 's-Heerenloo slaan een eerste paal. | Foto: Ina Verblaauw

willem n Onder de klanken van een steelband werden de bewoners, medewerkers en gasten woensdag 28 november begroet op Zorgpark 's-Heerenloo voor een feestelijk moment: het slaan van de eerste paal voor het Centrumgebouw.

Door Ina Verblaauw

Eén druk op de grote knop schakelde de sfeerverlichting aan. | Foto: Ina Verblaauw

"Door vertraging in tijd mede door de recessie, dacht menigeen dat het er niet meer van kwam. Maar verlies in tijd is omgezet in winst in kwaliteit", aldus Joop Hol, regiodirecteur locatie Willem van den Bergh. Dit ter geruststelling van de vele aanwezige werknemers op het zorgpark.
Een geanimeerd gesprek in deze Sinterklaastijd met bewoners volgde. "Wat hadden jullie hoog op je wensenlijstje staan", vroeg hij. "Een zwembad!", klonk het uit vele kelen. "Dat komt er en nog veel meer".


Bij het ontwerp is rekening gehouden met de inbreng van velen. Er moest aan een aantal eisen worden voldaan: duurzaam, financieel haalbaar en functioneel. De nieuwbouw krijgt als thema 'Samen'; een gebouw dat ontmoetingen faciliteert.

"We willen dat het niet geïsoleerd wordt van de maatschappij maar een toevoeging is voor Noordwijk en omliggende gemeenten. Als je alle functies naast elkaar zou leggen, ontstaat er een complete winkelstraat, maar dan in één gebouw". Veel faciliteiten zijn nu nog over het terrein verspreid. De gebouwen zijn oud en nodig aan vervanging toe. Deze worden allemaal ondergebracht in het nieuwe Centrumgebouw. De gemeente Noordwijk, de Dirk Kuyt Foundation en de Lions Noordwijk zorgen voor een sportveld naast het gebouw.
Daarna gaf Joop Hol het woord aan Marta Lachowska van IAA Architekten, medeverantwoordelijk voor het ontwerp van het te realiseren Centrumgebouw.

"Er zijn gesprekken gevoerd met cliënten, medewerkers en bezoekers wat uiteindelijk resulteerde in een gebouw opgetrokken uit hout en aluminium en drie landschapstuinen. Binnen zijn rustige, prikkelarme ruimtes afgewisseld met drukkere ruimtes als de supermarkt en het restaurant. Hoofdkleuren zijn wit en grijs, afgewisseld met kleuren om de diverse ruimtes aan te duiden. Op de bovenverdieping komen de kantoren, open werkplekken en vergaderruimtes met veel glas".


Het gebouw krijgt een vloeroppervlak van 6.000 m2 en zal eind 2019 / begin 2020 worden opgeleverd. De bouw wordt verzorgd door KBM uit Katwijk.

Voorstraat en Lindenplein zijn weer feestelijk verlicht

sfeerverlichting n Een aantal jaren geleden verdween de sfeervolle kerstverlichting in de Voorstraat en op het Lindenplein mede door de financiële crisis en bezuinigingen. De vereniging De Oude Dorpskern startte in 2014 een initiatief om de verlichting in de bomen in het straatbeeld weer in ere te herstellen. Vrijdag 30 november ontstaken de wethouders Barnhoorn en Fles met een druk op de knop de verlichting van de Voorstraat, het Lindenplein, de Wilhelminastraat en het Dielemanpad.

Door Ina Verblaauw

Voorzitter comité sfeerverlichting Frans Bruinzeel schetste hoe het huidige resultaat tot stand is gekomen. Nieuw materiaal en Ledverlichting werd, na het noodzakelijk snoeien van de knotlindes in november, in de meeste bomen aangebracht. Helaas bleken een aantal bomen niet sterk genoeg en in de nabije toekomst aan vervanging toe. Van de in totaal 163 bomen zijn er deze maanden 129 verlicht. De financiering werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Noordwijk, het Ondernemersfonds en de Stichting Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk.
Oude Dorpskern-voorzitter Paul de Vreede toonde zich zeer tevreden met het resultaat: "Bijzonder dat de verlichting weer geplaatst is. Mooi voor Noordwijk binnen, de sfeerbeleving en goed voor de winkelstand. Er is heel veel werk verricht om dit allemaal tot stand te krijgen. Een speciale dank voor de inzet van Richard van Triest".
De zwakkere, onverlichte bomen zijn er wel, maar worden goed gecompenseerd door de overige verlichte bomen. De verlichting blijft zeker de eerstkomende tien jaar in de bomen geplaatst, waardoor de continuïteit van de feestverlichting in ieder geval voor die periode is gegarandeerd.

Denken aan kinderen tijdens Wereldlichtjesdag

Op zondag 9 december is de zesde editie van Wereldlichtjesdag. | Foto: PR

lichtjes n Dit jaar houdt Uitvaartzorg de Schelp, Linda Janmaat op zondag 9 december voor de zesde keer een bijeenkomst voor Wereldlichtjesdag in Duin en Bollenstreek. Die dag wordt er met elkaar stilgestaan bij alle kinderen die, op welke leeftijd dan ook, zijn overleden.

Wereldlichtjesdag is een mooi initiatief wat samen met een team vrijwilligers georganiseerd word. Over de hele wereld worden er om 19.00 uur lokale tijd een kaars aangestoken voor een overleden kind. Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak een kaarsje aan om zo hun medeleven te tonen. Linda Janmaat: 'Samen zorgen we er op deze manier voor, dat er in de gehele wereld op de tweede zondag in december een soort lint van lichtjes ontstaat.

Tijdens de avond komen we samen een grote kaars aansteken voor alle kinderen die gemist worden. De avond wordt verder omlijst met zang door solisten van het Kleijnkoor Academy Noordwijk onderbegeleiding van Herma van Piekeren. Als hoogtepunt worden de kaarsjes voor overleden kinderen ontstoken en volgt er een stille tocht over de met kaarslicht verlichte begraafplaats. Daar worden de namen voorgelezen van kinderen van wie een dierbare aanwezig is.

Wereldichtjesdag is op zondag 9 december vanaf 18.40 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats in Noordwijk aan de Oude Zeeweg. Na afloop is er ter afsluiting koffie, thee en limonade en is er ruimte om na te praten.

Deze avond is het initiatief van Uitvaartzorg de Schelp, de toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Janmaat via 06 20 66 71 85.                                                                                                                                

Helden van Noordwijk

Helden, iedereen heeft er wel eens één ontmoet of een mooi verhaal over hen gelezen. In verschillend boeken vind je superhelden waar je als kind al tegenop keek. Of helden uit de geschiedenis, die streden voor hun idealen maar ook voor hun naasten. Ik heb de afgelopen weken verschillende helden ontmoet in Noordwijk; vrijwilligers die op allerlei manieren actief waren.

Tijdens de fotoshoot voor de vrijwilligerscampagne gingen we op pad om vrijwilligers in actie op beeld vast te leggen. Het waren inspirerende mensen met elk een eigen verhaal. Mensen die zich wekelijks, soms wel dagelijks, inzetten om anderen een leuke dag te bezorgen. Het plezier en de boeiende gesprekken die ontstonden, konden we op een natuurlijke manier vastleggen op beeld, het gebeurde echt.

We zijn van alles tegengekomen: vrijwilligers die elke ochtend een rondje wandelen met iemand tijdens een leuk gesprek, taalmaatjes, voetbalcoaches, jongeren die evenementen organiseren en ga zo maar door. Ik raakte in gesprek met de coördinator van de taalmaatjes en zij vertelde me de achtergrond van een aantal mensen die les krijgen: een ex-diplomate uit Irak, een visagist die bij het koningshuis in het buitenland had gewerkt. We hoorden boeiende verhalen van een groep mensen die vanwege de taal bij elkaar zaten. Het mooie was dat het vrijwillige taalmaatje de taal ondersteunde tijdens het gesprek, maar ook geboeid aan het luisteren was. Er werden verhalen uitgewisseld over cultuur, eten, noem maar op. Ze leerden elkaar van alles, een mooi onderdeel van vrijwilligerswerk.

Het was trouwens een koude dag toen we foto's moesten maken. En dat was goed voelbaar toen we bij het voetbalveld aankwamen. Sommige kinderen waren optimistisch; een aantal had een korte broek aan wat ik behoorlijk dapper vond. De coach kwam aanlopen en de kinderen reageerden vol enthousiasme; het was weer tijd om een balletje te trappen. De energie was er bij iedereen; ook wij werden aangestoken en waren de kou spontaan vergeten. Dankzij de coach kunnen de kinderen doen wat ze leuk vinden en zijn ze weer goed getraind voor de wedstrijd op zaterdag.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van onze helden van Noordwijk. Er zijn er duizenden die zich inzetten. Wat ik wel heb gezien is dat ze onmisbaar zijn en dat er veel warmte en gezelligheid in het vrijwilligerswerk zit.
Ik merk dat ik elke keer weer blij word als iemand naar me toekomt en zegt 'ik heb wel wat tijd over, wat is er allemaal te doen in Noordwijk?' Kijken naar wat iemand leuk vindt, waar de interesses en kwaliteiten liggen. Op 10 december start de vrijwilligerscampagne 'Helden van Noordwijk', om te laten zien hoe belangrijk en leuk vrijwilligerswerk is en kan zijn.
Heb je wat vrije tijd over of wil je af en toe iets doen? Alles is mogelijk en in een telefonisch of persoonlijk gesprek kunnen we kijken of er iets leuks voor je bij zit. Je kunt ons mailen via aleid.guijt@welzijnnoordwijk.nl of bellen op 06-40237165. Ook op www.welzijnnoordwijk.nl vind je vacatures op het gebied van vrijwilligerswerk:

Vesper in Oude Jeroenskerk

Vesper n In het koor van de Oude Jeroenskerk wordt de Vesper gevierd op zondag 9 december om 19.00 uur.

Het Vesperkoor Noordwijk zingt onder leiding van cantor-organist Jaco van Leeuwen enkele psalmen en avondliederen. Ook wordt er altijd een Magnificat (Lofzang van Maria) gezongen; deze keer is dat van W. Knyvett (Händel). Er wordt gezongen uit het nieuwe liedboek en verder wordt er geput uit verschillende tradities en eeuwen. Bezoekers zingen en bidden mee, luisteren naar enkele Bijbelteksten, een kernachtige meditatieve gedachte, een passend gedicht en orgelspel en zij mogen de stilte ervaren. De overdenking en de gebeden worden verzorgd door ds. Simon Dingemanse.

Singing and Swinging

matinee n Zondag 16 december geeft close harmony zanggroep Dune &Forest onder leiding van Peter Janka in samenwerking met Bill Baker's Big Band, een fantastisch matineeconcert van 14.00 tot 17.00 uur. Grand hotel Huis ter Duin heeft zich zoals elk jaar weer in sfeervolle kerstsfeer gehuld.

Voor deze speciale gelegenheid zijn nieuwe arrangementen geschreven. Door het verrassende samenspel van zang en swingende nemen de zangers en muzikanten het publiek mee naar onder andere de tijden van Bing Crosby en Glenn Miller. Een zeer gevarieerd programma voorgeschoteld waarbij uiteraard gedanst mag worden.

Kaarten à € 19.50 inclusief parkeren, welkomstdrankje en garderobe zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.noordwijkticket.nl; door een mail te sturen naar info@duneandforest.nl of concierges@huisterduin.com Ook aan de balie van De Muze of bij Het Cultuur café/ Boekhandel van der Meer of VVV Noordwijkerhout.

ANWB-actie op de Zeehonk

Op de Zeehonk leerden de leerlingen hoe belangrijk goede fietsverlichting is. | Foto: PR

verlichting n De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Op basisschool Zeehonk startte op 16 november de ANWB fietsverlichtingsactie in samenwerking met verkeersleerkracht Chantal Schutter en Marcel Mooijekind van Profile Mooijekind. In de afgelopen weken mochten de leerlingen met hun fiets naar school komen. Op het voorplein stonden de verkeersjuf Chantal Schutter en de fietsenmaker Marcel van Profile Mooijekind met zijn collega te wachten. Met de juf werd de verlichting en de veiligheid gecontroleerd met behulp van een checklist. Daarna werd eventueel de verlichting in orde gemaakt door de fietsenmakers, zodat de kinderen veilig in het donker kunnen fietsen.

Sportverkiezingen nieuwe stijl

De sponsoren tekenen de overeenkomst met de sportraad Noordwijk nieuwe stijl. | Foto en tekst: Wim Siemerink Foto: Picasa

n Sportend Noordwijk en Noordwijkerhout hebben zich al verenigd

Sportgala n Deze week werden in de Oude Raadzaal in het Noordwijkse gemeentehuis de overeenkomsten getekend die een nieuwe editie van de sportverkiezingen mogelijk maken. Deze keer kwam voorzitter Sportraad Noordwijk, Rob de Jong, met een bijzondere mededeling.

De voorzitter meldde niet zonder trots dat vooruitlopend op de aanstaande fusie, bij de sportverkiezing 2018 de Noordwijkerhoutse sportprestaties al mee worden beoordeeld. De Jong verduidelijkt: 'Als sportraad willen we een positief signaal afgeven wat betreft de toekomst van Noordwijk. We zullen het gezamenlijk gaan doen. Met het oog op de naderende eenwording zal er daarom in goede harmonie per 1 januari 2019 een nieuwe Sportraad Noordwijk gevormd worden waarin de Noordwijkerhoutse sport ruim is vertegenwoordigd.'


Sponsoren

De sportraad weet zich bij hun enthousiaste nieuwe aanpak verzekerd van de steun van de sponsoren Abswoude Autopromenade, Uitgeverij Verhagen, Hotels van Oranje, Koninklijke Beuk en Reactiva B.V. Zodat er op 15 februari opnieuw veel aandacht kan worden besteed aan het sportjaar 2018.

De Sportraad weet zich daarbij ook al jarenlang gesteund door de gemeente Noordwijk. Die de nadruk legt op de prestaties van de vele vrijwilligers die het sporten op tal van terreinen mogelijk maken. Waar er traditioneel een sportquiz voor verenigingsvoorzitters was wordt het deze keer compleet anders. Verenigingen mogen filmpjes insturen waarin zij aandacht vestigen op hun club of een onderdeel daarvan. Het gaat om een filmpje van maximaal 1 minuut met daarin gemotiveerd waarom een vereniging de vrijwilligersprijs verdient. De 2 meest aansprekende filmpjes worden beloond met een geld bedrag van niet minder dan €1000,- wat besteed dient te worden om clubvrijwilligers iets extra's te bieden.


Noordwijkse model

De Noordwijkse wethouder Gerben van Duin was ook aanwezig en complimenteerde de sportraad met de gekozen koers. Hij sprak ook dankwoorden richting de onmisbare sponsoren. Bovendien ging hij in op het belang van sport in brede zin.

Van Duin: 'In Noordwijk ervaren we inmiddels dat sport op maatschappelijk terrein heel veel kan betekenen, kosten kan besparen en vooral ook kan verbinden.' De wethouder meldde zichtbaar trots dat hij van veel kanten wordt benadert om uit te leggen hoe dit in Noordwijk werd aangepakt. Van Duin nogmaals: 'Ik ben er trots op dat in het land Noordwijk als voorbeeld wordt genoemd en men in dit verband spreekt over 'het Noordwijkse model'. Hij wenste de organisatie bijzonder veel succes en voorzag een unieke sportverkiezing 2018.

Bij deze sportverkiezingen op 15 februari is iedereen van harte welkom in de sfeervolle wintertuin van de Hotels van Oranje. Waar opnieuw alle lokale sporthelden zullen worden bejubeld en geëerd.

Voedselbank Noordwijk blijft!

Ingezonden n 'De laatste tijd verschijnen in de lokale bladen artikelen als dat de Voedselbank Noordwijk moet verdwijnen. Deze artikelen komen duidelijk van de hand van betrokkenen uit de politiek. Dit veroorzaakt onnodige onrust onder onze cliënten, vrijwilligers en sponsoren.

Het verbaast ons dat niemand van de politiek, op een enkeling na, ons in deze 4 jaar om enige informatie heeft gevraagd. Op ons verzoek tot een overleg met het college is geheel niet gereageerd.

Wat is er aan de hand? Sinds 2014 heeft het huidige college als beleid de voedselbank overbodig te maken. Het bestuur van de voedselbank heeft aangegeven dit beleid te ondersteunen op voorwaarde dat inwoners van Noordwijk dan bij de gemeente terecht kunnen voor gelijkwaardige hulp.

Het stoort ons dan ook zeer dat er geschreven wordt dat wij niet willen meewerken door gegevens achter te houden. Wij hebben wel alle gewenste , bij ons beschikbare, informatie gegeven echter uit oogpunt van privacy zonder namen van onze cliënten te noemen. De uitspraak dat wij ons mogelijk zelf in stand willen houden klopt wel voor zover het betreft dat dat is zolang de gemeente zelf geen adequaat vangnet biedt. De meeste cliënten worden door ons doorgestuurd naar het door de gemeente betaalde Kwadraad voor verdere begeleiding. Anderen worden al bijgestaan door verschillende andere hulpverleners. Het kan dus niet zo zijn dat de zwarte Piet bij de voedselbank ligt. Het feit dat het aantal cliënten nu aanzienlijk lager is dan een aantal jaren geleden komt niet door gemeentelijk beleid ondanks "beleid" van 2014 tot heden maar mede door economische omstandigheden. Ook geeft dit aan dat wij niet onszelf in stand houden. Door periodieke (her)controle van de financiële situatie van onze cliënten worden cliënten ook weer uitgeschreven.

Onze stelling is dan ook dat zolang er mensen bij ons aankloppen die om ondersteuning vragen en voldoen aan de landelijk geldende voedselbanknormen bij ons terecht kunnen voor een wekelijks voedselpakket.'

Namens Voedselbank Noordwijk
Joke van Zuylen

Ronde Tafel haalt Ernst & Bobbie naar Noordwijk

kindertheater n Op zaterdag 19 januari geeft de Ronde Tafel 115 Katwijk/Noordwijk twee benefietvoorstellingen van Ernst, Bobbie en de Rest met hun allernieuwste show 'Geklungel in de jungle' in theater de Muze. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel.

De Ronde Tafel 115 is er trots op dat het gelukt is om Ernst en Bobbie naar Noordwijk te halen. Een succes mede mogelijk gemaakt dankzij de belangeloze inzet van diverse sponsoren die de productiekosten van de theatervoorstelling (grotendeels) betalen. Daardoor kan de netto-opbrengst van de voorstelling ten goede komen aan Stichting van het Kind. Deze organisatie zet zich in voor ruim 350 kinderen uit de Duin- en Bollenstreek die wegens omstandigheden niet meer thuis wonen.

Stichting van het Kind voert verschillende projecten uit voor deze kinderen die gericht zijn op de ontwikkeling en zelfredzaamheid. Met de opbrengst vanuit de kaartverkoop wil Stichting van het Kind een voetbalveld in de vorm van een pannakooi realiseren op een nader te bepalen locatie in de Duin- en Bollenstreek. De pannakooi stimuleert kinderen om op een leuke manier met elkaar te sporten.

Roy van der Meer, namens de Ronde Tafel 115 mede-initiatiefnemer van de benefietvoorstelling: "Het belooft een heerlijke theatermiddag te worden waar bezoekers samen met kinderen of kleinkinderen nog lang van kunnen nagenieten. Door een kaartje te kopen steunen bezoekers tevens de kanjers van Stichting van het Kind die al jarenlang kinderen helpen die wegens omstandigheden niet meer thuis wonen."

Aanvangstijden van de voorstellingen zijn om 13.30 en 16.00 uur. Kaarten kosten € 19,95 waarmee kopers rechtstreeks Stichting van het Kind steunen. Kaarten voor Ernst, Bobbie en de Rest zijn per direct verkrijgbaar via de theaterkassa van de Muze, tel. 3646226 of via www.demuzenoordwijk.nl

Groot kerstconcert in de Oude Jeroenskerk

korenconcert n Op woensdag 19 december vind er een groot kerstconcert plaats in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk. Twee Katwijkse koren geven daar namelijk een kerstconcert: Chr. Gemengd koor Immanuel o.l.v. Peter Burger, en Herv. Geref. Katwijks Mannenkoor Eben-Haezer o.l.v. Hugo van der Meij.

Na twee succesvolle edities is besloten om er ook dit jaar weer een feestelijk tintje aan te geven, dus is besloten het geheel aan te kleden met een scala aan instrumenten. Kees de Bruin bespeelt het orgel, Rens de winter de vleugel, Maurice van Dijk speelt trompet en Jaap Klootwijk speelt percussie en pauken.

Omdat de Oude Jeroenskerk niet supergroot is, is er maar een beperkt aantal plaatsen. In de voorverkoop (via koorleden of via www.hugovandermeij.nl) kosten de kaarten voor volwassenen 10 euro. Kinderen t/m. 12 jaar betalen dan 5 euro. Aan de deur kosten de kaarten 2,50 meer. Het is aan te raden, te reserveren vanwege de verwachte drukte en de beperkte plaatsen.

Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk, op 19 december om 20.00 uur. (Deur open om 19.30 uur). Parkeren kan men gratis achter de kerk.

Filatelisten Onder De Loupe sluiten het jaar af

Postzegels n Op maandag 10 december sluiten bestuur en leden van postzegelvereniging Onder de Loupe het jaar af.

Het was een enorm bewogen jaar door het wegvallen van een aantal leden maar in het bijzonder van het overlijden van de zeer actieve enthousiaste voorzitter Willem Arentshorst.

Op deze laatste avond van dit jaar is er ook nog een spectaculaire 1 Euro-veiling van meer dan 100 kavels. De kavels die over zijn van de grote veiling aangevuld met een speciaal geselecteerde collectie verzameld door veilingmeester Jeroen Ooms, worden op deze avond zeer laag aangeboden, dus met een start bieding vanaf € 1,00 .

Naast de gebruikelijke items zoals de 'Doe eens een gooi puzzel', de verloting en een nieuwe 'Kroonpuzzel' zal de avond worden afgesloten met een welgemeend fijne feestdagen en een gezond 2019.

Deze avond wordt gehouden in het Trefpunt, Schoolstraat 2. Aanvang 20.15 uur. Zaal open om 19.30 uur. Voor meer info zie www.onderdeloupe.nl

Kaarten bij V.v. Noordwijk

supporters n Op vrijdag 7 december houdt Supportersclub V.v. Noordwijk haar maandelijkse kaartavond. Vanaf 19.30 uur wordt er geklaverjast op Sportpark Duinwetering om leuke prijzen. Iedereen is welkom.

V.v. Noordwijk speelt op 8 december 2018 een uitwedstrijd tegen ONS Sneek. We vertrekken om 12.00 uur vanaf de Duinwetering en doen iets later bushalte Boechorst aan. De kosten bedragen € 8,-. Voor meer info www.supportersclub-vvnoordwijk.nl

Spektakelstuk op Sportpark Duinwetering

Volleybal n Op het overvolle Sportpark Duinwetering ontpopte zich een spektakelstuk in de zaal tussen VC Shot uit Culemborg en de Noordwijkse mannen van NOVO. Vier sets gingen over en weer tussen de twee geduchte tegenstanders met de minste verschillen. Enkel in de vijfde en beslissende set zakte NOVO weg.

Ondanks het gemis van Niels Botman kon NOVO toch zijn waarde tonen als koploper in de poule. Waar de eerste wedstrijd in Culemborg met 3-2 door de heren van Shot gewonnen werd, was NOVO gespind op een revanche. Hierdoor waren beide teams op volle scherpte. In de eerste set werd door beide teams strak geserveerd en het spel snel verdeeld. Short liep langzaam uit, maar de zieke Niels Jansen kon met een serviceserie NOVO langszij brengen naar 16-16. Allen bleef Shot doorduwen. In het einde van de set liet NOVO door slordige fouten de set aan Shot met 23-25. Daarna startte een thriller van een set waarin beide teams het voortouw afwisselde. NOVO bleef gesteund door een volle tribune met volle borst het gevecht aan gaan. De Noordwijkers kregen als eerste een setpunt, waarna Shot dreigde de set te winnen. Met spetterende aanvallen van Gijs Paulides en kersverse vader Tom van der Meer zat het publiek op het puntje van de banken, waarop het NOVO de strijd zag winnen met 30-28.

Door deze winst veerde NOVO op en startte met vol elan de derde set. Een set die wederom door beide teams werd gedicteerd. Pas bij 22-22 kon Shot het stuur overnemen en de set afsluiten met 22-25 winst. Waarna de conditie van het met ziekte blessure getergde NOVO getest werd. In de vierde set kon met een serviceserie van Van der Meer tijdig een voorsprong opgebouwd worden door NOVO met 16-11. Waarna het later in de set met geweldige reddingen op de harde aanvallen van Shot door Gijs Brasjen en Dennis Glasbergen, de set naar zich toe kon trekken met 25-23. Pas bij de veld wissel in de vijfde set met 7-8 voor Shot was voor NOVO het vuur op. Shot wist met een gedegen service serie van 9 punten achter een de set en daarmee de wedstrijd te winnen met 8-15.

Een geweldig spannende wedstrijd in de poule, waarmee NOVO de tweede plaats in neemt en Shot de top 4 betreed. Helaas mogen de teams elkaar dit seizoen niet nog eens treffen, maar kijken uit naar het resterende seizoen. NOVO ontvangt op 8 december om 15:00 voor het eerst Limes uit Vleuten op Sportpark Duinwetering.

Succes voor SJC in de strijd tegen degradatie

Tom Duindam ziet zijn schot over de keeper het doel in gaan. | Foto: Johanna Wever

Voetbal n Het was de wedstrijd van 2 kampioenen uit de hoofdklasse van vorig seizoen. Maar het werd bepaald geen wedstrijd van hoog hoofdklasse niveau. Wel van 2 ploegen die zich bewust leken van de situatie. Waarbij de ploeg van Sjaak Polak uiteindelijk iets volwassener bleek te zijn dan die van Eeemdijk-trainer Hans van Arum

SJC begon sterk en het was Tom Duindam die zijn directe tegenstander al snel wist te misleiden. En zijn snelle doelpunt kon al in de 4e minuut uitbundig worden gevierd.
Het gevolg was niet dat SJC achterover ging leunen. In tegendeel met een knal op de lat en even later een grote kans voor Stef van der Zalm had het zomaar 0-3 kunnen zijn.

SJC gebruikte veel strijdlust en fysiek en de tegenstander bleek niet in staat om de SJC defensie met de drie centrumverdedigers Broekhuizen, Berends en van Toor, te verrassen. Slechts een enkele mogelijkheid kregen zij voor de rust. SJC daarentegen bleef aanvallend gevaarlijk maar tot een tweede doelpunt kwam het vooralsnog niet. Dus kon met de 0-1 voorsprong de thee worden genuttigd.


Onnodige overtreding

Na de rust kreeg SJC een koekje van eigen deeg. Nu was het Eemdijk, dat heel onstuimig direct de aanval koos. En tot wanhoop van Polak met een snelle actie de SJC-verdedigers toch wist te verrassen:1-1.
De wedstrijd werd nu even feller maar bleef ook gelijk opgaan. Polak reageerde met het inbrengen van de snelle aanvaller Youseff El Baouchi. En maakte daarmee ook zijn aanvallende bedoelingen duidelijk.
De meegereisde supporters schrokken toen een onnodige overtreding van Berends de oorzaak werd van een penalty. Maar even als vorige week wist Hagerty de bal te keren. Dit bleek voor SJC het sein er nog een schepje bovenop te doen. De onvermoeibare Abbas Al Tamimy verzette bergen werk op het middenveld. Het spel golfde op en neer. Echt aantrekkelijk voetbal was er niet maar de strijdlust vergoedde veel.


Wanhopig

Eemdijk probeerde wanhopig de winst in Bunschoten te houden. Aanvallend werden zij de bovenliggende partij en er kwam voor hen een grote kans die echter schlemielig om zeep werd geholpen. Het leek voor SJC het sein om wat offensiever te gaan opereren. En in de 72e minuut kon Tom Duindam profiteren van een ongelukkige actie Eemdijker Gulik: 1-2.

Een zeer welkome voorsprong, maar de wedstrijd was natuurlijk nog niet beslist en werd echt spannender dan dat hij mooi was. Met nog ruim 5 minuten te spelen kwam voor SJC de zo bevrijdende treffer. In de omschakeling ontweek Tom Duindam buitenspel. Met zijn voorzet werd de snelle El Baouchi gevonden en die bleek deze keer trefzeker: 1-3.
Dat Eemdijk in de blessuretijd er nog 2-3 van maakte was slechts interessant voor de statistieken. SJC nam tevreden de felicitaties in ontvangst en weet inmiddels 4 teams onder zich een plaats innemen op de ranglijst.

Een tevreden Sjaak Polak sprak voor de Tv-camera's van een vriendenploeg die voor elkaar door het vuur wil gaan. Hij stelde vast dat er iedere week weer stapjes voorwaarts worden gemaakt.
Hij moet deze ploeg weer voorbereiden op de komende thuiswedstrijd tegen VVOG. Die deze week ONS Sneek wist te verslaan. Winst zou kostbare punten opleveren en de doelstelling van handhaven wederom dichterbij brengen.

V.v. Noordwijk en Quick Boys delen de punten

Mohamad Mahmoed van Quick Boys in gevecht met Sander Bosma. | Foto: OrangePictures

voetbal n De terugkeer van de enige echte derby, die tussen Noordwijk en het Katwijkse Quick Boys trok een groot aantal toeschouwers naar de Duinwetering. Zij zorgden voor een prachtig en luidruchtig decor en de juiste omlijsting van een duel tussen twee koplopers.

De wedstrijd kort samenvatten is niet simpel want daarvoor gebeurde er toch te veel. Niet hoogstaand maar vooral in de slotfase toch nog spannend is een poging. Een beperkt feestje voor de zich behoorlijk gedragende supportersgroepen ook. Dat Noordwijk waarschijnlijk beboet gaat worden omdat Quick Boys-supporters toch kans hadden gezien zwaar knalvuurwerk binnen te smokkelen en af te steken is wel een dingetje. Maar voor de rest werd door beide kampen tevreden teruggeblikt op de wedstrijd zonder winnaar.


Stevige duels

Quick Boys begon met direct te laten merken dat de gelegenheidsdefensie van Noordwijk niet moest rekenen op een makkelijk middagje. Maar met fysiek stevige ogende duels, waarbij de Katwijkers domineerden, werden de Noordwijk-supporters aanvankelijk ongerust gemaakt. Verdediger Rietveld en keeper Rondeltap mochten de fysieke kracht van de Katwijkers ervaren en moesten enkele keren worden opgelapt. Noordwijk toonde zich op het middenveld iets sterker en aanvallend iets behendiger waardoor het toch een gelijkopgaande wedstrijd werd. Veel wapenfeit konden niet worden genoteerd of het moet het schot zijn van Bosma dat hoog over ging.


Van Staveren

Het werd pas een echte wedstrijd toen Van Staveren de ban brak. Plots mocht hij zomaar de 16 binnen lopen en schoof de bal langs de keeper: 1-0. Nadat Reynears nog een doelpoging zag mislukken viel helaas al in de 44e minuut via Kaars de gelijkmaker: 1-1.
Ook na de rust was de wedstrijd meer spannend dan mooi. Van flitsend aanvallend voetbal en uitgespeelde kansen was geen sprake. Gelukkig werden tijdens de soms stevige duels de grenzen van het betamelijke nooit overschreden.
De bij rust al bereikte gelijke stand stond ook bij het eindsignaal nog op het scorebord. Want afstandsschoten van Quick Boys in de 76e en 79e minuut leverde hen niks op. Zoals de fraaie kopkans van Wendt in de 80e minuut en de mogelijkheid voor de snelle James in absolute slotfase, ook zonder rendement bleef.

Voor Noordwijk incasseerde Westdijk een gele kaart en Bosma ging zelfs twee keer op de bon, zodat Noordwijk met 10 man de finish haalde. Na afloop werd er in volgepakt clubhuis door de Noordwijkers nog wel lang nagepraat over de kopkans van Emiel Wendt en spraken Katwijkers van veel meer doelpogingen van Quick Boys. Maar per saldo was men in beide kampen tevreden dat er niet werd verloren.
Noordwijk reist zaterdag af naar ONS Sneek om de punten te gaan pakken.

De laatste wedstrijd voor de winterstop is op 15 december thuis tegen ASV de Dijk, waarna op 12 januari de competitie zijn herstart krijgt.

Bieb zoekt taalcoaches

taalhulp n Op vrijdag 7 december is de 'Nationale Vrijwilligersdag'. Bij het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek zijn nu meer dan 200 taalvrijwilligers verbonden. In de Bollenstreek zijn helaas toch nog een flink aantal anderstaligen die graag met een taalcoach in gesprek gaan. Daarom wil Bibliotheek Bollenstreek meer taalvrijwilligers kunnen koppelen aan lokale anderstaligen.

Het Taalhuis vraagt continu aandacht voor taalcoaching; het oefenen van de Nederlandse taal door anderstalingen met vrijwilligers. Het Taalhuis maakt daarbij gebruik van de campagne 'Wil jij met mij in gesprek?'. In video's beschrijven migranten hun passies waarover ze graag met Nederlandssprekenden in gesprek gaan. Doel van de video's is bewustwording over wat ons verbindt: in gesprekken over gedeelde hobby's kun je elkaar echt ontmoeten. De video's zijn te bekijken op www.bibliotheekbollenstreek.nl/taalhuis.

Wil iemand vervolgens taalvrijwilliger worden, dan kan hij/zij zich aanmelden bij het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek.

Sterren aan Zee concerten als lezersreis

Frans Bauer samen met Pieter van der Ploeg. | Foto: Dick Teske

lezersactie n De in Katwijk wonende impresario Pieter van der Ploeg presenteert volgend jaar de '35 jaar Sterren aan Zee concerten'. Met zijn organisatie Music of Life organiseert hij deze concerten die in het teken staan van de KWF. Uitgeverij Verhagen krijgt de gelegenheid deze optredens speciaal als lezersreis met korting aan te bieden.

'De optredens begonnen 35 jaar geleden met een concert waarin Louis van Dijk, Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven in het bouwvallige Circustheater speelden', vertelt Pieter. 'Gevleugelde vrienden' werd een succes. Daarna volgden vele klassieke concerten in het Circustheater.

Traditiegetrouw speelt Raponsel ook dit jaar twee keer Skroets in De Muze. | Foto: PR Foto: Cor de Mooy


Populair

'Nadat Joop van den Ende in 1991 het theater kocht en groots liet verbouwen kreeg het theater, vaste, langlopende musicals op de planken. Door Joop van den Ende en de toenmalige directeur van het theater werd me gevraagd om de Sterren aan Zee concerten voort te zetten op de maandagavonden, dan hebben de musicalspelers hun vrije dag. Naast de uitnodiging om klassieke concerten te organiseren ging Pieter zich ook toeleggen op een populaire concertserie. 'Ik hoorde van ene Frans Bauer en ging luisteren in een zaaltje in Fijnaart. Het werd vriendschap voor het leven.'


Jubileum

'Ik had toen net al wat kleine hits gescoord en was nog niet landelijk doorgebroken toen Pieter van der Ploeg mij belde', gaat Frans Bauer verder. 'Hij vroeg of ik in het Circustheater wilde staan. Daar schrok ik eigenlijk van. Het Circustheater was toch veel te groot voor mij om te vullen. Uiteindelijk hebben Pieter en mijn manager me overgehaald en het was volle bak. Dat was echt geweldig. Pieter geloofde in mij. We treffen elkaar regelmatig. Dat is ook een van de redenen dat ik volgend jaar mijn 25 jarig jubileum, precies op 11 maart groots ga vieren. Natuurlijk samen met mijn fans. Ook Pieter viert op deze avond dat zijn concertserie 35 jaar geleden ontstond. De opbrengst gaat naar de KWF Kankerbestrijding, een doel dat dicht bij me staat. Iedereen heeft in welke vorm dan ook wel eens met die ziekte te maken gehad. Pieter persoonlijk en ik van dichtbij met mijn vader'.


Optredens

Ook voor internationale artiesten zoals Tina Turner, Madonna, Laura Pausini en Andrea Bocelli werd Pieter gevraagd en toert hij al 17 jaar met Julio Iglesias als hij zomers concerten geeft in Europa. 'Of het Marco Borsato is of Tina Turner, ze zijn me allemaal even lief. Tenslotte ben ik een nuchtere Fries, wonend in het mooie Katwijk. Daarom wil ik graag dat de lezers in het gebied van Uitgeverij Verhagen zorgeloos een avond uit en weer thuis kunnen zijn naar dat mooie Circustheater. Er staan 12 concerten op stapel met Willeke Alberti en Mart Hoogkamer, Rob de Nijs, Ruth Jacott, André Hazes, Wesley Klein, Marianne Weber en John de Bever en vele anderen. Iedereen mag meegenieten, dus hou de krant in de gaten. Het worden fantastische avonden.'

Dickens in een Noortuks jasje: Skroets

carol n Net als alle voorgaande jaren is de familievoorstelling 'Skroets' weer van de partij in theater de Muze in Noordwijk. 'Skroets' is een moderne, humoristische en ontroerende bewerking van het aloude verhaal van Charles Dickens. Vanaf 2006 staat het zelfgeschreven stuk op het repertoire van theatergroep Raponsel. Dit jaar al weer voor de dertiende keer te zien in de Muze.

Erbenezer Skroets is een echte vrek: hij is de hele dag bezig met het tellen van zijn geld en hij geeft zo min mogelijk uit want hij vindt alles 'te duur!'. Hij is onaardig en gemeen tegen Juffrouw Kretsjit, zijn secretaresse. Ze koopt te vaak nieuwe kerstballen, hij lust haar koffie niet en hij vindt ook dat ze te veel en te vaak zeurt over haar privéleven.
Juffrouw Kretsjit heeft namelijk een heel groot gezin. En de grootte van haar varieert per jaar, want haar kinderen worden altijd gespeeld door een groep enthousiaste leerlingen van theaterschool "On Stage" onder leiding van Chantal van der Klugt. En dit jaar heeft Juffrouw Kretsjit een recordaantal van 15 dochtertjes. En dat valt gerust niet mee voor een alleenstaande moeder. En dan ook nog de zorg voor haar jongste spruit: de zieke Tiny Kim.
Ook is Erbenezer Skroets erg gemeen tegen de drie dames die geld inzamelen voor allerlei goede doelen. En hij is helemaal gemeen tegen de kinderen die hen een handje helpen. En toch verandert hij. Dat komt omdat hij bezoek krijgt van drie feeën. Zij laten hem beelden zien van gisteren, vandaag en morgen en daardoor komt Skroets uiteindelijk toch tot inkeer. En zo komt het allemaal goed en wenst hij iedereen een prettig Kerstfeest én een Gelukkig Nieuwjaar.

Skroets is te zien op zondagmiddag 16 december in theater de Muze. Aanvang: 14.00 en 16.00 uur Entree: 8,00 euro. Kaarten zijn te reserveren via Theater de Muze,tel. 3646226 of via www.demuzenoordwijk.nl De voorstelling is geschikt voor de hele familie.

Gregoriaans kerstconcert

Op woensdag 12 december wordt in de Maria ter Zeekerk van 20.00 tot 21.00 uur een sfeervol kerstconcert gegeven door het bekende Schola Gregoriana Noordwijk.

De eenstemmige Gregoriaanse muziek kent een bijzondere aantrekkingskracht. Het is een oase van rust, waar iedereen op zijn tijd behoefte aan heeft. Koorleider Rens Tienstra (o.a. als dirigent verbonden aan de Haarlemse Kathedrale Basiliek St. Bavo) selecteerde uit middeleeuwse manuscripten de mooiste gezangen voor deze tijd van het jaar. Ze variëren van Italiaanse lofzangen en Spaanse pelgrimsliederen tot Laaglandse eenvoud. Dit kerstconcert is een terugkeer naar de mystiek met verstilde melodieën. De muziek is verheven boven mode en alledaagse trivialiteiten, wars van drukdoenerij en praalzucht. Het is schoonheid met een ziel. De weldadige rust en het meditatieve karakter van de Gregoriaanse muziek biedt een mooi moment van reflectie in de traditioneel zo drukke kerstperiode.
Na afloop is er warme chocolademelk, glühwein en krentenbrood. Inschrijven kan via www.palliam.nl Het concert wordt gehouden in de Maria ter Zee kerk, Nieuwe Zeeweg 73 en de toegang bedraagt € 10,00.

Nieuwe fotokunst bij Klooster

FOTO'S n Galerie Klooster in Noordwijk heeft sinds kort grote fotokunstwerken opgenomen in de collectie van fotografe Cintia Barosso Alexander. Een voormalig model en tv-presentatrice uit Brazilië die nu al weer jarenlang de wereld afreist als succesvol fotografe. Zes van de zeven fotowerken die Cintia speciaal voor galerie Klooster heeft laten afdrukken op plexiglas zijn gemaakt tijdens haar reizen door Afrika en Azië.

Als gearriveerd fotografe liep ze onlangs tijdens een vakantie in Noordwijk binnen bij galerie 'Klooster | events, art & design' In dit bijzondere voormalig kerkgebouw aan de Hoofdstraat is veel te zien aan interieurdesign en fotokunst op groot formaat.
Na een aantal gesprekken met eigenaren Miran en Onno van 't Klooster werd besloten zeven werken te laten drukken en ten tentoon te stellen in de galerie. Een primeur voor Nederland en beslist een bezoekje waard.

Galerie Klooster, Hoofdstraat 96. Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur; zondag van 12.00 tot 17.00 uur. www.kloosternoordwijk.com

Adventsconcert in Oude Jeroen

Foto: Cor de Mooy

kerstklanken n Zaterdag 8 december geeft het mannenensemble Espressione o.l.v. Arjan Wouters een adventsconcert in de Oude Jeroenskerk.

Espressione bestaat uit tien gepassioneerde zangers en zij zullen de mooiste advents- en kerstmuziek ten gehore brengen. Een samengesteld dames ensemble o.l.v. Arjan Wouters zal ook haar medewerking hieraan verlenen. Myrthe de Wolff (solozang), Minne Veldman (orgel), Lennart Moree (piano) en Silvia Maessen (contrabas) zorgen voor een prachtige, muzikale omlijsting.

Tijdens het concert is er een pauze met een hapje en een drankje en tot slot is er na afloop een bloemenverkoop. De opbrengst van deze avond is geheel bestemd voor het renovatiefonds van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Westzaan.

De kerk gaat open om 19.00 uur. Sing-in vanaf 19.15 uur. Aanvang concert om 19.30 uur. Entree 7,50 pp incl. 1 consumptie. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Kerstconcert Harmoniekapel Crescendo

kerst n Op zondagmiddag 16 december vindt het traditionele kerstconcert van Harmoniekapel Crescendo plaats in de Oude Jeroenskerk. Het concert begint om 15.30 uur en de toegang is gratis.

Voor Jan Rijpstra zal het de laatste keer zijn dat hij als burgemeester van Noordwijk een bijdrage zal leveren aan dit concert. Hij zal het kerstevangelie declameren en enkele kerstliederen zingen, begeleid door het B-orkest van Crescendo onder leiding van Ad Baljeu.

Dit uit bijna tachtig muzikanten bestaande harmonieorkest zal ook een belangrijke rol spelen bij de wereldpremière van 'Pachelbel aan Zee', waarbij de hoofdrol is weggelegd voor Wim Verschuren. Deze zeer getalenteerde pianist was in 2013 finalist van het Prinses Christina Concours en won in 2015 de eerste prijs van het Festival d'Anniviers in Zwitserland. Ook zangeressen Sophie en Pien Warmerdam zijn weer present. Zij maakten vorig jaar zoveel indruk bij het kerstconcert dat ze ook voor dit jaar zijn gevraagd. En uiteraard zullen ook de blokfluitleerlingen van Crescendo van zich laten horen.

Het programma is zeer gevarieerd en biedt voor elk wat wils. Het concert wordt gegeven in de Oude Jeroenskerk en begint om 15.30 uur. De deur is open vanaf 14.45 uur en de toegang is gratis.

cultuur & uitgaan

Maandag t/m vrijdag

• Diverse lessen voor volwassenen en kinderen; Jumpin' Noordwijk, Van Berckelweg 34. Kijk voor het programma op www.jumpinnoordwijk.nl

Iedere eerste woensdag van de maand

• Voorlezen in de Bibliotheek; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.30 uur. Entree gratis.

Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag

• Kinderboerderij Noordwijk 't Schaapsherdertje, Oude Zeeweg 3. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 12.00-16.30 uur. Zaterdag 10.00-14.30 uur. Entree gratis Iedere donderdag Taalcafé voor anderstaligen in Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 10.30-12.00 uur. Entree gratis.

Iedere vrijdag

• Wekelijkse jut-schoonmaakactie op het strand. Verzamelen om 9.00 uur. Zie voor actuele locatie op Facebook Juttersnoordwijk

Iedere zaterdag en zondag

• Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen.Tijd: zaterdag 15.00 - 18.00 uur, zondag 10.00 - 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl

t/m 10 december
• Orange the World; Vuurtoren, Vuurtorenplein. Tijd: start 26 november vanaf 20.00 uur. Entree gratis.

t/m 27 januari
• Noordwijk Winter Wonderland; Koningin Astrid Boulevard 104. Tijd: maandag t/m dinsdag vanaf 12.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. Kerstvakantie 21 december t/m 6 januari: dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. Maandag 24 en 31 december van 10.00 - 17.00 uur. Dinsdag 1 januari vanaf 11.00 uur. Entree ijsbaan € 6,00 (incl. schaatshuur).


5 december
• De verjaardag van Sinterklaas – Van Hoorne Entertainment; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd 14.00 uur. Entree vanaf € 14,00.


6 december
• Bijbel van alledag; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.30 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).


7 december
• The Legends met Michael Varekamp – What a Wonderful Christmas; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd 20.15 uur. Entree vanaf € 21,00.


8 december
• Kerstconcert: Carols for Friends; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 15.00 - 16.00 uur. Entree € 5,00.
• Katinka Polderman - Polderman draagt een steentje bij; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 17,00.
• Write for Rights; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 11.00 - 16.30 uur. Entree gratis.
• Signeersessie - Stripboek Atlantikwall; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis.
• Adventsconcert Ensemble Espressione; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 19.30 uur (kerk open vanaf 19.30 uur). Entree € 7,50 (kinderen tot 12 jaar gratis) incl. 1 consumptie in de pauze.

9 december
• De Notenkraker - Russian Ballet Academy; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 11.30 en 14.00 uur. Entree € 19,00.
• Kerstmarkt Kerkstraat Noordwijk; Kerkstraat e.o. Tijd: 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis.
• Muzikale Kerstwandeling; Lindenplein en omgeving. Tijd: 13.00 - 17.30 uur. Entree € 10,00 (volwassene) € 5,00 (kinderen t/m 12 jaar) incl. consumptiebon.
• Wereldlichtjesdag; Aula Algemene Begraafplaats, Oude Zeeweg 32. Tijd: 18.40 uur. Entree gratis.


10 december
• Dat had je gedroomd - Marije Groenewoud; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 uur. Entree € 5,00.


11 december
• Sjaak Bral - Vaarwel 2018; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd 20.15 uur. Entree vanaf € 25,00.

13 december
• Comedy Dinner Show; DYLANS, Oude Zeeweg 63. Tijd: 18.30 uur. Entree € 54,50 (comedyshow en diner).


14 december
• Ensemble But What About & Misiconi Dance Company; TheaterHuis, Voorstraat 14. Tijd: 19.15 uur. Entree € 10,00.
• Adventsconcert Vesperkoor & Voorburgs Vocaal Ensemble; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd 20.15 uur (kerk open vanaf 19.45 uur). Entree € 12,50.
• Sjors van de Panne - Theatertour; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 25,00.

EXPOSITIES

t/m 31 december

• Expositie 60 jaar Ruimtevaart; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4.Tijd: dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur/zondag 11.00 - 16.00 uur. Entree € 5,00 (volwassenen) € 2,50 (kinderen).

Protestantse Gemeente

Vrijdag 7 december

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: mevr. M. Baas

Zondag 9 december

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds..H.E.J. van der Laan, Valkenburg
19.00 uur: Vesper, ds. S.J. Dingemanse

Buurtkerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, HA

Ichthuskerk         

10.00 uur: ds. R.W. de Koeijer

17.00 uur: ds. J.A.J. Pater

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: ds. J. Nijboer

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet)

Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 9 december

10.00 uur: ds J. Maliepaard, viering H.A.


Rooms-Katholieke kerk

Kerkhofkapel
Dinsdag 11 december

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Maria ter Zeekerk
Woensdag 5 december
09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland
Zaterdag 8 december
19.00 uur: ZAAZ - Iona cantorij

Zondag 9 december

10.00 uur: Iona Gebedsdienst en Sing-In

Sint Jeroenskerk

Zondag 9 december

10.00 uur: Mozesviering

WZC Jeroen

Vrijdag 7 december

18.30 uur: Mozesviering

Centrum De Ark

Zondag 9 december

10.00 uur: Br. E. van der Plas

Gevonden

20 november - Mea Vista: Gele parkiet.

Vermist

5 november, Heiligegeestweg: "Vodka" lapjes poes van 2 jaar is gechipt.
9 november Zoutmanstraat: 'Bram'. Grijs-cypers witte gecastreerde kater. Niet gechipt.
10 november Piet Heinstraat: 'Timo'. heilige Birmaan cream point. Is gechipt.
25 november, Zoutmanstraat: Cypers-witte gecastreerde kater. Geen chip.

Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook onze site www.dierenasielnoordwijk.org en onze facebook pagina en www.amivedi.nl

Tel. nummer Dierenopvangcentrum Noordwijk: 071-3616698. De openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag van 13 tot 15 uur en vrijdag van 19 tot 20.30 uur

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 6 december

Noordwijkse klederdracht-presentatie.

De Wieken

18.00 uur: Maaltijd: stoofpotje aardappelen en sla & klederdrachtpresentatie .

Na het eten diverse spelletjes, zoals kaarten, sjoelen, jeu des boules etc.

Vrijdag 9 november
10.00-12.00 uur: Creatief café en biljart.
12.00-13.00 uur: Gratis sport & spel met en door de buurtcoach.

Dinsdag 11 december

12.30 uur: Maaltijd: nasi met saté.

Trefpunt

18.00 uur: Maaltijd: boerenkool en kerstworkshop.

Na het eten diverse spelletjes, zoals kaarten, sjoelen, jeu des boules etc.

Elke dinsdag: Budgetchoach Regina voor vragen en gratis ondersteuning op financieel gebied.

Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring.

Elke laatste vrijdag van de maand gratis stoelmassage of stoelyoga.