De Noordwijker

6 mei 2020

De Noordwijker 6 mei 2020


Langzaam maar zeker open

De eerste gasten melden zich als zongenieters bij de strandhuisjes op het Noordwijkse strand. | Foto: WS

verblijfstoerisme n Het bestuur van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noordwijk laat aan haar leden weten dat er een verzoek is uitgegaan om een pilot te starten met het toestaan van ligbedden bij de strandpaviljoens op het Noordwijkse strand. Het is, door de bestaande noodverordening, aan Veiligheidsregio Hollands Midden onder leiding van de Leidse burgemeester Lenferink, om daar beslissingen in te nemen.

In een brief aan deze Veiligheidsregio staat te lezen: ‘In het kader van het reguleren van het verblijf op het strand is het de gedachte van de Noordwijkse strandpaviljoenhouders om de verhuur van de strandbedjes op te starten.’ Daarbij doen zij wel de suggestie om de strandbedden alleen te verhuren aan Noordwijkers en gasten van Noordwijkse verblijfsaccommodaties en niet aan de dagtoeristen. Zodoende wil men de gevreesde aantrekkingskracht voor dagrecreatie van buiten Noordwijk, te ontmoedigen. In de brief staan ‘stip aan de horizon, ‘beheersbaar maken’ en ‘testfase als een juist signaal’ als argumenten genoemd om het Noordwijkse verzoek zo snel mogelijk te honoreren.


Verblijfstoerisme

In dezelfde brief staat ook het verzoek tot het mogelijk maken van verhuur van chalets- en bungalows. Ook in Noordwijk mogen deze inmiddels al open zijn mits het park en de gasten zich houden aan de opgestelde maatregelen van de RIVM. Zoals de anderhalve meter en een eigen sanitaire voorziening. Inmiddels zijn de eerste gasten alweer verwelkomd in enkele Noordwijkse hotels en maken enkele andere hotels zich op om ook de deuren weer te openen voor verblijfstoerisme. In de nieuwe richtlijnen is het serveren van ontbijt, lunch en diner voor eigen hotelgasten ook weer toegestaan. In de hotelbar kunnen gasten bovendien weer worden ontvangen om van een drankje te genieten. Dat is niet zonder beperkingen want ook daar geldt natuurlijk dat er nauwgezet zal worden gecontroleerd of de anderhalve meteregel strikt wordt nageleefd. Of er ook meer ruimte komt voor de lokale restaurantbedrijven hangt af van de ontwikkelingen van de verspreiding van het virus.

Rubriek n Sporen van vroeger

Peter en Janny Meegdes vieren goud

Het was toch een heel bijzondere dag'

'Besluiten betreffende de APV uitstellen'

Marente introduceert bezoekhuisjes

Gevoel van veiligheid moet worden vergroot

Een snelle inzet van geneeskundige hulpverlening is ook belangrijk voor de rampenbestrijding in brede zin.| Foto: WS

regio n De veiligheid om ons heen wordt gewaarborgd door de Veiligheidsregio Hollands Midden. Er is inmiddels een meerjarenperspectief geproduceerd dat door de inwoners zal moeten worden betaald. De financiering is deze week onderwerp van gesprek van de Noordwijkse politiek in een zogenaamde Ronde Tafel.

Noordwijk moet als een van de 18 deelnemende gemeenten goedkeuring verlenen wat de inwoners in totaal ruim vijftig miljoen euro’s gaat kosten. Wat volgens de stukken neerkomt op €63,89 per inwoner. En geen lastenverzwaring voor de Noordwijkers betekend.

De Veiligheidsregio heeft de regie over de centrale meldkamer voor brandweer en de brandweerzorg die daarbij hoort, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening alsook de rampenbestrijding in brede zin tot hun taak rekent. Hoewel de politieorganisatie wel als heel belangrijke partner functioneert vallen politietaken niet onder de verantwoordelijkheid.

Uit het gepubliceerde risicoprofiel blijkt dat de komende jaren bijvoorbeeld de klimaatadaptatie, de energietransitie en de cyberveiligheid van grote invloed kunnen en risico’s kunnen opleveren.

Inmiddels zijn er de beleidsdoelen gesteld waarin onder andere het zelfredzaam maken van de inwoners belangrijk is. Verder acht men zich de komende jaren competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht en willen nadrukkelijk inzicht verschaffen in wat er gepresteerd gaat worden.

Het gevolg moet zijn dat er minder branden zullen woekeren, dat schade beperkt wordt en het vallen van slachtoffer minimaal vermindert of wordt voorkomen. Waardoor ook het gevoel van veiligheid in onze regio gaat worden vergroot. Veiligheidsadvisereing, netsamenwerking moeten naast voorlichting daar een rol in gaan spelen.


De Noordwijkse politiek moet zich nu verdiepen in de inhoud van het 110 pagina’s tellende en zeer uitgebreide document en daar tijdens de Rondetafel hun reacties op geven.

>Horeca: 'Besluiten betreffende de APV uitstellen'

apv n ‘We zijn in een snelkookpan van besluitvorming terechtgekomen. Waarbij men zowel qua tijdlijnen als welke visie nu welke visie uitsluit, of mogelijk omarmt, door de bomen het bos niet meer ziet.’ Dat meldt deze week het bestuur van de Noordwijkse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland aan haar leden.

Na de fusie en de verplichte harmonisatie van beleid is het noodzakelijk dat de Algemene Plaatselijke Verordening in Noordwijk wordt geactualiseerd. De gemeente Noordwijk heeft de uitvoering in handen gegeven van het gespecialiseerd bureau ‘BRO adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu’.

Een afvaardiging van de Horeca Noordwijk en enkele individuele ondernemers hebben deelgenomen aan een door de gemeente Noordwijk en dit bureau georganiseerde sessie. Daarnaast hebben de diverse vrijwilligers binnen de organisatie op tal van terreinen overleg met de gemeente. Onder andere in zake de nieuwe Omgevingsvisie, de Strandnota, de Retail/Horecavisie en de genoemde Algemene Plaatselijke Verordening. Als gevolg van de coronacrisis zijn deze vrijwilligers, als ondernemers al zwaar belast, juist met de organisatie van hun bedrijfsvoering, gericht op het hoofd boven water houden.


Zeer complex

Al die noodzakelijke afspraken, nota’s en verordeningen zijn een zeer complexe materie. Wat vraagt om een zorgvuldige behandeling. Omdat vooraf aan het politiek te nemen besluit, alle belangen moeten zijn gewaarborgd in de zekerheden die in de verordening komen te staan.

Bovenstaande heeft het KHN-bestuur doen besluiten om, na overleg met het bestuur van de Noordwijkse Ondernemersvereniging een brandbrief te sturen aan verantwoordelijk wethouder Roberto ter Hark. Daarin het verzoek om de geplande beslissingen niet in september al door de gemeenteraad te laten nemen. Maar deze voor de toekomst uiterst belangrijke beslissingen enkele maanden uit te stellen.

Het bestuur motiveert hun besluit met: ‘Naast onze zorg over een onzorgvuldige besluitvorming door de tijdsdruk vinden we het in deze moeilijke tijd ook de verkeerde prioriteit, voor zowel ondernemers als openbaar bestuur.’

>Raad besluit tot deels afboeken van Bronsgeest

afboeking n 'Dit is geld op papier, een boekhoudkundig verlies. Maar we zijn nog steeds eigenaar van de grond die zijn waarde in de praktijk gewoon behoudt. Van weglopen in een afvoerputje is dus geen sprake’. Dat was de simpele uitleg die raadslid en ondernemer Wim van Haaster (CDA) de oppositie voorhield. Hij gaf die uitleg tijdens de raadsvergadering van deze week. Die niet in de Duinpan maar via de digitale weg onder de noemer ‘op afstand ‘werd gehouden.

De raadsvergadering werd voorgezeten door Hans Knapp (VVD) omdat de burgemeester wegens ziekte er niet bij kon zijn. De raadsleden en de collegeleden waren via een speciaal systeem allemaal met elkaar verbonden. Op een beeldscherm zag men de spreker van het moment met daaronder en zeer beperkt aantal andere raadsleden. Hoewel het natuurlijk behoorlijk wennen was bleek gedurende de discussies dat deze gekozen oplossing de democratie niet in de weg stond.


Felle kritiek

Het voorstel van het college om een deel van de boekwaarde van Bronsgeest, ter hoogte van € 8.489.676, af te boeken werd door de oppositie fel bekritiseerd. Ook al omdat dit ten laste van de NUON reserve moest gaan. De spaarpot van voormalig Noordwijk waar partijen voor de fusie zo angstvallig over waakten. Maar er werden meer zaken bij het voorstel betrokken. De onzekerheid over het compenseren van de noodzakelijke woningbouw, het extra verlies van het niet kunnen incasseren van mogelijke exploitatiewinst,het tijdsverlies bij de realisatie op andere plekken zoals aan de Achterweg, de Nes en Vinkenveld Zuid omdat daar de provincie nog een vinger in de pap heeft.

Wethouder Roberto ter Hark wees de gemeenteraad er fijntjes op dat niet de woningbouw maar het afboeken van de acht en een half miljoen euro ter discussie stond.

Een afboeking die op advies van de accountant noodzakelijk is na een eerder besluit van de gemeenteraad om Bronsgeest gedeeltelijk te bebouwen.

Dat genomen besluit opnieuw ter discussie stellen was wat hem betreft in deze vergadering buiten de orde. De wethouder distantieerde zich van de diverse aannames door de oppositie over de mogelijke exploitatiewinst en ook van de uitspraken van het CDA. Ter Hark: ‘Het is zeker niet zo dat door het even wijzigen van de bestemming er winst kan worden geboekt.


Opmerkelijk was de verklaring van Lijst Salman Noordwijk. Deze partij had het bebouwen van Bronsgeest tot inzet van de verkiezingen gemaakt.
Maar had in ruil voor een wethouderszetel dit belangrijke punt moeten inleveren. Eric Berg daarover: ‘Het is in een coalitie geven en nemen. Helaas hebben we hier voor een deel moet toegeven’.

De uitslag van de stemming was niet verrassend te noemen omdat alleen de oppositie had tegen gestemd. Zodat de 8,5 miljoen euro wordt afgeboekt.

Bibliotheek bezorgt boeken bij senioren

Burgemeester Wendy Verkleij overhandigde het eerste boekenpakket namens de bieb. | Foto en tekst: Ina Verblaauw

service n Vanaf 1 mei is de Bibliotheek Bollenstreek gestart met de haal- en bezorgservice van boeken aan haar leden die ouder zijn dan 70 jaar. Juist in deze tijd is de behoefte aan lezen sterk toegenomen onder alle leeftijdsgroepen. Voor velen geen probleem om de bestelde boeken zelf op afspraak op te halen en te brengen bij de afhaalpunten van de bibliotheken.

Voor de leeftijdsgroep 70+ bestaat vanaf nu de mogelijkheid om gereserveerde boeken en pakketten, samengesteld op basis van aangegeven genres thuis te laten bezorgen. “Noordwijk is de vijfde bibliotheek in de Bollenstreek die met deze service van start is gegaan”, aldus Hans Portengen, directeur van de Bibliotheek Bollenstreek. “Het voorziet in een enorme behoefte. Van deze mogelijkheid werd na één dag al door 90 leden gebruik gemaakt”.

Bij V.v. Noordwijk konden de junioren zaterdag weer trainen. | Foto: IV

Burgemeester Wendy Verkley overhandigde het eerste bezorgpakket vrijdagmiddag aan één van de eerste 70-plusser, die van deze service gebruik maak. Op gepaste afstand werd het pakketje boeken door haar overhandigd aan kunstenares Wiepke van Dalsum. Nieuwsgierig naar wat zij had besteld, vertelde ze o.a. de Engelstalige versie van een Harry Potter boek te hebben besteld. “Kan ik mij verwonderen over het bijzondere taalgebruik”.


Er mogen maximaal vijf boeken per keer worden aangevraagd. “Puur praktisch, meer passen er niet in de tassen”, volgens medewerkster José van de Bibliotheek Noordwijk.
“We bezorgen alle bestellingen per fiets. Voor meer informatie, samenstelling van een pakket en reserveren: www.bibliotheekbollenstreek.nl

>Orkest Koninklijke Luchtmacht omarmt het Kinderbevrijdingslied

arrangement n Het Orkest Koninklijke Luchtmacht gaat de komende weken aan de slag met het Kinderbevrijdingslied. Een lied van Kleynkoor Academy voor alle kinderen van Nederland, speciaal gemaakt in het kader van 75 jaar Vrijheid.


De gesprekken over een mogelijke samenwerking tussen Kleynkoor Academy en het Orkest waren al eerder dit jaar, maar door alle richtlijnen rondom Covid-19, moesten eerder gemaakte plannen drastisch worden aangepast. Het Orkest kon immers niet bij elkaar komen om te repeteren, Bevrijdingsfestivals waar zou worden opgetreden, werden afgelast. Nu de richtlijnen iets versoepeld zijn en er wat meer mogelijk is, pakt het Orkest Koninklijke Luchtmacht het lied graag weer op.

Het Orkest Koninklijke Luchtmacht heeft het Kinderbevrijdingslied door Ilja Reijngoud laten arrangeren zodat het kan worden uitgevoerd door harmonie – en fanfareorkesten. De komende weken zullen opnames gemaakt worden, door de coronamaatregelen op een bijzondere manier.

Vervolgens zal via social media en de website van het Orkest bekend worden gemaakt op welke manier elk harmonie- of fanfareorkest in Nederland de bladmuziek gratis kan downloaden.

>Junioren voetballen weer

voetbal n Wat hadden ze er zin in: de junioren en de jeugdtrainers van V.v. Noordwijk. Zaterdag 2 mei mochten ze eindelijk, na zes weken, weer de wei in voor een voetbaltraining.

“Het liep allemaal fantastisch goed”, volgens Rob Hogenhuis, jeugdvoorzitter van de club. “Zowel de ouders als de kinderen hielden zich goed aan de vooraf gemaakte afspraken. Daardoor liep het gesmeerd. Iedereen is blij dat er weer getraind kan worden en mede daardoor werden de regels goed nageleefd”.

Zo kan er bij tal van buitensporten weer met elkaar worden gespeeld. Voor binnensporten geldt de versoepelende maatregel nog niet. Het Sportbedrijf Noordwijk is samen met deze verenigingen naarstig op zoek naar alternatieve mogelijkheden.

Peter en Janny Meegdes-Erich vieren gouden huwelijksjubileum

Het kerkelijke huwelijk was op 5 mei 1970, de 'echte' trouwdag volgens het paar. | Foto: met dank aan Jantine Kleermans

noordwijkerhout n Jantine Kleermans stuurde de redactie een mooie mail over het huwelijksjubileum van haar ouders. Door de coronacrisis is het niet mogelijk om dat met de hele familie te vieren, wat natuurlijk heel jammer is. Ze vertelt het volgende:

"Onze ouders Peter Meegdes en Janny Meegdes–Erich hebben elkaar in 1965 ontmoet in uitgaanscentrum de Boemerang in Amsterdam. Janny kwam uit Amsterdam en Peter uit Halfweg. Naar verloop van tijd trouwden ze voor de wet en gingen ze samenwonen naast het ouderlijk huis van Peter in Halfweg, zodat Peter niet in militaire dienst hoefde. Ze trouwden dus even snel voor de wet in 1969, maar voor hen was het kerkelijk huwelijk op 5 mei 1970, de dag dat ze ieder jaar benoemen als 'onze trouwdag'.

Peter van der Voort (links) en Herman van Amsterdam. | Foto: Studio Royale, Steven Bemelman Foto: Studio Royale by Steven Bemelman

In 1976 werd hun eerste dochter Esther geboren, in 1978 volgde zoon Stefan en tot slot in 1981, zag ik het levenslicht. Inmiddels hebben zij vijf kleinkinderen en twee 'bonuskleinkinderen'. Ze passen graag op hun kleinkinderen en de huisdieren.

Mama werkte vroeger in de huishouding en heeft ook baantjes gehad in Amsterdam. Toen er kinderen kwamen bleef ze thuis, maar verdiende wat bij als kapster. Papa begon in de meubels en later bij een kraanwagenbedrijf waar hij tot zijn pensioen gewerkt heeft.

Onze ouders zijn nog altijd heel actief. Papa zingt bij het kerkkoor en trekt wekelijks zijn 40 (!) baantjes in De Schelft. Fietsen, wandelen en bridgen doen mijn ouders graag samen en sinds kort doet papa vrijwilligerswerk voor de ouderenbond ANBO.

Peter en Janny wonen sinds 2009 in Noordwijkerhout en hadden hun huwelijksjubileum uitgebreid willen vieren met een weekend weg met kinderen en kleinkinderen. Dit is verplaatst naar het najaar. Jantine: "Omdat we deze mooie dag niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan, zijn onze ouders verrast met een champagneontbijt, een mooie ballonnenpilaar en een heleboel cadeautjes. We hebben een gebakje op afstand gegeten en muziekvereniging Jeanne d’Arc heeft voor de deur het 'Lang zullen ze leven' gespeeld, wat ze vanaf hun balkon hebben kunnen meezingen en zien.Helaas door deze bizarre tijd geen echte knuffeltjes van de kleinkinderen en kinderen, maar het was toch een heel bijzondere dag!"

>Duizend streekboeken als opkikkertje

regio n Duizend streekboeken voor maar 1 euro per stuk ! Met die actie verrassen Sassenheimer Herman van Amsterdam en Lissenaar Peter van der Voort de talloze streekgenoten die door de corona-crisis aan huis zijn gebonden en voor wie lezen een opkikkertje kan betekenen. Tevens is de actie bedoeld om boekhandels in de regio die door het virus ook zware tijden doormaken, een steuntje in de rug te geven.

Van Amsterdam en Van der Voort stopten onlangs met hun uitgeverij Lokaal Boek. Ze vonden het mooi genoeg geweest. Door de jaren heen maakten zij samen ruim vijftig streekboeken die stuk voor stuk betrekking hebben op de recente geschiedenis van dorpen in de Bollenstreek.


Bestsellers

Onder meer de boeken over de jaren 50, 60 en 70 vonden veel aftrek alsmede de ‘bestsellers’ over het werken in de bollen. Ook vervaardigden zij de nodige jubileumboeken rond streekbedrijven en –verenigingen.

Peter van der Voort: "Lokaal Boek bestaat niet meer maar er resteert in het magazijn nog wel een redelijke hoeveelheid boeken. Het gaat om kleine restanten van uitgaves die door ons zijn geproduceerd. Alle exemplaren verkeren in nieuwstaat en zijn dus niet gebruikt. Het leek ons goed om daar een nuttige bestemming voor te zoeken. Zo kwamen we uit op boekhandels en inwoners van onze regio. Dus twee vliegen in één klap."

De actie gaat donderdag 7 mei van start en loopt voorlopig door tot eind juni van dit jaar.

Bij de deelnemende boekhandels is er een keuze uit tien titels. Dat zijn:

Lisse Toen, Lisse de jaren 60, Sassenheim de jaren 80, Noordwijk de jaren 70, Katwijk de jaren 60, Mechanisatie in de bollen, Werken in de bollen, Architect in de Bollenstreek, Noordwijkerhout de jaren 70 en Voetbalvereniging Warmunda 50 jaar.

De deelnemende boekhandels zijn: The Read Shop, Hoofdstraat 207 en Boekhandel Wagner, Hoofdstraat 181 Sassenheim en Grimbergen Boeken, Heereweg 237 in Lisse.

13 / 28

kleurwedstrijd

15 / 28

Optredens voor senioren

Bij Jeroen werden de bewoners getrakteerd op de voorstelling Code Oranje. | Foto: Richard van Egmond

entertainment n Er was bijzonder vermaak voor de bewoners van Groot Hoogwaak en Jeroen Marente afgelopen weekend. Aangezien de bewoners van deze periode geen bezoek mogen ontvangen worden zij geregeld op een optreden in de tuin getrakteerd.

Zo trad de Noordwijkse Ruby van Urk zaterdag op in de tuin van Hoogwaak. Vervolgens ging zij naar de verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen in Sassenheim, Katwijk en Noordwijkerhout. Zij trakteerde de bewoners op gezellige Nederlandse en Engelstalige meezingers.

Bij Jeroen Marente kon men genieten op zondagmiddag van de voorstelling “Code Oranje bestemming Engeland” van ZeepaanZee Een prachtig verhaal met muziek over de avonturen in de tweede wereldoorlog van de Engelandvaarders. Een bijzondere rol werd gespeeld door Richard Duut (92 jaar) zelf een bewoner van Jeroen Marente. De overige rollen werden door Martine Zeeman, Jelmer Bloot en Lina Lindhout gespeeld.


Ook de komende weken zijn er o.a. optredens, bingoavonden e.d. in de verschillende verpleeghuizen en seniorencomplexen bij te wonen.

>Bewegen met de Buurtsportcoaches

actief n De jeugd mag weer sporten en dat was voor de buurtsportcoaches Noordwijk het startsein om ook op de diverse speelplekken in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk weer sport en spel aan te bieden.

In deze meivakantie zijn de coaches elke dag op een andere plek in de gemeente om met kinderen tot 12 jaar, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, actief te zijn. De aftrap was op 29 april in de Hortus in Noordwijkerhout en de Calorama-speeltuin in Noordwijk. De aangeboden sport-en speluitdagingen werden graag benut door de jonge bezoekertjes.

Op de Facebook pagina Buurtsportcoach gemeente Noordwijk is te volgen waar en wanneer zij ergens in de gemeente Noordwijk aanwezig zijn. Wanneer op 11 mei de basisscholen weer beginnen, blijven de buurtsportcoaches actief na schooltijd. Alle informatie hierover is eveneens daar te vinden.

>Onderzoekers belichten de schaduwkant van de bevrijding

taboe n De bevrijding wordt normaal gesproken geassocieerd met feestvierende mensen en vooral met opluchting en blijdschap. Maar het was niet voor iedereen feest! Erfgoed Leiden en Omstreken heeft twee onderzoekers gevraagd om de keerzijde van de bevrijding te belichten. Geschiedenis, waar nog steeds een taboe op rust.

Ruurd Kok onderzocht de verhoudingen met de Canadese bevrijders van Leiden en Oegstgeest. En Koen Marijt de behandeling van de 'moffenmeiden' in Noordwijk. De presentaties nu al te zien op www.erfgoedleiden.nl Tijdens de tv-uitzending op 7 mei bij Bollenstreek Omroep kunt u vragen stellen over deze verborgen geschiedenis.


Verborgen geschiedenis

De onderzoekers belichten een onderdeel van de geschiedenis waar nog steeds een taboe op rust: over de geschiedenis van het kaalscheren van vrouwen en over de verhoudingen met de Canadese bevrijders. Deze verhalen zijn gebaseerd op onderzoek in de archieven van Erfgoed Leiden en Omstreken.

De presentaties van deze verborgen geschiedenis zijn nu al te zien op de website.

Het is mogelijk om uw vraag te stellen tijdens de uitzending op donderdag 7 mei tussen 19.30 en 20.00 uur via de Bollenstreek Omroep, tel. 071-3614858.

>Maak de mooiste bijenfoto

wedstrijd n Groene Cirkel Bijenland houdt nog tot en met 7 juni een fotowedstrijd, waaraan iedereen zijn of haar mooiste bijenfoto's in kan sturen. Ook een mooie foto van een bijentuin of een bijenlandschap mag meedoen.

De wedstrijd wordt voor het vijfde jaar op rij georganiseerd. Wie meedoet heeft de kans om een mooie prijs te winnen, én stelt de ingezonden foto’s beschikbaar voor communicatie-uitingen van de Groene Cirkel Bijenlandschap. Zo steunt de inzender op een leuke en waardevolle manier dit project.

In onze regio bouwt de Groene Cirkel Bijenlandschap verder aan het netwerk van bloemrijke bermen, erven, tuinen, parken, bedrijventerreinen, en recreatie- en natuurgebieden. Samen met boeren, burgers, overheden, wetenschap, het bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisaties. Op deze manier krijgen de bijen de beschikking over een groter leefgebied en worden bijen minder kwetsbaar. Dat helpt: in drie jaar tijd zijn er 34 procent meer soorten bijen in de regio! En het levert ook nog eens een mooi, kleurrijk landschap op.

Meedoen?! Ga dan naar www.bijenlandschap.nl om de foto’s te uploaden. De jury bepaalt uiteindelijk welke drie foto’s een prijs winnen.

Om de Bijenlandschap-activiteiten en nieuws te volgen is er een nieuwsbrief en Facebook. Kijk ook op www.bijenlandschap.nl voor praktische info. Nog even een weetje: sommige zweefvliegen lijken precies op bijen. Het verschil is goed te zien aan de antennes: zweefvliegen hebben kleine knotsjes als antennes, bijen hebben lange antennes. En wespen hebben wespentailles. Foto’s van zweefvliegen en wespen worden door de jury niet meegenomen in de beoordeling.

Tieners & Geld

Cjg n Het Centrum voor Jeugd en Gezin houdt 20 mei in samenwerking met Tischa Neve, kinderpsychologe en opvoedkundige, het webinar Tieners & Geld voor alle ouders met kinderen van 10 tot 18 jaar.

Tieners en geld….. dat valt nog niet mee. Voor henzelf niet, maar ook niet voor jou als ouder. Te snel uitgeven, gezeur om geld, hoge telefoonrekeningen en veel te dure uitgaven, om maar wat te noemen. Tieners kiezen nog lang niet altijd handig of verstandig. En de langere termijn overzien, daar zijn ze op deze leeftijd nog niet goed toe in staat.

In dit gratis webinar gaat Tischa Neve samen met jou en andere ouders hierover in gesprek. Je krijgt tips en handvatten voor de financiële opvoeding van je tiener.

Dit webinar duurt van 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl. Er is een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Na het webinar is deze een maand lang terug te kijken.

Lieve mam,

Wij houden heel veel van jou en wensen jou een hele fijne Moederdag toe.

Dikke knuffels van Nathalie en Martine

Lieve (O)ma,

Een hele fijne Moederdag!!!??

Liefs Patrick & Ingrid. En een dikke kus van Jop & Amy

Alleen met Moederdag terwijl u altijd zo blij wordt van het gezelschap van uw kids en kleinkinderen! Tot snel. Remy, Pascal, Michelle en Madeleine

Mama we houden heeeeeeel veel van je. Kus Mila en Fem

Lieve Mama / Oma,


Wij willen u een fijne moederdag wensen. Dikke knuffel en kus

Fred, Hanneke, Lotte en Wesley

Lieve opa Simon en oma Lenie. We houden heel veel van jullie!


Kus van Zhou en Yun Li

Voor de allerliefste mama en oma’s.


Dikke kus van Guus & Joep & Bart.

Lieve (o)ma 'Koekje',

Geen echte Moederdag, maar toch een mooie bos rozen voor u!

Liefs, Henk, Francien en Juul & Luuk en een pootje van Kwispel

Voor alle mama’s die hun kind verloren zijn en voor alle mama’s die dat graag hadden willen zijn. Ook voor jullie is deze speciale dag.

Liefs, Marja

moederdag, column en sporen

Bevrijdingsvuurestafette verschoven naar 2021

vuur n Sinds 1948 wordt bij Hotel De Wereld in Wageningen ceremonieel het Bevrijdingsvuur ontstoken. Ter markering van de overgang van herdenken naar vieren, van 4 naar 5 mei. Na ontsteking wordt het vuur in estafettevorm naar verschillende gemeenten in Nederland gedragen. Lopers van de atletiekvereniging Noordwijkse Strandlopers (NSL) zouden het vuur in dit herdenkingsjaar van 75 jaar bevrijding ook naar Noordwijk brengen.

75 jaar na dato blijkt onze vrijheid dit keer echter niet afgenomen door de trawanten van een misdadige ideologie maar, naar iedereen hoopt tijdelijk, ingeperkt door een venijnig virus. Voor Noordwijk en de NSL-lopers betekent dit dat de bevrijdingsvuurestafette in de voorgenomen vorm dan ook niet door kan gaan.

Nu de fysieke wegen voor de estafette zijn afgesloten blijft het Vrijheidsvuur echter niet gedoofd. Heel Nederland krijgt de kans om op 4 en 5 mei het Vrijheidsvuur zelf te ontsteken én digitaal door te geven.

In Noordwijk dragen alle leden van de NSL er aan bij om Noordwijk en het hele land in het licht te zetten. Ter herinnering aan de prijs die is betaald voor onze vrijheid én om iedereen er van te doordringen aan wat onze eigen rol is om die vrijheid te bewaken. Heel Noordwijk kan hier aan mee doen.

Op 4 mei kan iedereen vanaf 21.00 uur thuis of op het werk een eigen Vrijheidsvuur ontsteken. Een vuur, een vlam, een fakkel, een kaars, een lichtje óf digitaal. Om daarna het vuur digitaal door te geven aan vrienden en familie, die dat op hun beurt ook weer kunnen doen. Het écht ontstoken vuur kan dan thuis achter het raam of in de tuin verder branden. Meer info op vrijheidsvuur.nl


Estafette in 2021

Alle voorbereidingen, en de door Brouwer Tours, beschikbare bus en ondersteuning worden voor 2020 dus even opgeschort. Maar directeur John Brouwer heeft al toegezegd ook voor volgend jaar een bus en personele ondersteuning ter beschikking te stellen. Waarmee de bijdrage en deelname van de NSL aan de naar 2021 verplaatste Bevrijdingsvuurestafette is veiliggesteld en gegarandeerd. Mits het coronamonstertje inmiddels is getemd.

Want alle voorgenomen activiteiten ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid zullen als het virus geen roet in het eten gooit volgend jaar zoveel mogelijk alsnog doorgang vinden.

>Boekje over 75 Jaar bevrijding in Noordwijk

samenwerkingseditie n Het Genootschap Oud Noordwijk en De Oude Dorpskern hebben de handen ineengeslagen en een gezamenlijke uitgave verzorgd bij gelegenheid van 75 Jaar Vrijheid in Noordwijk.

De ‘Kerndotter’ (samentrekking van de beide verenigingsbladen ‘Kernpunten’ en ‘Blauwdotter’) verhaalt in bijna 80 bladzijden over verschillende gebeurtenissen die een beeld geven van de Tweede Wereldoorlog in Noordwijk (en op onderdelen ook in Noordwijkerhout en De Zilk). Er is daarbij gebruik gemaakt van veel, soms onbekend fotomateriaal.

Bijzonder zijn onder meer het gegeven dat de feestelijkheden rond de opening van het badseizoen in 1940 samenvielen met de inval van de Duitsers, de gedwongen samenwerking tussen een NSB-burgemeester en een wethouder en gemeentesecretaris, die ook na de oorlog nog jarenlang een bestuurlijke rol zouden vervullen. Ook is er aandacht voor de evacuatie van delen van de bevolking en de afbraak van markante gebouwen in Noordwijk aan Zee. Maar er is ook aandacht voor de zeer actieve ondergrondse pers in Noordwijk met bladen als De Vrije Cronyck en Hilversum III en voor het reilen en zeilen van een heuse Noordwijkse Engelandvaarder, Leendert den Hollander. Van de periode kort na de bevrijding worden beladen onderwerpen als het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ en de geschiedenis van in Noordwijk geïnterneerde NSB-kinderen niet geschuwd.

De Kerndotter ’75 Jaar Bevrijding’ is zojuist verschenen en toegezonden aan de leden van het Genootschap Oud Noordwijk en van de vereniging De Oude Dorpskern. Die verspreiding is vanwege de corona-crisis beperkter dan eerder voorzien. Op een nader te bepalen tijdstip, dat is wanneer de omstandigheden daarvoor meer ruimte bieden, zullen exemplaren ook beschikbaar komen voor de bredere bevolking van Noordwijk. Daartoe zullen gratis meeneem-exemplaren worden neergelegd bij publieke instellingen in de verschillende kernen. Een bijzondere editie van deze Kerndotter - gebonden en met een harde kaft – is nu reeds te koop bij Boekhandel Van der Meer in Noordwijk Binnen.

Verdere verspreiding van de Kerndotter zal tenslotte plaatsvinden rondom de najaarslezing van de vereniging De Oude Dorpskern.die onder de titel “Noordwijk – 75 Jaar Vrijheid” gehouden zal worden op 13 november in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen. De lezing zal worden verzorgd door Koen Marijt, tevens auteur van enkele artikelen die in deze Kerndotter zijn opgenomen.