De Noordwijker

15 september 2020

De Noordwijker 15 september 2020


Wonen in Zilveren Kruis-gebouw

Mogelijk komen er 150 appartementen in het oude Zilveren Kruis-gebouw | Foto: Archief Foto: Cor de Mooy

huisvesting n Wonen in Noordwijk is populairder dan ooit. Maar willen wonen in Noordwijk betekent te vaak wonen in het duurdere segment. Veel Noordwijkers kijken daarom naar het lege Zilveren Kruis-gebouw en vragen zich af of dit niet geschikt kan worden gemaakt voor betaalbare bewoning.

Vorige week werd het college geconfronteerd met een tegenvaller. De provincie vindt dat Noordwijk, net als Katwijk, vooral snel woningen moet bouwen op de daar al voor aangewezen locaties. Dat zou nog steeds het beleid moeten zijn volgens een deel van de Provinciale Staten van Zuid Holland. De wens van het college om even snel woningbouw te realiseren aan de Achterweg vond daarom geen genade. Omdat de gemeenteraad eerder van oordeel was dat het volledig bebouwen van de hoogwaardige bollengrond in Bronsgeest nog niet wenselijk was werd juist de Achterweg als een alternatief aangedragen.

Goede raad lijkt inmiddels duur. De politieke strijd bij de vorige raadsverkiezingen werd beslist in het voordeel van CDA en VVD, de tegenstanders van het volbouwen van Bronsgeest. De voorstanders van vol bouwen, PUUR, D66, GrL en PvdA moesten mogelijk mede hierdoor een gevoelige nederlaag incasseren. Die ontwikkelingen drukken nog steeds hun stempel op de huidige woningbouwontwikkelingen. Het politieke gelijk lijkt nu belangrijker dan het realiseren van woningen.

En dan nu het advies vanuit de provincie. Wanneer we wethouder Theo Alkemade om verduidelijking vragen zegt hij dat het ging om een richtinggevende uitspraak. Hij meldt hierover al in gesprek te zijn geweest met gedeputeerde Anne Koning (PvdA). Op dit moment wordt deze richtinggevende uitspraak verder bestudeerd om straks in oktober nogmaals overleg te plegen met Koning. Hij benadrukt dat intussen de bouwstroom gewoon doorgaat met extra woningen in Offem Zuid en de diverse bouwlocaties in de kernen van Noordwijk.

Intussen heeft hij veelvuldig overleg met Het Zilveren Kruis. Van die kant is er verrassend genoeg een aanvraag te verwachten tot het realiseren van 150 huurappartementen. Daarbij wordt de vereiste 30% sociaal gerespecteerd. Ook het bouwen op het Zilveren Kruis parkeerterrein komt steeds dichterbij.


De wethouder verwacht wel dat er 2 jaar nodig is om de procedures af te ronden.

Panelrubriek n Spraakmakend

Gelijkspel voor SJC        tegen Emmen

Verlaat                Schilderfestival is 'verrijking’

Foto: Wim Siemerink

Trots op        toekomstvisie

De                participatie bleek zeer positief'

Wethouder Sjaak van den Berg is zeer te spreken over de inbreng van de inwoners. | Foto: Wim Siemerink Foto: Wim Siemerink

Lokale wensen omschreven op basis van vijf lokale thema’s

Toekomstvisie n Nederland kent op dit moment in dat kader van het omgevingsrecht zo’n 40 wetten, 120 algemene maatregelen van bestuur en een paar honderd ministeriële regelingen. Door de omgevingswet en de omgevingsvisies moet dit vooral veel eenvoudiger worden gemaakt. Ook omdat er ruimte moet komen voor meer nieuwe ontwikkelingen met een hogere kwaliteit.


Door Wim Siemerink

Het is duidelijk dat dit van grote betekenis is voor de inwoners. Dus zijn de inwoners door het Noordwijkse college opgeroepen om vooral mee te denken en mee te doen bij het tot stand komen van de Noordwijkse omgevingsvisie. Aan de oproep werd enthousiast gehoor gegeven en door het college werd een projectmanager aangesteld om dit te begeleiden. Er werden teams gevormd die in een aantal bijeenkomsten met elkaar van gedachten wisselden, wensen kenbaar maakten en mogelijkheden bespraken. Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten afgerond en werkt men nu aan een conceptvisie.


We praten hierover met de verantwoordelijk wethouder Sjaak van den Berg. Die spreekt over een succes en met veel enthousiasme vertelt hij over het tot nu behaalde resultaat. Want bij het tot stand komen van de Noordwijkse omgevingsvisie heeft, tot zijn grote tevredenheid, een onverwacht groot aantal inwoners intensief meegedaan.


Sjaak van den Berg: ‘We vreesden de gevolgen van de coronapandemie, maar dat bleek gelukkig zeer beperkt te zijn. De participatie bleek zeer positief en de deelname betrof inwoners verspreid over alle vier de kernen.‘ Heel enthousiast wordt de wethouder als de inbreng van de leerlingen van het Northgo-college ter sprake komt. Die leerlingen kwamen niet alleen met ideeën maar toonden ook initiatief. Zij gaan een project starten met windenergie, waarbij de energie wordt opgewekt via zeer speciale bij Noordwijk passende windturbines. De ideeën worden door hen uitgewerkt en zo mogelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd.


De wethouder benadrukt dat de al bestaande Noordwijkse omgevingsvisie ‘Noordwijk de energieke 7-sterren kustplaats’, werd losgelaten, omdat men participerende inwoners vooral geen beperkingen wilde opleggen.


Sjaak van den Berg: ‘Wij wilden per se blanco beginnen, maar inmiddels is duidelijk dat de wensen en argumenten van toen en nu over de toekomst van Noordwijk binnen en Noordwijk aan zee, bepaald niet ver uiteen liggen en dat de inbreng vanuit Noordwijkerhout en De Zilk naadloos daarbij aansluit.


De wethouder vindt het opvallend dat de bewoners van De Zilk geen grote veranderingen voorstaan. Zij vragen wel aandacht vragen voor het voorzieningenniveau, maar willen verder kleinschalig voort blijven kabbelen op het huidige niveau.


Duidelijk is dat inwoners eisen stellen aan de bereikbaarheid van de gemeente Noordwijk, het parkeren in het toeristisch gebied en rond de winkelstraten. Men verwacht ook verbetering van het fiets- en wandelnetwerk.


Niet verrassend zijn de verwachtingen op het gebied van wonen. Daarbij zijn er de bekende wensen zoals betaalbaar, aandacht voor starters, aandacht voor duurzaamheid en levensloopbestendige woon/zorgconcepten voor senioren.


Al met al zijn er inmiddels niet zeven maar vijf thema’s geselecteerd die uitgebreid werden omschreven in een voorlopig document. Op 30 september wordt de visie gepresenteerd. Dan kunnen de deelnemers nog een keer aangeven of zij zich herkennen in de uiteindelijke tekst. Ook wordt het concept wordt nog eens voorgelegd aan de bevolking die daarop zienswijzen kan indienen welke dan door de politiek worden gewogen. Waarop in het eerste kwartaal 2021 de nieuwe omgevingsvisie definitief door de gemeenteraad worden vastgesteld.

>Omgevingswet leidt tot herziene regionale visie

RTG n Terwijl inwoners hard werken aan een lokale Omgevingsvisie gaat de politiek deze maand aan de slag met een visie die moet gaan gelden voor de regio Holland Rijnland.

Op de agenda van een Noordwijkse RTG-vergadering staat de Regionale Omgevingsagenda 2040. Welke kan worden gezien als inhoudelijke eisen en wensen vanuit 10 deelnemende gemeenten. Niet alle gemeenten binnen Holland Rijnland participeren want Hillegom, Lisse, Nieuwkoop en Alphen aan de Rijn hielden zich tot nu toe afzijdig. Maar van hen wordt wel enige samenwerking verwacht.

De overige 10 gemeentes in de regio in Holland Rijnland zijn wel van zins om een gezamenlijke visie te formuleren waarin prioriteiten, ambities en voorliggende opgaven nadrukkelijk aan de orde komen. Waarbij bovendien de bijzondere eigen kwaliteiten die in de regio voorradig zijn en de diversiteit van het landschap tussen het groene hart en het Noordzeestrand, worden geaccentueerd.

Men tracht te komen tot het eendrachtig uitdragen van gezamenlijke prioritaire ambities. De initiatiefnemers stellen: Belangrijk is immers dat we ons als regio bewust worden van onze eigen ambities en kwaliteiten, om van daaruit gesprekken met derden te voeren en lobbytrajecten aan te gaan.

De Noordwijkse politiek maakt deze week kennis met ‘het rode boekje‘. Waarin de 10 samenwerkende gemeenten op de hoogte worden gebracht van kansen bij ontwikkelingen van o.a. ESA ESTEC Space Campus, Zone Sassenheim & Poort Kagerplassen: Knoop Hoogmade, A4-N11 Heineken en Leiden Bio Science Park e.o – spoorzone. Waarbij men een rode draad kan herkennen via de onderwerpen: Kwaliteit door verscheidenheid, Wederkerigheid tussen economische functies en regio, Aantrekkelijk landschap, Sterk vestigingsklimaat, Afstemming mobiliteit en verstedelijking. En bovendien het belang van Energietransitie en -infrastructuur.


Een vast te stellen regioagenda moet leiden tot het op de juiste plaatsen presenteren van de specifieke opgaven van deze regio. En daardoor alle regionale wensen, kansen en opgaven op de verschillende bestuurlijke niveaus te agenderen.

>Online mindful van start op vrijdag

Palliam n Ongerustheid, allerlei gedoe en minder sociale contacten. We ervaren allemaal dat het coronavirus ook ons raakt, zowel fysiek als mentaal.

Wanneer je de vrijdag online begint met een half uur mindful mediteren, dan neem je de positieve effecten ervan de hele week mee. Vanaf vrijdag 25 september kan je bij Marije Groenewoud van 9.00 tot 9.30 uur tien weken lang allerlei meditatieoefeningen gaan doen.


Het is zowel voor beginners als voor de wat meer gevorderden.

Er is niets zweverigs aan. Je gaat je bewust focussen op wat op dat moment belangrijk voor je is. Door je bewust te zijn van het nu maak je automatisch minder zorgen over verleden of toekomst.

In deze workshop krijg je allerlei praktische oefeningen, die je gewoon thuis op een stoel kunt doen. Je zult meteen merken wat dat met je doet.

Door online samen mindful te mediteren zal je nabijheid ervaren. Palliam wil met dit online initiatief naar iedereen omzien die dat op prijs stelt.

Informatie en inschrijven:

www.palliam.nl

Weer volop verkrijgbaar: bunkerkaas

Charlot van der Leest met een een de inmiddels beroemde bunkerkazen. | Foto en tekst: Ina Verblaauw

lekker n Bij Kaasspecialist Peter den Elzen liggen sinds 1 september de bunkerkazen weer in de toonbank.

De kazen hebben vijf maanden gerijpt in het zuidelijke gangenstelsel van de bunker aan de Bosweg, waar een vochtigheidsgraad van 90-95% en een constante temperatuur van 11 graden heerst. Op stellingen met een totale lengte van 250 meter lagen in totaal 60 kazen. Het rijpingsproces gaat niet vanzelf.

Tijdens de Kinderboekenweek kunnen kinderen aan de slag met VR. | Foto: PR


Elke week werden de kazen gewassen met water en azijn en dienden ze te worden gekeerd. Een hele klus; vandaar het beperkte aantal van 60 kazen met een gemiddeld gewicht van 30 kilo per stuk. Er zijn drie verschillende soorten: geiten-, belegen boeren- en goudse kazen.

'Helaas geen feestelijk presentatie dit jaar wegens de Coronamaatregelen', vertelt Charlot van der Leest. Sinds 1 januari dit jaar is zij de nieuwe eigenaresse van de Speciaalzaak aan de St.Jeroensweg. Drie jaar geleden kwam ze werken in de winkel. 'De passie die Peter heeft voor de producten in de winkel werkte aanstekelijk. Toen Peter mij vorig jaar vroeg of ik de winkel wilde overnemen, was dat voor mij geen moeilijke keuze. Ik ben geboren en getogen in Oss en een echte Bourgondiër en hou van lekker eten. En ik werk hier met een fantastisch team.'


Hechte sfeer

Dat bleek zeker ook toen zij haar enkel brak, er een operatie volgde met veel complicaties en zij fysiek niet in staat was haar werkzaamheden op een normale manier te verrichten. 'Toen bleek ook de hechte sfeer onder het personeel en de inzet van Peter en zijn echtgenote. Zij hebben mij enorm geholpen om door deze moeilijke periode heen te komen.'

Sinds vorige week loopt ze eindelijk weer zonder krukken. Naast deze ongemakken kwam ook de coronacrisis om de hoek kijken. 'Een heftige periode: weinig tot geen leveringen van producten uit Italië en Frankrijk, een terugval van vraag vanuit de horeca en veel vraag van consumenten, die het thuis gezellig wilden maken.'


Nieuw assortiment

Gelukkig lijkt alles weer genormaliseerd en kan Charlot in de toekomst op zoek om het assortiment met nieuwe producten te verrijken.

'Volgend jaar gaan we zeker weer kazen plaatsen in het gangenstelsel. Per 1 mei worden de gangen weer beschikbaar. Tot 1 september. Dan gaan de gangen dicht in verband met de vleermuizenpopulatie.'

Sporen van Vroeger

In dit huis woonden tot in de vijftiger jaren diverse onderwijzers. | Foto PR

n De oude schoolmeesterswoning aan de Regenvlietweg

historie n In opdracht van de gemeente Noordwijkerhout wordt in 1907 de oude schoolmeesterswoning aan de Regenvlietweg nr. 1 afgebroken. Daarvoor in de plaats wordt een nieuwe woning gebouwd. De werkzaamheden worden gegund aan de aannemer A. van Dijk & Zn. uit Noordwijkerhout.

Mary van Eeden-Geerlings kreeg het eerste boek overhandigd. | Foto: PR

In de voorgaande periode 1884-1898 was als hoofd van de school werkzaam J. Wesselink. In april 1898 schrijft hij een brandbrief aan de gemeenteraad over de slechte huisvesting en de staat, waarin de oude huurwoning eigendom van de erven Hartveld-Verdegaal, zich bevindt. Wesselink klaagt dat de huisbaas zich er niets aan gelegen laat liggen. Deze huisbaas is P.A. Hoogduin, schoonzoon van de heer Hartveld en tevens wethouder. De brief heeft weinig effect gehad. Vijf maanden later houdt meester Wesselink het voor gezien en kiest voor een nieuwe baan in Aarlanderveen.


De bewoners

De eerste bewoner van het nieuwe huis, meester Gerhardus Bulten, heeft zich van 1898 tot 1907 nog negen jaar moeten behelpen met het bouwvallige kleine huisje. Totaal werden hier maar liefst zeven kinderen geboren. In het jaar 1907 krijgt hij een voor die tijd zeer riante woning met een kamer en suite, keuken, slaapkamer en studeerkamer beneden en nog eens vier slaapkamers boven. Als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden genoot hij vrij wonen.

De nieuwe hoofdonderwijzer is Rudolf Jacobus Johannes Heirman geboren te Sluis. Vóór zijn benoeming in 1918 in De Zilk was hij al onderwijzer in Hillegom en in 1922 aanvaardt hij weer een onderwijzersfunctie in Hillegom.

Jacobus Remmerswaal werd in 1922 de nieuwe hoofdonderwijzer. Daarvoor was meester Remmerswaal werkzaam geweest in Velsen. Twaalf kinderen worden in De Zilk geboren. In de eerste jaren was er nog geen elektra en waterleiding. In de keuken stond een waterpomp met een prachtige grote koperen kraan en buiten aan de achtergevel werd regenwater gepompt. De verlichting bestond uit petroleumlampen. Vooral de aanleg van de nieuwe waterleiding omstreeks 1938 was een heel karwei, want alle vloeren beneden en boven moesten open. Op de vier slaapkamers kwamen wastafels en op zolder een grote spoelbak. Beneden verdween de oude ‘plee’ en er kwam een moderne wc voor in de plaats.

Na het vertrek van meester Remmerswaal, in 1958, verhuurt de gemeente Noordwijkerhout het huis aan particulieren. In 1968 werd besloten tot sloop van de school. De toenmalige bewoner van het huis, bevreesd dat ook zijn huurwoning wordt gesloopt, weet met succes de gemeente bereid te vinden het huis aan hem te verkopen. De uiterlijke staat van het pand blijft niet alleen grotendeels intact, maar wordt zelfs hersteld. Het prachtige ovaalvormige ornament aan de voorzijde van de woning is weer in oude staat teruggebracht.


Genootschap Oud De Zilck
E-mailadres: info@ouddezilck.nl
Website: www.ouddezilck.nl

>Kroniek over de familie Van Eeden

familieboek n Zaterdagmiddag 5 september is het eerste boek over de familie Van Eeden uitgereikt aan mevrouw Mary van Eeden-Geerlings. Het boek, samengesteld door Bert Hogervorst, is de achttiende genealogie over Noordwijkerhoutse families. De uitreiking vond plaats bij de stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) in de Zeestraat.

Door de coronaprotocollen was de uitreiking een sobere aangelegenheid. NoVaTo voorzitter Abe Bader gaf in zijn openingswoord aan dat Noordwijkerhouters trots mogen zijn op een amateur genealoog als Bert Hogervorst. Welk dorp heeft een amateur genealoog die sedert 2002 bijna jaarlijks een genealogie schrijft? Het schrijven van een genealogie, ook wel stamboomonderzoek genoemd, is niet iets wat je op een middag even bij elkaar schrapt. Zeker als het gaat om een familie die al eeuwen in dit dorp en/of de regio woont.

Bert Hogervorst is vele maanden bezig geweest om gegevens van de familie Van Eeden te verzamelen en te ordenen. Met hulp van andere personen, welke vanuit hun expertise een aantal verhalen hebben geschreven gebaseerd op het leven en/of locaties waar Van Eedens gewoond hebben, heeft hij een mooie waardevolle uitgave samengesteld van 409 bladzijden.

In de komende weken zullen de boeken, waar van te voren op ingetekend moest worden, uitgegeven worden. NoVaTo heeft betrokkenen waar contactgegevens van bekend zijn, ingelicht.

Heeft u ingeschreven maar nog niets gehoord, kom dan langs in de Zeestraat 3A op zaterdag 26 september tussen 13:00 en 15:30 uur of neem contact op met de secretaris via info@noordwijkerhoutvantoen.nl.

Op de Keuvel, in het boodschappencentrum van Noordwijk, is het bijna alle dagen erg druk. De pieken zitten op donderdag en zaterdag, dan staan er echt heel erg veel fietsen. Ik vind op de eerste plaats dat het de bezoekende klant makkelijk gemaakt moet worden. Dus de fiets moet zo dicht mogelijk bij de ingang geplaatst kunnen worden.

Nu is het zo dat er op de grond die eigendom is van Bravahold (een vastgoedbedrijf met dezelfde aandeelhouders als de Dirk) te weinig plek is om alle fietsen te stallen. Terwijl er wel degelijk een mogelijkheid is binnen handbereik van Bravahold om een deel van deze fietsen ergens anders te stallen.

Een groot deel van de fietsen die in de Keuvel staan zijn namelijk van het personeel van de Dirk en personeel van winkels die gehuisvest zijn binnen het Hof van Noortwijck deze winkels huren hun winkelruimte van Bravahold. Op het moment dat Bravahold een fietsenstalling zou maken in hun parkeergarage die uitsluitend bestemd is voor deze groep, zou er op Keuvel behoorlijk meer plaats komen voor de fietsen van winkelend publiek.

Foto: Cor de Mooy

Niet alleen in tijden van het Coronavirus is het een ongeorganiseerde bende op de Keuvel. Zonder de ingestelde regels van het RIVM (looprichting) is het bijna onmogelijk om het parkeren van fietsen in goede banen te leiden. De rood witte linten geven een extra rommelig effect. Wie is eigenlijk eigenaar van dat stukje binnenterrein? Wat zou het toch leuk zijn om de Keuvel te veranderen in een echt dorpspleintje met plantenbakken en zitjes met eventueel een terrasfunctie. Een stukje verder op kan het wel en dat geeft direct een totaal andere sfeer. Verbied het stallen van fietsen op de Keuvel en maak op het Kloosterplein en in de Raadhuisstraat een geordende fietsenstalling. Het gebrek aan parkeermogelijkheden van auto’s heeft prioriteit in de politiek en er wordt van alles uit de kast getrokken om dat op te lossen. Mensen die het milieu willen sparen en niet met de auto rijden maar op de fiets, komen altijd slecht uit. Ook bijvoorbeeld rond de Muze zijn er veel te weinig fietsstallingsmogelijkheden. Kortom: kijk eens met een andere fietsparkeerbril naar ons dorp en verzin ludieke creatieve oplossingen.

Foto: Cor de Mooy

De Keuvel, een winkelgebied waar je je welkom voelt, dat uitnodigend is, waar hulpdiensten in geval van nood doorheen kunnen rijden en waar je elkaar coronaproof kunt passeren. Daarin passen geen geparkeerde en rijdende fietsen, brommers en scooters.


Het is de hoogste tijd om het parkeren en de verkeerscirculatie in Noordwijk Binnen aan te pakken. Ondergronds parkeren onder het Kloosterplein, onder de nieuwe supermarkt of onder het Gemeentehuis, (vracht)verkeersluwe straten, eenrichtingsverkeer, ruime fietspaden.


Maar op de korte termijn is na 10 jaar keuvelen actie nodig! Een kunstzinnige overdekte fietsenstalling op het Kloosterplein. Een prima Van der Broek-parkeerkelder waar een fietsingang mogelijk is. Een braakliggend terrein aan het begin van de Kerkstraat.


Het huidige college heeft nog een jaar de tijd om dit te DOEN!

Verlaat Schilderfestival blijkt 'een verrijking’

Kees Putman was de winnaar van het verlate Schilderfestival 2020. | Foto: Ina Verblaauw

alternatief n Het Schilderfestival ging dit jaar in gewijzigde vorm. Zonder grote expositietent op het strand, een kleiner aantal deelnemers en een andere periode. Niet juni maar september werd de maand waarin het schilderfestival werd gehouden. En daar waren veel schilders blij mee. Een totaal andere lichtinval en de mogelijkheid om ook Noordwijk bij avond op het doek te zetten. “In juni is het zo lang licht dat het bijna onmogelijk is om de avond te schilderen. Nu kon dit volop. Een verrijking van deze editie van het festival”.

Door Ina Verblaauw

“We hebben heel erg gezocht naar een alternatieve locatie voor de expositie, die wij uiteindelijk vonden bij Museum Oud Noordwijk, waar we heel blij mee zijn”, aldus Angela Stil, medeorganisator van het festival. Officieel werden er geen prijzen uitgereikt. “Mede doordat een aantal deelnemers om veiligheidsredenen afzegden, is daartoe besloten.


Toch meende de jury een winnaar aan te wijzen. Kees Putman, Noordwijker en deelnemer van het eerste uur viel deze eer te beurt, omdat hij volgens de jury “vernieuwend in thematiek en techniek” is.

Kees licht toe: ”ik werk met een paletmes voor de grove techniek en werk dat subtiel af met klein penseel”. Vanaf het fietspad door de duinen werd de natuur door hem op het doek gezet. Het bestuur van het festival kocht één van zijn werken aan en wordt hem een solotentoonstelling aangeboden in editie 2021 van het Schilderfestival.

>Online lezing over paus Franciscus

palliam n Op woensdag 23 september van 19.30 tot 20.15 uur zal Vaticaanwatcher Hendro Munsterman online vertellen over hoe hij paus Franciscus ervaart als hervormer.

Begin september bleek dat de paus geen groen licht gaf voor gehuwde priesters omdat de bisschoppensynode die daarvoor juist had gepleit teveel op een parlement had geleken en niet synodaal genoeg had geopereerd. Het is een typische manier van denken van de jezuïet Franciscus. Hij gelooft in 'onderscheiding', in processen, in wederzijdse verrijking en samen op weg zijn. Deze paus is een hervormer. Wat bedoelt Franciscus als hij spreekt over een synodale kerk? Welke hervormingen zijn dan van hem te verwachten? Meer informatie en inschrijving: www.palliam.nl

VVSB wint derby van FC Lisse met 1-3

Tom Duindam, en Mo El Osrouti. | Foto: Orange Pictures, Kees Kuijt. Foto: Kees Kuijt

noordwijkerhout n In een vermakelijke bollenstreek derby tussen FC Lisse en VVSB hebben de Noordwijkerhouters de winst weten te bemachtigen. In 10 minuten tijd werd de macht in de wedstrijd gegrepen en niet meer losgelaten.


De kleine Theun mocht helpen met de opening van het derde waterveld. | Foto: Ina Verblaauw

Door Stefan van den Burg

Hugo ter Hedde, Bert Steltenpool en Obi Onyeike konden tot scoren komen, ware het niet dat dit mede mogelijk werd gemaakt door Puck Postma. De vleugelverdediger van VVSB was goed voor 3 panklare assists.
VVSB trad aan met een zeer gehavende ploeg. Vijf blessures teisteren de selectie van Richard Plug, waardoor er maar 3 veldspelers op de bank konden zitten.


Het begin van de wedstrijd ging op en neer. Beide ploegen hadden echter moeite om door de verdedigingen heen te komen. De eerste mogelijkheid was voor de 17-jarige Remi van Ekeris. De Lisserse middenvelder nam de crossbal fraai aan en schoof de bal rakelings langs het doel van Ruben Valk.
VVSB nam naar mate de eerste helft vorderde de controle in de wedstrijd over en had met Puck Postma een uitstekende aangever deze avond. De openingstreffer werd opgezet door Hugo ter Hedde, die met een crossbal Postma aan de rechterkant aan het werk zette. De dynamische middenvelder van VVSB was alweer doorgelopen en kon de voorzet van Postma geheel vrijstaand snoeihard achter doelman Erik Cummings koppen.
Nog geen twee minuten later was het opnieuw raak. Postma gaf de bal voor waarna Bert Steltenpool op de juiste plek stond om de bal kruisrechts het doel in te schieten. En nog voor rust werd het 0-3. Opnieuw was een voorzet van Postma de hoofdmoot in de aanval. Via de scrimmage tikte Obi Onyeike de bal van dichtbij binnen.
In de tweede helft vergeet VVSB de score uit te breiden. Mo el Osrouti, Peter Verhoeve, Lars Rauws en opnieuw Steltenpool weten het net niet te vinden. FC Lisse nam daarna de wedstrijd weer over, maar creëerde nauwelijks uitgespeelde kansen.

In de 70e minuut werd de wedstrijd tijdelijk onderbroken door een blessure bij scheidsrechter Keijl. Na een oponthoud van 45 minuten kon de wedstrijd met een nieuwe leidsman worden voortgezet. FC Lisse ging vanaf dat moment va banque spelen en deed aan pompen of verzuipen.
De eerste kansen van invallers Tom Noordhoff en Jeffrey Perez Stoof waren nog een prooi voor doelman Valk, maar in de 88e minuut werd ook hij verslagen door een schot van Jeffrey Klijbroek. De aftrap die daarop volgde werd zwak verwerkt door VVSB, waardoor Perez Stoof ineens vrij voor het doel van VVSB kwam. Echter bleek Valk een uitstekende redding met zijn voeten in huis te hebben om erger leed te voorkomen. Dit bleek ook het laatste wapenfeit van de thuisploeg te zijn, waardoor VVSB opnieuw in Lisse wist te winnen en zo verder op de ranglijst klimt.


FC Lisse – VVSB 1-3: 36. Ter Hedde 0-1, 38. Steltenpool 0-2, 45. Onyeike 0-3, 87. Klijbroek 1-3.


VVSB: Ruben Valk; Puck Postma, Obi Onyeike, Peter Verhoeve, Gino Demon, Jelmer Vijlbrief; Lars Rauws, Hugo ter Hedde (68. Ricardo de Vlugt), Wout Heemskerk (90. Tijs Knapp); Mo el Osrouti (76. Matthieu van den Assem), Bert Steltenpool.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Meer informatie en aanmelden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Voor alle locaties gelden de RIVM-regels!


Sportcafé Duinwetering

Elke dinsdag

13.00-15.00 uur: Inloop. Budgetcoach aanwezig.
Donderdag 10 september
13.30-15.30 uur: Découpage op hout. Kosten € 2,00.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.


De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk.

Maandag 21 september

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: Bloemenrekje met 4 vaasjes. Kosten € 3,00.


Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21.

Dinsdag 22 september

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: Staptegel mozaïek. Kosten € 2,00.


Er is een gratis budgetcoach bij Reuring voor al uw financiële vragen.

Bel 06-50610135.

>Cursus ‘Grip & Glans’

welzijn n Op dinsdagavond 6 oktober houdt Welzijn Noordwijk, in samenwerking met Kwadraad maatschappelijk werk, de eerste bijeenkomst van een nieuwe groepscursus ‘Grip & Glans’. Deze keer speciaal voor dames van 45 tot 60 jaar.


Merk jij ook dat je in een periode zit waarin er veel verandert? Ben jij bezig een nieuwe balans te vinden tussen werk, privé en vrije tijd, ben je soms onzeker of word je geconfronteerd met het ouder worden? Of vraag je jezelf wel eens af of je de juiste keuzes hebt gemaakt en ben je bezig met wat je allemaal nog zou willen doen in je leven? Meld je dan aan voor de Grip&Glans cursus.


De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten waarbij je in een groep van maximaal 12 vrouwen ervaringen deelt, herkenning vindt in elkaars verhalen en onderling tips uitwisselt. Bij ‘Grip & Glans’ wordt aan de hand van individuele opdrachten in kaart gebracht waar jouw persoonlijke doelen liggen. Wat is voor jou belangrijk en wat kan jij zelf veranderen?

De cursus is bedoeld voor dames van 45 tot 60 jaar. Er wordt 6 weken lang wekelijks een bijeenkomst georganiseerd op dinsdagavond van 19.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur. De cursus start 6 oktober en er is een terugkombijeenkomst waarin we terugkijken op de cursus en ervaringen uitwisselen. De datum voor die bijeenkomst wordt later bepaald.


Locatie cursus: De Wieken, Wassenaarsestraat 5. De kosten bedragen € 30,00 voor de totale cursus, inclusief een persoonlijke werkmap en koffie/thee. Aanmelden en informatie via nikki.vanderven@welzijnnoordwijk.nl of op tel. 06-40567077.

>Koffie+ met edelsmid

bibliotheek n Tijdens de Koffie+ van 1 oktober van 10.30-12.00 uur komt edelsmid Bea Knijf vertellen over het ontwerpen en maken van sieraden in de bibliotheek van Noordwijkerhout.

Bea studeerde kunstgeschiedenis in Leiden, en vertrok in 2005 naar Mexico. Daar begon ze met het ontwerpen en maken van sieraden en volgde er lessen edelsmeden. Na een verhuizing naar Houston, Texas, vervolgde ze daar de lessen edelsmeden. Ze startte in 2010 de opleiding goudsmeden in Schoonhoven. Een nieuw avontuur in Singapore gaf haar de mogelijkheid aan eigen ontwerpen te werken en met verschillende materialen te spelen. Terug in Nederland begon ze het Meester Edelsmid-traject dat ze in 2019 afrondde.

Bea gebruikt graag gerecyclede materialen en onverwachte elementen naast de onedel- en edelmetalen. Ze maakt draagbare kleine kunstwerken, waarbij vorm, kleur en materiaal van belang zijn voor het creëren van speelse, verhalende objecten die uitdagen tot een gesprek en tegelijkertijd de drager sieren.


Koffie+

Bij Koffie+ is iedereen welkom. Tijdens een gezellige koffieochtend in de Bibliotheek ontmoeten mensen elkaar en raken in gesprek aan de hand van een thema, workshop of andere activiteit. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht en kan via

www.bibliotheekbollenstreek.nl

>NHC opent derde waterveld

Hockey n Er is deze zomer hard gewerkt bij de Noordwijkse Hockey Club aan de Nieuwe Zeeweg om het derdee waterveld te realiseren. En dat lukt precies op tijd voor de start van het nieuwe competitie- en trainingsseizoen.


Door Ina Verblaauw

Zondagmorgen 13 september verrichtte wethouder Sjaak van den Berg, samen met oud-bestuurslid Gerro Vonk en het jongste lid van de vereniging, de driejarige Teun Pepping, de opening met het doorknippen van de blauw/gele linten.

'We zijn heel blij dat we nu drie watervelden hebben. Dit type kunstgras verhoogt de technische kwaliteiten van de spelers, is sneller en verlaagt blessures', aldus Gerro Vonk die zich samen met Marc Pepping inzette voor deze derde kunstgrasmat.

'We bedanken de gemeente Noordwijk en onze sponsoren hiervoor. De grasmatten worden besproeid met water dat onder de grasmat weer wordt opgevangen en daardoor volledig gerecycled. Er zijn verschillende punten van waaruit de mat wordt besprenkeld. Hier is voor gekozen om, als de wind richting de woonhuizen staat, er voor de bewoners geen overlast is.'


Direct na de opening werd het grasveld in gebruik genomen door het eerste damesteam voor de openingswedstrijd in de competitie.

15 / 20

19 / 20

Dagelijks
• Strandyoga - Yogabeach; diverse locaties op het strand voor Nomade Beach House (strandafrit 12) en Bries Beach Club (strandafrit 2). Bij slecht weer in Yogabeach studio Schoolstraat 44. Tijd: diverse aanvangstijden. Kijk voor meer info en reserveren op www.yogabeach.nl


Maandag t/m zaterdag
• Buitenyoga - Yoga Puur; Yoga-Puur, strand (thv Beach Break, strandafrit 21) en Oosterduinsemeer, Duinschooten 14 Noordwijkerhout. Kijk voor meer informatie en reserveren op www.yoga-puur.nl


Iedere maandag
• Weekmarkt; Dorpsstraat rondom Witte Kerk Noordwijkerhout. Tijd: 8.00 - 17.00 uur.


Iedere eerste woensdag van de maand
• Voorlezen in de bibliotheek; Voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Bibliotheek Bollenstreek, Herenweg 2. Tijd: 14.30 uur. Deelname: gratis. Aanmelden is niet nodig.


Iedere donderdag
• Weekmarkt; Kloosterplein Noordwijk-Binnen. Tijd: 8.00 - 17.00 uur.


Iedere vrijdag van 25 september t/m 27 november
• Online: Mindful van start - Marije Groenewoud; P-eye Palliam online. Tijd: 9.00 - 9.30 uur. Deelname € 35,00.


Iedere eerste zaterdag van de maand
• 10.000-stappenwandeling; start vanaf Schouten Schoenen, Dorpstraat 13-15 Noordwijkerhout. Tijd: 9.00 uur. Deelname € 3,00.


Iedere zaterdag t/m 26 september
• Buiten Yoga strand; Yoga Puur, locatie strand thv Beach Break, Zeereep 106, afrit 21. Tijd: 10.00 – 11.15 uur. Deelname € 12,50. Informatie en reserveren www.yoga-puur.nl


t/m 25 oktober
• Welkom in de Vuurtoren; Vuurtorenplein Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: 11.00 - 16.00 uur. Entree € 3,00 p.p. Bezoek alleen mogelijk na reservering via info@vuurtorennoordwijk.nl


t/m 25 november
• Breek-de-Week; Palliam, netwerk voor zingeving & levenskunst, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.15 - 11.30 uur. Entree gratis (vrijgevige bijdrage is welkom).


t/m 31 december
• Space Expo presenteert: Missie in het Museum; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: dagelijks geopend 9.30 - 18.00 uur. Entree: € 13,50 (volwassenen vanaf 13 jaar) € 13,50 (kinderen 4 t/m 12 jaar, inclusief missie toolkit). Online tickets reserveren: www.space-expo.nl.


17 september
• Koffie+ Lezing met boswachter Joël Haasnoot; Bibliotheek Bollenstreek, Herenweg 2, Noordwijkerhout. Tijd: 10.20 - 12.00 uur. Entree gratis. Reserveren verplicht via www.bibliotheekbollenstreek.nl

19 september
• Yoga voor Ouder & Kind; YOGA Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 13.30 - 14.15 uur. Deelname € 16,00 (samen).
• Nationale Opschoondag Noordwijk; door Z-ambassadeurs Noordwijk. Tijd: 10.00 - 11.30 uur. Meehelpen? Aanmelden kan via wildemanconsult@gmail.com


21 september
• Lezing Eva van der Ploeg - Montessori-principes voor mantelzorgers; Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a.
Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. Aanmelden is wel verplicht en kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl

22 september
• Senioren Fietstocht; start Café De Ruigenhoek, Herenweg 444a. Tijd: 10.30 uur. Deelname € 1,50. Aanmelden via vvv@noordwijkerhout.info

Iedere week kunt u meedoen en kans maken op een uur bowlen met een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 20 september, samen met naam en adres naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. De puzzelwinnaar van de puzzel uit week 37 is Aad Staats. De oplossing was: rekverband.