De Noordwijker

31 maart 2020

De Noordwijker 31 maart 2020


Ambtenaren actief vanuit huis

De burgemeester is verheugd dat de regels naar behoren worden nageleefd. | Foto: Wim Siemerink

crisis n Woensdag 4 april maakt het kabinet bekend of de sluiting van hotels, restaurant en bars zich beperkt tot 3 weken of dat de deuren nog langer gesloten moeten blijven. Inmiddels is wel erg duidelijk dat, net als in het hele land, ook de Noordwijkse bedrijven hard worden getroffen door de coronacrisis.

Van uit de KHN-afdeling Noordwijk klinken sombere geluiden en men vreest dat de sluiting van hotels, restaurants en café/bars minimaal tot 1 juni zal worden verlengd. En 1 juni is de tweede pinksterdag, zodat na Pasen en Hemelvaartdag er ook geen inkomsten zijn te verwachten.

In combinatie met de sluiting van de Keukenhof en het mislopen van het tulpentoerisme betekent dit opnieuw een geduchte tegenvaller.

Ondernemers wachten ongeduldig op verbetering. Maar het lijkt erop dat ze niet alleen het voorjaarstoerisme moeten missen, maar dat er ook in de zomerperiode nog volop problemen kunnen worden verwacht.

In Noordwijk loopt het aantal besmettingen ook snel op de officieuze cijfers gaven aan dat dit er nu meer dan 30 zijn waarvan er enkelen op de IC zijn beland. Het aantal besmettingen wordt nu verder niet meer bijgehouden omdat er ook niet veel meer wordt getest.


Thuiswerk

Op het gemeentehuis zijn nauwelijks mensen aanwezig want bijna alle 320 ambtenaren werken thuis. Een ICT-team zorgt ervoor dat dit thuiswerken perfect kan draaien. Ze bellen, facetimen en mailen zo goed mogelijk om het werk doorgang te laten vinden. Topprioriteit heeft de coronacrisis. Enerzijds gaat het om de volksgezondheidsaspecten maar ook om de handhaving.


Brief

Burgemeester Verkleij richt zich vandaag opnieuw met een brief tot de inwoners. Waarin met gepaste trots wordt gesproken over de wat er met elkaar gezamenlijk wordt bereikt. Ze heeft dit weekend persoonlijk op diverse plaatsen vast willen stellen dat de verscherpte regels naar behoren worden nageleefd. Waarbij de Boa’s en politie onmisbare schakels blijken te zijn tussen Taskforce en de dagelijkse praktijk. De burgemeester maakt zich wel zorgen over het antwoord op de vraag hoe lang we dit met elkaar vol kunnen houden.

Winkelwagen verplicht

supermarkt n Het gebruik van een winkelwagen wordt verplicht in supermarkten, ook als een klant slechts één product nodig heeft. Bovendien laten supermarkten maximaal één klant per 10 vierkante meter winkelvloer toe. In een winkel van 1000 vierkante meter mogen dus maximaal 100 klanten tegelijk binnen zijn.

Supermarkten regelen dit door het aantal winkelwagens te beperken. Het gebruik van een winkelwagen helpt klanten ook om voldoende afstand te houden. Dat schrijft het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel op haar website.


Als bij een winkel op een bepaald moment geen winkelwagen of mandje beschikbaar is, mogen op dat moment geen nieuwe klanten naar binnen. Klanten moeten buiten wachten tot er een wagen of mandje beschikbaar is. Supermarkten nemen deze maatregel om ervoor te zorgen dat mensen anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar. Deze afstand beperkt het risico voor klanten en medewerkers om elkaar te besmetten met het coronavirus.

>Krant gemist?

noordwijkerhout n Woont u in Noordwijkerhout en heeft u geen krant gehad, dan kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht.

Gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4; Boekhandel Wagenaar, Havenstraat 10; VVV, Dorpsstraat 8; Munnekewei, Via Antigua 25; Sollassi, Duinschooten; SOP, Pilarenlaan; Vink, Havenstraat; De Schelft, Maandagse Wetering; Camping De Wijde Blick, Schulpweg 60.


Rubriek n Sporen van vroeger

Dit spandoek bij het Kruispunt op de Willem zegt genoeg! | Foto: PR

Corona maakt creatief

Samen delen is mooi om te zien'

Raad is niet besluiteloos door corona

Dierenhoeve blijft voorlopig gewoon open

Gemeenteraad is niet besluiteloos door corona

Raadsvergadering mogen onder voorwaarden worden gehouden. | Foto: archief

n Raadsbesluiten mogen alleen worden genomen als de raad fysiek bijeenkomt

bestuur n Rond de Noordwijkse politiek is het even stil. De raadsvergadering van maart werd geannuleerd Belangrijke besluiten werden er dus niet worden genomen. Maar achter de schermen is er wel overleg en wordt er gekeken naar de mogelijkheden.

Desgevraagd zegt fractievoorzitter Theo Alkemade (CDA) ons dat er inmiddels met de fractievoorzitter overleg is geweest. Waarbij hij er voor heeft gepleit niet overspannen te reageren en weloverwogen te kijken naar de diverse mogelijkheden. Maandag 30 maart was er opnieuw overleg en werden de diverse suggesties besproken. Alkemade maakt zich vooral zorgen over de gezondheid van de Noordwijkers zoals de kwetsbare ouderen, winkelpersoneel en natuurlijk alle bijzonder belangrijke mensen in de zorg.


'Ik ben maar alleen'

Fractievoorzitter Astrid Warmerdam (DOEN!) maakt duidelijk dat het Rondetafelgesprek van 31 maart ook is geannuleerd. Zij heeft zitting in de agendacommissie en meldt dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar het realiseren van de diverse geplande bijeenkomsten. Waarbij de voorgeschreven regels in acht worden genomen en digitale mogelijkheden zoveel mogelijk kunnen worden benut.

Ze kijkt naar oplossingen vooral voor de grote fracties en stelt: ‘Ik heb het wel gemakkelijk want ik ben maar alleen.’ Zij ziet persoonlijk wel mogelijkheden om de raadsvergadering van 21 april gewoon plaatst te laten vinden in de Duinpan. Zij acht de fysieke ruimte daar voldoende terwijl ook de openbaarheid kan worden gegarandeerd. Geruststellend verklaart zij dat er inmiddels echt wel van alles gebeurt omdat er straks wel besluiten nodig zijn om verder te kunnen gaan.


Thuiswerken

Peter van Bockhove (LSN) bevestigt ons ook dat de politiek niet rustig thuis zit. ‘Natuurlijk gebeurt er wat’, horen we ook uit zijn mond. Hij concludeert dit uit de collegebesluiten van dinsdag 23 maart, die hij kent maar helaas nog niet openbaar zijn gepubliceerd. Hij vraagt straks aandacht voor de belangrijke onderwerpen zoals ontwikkeling Vuurtorenplein, de actuele woonbehoefte, de steun aan ondernemers en natuurlijk de gezondheidsvoorwaarden voor inwoners. Hij verwacht dat ook het ambtelijk apparaat, voor waarnemers onzichtbaar door de afgekondigde thuiswerksituatie, volop actief is.


Daadkracht

De conclusie kan zijn dat politiek Noordwijk nog nauwelijks inzicht heeft in de mogelijke grote problemen die er bij deze pandemie op Noordwijk af kunnen komen. Belangrijk is nu hoe op de korte termijn de besluitvorming moet gaan plaats vinden. Maar ook hoe de noodzakelijk openbaarheid kan worden gewaarborgd. De Noordwijkse economie zal echter met zekerheid keihard worden geraakt. De werkgelegenheid gaat geweldig onder druk komen. Geplande dure plannen moeten mogelijk heroverwogen worden. De gemeentelijke reservepotjes zullen moeten worden aangesproken. De gemeenteraad zal niet alleen in alle wijsheid beslissingen moeten nemen maar er zal ook van hen veel meer, waaronder daadkracht, mogen worden verwacht.

>Boeken aan huis met de BiebExpress

eenmalig n De vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek zijn helaas gesloten in verband met het coronavirus. Maar de medewerkers hebben niet stil gezeten. Er stonden veel gereserveerde boeken in de vestigingen te wachten om opgehaald te worden.


Omdat dit niet meer ging hebben de medewerkers van de Bibliotheek Bollenstreek afgelopen week hun krachten gebundeld en de boeken die voor de sluiting waren gereserveerd bij leden afgeleverd op de fiets of met de auto. Naar aanleiding van deze eenmalige service kregen ze veel blije gezichten en enthousiaste reacties.


Virtuele bibliotheek

Voor degene die inmiddels door hun boeken heen zijn en op zoek zijn naar nieuw leesvoer is er de virtuele vestiging waar onder andere bij de online bibliotheek 24 uur per dag 7 dagen per week e-books en luisterboeken te leen zijn.


Voor vragen over het lenen en lezen van e-books kan contact opgenomen worden met een van onze mediacoaches. Zij zijn elke werkdag tussen 10.00 en 11.00 uur bereikbaar voor vragen over het registreren, inloggen en lenen van e-books.

De mediacoaches zijn op de volgende momenten te bereiken: maandag, tel. 0252-221931; dinsdag, 071-3013429; woensdag, 0252-373621; donderdag, 071-5237351; vrijdag, 0252-415782.

Muzieklessen Crescendo gaan wèl door

harmonie n Zoals bij alle verenigingen in ons land zijn, vanwege de coronacrisis, ook bij Crescendo de repetities voorlopig opgeschort net als het Voorjaarsconcert dat gepland stond op 4 april.

Zodra de strenge maatregelen van de overheid ter bestrijding van het coronavirus opgeheven zijn, gaat Crescendo op zoek naar een nieuwe datum om het concert voor de trouwe donateurs, sponsors en belangstellenden alsnog te houden.

Wat wèl doorgaat zijn de muzieklessen. Met veel creativiteit en met behulp van de techniek is het de leraren van Harmoniekapel Crescendo uit Noordwijk gelukt om muzieklessen online te geven. Crescendo is trots op haar leraren dat de muzikale ontwikkeling van de leerlingen gewoon door kan gaan ondanks deze moeilijke periode.

>Meedenkers wijzen de weg

Inwoners van Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk kunnen gebruikmaken van het nieuwe Meedenkersnetwerk. Dit is een netwerk van vrijwilligers en beroepskrachten die verstand hebben van wonen, sociale contacten, activiteiten, zorg en financiën. Zij bieden ook steun en een luisterend oor tijdens de coronacrisis waar we nu mee te maken hebben.


Het is niet altijd makkelijk om de weg te vinden naar maatschappelijke loketten, regelingen en activiteiten. Meedenkers helpen daarbij. Zij zijn een gids en wijzen inwoners snel en eenvoudig de weg. Dat gebeurt op dit moment alleen digitaal en telefonisch, maar na de coronacrisis kan een Meedenker ook thuis langskomen of ergens afspreken. Zij kunnen dan eventueel mee naar een afspraak met bijvoorbeeld de gemeente.

Een inwoner die een vraag heeft op maatschappelijk gebied, maar niet weet bij wie hij terecht kan, kan contact leggen met het Meedenkersnetwerk. Momenteel zijn er ook inwoners die zich eenzaam of ongerust voelen; het Meedenkersnetwerk is er ook graag voor deze mensen. Op www.meedenkersnetwerk.nl staan alle meedenkers, de onderwerpen waar zij veel van weten en in welke van de vier gemeenten zij actief zijn. Het is mogelijk om via de website een vraag te stellen, die bij coördinator Nadia te Water terecht komt. Zij zoekt dan een geschikte Meedenker uit. Nadia te Water is ook bereikbaar via 06-10 69 92 82 en info@meedenkersnetwerk.nl

Kleynkoor lanceert Kinderbevrijdingslied

Foto: Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

videopremière n Op 28 maart om 17.00 uur was er een feestje op Facebook. De jongste kinderen van Kleynkoor Academy (ruim veertig kinderen in de basisschoolleeftijd) telden af naar de release van het Kinderbevrijdingslied. Niet in een theaterzaal zoals bedacht was, maar vanwege de maatregelen rond het Coronavirus hadden de kinderen ieder vanuit hun eigen huis een videopremière voorbereid.

Vanaf nu is het lied, tekst, dans voor iedereen te vinden op de website van Kleynkoor Academy, op Spotify en het Youtube-kanaal van Kleynkoor Academy. Bij het lied is ook een videoclip gemaakt, die het koor heeft opgenomen tijdens de studio-opnames in februari.

Zaterdag lanceerden kinderen van de Kleynkoor Academy via Facebook het Kinderbevrijdingslied. | Foto: PR


De komende week kunnen kinderen ook de bijhorende dans leren. Choreografe Marjan Hommes geeft online dansles op Facebook.


Singer/songwriters Radboud Miedema en Jarin Lourens schreven in opdracht van Kleynkoor Academy het Kinderbevrijdingslied samen met Herma van Piekeren en Chantal van der Klugt (artistieke leiding Kinder Kleynkoor). De tekst is gebaseerd op reacties van kinderen uit de groepen 6 t/m 8 van Noordwijkse basisscholen die hun eigen gedachten over vrede en vrijheid mochten weergeven. Het idee achter het Kinderbevrijdingslied is ontstaan uit de wens om jongeren een groter bewustzijn van ‘Vrijheid’ mee te geven.

Herma van Piekeren: “Wij willen dit lied zingen met alle kinderen vanuit het féést van Vrijheid! Daarbij ook terugkijkend naar het kind dat de Bevrijdingsdag 1945 zélf beleefde.En het belang aanstippend van kinderen over de hele wereld die die vrijheid níet ervaren. We bieden door te zingen en dansen hoop en toekomst voor de nieuwe generatie”.


Via social media, persberichten in kranten en door zoveel mogelijk met elkaar het lied te delen hopen de makers en alle betrokkenen dat alle kinderen van Nederland dit lied straks met elkaar kunnen zingen. Het liefst met elkaar en anders vanuit de tuin, balkon, raam, deur…. Juist in deze tijd waar vrijheid niet vanzelfsprekend is, waar we verlangen naar een gezonde wereld waarin we weer veilig met elkaar omgaan kunnen we een positieve impuls gebruiken.

>Fondsen helpen SchuldHulpMaatje werk voort te zetten

steun n Voor 2020 heeft de Stichting Hulp In Noordwijk opnieuw steun gevraagd aan twee landelijke Fondsen om het project SchuldHulpMaatje in Noordwijk voort te kunnen zetten. De Stichting is verheugd te kunnen melden dat het Oranje Fonds en het Kansfonds bereid zijn geweest een bijdrage te geven aan het project.

Het Oranje Fonds heeft voor 2020 een bijdrage van € 5.000 toegezegd. Het Oranje Fonds versterkt projecten die mensen echt met elkaar verbinden. Het Fonds staat voor een land met meer contact en betrokkenheid.
Het Kansfonds stelt in 2020 een bedrag van € 3.500 beschikbaar. Het Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.


Bovendien bleek de gemeente Noordwijk ook dit jaar weer bereid de opleidingen voor SchuldHulpMaatje financieel te steunen. Dankzij deze steun, waarvoor de Stichting de Fondsen en de gemeente erg dankbaar is, kan het werk van SchuldHulpMaatje dit jaar worden voortgezet.


Als iemand in Noordwijk behoefte heeft aan ondersteuning bij bestaande of dreigende schulden of daar meer informatie over wilt hebben, dan kan dat op verschillende manieren. Dat kan door een e-mail bericht te sturen aan de coördinator van het project coordinator@stichtinghulpinnoordwijk.nl of dit telefonisch aan te geven bij het parochiesecretariaat St. Jeroen en Maria ter Zee op tel. 3612590. Dit telefoonnummer is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar. De medewerkers van het parochiesecretariaat geven de gegevens dan door aan de coördinator.


Zie voor meer informatie www.stichtinghulpinnoordwijk.nl

11 / 20

13 / 20

Foto: Cor de Mooy

Wendy Verkleij werd omschreven als daadkrachtig, integer en verbindend en als iemand die begrip heeft voor de identiteit van de verschillende dorpskernen. Het blijft echter gewoon lastig om als ‘buitenstaander’ in relatief korte tijd geheel te integreren, zeker als je 4 van zulke verschillende dorpskernen hebt. En wat te denken van het feit dat ze de politieke historie van Noordwijk ook niet kent. Het zal niet meevallen om een groep met eerlijke, out-of-the-box denkenden samen te stellen die geen eigen belang hebben. Mensen met veel kennis over Noordwijk én met interesse rondom alles wat er in ons dorp speelt, hebben vaak al een politieke achtergrond, waardoor objectiviteit al bijna niet meer haalbaar is. Nou moeten we de macht van een burgemeester ook niet overdrijven. Het is tenslotte de raad die écht de touwtjes in handen heeft. Daar moeten de mensen met kennis en ervaring zitten, die ook nog eens constructief met de inwoners mee willen denken. Als dat laatste gebeurt, dan zou dat al de helft schelen en zijn extra “wijze mannen” (of vrouwen) niet nodig.

Foto: Cor de Mooy

Er gebeurt nogal wat in ons mooie groot Noordwijk ! Alle kernen moeten nu het principe ‘Niet apart maar samen’ in praktijk gaan brengen. De huidige gemeenteraad moet er aan wennen dat ze niet voor meerdere eer en glorie van zichzelf het nieuwe Noordwijk moet besturen. Dus de verschillende problemen moeten samen worden aangepakt. Maak van een crisis een kans! Dat geldt ook voor onze nieuwe burgemeester. Zij moet met een open blik boven de partijen gaan staan. Wat zou het dan geweldig zijn als zij een groep eerlijke out-of-the-box denkende mensen als sparring partner kon raadplegen. Mensen zonder politieke, zakelijke of maatschappelijke belangen. Een groep mensen die de doorsnee van de nieuwe gemeente vertegenwoordigen. Theoretisch of praktisch intelligent maar met het hart op de goede plek. Mannen en vrouwen die bereid zijn om over hun eigen schaduw heen te stappen. Maar het zal moeilijk zijn om die groep mensen samen te stellen. Want wie gaat die mensen vinden en daarna benaderen? Het zou verfrissend zijn om met zo’n groep te kunnen werken: Een nieuwe lente een nieuw geluid!

Hoezo 'een beetje vergiftigde cultuur'? Enigszins suggestieve veronderstelling. Als dit waar zou zijn, dan mag de burgemeester best eens bij mij langskomen. Dan zal ik haar eerst eens op de hoogte stellen van de grote lijnen in de Noordwijkse historie met hier en daar nadruk op de fijne kneepjes. Achtergrondkennis lijkt me zeer nuttig, zeker voor een import-bestuurder. Of ik nog meer mensen wil toestaan om onze nieuwe burgemeester te beïnvloeden? Lastig. Zie maar eens zo'n commissie samen te stellen. Wie garandeert dat dit allemaal mensen zonder geheime agenda zijn. Er mogen van mij geen ondernemers en politici in. Eens even denken; welke politieke kleur heeft onze nieuwe burg.. VVD natuurlijk, maar dat zegt tegenwoordig niet meer zoveel. Sommige liberalen zijn links, sommige linksen zijn rechts, dat heet met een trendwoord ‘snollebollisering’. Even googelen; ze is onbezoldigd lid van de St. Rampjaar 1672 en vice-voorzitter van de Kon. Bond van Oranje Verenigingen. Als dat een aanwijzing is, dan hebben we hier met een evenwichtig poldermens te maken. Verbinding is hier het sleutelwoord. Ik denk dat het wel snor zit met die burgemeester. Geen commissie!

Situatie-update De Dierenhoeve

De schapenscheerdag gaat niet door, maar de boerderij is wel open. | Foto archief, Frans van Steijn. Foto: frans van steijn

Noordwijkerhout n Ook de Dierenhoeve heeft noodgedwongen maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ondanks dat het niet mogelijk is om het koffiehuis en de andere binnenruimtes van De Dierenhoeve open te houden, heeft het bestuur ervoor gekozen om de boerderij wel overdag voor het publiek toegankelijk te houden mits de bezoekers de bekende maatregelen in acht nemen.

"Veel ouders met kinderen vinden het heerlijk om toch even een rondje boerderij te doen. De boerderij is groot genoeg om de 1.5 m afstand te bewaren en we gaan er vanuit dat onze bezoekers zich netjes aan de regels houden", laat het bestuur weten.

Foto: Willemien Timmers

"Komende weken verwachten we veel nieuw leven op de boerderij. De schapen en geiten moeten bijna lammeren, deze worden rondom Pasen verwacht. Kippen en eenden zitten op eieren en de broedmachine zit vol, er blijft dus veel werk te doen op de boerderij. Ook de bloementuin begint alweer mooi te worden, narcissen staan in bloei en er komt nog meer moois aan.

Helaas mogen onze cliënten niet werken op de boerderij in verband met de coronamaatregelen. Hierdoor komt al het werk nu voor rekening van de medewerkers van de boerderij. Dit betekent dat we hen meer uren moeten inzetten terwijl we de voor ons broodnodige inkomsten van het koffiehuis erg missen.
De schapenscheerdag van 17 mei zullen we helaas moeten annuleren."

Het bestuur hoopt een evenement te kunnen organiseren tijdens de Nationale Imkerdagen op 11 en 12 juli. "Hiervoor hebben we al contacten met verschillende imkers uit Noordwijk(erhout). We hopen dan tevens een aftrap te geven aan het opstarten van de fondsenwerving voor de nieuwe boerderij."

De boerderij moet binnenkort weg van de huidige locatie en verhuist naar de nieuwe locatie rondom het Pesthuis en de Engelse Tuin. Daarom is het bestuur ondertussen hard bezig met de plannen voor de nieuwe Dierenhoeve.

Vanuit huis naar de ruimte via internet

website n Ruimtevaart is een hot topic op veel basisscholen in Nederland. Denk aan scholen die de SpaceBuzz op bezoek krijgen, Mission X uitvoeren of scholen die zelf een project over de ruimte hebben samengesteld.

Nu scholen zijn gesloten door het coronavirus, gaan deze projecten niet door. Maar ruimtevaart is een onderwerp waarmee kinderen, leerkrachten en ouders ook prima vanuit huis aan de slag kunnen. Daarom sloegen verschillende Nederlandse organisaties voor ruimtevaarteducatie de handen ineen. Samen maakten ze thuisinderuimte.nl, een website boordevol lessen, activiteiten en inspirerende informatie over de ruimte en de ruimtevaart.


Astronaut André Kuipers vertelt op de website hoe het is om samen te leven in een kleine ruimte, afgezonderd van de wereld en alleen familie en vrienden te kunnen spreken via de telefoon of een videoverbinding: ‘Het is belangrijk om in contact te blijven met anderen, ook al is dat via een scherm. Het is belangrijk om fit te blijven, daarom sporten astronauten in de ruimte elke dag. En het is belangrijk om leuke, nuttige en inspirerende activiteiten te ondernemen.’


Zulke activiteiten zijn te vinden op de website thuisinderuimte.nl. Ze variëren van fysieke oefeningen tot onderzoeksopdrachten, leerzame video’s over de ruimte en complete lessen over voeding, de aarde en het heelal. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen met de materialen meteen aan de slag.


De website is een initiatief van het Netherlands Space Office (NSO) en kwam voort uit een intensieve samenwerking tussen Nederlandse partijen en projecten voor ruimtevaarteducatie: ESERO NL, Mission X, Space Expo, SpaceBuzz en Space Academy.


De komende weken zetten deze partijen zich belangeloos in om de site steeds verder aan te vullen en uit te breiden.

>Lies Vester schildert kunst tegen corona

schilderij n Kunstenaar Lies Vester bracht op geheel eigen wijze de huidige situatie rond de coronacrisis in beeld. Zij stuurde een foto van haar recente werk.

"Ik, als Noordwijkse schilder, ben uiteraard geregeld bezig met schilderen. Ook deze crisis is inspiratie voor me geweest.


Ik heb een pastelschilderij gemaakt waarop te zien is hoe de hulpverleners de monsters te lijf gaan. In felle kleuren want dat vrolijkt ondanks alle misère de lezers misschien een beetje op.


De titel van het werk is: ‘Fighting the monsters in the 2020 war. Thanx to all warriors. Pls go on we depend on you’.