De Noordwijker

22 oktober 2019

De Noordwijker 22 oktober 2019


Stikken in stikstof

Het afbreken van het clubhuis was een kwestie van dagen. De herbouw is nog lang niet in zicht. Foto: Picasa

verbouwing n De volledige herinrichting van het SJC-sportpark aan de Lageweg is een zeer omvangrijk project. Het omvat niet alleen de 5 kunstgrasvelden en bijbehorende kleedkamers maar tevens een halfondergrondse sporthal, bewegingsfaciliteiten voor de schooljeugd, faciliteiten voor Poppodium en andere maatschappelijke organisaties en tenslotte ook het clubhuis en een tribune voor het hoofdveld.

Door Wim Siemerink

Deze week ging de gemeenteraad akkoord met een voorstel van het college om BAM Bouw en Techniek voor de uitvoering de opdracht te verstrekken en de daarvoor benodigde 5 miljoen euro extra als krediet in de begroting op te nemen. De raadsfracties keurden dit voorstel eensgezind goed.

Wethouder Sjaak van den Berg (NZL) zei: 'We staan te trappelen om te gaan bouwen zodat ook de schoolkinderen er weer snel kunnen sporten'. Hij zei ook wel te weten dat het mogelijk nog extra geld gaat kosten. Waarna er vragen kwamen over de financiële risico's die er hierna toch nog zullen zijn. Er werd nog met geen woord gesproken over de oplossingen die er moeten komen om daadwerkelijk tot bouwen te kunnen over gaan.


Problemen

De vragen zijn er voor belanghebbende wel want de vergunning is ingetrokken in verband met de uitstoot van stikstof. Uit navraag bij de projectleiding bleek dat deze problemen bepaald zijn niet opgelost. Een berekening door een onafhankelijk bureau zou duidelijk hebben gemaakt dat er nog steeds geen vergunning kan worden verleend. Het project zou volgens de normen, zowel tijdens de ontwikkelingsfase als na realisatie, teveel stikstof uitstoten.

Vooral met het oog op de ontwikkelingsfase komt er eerst nog een second opinion. Daarnaast nog eens extra overleg met de ODWH. Maar het is te vrezen dat er meer nodig zal zijn om snel een vergunning te verwerven. Want rond de hele stikstofdiscussie is en blijft het voorlopig nog een grote chaos.


Onmachtig

De voetbalvereniging SJC zit in hun noodaccommodatie behoorlijk in de knel. Het Noordwijkse college blijkt onmachtig, de lokale politici kijken slechts toe en snelle oplossingen zijn blijkbaar niet voor handen. De bemoedigende woorden en het benodigde geld blijken bepaald niet voldoende. De opportunistische keuze van de wethouder om bestaande gebouwen maar af te breken voordat er een definitieve bouwvergunning was verleend lijkt nu een catastrofe voor de gebruikers te worden.

Daarnaast blijft er ook nog de vraag waarom de gemeenteraad deze week niet werd ingelicht over de uitslag van het genoemde onafhankelijk onderzoek. Zonder de kans op de noodzakelijke vergunning heeft geld reserveren geen zin. De realisatie van de ontwikkelde en zeer ambitieuze plannen lijkt op dit moment verder weg dan ooit. Mogelijk moeten de bestaande plannen zelfs in de versnipperaar en kan men terug naar de tekentafel. Voor de voetbalclub rest slechts de ijdele hoop dat het uiteindelijk allemaal toch nog goed afloopt.


Winter Festival Noordwijk

Foto: pr

Wintersfeer n Op zondag 3 november, van 12.00 tot 19.00 uur, gaan de ondernemers iedereen uit Noordwijk en omstreken laten proeven en vertoeven in wintersfeer. Het wordt een evenement waar je kan zien, proeven en beleven hoe mooi de laatste maanden van het jaar zijn.

In de foodcorner zullen verschillende Noordwijkse retail- en horecaondernemers de lekkerste hapjes bereiden.
De TuineXtra als gastheer biedt een mooie ruime locatie met voldoende parkeergelegenheid, daarbij is het tuincentrum al in kerstsfeer begin november; wat een prachtige ambiance levert.
Door het tuincentrum heen zijn verschillende kramen met de leukste Sint en Kerstcadeaus, lekkernijen, mode en natuurlijk entertainment voor de kleinste bezoekers.

Griezelige afsluiting van het torenklimseizoen

Halloween n Het elfde seizoen torenklimmen in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen wordt zaterdag 26 oktober afgesloten in de sfeer van Halloween.

Deze laatste klimzaterdag zal de oude toren bewoond worden door griezels, heksen en fantomen. Onder leiding van een gids kan de toren worden beklommen en onderweg zullen de tijdelijke bewoners verrassend tevoorschijn komen. Ook hebben inmiddels vele vleermuizen de toren weten te vinden. Kinderen die het juiste aantal vleermuizen ontdekken, maken kans op een griezelige verrassing.

De Oude Jeroenstoren aan de Heilige Geestweg is zaterdag geopend van 12.00 tot 16.00 uur. Elk halfuur is er een beklimming. Leeftijdsadvies is vanaf 6 jaar. De entrée is € 3,50 en voor kinderen € 2,50.

Column n Kris kras door de duinen

Revalidatie & Wellness biedt kansen

Primeur voor NOVO H1

Alles op de Noordwijkse manier'

Foto: Picasa

Extra geld voor evenementen

Extra geld voor evenementen en sportpark Lageweg

Burgemeester Hermans corrigeerde wethouder Van den Berg dat alles op zijn Noordwijks gaat. | Foto: WS

raad n Voor de fusie was het een Noordwijkse traditie om de aan vele evenementen een meerwaarde toe te voegen door ze te verbinden door een jaarlijks thema. Aanvankelijk was dit viering van '150 jaar badplaats'.

Het succes toen vertaalde zich in een extra stroom toeristen en de daarbij behorende meeropbrengst van toeristenbelasting en parkeergelden. Noordwijk onderscheidde zich. Titels als 'European City of Sport' en 'nationale evenementenplaats 2018' waren het gevolg.
Het huidige college, dat '75 jaar vrijheid' voorstelde als thema voor 2020, hecht aanzienlijk minder waarde aan de promotie van Noordwijk als toeristenplaats. Wethouder van den Berg (NZL) zei in de raadsvergadering: 'Een thema hoeft geen extra toeristen te trekken. Ik sta op het standpunt dat maatschappelijke meerwaarde juist voor de inwoners belangrijk is'. Dat bleek ook al uit zijn raadsvoorstel waarbij beduidend minder subsidiegeld nodig werd geacht.


Verbazing

Vanuit de raad reageerden NZL, DOEN, LSN en Groen Links aanvankelijk met loftuitingen voor de themakeuze. Maar er kwamen ook reacties van raadsleden voorzien van verbazing en kritiek. Die zagen in het standpunt van het college weinig positiefs. Dick Gutlich (D66) zette al vraagtekens bij de keuze voor '75 jaar vrijheid'. Hij zei daarover: 'Wij wilden een echt Noordwijks thema maar nu is door de wethouder de gemakkelijkste weg genomen'. Gutlich had overleg gehad met diverse organisatoren en die snapten de nieuwe koers bepaald niet. Gutlich daarom over de beschikbare budget: 'Het is zeer gewenst om uit te gaan van het in vorige jaren beschikbare bedrag aan subsidie. De positieve bijdrage van verenigingen, de betrokkenheid van de inwoners en de positieve economische aspecten rechtvaardigen het bedrag van €150.000'.
De wethouder, die toegaf geen contact te hebben gehad met evenementenorganisatoren, bleef bij zijn voorstel. 'Volgens mij is een ton een aardig bedrag en voor de 4 kernen ruim voldoende. Breder trekken kan maar vraagt om verder uitwerken waar evenementen aan moeten voldoen.'


Uitstel

Taetske Visser (PUUR) sloot zich aan bij de kritiek van D66 en merkte met verbazing op: 'De gemeente is nu groter en het budget wordt kleiner.' Jordy de Mooij (CDA) en Bas Knapp (VVD) spraken zich hierna ook uit voor een meer realistische aanpak. Maar de wethouder handhaafde zijn voorstel van €100.000,-. Hierop werd door PvdA, D66, VVD, CDA en PUUR een amendement voorbereid. Zij wilden zelfs €50.000,- meer dan het budget van €150.000,- dat in eerdere jaren ook beschikbaar werd gesteld voor evenementen in het kader van het themajaar. Ze wezen ook op de positieve economische effecten die met een dergelijk budget kunnen worden bereikt voor zowel de Noordwijkse inwoners als de bezoekers die hiermee worden aangetrokken.
Hoewel er een meerderheid voor bleek te zijn werd de stemming erover, gezien het late uur, uitgesteld naar de volgende raadsvergadering.


Geen uitstel

Geen uitstel behoefde de ruim 5 miljoen euro extra voor het sportpark Lageweg. Het door de stikstofaffaire geplaagde project is niet alleen van belang voor SJC maar ook voor de schoolgaande jeugd en verschillende maatschappelijke organisaties. Alle partijen wilden het collegevoorstel steunen.
Jan Janson (PvdA) plaatste kanttekeningen bij de risico's en had vragen over Poppodium en de BTW. Daarover wist de wethouder te melden dat inmiddels vast staat dat de BTW voor 80% wordt teruggestort. De chauvinistische opmerking van wethouder Van den Berg (NZL), dat Noordwijkerhouters dit bij VVSB beter zouden hebben gedaan viel bij een aantal raadsleden heel verkeerd. Toon van Tol (PUUR) reageerde fel, noemde het ongepast en stond daarin bepaald niet alleen. Ook burgemeester Hermans reageerde en wees de wethouder openlijk terecht met 'Nee wethouder, wij doen in deze mooie gemeente Noordwijk alles op de Noordwijkse manier'.

Zuur

'Kom op man. We zijn door die fusie met Noordwijkerhout toch 20 jaar terug geworpen in de tijd!' Deze hartenkreet trok mijn aandacht tijdens een lokale bijeenkomst.

Enkele Noordwijkers stonden zichtbaar opgewonden bij elkaar. Enigszins achteloos ging ik er bij staan. Degene die de opmerking had gemaakt herkende ik als een betrokken dorpsgenoot die, al sinds hij hier 30 jaar geleden kwam wonen, in meerdere besturen en maatschappelijke organisaties actief is. Een ander zei: 'Ik dacht dat een fusie mogelijkheden zou bieden om gezamenlijk door te ontwikkelen. Maar nu blijkt dat niet alleen de rem erop gaat maar dat we zelfs terug zijn op het niveau van de vorige eeuw.'
Deze brave man vond de anderen aan zijn zijde. Diverse uitspraken: 'De jaloezie van de Noordwijkerhouters spat er af. Het deed toen al erg veel pijn dat Noordwijk de titel European City of Sports kreeg toegekend. 'Ook de titel Evenementengemeente van het jaar leidt tot kinnesinne.' Nog een ander: 'De wethouder wil vooral niet dat onze evenementen meer toeristen naar de badplaats gaan trekken'.
Ik realiseerde mij direct dat dit stof voldoende opleverde om er een stukkie aan te wijden. Maar ik bedacht me ook dat het zo zuur klonk allemaal. Eenmaal weer thuis zocht ik mijn toetsenbord op maar mijn vingers wilden niet produceren wat mijn hersenen logischerwijze wilden produceren.

Ik zocht wanhopig naar positieve resultaten die zijn toe te schrijven aan het samengaan met onze vrienden uit Noordwijkerhout en De Zilk. Enkele jaren terug kon ik moeiteloos de voordelen opsommen wanneer criticasters tegen bleken te zijn. Nu blijkt dit behoorlijk veel moeilijker. Sterker, ik weet nu zeker dat de individuele bewoner er voorlopig alleen maar nadeel van ondervindt. Het gaat vooral om de gemeente Noordwijk als onderdeel van grotere verbanden. De macht van het getal levert daarbij wel degelijk iets op. Wijze mannen en vrouwen die regeren met een helikopterview boven de samenleving trekken zich weinig aan van de Noordwijkse politieke agenda's en bemoeien zich niet met de dagelijkse lokale problemen. En dat is goed.
De ontwikkeling van Noordwijk als ruimtevaartgemeente is een voorbeeld van regionaal belang. Daarnaast is bereikbaarheid en regionale infrastructuur een onderwerp waarbij door de fusie mogelijk meer winst is te halen. Spontaan kwam ik niet veel verder dan dit. Lokale politieke vertegenwoordiging, woningbouw, belasting, cultuur en sport zijn in de actualiteit onderwerpen waarover ik graag positief had willen zijn. Maar zelfs de hoog geprezen burgerparticipatie geeft geen enkele aanwijsbare reden tot juichen. Sterker, op dit moment drijft burgerparticipatie de kernen verder uiteen. Kernbijeenkomsten zijn daar helaas het voorbeeld van. Slechts de politici noemen het een succes. Het blijft dus helaas een schamele oogst van positieve feiten na een fusie die ik eerst nog zo noodzakelijk achtte. Of ben ik nu zelf ook te zuur?

Begroting voor 2020 in kader van nieuw beleid

Budget n De fusiegemeente Noordwijk is uit op vernieuwing. Daarbij gaat het om de eigentijdse manier van werken op ambtelijk niveau in een aangepaste nieuwe behuizing. Daarnaast ook om een nieuwe manier van de dagelijkse politieke praktijk, waarin rondetafelgesprekken, parallelle sessies en politieke debatten exclusief voeren in een debatraad, de voor ieder wel waarneembare vernieuwingen zijn.

Met name de inbreng van bezoekers aan diverse bijeenkomsten die als 'kernavonden' worden betiteld leverde, naast de politieke roep om vernieuwing, de reden op om geld te reserveren voor nieuw beleid. Hoewel niet alle wensen in een keer kunnen worden gerealiseerd wordt voor 2020 toch een bedrag van ruim 2,2 miljoen euro in de begroting opgenomen. B&W willen geen zwaardere lasten opleggen dan de inflatiecorrectie. In sommige gevallen echter moet het wel omdat er aan de wettelijke verplichting moet worden voldaan. Zoals bij gemeentelijke heffingen rioollasten en afvalstoffenheffing. Die moeten minimaal kostendekkend zijn. De begroting die door het college wordt gepresenteerd is een leidraad voor beleid. De raadsleden zelf hebben de wettelijke rol in het begrotingsproces. Zij dienen na bestudering van de collegevoorstellen zelf financiële keuzes te maken als het gaat om lokale heffingen, de financieringen, het grondbeleid, de ambtelijke bedrijfsvoering en dergelijke. In de raadsvergadering van 5 november zal daarom uitgebreid worden gesproken over het financiële wel en wee.

Zonnepark op Leeuwenhorst mag er komen

pilot n De agrariërs Beugelsdijk en van Haaster van het CDA bleven principieel tegen. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde het experiment van een zonneveld op landgoed Leeuwenhorst nabij de N206 heel graag een kans bieden, hoewel er nog wel enige discussie ontstond.

Dick Gutlich (D66) bleek ronduit voor omdat naar zijn mening een zonnepark een broedplaats van biodiversiteit kan gaan zijn. Van de fractie van GroenLinks kwam raadslid Maan met bedenkingen. Zij bekende wel degelijk twijfel te hebben over nut en noodzaak wn wilde vooral ook weten wat de diverse natuurverenigingen voor advies hadden gegeven. Voorstander Bas Knapp (VVD) wilde van het college weten hoe de provincie hier nu in staat. 'Wat zijn er voor afspraken gemaakt en wat moeten we in dit soort situaties van de provincie verwachten?' Vanuit de oppositie kwam Jan Janson (PvdA) met een aantal kritische opmerkingen. Hij wilde wel graag akkoord gaan omdat hij het ziet als een pilot. Waarbij straks uit de resultaten moet blijken of het interessant is om hier meer ruimte voor vrij te maken. Wel wilde hij inbreng van buitenaf zoals van de natuurverenigingen en mogelijk de universiteit van Wageningen, betreffende de gevolgen voor natuur en milieu. Kim van Eeden (LSN) wilde ook denken in kansen. Ze pleitte nadrukkelijk voor een eerste nulmeting waarop een meerjarig onderzoek ook meer duidelijkheid moet verschaffen over mogelijke invloeden op de natuurwaarden.

Wethouder Sjaak van den Berg zei het belangrijk te achten om snel een verklaring van geen bedenkingen af te geven en daarmee de gelegenheid te bieden om gebruik te maken van noodzakelijke subsidies. Hij benadrukte de enorme opdracht op gebied van energietransitie. Over het overleg met de provincie verklaarde hij niet bij de gesprekken aanwezig te zijn geweest. Die werden slechts op ambtelijk niveau en met verschillende afdelingen gevoerd.

Noordwijkse School zet Groene Voetstappen

De Noordwijkse School deed mee met de actie Groene Voetstappen | Foto: Ina Verblaauw

Duurzaam n Het Klimaatverbond Nederland organiseert aan het begin van ieder schooljaar een landelijke Groene Voetstappen Actieweek. De Noordwijkse School is één van de deelnemers aan deze week. Een opdracht van deze week is in kaart te brengen hoe de kinderen naar school kwamen en in deze actieweek naar school komen. Aan het eind van de week kwam wethouder Dennis Salman naar de groepen 3, 4 en 5 om de resultaten in ontvangst te nemen.

Door Ina Verblaauw

MUSA is zaterdag te zien en te horen in de Oude Jeroen. | Foto: PR

Directeur Bob van Zanten was trots op het resultaat. "Maar eigenlijk hebben we een beetje pech gehad. Het was heel erg slecht en nat weer de afgelopen week en veel leerlingen wonen buiten Noordwijk en toch zie ik veel groene vlakken". Met kleuren geven de kinderen aan hoe ze naar school komen. Groen is lopend, geel is fietsend, roze met de auto en blauw met de step of skates.

Salman vond het resultaat zo mooi dat hij vroeg of hij de kaarten mee naar het gemeentehuis mocht nemen om ze op zijn kamer op te hangen. Een volmondig "ja" klonk door de aula. Door het schooljaar heen worden meerdere projecten gevolgd met groen als thema. Nu was transport aan de beurt, er volgt nog een project energie en een project voedsel. Ook aan de Warme Truiendag in februari wordt meegedaan: dikke trui aan en de verwarming een graadje lager.

Van Zanten had nog een heuglijke mededeling. "Vanaf 1 oktober doet De Noordwijkse School mee aan het Europees Duurzaamheidsproject Well-Being. Nog heel vers maar in 2021 gaat een klas naar Estland om te kijken hoe daar met duurzaamheid op school wordt omgegaan en het lijkt erop dat wij daar nog veel van kunnen leren".

Na de groepsfoto gingen de kinderen weer terug naar de klas en nam Van Zanten van de gelegenheid gebruik de wethouder deelgenoot te maken van het foutparkeren probleem waar de school mee worstelt. "We zitten er als team bovenop, maar kunnen nog steeds niet voorkomen dat er op de stoep wordt geparkeerd met alle gevaarlijke situaties van dien. Salman nam het mee en beloofde erop terug te komen.

MUSA te gast bij Muziek in Jeroen

concert n Op zaterdag 26 oktober om 20.15 uur zijn ze er weer: MUSA o.l.v. Peter Dijkstra, deze keer m.m.v. organist Erwin Wiersinga, zingen en spelen in Noordwijk.

De relatie van Muziek in Jeroen met Peter Dijkstra bestaat al bijna 20 jaar. In die tijd is Dijkstra uitgegroeid tot één van 's werelds beste koordirigenten, maar hij vindt het nog steeds een eer om jaarlijks met zijn koor te concerteren in de Oude Jeroenskerk.

Het concert is geïnspireerd op Allerzielen met de titel 'In Time Of Pestilence'. Naast dit stuk over de vergankelijkheid van het leven bevat het programma het zeer persoonlijke Requiem van Herbert Howells waarin de hoop uiteindelijk de overhand krijgt op de rouw. Verder zingt MUSA de Songs of Farewell van Hubert Parry en het concert wordt afgesloten met het spectaculaire 'Cantos Sagrados' van James Mac Millan met Erwin Wiersinga op het Knipscheer-orgel.
Al met al een aangrijpend programma waarin – ondanks rouw en verlies – de muziek het laatste woord zal hebben.

Peter Dijkstra behoeft geen nadere introductie. Op dit moment is hij de vaste dirigent van het Nederlands Kamerkoor en overal ter wereld vervult hij gastdirigentschappen bij gerenommeerde koren.
Erwin Wiersinga kan gerekend worden tot de beste organisten van Nederland getuige het feit dat hij samen met Leo van Doeselaar de titulair organist is van het Arp-Schnittger-orgel in de Martinikerk in Groningen. Peter Dijkstra kreeg ooit zijn eerste pianolessen van Erwin Wiersinga!
Vocaal Ensemble MUSA is in 2005 opgericht door Peter Dijkstra en bestaat uit ambitieuze zangers die graag nieuwe muzikale uitdagingen aangaan. Om dat te realiseren zorgt MUSA voor een omgeving waarin op hoog niveau muziek wordt gemaakt. Kwaliteit, intensiteit en enthousiasme staan daarbij centraal.

De toegangsprijs voor het concert bedraagt € 20,00. Voor Vrienden van Muziek in Jeroen en hun introducés is dat € 15,00. Kaarten zijn te bestellen via www.muziekinjeroen.nl of www.musa.nu

Na afloop is er gelegenheid om dirigent en koorleden te ontmoeten in het koor van de kerk onder het genot van een drankje.

Informatieochtend Studiekring 50+

bibliotheek n Op 28 oktober van 10.00 tot 11.30 uur houdt de Bibliotheek Bollenstreek in de vestiging Noordwijk aan de Akkerwinde 1A een informatieochtend over de Studiekring 50+.

Een studiekring is een vaste groep van 10 tot 15 personen die regelmatig bij elkaar komt. In een kringgesprek bespreken zij zelfgekozen onderwerpen, eigen inzichten en ervaringen die zijn uitgediept. Het doel van een studiekring is naast op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen, ook eigen ideeën en meningen met anderen delen.
Studiekringen zijn er voor de 50-plusser die breed en geestelijk actief wil blijven en nieuwe mensen wil blijven ontmoeten. In een kringgesprek presenteren één of meerdere personen een zelf gekozen onderwerp dat zij eerst individueel hebben uitgediept. Voor de deelnemers kan dit een verrijking bieden in het leven. Regelmatig wordt er op iets nieuws gestuit en worden de deelnemers uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan en nieuwe gezichtspunten te ontdekken. Het is een plezierige verrassing om te ontdekken hoeveel kennis, ervaring en inzicht in iedere deelnemer verborgen ligt.
De bijeenkomsten vinden elke veertien dagen plaats in de bibliotheek en duren ongeveer twee uur. Iedereen die meer wil weten over een studiekring en/of belangstelling heeft om eraan te gaan deelnemen is van harte welkom.
Belangstellenden die meer informatie willen, zijn welkom op 28 oktober. Graag vooraf aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl

Protest

Als je lang genoeg met elkaar getrouwd bent, ga je op elkaar lijken. Het gebeurt, dat iemand die mij nog niet uit de krant kent, mijn naam gist en vraagt: Hogervorst? Dan zeg ik ja, bijna. Zo is het ook met de Landbouw=voormannen. Ze verkeren veel in politieke kringen en gaan dan ook hun taal spreken. Dan gaat het over compromissen, je aan de wet houden, samenwerken, milieu, noem maar op. Gevolg: heel veel overleg, de ander proberen te overtuigen en uiteindelijk de wet van de meerderheid.

De minderheid moet zich dan maar aanpassen. Hoe groot die minderheid ook is. Dat is waar de boeren nu last van hebben. Voor hen zit er niets anders op dan te protesteren, toevallig hebben ze een machtig wapen: de tractor. Met een paar ervan kan je de weg blokkeren, ook de grote wegen, de slagaders van Nederland.

Het land, als patiënt, komt snel in ademnood.

Hebben de boeren een punt? Veel punten! Allereerst dat Nederland als braafste jongetje van de klas veel van Brussel moet slikken. Onze politici hebben het daar af laten weten. Gevolg: een stortvloed aan regeltjes. Dan de snelheid waarmee alles op z'n kop gaat. Is dat wel gebaseerd op gedegen onderzoek? Een oplossing: de helft van de boeren opdoeken. Dat gaat wel heel erg ver!

Acties zijn we hier te lande wel gewend.

Altijd ging het om meer. Meer geld voor de politie, meer blauw ook, meer voor de onderwijzers, meer voor cabinepersoneel, meer voor postbezorgers, enz.

Bij de boeren daarentegen gaat het over het vele wat minder moet.

Geef ze dan eens ongelijk!

Aad van Ruiten

Herdenking van overleden dierbaren: Allerzielen in 't Licht

Noordwijk n Bij 'Allerzielen in 't Licht' is op de begraafplaats aan de Gooweg 35 in Noordwijk, is zaterdag 2 november iedereen welkom van 19.00 tot 21.00 uur.

Bij een wandeling over de begraafplaats komen bezoekers langs verschillende gedenkplekken waar zij uitgenodigd worden, als zij dat willen, mee te doen aan activiteiten. Gelovig of niet gelovig; 'Allerzielen in 't Licht' is er voor iedereen. Dit moment van herinneren wordt jaarlijks georganiseerd door Parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee in samenwerking met Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk.

Op de begraafplaats aan de Gooweg is zaterdag Allerzielen in het licht. | Foto:archief Foto: Cor de Mooy

Met Allerzielen, 2 november in de rooms-katholieke traditie, gedenken mensen over de hele wereld hun geliefde overledenen. Daarbij hoort ook vaak een bezoek aan de begraafplaats. Thuis en in de kerken worden veel kaarsen aangestoken ter nagedachtenis. Het gebeurt ook in besloten kring vanwege de persoonlijke beleving.

Een eigentijdse vorm van gedenken

Door de gedenkdag op 2 november wordt de band van de herdenking met Allerheiligen op 1 november beklemtoond. 'Allerzielen in 't Licht' is een eigentijdse vorm van gedenken die aansluit bij tradities. Met Allerzielen in 't Licht wil de organisatie iedereen de gelegenheid bieden om op een eigen manier, ondersteund door familie, bekenden en lotgenoten, een overleden dierbaren te herdenken, passend in een moderne samenleving van gelovige en niet-gelovige mensen. Voor diegenen die met de auto komen is het parkeerterrein van voormalig Zilveren Kruis aan de overzijde van de begraafplaats opengesteld.

Voor mensen die slecht ter been zijn is er gelegenheid om direct bij de begraafplaats in en uit te stappen. Meer info: Marian Wiersinga (parochiekern), (06) 247 637 44.

Opbrengst kerkenveiling Heilig Hart belangrijke factor

DeZilk n In 2020 wordt het 100 jarig bestaan van de H.Hartkerk De Zilk gevierd. Dit jubileum is bereikt dankzij de inbreng van de Zilker parochianen en vele anderen die de H.Hartkerk een warm hart toedragen. De opbrengst van de kerkenveiling is altijd een belangrijke factor gebleken en blijft onmisbaar om het gebouw te kunnen onderhouden en ook voor de volgende generaties te behouden.

Het comité kerkenveiling en een grote groep vrijwilligers zijn achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen die nodig zijn om er ook dit jaar weer een succesvolle en gezellige avond van te maken. De catalogus kan worden aangevraagd bij het parochiesecretariaat maar wordt ook ruim op tijd in De Zilk huis aan huis bezorgd, zodat men zich alvast een beeld kan vormen van wat er zoal onder de hamer gaat komen.

Hoofdprijs reischeque van 450 euro

Het aanbod van kavels is weer zeer divers met bijzondere en spectaculaire items naast een hoeveelheid aan smakelijke, praktische, sportieve en fleurige artikelen.

Een klein deel van de opbrengst gaat dit jaar naar het missiedoel van Pater Uitendaal in Zambia en dat van Quirien van Berkel in Oost Timor.

In de loterij zijn ook dit jaar weer veel aantrekkelijke prijzen te winnen.

De hoofdprijs is een reischeque ter waarde van 450 euro. Er is geen lotenverkoop op de avond zelf, maar de loten worden huis aan huis verkocht en ze kunnen besteld worden bij Martin Ruigrok (0252- 517955). De prijs per lot bedraagt 2 euro.

De veiling staat gepland voor vrijdag 8 november in de Duinpan aan de Sportlaan 34 en begint om 20.00 uur.

Bollenpakketten met een mooi assortiment, zijn nu al te bestellen voor de prijs van 35 euro bij Jan Ruigrok (0252-521023/06-22521879 jan.ruigrok@live.nl of Ferdinand van Haaster (0252-524305) haasterdoeven@ziggo.nl).

Koopopdrachten

Degenen die op 8 november verhinderd zijn, kunnen wel hun koopopdrachten opgeven bij Henrie van Saase (525 490 of 06-2230 9094) of Piet van Saase (0252-522452).

Het comité kerkenveiling hoopt jong en oud op 8 november om 20.00 uur e mogen verwelkomen in De Duinpan.

Herfstwandeling Nieuw Leeuwenhorst

Een Porseleinzwam. | Foto: archief, Annet de Willigen Foto: Annet de Willigen

eropuit n IVN-Leiden houdt zondag 27 oktober om 10.00 uur een natuurwandeling in het landgoed Nieuw Leeuwenhorst, gelegen tussen Noordwijk en Noordwijkerhout.

Het landgoed is weliswaar bescheiden van omvang, maar heeft een zeer gevarieerde natuur, met oud en jong bos, waterpartijen en stukken ruige weiden. De aandacht gaat vooral uit naar de herfstverschijnselen zoals vruchten (veel eikels) en paddenstoelen. Ook wordt verteld worden over de boeiende geschiedenis van het landgoed.

Het startpunt van de wandeling is de ingang aan de Gooweg 36, voor het Koetshuis. De wandeling duurt zo'n anderhalf uur. Deelname is gratis. Meer info: www.ivn.nl.

Dit jaar zelfs een glutenvrije Piet

Noordwijkerhout/Hillegom – Aan de intocht van Sinterklaas in Noordwijkerhout en Hillegom doet dit jaar, na het grote landelijke succes van 2017 en 2018, een Glutenvrije Piet mee.

De Glutenvrije Piet is een initiatief van de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Het hulpje van Sint voorziet kinderen met een glutenintolerantie van glutenvrije Consenza kruidnoten. In Nederland zijn ruim 30.000 kinderen die om medische redenen een strikt en levenslang glutenvrij dieet moeten volgen. Ze mogen de normale kruidnoten niet eten en highfiven met de Pieten gaat ook al niet (kruimels op de handschoen). De Glutenvrije Piet is te herkennen aan een schort met het logo en een groen 'I love glutenfree' tasje. Kinderen met een glutenintolerantie kunnen op www.glutenvrij.nl een tekening downloaden om een vlag te maken. Met de vlag herkent de Glutenvrije Piet de kinderen. | Bron: BO

Project Revalidatie & Wellness biedt kansen

Vlnr Hans Brehler, Stephan Stokkermans, Marc Vieten, Lars Flinkerbusch, Hans van Steen. | Foto: PR

herstel n Zorghotel De Kim, Grand Hotel Huis ter Duin, Blue Ocean Company en de Economic Board tekenden vandaag in het bijzijn van de Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROHWN) een uitvoeringsovereenkomst voor het project 'Revalidatie & Wellness'. Hiermee wordt een kansrijk project gestart om van de Duin- en Bollenstreek een ideale plek om te revalideren te maken.

Het project focust zich op revalidatiestromen vanuit ziekenhuizen, klinieken en verwijzingen door huisartsen. Deze zorginstellingen worden verbonden aan verblijfslocaties waar goede zorg en hospitality wordt geboden. De twee testlocaties zijn Zorghotel De Kim en Huis ter Duin. Daarna sluiten andere verblijfslocaties in de regio aan. De Economic Board van de Duin- en Bollenstreek (EBDB) coördineert de uitvoering van de Economische Agenda. Dit programma bestaat uit 11 business cases, waaronder 'De Gezonde en Energieke regio'. Lars Flinkerbusch, directeur EBDB: "Dit project draagt bij aan het in beeld brengen van de Duin- en Bollenstreek als één van de gezondste regio's ter wereld. De projecten 'Kuuroord' en 'Wandelvierdaagse' zijn al eerder gestart, het project 'Revalidatie & Wellness' sluit hier naadloos op aan."

Marc Vieten, directeur Zorghotel De Kim: "We ontwerpen samen met de betrokken partijen een revalidatieprogramma waarmee we gaan laten zien dat medisch herstellen beter en sneller kan. Bovendien verkleint de kans op complicaties aanzienlijk voor de oudere, meer kwetsbare patiënt. In onze regio verblijft een patiënt in een prachtige natuur, met schone lucht en veel aanbod van welzijnsbevorderende activiteiten en diensten. Denk aan het strand, maar ook aan het Nationaal Park Hollandse Duinen waar je in alle rust kunt wandelen, fietsen en zwemmen. Patiënten herstellen sneller in een gezonde, groene omgeving. Kustgebieden staan bovendien bekend om hun helende invloed op de mens. Wij verwachten dat ook zorgverzekeraars hierin mee zullen gaan, omdat dit programma doelmatiger is dan reguliere revalidatie en daardoor ook kostenefficiënter. Hierdoor kan straks iedereen gebruik maken van dit revalidatieprogramma."

Stephan Stokkermans, directeur Grand Hotel Huis ter Duin: "Samen met diverse pioniers in de streek zijn wij al enige tijd bezig om de kansen voor een gezonde en energieke regio om te zetten in concrete projecten. Ik ben erg blij dat we nu echt aan de gang gaan met dit project. Wij brengen de medische en verpleegkundige randvoorwaarden in ons hotel op orde zodat patiënten hier straks daadwerkelijk kunnen gaan herstellen. Met nazorg en hoteldiensten op vijfsterrenniveau. Na deze pilot is het de bedoeling dat hotels en andere dienstverleners in de regio ook kunnen gaan participeren."

Bij aanvang van dit project zijn betrokken: LUMC, Alrijne Ziekenhuis, Regionale Organisatie Huisartsen West-Nederland (ROHWN), Zorghotel De Kim, Grand Hotel Huis ter Duin, Blue Ocean Company en de Economic Board.

Profiteren tijdens de vogeltrek

| Foto: Mark Kras

Ik sta in het veld met een collega-boswachter. We bekijken het verwijderen van de zwarte engbloem, een exotische plant die naar Nederland is gekomen met het fazantenzaad in de tijd dat men nog volop op fazanten joeg in de duinen. De zwarte engbloem neemt de laatste jaren nog sterker toe dan ervoor. Dit komt zeer waarschijnlijk door de grote stikstof uitstoot in ons land en dreigt nu massaal het bijzonder soortenrijke grijs duin dreigt te overwoekeren.

Met wortel en tak worden de planten uitgegraven. De plantdelen worden uitgezeefd en op gecontroleerde wijze afgevoerd en vernietigd. Het kostbare duinzand wordt door een shovel weer netjes teruggebracht. Het ziet er groot, bijna als een bouwwerkplaats uit, maar wat opvalt is hoe secuur er gewerkt wordt. Kwetsbare bomen en gedeelten worden beschermd door er linten aan te hangen. En losse planten die in de waardevolle moshellingen staan, worden met de hand uitgegraven. We werken in de herfst en winter zodat dieren en planten zo min mogelijk gestoord of beschadigd worden tijdens het voortplantingsseizoen. Maar het is herfst, dus trektijd.

Terwijl mijn collega linten in een kardinaalsmuts hangt zie ik tapuiten over het werkgebied rennen en springen. Stikstof wordt gezien als een van de mogelijke oorzaken van de enorme achteruitgang van deze droomsoort voor de duinen. Maar de omgewoelde grond heeft de afgelopen weken een banket aan insecten voor ze vrijgemaakt. Op hun trek naar Afrika komen ze nu volop aan hun trekken in Hollands Duin.

De trek van de vogels over de kuststreek naar het zuiden in volle gang. De insecteneters zoals de tapuit zijn op doortrek. Zaadeters uit het hoge noorden als koperwiek en spreeuw trekken het duin binnen. Groepjes sijzen golven net boven het duin tegen de wind in naar het zuiden. Terwijl ik zo sta, golft een oeroud natuurfenomeen over me heen. Wat is de Nederlandse natuur indrukwekkend en hoe mooi is het om aan het behoud van die natuur te werken?

Esther Peters directeur van Space Campus

Esther Peters treedt aan als directeur van Space Campus Noordwijk. | Foto: PR

ruimtevaart n Esther Peters (47) is benoemd tot directeur/bestuurder van de nieuw opgerichte Stichting Space Campus Noordwijk. Zij gaat leidinggeven aan de ambitievolle doorontwikkeling van de Space Campus tot Nederlandse hub voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe Europese ruimtevaarttechnologie.

Jan Passchier scoorde maar liefst vijf maal.

Esther Peters, een ondernemende verbinder, heeft ruime ervaring met complexe vraagstukken rondom gebiedsontwikkelingen en toekomstgerichte gebiedsvisies. Recentelijk gaf zij leiding en vorm aan transities in de Leidse regio. De laatste acht jaar vervulde zij diverse leiderschapsrollen in de publiek-private sector. De combinatie van haar corporate achtergrond (onder meer bij Allen & Overy, Achmea en VNU), haar ervaring in het kennisveld (VSNU, Erasmus) en haar ruime politiek bestuurlijke ervaring en netwerk maakt haar de ideale bruggenbouwer die de verdere ontwikkeling van de Space Campus een krachtige impuls kan geven.

De nieuwe Space Campusorganisatie is een uitvloeisel van de in september 2018 tussen de rijksoverheid, provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk gesloten Regio Deal "ESTEC en Space Campus Noordwijk". Partijen kwamen overeen om gezamenlijk € 26 miljoen te investeren in de modernisering van ESTEC en de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk. De speciale campusorganisatie die nu is opgezet is een van de initiatieven in het kader van deze Regio Deal en wordt financieel gesteund door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk.

Het is de ambitie van de Space Campus Noordwijk om uit te groeien tot de kern van het ruimtevaartcluster in Nederland met internationale uitstraling, in de directe nabijheid van niet alleen ESTEC en het Galileo Reference Center, maar ook de concentratie van ruimtevaartindustrie en kennisinstellingen in dit deel van de provincie.
Deze ambitie wordt ten volle ondersteund door de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk. Met Esther Peters aan het roer zal de campusorganisatie met volle kracht aan de verwezenlijking van deze ambitie werken.

Fluks boekt grootste overwinning

Korfbal n Fluks gedreven om voor eigen publiek veel te scoren en boekt de grootste overwinning van het seizoen.

Zaterdag kwamen de korfballers van Eureka uit Rotterdam op bezoek in Noordwijk. Fluks wilde vanaf het begin van de wedstrijd laten zien dat er voor deze ploeg niets te halen viel in Noordwijk en begon daarom sterk aan de wedstrijd.
De score werd vrij snel geopend en Fluks wist door Marlou Passchier, Joost Passchier, Wouter Westgeest en Jan Passchier direct het eerste gat te slaan voordat Eureka door 2 scores in één minuut wat terug kon doen. Fluks bleef in deze fase van de wedstrijd goed scoren en liep uit naar 10-2. Met nog 10 minuten te spelen in de eerste helft leek er bij een heer van Eureka iets te knakken, na felle en fysieke rebound duels besloot de heer van Eureka zijn tegenstander uit frustratie een stomp in de rug te geven en hij kreeg hiervoor direct de rode kaart te zien. Dit zorgde voor wat oponthoud in de wedstrijd. Fluks eindigde de eerste helft met een comfortabele 12-4 voorsprong.
Ook in de tweede helft begon Fluks sterk, en gingen de Noordwijkers verder met het uitbouwen van de voorsprong. Al snel stond het 16-4. Het ging Fluks (te) gemakkelijk af en dit was dan ook terug te zien in de scherpte in deze fase van de wedstrijd. Het schotpercentage ging omlaag en er werden makkelijke kansen gemist. Eureka kreeg 2 strafworpen mee en kwam op 16-6. Daarna liep Fluks weer verder uit, en daarnaast vermaakten zij het publiek met leuke acties die niet altijd tot scores leidden. Het was Joost Passchier die voor het eerst dit seizoen de teller voor Fluks op 20 wist te zetten met een fraai afstandschot (20-6). Met nog 10 minuten op de klok ging Fluks op jacht naar meer doelpunten, en de wedstrijd eindigde in een mooie 25-8 voor Fluks.

Voordat de zaalcompetitie begint speelt Fluks volgende week de laatste veldwedstrijd uit bij Thor.

Voedselbank houdt inzameling

Noordwijk n De hulp aan de voedselbank is nog altijd hard nodig. Ook in Noordwijk leeft een aantal gezinnen onder de armoedegrens. Voedselbank Noordwijk helpt deze mensen door ze tijdelijk van een gratis voedselpakket te voorzien als aanvulling op de dagelijkse behoefte.

Op 2 november houdt Voedselbank Noordwijk een inzameling bij supermarkt Dirk en bij AH van 8.00 tot 18.00 uur, met als doel zo veel mogelijk houdbaar voedsel in te zamelen. Door deze inzameling kan de Voedselbank hen een steuntje in de rug geven. Het duurt niet lang meer voordat zij door onze voorraad heen zijn, ook daarom is deze inzameling hard nodig.
De producten die de Voedselbank op dit moment het best kan gebruiken zijn: pot- en blikgroente, vlees en vis in blik, soep in blik of pak, koffiepads, oploskoffie, zoet broodbeleg, olijfolie, zonnebloemolie, fruit in pot of blik, ontbijtgranen, rijst, ontbijtkoek, bonen in pot of blik en tandpasta. Verder zijn alle houdbare producten welkom. Een financiële donatie is ook welkom, daar worden wekelijks verse producten van gekocht.

Pubers en emoties

cjg n Op 12 november houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar over emoties in de puberteit. Het is bedoeld voor alle ouders én kinderen tussen 10 en 16 jaar.

Als ouder van een puber herken je het misschien wel: heftige en wisselende emoties bij je opgroeiende kind. Alsof je elkaar ineens niet meer begrijpt en kunt aanvoelen. En zo is het ook. Je puber gaat door een rollercoaster van veranderingen en uitdagingen. Daardoor wordt hij wiebelig en emotioneel. Niet alleen jij, maar ook je kind begrijpt af en toe niets van zichzelf.

Waar komen die wisselende en heftige emoties van pubers vandaan? Hoe kun je hier als puber en als ouder mee omgaan? Hoe maak je samen afspraken rondom emoties zodat het behapbaar en gezellig blijft in huis?
In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve jou én je puber uitleg en tips over het omgaan met emoties in de puberteit.

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 12 november van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl

Relatie tussen Thora en kerk

Leerhuis n Op donderdagavond 24 oktober wordt in het Leerhuis echt geleerd. Het gaat om de vraag of de kerken kunnen leren van de Thora. Is deze zo te lezen dat dit het kerkelijk onderricht prikkelt?

Professor Rinse Reeling Brouwer is pas met emeritaat. Hij staat bekend als iemand die voelbaar maakt dat theologie niet zweeft. Het gaat over ons. Dat kunnen deelnemers van het Leerhuis ervaren bij zijn lezing over 'Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ecclesia'. Een uitdagende vraag op 24 oktober.

In het Leerhuis wordt gepraat en gediscussieerd n.a.v. inleidingen over verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deelnemers hebben een actieve inbreng. Een ieder is van harte welkom.
Het Leerhuis wordt gehouden in De Vinkenhof, Achterzeeweg. Aanvang 20.00 uur. Entree per avond € 7,00.

Vleermuizen in de regio

natuur n Hoeveel soorten vleermuizen zijn er bekend uit de Noordwijkse regio? En waar worden ze gevonden?

Bart Noort is als vrijwilliger al 30 jaar betrokken bij het vleermuisonderzoek in de regio. Hij zal vertellen over de aantalsontwikkelingen in de winterverblijfplaatsen tussen Den Haag en Zandvoort en door middel van foto's een klein kijkje in het bijzondere leven van deze zo onbekende groep nachtdieren geven.

Deze lezing vindt plaats op vrijdag 25 oktober, aanvang: 20.00 uur in het Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. De toegang is gratis. De zaal gaat open om 19.30 uur. Vol=vol.

Schrijfcafé bij Palliam

schrijven n Op woensdag 30 oktober is er bij Palliam van 10.00 tot 12.00 uur het maandelijkse schrijfcafé.

Iedereen is welkom, of je nu al vaker hebt geschreven of nog nooit een tekst op papier hebt gezet. Het draait namelijk om de rust te vinden en daardoor geïnspireerd te raken. Onder leiding van Kitty Kuipers kan je datgene wat in je opkomt aan het papier toe vertrouwen. Voor haar is schrijven een manier van naar jezelf luisteren en bewust contact maken met wat er in je leeft. Door te schrijven breng je helderheid in je redenatie en als vanzelf komen eventuele antwoorden. Inschrijven kan via www.palliam.nl Nieuwe Zeeweg 75 in Noordwijk.

Lunchen met Georgische schrijfster

Meer n De Georgische schrijfster Nino Haratischwili (1984) die bijna drie jaar geleden hoge ogen gooide met haar vuistdikke debuut Het achtste leven (voor Brilka) brengt begin november een bezoek aan Nederland. Daarbij komt ze op dinsdag 5 november om 12.30 uur naar Boekhandel van der Meer in Noordwijk voor een literaire lunch.

Tijdens de lunch op 5 november zal Haratischwili uitgebreid vertellen over haar leven en boeken en is er de gelegenheid om vragen te stellen. Deelname aan de lunch kost €10 en de boekhandel verkoopt daarvoor entreetickets via www.boekhandelvandermeer.nl of in de winkel zelf. De lunch zal beginnen om 12.30 uur en Haratischwili is zo'n anderhalf uur te gast.

SJC komt niet verder dan 2-2

Verdediger Nick Lim was in Bussum goed voor de tweede treffer van SJC. | Foto: Archief

Voetbal n De inhaalwedstrijd van SJC in Bussum tegen SDO werd een voor de neutrale toeschouwer een zeer aantrekkelijke wedstrijd. Waarbij beide teams op zoek bleven gaan naar de overwinning. Niet een erg hoogstaande partij omdat er evenveel persoonlijke fouten als indrukwekkende hoogstandjes waren te herkennen.

Vooraf werd een gelijkspel tegen het sterk en vooral stug spelend SDO een behoorlijk resultaat geacht. Achteraf was er bij spelers en meegereisde supporters vooral teleurstelling. Omdat SJC een aantal grote kansen onbenut liet.
In Bussum moest SJC in de eerste 3 minuten al 2 corners toestaan. Vanuit die tweede corner viel, na heel slecht wegwerken, de 1-0. Dit verplichtte SJC om op jacht te gaan naar de gelijkmaker en er werd direct erg hoog druk gezet. Dat resulteerde in een aantal vrije trappen en corners. En vanuit een van de spelhervattingen kopte verdediger Nick Lim in de handen van de keeper.

SJC leek te kunnen scoren nadat Melvin van Stijn de diepte zocht, perfect werd aangespeeld en het strafschop gebied in kon gaan. Zijn schot ging echter net naast. Hierna volgden de mogelijkheden zich op. Eerst lanceerde Timo Ruigrok de snelle Mostava Frederik. Even later legde hij een vrije trap op het hoofd van Levi van Nispen en kort daarop was het Billy Tavares die zijn schot zag gekeerd. Door het hoog druk zetten vergrote SJC de kans op een tegentreffer van SDO uit de omschakeling. Bij het voorkomen van zo'n tegentreffer oogde de verdediging soms wat paniekerig. Kort voor rust was het toch Levi van Nispen, die na een fraaie combinatie over de as van het veld de 1-1 op het scorebord bracht.

SDO begon de tweede helft weer even voortvarend en kreeg al snel een eerste mogelijkheid. Aan de andere kant liet ook SJC zich weer gelden met alweer enkele corners en een schot van Ruigrok die door de keeper uit de benedenhoek werd getikt. SJC moest na bijna een uur spelen noodgedwongen de geblesseerd geraakte verdediger Dario van Breukelen vervangen. Vervanger Jelle van Went stond nog niet in het veld of Nick Lim tekende tot opluchting van de zwart-witten voor de verlossende 1-2.
Heel lang bleef die stand niet bestaan. Haggerty kon een hoge voorzet niet goed wegwerken en binnen 4 minuten was het dan ook 2-2.

Met Stef van der Zalm voor Al Tamimy en Hardenberg voor Tavares ging SJC fanatiek op jacht naar winst. Met nog zo'n 10 minuten te gaan kreeg SJC kort na elkaar 2 kansen maar en Van Nispen en Van der Zalm mistten jammerlijk.
De spanning bleef maar tot scoren kwam men niet meer en dus moest SJC uiteindelijk met het gevoel van 2 verliespunten de bus weer in.
Aanstaande zondag rijdt die bus naar Alphense Boys. Gezien het aantal dure aankopen werd die ploeg als kampioenskandidaat gepresenteerd. Maar vooralsnog vallen hun resultaten tegen. Toch moet SJC zich voorbereiden op een pittige wedstrijd waarbij winst zeker niet vanzelfsprekend is.

Aan de wandel

herfst n De 10.000 stappen herfstwandeling staat weer op het programma: zaterdag 2 november gaat de wandeling door Noordwijkerhout en omgeving.

Het belooft een echte herfstwandeling te worden met als bestemming Landgoed Nieuw Leeuwenhorst waar recentelijk een renovatie aan het bos heeft plaatsgevonden.

Om 09.00 uur start de wandeling bij schoenenspeciaalzaak Schouten Schoenen aan de Dorpsstraat 13 in Noordwijkerhout.

Na het traditionele rondje om de Witte Kerk zal in 10.000 stappen, ongeveer 8 kilometer, sportief en gezellig gewandeld worden.

De deelnamekosten zijn 3 euro en dat is inclusief de koffie of thee bij Het Wapen van Noordwijkerhout.

Rond 11.15 uur eindigt de wandeling weer in het centrum. Benieuwd naar de fysieke conditie? Na afloop is het mogelijk om een vrijblijvende en gratis lichaamsmeting te laten doen.

Voor meer informatie: contactpersoon Debby Schouten, 0252-372 814 of www.schoutenschoenen.nl.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 24 oktober

Sieraden maken. Kosten € 2,00 per ronde.

Dinsdag 29 oktober

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: Andijviestamppot.
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

De Wieken

Donderdag 24 oktober van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: Kokkin Mari kookt.

Het Trefpunt

Dinsdag 29 oktober van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: Boerenkool.

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 28 oktober

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Bingo met mooie prijzen. Kosten € 0,50 per ronde.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 29 oktober

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: Vrij schilderen op groot canvas. Kosten € 2,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Zwoegen buiten de gebaande paden

Het strand is op 10 november weer het decor voor de Beachduathlon Noordwijk. | Foto: Archief

klassieker n Op zondag 10 november start om 09.30 uur de Beachduathlon Noordwijk bij St(r)andplaats Nederzandt (Langevelderslag). De wedstrijd wordt voor de 22e keer gehouden door Triathlon Vereniging de Bollenstreek; een echte klassieker in de regio. De wedstrijd is voor zowel licentiehouders van de Nederlandse Triathlon Bond als voor recreanten.

Beachduathlon Noordwijk is een avontuurlijke variant van triatlon en duathlon. Er wordt afgeweken van de gebaande paden en het ruwe terrein opgezocht. Beachduathlon Noordwijk leidt sporters langs de mooiste plekken en is voor iedereen die interesse heeft om aan een sportief, sfeervol en gezellig evenement deel te nemen.

Het parcours is zeer gevarieerd. Het bestaat uit een onverharde, geaccidenteerde loopronde over het strand en door de duinen. Daarna volgt een deels verhard en deels onverhard fietsparcours. De slotkilometers naar het begin van het parcours zijn over het strand.

Er kan gekozen worden uit twee afstanden: een korte afstand (3,5 kilometer lopen/8 kilometer fietsen/3,5kilometer lopen) en een lange afstand (aansluitend aan de korte afstand nogmaals 8 kilometer fietsen en 3,5 kilometer lopen). De finish is op het terras van St(r)andplaats Nederzandt. In winterse sferen kan nagenoten worden onder het genot van een kop koffie of een lunch.
Voor meer informatie en inschrijvingen: www.beachduathlon.nl, ntbinschrijvingen.nl

Primeur voor NOVO H1

De heren van NOVO hadden zaterdag versterking van Femke Haasnoot. | Foto: PR

volleybal n Afgelopen zaterdag heeft NOVO een primeur in de derde divisie heren. Met de nieuwe regelgeving mogen dames meespelen in de regionale derde divisie heren.

Bij NOVO heeft de zestienjarige Femke Haasnoot gebruik gemaakt van de ze mogelijkheid en in gevallen bij het eerste herenteam. Femke is hiermee de jongste speelster in de derde divisie bij de heren van NOVO.

Justin Vink wordt fel op de huid gezeten. | Foto: Trudy van den Berg Foto: trudy vd berg

Wat doe je als het eerste heren team van de vereniging je als zestienjarige libero van het eerste damesteam vraagt om ook de libero functie bij hen te vervullen. Dan zeg je gekscherend 'Ja, waarom niet'. Niet wetende dat ze die zaterdag serieus waren om je in te zetten.

Vorige week werd de training in de kantine afgesloten met die vraag. De heren NOVO kennen wat geblesseerde spelers. Zo was al bekend dat Gijs Brasjen dit jaar de libero positie niet meer zou vervullen en waren de heren niet zeker of Gijs Paulides fit was om te spelen. In ieder geval maakte Martin Hermans met invalbeurten zijn rentree in het eerste team. Daarnaast werd de Femke Haasnoot gevraagd om na haar wedstrijd bij dames 1 ook in het veld te schuiven bij de heren. Dit is mogelijk sinds het voorstel van volleybalvereniging US uit Amsterdam om ook dames in de derde divisie te laten spelen goedgekeurd is.

Met dames 1 werd in 5 sets gewonnen van dames van Punch. Een zwaar bevochten wedstrijd met de setstanden 25-21, 25-27, 19-25, 25-19 die werd afgesloten met een vijfde set waarin Punch gebroken was met 15-6. Femke nam daarna een moment om de winst te vieren, maar daarna sloot ze aan bij de heren tegen Waterlanders uit Nieuwkoop.

Waterlanders kent veel nieuwe gezichten in het team van doorgroeiende spelers uit de vereniging. NOVO had ondanks de aanpassingen in het team weinig moeite met de Waterlanders. Alleen in de derde set liet het Waterlanders terug komen, Waterlanders wist de servicedruk op te voeren. NOVO wist de wedstrijd te winnen met 25-15, 25-19, 25-23 en 25-16.

Femke wist zich goed staande tussen de mannen en maakte daarmee een primeur als 16-jarige dames in de heren derde divisie.

Geen succes voor Van Nispen

DeZilk n Na twee oefenwedstrijden tegen VVH in het afgelopen jaar, nu dan voor het 'eggie' tegen de club uit Haarlem-Noord. Maar het werd geen succes voor de Zilkers.

Door Ruud de Klerk

De openingsminuten zijn voor VVH. Van Nispen komt gedurende de eerste helft steeds beter in het spel. Maar bij het doel van VVH komt Van Nispen niet in de buurt. Bij een van de combinaties op het middenveld gaat het helemaal mis. De bal wordt in de voeten van de tegenstander gespeeld en die zet de spits met een directe pass een op een voor de keeper: 1-0. Na het doelpunt kantelt de wedstrijd en komt Van Nispen voor rust nog goed weg na een paar hachelijke momenten voor keeper Rien de Jong. In de tweede helft scoort VVH binnen een minuut de 2-0. In de aanval direct daarna loopt Bren Zonneveld keurig de goede voorzet van Dorus van der Voort binnen. Vol goede moed dringt Van Nispen verder aan. Maar VVH weet uit twee snelle counters te scoren en gooit met de 4-1 stand de wedstrijd op slot. In de resterende 20 minuten geeft scheidsrechter Mulder nog vier gele kaarten en verdeelt ze tussen de twee teams. Volgende week uit (14.00 Voorschoten'97). De bus vertrekt om 12.15 uur.

VVSB Zaterdag1: pijnlijke, maar goede les

noordwijkerhout n VVSB speelde zaterdag tegen VVC uit Nieuw-Vennep de eerste vijfentwintig minuten zijn beste voetbal tot nu toe.

Na zestien minuten staat de 2 – 0 al genoteerd. In de 60e minuut ligt de 3 – 1 voor VVSB ook nog eens in het mandje. Gelopen koers zou je denken. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Totdat in de 80e minuut na heel slecht wegwerken uit de zestien meter een afvallende bal via een VVSB-verdediger binnenvalt. Er volgt een belegering voor de goal van Peter van den Berg. De 2-3 staat al op het scorebord als in de 87e minuut opnieuw balverlies volgt en uit de snelle counter de 3 – 3 een feit is. De 90e minuut bleek de nekslag voor de paarsgelen: 3 – 4 volgt. Pijnlijk, maar ook een goede les voor de nog komende wedstrijden. Volgende week: uit tegen FC Oudewater.

Supportersbus naar Veenendaal

voetbal n Op zaterdag 26 oktober om 14.30 uur speelt V.v. Noordwijk de uitwedstrijd tegen GVVV. De supportersbus naar Veenendaal vertrekt om 12.15 uur vanaf de Duinwetering. Je kunt instappen vanaf 12.00 uur en de kosten bedragen € 8,00. www.supportersclub-vvnoordwijk.nl

NOORDWIJK

t/m 27 oktober
• Herfstbioscoop De Muze; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: dagelijks diverse films. Filmoverzicht & (online) reserveren via www.demuzenoordwijk.nl

24 t/m 27 oktober
• Theatervoorstelling Tsjechov at Sea - Zeep aan Zee; Grand Hotel Huis ter Duin, Kon. Astrid Boulevard 5. Tijd: 24 en 25 oktober 20.00 uur, 26 oktober 14.00 uur en 20.00 uur en 27 oktober 14.00 uur. Entree € 25,00.

26 oktober
• Halloween in de Oude Jeroenstoren; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Entree € 3,50.
• College Cultuurcafé - Oscar Garschagen; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Entree gratis (wel graag reserveren).
• In het ritme van Iona; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.00 - 20.00 uur. Entree gratis (vrijgevige bijdrage is welkom)
• Najaarsconcert Muziek in Jeroen – MUSA; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 20.15 uur. Entree € 20,00, vrienden van Muziek in Jeroen € 15,00.


27 oktober
• Dag van de Stilte; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 13.00 uur. Entree gratis (vrijgevige bijdrage wordt gewaardeerd).
• Cultuur & Vriendschap; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur). Entree € 7,50.
• MTB Beachrace Hoek van Holland - Den Helder; strand van Noordwijk. Tijd: start in Hoek van Holland om 8.00 uur, verwachte finish in Den Helder rond 16.30 uur.


30 oktober
• Schrijfcafé; schrijven is echt van mij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Deelname € 10,00.


1 t/m 3 november
• Mozaiek – Der Graf von Luxemburg; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 1 en 2 november om 20.00 uur, 3 november 14.00 uur. Entree € 22,00.

ERHOUT / DE ZILK

22 oktober
• Indoorspeeltuin KidsZoo, deze herfstvakantie met extra activiteiten, dagelijks open van 9.00 tot 18.00 uur
• Recreatieve fietstocht, 30/35 km. door de Bollenstreek, vertrek om 10.30 uur vanaf café de Ruigenhoek, Herenweg 44.
• Zwem4daagse banen zwemmen in zwembad de Schelft, met extra activiteiten, inschrijven bij de receptie.


23 oktober
• Herfstnatuurspel, tussen 13.00 en 14.30 uur natuurspeurtocht voor het hele gezin in het Nieuw Leeuwenhorstbos, vertrek vanaf ingang Westeinde 79, deelname is gratis!
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft.
• NoVaTo: Lezing "Slag om Arnhem", presentatie over het plan Market Garden en de operatie tijdens de Slag om Arnhem, om 19.30 uur in museum, Zeestraat 3a, entree € 5.00.


24 oktober
• Pubquiz, speel mee en test je kennis, om 21.00 uur in café van der Geest, Zeestraat 7a, aanmelden aan de bar.


26 oktober
• Buiten koken, workshop koken op houtskool, van 15.00 tot 20.00 uur op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, Westeinde 79, inschrijven via koken@hetbuiten.nl
• Halloween op de Dierenhoeve, griezelen in het spookhuis en tijdens de speurtocht, vanaf 17.00 uur op zorgboerderij de Dierenhoeve, Langevelderweg 27, entree € 5.00 pp.
• Nacht van de Nacht, kijken naar de sterrenhemel vanaf 19.30 uur bij Sterrenwacht Foucault, Hoogduinweg 44 in de Zilk, de toegang is vrij!
• Halloween Party, vanaf 21.00 uur in Feestcafé Madero, Zeestraat,kom verkleed, de toegang is vrij!


27 oktober
• Natuurwandeling, met de gidsen van IVN op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, vertrek om 10.00 uur vanaf Koetshuis, Gooweg 36.
• Halloween Kidsmiddag, van 12.00 tot 17.00 uur bij St(r)andplaats Nederzandt, met griezelige activiteiten, kom je verkleed?, de toegang is vrij!
• Film "The First Wifes Club", om 14.00 uur in Munnekeweij, de entree is gratis!

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 27 oktober samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk.

Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 42:

watervrees

De winnaar: Gep Rietkerk

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 25 oktober

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds, S.J. Dingemanse

Zondag 27 oktober

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse

Buurtkerk

10.00 uur: ds. A.A. van Houwelingen

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.H. Visser, Amsterdam

17.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: mevr. M. Rijsdijk-van den Berge
16.00 uur: H. Avondmaal

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 27 oktober

10.00 uur: ds. T.H. Heslinga

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 23 oktober

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Woord en communieviering, A. Schumacher

Vrijdag 25 oktober

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, M. Kuipers

Zaterdag 26 oktober

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Ionaviering

Zondag 27 oktober

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Woord en Communieviering, J. Lamberts

Dinsdag 29 oktober
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, M. Kuipers

Centrum De Ark

Zondag 27 oktober

10.00 uur: dhr. H. Tieleman

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 27 oktober

10.00 uur: ds. E. Oort, Katwijk

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zondag 27 oktober
19.00 uur: Eucharistieviering, M. Straathof & B. Prins

St. Victorkerk

Zaterdag 26 oktober
19.00 uur: Pastor P. Owel en Diaken J. Lamberts

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 27 oktober
11.00 uur: geen opgave