De Noordwijker

29 april 2020

De Noordwijker 29 april 2020


Feestelijke uitreiking volgt later

Een bijzonder telefoontje van burgemeester Wendy Verkleij. | Foto: PR

telefoontje n Burgemeester Wendy Verkleij heeft op 24 april 7 personen die een Koninklijke Onderscheiding krijgen persoonlijk op de hoogte gesteld van hun benoeming en haar felicitaties overgebracht. De feestelijke uitreiking van de lintjes vindt later dit jaar plaats, op een nog nader te bepalen datum.

De aanpassing van de lintjesregen in Noordwijk is een gevolg van de maatregelen die genomen zijn in verband met de huidige coronacrisis.

Tineke Ceelen en Franco Ongaro werden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Hoogervorst werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

  1. Ypie Faber-Tol, Betty Heemskerk-Geerlings, René van Houten en Leo Kruithof werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tineke Ceelen werd in 1993 hoofd van de afdeling Uitzendingen van de non-profitorganisatie Memisa in Rotterdam. In 1997 verhuisde zij in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis naar de Tibetaanse Autonome Regio om daar het Tibetaanse Rode Kruis te ondersteunen en toezicht te houden op de uitvoering van medische programma’s en noodhulpprogramma's.

Van 2000 tot 2003 was zij werkzaam in Kameroen, onder andere als regionaal coördinator voor SNV, de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, die destijds geheel onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken viel.

Van 2003 tot heden is zij directeur/bestuurder van de Stichting Vluchteling in Den Haag. Mevrouw Ceelen kreeg vanaf de start van haar functie te maken met een maatschappelijk klimaat dat steeds grimmiger werd en waarbij het steeds moeilijker werd om op te komen voor vluchtelingen in de wereld. Niet alleen kwam de financiële hulp onder druk te staan, ook verhardde het publieke debat rondom vluchtelingen. Via onder andere de inzet van de (sociale) media is zij erin geslaagd een stem te geven aan vluchtelingen en hun pleit te bezorgen in Nederland. Sinds haar aantreden in 2003 bij de Stichting Vluchteling is zij met enige regelmaat te gast in televisie- en radioprogramma's. Daarnaast schreef zij talloze opiniestukken en columns voor diverse landelijke dagbladen.

Tegelijkertijd zet mevrouw Ceelen zich in om de menswaardige opvang van de inmiddels ruim 65 miljoen vluchtelingen wereldwijd te verbeteren. (Lees het hele verslag op www.denoordwijker.nl)

Zo bezocht zij de afgelopen 16 jaar talloze crisisgebieden, waaronder Rwanda, Myanmar, Soedan, Syrië, Irak en het laatste stuk IS Kalifaat.

Sinds 1996 is de Stichting Vluchteling beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Dit partnerschap is onder haar leiding optimaal verstevigd, om zoveel mogelijk fondsen te werven en om het brede publiek te informeren over het onrecht in de wereld en de hulp die nodig en mogelijk is. Onder leiding van mevrouw Ceelen is de Stichting Vluchteling geworden tot een succesvolle en gerenommeerde organisatie, waarbij zij ook de samenwerking in het veld zoekt. Het aangaan van een vast partnerschap met de International Rescue Committee, een van de grootste hulporganisaties ter wereld, wordt gezien als een strategische zet die maakt dat de door de Stichting Vluchteling geworven middelen direct daar ingezet kunnen worden waar dat het meest nodig is.

Ook zet mevrouw Ceelen zich in voor het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, dat in 1939 als Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork is gebouwd. Door het initiëren van tal van gezamenlijke projecten, zoals "Wake voor Darfur", exposities en fakkeltochten, heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

In 2009 kwam haar eerste boek 'Hier en daar een crisis' uit. In 2012 ontving zij de Vrouw in de Media Award. Jarenlang stond zij in de Opzij top 100 hoog genoteerd als meest invloedrijke vrouwen in Nederland.

Daarnaast ontplooide zij de volgende vrijwillige activiteiten:
2003 - heden Bestuurslid van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties in Den Haag (Giro 555)
2010 - heden Adviseur bij de Dr. Denis Mukwege Foundation in Den Haag
2016 - heden Bestuurslid van de International Rescue Committee in Londen.

De heer dr. F. (Franco) Ongaro

De heer Ongaro is in 1987 in dienst getreden bij the European Space Agency (ESA) in Parijs. Hij werkte afwisselend in Parijs en bij ESA-ESTEC Noordwijk in diverse functies. Op 1 april 2011 is hij benoemd tot Director of Technical and Quality Management (D/TEC) en Hoofd van de ESA-vestiging European Space Research and Technology Centre in Noordwijk (met ongeveer 2.000 werknemers van 22 lidstaten).

Vanaf het begin heeft de heer Ongaro zich ingezet om ESA-ESTEC bekend te maken bij een breed publiek (jongeren en ouderen, nationaal en internationaal) en in verbinding te brengen met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen. Hij initieerde en organiseert de open dagen, waar jaarlijks ruim 9.000 bezoekers worden ontvangen. Hij is de initiator van de jaarlijkse Industrial Days. Op zijn initiatief wordt thans geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Space Campus Noordwijk en wordt er een internationaal ontmoetingscentrum gerealiseerd. Ook heeft hij een voortrekkende rol binnen het overleg tussen ESA/ESTEC en de landelijke, regionale en plaatselijke overheid voor de bouw van het International Meeting Facility, een nieuwe vergaderfaciliteit en het ontmoetingscentrum op het terrein van ESTEC.

Daarnaast is de heer Ongaro lid van de Adviesraad van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft.

De heer Ongaro wordt gezien als de bruggenbouwer tussen de ESA en Nederland en als de drijvende

kracht achter de opkomst van de ruimtevaart als sterk economisch cluster in Nederland. Hiermee levert hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van de economie.


De heer H.G.L. (Henk) Hoogervorst
De heer Hoogervorst is directeur/eigenaar van Hoogervorst Holding B.V. te Noordwijk (diverse horecaondernemingen). Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1990 - 2012 bestuurslid van Noordwijk Marketing, voorheen de VVV Noordwijk
De heer Hoogervorst initieerde en organiseerde mede het jaarlijkse bloemencorso De Mooiste File. Ook bracht hij het evenement Korte baandraverij weer terug in de traditie.

1998 - heden bestuurslid (tot 2014) van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV)
De heer Hoogervorst initieerde en organiseerde het maandelijkse netwerkevenement NOV Soos. Sinds 2015 is hij bestuurslid Horeca en Toerisme voor het Ondernemersfonds Noordwijk.

2002 - heden (voormalig) sponsor, voorzitter (sinds 2010) van de Voetbalvereniging Noordwijk en voorzitter (2002-2010 en 2018-heden) van de Businessclub.
Hij heeft de Businessclub nieuw leven ingeblazen en uitgebouwd. Hij stimuleerde een groot aantal ondernemers om een bijdrage te leveren. Daarnaast realiseerde hij de nieuwbouw van de sportaccommodatie. Ook heeft hij enkele jaren gefungeerd als scheidsrechter bij de jeugd.

2004 - 2014 voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noordwijk
De heer Hoogervorst maakte deel uit van diverse klankbordgroepen en droeg o.a. bij aan de intensievere samenwerking met de Noordwijkse Ondernemers Vereniging. Daarnaast heeft hij met de opening en/of overname van horecabedrijven in de economische en toeristische ontwikkeling van Noordwijk een belangrijke bijdrage geleverd.

2017 - 2019 raadslid van de gemeente Noordwijk.

In 2012 werd de heer Hoogervorst door het regionale magazine Into Business benoemd tot de meest invloedrijke zakenman van de Bollenstreek.

Mevrouw Y. (Ypie) Faber-Tol
Mevrouw Faber (gepensioneerd) ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1970 - heden vrijwilliger bij de protestantse gemeente Noordwijk
Zij begeleidde de kindernevendiensten (1970-1980) en was lid van het wijkteam (1979-1985). Daarnaast begeleidde zij de thuiscatechesegroep (1982-1985) en was zij lid van de liturgiecommissie (2005-2015). Voorts zet zij zich in als gastvrouw in de Oude Jeroenskerk en is zij lid van de vrouwencontactkring.

1981 - heden medeoprichter/bestuurslid van en vrijwilliger bij Amnesty International Nederland afdeling Noordwijk. Mevrouw Faber organiseert petities en schrijfacties. Daarnaast organiseert zij mede de activiteiten, o.a. de 10 december-actie en beheert zij de Amnesty stand bij evenementen.

1987 - 1995 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Protestantse Vrouwen Organisatie. Zij fungeerde als voorzitter van de afdeling Zuid-Holland Noord en had zitting in diverse werkgroepen.

Mevrouw H.M. (Betty) Heemskerk-Geerlings
Mevrouw Heemskerk, werkzaam als administratief medewerker bij het eigen bedrijf Heemskerk Vaste planten B.V. te Noordwijk, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1980 - heden vrijwilliger bij en secretaris (1992-heden) van de Parochie Sint Maarten, kern Jozefkerk in Noordwijkerhout. Mevrouw Heemskerk fungeerde/fungeert als lid van de liturgische werkgroep, lid van de werkgroep voorbereiding eerste communie en heilig vormsel, lid van de pastoraatsgroep en gastvrouw bij de vieringen. Zij coördineert daarnaast de administratieve vrijwilligers.
Bij Scoutinggroep St. Jozef-Emerentiana was zij bestuurslid.

2003 - heden vrijwilliger bij de Stichting tot beheer van de Maasgaarde. In het ontmoetingscentrum Maasgaarde zijn diverse verenigingen en instanties gehuisvest. Mevrouw Heemskerk beheert de ruimtes, coördineert de verhuur en fungeert als aanspreekpunt. Als lid van de bouwcommissie heeft zij zich ingezet voor de nieuwbouw na een brand.

De heer R.W.J. (René) van Houten
De heer Van Houten is sinds 2006 als bode binnen het team Facilitaire zaken bij de Gemeente Noordwijkerhout werkzaam, thans de Gemeente Noordwijk. Hij zorgt ervoor dat voor eenieder alles tot in de puntjes verzorgd is. Gesteld wordt dat hij altijd dat extra stapje zet en zich erg dienstbaar opstelt.

Daarnaast ontplooide/ontplooit de heer Van Houten de volgende vrijwillige activiteiten:

1986 - heden beheerder van de Kruidenwinkel te Noordwijk. Samen met zijn echtgenote heeft hij de laatste kruidenwinkel van Noordwijk overgenomen. Deze winkel was enkel op zaterdag open, in de avonduren maakte het echtpaar mengsels en pillen. In 2006 is de winkel gesloten. De activiteiten en attributen werden overgeheveld naar het Museum Oud Noordwijk en het Museum Veldzicht.

De heer Van Houten geeft ook na de sluiting van de winkel nog lezingen over de historie van kruiden en Noordwijk. Noordwijk was namelijk een eeuw lang hét centrum van de kruidenhandel voor Nederland.

1995 - 2005 programmamaker bij Noordwijk Radio. Hij verzorgde samen met twee collega's het zondagmorgenprogramma 'Natuurlijk Noordwijk'. Hij hield wekelijks een praatje over diverse kruiden.

2004 - heden organisator van de Oldtimers toertochten (gemiddeld 80 deelnemers per jaar). Drie keer per jaar organiseert hij een toertocht voor mensen met een passie voor klassieke auto's. Ook heeft hij in 2013 een website opgezet waar autoliefhebbers hun passie voor dit voertuig kunnen delen en de data van overige toertochten terug kunnen vinden.

2009 - heden gids bij de vereniging De Oude Dorpskern te Noordwijk. Hij leidt groepen rond in de Oude Jeroenskerk, door de oude dorpskern van Noordwijk Binnen en over landgoed Calorama. Daarnaast luidt hij eens per maand de klokken van de Oude Jeroenskerk en zet hij zich rond de kerstdagen in voor de levende kerststal.

2012 - heden secretaris en Z-ambassadeur van de VvE van het appartementengebouw waar hij woont. Als Z-ambassadeur gaat hij wekelijks met een prikstok door de woonwijk om zwerfvuil op te ruimen.

Daarnaast collecteert hij voor diverse goede doelen.

De heer L. (Leo)Kruithof

De heer Kruithof was voorheen werkzaam als directeur van de Christelijke Basisschool 'Wakersduin' in Noordwijk. Hij was tevens vertrouwenspersoon en startte een naschoolse opvang op het moment dat dit nog niet door commerciële organisaties werd aangeboden. Sinds 2017 is hij gepensioneerd.


Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten:


1977 - 1981 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Korfbalvereniging 'Het Waterschip' (thans

Nikantes) te Rotterdam Hoogvliet. De heer Kruithof was trainer van jeugdteams, scheidsrechter en opleider van scheidsrechters. Verder maakte hij het verenigingsblad.

1985 - 1987 vrijwilliger bij een buurthuis te Rotterdam. Hij gaf taalles aan laaggeletterden.

1996 - 2007 secretaris, vicevoorzitter en voorzitter a.i. van het hoofdbestuur van VV Noordwijk

De heer Kruithof was o.a. vertegenwoordiger bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). In 2007 ontving hij de zilveren speld van de KNVB.

1996 - heden algemeen vrijwilliger bij VV Noordwijk. Hij helpt bij klussen, de opbouw van feestavonden en het smeren van broodjes voor voetbalteams. Hij is aanspreekpunt voor het gebruik en de huur van het sportcomplex en verenigingsarchivaris. In deze hoedanigheid verzorgt hij ook de digitalisering van het archief vanaf 1970. Bovendien is hij initiatiefnemer van het jaarlijkse integratietoernooi. Voorheen was hij redacteur van de verenigingskrant en verzorgde hij de distributie. Ook was hij afgevaardigde naar de lokale Sportraad en begeleider van het dameselftal (één seizoen) en het meisjesteam.

2003 - initiatiefnemer en organisator van het zomeravondvoetbal

2005 - initiatiefnemer en organisator van het jaarlijkse darttoernooi

2003 - 2010 organisator van het internationale 'Cor Wouters toernooi'

2013 - heden lid en vicevoorzitter (2015-heden) van het hoofdbestuur. De heer Kruithof is verantwoordelijk voor de portefeuilles 'evenementen' en 'normen en waarden'. Verder is hij afgevaardigde naar de KNVB en zet hij zich in voor de ontwikkeling van het dames- en meisjesvoetbal. Ook zet hij zich in voor de sportbeoefening door kinderen uit minderbedeelde gezinnen. Hij begeleidt wekelijks het eerste elftal bij uit- en thuiswedstrijden, is gastheer voor

tegenstanders en schrijft de voorbeschouwingen.

2016 - heden lid van de normen en waardencommissie

De heer Kruithof is voor de KNVB voorzitter van het landelijke Centraal Orgaan Hoofdklassen (COH).


Nieuw n pastorale column

Bij iedereen een speciale poster voor het raam met een persoonlijke toevoeging moet Noordwijk op 5 mei samen binden.

Verbinding en eenheid op 5 mei

Noordwijk moet op 5 mei wit kleuren’

College moet op de koffie bij Ronnie

Hopelijk de allerlaatste Woningsdag

Volgend jaar toch echt de 25e ‘Mooiste file van Nederland’

Dit jaar slechts 1 auto, volgend jaar weer een complete ‘Mooiste File van Nederland. | Foto: WS

bloemen n De 25e Mooiste File van Nederland had een speciale presentatie moeten worden. De organisatie had speciale plannen voor het uitvoeren van de nevenactiviteiten. Arrangeur Jessica Keet had met gekozen thema Orange Party een geweldige kapstok om een uitbundige ‘File’ op de Noordwijkse K.W. Boulevard te presenteren.

Maar de huidige omstandigheden staan niet toe dat de plannen kunnen worden gerealiseerd. Een tegenvaller van jewelste. Het evenement heeft zich in de loop der jaren verzekerd geweten van een groot aan bewonderaars en steun van vrienden, sponsoren en de lokale politiek. Het was even schakelen ook al omdat de organiserende stichting Bloem en Zee op het punt stond een complete verandering te ondergaan. Deze organisatie heeft in de loop der jaren het evenement uit kunnen breiden met diverse soorten entertainment . Niet alleen de historische automobielen, de sensationele nieuwe bolides of de diverse landelijke automobielclubs waren vaste onderdelen van het programma.

| Foto: Archief


Er was inmiddels naast de medewerking van Noordwijkse bedrijfs- en verenigingsleven veel meer. Zoals een jaarlijkse taptoe met de medewerking van landelijk bekende en gerespecteerde muziekgezelschappen en podiumoptredens om jong en oud te vermaken. Dit jaar zullen er geen vele tienduizenden zich kunnen vergapen aan de praalwagens en er zal geen spectaculaire officiële opening plaats gaan vinden.

Ook de ‘de Mooiste file van Nederland’ kan geen doorgang vinden en moet wachten of dit volgend jaar wel mogelijk is. De organisatie heeft in iedere geval besloten dat de 25e editie zo mogelijk in 2021 zal worden gepresenteerd. Zij weten zich gesteund door een groot deel van het bedrijfsleven en ‘Vrienden van de Mooiste File’. Zij en Autopromenade van Abswoude maakten mogelijk dat arrangeur Jessica Keet toch nog een op de omstandigheden geïnspireerd arrangement, kon presenteren. Die het grote publiek, de pers maar vooral ook mogelijke deelnemers laat zien dat dit uitstel van de ‘Orange Party’ geen afstel betekent.

>College moet op koffie bij Ronnie

plein n Parallel aan de voorkeursrechtsprocedure een onteigeningsprocedure starten. Dat was het verregaande voorstel van raadslid Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk). Maar daarin bleek hij helemaal alleen te staan. Er was geen steun voor zijn visie betreffende het in handen krijgen van eigendommen van de Muntendamsche Investering Maatschappij van Ronnie van de Putte aan het Vuurtorenplein

De meeste grond op en rond het Vuurtorenplein is in handen van de gemeente Noordwijk. De voornamelijk leegstaande dagwinkeltjes zijn eigendom de Muntendamsche. Geruchten dat van de Muntendamsche binnenkort tot verkoop aan een derde over gaat dwong het college tot actie.


Om ter plekke nieuwe plannen te ontwikkelen is samenwerking nodig. Een samenwerking welke tot op heden niet worden gerealiseerd en nu wil het college nu via het Voorkeursrecht tot aankoop meer sturing verwerven. Dat betekend dat de gemeente voorkeur krijgt bij mogelijke verkoop. Nu direct al onteigenen heeft bepaald niet de voorkeur van de gemeenteraad en een door De Moor aangekondigde motie werd daarom uiteindelijk niet ingediend.


Kast vol plannen

Bij zijn inbreng hield Gerben van Duin (PUUR) de leden van de raad voor dat er kasten vol plannen liggen. Hij achtte het onverstandig nu al met kostbare plannen te komen maar de plannen pas te presenteren als er echte kansen zijn. Van Duin: ‘Iedere echte Noordwijker weet dat de gemeente hier te maken heeft met een bijzondere eigenaar’. Van Duin achtte het dan ook niet verstandig hier in het openbaar met onteigenen te dreigen. Hij zei voor het collegevoorstel te zijn maar vroeg het college met nadruk om nu eerst nog een stapje terug te zetten en op een andere manier de mogelijke plannen aan te pakken.


Wijze mensen

Hetzelfde advies kreeg het college van Peter van Bockhove (LSN). Die daarnaast ook het college verwijten maakte over de gevolgde procedures. Hij noemde het college eigengereid. Samengevat zei hij dat in een democratie de gemeenteraad over plannen gaat en dat het college vervolgens de opdrachten van de gemeenteraad uitvoert. Verder schatte hij de kosten van de gepresenteerde plannen op totaal zo’n 20 miljoen euro. Hij drong ook daarom aan om de goede volgorde te kiezen en eerste de inwoners en vervolgens de gemeenteraad aan zet te laten. Daarnaast zou hij graag een commissie van wijze Noordwijkse mensen aan het werk zetten om onder het genot van een kopje koffie de zaken te bespreken en pogen samen met de eigenaar uit de bestaande impasse te komen.


Prioriteiten

Theo Alkemade (CDA) steunde net als Duijndam (VVD) in principe de suggesties van PUUR en Lijst Salman. Alkemade vond het stellen van prioriteiten op dit moment van groot belang. Hij wees op nog uit te voeren plannen zoals het project Jan Kroonsplein. Hij wilde ook discussie over doorrekenen van dit plan zodat duidelijk wordt wat de gemeenteraad voor de aankoop over heeft als de MIM mee wil werken en een vraagprijs noemt.


Wethouder ter Hark verdedigde de eerdere lancering van de plannen van een duinlandschap op een parkeergarage. Vanwege de noodzaak om plannen te hebben en tot een wijziging in het bestemmingsplan te kunnen komen. Hij wees ook op het langdurige traject van pogingen tot herontwikkeling en zag in het opleggen van Voorkeursrecht nieuwe mogelijkheden.

De gemeenteraad steunde in meerderheid toch de door het college voorgestelde idee om het Voorkeursrecht hier in te gaan zetten. Met als doel om opnieuw in gesprek te gaan met de Muntendamsche Investering Maatschappij. In de besluitenraad kreeg het college dan ook volledig akkoord.


Of het huidige college van B&W eigenaar Van de Putte wel weet te bewegen om er samen uit te komen is op zijn minst twijfelachtig. Ook over de zeer prematuur gelanceerde plannen om ter plekke een duinlandschap op een parkeergarage te realiseren zal zeker het laatste woord nog niet zijn gezegd.

Bloemen voor vrijwilligers Calorama

Sicco de Jong en Ronald Heruer reikten tulpen uit aan de vrijwilligers van Calorama. | Foto: Ina Verblaauw

tulpen n De afgelopen weken werden veel zorginstellingen regelmatig verrast met een bloemetje voor de bewoners en de zorgverleners. Warme initiatieven om de mensen te laten weten dat er aan ze gedacht wordt.

Door Ina Verblaauw

SJC Helpt Mee bracht 400 cupcakes bij Groot Hoogwaak. | Foto: PR

Soms komt er een opsteker uit onverwachte hoek. Alle vrijwilligers van KunstKlank en Stichting Calorama ontvingen een persoonlijke brief van Sicco de Jong, voorzitter van de stichting, en zijn echtgenote Judith Laarman. Citaat uit de brief: “de rozen op Calorama zijn ondanks al de lieve en zorgzame aandacht, nog niet zover om geplukt te worden. Daarom bieden we jullie een bos tulpen aan om onze dank uit te spreken voor jullie onvermoeibare steun en zorg voor Calorama”.

Sicco de Jong en Ronald Heruer, coördinator vrijwilligers, reikten de tulpen uit. Ook was er een gastenboek beschikbaar waarin mensen iets konden schrijven. Heel veel vrijwilligers betreuren het dat zoveel activiteiten geen doorgang vinden. Het contact met de ander wordt enorm gemist. Het komen naar de Rozemarijnschuur op het landgoed, waar de tulpen konden worden opgehaald, bleek – op anderhalve meter afstand – ook even te voldoen in een behoefte elkaar weer even te zien of te spreken.

>SJC helpt mee!

hulpgroep n De afgelopen weken is er binnen SJC een nieuwe groep opgericht. In eerste instantie was het de bedoeling om het vrouwenvoetbal naar een hoger plan te gaan tillen. Vanuit deze groep is de actie SJC Helpt Mee ontstaan. Deze groep bestaande uit Herman Meijvogel, Nicolet Lakerveld, Marcel Pex en Francis Wijnands heeft het idee opgevat om wat te gaan doen voor de Noordwijkse samenleving.

Zij wilden graag de kernwoorden van SJC (Strijd, passie en vriendschap) nieuw leven in blazen door middel van mooie acties. De eerste actie heeft afgelopen woensdag plaatsgevonden. Er werd een oproep gedaan aan alle leden van SJC (dus zeker niet alleen de vrouwenafdeling) om cupcakes te bakken voor de bewoners van Groot Hoogwaak. Aan dit verzoek werd massaal gehoor gegeven en zo werden er afgelopen woensdag 400 cakes, apart verpakt en inclusief een lief kaartje afgeleverd bij Groot Hoogwaak! Het was een groot succes voor zowel de bedenkers van de actie, de mensen die de cakes hebben gebakken maar vooral dus voor de bewoners van Groot Hoogwaak die op dit moment geen bezoek mogen ontvangen en dus wel een steuntje in de rug konden gebruiken.


SJC helpt mee denkt al na over de volgende actie en is van plan om zolang de corona crisis voortduurt, actief te blijven. Heb jij leuke ideeën voor een volgende actie of wil je graag meehelpen?

Stuur dan een mailtje naar sjchelptmee@hotmail.com

De facebookpagina van deze actie heet SJC helpt mee. Volg de volgende acties en draag je steentje bij onder het mom van strijd, passie en vriendschap.

>Online jeugddienst met Delight

kerk n Koningsdag veranderde dit jaar in Woningsdag. Vanwege de Corona-maatregelen zijn we aan onze huizen gekluisterd. We kunnen in ieder geval online vieren en gaan ontdekken, dat de kerk overal is en dus ook thuis.

Via de www.kerkomroep.nl wordt zondag 3 mei a.s. om 10:00 uur ‘de jeugddienst thuis komen’ uitgezonden. Hij is erna ook te kijken. Surf naar de Buurtkerk. Ook op het YouTube kanaal van Delight is de dienst te volgen: www.youtube.com/channel/UCessfLTwo6255c-e7kDorBw


Delight zal muzikaal bijdragen, pastor Joost gaat voor en met de nodige hulptroepen gieten we de dienst spelenderwijs in het vat.

75e Flower Parade wordt verzet naar 2021

corso n De feestelijke jubileumeditie van Flower Parade Rijnsburg rijdt op 14 augustus 2021. Het verbod op evenementen tot 1 september vanwege de coronacrisis is duidelijk en geldt ook voor het Rijnsburgse Bloemencorso. Het bestuur van Stichting Rijnsburgs Bloemencorso heeft begrip voor deze beslissing van de overheid. Veiligheid en gezondheid voor iedereen staan immers voorop.

Voorzitter Dirk Hogervorst: "We waren met het team al maanden in voorbereiding om een schitterende 75e parade te laten rijden. De laatste maand hebben we natuurlijk wel rekening gehouden met de mogelijke impact van de coronacrisis. Als het maar enigszins mogelijk was geweest en toegestaan, hadden we een bescheiden parade op de weg kunnen brengen. Een groot deel van onze partners was bereid medewerking te verlenen. Het verbod betekent dat we hierover geen beslissing hoeven te nemen. Er mag helaas niet worden gereden."

De Flower Parade Rijnsburg rijdt dit jaar niet. Volgend jaar beter. | Foto: Archief

Flower Parade Rijnsburg zou op 8 augustus rijden met het thema 'Feest!'. Dit thema was speciaal gekozen vanwege de 75e editie. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat het Rijnsburgse Bloemencorso niet wordt gehouden. Vorig jaar werd vanwege een flinke storm niet gereden, maar was er wel een drukbezochte indoor editie. Ook stonden de praalwagens op zondag opgesteld op de Kon. Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. Het bestuur van de Stichting Rijnsburgs Bloemencorso gaat alles in het werk stellen om de parade van 2021 de mooiste ooit te laten worden. Het thema ´Feest!´ blijft gehandhaafd en we gaan ervan uit dat de Flower Parade in 2021 extra feestelijk zal worden.”

>Vier thuis de 4 mei herdenking

DeZilk n De gemeente Noordwijk heeft ingestemd om het hart van Geloof Hoop en Liefde bij de Heilig Hartkerk in de Zilk als tijdelijk monument aan te merken.

"In verbondenheid met degene die zich hebben ingezet, en nog steeds inzetten voor onze vrijheid herdenken we samen, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep op ons wordt gedaan om naar elkaar om te zien", zo laat het kerkbestuur weten.


Herdenking

In Nederland worden op 4 mei de oorlogsslachtoffers herdacht en op 5 mei de vrijheid gevierd. In 2020 zal de invulling vanwege het coronavirus anders zijn dan gewend.


Kranslegging

Op 4 mei zal burgemeester Wendy Verkleij namens het college van B&W Noordwijk, een krans leggen bij het monument in De Zilk. Het tijdstip wordt niet bekend gemaakt. Op een ander tijdstip die dag, leggen Ruud en Bep van Haarlem uit De Zilk een krans leggen namens LC en parochianen van de Heilig Hartkerk. Een persoonlijk eerbetoon en bloemen wordt door de overheid sterk ontraden.


De Heilig Hartkerk is op 4 mei open voor persoonlijk gebed en gedenken tot 21.00 uur. Voorafgaande aan de twee minuten stilte klinkt vanuit de kerktoren het Signaal Taptoe, waarna om 20.00 uur de kerkklokken luiden.

>Iets extra's voor alle mama's

liefs n De tijd staat stil en vliegt tegelijkertijd voorbij... want zondag 10 mei is het 'gewoon weer' Moederdag.

Op bezoek gaan, een knuffel geven, met elkaar (uit) eten, kortom: al die zaken die we zo normaal vinden, is dit jaar voor velen niet mogelijk. Mama blij maken met iets onverwachts gezelligs in deze krant, kan wél! Zoals bijvoorbeeld een mooie foto van de (klein)kinderen, huisdier(en) of iets anders waar ze blij van wordt.


De redacteuren van het Noordwijkerhouts Weekblad en De Noordwijker willen u graag helpen om mama's en oma's te verrassen met een gratis berichtje met foto.

Volgende week staat in onze krant een speciale pagina, hopelijk vol leuke foto's en lieve berichtjes. Hoe kunt u meedoen? Schrijf een berichtje (maximaal 23 woorden) en stuur dat samen met een foto (minimaal 200 kb) naar redactie@denoordwijker.nl. Volgende week plaatsen we de berichtjes in de krant. Indien het er te veel zijn, gaat plaatsing op volgorde van binnenkomst. Bij te veel berichten plaatsen we een week later gewoon nog een pagina.

16 / 22

Foto: Cor de Mooy

De coronacrisis geeft ons een harde reset. De tijd lijkt stil te staan en we proberen opnieuw grip te krijgen op de wereld en op onze toekomst. Onze maatschappij is gericht op groei en wil vooruit.

We zitten nu in een tussentijd, Kairos zoals Joke Hermsen het zo mooi verwoordt. Een tijd waarin de dingen stilvallen en waaruit iets nieuws kan ontstaan. Laten we onszelf de vraag stellen of we ons moeten blijven blindstaren op groei en economisch rendement of ons meer richten op duurzaamheid, solidariteit en immateriële waarden. Er zal minder worden gereisd, toeristen blijven in eigen land, we houden voorlopig afstand én wij besteden meer lokaal. Dit betekent een enorme omslag voor horeca, winkels, de culturele sector, agrariërs en toeristische bedrijven. De landelijke overheid steunt maar essentieel is de Gemeente Noordwijk. Zij heeft de taak om ondernemers, ZZP-ers én de cultuursector te faciliteren en ondersteunen op maat.

Koffie-to-go, cultuur op afstand, lokale producten in de winkels, 1.5 meter horeca, wonen in vakantiehuisjes, zorghotels. Ondernemen maar en denken in mogelijkheden!

Foto: Cor de Mooy

Zolang er geen vaccin is zullen we toch moeten roeien met de riemen die we hebben. Als er al een vaccin komt binnen nu en een jaar, dan moeten Horeca, hotels, retail en de overige branches binnen dit aankomende jaar toch omzet gaan genereren met de 1,5 meter regels in het achterhoofd. Denk bijvoorbeeld aan “dynamische prijsstelling”, zoals bv. tijdvakken waarin kan worden gedineerd, waardoor het voor restaurants beter te doen is om tafels twee keer tijdens de lunch of diner te bezetten. Een restaurant waar voorheen dan bv. 100 couverts in konden, kunnen dan als die tafels dubbel bezet zijn, alsnog voldoende omzet halen, ook al is het uiteraard verre van ideaal. Voor (kleine) cafés is dit natuurlijk een stuk lastiger. De retail heeft al maatregelen genomen. Ook hun omzet zal (soms flink) minder zijn, zeker als je geen webshop hebt, maar in ieder geval zijn de meeste winkels zodanig ingericht dat ze wel conform de eisen klanten kunnen ontvangen. Hoe dan ook, voor 95% van onze bevolking heeft corona helaas grote (financiële) gevolgen, dus hopen we allemaal op een spoedig én veilig vaccin.

Viering 4 en 5 mei in Noordwijkerhout

herdenken n De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar door de omstandigheden vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om voor eenmaal op 4 mei de vlag thuis, de hele dag, halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. Dit is dus een afwijking van het normale vlagprotocol voor 4 mei.

De Dodenherdenking vindt dit jaar in Noordwijkerhout op een aangepaste wijze plaats. De burgemeester legt op 4 mei een krans bij het oorlogsmonument bij het voormalig gemeentehuis. Dit doet zij namens onze hele gemeenschap. Dit zal zonder publiek gebeuren voor een ieders veiligheid.
Er is geen herdenkingsdienst en om 20.00 uur is er geen plechtigheid bij het monument.

Ook de landelijke herdenkingsbijeenkomst vindt zonder publiek plaats. Men kan deze herdenking thuis via de tv volgen.


Bevrijdingsdag

De Oranjevereniging Noordwijkerhout heeft i.v.m. het Coronavirus het programma voor 5 mei afgelast.
Toch kunnen wij met zijn allen wel laten zien, dat wij onze vrijheid waarderen. Dat kunnen we doen door de Nederlandse driekleur, zonder wimpel, op 5 mei, van zonsopgang tot zonsondergang, in top te hangen. Want leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend.


Tevens wordt gevraagd om de poster op www.ovnwh.nl te downloaden en op uw raam te plakken.
Met deze poster voor het raam willen wij de eenheid benadrukken die nodig is om onze vrijheid te bewaken.
Er zijn twee versies. De kleurenversie die men zo op kan hangen en een ruwe versie. Ben je creatief met kleurpotloden, stiften, bloemen, papier, verf, kralen of wat dan ook, leef je uit! Maak een foto van jezelf en je creatie en stuur die op naar info@ovnwh.nl Vermeld je naam, adres en je leeftijdscategorie, 0 tot 12 jaar, 13 tot 18 jaar of 18+.

Indien je je raam nog mooier versierd en misschien ook nog je tuin of balkon dan zijn er nog extra prijzen te verdienen. Maak ook hier een foto of filmpje van en stuur die naar info@ovnwh.nl Vermeld ook hier je naam en adres.

Voor de mooiste creaties zijn er maar liefst 10 prijzen te verdelen. Met het inzenden van foto's of filmpjes geeft u toestemming om deze te gebruiken.


Meer informatie staat op www.ovnwh.nl

>Reuring viert Koningsdag

oranjekoek n Weer was er een leuke actie van Reuring om de mensen die nu niet kunnen komen, te laten weten dat zij niet worden vergeten.

De mensen ontvingen een oranjekoek van Oerbakker De Witt, een rood-wit-blauw vlaggetje en de tekst van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. Zo kon er op Koningsdag thuis volop worden meegezongen bij de tv, op het balkon of in de tuin.


Nelleke, die de adressen en de presentjes coördineert, had bij haar voordeur in stijl de spullen uitgestald met daarbij ook een fles ontsmettingsgel en doekjes. Zo konden de vrijwillige bezorgers om en om hun spullen veilig ophalen. De rondgebrachte verrassingen werden wederom warm onthaalt. Bij de meeste mensen is er behoefte aan een praatje of even over iets anders praten.

Ook de Reuringtelefoon, 06-50610135, is altijd open voor wie behoefte heeft aan een praatje.

n Koningsdag thuisfeest!

'Hopelijk de aller, aller laatste keer'

noordwijk n John Asselbergs, voorzitter van de Oranjevereniging, heeft er ondanks alle beperkingen het beste van weten te maken. "Koningsdag Thuisfeest zullen we nooit vergeten!" schrijft hij. In Noordwijk dit jaar geen Grentpop, geen kermis en geen vrijmarkt. Maar de Oranjevereniging had alles uit de kast gehaald om er toch een mooi thuisfeest van te maken. Met diverse tips waarmee prijzen te verdienen waren, zoals het maken van een koningsdagfeestmuts van deze krant en een selfie-actie. Met recht een Koningsdag om nooit de vergeten, maar hopelijk voor de 'aller allerlaatste keer op deze manier', liet Koning Willem-Alexander in zijn toespraak weten.

Oranje binnen en buiten op Woningsdag

Chatspreekuur breidt uit: www.hoezitdat.info

Cjg n De spreekuurtijden van de chat op jongerenwebsite Hoezitdat.info zijn uitgebreid. Jongeren in de regio Hollands Midden kunnen vanaf nu dagelijks chatten met een jeugdarts of -verpleegkundige van de GGD. De chat is voor hen ook nu een gemakkelijk bereikbare weg naar hulp en advies.

De chat voor jongeren is op werkdagen voortaan vanaf 14.00 uur beschikbaar en blijft open tot 22.00 uur. Ook op zaterdag kunnen jongeren tussen 18.00 en 20.00 uur met hun vragen terecht op de chat. De chattijden op zondag zijn niet veranderd, dit blijft van 18.00 tot 20.00 uur.


Anoniem en betrouwbaar

Een jeugdverpleegkundige van de GGD geeft antwoord op de vragen. Dit kan een jeugdverpleegkundige van de GGD Hollands Midden zijn, maar ook een verpleegkundige uit een andere regio. Hij of zij staat klaar om te luisteren en te helpen met het zoeken naar antwoorden op eenvoudige, maar ook lastigere vragen. Hoezitdat.info maakt gebruik van de landelijke JouwGGD-chat. De hulp is betrouwbaar en de chat is anoniem.

Jongeren maken goed gebruik van de chat. Verruiming van de openingstijden was al gepland vóór de coronacrisis. De ruimere bereikbaarheid van de chat is juist nú belangrijk omdat jongeren er op een makkelijke manier gesteund kunnen worden.


Op www.hoezitdat.info/corona staat veel informatie voor jongeren over het coronavirus. Zij kunnen hun verhalen, zorgen, tips om thuis te doen en meer over corona delen op het ervaringenforum.

Ook op andere vragen vinden jongeren een antwoord op Hoezitdat. Bijvoorbeeld over hun lijf, de liefde, vriendschap, roken, alcohol, drugs, school of hun toekomst. De website is ook leuk! Bijna iedere dag vinden ze er nieuwe filmpjes, thema’s, blogs, testjes of ervaringsverhalen van andere jongeren.

>Online lees pop-up

bieb n Bibliotheek Bollenstreek houdt vrijdag 15 mei van 11.00 tot 12.00 uur een online lees pop-up over ‘Het vogelhuis’ van Eva Meijer. Deze roman gaat over het leven van Len Howard (1894-1973), een Britse vrouw die een aantal internationale bestsellers schreef over het gedrag van vogels. Eva Meijer combineert feiten (over de vogels) en fictie (over Len’s leven) tot een boeiend verhaal.

Onder leiding van collectiespecialist Dorine Meijer van de Bibliotheek Bollenstreek wordt er over het boek gepraat, leeservaringen gedeeld en meningen uitgewisseld. We gebruiken hiervoor het programma Teams van Microsoft. Hiervoor is geen account nodig. Er is ruimte voor maximaal 6 deelnemers, dus meld je snel aan.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar dmeijer@bibliotheekbollenstreek.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers instructies over hoe je via Teams kunt deelnemen. Deelname is gratis.


Het boek is digitaal te lezen via de online Bibliotheek www.onlinebibliotheek.nl Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekbollenstreek.nl

>Kunst tegen Corona (4)

schilderij n In navolging van Mary Meeuwenoord stuurde Joep Derksen zijn eigen kunstzinnige reactie op de coronacrisis naar de redactie.

"Een Coronagedicht om aan te geven, dat er ook weer betere tijden komen."


'Eeuwen komen en eeuwen gaan

Jaren naderen en jaren vergaan

De wieken van de molen draaien door

Maanden komen, duren, verkommeren

Weken lijken dagen te zijn

De wieken van de molen draaien door

Het nieuws van toen

Nu achterhaald

De wieken van de molen draaien door

Ook deze coronatijd verdwijnt

Vervangen voor een zekere toekomst

De wieken van de molen draaien door'


De redactie is ervan overtuigd dat er in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk nog meer kunstenaars zich bezig houden met het thema corona.
We zijn erg benieuwd naar wat voor corona-kunstuitingen zoal worden vervaardigd. Stof voor een leuke rubriek!

Stuur daarom een foto van uw werk met een korte uitleg naar redactie@denoordwijker.nl