De Noordwijker

12 juni 2019

De Noordwijker 12 juni 2019


Toch een Tuinenmarkt

De Markt onder de linden werd vanwege de storm alleen op zondag gehouden. | Foto en tekst: Ina Verblaauw

Markt n Teleurstelling, maar ook een begrijpelijke beslissing. De Tuinenmarkt en braderie werden zaterdag afgelast vanwege de hevige wind. Zondag, eerste Pinksterdag ging het feest alsnog door.

Wat zaterdag wel door ging was de negende editie van het Korenfestival in de St. Jeroenskerk met 11 koren. Hoogtepunt was het optreden van het Nederlands Gebaren Koor, bestaande uit leden die plots-, laat- of vroegdoof, slechthorend, doofblind of horend zijn. Zij zingen niet zelf maar maken via gebarentaal de tekst duidelijk. Het enthousiasme spatte ervan af. Op Wijngaard de Lidrusgaarde aan de Zwarteweg 10 was een wijnproeverij, ondersteund door theatermaakster Martine Zeeman en haar broer, troubadour Coen. Zij namen de aanwezigen op humorvolle wijze mee in het proces van de druif naar de wijn. Zondag gingen Braderie en Tuinenmarkt wel door. Dat de evenementen populair zijn, bleek wel uit dat. je over de hoofden kon lopen. Het was overal gezellig. Veel handel, veel muziek. Veel handelaren hadden voor twee dagen ingekocht. Toch waren de meeste van hen tevreden en hadden deze ene dag meer omgezet dan andere jaren in twee dagen. Een mooi evenement met grote landelijke bekendheid en een toeristentrekker.

Alzheimer Café

Noordwijkerhout n Maandagavond 17 juni vindt het laatste Alzheimer café van het seizoen plaats.

Dementie krijgen is een hele verandering. Voor u en uw partner. Het vraagt aanpassen. Maar wat is zinvol, waar moet je beginnen en wie helpt daar bij? Linda Eleveld gaat hierover in gesprek met Esmay van Duin en Boukje Keijzer, ergotherapeuten van praktijk ergotherapie Bollenstreek.

Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het Alzheimer café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Tuinkamer WZC Munnikeweij, Via Antiqua 25.

Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Meer informatie bij mw. W. van der Kwaak, tel 06 46033996.

Slootje vissen

natuur n De Jeugdnatuurclub van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk gaat slootje vissen.

Op 15 juni is weer de jaarlijkse Slootjes-excursie. De deelnemers, kinderen tussen 6 en 12 jaar, worden om 10.00 uur verwacht aan de Varkensboslaan achter het Offembos. Met schepnetjes gaan de deelnemers ontdekken wat er leeft in een slootje. En dat is meer je denkt. Nadat een ieder de vangst goed bekeken heeft, gaat het weer terug de sloot in. Om 11.15 uur mogen je ouders je weer ophalen.
Deelname kost € 1,00 per persoon en is mogelijk na aanmelding via jeugdnatuurclub@strandloper.nl

Code Oranje Bestemming Engeland

Oorlogstheater n In De Schelft worden op 6 juli drie theatervoorstellingen opgevoerd. Daarna in De Duinpan te De Zilk en aan het eind van het jaar weer in het Atlantikwall Museum in Noordwijk. 'Code Oranje Bestemming Engeland' is een productie van TheaterHuis Noordwijk/ZEEPaanZEE.

Het idee voor de voorstelling is afkomstig van Martine Zeeman en het vertelt het verhaal van een Engelandvaarder (gespeeld door de 91-jarige Richard Duut) en zijn kleinzoon. De kleinzoon vraagt opa om hulp bij het verzamelen van informatie voor zijn project over de Tweede Wereldoorlog. Op zolder vindt hij een koffer met bijzondere attributen en aan de hand van deze spullen komen de weggestopte herinneringen terug en ontvouwt het verhaal zich. De muziek uit die tijd, welke veelal via de illegale zender Radio Oranje werd beluisterd, speelt een belangrijke rol.

De voorstelling duurt 30 minuten en wordt uitgevoerd door 4 acteurs en twee muzikanten. Aanvangstijden: 12.00, 13.30 en 15.00 uur. Kaartverkoop bij VVV Noordwijkerhout maar ook via www.noordwijkticket.nl, De Muze en Het cultuurcafé.

Geslaagd!

examens n Zoals ieder jaar gebruikelijk rond deze tijd van het jaar, heeft De Hillegommer een speciale felicitatiepagina voor de geslaagde eindexamenkandidaten van het voortgezet onderwijs.

Woensdag 12 juni maken alle scholen bekend welke leerlingen zijn geslaagd voor hun eindexamen. In de loop van de middag zullen ook in Hillegom en omstreken weer vele rugtassen en vlaggen buiten hangen. Iedereen die de geslaagden op een originele wijze wil feliciteren, mag op deze pagina gratis een felicitatie-advertentie plaatsen. Wat heeft de redactie hiervoor nodig? Mail een foto, liefst staand (portrait) en in een hoge resolutie (minimaal 1 MB) met een kort felicitatietekstje van maximaal 30 woorden naar redactie@denoordwijker.nl. Vergeet in de tekst niet de naam van de geslaagde én de afzender te vermelden. Stuur de tekst en de foto op vóór zondag 16 juni. Het is afhankelijk hoeveel berichten er binnenkomen of alle felicitaties geplaatst kunnen worden.

Galerij der kampioenen

redactie n Verschillende sportverenigingen hebben weer hun seizoen afgesloten. Ongetwijfeld zijn er weer de nodige teams kampioen geworden.

Daarvoor ruimt de redactie graag en hele pagina in. Hierop komen alle kampioensteams te staan. De redactie heeft daarvoor wel kopij nodig. Op de oproep van vorige week is al een en ander binnengekomen. Nu is er nog plaats over voor drie teams om de pagina vol te maken. Insturen kan dus nog.

Stuur daarom een stukje tekst van 500 tekens incl. spaties en leestekens en een liggende foto aan redactie@denoordwijker.nl

Panelrubriek n Spraakmakend

Wethouder Salman verklaard: ‘Plannen zijn en blijven gewoon in ontwikkeling’. Foto: Picasa

Kritische vragen over woningbouw

Plannen blijven gewoon in ontwikkeling'.

Dertig keer vier tegen vier

Einde aan derde divisie-avontuur SJC

Dennis Salman: 'Eerst checken omdat de wereld verandert'

Wethouder Salman verklaard: ‘Plannen zijn en blijven gewoon in ontwikkeling’. | Foto en tekst: Wim Siemerink Foto: Picasa

huisvesting n De woningzoekenden in de Noordwijkse kernen werd al eerder gevraagd vooral geduldig te zijn en rustig de presentatie van een nieuwe woonvisie af te wachten. Maar voor velen raakt het geduld op, zo blijkt bij navraag in het dorp. Op de sociale media verschenen reacties, de meesten vol onbegrip.

In de raadsvergadering was er eerder ook behoefte aan uitleg. Louis Koppel (GL) maakte zijn ongerustheid over de gang van zaken duidelijk met de vraag aan wethouder Salman (LSN): 'Maar wethouder, wat gaat zo'n nieuwe visie de Noordwijkse woningzoekenden dan concreet aan extra's bieden?' Hij stelde deze vraag nadat de directeur Willem van Duin van de NWS ook om actie het verzocht en toen opmerkte: 'We zijn een gezonde organisatie. Verdoe s.v.p. geen tijd met het verzamelen en opschrijven van feiten en zaken die wij al lang kennen. Wijs ons de grond toe en we staan klaar om direct te beginnen en in de komende tijd pijlsnel zo'n 600 nieuwe woningen te bouwen'.
Zijn collega van Anthonius van Padua, Merlien Welzijn, vond toen wel dat de tijd genomen moest worden om te kijken of er soms nieuwe behoeften en tendensen zijn waar te nemen.

Maar vanuit de bevolking van kernen Noordwijk binnen en Noordwijk Zee, werd herhaalde malen door woningzoekenden gekenschetst dat een snelle uitvoering van woningbouw van groot belang is. In dat kader werd een aantal keren herinnert aan de beloftes in de verschillende verkiezingsprogramma's, waarbij snel bouwen in Bronsgeest een belangrijk item was. Maar waar de huidige coalitie voorlopig nog afstand van neemt. Het door de vorige coalitie op het laatste moment nog gelanceerde bestemmingsplan heeft toch verwachtingen gewekt. En voor velen is het bepaald onduidelijk waarom er weer zo'n vertragend ambtelijk stuk moet worden geproduceerd.


Geen tijd

Reden om de wethouder te verzoeken om ons eens in een persoonlijk gesprek in eenvoudige woorden uit te leggen waarom er, nadat hij persoonlijk in de vorige periode ook al een woonvisie had geproduceerd, nu opnieuw zo'n document nodig zou zijn. Waarom opnieuw een extern en geldverslindend bureau nodig is om, zoals de directeur van de NWS het verwoordde, feiten en zaken te verzamelen die wij allemaal al lang kennen.
Voor een persoonlijk interview bleek de wethouder jammer genoeg geen tijd te kunnen vrij maken. Wel zond hij ons een uitgebreide ambtelijke notitie. Daarin is onder andere te lezen: 'Voor het opstellen van een Woonvisie is een totaalbeeld van de woningmarkt nodig. Hierbij zijn behalve de sociale huursector ook de koopsector en vrije sector huurmarkt van belang'. Opnieuw lezen we dus dat de wethouder vindt dat de woonvisie nodig is. Omdat er bij hem nog onbeantwoorde vragen leven. Hij vreest dat er groepen zijn die tussen de wal en het schip gaan vallen.

Voor velen lijken dit toch zaken die in tal van eerdere notities en onderzoeken al duidelijk werden.
Als we de wethouder via een email hier op wijzen voegt hij nog wel deze verduidelijking toe: 'De basis is de check of we met elkaar nog de goede dingen doen; omdat de wereld verandert. Let wel: Het is niet zo dat dit onderzoek nu alles op slot zet zoals weleens wordt gesuggereerd. Plannen zijn en blijven gewoon in ontwikkeling'.

Voorlopig lijken de hier bedoelde plannen de sociale woningbouw aan de Suzanne van Ettenstraat en in Offem Zuid te zijn. Ook hierbij is geduld uitoefenen wel op zijn plaats. Een snelle oplevering van de sociale bouw in Offem Zuid komt pas later aan de orde. Want al eerder werd naar aanleiding van vragen van Theo Alkemade (CDA) door wethouder de Jong aangegeven dat de 40 daar geplande sociale huurappartementen echt pas in de laatste fase, waarschijnlijk in 2022, zullen zijn gerealiseerd. Voor de spoedzoekers naar een sociale woning rest niets anders dan geduldig wachten.

Nieuwe burgemeester

Ik hoop van harte dat ik met mijn mening nog niet te laat ben. Want natuurlijk wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de profielschets van de persoon die straks mijn burgervader mag zijn.

Daarom is het van belang dat de vertrouwenscommissie, die bestaat uit alle fractievoorzitters, ook mijn inbreng vertaalt naar de concept-profielschets van de nieuwe burgervader. Zodat de gemeenteraad op 4 juli, samen met commissaris van de Koning Jaap Smit, de absoluut noodzakelijke basis hebben die een juiste keuze moet waarborgen. Want we weten inmiddels dat ook Jaap Smit weleens verkeerd werd geïnformeerd.

In ons nieuwe Noordwijk is een kanjer van een burgemeester, een warmhartige burgervader en vooral een deskundig, integer en een betrouwbaar mens, noodzakelijk. Een mensen-mens. Die raadsleden overtuigen kan dat Noordwijk de gemeente Noordwijk is. En dat de belangen van de diverse kernen mogen worden benoemd maar dat het gaat om het grote algemeen belang. En dat 'bij ons in Noordwijkerhout' echt niet meer kan.

Maar ter zake. Burgemeester zijn van de geweldige fusiegemeente Noordwijk mag niet alleen een grote eer zijn. Het moet voor de kandidaat aanleiding zijn om een werkprestatie te gaan leveren die in verhouding staat de vele prestaties die deze gemeente levert. Voordat de ketting om de schouders gaat moeten we zeker weten dat we geen kat in de zak hebben. Het moet iemand zijn waarbij regeltjes over eerlijk, betrouwbaar en integer volkomen overbodig zijn. Het moet iemand zijn die er van overtuigd is dat een burgemeester zijn ambt aanvaardt voor 24 uur per dag, voor 7 dagen in de week. Voor 52 weken per jaar en voor de komende 6 jaar.
Dat er belangrijke momenten zijn in deze internationale badplaats waarbij je zeker nooit mag ontbreken. Die natuurlijk internationale gasten, politiek- bestuurlijke vertegenwoordigers en gezagsdragers met veel egards verwelkomt en begeleid. Die dus nog voor de officiële installatie, 24 en 25 april 2020 blokt in de agenda. Die eigen bewoners met evenveel respect tegemoet treedt als de president van Amerika. Zich terdege bewust is dat het aanwezig zijn een stimulerende werking heeft op de prestaties van de burgers. Een mens die communicatie tot kunst weet te verheffen. Die open staat voor iedereen. Een vertrouwensband kan smeden. Kortom die een burgemeester wil zijn waar iedere inwoner trots op is.

Even nog wat bijkomende hoofdzaken. Bij de Sportverkiezing 2020 vervult hij zijn rol. Het Noordwijks volkslied behoort tot zijn favorieten. Gewoonlijk is er het driedelig pak met stropdas. De eventuele spijkerbroek hoeft geen Secret Circus te zijn maar wel minimaal Levi Straus. De medewerking aan mooie plaatjes van persfotografen is meer dan 100%. De lokale clubs kunnen op hem en zijn support rekenen.
En de laatste, zeker niet onbelangrijke eisen: raadsvergaderingen duren nooit langer dan drieënhalf uur en collegebesluiten worden nooit, echt nooit, geheimgehouden.

Vrees voor verkeersoverlast Boechorst ongegrond

overlast n De ontwikkeling van de bouwplannen bij SJC blijken stagnatie te hebben opgelopen. De grote wens van de club om de heropening van de clubaccommodaties te laten samenvallen met de viering van het 100-jarig bestaan blijkt door het college niet te kunnen worden vervuld.

De ambitieuze en innovatieve plannen vereisen volgens geïnteresseerde aannemers een diepgaande studie betreffende de kosten van gewenste innovatieve doelstellingen en de bijbehorende geheel nieuwe bouwtechnische oplossingen. Inmiddels ligt er al wel een raadsvoorstel om opdracht te verlenen voor een installatietechnische opdracht voor deze nieuwbouw aan Mega Elektra Groep.
Rondom de ontwikkeling van het sportpark was er de discussie over een mogelijke toename van bezoekersverkeer en de bijkomende verkeersoverlast in de wijk Boechorst.
De gemeente heeft in overleg met SJC, de wijkvereniging en diverse wijkbewoners twee maal een onderzoek uitgevoerd naar de huidige verkeersafwikkeling in de Boechorst. Daarbij is overduidelijk gebleken dat geen ongerustheid hoeft te zijn betreffende de verkeersintensiteit en de parkeerdruk. En dat de gemeten verkeerssnelheden geheel passen binnen de grenswaarden die algemeen gelden.
In het najaar 2018 zijn de intensiteiten op vier door de wijkvereniging aangedragen locaties gemeten met als uitslagen het aantal voertuigen per etmaal. Dat bleken via Biezenland 510, via Zuidbroek 1150, via Peterhof 800 en via Schiestraat 2.350 motorvoertuigen te zijn .
Bovendien zijn er toch nog op verzoek van de wijkbewoners zogenaamde quick wins gerealiseerd: het verlengen van een verkeersdrempel op de Schiestraat en het plaatsen van gebodsborden in de Peterhof. Ook de vrees van extra overlast door belangrijke voetbalwedstrijden kan worden weggenomen. Zelfs de extra verkeersdruk door de aanwezigheid van de Brede School blijft ruim binnen de geldende grenswaarden. Op de Schiestraat waar een grenswaarde ligt van 600 voertuigen per uur is gemeten dat dit zelfs op de piekmomenten niet boven de 300 voertuigen per uur uit komt.

De Raad wil bouwen voor Noordwijkse starters

nes n De Raad Bouwontwikkeling zou volgens het beeldkwaliteitplan 'De Nes 1´ op het terrein van Bowling Noordwijk 16 zeer luxe appartementen mogen en willen realiseren. Dat schrijft het bedrijf in een brief aan de gemeenteraad. In dezelfde brief wordt eraan herinnert dat op de genoemde ontwikkeling geen verplichting drukt van een sociaal component.

In dezelfde brief is te lezen dat De Raad Bouwontwikkeling gaarne bereid is om af te zien van dit bestaande plan met uitsluitend luxeappartementen met een gemiddelde verkoopwaarde van een miljoen euro.

Hiervoor in de plaats blijkt opvallend genoeg inmiddels al een ander bouwplan te hebben ontworpen voor 70 woningen in de sociale sector, voor starters met een huurprijs van € 495,00 per maand. En daarnaast 36 woningen in de middeldure sector met een huurprijs van € 795,00 per maand. De bebouwing zou bijna niet boven het niveau van de Duinweg uitkomen en worden gesitueerd in een parkachtige omgeving.

Het bedrijf zou na onderzoek tot de conclusie zijn gekomen dat hiervoor in Noordwijk een enorme behoefte bestaat. Het bedrijf heeft inmiddels op een speciale website het vervangende bouwplan al gepubliceerd.

en concludeert dat het een oplossing biedt voor de vele jongere inwoners van Noordwijk om zich daar te kunnen huisvesten.

De Raad Bouwontwikkeling wil nu van de gemeenteraad weten of er heel snel medewerking kan worden gegeven aan de uitvoering van dit plan. De brief staat als ingekomen stuk op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 18 juni.

Dertigste keer 4 tegen 4-toernooi bij SJC

Deze meiden hebben er duidelijk veel zin in. | Foto: Ina Verblaauw

voetbal n Voor de dertigste keer werd het 4 tegen 4-voetbaltoernooi gehouden op het terrein van SJC. Het terrein ligt behoorlijk op de schop, vandaar dat er geen extra groot feest aan het lustrum is gekoppeld.

Door Ina Verblaauw

Jacques van der Sman is één van de organisatoren van dit festijn: "Dit jaar zijn er 1039 deelnemers in 202 verschillende teams. Vanuit de scholen wordt de inschrijving van de teams geregeld. Het toernooi is ooit gestart als straatvoetbaltoernooi, in het leven geroepen door de KNVB. Straatvoetbal wordt helaas niet meer gespeeld, de winnaars krijgen nog wel steeds de bijbehorende oorspronkelijke KNVB medaille".

Wethouder Sjaak van den Berg opende het toernooi en sprak de wens uit dat zo snel mogelijk met de aanbesteding voor SJC een start kan worden gemaakt. "In Noordwijk liggen de mooiste sportvelden; waar we nu staan, lijkt wel een kampeerveld". SJC zette Thea Passchier, betrokken vanaf het eerste uur, nog even in het zonnetje. De openingswedstrijd is er traditioneel één van raadsleden van de gemeente Noordwijk tegen het team van Sponsor Monskey, bestaande uit leerkrachten van de basisscholen. De einduitslag van deze wedstrijd wist niemand meer, maar de score van ongeveer 8-1 of 9-0 voor het Monskey team vond iedereen prima.

Fanatiek

Veel fanatieker ging het af op de 24 veldjes met de indeling in de diverse leeftijdsgroepen. De groepen 3-4 startten om 13.15 uur; de groepen 7-8 kwamen aan het eind van de middag aan de beurt. De team droegen bijzondere namen als: de bottenbrekers, de super girls of de dansende patatjes. Natuurlijk ook teams met de namen Ajax of de Leeuwinnen. Ook de aan de kant staande ouders lieten zich niet onbetuigd en moedigden kun kinderen aan. Al was er ook een moeder die zei: "mijn dochtertje heeft geen idee waar de bal heen moet, maar ze geniet wel". Wel verstand van voetbal heeft Dane (8) van de Witte School. "Vorig jaar werden we kampioen, maar dit jaar zitten we in een hogere leeftijdsklasse en zijn de jongste. Maar we gaan er wel voor".

Monskey League

Monskey is de nieuwe hoofdsponsor van het toernooi. Roeljan Buijs: "We maken animatiefilms en Monskey is een figuurtje, zelfde vorm maar toch elke keer anders. Dit dragen wij ook uit naar de kinderen, iedereen is gelijk maar toch anders. Het bedrijf organiseert ook de Monskey League op het SJC terrein. Meedoen kan vanaf 4 jaar. Meer info op www.vvsjc.nl

De Japanse duizendknoop te lijf

Exoot n Net als in vele andere gemeenten in Nederland breekt men zich in Noordwijk het hoofd over de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Naast de Berenklauw is ook dit plantje een zeer hardnekkig onkruid. Met zijn harde wortels kan het veel schade kan aanrichten aan wegen en riolering en dergelijke.

In het hele land wordt actief gezocht naar een methode om de plant effectief uit te roeien. Tot nu toe is de beste oplossing dat de grond waar de plant groeit, wordt afgegraven en vervolgens als afval wordt afgevoerd. Omslachtig en duur, maar het is wat de landelijke richtlijnen nu voorschrijven.

Wellicht is er een oplossing voor invasie van de Japanse duizendknoop. NZLokaal raadslid Wally Rodenburg heeft zich op het onderwerp gestort. Na een gesprek met hovenier Bob Immerzeel, kwam hij op het spoor van het elektrocuteren van de plant. Dat lijkt een effectieve manier om de Japanse duizendknoop, maar ook de Berenklauw, te bestrijden. Zowel de hovenier als de ontwikkelaar van de machine zijn geïnteresseerd in een proef. Ook stichting Probos, een vakorganisatie voor duurzaam bosbeheer, is geïnteresseerd in een locatie waar men op enige schaal een dergelijke proef zou kunnen uitvoeren.

Wally Rodenburg wil graag zijn bijdrage leveren aan het oplossen van het duizendknoop-vraagstuk. Daarom roept hij eigenaren van 'met Japanse duizendknoop of Berenklauw besmette' percelen hierbij op om zich te melden. Wellicht kunt u samen met hem een doorbraak waarmaken? Wie een perceel bezit en benieuwd is of het in aanmerking komt voor een veldtest, kan zich aanmelden bij Wally@nzlokaal.nl

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 13 juni

Bingo met leuke prijzen. Meespelen kost € 0,50 per ronde.

Dinsdag 18 juni

12.30 uur: Maaltijd: macaroni met gehakt.

Elke dinsdag:

- vanaf 14.00 uur: wandelen met Reuring! Reuring is open tijdens de wandeling voor koffie.
- 14.00 uur: Tafel vol geluk
- 10.00-13.00 uur: Inloop budgetcoach voor uw financiële vragen (gratis).

Iedere dinsdagochtend en donderdagmiddag:

papiercollage maken met Cindy Salman

Elke vrijdag open 10.00-14.00 uur:

- 10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten

- 12.00-13.00 uur: samen sporten tegen eenzaamheid

- 13.00 uur: soep met brood, € 2,00

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Bel: 06-50610135.

De organisatie van de Flower Parade Rijnsburg is opzoek naar deelnemers met een personenauto. Foto: PR

Voorbereiding Flower Parade Rijnsburg in volle gang

Corso n Op 10 augustus rijdt Flower parade Rijnsburg weer door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Binnenkort is de presentatie van ontwerpen de praalwagens. De verschillende deelnemers en sponsors hebben de afgelopen maanden kunnen meedenken over het ontwerp van hun praalwagen. Samen met het creatieve team van de Flower Parade konden zij hun ideeën kwijt, mits dit binnen het thema ´Beroepen´ bleef.

Vanuit de schetsen is creatieve partner Jora Vision inmiddels aan de slag met de definitieve tekeningen die als basis dienen voor de uiteindelijke bouw van een praalwagen. De planning voor de parade loopt hiermee op schema. Wat ook op gang is gekomen is, is de werving door deelnemers die de parade nog mooier maken. Dat zijn de deelnemers die met een bedrijfs- of personenauto deelnemen. Een aantal vaste- en ook nieuwe deelnemers heeft zich al gemeld, maar om de parade te maken tot een stoet van ongeveer 65 eenheden, kunnen zich nog deelnemers aanmelden.

Doe mee met een personenauto

Voor wie denkt dat deelnemen aan de Flower Parade Rijnsburg een kostbare zaak is, melden de organisatoren dat dit best meevalt. Vanaf 400 euro is deelname al mogelijk. Dit bedrag geldt als deelname kosten. De potentiële deelnemer kan zelf een auto laten opsteken, wel volgens de standaard die geldt voor de Rijnsburgse parade, en deze compleet aanleveren. Maatwerk is vanzelfsprekend ook mogelijk. Afhankelijk van de grootte van het voertuig en de wensen van de opdrachtgever wordt door vakbekwame arrangeurs het voertuig opgestoken met de beste en mooiste bloemen. Op verzoek kan de auto ook worden aangepast om binnen het thema ´Beroepen´ te rijden. Een deelnemer rijdt niet alleen op zaterdag 10 augustus, maar zijn of haar voertuig is natuurlijk ook te bewonderen tijdens de druk bezochte Flower Parade Show op vrijdag 9 augustus. Elke deelnemer wordt uitgenodigd voor de officiële opening en de daarop volgende netwerkborrel.

Meerijden een feestje

Meerijden met de Flower Parade is altijd een feestje en bovendien een fantastische uitstraling voor een bedrijf of bedrijven, want samenwerking bij deelname scheelt immers in de kosten! Mag Flower Parade Rijnsburg u als nieuwe deelnemer verwelkomen? Kijk voor mogelijkheden op de website van de Flower Parade bij ´Deelname´of bel Carolina de Mooij (06 19320067). Per mail: flowerparade@outlook.com. www.flowerparaderijnsburg.nl

Streekmuseum Veldzicht wordt één van de vijf 'Parels'

parel n In mei 2017 werd de samenwerkingsovereenkomst B(l)oeiende Bollenstreek ondertekend door de wethouders van Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het doel is de streek aantrekkelijker te maken voor bewoners en toeristen. In de plannen werd prioriteit gegeven aan vijf 'Parels': de landgoederen Leeuwenhorst, Tespelduyn en Veldzicht, de Trekvaart Leiden-Haarlem en Strand en Duinen. Ook de verbindingen tussen de parels krijgen aandacht door middel van ecologisch bermbeheer en het aanplanten van bollenmengsels.

Door Ina Verblaauw

Donderdag 6 juni werd de eerste Parel, bij streekmuseum Veldzicht, geopend. Projectleider Dave Dirks liet aan de hand van een dia serie zien welke werkzaamheden er de afgelopen twee jaar zijn verricht.
Het museum is een vertrek of rustpunt geworden van een wandelroute, die loopt langs de Coepelduynen en kwekerijen. De hooiberg werd vorig jaar al opgeleverd. Niet alleen de bollen, maar juist ook de kruidenteelt krijgt veel aandacht bij het streekmuseum. Zoveel mogelijk is getracht deze terug te brengen naar vroeger tijden. Via de QR-code bij de kruidentuin kan meer informatie worden verkregen. De Dodoens Cruydehof is vernoemd naar Rembert Dodoens, een beroemd plantkundige en arts die leefde van 1517-1585.

Wethouder Sjaak van den Berg, voorzitter van de landschapstafel, roemde het gerealiseerde icoon project dat meer biodiversiteit in de omgeving schept en de vele vrijwilligers die hun bijdrage aan de Parel hebben geleverd.

Het grote gezelschap ging naar buiten om het informatiebord te onthullen en het Dodoens Cruydenhof te openen.

Fusie Noordwijk Marketing en VVV Noordwijkerhout

Dit is logo van Destinatie Noordwijk & Noordwijkerhout. | Foto: PR

toerisme n In navolging van fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout slaan ook de toeristische organisaties de handen ineen. Per 1 juni zijn de Stichting Noordwijk Marketing en de Stichting VVV Noordwijkerhout opgegaan in de nieuwe Stichting Destinatie Noordwijk & Noordwijkerhout onder de naam Noordwijk Marketing. VVV Noordwijkerhout en VVV Noordwijk behouden hun naam en locatie.

In 2018 hebben de beide organisaties een visie laten ontwikkelen op hoe de gebiedsmarketing er in de nieuwe gemeente uit zou moeten zien. Vanuit deze visie zijn vijf strategische opgaven geformuleerd. De organisaties en diverse betrokken stakeholders hebben geconstateerd dat een fusie van beide organisaties noodzakelijk is om deze visie en opgaven te kunnen realiseren.

Bestemming Noordwijk

De nieuwe organisatie zal een sterke rol gaan spelen ten aanzien van marketing van de gemeente Noordwijk als locatie voor wonen, werken en verblijven. Daarnaast streeft de organisatie naar 24/7 informatievoorziening aan gasten en wil het de VVV punten ontwikkelen tot eigentijdse inspiratiepunten. Door middel van een Marketing Board geven vertegenwoordigers namens ondernemers en maatschappelijke organisaties input en advies aan de organisatie.

In de afgelopen periode is het fusieproces voorbereid. Momenteel loopt de selectieprocedure voor een nieuwe directeur. Tot die tijd is Patrick Polie - die tevens het visie- en fusieproces begeleid heeft - benoemd als interim directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie. De verwachting is dat de organisatie vanaf augustus weer op volle sterkte is. Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is een wervingsprocedure gestart. Meer informatie is te vinden via www.noordwijk.info/vacatures

Reclame

Van Dale beschrijft het eenvoudig als aanprijzing. Dus als stimulans om iets te gaan doen of te kopen. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat worden we er mee overgoten. Als makke schapen laten we het over ons heen komen; we willen immers van die spannende voetbalmatch toch niets missen!

Aan ons favoriete biertje of colaatje wordt dan heel veel reclamegeld besteed. De nuchtere burger vraagt zich weleens af, hoe dat ooit wordt terugverdiend. Wat te doen met negatieve reclame? Die plofkip en de kiloknaller zijn toch wel heel goedkoop. Ook politici: wat je ook van Trump vindt, hij komt wel vaak in beeld.
Dan de bollen: die hebben niets te klagen. Als er miljoenen bij jou in de bloeitijd op bezoek komen, is dat top-reclame. Over die paar vertrapte tulpen moeten we niet al te moeilijk doen. Naast Maxima is de tulp toch ons uithangbord in de wereld. Misschien dat de Oranje Leeuwinnen daar nog wat aan toe kunnen voegen!
Begrijpt iedereen wel wat van reclame? Wist u hoeveel moeite en rechtszaken het heeft gekost om de door het dak gegroeide tulp bij Het Soldaatje te behouden? Dan de Noord-Hollanders: op een van hun vrachtauto's staan de trots bollenvelden van de Noordkop. Op een andere staat de lelie 'Tabledance', de naam alleen al en de suggestie dan deze bloem op de tafel een dansje voor u maakt.
Ook Meeuwenoord snapt het: de bollenvelden van Jansen en de bloemen van Flower Boost rijden het hele land door. Nu komt mijn punt van deze week: er rijdt een vrachtwagen van een Noordwijkerhoutse kweker rond die reclame maakt voor een uitzendbureau. Dit is toch een gemiste kans; zet er dan desnoods pioenen op. Een bloem waar iedereen in het voorjaar naar uitkijkt en blij van wordt.

Rabobank hoofdsponsor van de 10 van Noordwijk

De zevende editie van de 10 van Noordwijk wordt gehouden op 14 juli. | Foto: Archief

hardlopen n Zondag 14 juli wordt voor de zevende keer de 10 van Noordwijk gelopen. De sfeervolle run over de boulevard en door de duinen van Noordwijk krijgt vanaf dit jaar de Rabobank Bollenstreek als nieuwe hoofdsponsor. Tevens zijn een aantal onderdelen vernieuwd of verbeterd en is de organisatie verstevigd met de komst van Epic in de Running.

De organisatie is sinds 2015 in handen van de Edwin van der Sar Foundation i.s.m. hardloopvereniging NSL. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de projecten van de Edwin van der Sar Foundation, gericht op mensen met hersenletsel. Vanaf dit jaar slaat de organisatie de handen ineen met Epic in de Running, een evenementenbureau dat sport, business en goede doelen samenbrengt. De toevoeging van een professioneel bureau is noodzakelijk voor verdere professionalisering en uitbreiding van de 10 van Noordwijk.

Dit jaar is er al een aantal dingen onder de loep genomen en verbeterd. Om het parkeren voor mensen van buitenaf makkelijker te maken en om de auto-overlast tot een minimum te beperken is er een speciale pendeldienst in het leven geroepen. Deze pendeldienst brengt hardlopers vanaf twee parkeerlocaties naar het Vuurtorenplein, nabij de start op de boulevard. Daarnaast is Theater de Muze, de accommodatie voor ontvangst, inschrijving en opslag van bagage, nu berekend op meer deelnemers.

De organisatie is enorm blij met de komst van Rabobank als nieuwe hoofdsponsor van de 10 van Noordwijk. Michelle van Bohemen Rabobank Bollenstreek: "De Rabobank Bollenstreek hecht veel belang aan vitaliteit en een gezonde leefstijl. Als sponsor van de 10 van Noordwijk willen wij sport en bewegen voor jong en oud in de regio stimuleren." Naast een nieuwe hoofdsponsor blijven ook de sponsoren van vorig jaar aan boord. Dunea als sponsor van de Kids Run en Van Duyn van der Geer als sponsor van de 5 km.

De 10 van Noordwijk wordt dit jaar uitgebreid met een Businessrun. Bedrijventeams worden op de wedstrijddag ontvangen door Edwin van der Sar met een ontbijtbuffet in het Golden Tulip Noordwijk Beach Hotel en na afloop is er een borrel.


De 10 van Noordwijk is het jaarlijkse hardloopevenement waar de Edwin van der Sar Foundation als goed doel en (mede) organisator aan verbonden is. Edwin van der Sar: "Het is een recreatieve run waar de Foundation op een sportieve manier aandacht vraagt voor mensen met hersenletsel en het belang van beweging voor lichaam en brein. We zijn erg trots dat elk jaar ook veel partners van de Foundation meelopen, maar ook deelnemers van onze projecten.

Inschrijven kan via de vernieuwde website: www.10vannoordwijk.nl

Werk aan de winkel

Recentelijk stond in het Leidsch Dagblad een artikel waarin werd beschreven dat er een 'angstcultuur' heerst bij het Servicepunt Werk (SPW) in de Duin- en Bollenstreek. Personeelsleden hebben het gevoel dat ze weggepest worden door leidinggevenden en dat als gevolg daarvan het vertrouwen er niet meer is. 'Drie jaar geleden werd het servicepunt opgericht door Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. Het moet een aanvulling zijn op de werkzaamheden van re-integratie en ontwikkeling door de Maregroep en vallen onder de 'Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Kust- Duin- en Bollenstreek'. Een paar maanden gaat de samenwerking goed maar dan komt de klad erin. Door ziekte wordt een interim-manager aangesteld en daar gaat het blijkbaar allemaal fout lopen. Er is geen klik, de interim-manager is te weinig zichtbaar en geeft geen inhoudelijke leiding. Protesterende personeelsleden worden genegeerd en pikken het niet meer. Ze denken dat de Mare-groep het SPW ontmantelt en het als een melkkoe ziet om de eigen tekorten te dekken. Omdat de leidinggevenden niet reageren op hun klachten schrijven ze uiteindelijk de verantwoordelijke burgemeesters, wethouders en alle raadsleden aan met hun klachten en bedenkingen. Tot op heden heeft geen enkele vertegenwoordiger bij deze gemeentes gereageerd.'

Beste panelleden: in hoeverre zouden de leden van de gemeenteraden moeten reageren?

| Foto: Ruud van Drunen Foto: Ruud van Drunen

Als buitenstaander die alleen de feiten uit de krant of op internet kan vinden kan ik geen inhoudelijk commentaar leveren. Maar als geïnteresseerd burger vraag ik me twee dingen af. In een vroeger bestaan als gemeenteraadslid ben ik heel duidelijk voorgelicht dat het goed is om altijd te reageren op signalen uit de samenleving. Altijd hoor en wederhoor toepassen om te zien of een klacht gegrond is. Is er een nieuw verkeerscirculatieplan: ga de consequenties eerst lopend, fietsend of rijdend met de auto uitzoeken. Ga daarna pas in op klachten van inwoners en luister naar hun inbreng. Als je zonder in te gaan op de bedenkingen van de personeelsleden van de SPW, en er niet op reageert, dan blijf je in gebreke. Met mijn onderwijspet op weet ik dat een leerling pas goed kan functioneren als die zich veilig en prettig voelt op school, de prestaties zullen dan met sprongen omhoog gaan. Ik denk dat het ook geldt voor situaties op de werkvloer. Een veilige omgeving is van essentieel belang. Dus gemeentes en raadsleden reageer en onderzoek en gij zult vinden.

Foto: Cor de Mooy

SPW is ook de ISD Bollenstreek, de Sociale Dienst van Katwijk, de Maregroep en het UWV. SPW zegt o.a. over zichzelf klaar te staan voor mensen die opnieuw een kans verdienen. Maar zoals bij alle verhoudingen werkgever t.o.v. werknemer moet er van 2 kanten respect en waardering zijn. Als een leidinggevende weinig zichtbaar is en geen leiding geeft, dan geeft deze dus ook geen respect en waardering. Logisch dat je dan tegengas krijgt vanuit de werknemers. Het is voor een werknemer frustrerend als je genegeerd wordt, terwijl je zelf enorm je best doet. Als de leidinggevenden niet reageren, is dat een slechte zaak, maar datzelfde geldt voor de gemeenteraden. Een reactie, welke dan ook, is wel het minimale dat je kunt verwachten. Ook al zijn de betreffende gemeenteraden wellicht niet (eind)verantwoordelijk, niet reageren is ook weer een gebrek aan respect een waardering. Het is eigenlijk net zoals alle facetten in ons leven. Het begint allemaal met respect en waardering. Als we ons daar meer aan zouden houden, dan zag het er allemaal wat rooskleuriger uit in onze samenleving.

Foto: Cor de Mooy

Moeilijk plaatsbare mensen aan werk helpen is een stressvolle bezigheid. Dat lukt beter als de organisatie door open onderlinge verhoudingen die stress absorbeert. Dat lijkt bij het SPW niet het geval volgens het artikel. We moeten dus vrezen dat de SPW minder succesvol is dan je zou willen. De gemeenten hebben de SPW in een gemeenschappelijke regeling onder gebracht. Dat betekent dat het een zelfstandige organisatie is waar de gemeenteraadsleden niet over gaan. In het bestuur zitten wethouders: die moeten toezien dat het goed gaat. En die zijn politiek verantwoordelijk naar hun gemeenteraad .Bij deze alarmerende berichten zou je dus verwachten dat leden van de gemeenteraden hun wethouders vragen stellen over de gang van zaken. Want de gemeenteraad controleert de wethouders. Als dat niet gebeurt is dat betreurenswaardig, want we kiezen de raadsleden om toe te zien dat ons belastinggeld effectief en efficiënt wordt besteed. En dat lijkt hier niet het geval.

Toch een fijne markt

Ondanks dat de Markt onder de linden werd afgeblazen voor de zaterdag, werd het op zondag toch een succes. Gezellige drukte en toch goede handel. | Foto's: Ina Verblaauw

Overbezorgd

Ingezonden n In z'n laatste column maakt Binder zich zorgen over toenemende onbestuurbaarheid. Met als voorbeeld de onlangs gehouden verkiezingen voor het Europees Parlement (EP). Christen- en sociaaldemocraten zijn nu hun meerderheid kwijt, wat het vinden van compromissen zou bemoeilijken. Is dat erg? Deze twee fracties konden tot nu toe alles onderling bedisselen. Aan dit handjeklap komt nu een einde. Bovendien zijn er genoeg andere fracties om een meerderheid mee te vormen.

Binder wordt ook somber van tegenpartijen in eigen land als 50Plus, die 'garen spinnen bij vergrijzing'. De grijze generatie zou niet geïnteresseerd zijn in innovatie en niet over de grens kijken. Klopt dat? Volgens onderzoeksbureau Ipsos hebben ouderen in verhouding tot jongeren meer moeite met de EU, immigratie en klimaatmaatregelen. Toch uit zich dat niet in hun stemgedrag. Vooral PvdA, 50Plus en CDA hebben 65-plussers onder hun kiezers; de PVV het minst. Ouderen stemmen niet bovenmatig op protestpartijen.

Verder stelt hij vast dat men in Nederland vrouwelijke lijsttrekkers niet waardeert; zie het verlies van Sophie in 't Veld, Esther de Lange, Anja Hazekamp en de SP van 'vrouwtje Marijnissen'. Echter; in 2014 werden D66 en CDA, met diezelfde Sophie en Esther als lijsttrekker, de grootste en veroverde de PvdD met Anja voor het eerst een EP-zetel. Waardering genoeg dus. Het huidige verlies van D66 ligt meer aan Sophies declaratiegedrag en het succes van Frans Timmermans (PvdA). Esther houdt redelijk stand met het CDA en de PvdD verliest niet, Anja heeft haar zetel weten te behouden. De SP haalt met een man als lijsttrekker geen zetel, mede door het verkiezingsspotje 'Hans Brusselmans', een ideetje van SP-voorzitter Ron Meyer (een man).
Niet alleen kloppen Binders feiten niet altijd, ook ziet hij zaken onvoldoende in perspectief. Jammer. Het kan tot onnodige somberheid leiden.
Binder eindigt z'n verhaal met een cliffhanger over de lokale politiek. Interessant, graag meer daarover. Mits beter onderbouwd.

Jean-Pierre Weijters, Noordwijkerhout

Schilderfestival 2019 gaat vrijdag van start

| Foto: Archief Foto: Cor de Mooy

Kunstfestijn n In 1996 stond er een oude legertent op het strand in Katwijk. Van daaruit schilderde een groep Amsterdamse schilders opnieuw naar de natuur. Zoals de schilders van de Haagse School dat honderd jaar eerder ook deden. Dat beviel de schilders zo goed dat ze sindsdien elk jaar rond de langste dag aan het strand schilderen. Na een korte pauze zijn de schilders sinds 1999 gast van Schilderfestival Noordwijk.

In 2018 bestond het Schilderfestival 20 jaar. In die 20 jaar namen elk jaar tussen de 50 en 100 schilders deel en zijn er intussen duizenden schilderijen direct van de schilderezel verkocht aan particulieren en bedrijven. Daarom is het normaal dat er in huiskamers in Noordwijk olieverfschilderijen hangen. Sommige Noordwijkers hebben intussen zelfs collecties gevormd. Dat is natuurlijk vooral mogelijk omdat het niveau van de kunstenaars hoog is.

Alleen professioneel opgeleide kunstenaars zijn welkom, ook al wordt een goede autodidact natuurlijk niet geweigerd. Voor kunstenaars uit binnen- en buitenland is het Schilderfestival een werkgemeenschap geworden. Duitsers als Jurgen Leippert, André Krigar, Carola Schapals en Sibylle Bross, de Ier Toni Robinson, de Spanjaard Adolfo Rua, de in Engeland woonachtige Dorien van Diemen, de Russische Natalia Dik en de Australiër Leon Holmes zijn trouwe deelnemers. Nederlandse schilders als Helene Verhoeven, Jurriaan van Hall, Roos Schuring, Gertjan Scholte Albers , Piet Groenendijk, Irma Braat, Justine Albronda, Karin Voogd, Ernst Voss, Kees Putman en Robert Vorstman schilderden hier in hun 'jonge jaren' en een aantal is er nog steeds elk jaar trouw bij.

Er worden intussen niet alleen maar vuurtorens en strandgezichtjes geschilderd. Moeilijke onderwerpen als de zee en het duinlandschap worden niet geschuwd. Een aantal zeeschilders zoals Kees Putman en Jurgen Leippert hoort tot de top. Dat geldt ook voor interieurs; het werk van Dorien van Diemen is spraakmakend. Zij won het Schilderfestival 2017 en 2018 met schilderijen die zij maakte als 'embedded painter'. Landschappen van Carola Schapals worden binnen een dag verkocht.

In 2019 zijn ongeveer 50 schilders uitgenodigd om deel te nemen. Een deel van de winnaars van de afgelopen 20 jaar. Een aantal schilders van het eerste uur. Lokale (en regionale) schilders. Genomineerden van de laatste jaren, waaronder een aantal getalenteerde Russische vrouwen die in Nederland wonen en werken. En een nieuwe groep jonge professionele schilders uit het netwerk van een aantal galeriehouders die tot nu toe nog niet hebben deelgenomen. Aan de genodigden wordt gevraagd een jonge collega mee te nemen naar Noordwijk. We gaan ervan uit dat er uiteindelijk 40 schilders deelnemen.

Aan het begin van de festivalweek op 14 juni zal er een tentoonstelling zijn van het werk van twee artists in residence. Sonja Brussen en Daan de Jong. Die tentoonstelling duurt een weekend (van 14 tot en met 16 juni). Zij verbleven van woensdag 10 april tot en met zondag 14 april in Noordwijk tijdens de week van het Bloemencorso.

Dit jaar is er evenals in 2018 een grote prijs te winnen. Naast de materiaalprijs van Royal Talens is er een geldprijs.

Het festival vindt plaats van 14 tot en met 23 juni bij strandpaviljoen De Zeester aan de Koningin Astrid Boulevard in Noordwijk. Opera aan Zee zal op 15 en 16 juni mede gebruik maken van de festivaltent voor een aantal operavoorstellingen en een operadiner.

De jury in 2019 bestaat uit Kunie Blom, Pauli Snoeks, Ahmet Polat, André Groeneveld en Harry Kraaij.

2.700 euro voor activiteiten ouderen

senioren n Welzijn Noordwijk heeft in samenwerking met het KBO en ANSV uit Noordwijk, een aanvraag ingediend bij de samenwerkende fondsen Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo en deze is goedgekeurd. De fondsen streven ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. De bijdrage is toegekend om ouderen samen een leuke vakantieperiode te laten beleven en zo eenzaamheid onder ouderen in deze periode te verminderen.

In de zomer worden aanzienlijk minder activiteiten voor ouderen georganiseerd vanwege de zomerstop bij veel organisaties. Deze stop kan tot gevolg hebben dat ouderen minder eropuit gaan en daardoor minder sociale contacten hebben. Om dat te voorkomen ondersteunen de fondsen initiatieven van organisaties die voor een mooi zomerprogramma zorgen.

In de periode 6 juli tot 22 augustus worden zes activiteiten voor ouderen georganiseerd. Voor de bewoners van Groot Hoogwaak en Marente en de omliggende aanleunwoningen, wordt een muzikaal theater op locatie georganiseerd. Voor alle inwoners van 55 jaar en ouder in Noordwijk worden daarnaast nog vier activiteiten georganiseerd. Naast de niet te missen bingo treedt het Vissersvrouwenkoor in 't Trefpunt op. In de Wieken wordt een film over de visserij vertoond en wordt een lekker visje gegeten. Daarnaast is er een mooie bustour door de Bollenstreek georganiseerd, waar op een bijzondere locatie gezamenlijk de lunch wordt genuttigd. Houd de website van Welzijn Noordwijk in de gaten voor de definitieve data en aanmeldingsmogelijkheden.

Como's Jazz & Blues

festival n Zondag 16 juni staat in het teken van jazz & blues. Voor de vierde keer houdt Como & Co in samenwerking met Fossen Events het gratis festival Como's Jazz & Blues. Een laagdrempelig en relaxt muziekfestival aan het Oosterduinsemeer waar men kan genieten van de lekkerste jazz en blues sounds. Een gevarieerde line-up met diverse acts die gegarandeerd zorgen voor een heerlijke sfeer.

De volgende acts treden deze zondag op: Janett & The Blues Baboons, Robbert Fossen Band, Thomas Toussaint Band en Dynamite Blues Band (zie de line-up voor de actuele speeltijden).

Naast muziek kan men terecht voor een drankje en een hapje en is er voor de kinderen een springkussen. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een heerlijke zondag en tevens ook Vaderdag. Het festival heeft een gratis toegang, start om 12.00 uur en gaat door tot zonsondergang. Het parkeren van de auto kan gratis op het parkeerterrein naast Como & Co, Boekhorsterweg 18, Noordwijkerhout. Meer informatie staat op www.como-co.nl

Gevarieerd wijkje op Locatie Northgo

sociaal n Een gevarieerd wijkje met 63 woningen, verdeeld over appartementen, beneden- en bovenwoningen, studio's en eengezinswoningen. Dat hebben de Noordwijkse Woningstichting, aannemer Van Rhijn Bouw en Stol Architecten voor ogen met de grond van het voormalig marktterrein en de gesloopte Northgohal. De handtekeningen staan onder het bouwcontract, maar er moeten nog wel procedures worden doorlopen. Als daarbij geen vertraging ontstaat, begint de bouw in de eerste helft van volgend jaar.


Het voortraject duurde betrekkelijk lang, onder meer door gesprekken over de grondprijs. Maar de uitkomsten stonden voor zowel de gemeente Noordwijk als de NWS vast: op deze plek langs de Duinwetering moest een wijkje komen met honderd procent sociale woningbouw. Direct langs de doorgaande weg komt een appartementencomplex in drie bouwlagen met lift, galerijen en bergingen. Daarachter liggen – in de vorm van een hof met een binnentuin – de overige woningtypen.
De bebouwing rond de hof telt twee lagen met een kap en sluit daarmee ook aan op de woningen in de omgeving. Er is bewust gekozen voor een brede variëteit aan woningtypen. De voorlopige verdeling is als volgt: 3 benedenwoningen, 14 bovenwoningen, 8 studio's, 4 studio kopwoningen en 7 eengezinswoningen. Het complex met 27 appartementen krijgt aan de drukke Duinwetering een extra gevel waarachter de galerijen liggen. De balkons liggen op de rustige en zonnige binnenzijde. In het plan is voor de bewoners en de schietvereniging – die op het terrein blijft - voldoende parkeergelegenheid opgenomen.
De woningen worden gasloos en bijna-energieneutraal.

V.v. Noordwijk JO17-2 is kampioen

Onder de bezielende leiding van trainer coach Har Smit en trainer René Hensbergen is de JO17-2 dit jaar kampioen geworden.
Met 28 punten uit 11 wedstrijden en 46 doelpunten voor en 14 tegen bleven zij de concurrentie voor.

Tiende keer Noordwijks Beachtennis Toernooi

Tennis n Op zaterdag 15 juni wordt voor de tiende keer op rij het officiële Noordwijks Open Kampioenschap Beachtennis gehouden bij de strandpaviljoen de Koele Costa. Het toernooi wordt wederom mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Horesca Horecavo. Iedereen die houdt van muziek, sport, strand en gezelligheid is welkom.

Dit jaar wordt de tiende editie extra gevierd met een barbecue en een 90's Beachparty. Deze is voor iedereen vrij toegankelijk.

Beachtennis is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Door heel het land zijn tegenwoordig toernooien. Toch is de sport nog niet bij iedereen bekend. Het is een combinatie van tennis en volleybal. De bal moet in een keer over het net worden geslagen en mag niet stuiteren. Het Noordwijks Beachtennis Toernooi wordt gespeeld in koppels, dames- en heren- en mixdubbel. Iedereen kan meedoen.

"Dit evenement is nu al 10 jaar een begrip in de Bollenstreek. Wij merken dat voornamelijk aan het aantal inschrijvingen en enthousiasme van de deelnemers vanuit alle omliggende dorpen. We hebben dan ook een goed toernooi neergezet. Dit jaar vieren we dat ná het toernooi met een Beachparty. Voor de deelnemers maar ook voor iedereen die van een feestje houdt", aldus Waldo Imthorn namens de organisatie van het Noordwijkse Beachtennis Toernooi

Iedereen die het leuk vindt om de sportieve uitdaging aan te gaan is op zaterdag 15 juni welkom bij strandpaviljoen de Koele Costa. Oók mensen die geen lid zijn van een tennisvereniging. Alle materialen zijn aanwezig. Tot 12 juni is het mogelijk om je via internet in te schrijven voor het toernooi dat afgesloten wordt met een gezellige barbecue en beachparty. Meer informatie is te vinden op www.beachtennisnoordwijk.nl

SJC's avontuur in derde divisie is ten einde

Mike van Toor, hier aan de bal, vertrekt bij vv SJC. | Foto: Johanna Wever

Voetbal n SJC is er niet in geslaagd om zich te handhaven in de derde divisie. Uiteindelijk bleek de ploeg niet in staat om in de belangrijke wedstrijden tegen Volendam een vuist te maken. Na een seizoen van ups en downs, het tussentijds afhaken van diverse spelers plus het op non-actief plaatsen van trainer Polak, is de conclusie dat de opportunistische aanpak van de club niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Het begon allemaal als een groot avontuur nadat de KNVB aan SJC had verzocht om deel te nemen aan de competitie in de derde divisie zaterdag. De aantrekkelijke streekderby's tegen Quick Boys, FC Lisse en plaatsgenoot Noordwijk deden het bestuur, in nauw overleg met technische staf en spelersgroep, beslissen om de kans te wagen.


Wisselend succes

Aanvankelijk was er wisselend succes. Maar al vrij snel werd duidelijk dat SJC technisch en vooral tactisch in de meeste tegenstanders zijn meerdere moest erkennen. Wat uiteindelijk resulteerde in deelname aan een nacompetitie. De eerste krachtmeting was tegen hoofdklasser Volendam. En daarbij bleek opnieuw dat SJC niet mocht rekenen op een langer verblijf in de 3e divisie. De thuiswedstrijd maakte al duidelijk dat het huidige SJC dit vaardige Volendam nauwelijks pijn kon doen. De door een langdurig onweer onderbroken wedstrijd werd kansloos met 0-3 verloren.


Strijdplan

In de return in Volendam moest het onmogelijke worden waargemaakt. Het strijdplan van trainer Tom van Rijn was heldhaftig. Maar de Volendammers legden al gauw de zwakke plekken in het verdedigen bloot. En de wedstrijd eindigde tenslotte in 5-2. Met een afscheidstreffer van Tom Duindam en een beloftevolle goal van clubtalent Wesly Haasnoot stelde SJC dus slechts 2 doelpunten tegen over de totaal 8 treffers van Volendam.


Nieuwe trainer

Volgend jaar zal SJC dus weer terug zijn in de hoofdklasse. Eerst is er de zomerpauze waarin door het vertrek van een behoorlijk aantal spelers en de komst van nieuwe spelers de toekomstige selectie zal worden gevormd door de komende trainer Florian Wolf.
De voorbereiding op het nieuwe seizoen moet gebeuren vanuit de huidige tijdelijke huisvesting met bijbehorende beperkingen op gebied van kleedkamers en clubruimten. Omstandigheden waarin, zoals het er nu naar uitziet het hele seizoen zal moeten worden gewerkt. Want de oplevering van de nieuwe accommodatie heeft nu al een enorme vertraging opgelopen.

Jan Vrolijk wint in Ringvaart

Hengelsport n De tiende wedstrijd van de Ouderenafdeling HSV DE Arnoud werd gevist in de Ringvaart tussen Hillegom en Bennebroek.. De weersomstandigheden waren slecht. Bijna de hele wedstrijd moest de paraplu op. De vangsten waren uitstekend. Met 23 werd er 148 kilo gevangen. Algemeen dagwinnaar werd Jan Vrolijk. Hij ving op de staart 16.500 gram

In deze Groep A werd Gijs Geerlings dagwinnaar met een resultaat van 15.000 gram. Nico Prins werd tweede met een vangstgewicht van 13.200 gram. Beiden zaten op het begin van de baan waar goede vangsten werden gerealiseerd. Er is een strijd ontbrand voor de koppositie tussen de gebroeders Arie en Kees van den Burg. Het toeval wilde dat zij vandaag naast elkaar hadden geloot. De strijd werd duidelijk gewonnen door Arie. Hij werd met een vangst van 11.800 gram derde en verstevigde zijn koppositie.


Groep B

Jan Vrolijk werd dus dagwinnaar en raakte daardoor de rode lantaarn kwijt.
Jan Vink deed in deze groep goede zaken. Hij had gunstig geloot naast de kop. Hij realiseerde een vangst van 16.200 gram. Dit was genoeg voor de tweede plaats en tevens nam hij de leiding in het klassement van deze groep. Aad van Diest viste voor in de baan ook een uitstekende wedstrijd. Hij bracht 15.500 gram ter weging en dit leverde hem de derde plaats op.


Groep C

Jan Slobbe werd in deze groep dagwinnaar. Hij harkte midden in de baan 7.600 gram naar binnen. Ben Persoon en Leo van den Burg werden tweede en derde met een vangst van respectievelijk 4.500 en 2500 gram.

VVSB degradeert naar de Derde Divisie

Een zichtbaar teleurgestelde Jordy Zwart feliciteert Dennis Kaars en Raymond Baten. | Foto: OP, Wim Wobbes. Foto: Wim Wobbes

Noordwijkerhout n Na een zenuwslopend duel met Quick Boys heeft VVSB helaas aan het kortste eind getrokken. In de 106e minuut was het Dennis Kaars die het vonnis velde. Hierdoor zal VVSB volgend seizoen actief zijn in de Derde divisie.

Door Stefan van den Burg

Vanaf minuut één was het spelbeeld duidelijk. Quick Boys trok ten aanval, waardoor VVSB in z'n achteruit moest. De eerste kans van de Katwijkers was voor Thijs van Hofwegen, maar de middenvelder van Quick Boys schoot op de paal. Een straffe windkracht 6/7 zorgde er als het ware voor dat er een extra speler te vinden was op Nieuw Zuid. Quick Boys ging hier beduidend beter mee om en zocht het in de eerste helft met de wind tegen, vooral over de grond. VVSB bleef te lang hangen in de lange ballen die door de wind werden meegedragen naar voren en daardoor al snel veel te hard gingen.

Op het moment dat VVSB wel rondom het doel bij Quick Boys kwam, waren enkel wat afstandsschoten de mogelijkheden voor de Noordwijkerhouters. Doelman Paul van der Helm kwam hier telkens als winnaar uit. Aan de andere kant bleef Quick Boys de kansen aaneen rijgen en raakte na een half uur Dennis Kaars voor de tweede keer deze wedstrijd de paal.

In de tweede helft werd VVSB volledig met de rug tegen de muur gezet en was het te danken aan doelman Ruben Valk dat de '0' werd behouden. De doelman van VVSB had een paar ultieme reddingen in huis op de pogingen van Jeffrey Ket en opnieuw Kaars.

Doelrijpe kans

In de 70e minuut kon VVSB eindelijk eens uitbreken en had Tim de Rijk een goede mogelijkheid op een doelrijpe kans, maar Chima Bosman kon met een sliding het schot blokken. Tien minuten later kreeg VVSB de grootste kans van de wedstrijd, maar de poging van Frank Tervoert werd van de lijn gehaald door Van Hofwegen.

Beide ploegen hadden na 90 minuten niet gescoord, waardoor scheidsrechter Wim Bronsvoort nog twee keer 15 minuten liet verlengen om een winnaar te bepalen. In de eerste helft van de verlenging konden beide ploegen niet tot scoren komen. In de tweede helft gebeurde dit wel. Dennis Kaars tikte de bal van dichtbij achter Valk en liet zodoende de supporters uit Katwijk in extase geraken.

VVSB wisselde hierna nog aanvallend en bracht onder andere Mo el Osrouti, die hierdoor na meer dan een jaar blessureleed zijn rentree maakte. Echter lukte het de mannen van Eric Meijers niet meer om een goede mogelijkheid te creëren, waardoor er na 34 jaar weer eens een degradatie plaats vindt in Noordwijkerhout. Het zal even uithuilen worden en daarna de rug rechten om volgend seizoen weer sterker voor de dag te komen in de Derde divisie.

Scoreverloop en opstelling

Quick Boys – VVSB 1-0 (n.v.): 106. Kaars 1-0.

VVSB: Valk; Fecunda, Arroyo, Zwart, Verlaan, Vijlbrief (109. Pauw); Van Niel (90. Van der Wilden), De Rijk, Felicia (60. Martins); Tervoert, Bekooij (111. El Osrouti).

Noordwijk

14 t/m 23 juni
• Schilderfestival; Strandpaviljoen De Zeester, Kon. Astrid Boulevard, afrit 5-6. Tijd: dagelijks. Entree gratis.

13 juni
• start wekelijkse StarBalm Strandlopen; start Kon. Wilhelmina Boulevard, Strandafrit 10. Tijd: 19.30 uur (kaartverkoop start om 18.45 uur). Deelname € 3,50 (volwassenen) € 2,50 (kinderen). Inschrijven voor de klassementlopers kan ook online.


14 juni
• Don Kozakken Ensemble; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 uur. Entree € 10,00.

15 juni
• Opera aan Zee - Face the music; tent Schilderfestival bij De Zeester, Kon. Astrid Boulevard, afrit 5. Tijd: 15.00 uur. Entree € 10,00 (volwassenen), kinderen en jongeren gratis.
• Opera aan Zee - Opera-diner; tent Schilderfestival bij De Zeester, Kon. Astrid Boulevard, afrit 5-6. Tijd: 18.00 uur. Deelname € 45,00 (vooraf online reserveren).
• Beachtennis Toernooi Noordwijk ; Koele Costa, Zeereep 21. Tijd: toernooi 11.00 - 18.00 uur, aansluitend 90's Beachparty vanaf 19.00 uur. Entree gratis.

16 juni
• Motor Family Day; Strandplaats Nederzandt, Langevelderslag 36 - 56. Tijd: 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis.
• Opera aan Zee - Kindervoorstelling 'Help mijn stem is weg'; tent Schilderfestival bij De Zeester, Kon. Astrid Boulevard, afrit 5-6. Tijd: 14.00 uur. Entree € 10,00 (volwassenen), kinderen en jongeren gratis.

18 juni
• P.I.M.P. Theatershow; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Entree € 25,00.

erhout / De Zilk

13 juni
• Koffie+ bijeenkomst,lezing van 10.30 tot 12.00 uur over "hoe beheer ik mijn huishoudpot", in de bibliotheek, Herenweg, toegang is gratis!
• Zomerbridge, gezellig bridgen om 13.30 uur in de recreatiezaal van Puyckendam, Pilarenlaan, aanmelden via Sjaak Geerlings, tel. 06 22559225
• Leeuwenhorst Theater Festival,vanaf 19.15 uur in de Foyer van het Teylingen College, Langelaan, reserveren via www.lh-tickets.nl
• Pubquiz, kennisquiz in café van der Geest, Zeestraat, om 21.00 uur, aanmelden aan de bar.


14 juni
• Creatieve workshop, van 19.00 tot 21.00 uur in de winkel van Stoffig Stel, Dorpsstraat 48, aanmelden via stoffigstel@gmail.com
• Leeuwenhorst Theater Festival, vanaf 19.15 uur in de Foyer Teylingen College, Langelaan, reserveren via www.lh-tickets.nl


15 juni
• Juniorboer, kinderen vanaf 8 jaar gaan de dieren verwennen van 9.00 tot 11.30 uur op zorgboerderij de Dierenhoeve, Langevelderweg 27. Aanmelden bij Erika.
• Buiten koken op houtvuur, kookworkshop van 15.00 tot 20.00 uur op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, ingang Westeinde 79. Aanmelden via koken@hetbuiten.nl
• Leeuwenhorst Theater Festival, vanaf 19.15 uur in de Foyer Teylingen College, Langelaan, reserveren via www.lh-tickets.nl


16 juni
• Midzomernacht wandeling, vertrek vanaf de Hardloopwinkel, Havenstraat, om 4.30 uur, aanmelden via www.av-nsl.nl
• KidsZoo Vaderdag, lekker de beest uithangen van 9.00 tot 18.00 uur, papa's mogen gratis naar binnen!
• Zwemmen Vaderdag, leef je uit in zwembad de Schelft en neem papa mee, vanaf 10.00 uur.
• 5Roe Festival, voor jongeren met een passie voor theater,vanaf 10.30 uur in de foyer Teylingen College Leeuwenhorst, Langelaan, kaarten verkrijgbaar via www.5roefestival.nl
• Como's Jazz and Blues, non-stop muziekfeest vanaf 12.00 uur aan het Oosterduinse Meer, Boekhorsterweg 18, de toegang is vrij!
• Trots op je motor, Vaderdag bij St(r)andplaats Nederzandt, Langevelderslag, van 12.00 tot 17.00 uur, de toegang is vrij!


17 juni
• Avond4Daagse de Zilk, start om 18.00 uur ( 10 km. ) en om 18.30 uur ( 5 km. ) vanaf speeltuin de Duinrand

NOORDWIJK


Protestantse Gemeente

Vrijdag 14 juni

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: geen opgave

Zondag 16 juni

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: geen opgave

Buurtkerk

10.00 uur: geen opgave

Ichthuskerk

10.00 uur: geen opgave

17.00 uur: geen opgave

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: geen opgave

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 16 juni

10.00 uur: dhr. C. Weeda

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 12 juni

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 14 juni

WZC Jeroen

18.30 uur: Viering

Zaterdag 15 juni

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zondag 16 juni

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Dinsdag 18 juni
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 16 juni

10.00 uur: dhr. B.van der Bosch

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 16 juni

10.00 uur: Ds. G.J. Loor

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zaterdag 15 juni
10.00 uur: Eucharistieviering met Cadans, pastoor A. Goumans

St. Victorkerk

Zondag 16 juni

19.00 uur: Openluchtviering met de Harpe Davids achter de Maasgaarde. Voorgangers: diaken B. Prins en Ds. E. Mandemaker

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 16 juni

9.30 uur: L. Belt

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 16 juni samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 23:

incognito

De winnaar: Carla Gilmore