De Noordwijker

8 oktober 2019

De Noordwijker 8 oktober 2019


Hotels van Oranje mogen bouwen

| Afb. PR

HVO n Opluchting en blijdschap. Dat was het kenmerk in het direct door de Hotels van Oranje verstuurde persbericht. Waarin werd gemeld dat de Raad van State groen licht heeft gegeven aan de nieuwbouwplannen die Noordwijk al jarenlang bezig houdt.

De door de gemeente al afgegeven Omgevingsvergunning is nu echt onherroepelijk geworden. Bram Mol: 'Na tien jaren van plannen maken, met de politiek onderhandelen, plannen aanpassen, overleggen met belanghebbenden en buurtbewoners, opnieuw aanpassen en vasthoudend zijn kunnen we nu eindelijk echt gaan beginnen. Hoewel de heer Mol zich nog wel even opwindt over 'de obstructiedrang van voormalig wethouders', maakt hij duidelijk dat dankbaarheid uiteindelijk overheerst. 'We hebben belangrijke steun ondervonden van veel Noordwijkers die met ons het belang van de nieuwe ontwikkelingen inzagen'.

Die steun kreeg het project al eerder vanuit het provinciebestuur via de twee achtereenvolgende commissarissen van de koning, te weten Jan Franssen en Jaap Smit. Beiden spraken openlijk hun steun uit en noemden de plannen een belangrijke essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van badplaats Noordwijk. Bram Mol nogmaals: 'We werden toen overvallen door de felle reactie van een kleine groep inwoners welke helaas hebben geleid tot een langdurige vertraging. De Raad van Staten wees uiteindelijk al hun bezwaren resoluut af'.

De veronderstelling bij sommigen, dat het stikstofprobleem nog roet in het eten kon gooien, noemde hij ongegrond. Dit mogelijke probleem was al voorzien. Vroegtijdig ingeschakelde deskundigen hadden, al voor de problemen zich landelijk openbaarden, een onafhankelijk PAS-rapport uitgebracht. Daarin zijn de gevolgen van de ontwikkeling al duidelijk in kaart gebracht.

Bij de Hotels van Oranje stroomden deze week de gelukwensen binnen. Vanuit het huidige college reageert wethouder Henry de Jong verheugd. Hij zegt namens het college dat de noodzakelijke procedure nu eindelijk is afgerond. 'Wij zijn blij dat deze nieuwe ontwikkeling er kan komen want dit is goed voor Noordwijk'. Zie ook P9 rechts.

Parallelboulevard voorlopig niet aangepakt door stikstofkwestie

Het verdwijnen van parkeerplekken aan de Parallelboulevard moet wel worden gecompenseerd. | Foto: WS Foto: Picasa

stikstof n Het heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. De reconstructie van de Parallelboulevard, een grote ingreep in het toeristisch gebied in Noordwijk aan zee, vanaf het begin omgeven door heel veel onduidelijkheden. Niet over de noodzaak maar vooral over de manier waarop het ambtelijk apparaat de uitvoering ter hand wilde nemen.

Meerdere malen al was er politieke discussie over diverse onderwerpen. Zo was er gerede twijfel over de noodzaak van een drain op 6 meter diepte. Was men het nog lang niet eens over het tijdstip van uitvoering, wordt er nog steeds gesproken over de overlast van de omwonenden. De invloed op bedrijfsvoering van ondernemers en de invloed op de lokale economie zijn eveneens onderwerpen waarover veel discussie is ontstaan en waar de politiek nog steeds geen eensluidend antwoord op wist te geven.

Inmiddels deed zich ook het probleem voor over de gevolgen die de ingreep gaat hebben op stikstof uitstoot. Deze week maakte wethouder Henri de Jong bekend dat er in ieder geval uitstel gaat komen. Niet in 2020 maar pas in september 2021 zal er met de uitvoering van dit grote project mogelijk worden begonnen. Bovendien zal de uitvoering geen 2 jaar maar 3 jaar in beslag gaan nemen. En de uitvoering gaat heel wat meer geld kosten. Daarom zal eerst de gemeenteraad nog dit jaar moeten worden verzocht om opnieuw extra geld uit te trekken. Wethouder de Jong zei tot slot met erg veel nadruk: 'De ontwikkelingen rondom de stikstof blokkeren dus onze ambities.'

Nick Duindam verlaat politiek

afscheid n Nick Duindam vertrekt begin november naar Bolivia. Hij gaat in Cochabamba lesgeven aan een Nederlandse school en zich inzetten voor projecten. Omdat dit niet valt te combineren met zijn politieke activiteiten voor PUUR neemt hij per 15 oktober afscheid als commissielid.

Nick is vanaf het begin van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen actief geweest voor PUUR. Na de verkiezingen is hij commissielid geworden. Binnen de fractie heeft hij met veel enthousiasme zijn ideeën over veel onderwerpen geëtaleerd.

Harde keien zacht vilten

Palliam n Op woensdagochtend 16 oktober zal Dian Labrujère tijdens de Breek-de-Week je leren hoe je harde keien zacht kunt vilten. Er zijn dan allerlei keien, maar een uniek zacht exemplaar maak je zelf met natvilten.

Dit is een creatieve techniek met warm water, zeep en zachte wol. Tijdens deze workshop van Dian hoef je niet al te veel na te denken en ga je de kei vilten op een manier die bij je opkomt. Er is voldoende tijd om de mooiste zachte keien te laten ontstaan. Het maakt daarbij niet uit of je beginner of gevorderde bent. De workshop is aan de Nieuwe Zeeweg 75 is van 10.15 tot 12.00 uur en de bijdrage is € 5,00. Inschrijven kan via www.palliam.nl

Zing Nederlands Met Me

bibliotheek n Zingen maakt gelukkig en samen zingen verbindt. Daarbij is het de ideale manier om snel Nederlands te leren wanneer je de taal nog niet zo goed spreekt. Twee redenen om op 19 oktober om 14.00 uur naar 'Zing Nederlands Met Me' te komen in de bibliotheek van Noordwijk.

Onder leiding van zangeres/gitarist/dichter Helga huisjes zingen de bezoekers uit volle borst een uur lang liedjes van bekende Nederlandse artiesten.

De eerstkomende edities zijn op 19 oktober, 16 november, 14 december. Tijd: 14.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis.

Graag aanmelden via taalhuis@bibliotheekbollenstreek.nl

Het gaat om veiligheid van de kinderen'

Rubriek n Van Dam tot Wurft

| Foto: Wim Siemerink

Schooldirecteur luidt noodklok over verkeer

Drie nieuwe tegels in Walk of Space

Bettine Vriesekoop geeft clinic

Kernavond Binnen bezocht door 35 betrokken inwoners

Wethouder Salman legt uit dat het deze keer niet gaat om klachtenlijstjes maar vooral om te weten wat er in de wijken leeft. | Foto: WS

Kernavond n Fixi.nl is een landelijke website, overigens ontwikkeld door Decos Noordwijk, waar iedereen in Nederland melding kan doen van wat hij onder de aandacht wil brengen van de gemeente. Daardoor zou er sneller en beter door de gemeente worden opgetreden.


Het huidige college van Noordwijk bleek laaiend enthousiast over de eerder gehouden kernavonden. Daar konden de inwoners uit de vier kernen hun eigen wethouder konden ontmoeten en ter plekke vragen stellen, maar vooral wensen, klachten, ideeën en ervaringen uiten. De eerste avond voor de kern Noordwijk binnen trok toen echter nauwelijks belangstellenden. De meest bezochte was de avond in Noordwijkerhout. Waar in het witte kerkje wel wat meer belangstelling was. Al met al toch voldoende voor het college om er een vervolg aan te gegeven met opnieuw 4 kernavonden. De eerste was ook nu die voor Noordwijk binnen. In het vergaderzaaltje van voormalige gereformeerde kerk de Vinkenhof gaven deze keer 34 inwoners acte de présence. Verrassend genoeg meer dan waarop werd gerekend zodat er al snel stoelen werden bijgezet.


Geen klachtenlijstjes

In de aankondiging stond: 'De wethouder gaat in gesprek met de wijkverenigingen om te horen wat er leeft'. Het bleken dan ook voornamelijk vertegenwoordigers van diverse wijkverenigingen die van de gelegenheid gebruik maakten om hun zegje te doen. Het bleek dat men met verschillende intenties hun werk doet. Niet altijd gericht op politiek ontwikkelingen, vaker op activiteiten voor de bewoners en vooral de kinderen in de wijk.
Ook een klein aantal niet georganiseerde bewoners was naar de Vinkenhof gekomen, vanuit de politieke partijen was de belangstelling zeer beperkt.
Wethouder Salman had na zijn welkomstwoord direct een belangrijke mededeling. 'Ik kom wel ophalen waarom men graag in Noordwijk te wonen. Gericht om van elkaar te leren en elkaar te leren kennen. En wat er zoal leeft in de wijken. Het wordt deze keer zeker geen bijeenkomst om lijstjes op te halen. Geen verlanglijstjes en zeker ook geen klachtenlijstjes.'
De wethouder wees hier tijdens de gesprekken dan ook herhaaldelijk op. Even vaak noemde hij de mogelijkheid om klachten en wensen bekenbaar te maken via fixi.nl


Wijkverenigingen

De inbreng van wijkverenigingen was heel divers. In de oude dorpskern zou een chronisch tekort aan parkeerplekken zijn vastgesteld door eigen onderzoekers. Daarom werd opnieuw aandacht gevraagd voor het parkeerbeleid. Wethouder Salman reageerde hierop: 'Eerder zagen we kansen tot uitbreiding maar daarvoor moesten wel 2 bomen worden gekapt. Omwonenden maakten daar ernstig bezwaar tegen en dus konden de 16 parkeerplekken niet worden aangelegd.'
Vanuit het Vinkenveld en Boechorst uitte men grote zorg over het groeiend gebrek aan vrijwilligers, waardoor diverse gewenste wijkactiviteiten in het gedrang zouden komen. Een eigen ruimte voor wijkbijeenkomsten, zoals sommige wijken hebben, bleek veel te kunnen bijdragen aan saamhorigheid in de wijken.

Vanuit de omgeving Rederijkersplein kwamen bezwaren over het gebrek aan voldoende communicatie bij de huidige nieuwbouwplannen van Sedos. Een bewoner van het nieuwe NWS-complex 'De Rederijker' wond zich op over de geplande nieuwbouw aan Mortelstraat/Mauritsweg. 'Wij wisten daar niets van. Waarom is er geen briefje in de bus gegooid?', wilde hij weten. De wethouder kreeg steun vanuit het Beeklaankwartier: 'Bij de ontwikkeling van het oude Postkantoor zijn wij wel degelijk en tijdig via een buurtbrief op de hoogte gebracht', werd er gezegd.

Onderlinge communicatie was er vooral ook tijdens de 'borrel'. Tijdens het uurtje napraten was er nog wel discussie maar die verliep in een uiterst gezellige sfeer. Volgende kernavonden zijn op 11 oktober in Noordwijkerhout en op 14 oktober in Noordwijk aan Zee.

Hoofdstraat en Kerkstraat moeten BIZ worden

winkelgebied n Nu het ondernemersfonds na de fusie met Noordwijkerhout geen soelaas meer biedt zijn de Noordwijkse winkeliers direct in actie gekomen. De positieve ontwikkelingen die konden worden ingezet met de financiële steun van het Ondernemersfonds zijn aanleiding dat men opnieuw wil gaan investeren in de toekomst.

Op de verlanglijstjes staan betere bewegwijzering, feestverlichting, groenvoorziening en niet op de laatste plaats het organiseren van verschillende evenementen. Deze week maakten Maarten van den Berg en Huibert van der Bent namens de Hoofdstraat- en Kerkstraatwinkeliers hun wensen duidelijk aan de politiek. Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken over de noodzaak om in beide winkelgebieden te komen tot een zelfstandige Bedrijven Investering Zone.
Via een gemeentelijke heffing betalen ondernemers of de eigenaren een jaarlijkse bijdrage. De voorwaarde is dat ondernemers en pandeneigenaren in meerderheid aangeven hieraan mee te willen doen. Er dient een draagvlakmeting te worden uitgevoerd waarbij een opkomst moet zijn van 50% en waarvan een 2/3 meerderheid kiest voor BIZ. Van den Berg en Van der Bent gaven aan vol vertrouwen te zijn dat collega ondernemers ook het belang van een BIZ zullen inzien. Er zijn nog twijfelaars en ook enkele tegenstanders maar de verwachting is toch dat per 1 januari 2020 alles is geregeld.
Vanuit de politiek kwamen er vragen over de structuur van de organisatie, de tarieven van de heffingen en over de samenwerking met het Retaillab en Noordwijk Marketing. De twee stichtingen die worden opgericht gaan ieder een 5 jarenplan lanceren.
Vanuit de politiek werd nog aangedrongen op gemeentebrede samenwerking en gezegd dat het heel jammer is dat dit beperkt blijft tot Noordwijk. Omdat de Noordwijkerhoutse retail het ook heel moeilijk heeft. Na afloop werd de verwachting uitgesproken dat Noordwijkerhoutse winkeliers volgend jaar mogelijk tot oprichting van een Retail-BIZ gaan komen.

Boerenslimheid

Noordwijk en het grondwater zijn aanleiding tot tal van discussies in het land van boer en tuinder. De praktijkdeskundigen hebben al menig uurtje de oplossingen van bureaudeskundigen met elkaar besproken. Theorie en praktijk. Maar al te vaak wordt dan duidelijk dat de zuinige boer en tuinder steeds weer kans ziet om geld te besparen door simpelweg het boerenverstand te gebruiken.

Met dit in mijn achterhoofd heb ik het laatste jaar met veel belangstelling geluisterd naar onze eigen praktijkdeskundige op het gebied van waterhuishouding in en rondom het duingebied. De door sommige nadrukkelijk verguisde fusie wierp deze brave bollenboer ons toch zo maar in de schoot. Met vreugde constateerde ik al snel dat dit geen snelle politicus is die het gaat om aandachttrekkerij. Het is iemand die zijn gedachten goed kan ordenen, die bereid is om tijd te besteden aan het onderwerp, in gesprek gaat met praktijkmensen en ook met ambtenaren die gewend zijn heel anders te denken. Bij die laatst genoemde categorie komt maar al te vaak een aapje uit een mouwtje.
Ambtenaren zijn zelden bereid om de klok nog even terug te draaien. Ik heb daar voorbeelden te over van. Het argument goedkoper wordt altijd afgedaan met 'ik heb er al budget voor'. Het argument meer kwaliteit wordt altijd afgedaan met: 'had dit maar eerder gezegd'. Het argument voortschrijdend inzicht wordt altijd afgedaan met 'is al in procedure'. Kortom de dooddoener vanuit mijn kinderjaren: 'eens gezegd blijft gezegd'.
Bedoeld gemeenteraadslid, die de gemeenschap grote sommen gelds wil besparen door bij de reconstructie van de Parallelboulevard niet tot meer dan 6 meter diepte te gaan graven, krijgt dus nul op rekest. Hij kan lezen in een brief van het college: 'Sinds Rijnland en de gemeente in 2015 hebben besloten een grondwaterbeheersmaatregel te realiseren heeft Rijnland de eindverantwoording voor de grondwaterproblematiek op zich genomen.' Met andere woorden bemoei je er niet mee.
Het HHS laat weten dat zij op basis van goede samenwerking, de uitgebreide besluitvorming en de overtuiging dat zij de beste oplossing hebben uitgewerkt, geen reden of noodzaak zien om het huidige ontwerp van de drainage in dit stadium van het project opnieuw ter discussie te stellen of nieuwe alternatieven zelfs maar te overwegen. Met andere woorden het budget is er, de gemeenschapsgelden zijn toch al gereserveerd dus waarover maken jullie je nou druk?
Het deskundig advies bureau Wareco meldt dat uit berekening blijkt dat het alternatief van onze slimme agrariër niet voldoet aan de bestuurlijk vastgestelde eisen ten aanzien van de grondwaterverlaging tot het niveau van 2008, de grondwaterstand van voor de aanleg van de dijk-in- duinconstructie, toen er nog geen klachten over hoge grondwaterstanden bekend waren. De boodschappen samengevat: 'We gaan de plannen echt niet meer aanpassen om geld te besparen. Want dat is niet het doel waar naar wij streven'.

Minimabeleid voor alle Noordwijkers

Minima n In het laatste Ronde Tafel Gesprek werd een raadsvoorstel behandeld betreffende het minimabeleid. Een onderwerp wat soms aanleiding is tot veel discussie tussen belanghebbenden, maar waarover deze avond door de commissieleden slechts een of twee vragen mochten worden gestel en zeker niet gediscussieerd mocht worden.

Het ging in feite om toepassing van gelijke regels in de gehele gemeente Noordwijk om dat het in voormalig Noordwijkerhout op een andere manier in praktijk werd gebracht. Het voorstel van het college is dat de bestaande nota 'Minima doen mee' wordt verlengd tot en met 2021 en gaat gelden voor de gehele gemeente Noordwijk. Het doel moet zijn dat ook mensen die in armoede leven gestimuleerd worden om actief onderdeel te zijn van de samenleving. Het college adviseert om specifiek aandacht te besteden aan regelingen voor kinderen en ouderen. Vanuit de commissie waren er behoorlijk wat vragen en ook aanmerkingen. Zo bleek de instroom van vluchtelingen van veel invloed omdat deze werden geënthousiasmeerd om vooral deel te nemen aan onderdelen van de Nederlandse cultuur zoals muziek en ballet. Vragen waren er ook over mogelijk misbruik, over de bijstandsregeling,rechtsongelijkheid , voedselbank en voedselpas. Wethouder Salman kon vragenstellers gerust stellen die dachten dat vroegtijdig aanmelden noodzaak is.

Salman: 'Het minimabeleid geldt voor het kalenderjaar en voor 2019 nog in december 2019 worden aangevraagd.' De commissie wees de wethouder nog nadrukkelijk op de noodzaak van een toegezegde evaluatie.

Brandweer is op zoek naar speurneuzen

preventie n Hoe bereik je schoolgaande kinderen als het gaat om voorlichting over brandpreventie. De brandweer en de Nederlandse Brandwondenstichting denken hierop het antwoord te hebben gevonden door het ontwikkelen van een computergame. Spelenderwijs wordt de jeugd uitgedaagd om over brandgevaarlijke plekken in huis na te denken.

Door Ina Verblaauw

Groep 8 van De Noordwijkse School kreeg uitleg over brandveiligheid. | Foto: Ina Verblaauw

Groep 8 van De Noordwijkse School kreeg woensdag 2 oktober bezoek van de brandweer. Paul Frijters van de afdeling risicobeheer introduceerde het computerspel. Daaraan voorafgaand had wethouder Dennis Salman een gesprek met de klas over brand. Op de vraag wie er een mobiele telefoon heeft, gingen alle vingers in de lucht.

Op de vraag wie er 's-nachts zijn mobiel oplaadt, bleek het eveneens om een meerderheid te gaan. Frijters: "En dat is nu juist heel erg gevaarlijk, zeker als je mobiel tijdens het opladen op bed ligt. Het brandgevaar is dan groot. Een batterij is binnen een paar uur opgeladen; je opgeladen mobiel ligt dan de rest van de nacht onnodig in de oplader. Laad je mobiel overdag op en leg hem op een ondergrond, waar de warmte gemakkelijk weg kan".

Na deze en nog vele andere tips, kon er worden gestart met het spel "Brandweer zoekt speurneuzen". Een spel dat alleen of klassikaal kan worden gespeeld. Met opdrachten om onveilige plekken door het hele huis te benoemen. Elke kamer geeft aan hoeveel dat er zijn. En allemaal moeten ze worden aangewezen, wat best wel lastig bleek. Op zolder bleek het lastig te raden dat het pluizenfilter van de wasdroger brandgevaarlijk kan zijn. Een heel leuk spel om in de klas, met vriendjes, met je ouders of alleen te spelen.

De game is te vinden op www.brandweerzoektspeurneuzen.nl

Kinderen massaal op reis in Kinderboekenweek

leesreizen n De Kinderboekenweek 2019 heeft als thema 'Reis Mee!' De opening werd gehouden bij Boekhandel van der Meer, die voor de gelegenheid was omgetoverd in een wereld die op veel plekken verwees naar het thema. Ook de kleding van het personeel verwees naar een bepaald land.

Door Ina Verblaauw

Acht schrijvers en illustratoren gaven workshops, verspreid door de winkel, bij Foto Van Kampen en op het plein voor supermarkt Dirk. Er werd muziek gemaakt en de kinderen konden een wereldbol beschilderen. Aan de hand van een boek werd gekookt door de kinderen.

Alle kinderen kregen een paspoort met daarop een foto van de acht auteurs en illustratoren. Met het paspoort in de hand gingen de kinderen op jacht om alle benodigde handtekeningen te verzamelen. Ook was er een speurtocht uitgezet, waarbij de kinderen naar boeken moesten zoeken om daarover gerichte vragen te kunnen beantwoorden. Alle kinderen die kwamen luisteren naar de verhalen van Marlies Verhelst kregen een koptelefoon op, zodat heel geconcentreerd werd geluisterd en het rumoer in de winkel aan ze voorbijging. Het aanbod aan kinderboeken is groot en kleurrijk. Toch zal er voortdurend aandacht moeten blijven bestaan voor het belang van (voor)lezen aan jonge kinderen.

Er zijn de komende week nog tal van activiteiten in de boekhandel. Lars de kleine ijsbeer komt op bezoek en is astronaut André Kuipers te gast. En voor je mooiste vakantiefoto kun je woensdagmiddag 9 oktober een prachtig fotolijstje maken. De Kinderboekenweek loopt nog tot en met 13 oktober.

Omwonendenleggen zich neer bij uitspraak RvS

HVO n De uitspraak van de Raad van State bracht veel reactie binnen de gemeente teweeg. Een ervan was afkomstig van PIN. Het lokale platform dat bij de oprichting publiceerde dat zij vooral daden van het gemeentebestuur verwachtten in plaats van eindeloos praten en uitstel.

Woordvoerder Hans Stol van PIN reageert zoals verwacht ook verheugd: 'PIN is blij dat HVO hun plannen eindelijk mogen gaan uitvoeren'. Hij hekelt toch nog openlijk het traineren van de plannen door vorige colleges van B&W.
De voorzitter van Koninklijke Horeca Noordwijk Stefan Stokkermans reageert ook positief. 'De felicitaties voor de collega's en fijn dat er nu eindelijk duidelijkheid is.' Hij ziet het als een belangrijke aanwinst voor de badplaats. Hij noemt het bijzonder positief dat er weer een ondernemers is die niet stil zit maar in actie komt.
De 30 omwonenden, die heftig op de plannen reageerden, laten via woordvoerster Barbara Bosma weten: 'Nu de Raad van State heeft geoordeeld dat het grotendeels op de juiste wijze is gebeurd, kunnen wij niet anders dan ons daarbij neer te leggen. Het wordt wel een buitenproportioneel bouwwerk dat op veel manieren effect zal hebben op de leefbaarheid voor de achterliggende wijken'. Zij geeft bovendien aan dat de bouw een hoge stikstof uitstoot te weeg zal brengen. Ze beseft wel dat het is aan de provincie is om te bepalen welke bouwprojecten wel en niet door kunnen gaan en dat het aan de politiek is om een afweging te maken in prioriteiten. Mevrouw Bosma: 'Wij kijken uit naar die discussie'.

Boeren

U moet weten dat ik 's morgens ook de zuurste krant van Nederland (de Volkskrant) lees. Afgelopen dinsdag, 1 oktober, werd ik door de laatdunkende toon over de boeren daarin, bijzonder getriggerd om ook naar Den Haag te gaan. Drie generaties, opa Aad, zoon Joost en kleinzoon Koen stonden op het Malieveld.

Een schouwspel om kippenvel van te krijgen. Al die tractoren, uiterst gedisciplineerd, het was een feest. Jongelui, die de hele nacht doorgereden hadden, fris en monter. Den Haag wist er geen raad mee! ME, politie, te paard en in gevechtstenue. Wat een vertoning! Het meest opvallende, wat mij betreft, was het feit dat er zoveel jongeren waren. Het ging over hun toekomst. De boodschap was heel duidelijk.

Maar wat heeft een bollenboer in Den Haag te zoeken? Het was vooral solidariteit. Waar vroeger de boeren en hun familie in de politiek goed meetelden, is dat nu veel minder geworden. Wat stemmen betreft, tellen ze nauwelijks meer mee. Bovendien ligt het niet in hun aard om een grote mond op te zetten. Daardoor zijn ze een gemakkelijk doelwit om je, als politiek, tegen af te zetten. Was het niet de zure regen, dan wel de methaan, het fosfaat, de CO2 en dan nu de stikstof waarvan ze als zondebok gezien worden! Er lijkt geen eind aan te komen. Bovendien worden ze links en rechts ingehaald: de eieren uit Oekraïne en het vlees uit Brazilië.

Heeft de politiek recht van spreken naar de boeren toe? Vast wel, maar dan netjes en rechtvaardig. Leest u Rosanne Herzberger in de NRC van vorige week. Het als een dolle zoveel gebied tot Natura 2000 verklaren, werkt als een boemerang op onze maatschappij. Vanwege de PAS ligt alles op z'n oor!

Tenslotte, boeren zijn net als die vermaledijde brandnetels en bramen in die stikstofrijke natuurgebieden: je kunt ze maaien, maar niet uitroeien!

Aad van Ruiten

Drie nieuwe tegels op Walk of Space gelegd

Alexander Gerst legt samen onthult de bloemenkoningin.een tegel. | Foto: IV

Ruimtevaart n De Walk of Space is sinds zaterdag 5 oktober weer drie tegels rijker, wat het totaal brengt op 14 tegels met een hand- of voetafdruk van een astronaut. De tegels werden onthuld door de astronauten zelf. Ditmaal de tegels van de Amerikanen Russell Schweickart (Apollo 9 in 1969), Walter Cunningham (Apollo 7 in 1968) en de Duitser Alexander Gerst (Sojoez TMA-13M in 2014).

Door Ina Verblaauw

Gerst onthulde zijn tegel met handafdruk samen met bloemenkoningin Sammy Filippo, onder toeziend oog van velen, waaronder Estec directeur Franco Ongaro en wethouder Roberto ter Hark. In zijn korte toespraak vertelde Gerst onder de indruk te zijn van wat er in Noordwijk wordt gepresteerd op ruimtevaartgebied. "Een echte City of Space". Vervolgens poseerden de drie astronauten bij het geactualiseerde informatiebord. Het hele weekend kende een vol programma.

De Open Dagen op het Estec terreinen en Space Expo, de onthullingen en het symposium zaterdagavond in theater De Muze. Tussen alle grote mensen liep ook de zevenjarige Jip. Hij is vastbesloten om astronaut of raketbouwer te worden. Space Expo had hij al meer dan 100 keer bezocht. Met het boek "andré het astronautje" van André Kuipers onder zijn arm geklemd, ging hij op zoek naar handtekeningen van de aanwezige astronauten.

Leerlingen op weg naar Hirado in Japan

Noordwijkerhout n Nog even wachten en een nieuwe groep van elf enthousiaste leerlingen van het Teylingen-College Leeuwenhorst ontwaakt op een dag waar het pad des levens hen meeneemt naar een wel heel bijzondere bestemming: Hirado, Japan. In het kader van de stedenband tussen de gemeentes Hirado en Noordwijk(erhout) nemen zij als achtste groep deel aan de jaarlijks terugkerende scholenuitwisseling tussen beide gemeentes.

De stedenband, in 2011 officieel gesloten en sinds 2019 overgegaan in de nieuwe gemeente Noordwijk, heeft historische grondslagen. Nederland was tussen 1600 en halverwege de 19e eeuw namelijk voor het grootste deel het enige westerse land dat met het in die tijd voor de buitenwereld afgesloten Japan handel mocht drijven. Zo werden niet alleen goederen- maar ook veel kennis van elkaars 'nieuwe' werelden uitgewisseld. Een bijzondere geschiedenis die begon in Hirado, alwaar de Nederlanders in 1609 een handelspost bouwden.

Brainstormsessie omzetten naar 'national presentation'

In aanloop naar de uitwisseling hebben de leerlingen verschillende voorbereidingsbijeenkomsten gehad. Zo zetten ze brainstormsessies om in een 'national presentation', die ze ter introductie van ons mooie land in Hirado zullen opvoeren.

Daarnaast hebben de leerlingen een presentatie over o.a. Hirado en de Japanse cultuur bijgewoond, gegeven door Rick Borst, die dit jaar als vertegenwoordiger van de Stichting Hirado-Noordwijk met de leerlingen en hun drie docenten mee zal gaan. Hij deed zelf mee aan de eerste uitwisselingseditie en woonde daarna twee jaar in Japan. Op maandag 30 september was de laatste bijeenkomst waar ook de ouders aanwezig waren voor de laatste informatie en het aanschouwen van de 'national presentation'. De sfeer zit er goed in.

Het doel van de uitwisseling is voornamelijk om het leven van leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld te ervaren, door intensief met hen samen te werken en zo elkaars' 'interculturele bagage' te vergroten.

Verblijf bij gastgezinnen

Om de Japanse cultuur zo goed mogelijk te ervaren verblijven de leerlingen in gastgezinnen. Overdag vindt een speciaal, cultureel programma plaats, voor een groot deel op de drie scholen in Hirado

Via Seoul naar Hirado

Op 10 oktober vliegt de groep via een tussenstop in Seoul naar Fukuoka, alwaar een gemeentelijke delegatie hen per bus naar Hirado zal vervoeren. Op 22 oktober komen de leerlingen weer thuis.

Vreemde vogel gespot bij de Leeweg

De jufferkraanvogel, of kortweg de jufferkraan, 'grasduint' op haar gemak in Noordwijkerhout. | Foto: Sjaak Weijers. Foto: sjaak weijers

Noordwijkerhout n Sinds geruime tijd zit er langs de Leeweg een wel heel ongewone vogel, die in Nederland alleen in de dierentuin te bewonderen is.

De fotograaf die de redactie tipte schreef in zijn mail: "Deze Jufferkraanvogel draagt een kwekersring en is daar naar alle waarschijnlijkheid ontsnapt. Het is dus geen wilde vogel en loopt rustig langs de kant eten. De eerste melding is van 11 september en daarvoor is de vogel gezien in Sassenheim en Voorhout. Normaal komt deze vogel alleen voor in Afrika, Turkije en in een gebied van Rusland tot Noord-China.

Alzheimer Café op nieuwe locatie

noordwijkerhout n Het eerstvolgende Alzheimercafé is maandagavond 14 oktober in de tuinkamer van Munnekeweij in Noordwijkerhout. (Let op: afwijkende locatie!)

Bij het ouder worden is het niet vreemd dat het geheugen wat minder wordt. Je komt moeilijker op namen of vergeet wat je ook alweer boven ging halen als je de trap op bent gelopen. Maar wat is 'normale vergeetachtigheid' en wanneer moet je je zorgen gaan maken?

Linda Eleveld gaat hierover in gesprek met dokter Floris van Braam Houckgeest, specialist ouderengeneeskunde in opleiding.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het Alzheimer Café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

Het adres van Woonzorgcentrum Munnekeweij is Via Antiqua 25 in Noordwijkerhout

Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Meer info: 06 46033996.

Het poortje van Sint Jeroen

Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap Oud Noordwijk een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam Van Dam tot Wurft. In het Museum Noordwijk is vanaf 2 februari t/m 7 september de tentoonstelling '1+1+1+1=één' te zien, over de fusie van de vier dorpskernen. Verder is hiernaast een expositie 'Wie de schoen past...' te zien.

Onlangs liep ik mee met de historische rondgang door Noordwijk Binnen en kwam na een poosje terecht op het landgoed Calorama. We liepen door het landgoed en op een gegeven moment zagen we een afbeelding aan de buitenmuur van het oude St. Jeroenspoortje. Dit poortje gaf vroeger toegang tot het martelveld, waar volgens overlevering de Heilige Jeroen door de Noormannen ter dood werd gebracht. Dit veld heet tegenwoordig het St. Jeroensveld, dat heel wat aangenamer klinkt dan het martelveld.

Foto: Foto:

Al tijdens de middeleeuwen sprak de marteldood van St. Jeroen sterk tot de verbeelding en gingen vele gelovigen ter bedevaart naar het martelveld. Sinds de reformatie waren er geen bedevaarten meer mogelijk. Ook hun bedevaartkerk hadden zij aan de protestanten moeten afstaan. Eind 19e eeuw werd Noordwijk opnieuw door de paus tot bedevaartsoord bestempeld en geruime tijd werden de bedevaarten ruim bezocht. Nog steeds vindt jaarlijks de plechtige ommegang plaats, een tocht langs de vijf heilige bruggen, die St. Jeroen zou hebben afgelegd op weg naar het martelveld. In grote lijnen is dit verhaal onder de meesten van ons wel bekend, maar wat er toen precies is gebeurd is nog steeds niet bekend. De Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken van 1864 schept duidelijkheid. Er zou duidelijk sprake zijn geweest van verraad en de verraders waren met naam en toenaam bekend. De belangrijkste verrader was Frietheswinde, die vroeger als kind door de Noormannen heimelijk was ontvoerd, maar, toen zij volwassen was geworden, weer bij Noordwijk aan land was gezet. Daar bouwde zij een hut boven op een duintop en hulde zich in mystiek en tovenarij. Verder was zij geheel op de hand geraakt van de Noormannen en wees hen door het ontsteken van een vuur op de hoge duintop de weg naar Noordwijk. Er was ook nog een andere verrader in het spel: Ansbald van Offem. Toen Frietheswinde door haar vuur de Noormannen naderbij had gelokt, ging Ansbald naar Frietheswinde en boven in haar hut op de duintop bespraken zij snode plannen, waarvan later duidelijk werd, dat zij de Noormannen zouden vertellen, waar St. Jeroen op dat moment te vinden was. Een aantal jaren daarvoor had Jeroen zich in Noordwijk gevestigd en had daar een bescheiden kerkje gesticht, vernoemd naar St. Maarten. Door deze beide verraders wisten de Noormannen Jeroen te vinden en trachtten hem te bewegen het oude Germaanse geloof aan te nemen. Hij weigerde en werd door de Noormannen meegevoerd langs de weg over de vijf heilige bruggen en bereikte via het beroemde poortje het martelveld, waar hij nog eenmaal de kans kreeg het christendom af te zweren. Toen hij weer weigerde, werd hij door de beul onthoofd. Een mooi verhaal, maar zo is het zeker niet gebeurd. En zo zijn er nog meer verhalen, die de marteldood van St. Jeroen nog eens extra onderstrepen. Door bovenstaand poortje heeft St. Jeroen nimmer gelopen, want het dateert pas uit de 19e eeuw. Toch is er een ansichtkaart van dit poortje, waarop staat, dat dit poortje gesticht is in 856, dus vóór de marteldood van St. Jeroen. Het poortje is vlak na de Tweede Wereldoorlog verdwenen en op ongeveer dezelfde plek is later de Leydtwech aangelegd als aandenken aan de laatste gang van St. Jeroen.

KNRM station Noordwijk herdenkt redders

| Foto: PR

n Reddingsactie loopt uit op totale tragedie

herdenking n In de vroege ochtend van 24 november 1919 kwamen drie Noordwijkse redders om het leven bij hun poging de bemanning van de Katwijkse zeillogger de 'KW47', met aan boord dertien bemanningsleden, van een wisse dood te redden. Leendert Hellenberg (29), Jan Cramer (33) en Hendrik Vink (50) verdronken toen de roeireddingboot door een grondzee omsloeg. Ook Amerik Hellenberg (21), matroos van de KW47 en neef van redder Hellenberg, kwam om door ontbering en onderkoeling.

De zeillogger, genaamd Noordzee V 'de KW47', was naar oordeel van de scheepvaartinspectie door nalatige navigatie, rond half twee die nacht vastgelopen op een zandbank ongeveer twee kilometer ten noorden van Noordwijk.

Een achtjarige jutter zag de tragedie in die vroege ochtend en spoedde zich naar het kustdorp om de reddingboot te alarmeren. In die tijd een hele onderneming.

Noodlot

Na twee uur roeien was de reddingboot ter plaatse. Toen deze de KW47 wilde naderen sloeg het noodlot toe. De boot kapseisde door een steile grondzee en sloeg om. De meeste redders wisten zwemmend de kant te bereiken. Drie mannen spoelden met de reddingboot, levenloos aan. Reanimatie door Jan van Kan, mocht niet meer baten en op een schelpenkar werden de overleden mannen naar de Seinpost in Noordwijk gebracht.

Deze ramp trof veel gezinnen en hun familieleden in het oude zeedorp. Er werd geld ingezameld en de KNRM steunden de weduwen met een noodfonds. Ook voor de KNRM was dit een zwarte bladzijde in haar geschiedenis. Reden om nu, 100 jaar na dato, deze ramp te herdenken op exact dezelfde dag; 24 november 2019. Dit zal plaatsvinden op de openbare begraafplaats aan de Oude Zeeweg te Noordwijk vanaf 14.30 uur.

De KNRM roept nabestaanden op tot deelname aan deze herdenking. Ook belangstellenden zijn welkom bij deze plechtigheid. Voor meer info of aanmelden van nabestaanden graag via reddersnoordwijk1919@gmail.co


Schooldirecteur luidt noodklok over verkeer

Ari Koot met zijn bekroonde rookworst. | Foto: met dank aan de slager!

bronckhorst n Tijdens de gehouden wijkavond in Noordwijk binnen kwamen er veel opmerkingen kwamen er over het gedrag van verkeersdeelnemers in de 30 kilometer-wijken. Wethouder Salman wees daarbij nadrukkelijk op de rol van de inwoners zelf.

'Mensen persoonlijk aanspreken op hun gedrag', was zijn boodschap. Hij noemde smiley's, zebrapaden, waarschuwingslichten, verkeersdrempels en andere zaken de hulpmiddelen waarbij de verkeersdeelnemer wordt geattendeerd zijn gedrag aan te passen. Maar die kunnen misdragingen niet voorkomen. 'Spreekt u uw buurtgenoten wel eens aan op foutief gedrag?', was zijn vraag dan ook een aantal malen.
De wethouder wilde uiteindelijk graag weten: 'Wat doen wijkverenigingen zelf voor de verkeersveiligheid? Dat bleek best actueel met o.a. plaatsen van de gele 'verkeersmaatjes'. Dat vandalen in de weekenden deze te vaak beschadigen is frustrerend.

De directeur van de Bronckhorstschool maakt zich grote zorgen over de verkeerssituatie. | Foto: Wim Siemerink

Van de zijde van De Bronchorstschool kwam de meest verontrustende mededeling. De directie wil, net als meerdere bewoners, aandacht voor verkeersonveiligheid in de straat. Al 3 maanden poogt men hier over te spreken maar er komt geen reactie vanuit het gemeentehuis.
Reden om een dag later in gesprek te gaan met de directie van de Bronckhorstschool. Een zeer vriendelijke directeur Marjolijn Hensen legt ons uit dat het in dit geval gaat om een initiatief van de medezeggenschapsraad. Die de gemeente graag wil wijzen op de gevaarlijke verkeerssituaties rondom de school. De ambtenaar verwees hen door naar de app 'verbeter de buurt' die inmiddels weer is vervangen door aan andere applicatie met de naam 'fixi'.

Mevrouw Hensen: 'ik hou in dit soort gevallen meer van menselijk contact. Gewoon even met elkaar bellen. Zoals over de overlast die er soms is zoals met hangjongeren, met probleempjes rondom de weekmarkt en dergelijk soort zaken. Ze benadrukt dat er gewoon over praten vaak sneller werkt dan de digitale weg. En ook dat het niet gaat om gedrag van de marktkooplieden want dat is okee. Maar men wil gewoon in gesprek en dat blijkt na de fusie niet meer mogelijk. Bovendien betreurt ze het dat een toegezegde evaluatie over de weekmarkt nog steeds niet heeft plaatsgevonden en zelfs niet is geagendeerd.

Marjolijn Hensen nogmaals: 'Het gaat om de veiligheid van de kinderen. En het zijn oplosbare problemen maar we worden wel graag serieus genomen'. Ze spreekt over voorvallen zoals op donderdagen het parkeergedrag van ouders. Het feit bijvoorbeeld dat tijdens de marktdag foutparkeren wordt gedoogd. Dit zorgt voor hetzelfde gedrag en gevaarlijke situaties op andere dagen. En ondanks een melding en een reactie van de gemeente zwerven er nog steeds dranghekken over het plein en het stukje fietspad aldaar.

De directeur noemt in de praktijk contact met de gemeente veel te stroperig en pleit nadrukkelijk voor snel en persoonlijk contact.

Speelakker nog even open

Noordwijkerhout n Seizoen 2019 van De Speelakker is bijna afgelopen. De Noordwijkerhoutse waterspeeltuin kan terugkijken op veel spelende kinderen, de welkome hulp van NLdoet, een geslaagde Obstakelrun en gelukkig versterking met een paar nieuwe vrijwilligers.

In de winterperiode wordt hard gewerkt aan het onderhoud van de speeltuin en, dankzij donaties, ook aan vernieuwing. Om de kosten voor het groenonderhoud te dekken hoopt De Speelakker op een stem in de Rabo ClubSupport campagne.

Kabelbaan en Obstakelrun

"De vrijwilligers, gelukkig met een paar nieuwe gezichten, zijn bedankt met een gezellige barbecue. Het seizoen is geëvalueerd. Het is goed van start gegaan met de welkome hulp van NLdoet vrijwilligers en de opening van de vernieuwde kabelbaan. In mei is voor de derde keer een Obstakelrun georganiseerd.

Opnieuw zijn hiervoor twee maatschappelijke stagiaires gevonden en zij hebben het uitstekend gedaan.

Maar het mooiste is dat ook dit seizoen veel kinderen hun weg hebben gevonden naar de speeltuin om heerlijk te spelen met water en zand", zo laat het speeltuinbestuur weten. Voorzichtig wordt al vooruit gekeken naar volgend seizoen, waarin het twintigjarig bestaan wordt gevierd.

"Tijdens de winterstop gaat de klusploeg aan de slag met het groot onderhoud.

Met steun van sponsors kan ook een nieuw speeltoestel worden aangeschaft.

Voor ondersteuning bij de kosten voor het groenonderhoud hoopt De Speelakker, dat leden van de Rabobank in de Rabo ClubSupport campagne op de speeltuin willen stemmen. De Speelakker is nu eenmaal afhankelijk van donaties en giften om een leuke gratis speelplek te kunnen blijven."

De Speelakker is nog open tot en met de herfstvakantie. Elke dag, behalve op dinsdag en donderdag, vanaf 13.30 tot 17.00 uur.

De laatste dag van het seizoen is 27 oktober

Bezoek voor meer informatie: www.despeelakker.nl of

www.facebook.com/speelakkernoordwijkerhout.

Rookworst Keurslager Koot pakt goud

Noordwijkerhout n Geen enkele rookworst is hetzelfde, maar als deze met liefde en vakmanschap is gemaakt, dan proef je dat.

Tijdens de jaarlijkse rookworstkeuring op 19 september werd er door een jury een graadmeter gegeven aan de rookworst. Vol trots kan Keurslager Koot zeggen dat ze het predicaat goud hebben gekregen. Elk jaar steekt Keurslager Koot veel tijd in het perfectioneren van de worst. " Ondanks dat we al vele malen meedoen, blijft het elke keer weer spannend als je meedoet met een vakwedstrijd. Je durft pas te juichen als je het juryrapport in de bus hebt", vertelt Koot. "Een extra verrassing voor ons is dat onze rookworst ook op een rookworstkeuring in Arnhem goud behaalde!" Keurslager Koot gaat voor de perfecte smaak en verbetert zijn recept.

Er gaat nog wel een proces aan vooraf om de perfecte rookworst te maken. "In onze rookworst gaan alleen verse grondstoffen en een uitgebalanceerd recept van zout en kruiden", vertelt de gedreven ondernemer. Om te vieren dat het rookworstseizoen is begonnen, krijgen klanten nog tot en met 12 oktober de tweede rookworst gratis. De Vereniging van Keurslagers organiseert elk jaar de keuring, waarbij de rookworsten blind beoordeeld worden op samenstelling, bite, smaak, kleur en geur.

Deel je verhaal en lucht je hart met elkaar

Hopen maar op nog een paar lekkere nazomerdagen. | Foto: archief Foto: pr

Mantelzorg n Wil je graag mensen ontmoeten die net als jij zorgen voor een naaste? Samen een kop koffie drinken en ervaringen en tips uitwisselen? Of gewoon even je hart luchten?

Anderen om je heen weten soms niet precies wat jij als mantelzorger meemaakt. Praten met mensen in een soortgelijke situatie kan steun bieden.
Op donderdag 17 oktober houdt Welzijn Noordwijk een tweede ochtend om elkaar te ontmoeten en verhalen te delen. De koffie staat klaar met wat lekkers.

Mantelzorgers zijn welkom tussen 10.00 en 12.00 uur bij wijkvereniging Vinkenveld, Uitvaltij 2. De mantelzorgconsulent is ook aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie en advies te geven over mantelzorgondersteuning.

Aanmelden kan via aanmelden@welzijnnoordwijk.nl of telefonisch bij Gerda van Kooten, 071-7114334 / 06-40789048.

Gedichten over 'Rouwen tussen eb en vloed'

palliam n Rouwtherapeut Anne Remijn verzorgt vrijdag 18 oktober bij Palliam een avond waarin ze gedichten voorleest uit haar nieuwe bundel 'Rouwen tussen eb en vloed'.

In deze gedichten staan de getijden metafoor voor allerlei gevoelens bij rouw. Herinneringen langs de vloedlijn, overspoelende emoties, afdrukken in het zand. Remijn schrijft gedichten geïnspireerd door haar werk als rouwtherapeut en verwoordt hierin gevoelens die voor iedereen herkenbaar zijn.

Tijdens deze avond wordt ze begeleid door cellist Ruud Meester en pianiste Irina Bodrenkova. Deze muziek geeft alle ruimte om de tekst te beleven zoals die op dat moment past.
De bijeenkomst start om 19.30 uur, inschrijven kan via www.palliam.nl en de bijdrage is 10 euro. Palliam, Nieuwe Zeeweg 75.

Noordwijk kan ook in Spakenburg niet winnen

Ook Willem Krol nam het op tegen Bettine Vriesekoop. | Foto: Ina Verblaauw

Voetbal n Aan de inzet lag het niet. En het spelbeeld geeft nog steeds alle reden tot tevredenheid. Maar voetballen gaat uiteindelijk om winnen. En dat bleek op de Westmaat in en tegen Spakenburg net iets teveel gevraagd.

Marlon Versteeg van SV Spakenburg met een kopbal richting het doel van Noordwijk, | Foto: OrangePictures Foto: Arnold Verkade

Noordwijk begon zoals Zethof graag ziet. Nadrukkelijk combineren en zoeken naar mogelijkheden. Spakenburg liet aanvankelijk zien dat zij de verdedigende stellingen niet wilde verwaarlozen. Bedachtzaam brachten zij de bal over de middenlijn. Noordwijk was aan de andere kant duidelijker op jacht naar de openingstreffer. Een stevige overtreding op Westdijk werd door supporters ervaren als een penaltymoment. Scheidsrechter de Winter bleek dit echter te zijn ontgaan. Direct daarna trof Spakenburg na een spelhervatting tot grote opluchting van de meegereisde supporters, de lat.
De wedstrijd golfde hierna toch heen en weer, was bepaald niet van heel hoog niveau maar de gelijke stand zorgde wel voor de nodige spanning. Noordwijk schrok opnieuw toen in het strafschopgebied van 'de blauwen' ook sprake zou kunnen zijn van een penalty-situatie. Gelukkig wilde scheidsrechter de Winter ook hier er niet van weten.


Mogelijkheden

Direct na rust werd een doelpunt van Spakenburg wegens offside geannuleerd. En daarna verzandde de wedstrijd ook weer. Noordwijk de bal en Spakenburg in linies voor de 16 loerend op een tegenstoot. En Noordwijk toonde lef maar de schoten van Westdijk, van Staaveren en Achefay troffen geen doel. Dat deed een schot van Lopik na een spelhervatting van Spakenburg na 70 minuten wel: 1-0. Even later leek de wedstrijd definitief in het slot te vallen. Maar eerst Versloot en daarop keeper van Vliet wisten dit eerst nog te voorkomen. Met James voor Achefay en Le Congé voor Westdijk probeerde Zethof kennelijk nog wat. Inmiddels was het via Bitter al 2-0 voor Spakenburg geworden.

Met nog ruim 5 minuten te gaan was het Roshanali die toch nog de aansluiting forceerde 2-1. Maar dit doelpunt kwam te laat. Noordwijk deed wat het kon en allerlaatste fase trof Guy Smith nog wel de paal. Maar Noordwijk moest accepteren dat John de Wolf en zijn Spakenburg hen ervan weerhield om de punten mee naar Noordwijk te nemen. Aan de kop van de ranglijst is het IJsselmeervogels die met 19 punten ruim afstand hebben genomen op achtervolgers Rijnsburg,Katwijk en Hardenberg.

V.v. Noordwijk staat inmiddels op een zesde plek en speelt zaterdag thuis tegen Excelsior Maassluis. Opnieuw zo'n wedstrijd waarin Noordwijk het aanvallend niet gemakkelijk zal krijgen. Zij verloren deze week nipt van Jong Sparta. Theoretisch heeft Noordwijk opnieuw de beste papieren maar zal dit praktisch nog wel moeten gaan aantonen.

Bettine Vriesekoop geeft clinic

tafeltennis n Het afgelopen weekend vond het Jeugd Europees Kampioenschap Tafeltennis plaats in Sporthal Duinwetering. Uit 13 landen deden 40 junioren mee in de leeftijdscategorie tot 16 jaar en de categorie van 16 tot 19 jaar. Rondom het kampioenschap werden tal van activiteiten georganiseerd voor bezoekers en liefhebbers van de sport.

Wethouder Dennis Salman was bij de start van de tafeltennisclinic, speciaal voor de leeftijdscategorie 55+, gegeven door Bettine Vriesekoop. Hij bekende niet zo sportief te zijn, maar ooit lid te zijn geweest van tafeltennisvereniging TOV. Daarna ging Vriesekoop aan de slag. Ze straalt uit dat tafeltennis nog altijd een fantastische sport is. "Tafeltennis voor de jeugd is fantastisch op wedstrijd niveau, maar voor ouderen een geweldige sport om fit te blijven. De hersenen worden geactiveerd om de coördinatie bal/tegenstander/tafel te verbeteren. Er is spelplezier en onverwacht veel beweging".

Met alle deelnemers deed Bettine een aantal simpel uitziende oefeningen, die voor de meesten helemaal niet zo simpel bleken. Het ging over houding, stand van de voeten, schouders en het batje. Bij de vele tafels kon al het geleerde in de praktijk worden gebracht, waarbij Bettine hier en daar een correctie aangaf. De spelers op hoog niveau gingen een tijdje gelijk met haar op, totdat Bettine de turbo erop zette. Geen schijn van kans voor de tegenspeler.

Het zien van de jeugd tijdens dit EK, zou het enthousiasme kunnen aanwakkeren om in verenigingsverband deze leuke sport weer te gaan oppakken.

Leiderdorp is altijd lastig voor volleyballers NOVO

Topscorer Demi van Duin ziet hoe Sebastiaan Mud een rebound pakt. | Foto: PR

volleybal n Leithons heren 2 kent voor de heren van NOVO vele bekenden en beloofd altijd een leuke wedstrijd. Alleen de vrijdagavonden zijn voor NOVO immer lastige avonden. Meerdere Noordwijkers hebben dan andere verplichtingen.

Met zeven spelers en zonder coach, wierp Patrick Bunt zich op als libero in plaats van inval spelverdeler. Leython begon sterk met scherpe serviceseries en zetten NOVO al snel op achterstand. Bunt groeide gestaagd in zijn inval positie en volbracht de libero taak met verve.

NOVO had een zware dobber aan Leithon. | Foto: PR Foto: Rick van Wijnen

NOVO begon helaas te laat met hun opstand. Het wist een 10-2 achterstand met onder andere een sterke service beurt van Jeroen van EIjk terug te brengen tot een 19-25 verlies. Gijs Paulides moest helaas vanaf de eerste set met een lichte blessure de wedstrijd volbrengen en kon niet op volle kracht spelen. Vervolgens ging de tweede set gelijk op, maar moest de set wederom aan Leython toekennen met 25-21. Waarop de derde set een kopie van de tweede set bleek met wederom een 25-21 verlies.

Voor de vierde set moest Paulides toch opgeven en moest Bunt zijn invalbeurt vervolgen als aanvaller. Helaas kon NOVO geen vuist meer maken tegen de scherpe serviceseries en verloor ook de vierde set met 25-16.

Zaterdag 12 oktober mag NOVO een oude bekende verwelkomen. Thor uit Bergambacht keert na een paar jaar weer eens terug in Noordwijk. NOVO zal thuis om 15.30 uur de kans krijgen om het tij te keren na 2 verlieswedstrijden.

Fluks wint opnieuw

korfbal n Na de afgelopen weken tegen sterke teams gestreden te hebben, stond zaterdag de wedstrijd tegen het laaggeplaatste Focus uit Etten-Leur op het programma.

Tegen een op papier mindere tegenstander ligt onderschatting op de loer, dus coach Enrico Mud had zijn team op scherp gezet. Daardoor kwam Fluks goed uit de startblokken met 2 snelle scores van Maurits van der Vos. In de daaropvolgende minuten werd niet gescoord maar daarna kwam Fluks pas echt op stoom. Twee snelle scores van Demi van Duin leidden het begin in van een zeer sterke periode met goed aanvallend spel en sterk verdedigend werk. Via scores van Sanne Koch, Joek Kwakernaak, en opnieuw Demi van Duin liep Fluks uit naar maar liefst 9-0. De aanval van Focus was machteloos tegen de sterke verdediging van de Noordwijkse korfballers. Pas vlak voor rust wisten de gasten tot score te komen. De teams gingen aan de thee bij een 10-2 ruststand.
Zo goed als Fluks in het eerste bedrijf speelde, zo moeizaam verliep de tweede helft. Focus was scherper in de verdediging en bij Fluks liep de aanval niet meer. Veel slordig balverlies, en het scoren lukte slechts af en toe, wat leidde tot frustratie bij de blauw-witten. Door de mindere scores werd er weinig gewisseld van vak, en moest er ingegrepen worden. Pas laat greep Enrico Mud in door Marlou Passchier en later ook Wouter Westgeest in te brengen. Westgeest wist zijn korte invalbeurt nog wel op te fleuren met een late score, maar na afloop overheerste toch de teleurstelling van een matige tweede helft. Aan de andere kant kon tevreden teruggekeken worden naar een zeer sterk eerste bedrijf, waardoor de overwinning geen moment meer in gevaar kwam.

Volgende week speelt Fluks de uitwedstrijd tegen Oranje Zwart/De Hoekse in Westmaas. Na afloop van deze wedstrijd organiseert Fluks 's-avonds de oefenwedstrijd tussen de meervoudig Nederlands kampioen TOP en LDODK. Deze wedstrijd, die gespeeld wordt in de hal aan de Duinwetering en begint om 19.30 uur, is gratis toegankelijk.

Fluks wint opnieuw

korfbal n Na de afgelopen weken tegen sterke teams gestreden te hebben, stond zaterdag de wedstrijd tegen het laaggeplaatste Focus uit Etten-Leur op het programma.

Tegen een op papier mindere tegenstander ligt onderschatting op de loer, dus coach Enrico Mud had zijn team op scherp gezet. Daardoor kwam Fluks goed uit de startblokken met 2 snelle scores van Maurits van der Vos. In de daaropvolgende minuten werd niet gescoord maar daarna kwam Fluks pas echt op stoom. Twee snelle scores van Demi van Duin leidden het begin in van een zeer sterke periode met goed aanvallend spel en sterk verdedigend werk. Via scores van Sanne Koch, Joek Kwakernaak, en opnieuw Demi van Duin liep Fluks uit naar maar liefst 9-0. De aanval van Focus was machteloos tegen de sterke verdediging van de Noordwijkse korfballers. Pas vlak voor rust wisten de gasten tot score te komen. De teams gingen aan de thee bij een 10-2 ruststand.
Zo goed als Fluks in het eerste bedrijf speelde, zo moeizaam verliep de tweede helft. Focus was scherper in de verdediging en bij Fluks liep de aanval niet meer. Veel slordig balverlies, en het scoren lukte slechts af en toe, wat leidde tot frustratie bij de blauw-witten. Door de mindere scores werd er weinig gewisseld van vak, en moest er ingegrepen worden. Pas laat greep Enrico Mud in door Marlou Passchier en later ook Wouter Westgeest in te brengen. Westgeest wist zijn korte invalbeurt nog wel op te fleuren met een late score, maar na afloop overheerste toch de teleurstelling van een matige tweede helft. Aan de andere kant kon tevreden teruggekeken worden naar een zeer sterk eerste bedrijf, waardoor de overwinning geen moment meer in gevaar kwam.

Volgende week speelt Fluks de uitwedstrijd tegen Oranje Zwart/De Hoekse in Westmaas. Na afloop van deze wedstrijd organiseert Fluks 's-avonds de oefenwedstrijd tussen de meervoudig Nederlands kampioen TOP en LDODK. Deze wedstrijd, die gespeeld wordt in de hal aan de Duinwetering en begint om 19.30 uur, is gratis toegankelijk en een mooie gelegenheid voor iedereen om deze 2 topteams aan het werk te zien.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 10 oktober

Bingo met mooie prijzen. Kosten € 0,50 per ronde.

Dinsdag 15 oktober

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: Nasi met satésaus.
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

De Wieken

Donderdag 10 oktober van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: Andijviestamppot.

Het Trefpunt

Dinsdag 15 oktober van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: macaroni met gehakt.

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 14 oktober

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: paddenstoel maken. Kosten € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 15 oktober

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: paddenstoel maken. Kosten € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

VVSB pakt in slotfase nog een punt

Atze Bosma verzette veel werk op het middenveld. | Foto: Trudy van den Berg

Noordwijkerhout n Lange tijd zag het er niet naar uit dat VVSB, Amsterdam ging verlaten met een resultaat. Ajax kwam voor rust op een 1-0 voorsprong en verdubbelde in het tweede bedrijf de score.

Door Stefan van den Burg

Felitciano Zschusschen manouvreert tussen Glenn van Moerkerk en Toer Bouwman. | Foto: Orange Pictures. Foto: op

Een kwartier voor tijd zorgde Peter Verhoeve voor de aansluitingstreffer. Met veel opportuun trachtte de Noordwijkerhouters de gelijkmaker te forceren, wat één minuut voor de officiële speeltijd lukte. Loyd van der Wilden zorgde ervoor dat VVSB met 2-2 de hoofdstad weer verliet.

VVSB had het betere van het spel in het eerste gedeelte van de wedstrijd. Via de vleugelverdedigers probeerde de ploeg van Eric Meijers het Ajax lastig te maken. De eerste kans van de wedstrijd was voor Glenn van Geldorp, echter ging zijn bal via een Ajax-verdediger en doelman Stephan Veenboer naast. Uit die corner kopte Tomas Arroyo maar net naast het doel van de Amsterdammers. Even later had Felitciano Zschusschen het vizier nog niet op scherp staan, zijn vrije trap ging naast het doel van Ajax.

Naar mate de eerste helft vorderde nam Ajax het initiatief in de wedstrijd over. Na een half uur kreeg de thuisploeg een aantal dotten van kansen, maar werden die op soms onverklaarbare redenen niet benut. Zo was tot tweemaal toe doelman Ruben Valk die van dichtbij een poging kon keren en schoot Mitchel Bormann van nagenoeg de doellijn toch nog over. Deze kansen waren een voorbode voor de voorsprong. Na 38 minuten werd spits Kenneth Misa-Danso alleen op doelman Valk afgestuurd waarna hij met een stiftje voor de openingstreffer zorgde.

Ook in het tweede bedrijf had de thuisploeg het initiatief en scoorde het binnen tien minuten de 2-0. Opnieuw kwam een steekbal door het midden terecht bij een van de aanvaller van Ajax. Ricardo Fransberg verschalkte hierna de doelman van VVSB.

VVSB ging aanvallend wisselen, maar werd ook kwetsbaarder in de verdediging. Zo moest doelman Valk nog een aantal keer reddend optreden. Met nog een kwartier op de klok zorgde verdediger Peter Verhoeve met een rake kopbal voor de aansluitingstreffer. Vanaf dat moment kwam het geloof bij VVSB weer terug en werd Ajax met de rug tegen de muur gezet.

Uiteindelijk kwam pas in de slotminuut van de officiële speeltijd de gelijkmaker. De voorzet van Lulinho Martins vloog over alles en iedereen heen en kwam bij Loyd van der Wilden terecht. De invaller kapte naar zijn rechterbeen en schoot de bal in de lange hoek raak.

De laatste kans van de wedstrijd was ook nog voor VVSB. Martins probeerde het met een laag en hard schot van afstand. Doelman Veenboer moest zich helemaal strekken om tot een redding te komen. Hierdoor bleef de stand 2-2.

Scoreverloop en opstelling

Ajax – VVSB 2-2: 38. Misa-Danso 1-0, 54. Fransberg 2-0, 76. Verhoeve 2-1, 89. Van der Wilden 2-2.

VVSB: Ruben Valk; Richelo Fecunda, Peter Verhoeve, Tomas Arroyo (57. Yannick Bouw), Rob Zandbergen, Jelmer Vijlbrief (57. Loyd van der Wilden); Ties Evers, Glenn van Geldorp (70. Tom Kok), Frans van Niel; Lulinho Martins, Felitciano Zschusschen.

Top weekend voor judoka's

Blij en trots worden de priijzen omhoog gehouden. | Foto: pr

Noordwijkerhout n Judo Team Bollenstreek heeft een druk judo-weekend achter de rug. Zaterdag 5 oktober werd op drie verschillende plaatsen gejudood.

De B-selectie was op het Bernisse Berenjudo Toernooi in Zuidland. De voltallige A-selectie op het Koegrastoernooi in 'T Zand en Eva Hornsveld was in Papendal om daar te trainen met de judo top van Nederland.

Sven Eberwijn was als coach meegereisd met de B-selectie. Eberwijn: 'Er werd hard geknokt door de jongens in het ochtendprogramma. Het is zo ontzettend gaaf om te zien dat het niveau waar wij 8 jaar geleden mee zijn begonnen ongelooflijk is gestegen. Ik herken het niet meer terug. Het judo van nu is aanvallend, tactisch en sommige technieken zien er al heel erg mooi uit en de judoka's hebben een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen! Ik heb erg genoten van de coaching."

De volgende B-selectie judoka's behaalden een medaille:

Maik van den Haak, Keesje Warmerdam, Matt Nijenhuis, Timo Vrisekoop en Madelief Post haalden de eerste plek dus goud. Zilver en een tweede plaats was er voor Arian Tomaka. Brons behaalden: Jasper Duijnhoven, Olivier Steemers, Antoni Wempe, Sarah Stam en Ruben Klijn

Tegelijkertijd waren de A-selectie judoka's in 'T Zand ook hard aan het knokken. Coach Wijnand Marks: "We zijn nog nooit eerder op dit toernooi geweest en dit toernooi was dan ook een nulmeting voor komend seizoen. De afgelopen zomer hebben wij gewoon de volledige vakantie doorgetraind en sinds de scholen weer begonnen zijn, trainen we zes keer per week en die inzet op de training is terug te zien tijdens de wedstrijden. Conditioneel zijn we niet in de problemen gekomen, onze pakkingen zaten erg sterk en aanvallend zat alles goed in elkaar." Eerste werden Stefan Disseldorp en Tim van Steijn gevold door Bas Duivenvoorde die er met het zilver vandoor ging. Yannick Turk, Bas Verwer en Bram de Bruijn behaalden het brons.

'We zitten op de goede weg!'

Een trotse hoofdtrainer/-coach Johan Zagers: "Fantastisch hoor, al die medailles en bekers. Ik ben ook trots op degene die geen medaille hebben behaald: iedereen heeft het enorm goed gedaan. Geweldig om dit niveau te zien in onze wedstrijdgroep. Zelf was ik aanwezig met Eva Hornsveld in Papendal voor een verplichte nationale training. Als ik het niveau van de nationale training vergelijk met het niveau van ons Judo Team dan weet ik dat wij op de goede weg zitten!"

Van Nispen bindt Alliance aan zegekar

voetbal n Onder zeer slechte omstandigheden heeft Van Nispen de 3 punten meegenomen uit Haarlem. De wedstrijd werd gespeeld op een bijveld omdat het hoofdveld door de KNVB was afgekeurd. De hevige regen en felle wind maakte het er niet makkelijker op.

Alliance kwam fel uit de startblokken en zette Van Nispen meteen onder druk. Van Nispen had moeite om hier onderuit te voetballen maar wist Alliance verdedigend de voet goed dwars te zetten. Alliance kreeg wat kleine kansjes maar die werden goed verwerkt door uitblinker doelman Rien de Jong. De rust werd met een brilstand gehaald.

In de tweede helft ging Alliance door waar het de eerste helft gebleven was en probeerde Van Nispen nog verder terug te dringen op eigen helft. Het resulteerde in diverse kansen maar Rien de Jong bleef op de been geholpen door de paal en de verdediging van Van Nispen. Alliance wilde meer en drong steeds verder aan. In een spaarzame aanval van Van Nispen, in de 75ste minuut wist Dorus van der Voort net niet te scoren. Vlak voor tijd was het Jeffrey van der Geest, die prima werd aangespeeld door de ingevallen Stan Damen, die de 0-1 op het scorebord wist te zetten. Heel Van Nispen ging uit zijn dak.

Alliance probeerde het nog wel in de blessuretijd maar Van Nispen hield stand en nam de drie "gestolen" punten mee naar De Zilk.

Zondag speelt Van Nispen thuis tegen WVC aftrap om 14.00 uur.

NOORDWIJK

12 t/m 27 oktober
• Herfstvakantie bij Space Expo; Space Expo, Keplerlaan 3. Dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Entree € 12,50 (volwassenen) € 8,50 (kinderen).


11 oktober
• De ReumaMarathon; Slender You Noordwijk, Keyserswey 2. Tijd: 9.00 - 21.00 uur. Deelname € 10,00 (tgv van Reuma Fonds Nederland
• Dus ik ben je vriend? - Lammert Kamphuis; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Entree € 10,00.
• Dutch Eagles - Gold (try-out); Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 22,50.

12 oktober
• Workshop Reis door de Chakra's; Yoga Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 10.30 - 12.15 uur. Deelname € 15,00.
• Dune & Forest- Scratch; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 12,50.

13 oktober
• Open Dag Moedertje Groen; Langevelderslag 44-46. Tijd: struintocht 11.00 - 13.00 uur en strandtocht 14.00 - 15.00 uur.
• DYLANS in Concert; DYLANS, Oude Zeeweg 63. Tijd: 13.30 - 18.30 uur. Entree € 87,50 (incl. 4-gangenlunch)
• South African Roadtrip - Good Hope; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 24,00.

17 oktober
• Arie en Silvester - Wie? Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 21,50.

18 oktober
• Rouwen tussen eb & vloed; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Entree € 10,00.

ERHOUT / DE ZILK

8 oktober
• Recreatieve fietstocht, 30/35 km. door de streek, vertrek om 10.30 uur vanaf café de Ruigenhoek, Herenweg 444.
• Workshops "Herfst",om 19.30 uur bij Greenhouse, Herenweg ( ook op wo.9, do. 10 okt. ), aanmelden via www.greenhouseonline.nl
• Pokertoernooi, om 20.00 uur in café van der Geest, aanmelden via tel.nr. 0252-372306

9 oktober
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, Maandagse Wetering 202, aanmelden bij de receptie.

10 oktober
• Herfstpracht en bronsttijd, tocht met paard en wagen door de Amsterdamse Waterleidingduinen, vertrek om 15.30 uur vanaf ingang Joppeweg/de Zilk, aanmelden via www.awd.waternet.nl
• Pubquiz, test je kennis en speel mee, bij café van der Geest om 21.00 uur, aanmelden bij de bar.

12 oktober
• Recreatieve bridgedrive, van 10.00 tot 15.00 uur, incl. lunch, in de Witte Kerk, inschrijven via www.vriendenvandewittekerk.nl
• Theatervoorstelling "Ezel & de Leeuw", voor kinderen van 5 tot 8 jaar om 11.30 uur in de bibliotheek, Herenweg 2, kaarten € 3.00 via website.
• VVSB –VVOG, voetbalwedstrijd in de 3e divisie op sportpark de Boekhorst, aanvang 18.00 uur.

13 oktober
• Struintocht Moedertje Groen, vertrek om 11.00 uur bij parkeerplaats Langevelderslag, aanmelden via info@moedertjegroen.nl
• Koffieconcert, van drumfanfare Altesa om 14.00 uur in de Duinpan, Sportlaan, de Zilk, de toegang is gratis!
• Strandtocht/jutten, van 14.00 tot 15.00 uur op strand bij Langevelderslag, aanmelden via info@moedertjegroen.nl
• Bomenwandeling, natuurtocht langs (on)bekende en zeldzame bomen. Vertrek om 16.00 uur vanaf de Brink, aanmelden via tel.nr. 0252-376815.

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 13 oktober samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk.

Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 40:

NIEUWSGIERIG

De winnaar:

Esther van der Voort

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 13 oktober samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk.

Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 39:

LICHTKRANT

De winnaar: Janine Lamers

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 4 oktober

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. R.C.G. Schultheiss

Zondag 6 oktober

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S. J. Dingemanse, Kerk- en Schoolviering met de Hoffenneschool

Buurtkerk

10.00 uur: ds. E. Ezinga

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.A.J. Pater

17.00 uur: ds. J.P. Ouwehand

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: ds. P. van Dijk

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 6 oktober

10.00 uur: dr. A. van Harten

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 2 oktober

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 4 oktober

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: rozenkrans bidden

Zaterdag 5 oktober

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zondag 6 oktober

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Fransciscusviering, J. Lamberts

Dinsdag 8 oktober
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 6 oktober

10.00 uur: dhr. J. van der Wiel

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 6 oktober

10.00 uur: geen opgave

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zondag 6 oktober
19.00 uur: geen opgave

St. Victorkerk

Zondag 6 oktober
10.00 uur: Pastor P. Owel, Victorfeest

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 6 oktober
11.00 uur: kapelaan S. Kuik