De Noordwijker

19 mei 2020

De Noordwijker 19 mei 2020


Test voor toerisme

Bij bezoekers groeit nadrukkelijk de belangstelling voor een bezoek aan een zonovergoten strand. | Foto: WS

testfase n Hemelvaartsdag wordt voor de Noordwijkse hoteliers en veel andere toeristische ondernemers een eerste echte test in de zogenaamde 1,5 meter maatschappij. Daarnaast is er een steeds sterker wordende indruk dat de horeca vanaf het Pinksterweekend van 29 mei de mogelijkheden krijgt om te verruimen. Voor Noordwijk een welkome gedachte omdat per maandag 1 juni de praktische logica natuurlijk ontbreekt.

Ondernemers in de Horeca en natuurlijk vooral die in Noordwijk,hebben met leden ogen een prachtige zonnige maand voorbij zien komen waarin de mogelijkheden van mooi weer niet konden worden benut. Aan deze onwerkelijke situatie lijkt nu heel langzaam een eind te gaan komen. Nadat heel accuraat protocollen werden opgemaakt en de voorbereiding op een periode vol onpraktische voorwaarden ter hand werd genomen. Ongeduldig wachten ondernemers op de volgende stap die kan worden gezet, richting het zogenaamde ´nieuwe normaal´, met alle gevreesde voorwaarden van dien.


Optimisme

De bezettingsgraad van de hotels komt op Hemelvaartsdag en het komende Pinksterweekend hier en daar, voor het eerst na de lockdown, weer boven de 50%. De hotelgasten kunnen echter nog steeds slechts beperkt gebruik maken van de faciliteiten. Zoals van de restaurants in de hotels, beperkte faciliteiten op het strand en de take away-mogelijkheden binnen de gemeente. Maar er heerst optimisme. De eerste stappen naar heropening van veel meer Horeca kunnen mogelijk in het Pinksterweekend worden gezet.


Kritiek

Vanuit de horeca komt er wel kritiek op de voorzitter van de veiligheidsregio, de Leidse burgemeester Lenferink. Volgens een persbericht zou hij een verbod handhaven op het openen van openbare toiletten op het strand. Het bestuur van de KHN afdeling Noordwijk noemt dit een onbegrijpelijk besluit. Juist de extra hygiëne en de nodige voorzieningen is volgens de exploitanten van belangrijke toegevoegde waarde.

In een periode waarin overigens ook zichtbaar sprake is van vervuiling in de openbare ruimte, op parkeerterreinen en in de natuurgebieden. Volgens hetzelfde persbericht neemt dit onacceptabele grotere vormen aan.

>Online interviews met schrijvers

bieb n Vanaf donderdag 21 mei start Ontmoet Schrijvers Online, een wekelijkse serie online interviews met schrijvers, georganiseerd door bibliotheken en Probiblio.

Gedurende zeven weken kan het publiek verschillende schrijvers via een webinar ontmoeten en vragen stellen. Ontmoet Schrijvers Online vindt iedere donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur plaats via het Goto webinar systeem van de Koninklijke Bibliotheek. Aanmelden voor één of meerdere webinars kan via de website van Bibliotheek Bollenstreek www.bibliotheekbollenstreek.nl

Elke week organiseert een andere bibliotheek uit Zuid-Holland Ontmoet Schrijvers Online waarbij het eerste half uur een lokale interviewer een gesprek voert met de schrijver. Vervolgens hebben de deelnemers een halfuur de tijd om hun eigen vragen te stellen.

Column n Duinenpraat

Zorgen dat er gevoetbald kan worden’

Overvolle voetbalkantines, zoals hier bij Noordwijk, zal voorlopig niet meer mogelijk zijn.

Voorbereidingen voor competitie

Eerste paal voor SJC

Even rechtzetten

rectificatie n In de vorige editie van deze krant stonden in de rubriek Spraakmakend verkeerde namen. In de digitale editie stonden deze wel correct vermeld.

De juiste Spaakmakers waren Arjan van den Akker, Louky Crama en Hans Savenije.

De redactie betreurt deze systeemfout.

Eerste paal bij Sint Jeroensclub in alle soberheid geslagen

nieuwbouw n ‘Eindelijk is het zover’. Dat was van de gezichten van het voltallig aanwezige SJC bestuur af te lezen toen de eerste heipaal langzaam maar zeker door een stampende heimachine de bodem werd ingedreven. Om als basis te dienen voor een compleet nieuwe verenigingsaccommodatie die boven op een multifunctionele sporthal gaat worden gerealiseerd.

De geschiedenis rondom het tot stand komen van een nieuwbouwproject is wel bekend. Een inmiddels langdurige weg, via een opportunistische politieke route, waarop de tegenslagen zich in regelmaat bleven manifesteren. Vanaf het vertraagde afleveren van goederen door een lage waterstand in de Rijn gevolgd door respectievelijk het uitzonderlijk traag afleveren van de vergunningen, een mislukte Europese aanbesteding, vertragingen door fusieperikelen, tussentijdse PFAS- en stikstofwetgeving, veranderde fiscale wetgeving tot aan de spannende onderhandse aanbesteding, was het voor de bestuursleden een wedstrijd met een eindeloos lijkende verlenging, waarin telkens opnieuw tegenslagen moesten worden verwerkt.

Onder het oog van het voltallige SJC-bestuur werd de eerste paal voor de nieuwbouw geslagen. | Foto: Wim Siemerink

Terwijl het verenigingsleven zich al vele maanden lang afspeelt in een nauwelijks representatieve tijdelijke accommodatie kwam daar de huidige coronacrisis nog eens over heen. Dat leverde opnieuw zware financiële consequenties op.


Wanhoop

Vanwege de omstandigheden was het een bijzondere sobere bijeenkomst. Zonder de gebruikelijke bruisende champagne, zonder een verenigingsvoorzitter of wethouder sportzaken aan de handels van de heimachine. Zonder een staande ovatie van honderden voetballers.


Tot grote oplichting van het bestuurskader verdween nu eindelijk, na eindeloos lijkend uitstellen, de eerste van de 378 heipalen bijna 13,5 meter de zandbodem in. Slechts op ongeveer 3 meter diepte gehinderd door een dun laagje klei.


Er waren volgens voorzitter Meijvogel een aantal momenten waar de wanhoop nabij was en men zich nadrukkelijk afvroeg of het allemaal wel goed zou komen. De belofte van toen, dat het 100-jarig bestaan van de Jeroensclub in een fonkelnieuw clubhuis zou kunnen worden gevierd, werd al gauw door de werkelijkheid achterhaald. ‘Het was een taaie klus’, vertelt projectleider Mark van Oostrum, die zich samen met de bouwcommissie zag geplaatst voor heel veel onverwachte uitdagingen. Hij wijst op de positieve benadering van de gemeenteraad die begrip toonde, steun verleende en heel nauw bij de ontwikkelingen betrokken bleef en steeds unaniem goedkeuringen verleende aan het voorlopig ontwerp, het definitieve ontwerp en de financiële consequenties.

Met heel veel vertrouwen, niet in de laatste plaats vanwege de samenwerking met BAM, is nu de weg ingeslagen naar realisatie van het geweldige bouwproject. Voor de jubileumviering,welke op 26 september van dit jaar op de agenda stond, is echter wel een nieuw draaiboek noodzakelijk. Er leeft nu de verwachting dat op 26 september 2021 het jubileumjaar in eigen clubhuis kan worden afgesloten. Wat er in de tussengelegen periode nog voor tegenslagen op de loer liggen weet men nog niet. Wel heeft de club meer dan duidelijk gemaakt dat de bijna 100-jarige nog vitaal genoeg is om ook uiteindelijk een bijzondere glans aan de jubileumviering te geven.

>Gemeente waarschuwt ondernemers voor criminelen

waarschuwing n De grote contante geldstromen, die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden.

Bovenstaande staat te lezen in een speciale brief die bij de Noordwijkse ondernemers op de mat viel. Waarbij het niet alleen bleef bij de waarschuwing voor geweld en bedreiging. Er wordt bovendien om medewerking gevraagd bij de opsporing van dit soort criminelen. ‘Noteer kentekens of telefoonnummer en onthoud bij een fysiek bezoek hoe de mensen eruitzien. Vraag rond bij horecazaken in de omgeving: wie kent ze? En overleg met de wijkagent’, staat te lezen in de oproep.

In de brief ook tips voor ondernemers die het financieel zo moeilijk hebben dat ze zo’n crimineel aanbod zouden willen overwegen. ´Lijkt het te mooi om waar te zijn? Dan is dit waarschijnlijk ook zo’, is de duidelijke waarschuwing. Waarna nog het advies om contact te maken met de instanties zoals UWV of de gemeentelijke- of de rijksoverheid.

Kennelijk zijn er ondernemers in Noordwijk die te maken hebben gekregen met de onderwereld. Waarbij men diensten aanbood die het daglicht niet kunnen verdragen. Er wordt in het schrijven sterk op aan gedrongen om, al of niet anoniem, contact op te nemen met de politie indien er sprake zou kunnen zijn van verdachte omstandigheden.

>Bedankt Noordwijkse ondernemers!

bingo n Wat tussen 2 vrienden, Michael Raasveldt en Ivanka Prosman begon als een klein idee om wat te organiseren voor ouderen, pakte groter uit dan we ooit hadden verwacht!

Het idee was om Alex Wielders te laten zingen en een kleine loterij te houden op 4 april bij St. Jeroen. Dat lukte maar doordat de maatregelen langer duurden besloten we 2 extra loterijen te verzorgen om de bewoners van St. Jeroen en Groot Hoogwaak een hart onder de riem te steken, in deze moeilijke en lastige tijd zonder hun geliefden. Michael en Ivanka dachten dat de loterij een stuk minder succesvol zou worden.

Tot hun grote verbazing waren de ondernemers bereid om meer dan 1000 fantastische prijzen te verzorgen voor beide woonzorg centra. De prijzen die de ondernemers sponsorden waren o.a. toertjes op aangepaste fietsen tot allerlei heerlijkheden. Zelfs bitterballen voor de bewoners bij de borrel. De bewoners hebben enorm genoten van deze acties en konden zo even deze vervelende periode kort vergeten.

Initiatiefnemers en bewoners willen alle deelnemende ondernemers hartelijk bedanken voor de vele fantastische prijzen die zij belangeloos beschikbaar hebben gesteld.

Schijnwerpers Monitor opnieuw op Noordwijk

Wethouder Sjaak van den Berg beheert nu de portefeuille RO na het plotselinge vertrek van Henry de Jong. | Foto: WS

n Wethouder: ‘We zetten in op snel realiseren´

huisvesting n Zogenaamde spoedzoekers, wanhopig op jacht naar woonruimte, zijn bepaald geen exclusief probleem voor de gemeente Noordwijk. Dat werd in een uitzending van de Monitor opnieuw meer dan duidelijk geaccentueerd. Oorzaak en gevolg werden in volle omvang in beeld gebracht. Waarbij 2 Noordwijkerhoutsen situaties nadrukkelijk werden belicht.

Betaalbaar wonen is al lange tijd een nauwelijks op te lossen probleem. Het is dan ook niet alleen te wijten aan het stilvallen van bouwactiviteiten door de economische crises die zich na 2008 liet gelden. De arbeidsmigratie, de opvang van statushouders en de wens van jongeren om al vroeg zelfstandig te gaan wonen, de verhuurbelasting voor corporaties, de marktwerking,comfortnormen en de huidige huisvestingswetgeving spelen allemaal hun belangrijke rol.

Daarnaast is de explosie van echtscheidingen en de keus van samenwonenden om separaat verder te gaan volgens de opiniemakers een niet te onderschatten probleem. Vooral omdat het daarbij vaak ook gaat om vechtscheidingen met alle gevolgen voor mogelijk aanwezige kinderen van dien. De eigen verantwoordelijkheid van betrokken mensen is daarbij natuurlijk een eerste vereiste, zo werd in de uitzending ook duidelijk. Maar al te vaak is hulp van maatschappelijke instanties bij het vinden van oplossingen voor veel van hen de enige uitweg. Het inzetten van vakantiewoningen, leegstaande kantoren of bedrijfshallen waren opportunistische ideeën. Waaraan in de uitvoering nog al wat haken en ogen blijken te zitten.


Knip- en plakwerk

De genoemde uitzending ging aanvankelijk over Noordwijk maar bleek uiteindelijk toch te gaan over het landelijke probleem. Opvallend detail in de uitzending was de expliciete melding dat de Noordwijkse wethouder Dennis Salman geen medewerking wenste te verlenen. In een persbijeenkomst zei Dennis Salman daarover: ‘Dat klopt. Er is bij het college gebrek aan vertrouwen aan de objectiviteit bij de redactie van de Monitor. Dat hebben we hen enkele jaren terug direct na de vorige uitzending waaraan we toen wel medewerking verleenden, al laten weten. Dat was een ervaring van zeer selectief knip- en plakwerk in hun opnames’.

Bij politieke partijen in Noordwijk is het bouwen van tijdelijke woningen al lange tijd een actueel onderwerp . Na het vertrek van wethouder de Jong is de portefeuille Ruimtelijke Ordening de verantwoording van wethouder Sjaak van den Berg. Die in dezelfde persbijeenkomst liet weten heel hard bezig te zijn om snel tijdelijke woningen te realiseren. Waarbij de problemen van de coronacrises voor hem een extra belasting zijn.


Snel realiseren

Hij noemde voorzichtig de mogelijkheid om samen met woningcorporatie Sint Anthonius van Padua op locatie De Zeestroom een deel tijdelijke huisvesting te realiseren. Maar benadrukte dat er naar meer mogelijkheden onderzoek wordt uitgevoerd. Sjaak van den Berg: ‘We zetten in op snel realiseren en doen dit natuurlijk vertrouwelijk in nauw overleg met de woningbouwcorporaties. We zoeken in eerste instantie vooral binnenstedelijke oplossingen zodat we niet een langdurige procedure via de provincie Zuid Holland hoeven af te wikkelen. We zetten in op snelheid om woningbouw van de grond te tillen. Niet alleen voor de spoedzoekers maar ook andere woningzoekenden. Zoals de ruim 250 woningen in Bronsgeest.


Onthutsend

Vanuit PUUR kwam deze week opnieuw openlijke kritiek op de woningbouw aanpak alsook op de genoemde Tv-uitzending. In een persbericht meldt de partij: Onthutsend was het om te zien dat de wethouder Salman zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaat door niet deel te nemen aan de discussie in het programma De Monitor. Over de uitvoering van woningbouw schrijft men: ‘Ondanks de grote, stijgende vraag naar woningen is het aantal woningen gedaald, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, in 2019 met 10% en in 2020 met ca. 50%’. In verband daarmee worden door PUUR hierover opnieuw een zevental schriftelijke vragen ingediend. Die te zijner tijd gaan worden beantwoord.

>Bijna 9 ton te weinig voor De Boekhorst

tekort n Sportpark De Boekhorst moet voor 2022 volledig geherstructureerd. De clubaccommodaties en sportvelden bleek sterk verouderd en was volgens de gebruikers en gemeente aan een noodzakelijke vervanging toe.

Inmiddels zijn de plannen in uitvoering en de gemeente bouwt voor de voetbalvereniging VVSB en handbalvereniging Northa een nieuw multifunctioneel clubgebouw. Al eerder heeft de gemeente vaste afspraken gemaakt over een financiële bijdrage door de verenigingen aan dit gebouw. Wat onderdeel uit maakt van een totale renovatie waar ook de tennisvereniging onderdeel van uit maakt.


Maar zoals inmiddels wel gebruikelijk blijkt dat er ook bij dit project extra krediet nodig is om alles tot een goed einde te brengen. Er is heel veel geld meer nodig vanwege onder andere de gewijzigde fiscale voorwaarden, het uitvoeren van de door de gemeenteraad gewenste duurzaamheidsaanpassingen en de gebruikelijke indexering.


Volgens de collegevoorstellen is er voorlopig nog bijna € 871.000,- extra nodig om alle wensen uit te voeren. Dit is o.a. voor de infrastructuur in de omgeving, een hogere ballenvanger en opvallend genoeg ook voor het tegengaan van verspreiding van de rubberkorrels uit de kunstgrasmat.

Bibliotheken weer open, afhaalbieb gestopt

De bibliotheek is weer open, zij het wat aangepast. | Foto: Cor de Mooy

bieb n Het was een verrassing voor de Bibliotheek Bollenstreek dat de deuren op maandag 11 mei alweer open mochten voor publiek. Het betekende meteen het einde voor de net gelanceerde Afhaalbieb. "Onverwacht, maar het allesoverheersende gevoel is blijdschap."

De afhaal- en bezorgbieb werd op vrijdag 1 mei gelanceerd. Wethouders en burgemeesters in alle Bollenstreekgemeenten overhandigden tassen met boeken aan inwoners boven de 70 jaar. Voor alle bibliotheekleden was er de afhaalbieb, waarbij ze online een boekenpakket konden bestellen en dat afhalen in de vestiging in Lisse.


Op woensdag 6 mei maakte premier Rutte echter bekend dat de bibliotheken op maandag 11 mei weer open mogen. Daardoor stopt de afhaalbieb al na een aantal dagen. Voor Hans Portengen, directeur Bibliotheek Bollenstreek, kwam de boodschap van de heropening als een verrassing. Portengen: "Ik ben blij dat we maandag weer open mochten gaan. De enige kanttekening is dat Rutte ons dit twee werkdagen vooraf meldt. Ons vizier was gericht op 20 mei en we hebben het druk gehad met de organisatie van de afhaal- en bezorgbieb, dus de heropening komt onverwacht. Maar het allesoverheersende gevoel is blijdschap."


Dat de afhaalbieb slechts een week heeft gedraaid, is volgens Portengen niet zonde van al het werk vooraf door zijn collega's. "De afhaalbieb was van korte duur, maar zeker niet voor niks. We hebben mensen blij gemaakt met onze boekenpakketten en veel positieve reacties gehad. Ik ben ook onder indruk van de energie en flexibiliteit waarmee mijn collega’s dit in korte tijd hebben georganiseerd, nadat het duidelijk werd dat we na 28 april nog niet open mochten gaan. Dus zowel voor de bibliotheek zelf als voor onze leden heeft de afhaalbibliotheek veel opgebracht."

Geen boetes
De Bibliotheek Bollenstreek houdt zich na de heropening aan het landelijk protocol. Dat betekent dat er een beperkt aantal bezoekers per keer naar binnen mag. Mensen wordt gevraagd alleen te komen, kinderen onder de 16 jaar mogen alleen met begeleider naar binnen. Ook moet iedereen nog steeds anderhalve meter afstand houden. De ingeleverde boeken gaan in quarantaine: ze worden pas 72 uur na inlevering weer op de planken gezet.
Leden hoeven zich overigens niet te haasten om hun geleende boeken te retourneren. De Bibliotheek Bollenstreek int nog geen boetes. De eerste inleverdatum is bepaald op 1 juni.


Bezorgbieb
De Bezorgbieb gaat wel door voor mensen die in de risicogroep vallen. Zij kunnen hun boeken thuis bezorgd krijgen via www.bibliotheekbollenstreek.nl

>Gratis hoofdkussens van Bouckaert Slaapcomfort voor zorgmedewerkers

Noordwijkerhout n Speciaal voor alle zorgmedewerkers in de regio hebben Rob en Miriam Bouckart van Bouckeart Slaapcomfort een mooie actie op poten gezet.

Tekst en foto: Caroline Spaans

Rob: "Zij verdienen naar ons idee iets extra's. Iets waar ze niets voor hoeven te doen, maar wat ze wel goed kunnen gebruiken: een lekker hoofdkussen."


De actie begon op 1 mei en het liep direct storm. "We kregen ruim 400 aanvragen op onze oproep. Mensen konden zich via de mail aanmelden en dan konden ze in de winkel een anti-allergisch hoofdkussen ter waarde van 39,95 euro op komen halen."


Het sympathieke echtpaar dat met hun bedrijf aan de Smederij 2 is gevestigd, zag de voorraad kussens in no-time onder de vermoeide hoofden van de zorgmedewerkers verdwijnen. Daarom werd de actie verlengd en snel een nieuwe voorraad besteld.

11 / 18

17 / 18

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond (als het weer mag natuurlijk)? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 24 mei, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. Winnaar week 20: L.C. van der Lans. De oplossing was: Geheimzinnig