De Noordwijker

16 april 2019

De Noordwijker 16 april 2019


'Het mooiste bloemencorso ooit'

Niet burgemeester Hermans maar wethouder ter Hark verwelkomde samen met de Bloemenkoningin. | Foto: WS Foto: Picasa

Corso n Noordwijk was dit weekend weer de Bloemenbadplaats die wereldwijde bekendheid genoot. Dat meldde zaterdagochtend debuterend corsovoorzitter Willem Heemskerk. Ook hij sprak met enige trots over 'het mooiste bloemencorso ooit'. Hij wist te melden dat miljoenen bloemenliefhebbers in Azië, via directe tv-uitzendingen, de corsostart meebeleefden.

De 30.000 bloemenliefhebbers die persoonlijk Noordwijk bezochten werden getrakteerd op een waar bloemenspektakel. Natuurlijk met 'de Mooiste file van Nederland, wat vanaf vrijdag op de Oranje Promenade stond te pronken. Tijdens de officiële presentatie werd de Bloemenkoningin 2019 aan de pers en belangstellende ondernemers en politici voorgesteld.
Met een innemende maidenspeech liet Bloemenkoningin Sammy Filippo weten dat zij vooral de bloemenbadplaats Noordwijk wil promoten door de vrolijkheid die bloemen uitstralen gestalte te gaan geven. Namens de gemeente sprak wethouder Roberto ter Hark de in de Hotels van Oranje aanwezige NOV-leden en de 'Vrienden van de Mooiste File' en andere genodigden toe. Daarbij het belang voor de Noordwijkse en regionale economie schetsend. Speciaal noemde hij ook het Noordwijkse thema 'Cultuur verbindt'.
Ook bij de corsostart vertegenwoordigde wethouder Ter Hark de gemeente Noordwijk. Zowel de wethouder als voorzitter Heemskerk benadrukten daar de onmisbaarheid van de vele honderden vrijwilligers. De corsovoorzitter ging daarbij zover dat hij een traditie doorbrak. Gebruikelijk werd het nieuwe thema voor het volgend corso aan de pers en de bobo's tijdens de officiële start gelanceerd. Willem Heemskerk besliste dat zijn vrijwilligers als eerste recht hebben op het nieuws hierover. Hij bewaart het geheimpje daarom tot de komende evaluatiebijeenkomst.
Hierna ging men naar de Boulevard voor de corsostart. Op de gemeentelijke uitnodiging stond burgemeester Hermans aangekondigd voor de officiële opening. Het werd echter een gezamenlijke handeling zonder haar. Kritische vragen volgden over het waarom. Navraag leverde slechts de mededeling van de persvoorlichter op dat de burgemeester om persoonlijke redenen ontbrak.

Paashazen openen elfde torenklimseizoen

Jeroenstoren n Alweer voor het elfde seizoen wordt de Oude Jeroenstoren voor publiek opengesteld op de zaterdagmiddag.

Op zaterdag 20 april zullen paashazen de eerste openingsdag opfleuren met een gezellige paaswedstrijd voor de kinderen vanaf 4 jaar. Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn de kinderen welkom om door de hele toren paaseieren te komen tellen. Boven aangekomen ontmoeten de kinderen de paashaas met een welverdiende paasverrassing. Uiteraard zijn ook andere bezoekers die met een gids de toren willen bezoeken welkom. Elk halfuur is er een opgang.

Voorafgaand aan de openstelling voor publiek zal de eerste locoburgemeester van het nieuwe Noordwijk, Sjaak van den Berg, tien jaar openstelling van de toren markeren met het handmatig luiden van de torenklokken. Hiermee zal het elfde openingsseizoen van start gaan.
De Oude Jeroenstoren aan de Heilige Geestweg kan van 20 april t/m 26 oktober elke zaterdagmiddag onder leiding van een gids worden beklommen van 12.00 tot 16.00 uur. De entree is € 3,50 (kinderen € 2,50). Op zaterdag 27 april is de toren gesloten.

Stabat Mater in de Maria Ter Zee

gregoriaans n Op vrijdag 19 april vindt in de Maria ter Zee kerk van 19.00 tot 20.00 uur de verstilde viering van Goede Vrijdag plaats. De dames- en herenensembles van de bekende Schola Gregoriana Noordwijk zingen onder leiding van Rens Tienstra het bekende Stabat Mater.

Hoe dramatisch deze Paasmuziek soms ook klinkt, de viering van Goede Vrijdag eindigt hoopvol en optimistisch. De Maria ter Zee kerk ligt aan de Nieuwe Zeeweg 73 en de bijdrage is vrijwillig.

Panelrubriek n Spraakmakend

V.v. Noordwijk is klaar voor Quick Boys

Opnieuw een geldverslindend project'

Politieke vertegenwoordigers konden wel hun kritische vragen stellen. De beantwoording hiervan bleek de omwonenden niet gerust te stellen. | Foto: WS

Onvrede over aanpak wateroverlast

Parallelboulevard opnieuw een leerzaam experiment

De beantwoording van kritische vragen bleek de omwonenden niet gerust te stellen. | Foto: Wim Siemerink

wateroverlast n Er leven bij geïnteresseerden inwoners nog tal van vragen over het project Reconstructie Parallelboulevard. Een speciaal ingelaste presentatieavond, met deskundigen van gemeente en Hoogheemraadschap, moest politiek en omwonenden hierover informeren. Belangstelling hiervoor vanuit de bevolking en ook vanuit de politiek was wat mager te noemen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Henri de Jong bevestigde dat er nog veel vragen leven. Over het uitvoeringsprogramma over de problemen met het grondwater, over het verwerken van het hemelwater en vooral over de gekozen oplossingen. Het projectteam met Noordwijkse ambtenaren en het Hoogheemraadschap Rijnland bevestigden opnieuw dat de beruchte 'Dijk in Duin' voor moeilijk oplosbare problemen heeft gezorgd. Het Hoogheemraadschap kwam met een laconieke vaststelling dat de slechte ervaringen in Noordwijk in later stadium gelukkig de basis kon vormen voor het aanleggen van de wel succesvolle kustversterking in Katwijk.


aanpak regenoverlast

Aan de hand van beelden werden de problemen opnieuw duidelijk gemaakt. Eerder dacht men een oplossing te hebben met een drainage onder de K.W. Boulevard. Waarschuwingen van lokale deskundigen toen, dat dit geen enkele kans van slagen had, werden in de wind geslagen. Na de mislukking werd naar andere oplossingen gezocht. Vanaf 2009 lopen er onderzoeken. Dat leverde een integraal afvalwaterplan 2017-2021 op. Vorig jaar hield het Hoogheemraadschap een zogenaamde stresstest. Een onderzoek naar wat de gevolgen zijn van hoosbuien. Dit alles resulteerde in de huidige plannen. Die bestaan uit een drainage onder de Parallelboulevard op 6 meter diepte. Met daarboven naast het reguliere riool plus enorme zogenaamde 'infiltratietanks'. Plannen waarbij door de lokale deskundigen, opnieuw hele grote vraagtekens zijn geplaatst.


Drie oplossingen

Het projectteam heeft het uitgangspunt dat een oplossing niet alleen voor Hoofdstraat en Boulevards maar voor heel Noordwijk de wateroverlast moet beperken. Er werden door hen daartoe 3 oplossingen uitgewerkt. Waarna gekozen werd voor de reuzendrain onder de Parallelboulevard. Vanuit de politiek was het Wim van Haasteren (CDA) die zeer kritische vragen stelde waarop geen antwoord kon worden gegeven. Daarop vroeg Dick Gutlich (D66) of besluiten tot een second opinion voor dit toch zeer kostbare project, niet moet worden overwogen. Daarnaast kwamen er vragen over de gevolgen voor vegetatie in het dorp en de gebieden van Natura 2000. Van Maris (VVD) vroeg naar de interesse van deskundige aannemers om dit megaproject te gaan uitvoeren. Die belangstelling zou er inmiddels bij een vijftal partijen wel zijn. Maar ook werd duidelijk dat er hier, net als bij 'Dijk in Duin' nog geen aannemers zijn met de broodnodige ervaring op dit gebied. Het zou zo zijn dat de proef op het Palaceplein door aannemers is gefinancierd om hiermee enigszins ervaring te kunnen opdoen.

De conclusie dat het Hoogheemraadschap met dit megaproject in Noordwijk opnieuw een experiment uitvoert, werd in deze presentatie feitelijk bevestigd. Volgens de projectleider is er echter opnieuw groot vertrouwen in een goede afloop. Dat vertrouwen was er na afloop bij de aanwezige omwonenden nauwelijks. 'Ze kunnen best gelijk hebben. Maar op de zinvolle vragen van Wim van Haasteren bijvoorbeeld, kwam nauwelijks antwoord'.
Een ander verwonderde zich dat vanuit de politiek de vraag niet werd gesteld, waarom een kostbaar diep gelegen drain nodig is. Waarom het water niet direct vanuit de hoger gelegen infiltratietanks kan worden gepompt. Dat geeft volgens de omwonenden aan dat de politiek zich 'nauwelijks in de materie heeft verdiept'. Een ongeruste Heemborghbewoner: 'Opnieuw een geldverslindend project waarvan we nu al weten dat het weer dient als een leerschool voor Hoogheemraadschap en aannemers'.

Dit kan zo niet verder!

Ik doe als ervaren volger van de lokale politiek een dringende oproep aan de gemeenteraad van Noordwijk. Kap er mee a.u.b. Het werkt niet. Uw kiezers ervaren het als minachting. Zij die zich verdienstelijk maken in maatschappelijke organisaties, in bewoners platforms of in het verenigd bedrijfsleven. Plus de geïnteresseerde inwoner.

Het wordt tijd voor herbezinning. In de beruchte 100 dagen is veel duidelijk geworden. Vooral dat Raad en commissies in daadkracht worden beperkt. Dat dossierkennis en bestuurlijke ervaring te beperkt is. En ook dat de rondetafelgesprekken hun doel voorbij schieten. Wat nu ontbreekt is het noodzakelijk politiek debat. Theorie en praktijk sluiten totaal niet meer op elkaar aan. Eigentijdse ontwikkelingen volg ik altijd met interesse. Maar de huidige werkwijze is ontwikkelt onder druk van de theorie. Door mensen die de noodzakelijke praktijkervaring missen.
Eerder sprak de gemeenteraad van Noordwijk unaniem zijn vertrouwen in mij uit. Dat dwingt en rechtvaardigt mij om u luid en duidelijk te adviseren. Gemeenteraad, kap er mee. Keer terug van de nu ingeslagen weg. Dat kan zonder gezichtsverlies. Want niet u maar de raadsgroep heeft in aanloop naar de fusie verkeerde keuzes en daaraan verbonden adviezen gelanceerd. Het opnieuw invoeren van zogenaamde parallelle sessies en van rondetafelgesprekken op onmogelijke locaties hebben in de praktijk geleidt tot chaos. En situaties waarbij de inwoner (ik zie het nadrukkelijk als 'uw klanten') zich totaal onbegrepen en niet serieus genomen voelen.

En dan de commissieleden. Zij mogen opdraven in parallelle sessies met rondetafelgesprekken, waarbij de uitdrukkelijke voorwaarden zijn gesteld dat een politiek debat niet aan de orde kan zijn. Officieel benoemde commissieleden worden daardoor buiten het politieke debat gehouden. Ik zeg opnieuw: Kap er mee. Het politieke debat heel selectief voorbehouden aan raadsleden is niet van deze tijd.
De voorstanders van fusie dachten dat dit zou leiden tot zakelijk denken, tot meer kennis en kunde en tot meer daadkracht. Met de nu gekozen weg is het tegendeel het geval. Want ik kan het bij herhaling agenderen van al lang gehouden presentaties (zoals die over parkeren,wonen en Groot Hoogwaak) niet daadkrachtig noemen. Zonder enig debat plaatjes kijken is niet wat 'klanten' graag zien.
Het empathieloze 'wilt u nu afronden' wil een 'klant', die lef toont door de voorgeschreven 5 minuten te durven inspreken, na 3 minuten al helemaal niet horen. In Hotel van der Geest ontmoette ik een Noordwijkerhouter die de politiek al jaren met interesse volgt. Volkomen moedeloos legde hij uit dat zijn interesse tot het nul punt was gedaald. Ervaren politici spraken mij die avond aan over het publiekelijk getoonde gebrek aan kennis en over de accommodaties.
De praktijk heeft de theorie volkomen voor schut gezet. Kap er mee! Gooi het roer om! De 100 dagen zijn voorbij. Kom tot bezinning!

Retail Lab wil winkelgebieden aantrekkelijker maken

detailhandel n De coalitie in de gemeenteraad geeft prioriteit en aandacht aan de grote leegstand in de winkelstraten. Men denkt bijvoorbeeld dat het aantrekkelijker inrichten van de omgeving een positieve bijdrage kan leveren

Vanuit het Ondernemersfonds Noordwijk zijn eerder al acties voorbereid om tot een succesvol resultaat te komen. Daarbij achtte ondernemers vooral samenwerken van groot belang. Men zag een gezamenlijk belang bij vastgoedeigenaren, gemeente Noordwijk, Horeca en winkeliers. Niet alleen in het oude Noordwijk waar de samenwerking eerder al tot resultaten leidde. Maar er kwam bovendien de wens tot samenwerken met de retail in de winkelgebieden in Noordwijkerhout en De Zilk. Met solidariteit en schaalvergroting als argumenten.

Vertegenwoordigers van deze belangengroepen vormden een stuurgroep die zij Retail Lab Nieuw Noordwijk noemen. Die denken in staat te zijn om de huidige concrete problemen in gezamenlijkheid te lijf te kunnen gaan. Daarbij is de wens van de klant van groot belang. Met name wil men zich richten op de emotionele beleving in de winkelgebieden. Het vaststellen van de invloed van de verkeerscirculatie, het parkeren, het straatmeubilair, de winkelinrichting, de houding van personeel en de betrouwbaarheid van de ondernemers. Waarbij uiteindelijk naast een gastvrijheidsgevoel de vraag 'wat wil de klant' centraal moeten staan. Inmiddels hebben ruim 400 belanghebbenden een uitnodiging ontvangen om deel te nemen in het Retail Lab. Waarbij zij gebruik kunnen maken van een speciaal digitaal platform. De bundeling van krachten van de retail in de vier dorpskernen moet de kans op gemeentebreed succes vergroten. Het uitwisselen van wensen maar vooral van nieuwe en inspirerende ideeën is een eerste programmapunt, wat mogelijk gaat leiden tot het financieren van noodzakelijke herontwikkelingen via het Retail Lab vanuit het innovatiefonds.

Sluiting politiebureau leidt tot Kamervragen

politie n Als het aan de politietop ligt dan sluit men snel het bureau in Noordwijk en verplaatst het hoofdbureau zich naar Katwijk. De Noordwijkse gemeenteraad bleek verrast toen dit nieuw hen bereikte. Minder dan een jaar geleden nog achtte toenmalig burgemeester Rijpstra dat onmogelijk.

Bovendien zou voormalig minister Opstelten de verzekering hebben afgegeven dat het Noordwijkse bureau minimaal tot 2025 open zou blijven om lokale service en veiligheid zeker te stellen. Inmiddels lijken de schaalvergroting en efficiency aanleiding om op die toezegging terug te komen. Raadslid Theo Alkemade (CDA) informeerde zijn partijgenoot Chris van Dam die niet naliet om de huidige minister Grapperhaus hierover aan de tand te voelen, met naast de gedane toezegging het argument dat inmiddels schaalvergroting en maatschappelijke wenselijkheid niet meer parallel lopen.
Op dit moment lijkt het erop dat het bestaande team Noordwijk-Teylingen binnen afzienbare tijd gaat verhuizen. Of dit gaat naar een nieuw volwaardig bureau binnen de gemeente of dat het toch Katwijk wordt is bepaald nog niet zeker. Al even onzeker is of de Noordwijkse politiek daarbij nog een rol mag vervullen. De landelijke politiek en met name het kabinet is vooralsnog aan zet om de politietop te corrigeren. Met name de snel voortschrijdende digitale ontwikkelingen zorgen natuurlijk ook bij de politie voor een eigentijdse benadering. Ontwikkelingen die geen gelijke tred blijken te houden met toezeggingen van een voormalig minister.

Fietsen voor een diploma

Roberto ter Hark wenste de examenkandidaatjes veel succes bij de start. | Foto: Ina Verblaauw

verkeersexamen n Op drie plaatsen werd op 11 april het verkeersexamen afgenomen bij de basisscholieren van groep zeven. In Noordwijkerhout vanaf de Brink, in De Zilk vanaf het schoolplein van de Egelantierschool en in Noordwijk vanaf het parkeerterrein van Binnenzee.

Door Ina Verblaauw

Maria Vanopzeeland kreeg een lintje opgespeld door Sjaak van den Berg. | Foto: Piet de Boer

'Na de fusie ontstaan hier en daar wat oneffenheden', zo merkte ook Bob van Zanten, directeur van De Noordwijkse School. Voor het derde opeenvolgende jaar organiseert hij het examen in Noordwijk. Er waren bijvoorbeeld geen agenten voor de gebruikelijke fietscontroles. De kinderen merkten daar gelukkig helemaal niets van.

Gespannen

Zij waren vooral toch wel een beetje gespannen. "Het is wel een examen", zo vertelde een aantal meisjes in koor. Wethouder Roberto ter Hark was aanwezig bij de start om 9.00 uur om de ruim 200 kinderen veel succes te wensen.
"Doe je best en rij vooral veilig", moedigde hij de kinderen aan. Elke 30 seconde kon een fietsertje van start. Met een genummerd hesje bevolkte zij de hele ochtend het straatbeeld. In groepjes of alleen. Op diverse, lastige en drukke plekken werd gejureerd door leerlingen van 4 VWO van De Leeuwenhorst. Zij vonden het een prima dag. Voor hen was deze dag een maatschappelijke stage, waarvoor ze de rest van de dag waren uitgeroosterd. "Lekker relaxed", aldus de studenten. Maar ondanks de zon was het toch wel koud.

Knelpunten werden ervaren bij de kruising Quarles van Uffordstraat linksaf naar de Parallelboulevard en vanaf de Boerenburgerweg linksaf de van de Mortelstraat op. Daar was het zo druk, dat sommige kinderen besloten via het fietspad de oversteek te maken. Met de fiets aan de hand was goed; de kinderen die fietsend over de zebra gingen, kregen een aantekening van de jury. "Heel vaak wordt vergeten naar links en rechts te kijken en hand uitsteken is ook geen automatische handeling", aldus één van de studenten.

Bij het eindpunt van de route, die ongeveer 40 minuten duurde, bleek dat kinderen het drukke busverkeer lastig vonden. Het was een geslaagde ochtend; ook de aanwezige EHBO-ers hoefden niet in actie te komen. Binnenkort horen de kinderen of ze zijn geslaagd voor het verkeersexamen.

Lintje voor ster-vrijwiliger Maria van het Jeugdwerk

onderscheiding n Het is half vijf. De dozen zijn leeg en weer opgeborgen. De artikelen die niet bewaard kunen worden zijn afgevoerd. De Rommelmarkt van het Jeugdwerk in De Zilk is ook dit jaar op rolletjes verlopen. Dat is de verdienste van Maria van Opzeeland-Van Houtum. Zij kreeg daarvoor een koninklijke onderscheiding op zondag 14 april.

Maria is vanaf 1983 vrijwilliger en al die 35 jaren organiseert ze de Rommelmarkt voor het Jeugdwerk. Na de jaarlijkse inzamel-avond is zij meer dan full-time vrijwilliger. ''Maar ik niet alleen hè. Ik ben niet alleen,'' roept ze door de zaal als ze naar voren wordt geroepen. Haar vaste collega is Joke de Groot en Maria wil Joke beslist erbij betrekken. Joke vlucht snel naar achteren. Ze weet dat dit een moment alleen voor Maria is.

Met zijn tweeën zijn ze van tien uur 's ochtends tot tien uur 's avonds de spullen aan het sorteren. Daarna gaat alles netjes in dozen en kratten. Dat zijn wel lange dagen, geeft ze toe. ''Maar we eten wel tussen door, hoor''. Een echte schat is er helaas nooit opgedoken tussen de Zilkse rommel. Of toch. ''Eén keer dachten we een schilderij van Toorop te hebben. We zijn 's ochtends nog naar Haarlem geweest voor een taxatie. De taxateur hielp ze snel uit de droom. Waarde? Een tientje. Maria lacht. De opbrengst van de markt in 2019 is vele malen groter. Bijna zevenduizend euro werd er zondag opgehaald.

Jeugdwerk

Dat is een goede financiële basis voor het jeugdwerk dat daardoor betaalbaar blijft. Locoburgemeester Sjaak van den Berg prees de vrijwilligster voor haar staat van dienst. Niet alleen voor haar marktwerk, maar ook haar werkzaamheden als bestuurslid, het werven van vrijwilligers en het organiseren van de intocht van Sinterklaas. Vervolgens liet mevrouw Vanopzeeland zich geduldig door de locoburgemeester de versierselen opspelden en ging vervolgens met haar kleinkinderen op de foto. Zij is daarmee voor altijd Lid in de orde van Oranje Nassau. Maar vertrekken daar moet ze nog niet aan denken. Het bemensen van de marktkramen laat ze aan anderen over. Maar loslaten kan deze drie sterrenvrijwilliger dat nog niet. ''Als die meiden 's ochtends om zes uur hun vriendjes meenemen zou het al veel schelen'', concludeert ze glimlachend.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 18 april

Paasbingo met mooie prijzen van Noordwijkse ondernemers. Kosten € 0,50 per ronde.

Dinsdag 23 april

12.30 uur: Maaltijd: macaroni met gehakt.

Elke dinsdag:

- vanaf 14.00 uur: wandelen met Reuring! Reuring is open tijdens de wandeling voor koffie.
- 14.00 uur: Tafel vol geluk
- 10.00-13.00 uur: Inloop budgetcoach voor uw financiële vragen (gratis).

Iedere dinsdagochtend en donderdagmiddag:

Papiercollage maken met Cindy Salman

Elke vrijdag open 10.00-14.00 uur:

- 10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten

- 12.00-13.00 uur: samen sporten tegen eenzaamheid

- 13.00 uur: soep met brood, € 2,00

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Bel: 06-50610135.

Cursus 'Grip & Glans'

Noordwijk n Op maandagavond 29 april houdt Welzijn Noordwijk, in samenwerking met het Kwadraad maatschappelijk werk, de eerste bijeenkomst van een nieuwe groepscursus 'Grip & Glans'. Deze groepscursus draait om het positief in het leven staan, je zelfvertrouwen vergroten en meer initiatief nemen.

Bij 'Grip & Glans' wordt aan de hand van individuele opdrachten in kaart gebracht waar jouw persoonlijke doelen liggen. Hiermee ga je aan het werk. Van ontdekken en bedenken naar doen. Je deelt ervaringen en verhalen in de groep en wisselt onderling tips uit om zo het beste uit jezelf te halen en te leven met plezier.

De cursus is bedoeld voor geïnteresseerden van 18 jaar en ouder. Er worden wekelijks 6 bijeenkomsten georganiseerd op maandagavond van 19.00 tot uiterlijk 21.30 uur. De cursus start 29 april en er is een terugkombijeenkomst waarin we terugkijken op de cursus en ervaringen uitwisselen. De datum voor die bijeenkomst wordt later bepaald.

Locatie De Wieken, Wassenaarsestraat 5. De kosten zijn € 30,00 voor de totale cursus, inclusief een persoonlijke werkmap en koffie/thee. Aanmelden en informatie via nikki.vanderven@welzijnnoordwijk.nl of op tel. 06-40567077.

Vroege Koningsspelen

Zo'n 1100 basisschoolkinderen deden in Noordwijk mee aan de Koningsspelen. | Foto: Ina Verblaauw

sportdag n De Koningsspelen vielen vroeg dit jaar. Gewoonlijk de laatste vrijdag voor 27 april Koningsdag. Door de vroege Pasen en daarbij behorende paasvakantie, werden de Koningsspelen gehouden op 12 april. Voor de kinderen maakte de datum niet uit; de meeste van hen waren uitgedost met oranje shirts of rood-wit-blauw op de wangen gekleurd.

Door Ina Verblaauw

Naar schatting 1.100 kinderen namen deel aan de Koningsspelen. De groepen 1 t/m 5 waren actief op het eigen schoolplein. De groepen 6 t/8 liepen vanaf school naar Sportpark Duinwetering of de sportvelden op het Middengebied.

Gerben van Duin gaf om 9.00 uur het startsein bij korfbalvereniging Fluks en wethouder Dennis Salman opende de Koningsspelen bij Sportpark Duinwetering. Eerst werd het Pasapas lied van Kinderen voor Kinderen gezongen met het bijbehorende dansje om de spieren een beetje los te maken. De sporten die konden worden beoefend waren o.a. boksen, judo, parcours fietsen, freerun, korfbal, voetbal, dans, bootcamp, sneeuwbal, atletiek en drumtastic. Alle sportlessen werden gegeven door professionele instructeurs.

Voorafgaande aan de sportochtend was in de klas een top 10 samengesteld van de sporten waaruit kon worden gekozen. Eén sport uit de top 3 werd toegewezen en bij twee andere sporten werden de klassen ingedeeld. Zo verliep de ochtend volgens schema en wist iedereen, waar en hoe laat aanwezig te zijn.

Landelijke thema was 'Drink water en eet fruit'. Noordwijk doet daar als JOGG-gemeente (Jongeren Op Goed Gewicht) volledig aan mee. Overal stonden oranje watertanks opgesteld waaruit vrij kon worden getapt en voor iedereen was er een appel.
Het waren geslaagde Koningsspelen dankzij de enthousiaste deelnemertjes, de deskundige instructeurs, de organisatoren en de vrijwilligers.

Veel belangstelling voor Bollenpolder van de Toekomst

Noordwijkerhout n De belangstelling tijdens een infoavond vorige week in Noordwijkerhout over de Bollenpolder van de Toekomst, was groot: ruim 100 bloemen- en bollentelers, waren aanwezig.

Hoogheemraad Waldo von Faber van het hoogheemraadschap van Rijnland: "De kwetsbaarheid van dit gebied wordt steeds groter nu we door de klimaatverandering te maken krijgen met hoosbuien, maar ook met perioden van droogte," legde hij uit. "Samenwerking is ook in de toekomst belangrijk om zo de opgaven die er liggen zo efficiënt mogelijk op te pakken. Een mooie start is nu gemaakt in de Hogeveense polder."

Peter Knippels, Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur (KAVB): "Het is nu een concept, geen kant en klaar plan. Binnen dit concept staan duurzaamheid, biodiversiteit, beleefbaarheid en economische robuustheid centraal."

Rijke flora en fauna

Herverkaveling zorgt ervoor dat agrariërs efficiënter te werk kunnen gaan. Dat is volgens Knippels een mooie sprong voorwaarts op economisch gebied. Toch kan er nog veel meer: "Door in het gebied een gezamenlijke aanpak te hanteren, kunnen we diverse kansen verzilveren. Denk bijvoorbeeld aan (minder) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, een toename van het aantal bollenvogels zoals de patrijs, maar ook een toename van diverse andere dieren- en plantensoorten." Een rijke flora en fauna heeft uiteindelijk ook zijn weerslag op de waterkwaliteit, want hoe meer verschillende waterplanten en –dieren, hoe gezonder doorgaans het water. Hier hebben ook de telers belang bij en bovendien wordt de omgeving er mooier van. Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheid is de energietransitie. Het streven is te komen tot een duurzame energievoorziening bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken. Het doel is om minimaal 50% van het dakoppervlakte van de bedrijven in 2022 te bedekken met zonnepanelen. Met andere woorden een gouden totaalconcept dat bij goed resultaat betekenis heeft voor het behoud van de bloembollenteelt in de Duin- en Bollenstreek.

Boerenmarkt op Veldzicht

noordwijk n Op zaterdag 20 april wordt de traditionele Boerenmarkt gehouden op de locatie van Streekmuseum Veldzicht aan de Herenweg 114. De markt is vanaf 10.00 uur te bezoeken. De officiële opening wordt om 11.00 uur verricht door wethouder en loco-burgemeester Sjaak van den Berg.

Van den Berg zal ook de opening van de heringerichte Stal op de locatie voor zijn rekening nemen. De Stal, waarin voedsel en kleding centraal staan, gaat voor educatieve doeleinden gebruikt worden. Vanzelfsprekend is deze aanwinst van Veldzicht ook tijdens de Boerenmarkt te bezichtigen.

Naast kramen met uiteenlopende producten zijn er ook tal van demonstraties. In De Stal wordt aansluitend op de opening een demonstratie touw maken gegeven. De weefkring verzorgt demonstraties kaarden, weven en spinnen. Voor de kinderen wordt er ook van alles georganiseerd, waaronder een speurtocht, paaseieren verven en boetseren. Naast de Boerenmarkt kunnen de bezoekers ook genieten van de nieuwe kruidentuin en de eveneens nieuwe Bloembollentuin.

Ook de Johannahoeve aan de overkant doet haar deuren weer open. Voor degenen die nog wat meer meters willen maken is de nieuwe wandelroute langs kwekerijen een aanrader. Veldzicht is zowel start als finishlocatie voor deze route. Vorig jaar mochten de organisatoren heel veel bezoekers verwelkomen. Vanwege de nieuwe elementen waaronder ook de teuggeplaatste hooiberg wordt er weer een grote toeloop verwacht. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Kleynkoor en de Schuurzangers. De Boerenmarkt sluit om 17.00 uur.

Simon

De Bollenstreek staat de laatste drie weekeinden van april voor een enorme uitdaging. Hoe leid je die enorme stroom toeristen in goede banen? Op zich een weelde-probleem. Als ik mijn verhaaltje schrijf, moet het corso-weekeinde nog komen. De Witte Kerk staat er fris en fleurig bij en we hebben de opening van het Flower Power feest net gehad.

Op alle kruisingen van wegen in de Streek staan de dranghekken klaar. Hoe nu die, naar schatting een miljoen, bezoekers te managen? Ik moet zeggen dat de borden met de tekst waarop aan de bezoeker respect gevraagd wordt, duidelijk invloed hebben. Van vandalisme, de Volkskrant rept erover, is geen sprake. Moedwillig wordt er niets vernield, hoogstens onbewust. Ik moet Simon toegeven, als het om horden toeristen gaat en het is prachtig weer, krijg je wel de kriebels van "al dat volk". Anderzijds, in de NOP, in Noord-Holland en in West-Friesland gaat de vlag uit voor elke toerist. Speciale wandelroutes en feestweekeinden zijn de lokkertjes voor de bezoekers. Vooral met Pasen en andere feestdagen boekt men dan gauw een weekje of langer.

Ik herinner me nog goed de tijd dat we, als kleintjes, langs de weg zaten en met kloppend hart elke naderende auto gadesloegen of hij soms wilde stoppen. Een emmertje met geplukte narcissen of een slinger was de koopwaar. s'Avonds trots aan je moeder laten zien wat je verdiend had! Ook nu staat her en der een klein kraampje langs de weg, zij het onbemand.

Kortom, met het stijgen van de temperatuur en het verleppen van de bloemen droogt de stroom toeristen vanzelf op en daarmee ook de zorgen van iedere kweker, ook die van Simon Pennings!

Aad van Ruiten

Paraplu van Bronzen beeld De Ziekzoeker ontvreemd

Noordwijkerhout n Van Frans en Truus van der Veld ontving de redactie vrijdag een mail met foto´s van het bronzen standbeeld ´De Ziekzoeker´ op de rotonde bij de Schelft.

Het beeld is vernield: de bronzen paraplu is er af gehaald."De Kunstwacht belde mij dat hij iets miste aan het beeld. We zijn gaan kijken en miste de paraplu. De paraplu heeft een spanwijdte van ongeveer 100 cm en weegt nog al wat. Misschien heeft iemand de vernieling gezien (er lagen bierblikjes bij de voeten) of weet iemand wie het gedaan, of iemand heeft de paraplu wellicht gevonden? Via de gemeente en de politie is er niets uitgekomen." Bel de politie als u informatie heeft: 0900-8844.

Foto: Ruud van Drunen

Wij leven in een democratisch land waar de burger te pas en te onpas kan, mag en wil reageren op voorstellen vanuit de overheid. Vooral R.O-plannen roepen reacties op bij verontruste inwoners. De belangrijkste oorzaak is vaak een te geringe, onduidelijke, late voorlichting. Natuurlijk vertragen inspraakrondes de uitvoeringsprocessen. Maar je kan beter wat langer doen over de overlegfases in de wijziging van bestemmingsplannen, dan dat je overhaast aan de slag gaat. De openheid van de lokale politiek is essentieel in dit proces. Geen achterkamertjes afspraken of onderhandse toezeggingen die niet waar gemaakt kunnen worden. Belangrijk is vooral dat naar de burger duidelijk gemaakt wordt dat zijn of haar inbreng serieus genomen wordt en dat er geen inspraakmogelijkheden worden geblokkeerd door het niet beantwoorden van schriftelijke reacties binnen de tijdslimieten. Ons grote Noordwijk staat aan het begin van een pragmatische samenwerking. Vooral de vele nieuwe raadsleden maar ook de nieuwe wethouders moeten dossiertijgers worden. Zij kunnen zich niet permitteren dat zaken onvoldoende worden beoordeeld. Dat betekent dat er nog veel huiswerk te doen is!

Foto: Cor de Mooy

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord communicare slaat terug op iets gemeenschappelijk maken.
Het doel van communicatie tussen gemeente en haar inwoners is: samen beleid maken, naar elkaar luisteren en op elkaar reageren. Noordwijkers ervaren rondetafelgesprekken en inspraakavonden niet altijd als hoor en wederhoor, zeker niet als er verschillende belangen zijn. Zoals zorgappartementen voor je deur in plaats van een parkeerterrein, een lokale projectontwikkelaar die hoogbouw in plaats van duinvilla's wil, de lokale partij die voorstelt glyfosaat te gebruiken om Japanse Duizendknoop te bestrijden. We hebben allemaal kunnen stemmen op onze volksvertegenwoordigers. Als je niet tevreden bent over het kennisniveau van je gemeenteraadslid, dan had je op iemand anders moeten stemmen of bied alsnog jezelf aan om raadsleden bijles te geven. Je kunt je aanmelden bij het digipanel van Noordwijk; dan kun je in ieder geval 4 keer per jaar je mening geven. Ik hoop dat het doel van het digipanel ook gemeenschappelijk beleid is!

Dossiers en communicatie

Wie de lokale kranten geregeld goed spelt zal ze geregeld tegenkomen: ontevreden burgers die vinden dat de gemeente Noordwijk niet (of niet goed of slecht) communiceert.

Een paar voorbeelden: de komende afsluiting van de Parallel Boulevard in verband met renovatie en herindeling en herstel. De bouwplannen bij de RollyGolf met een landschapspark in combinatie met bouwvolumes en hoogtes en. De nieuwbouwplannen van Groot Hoogwaak met wel of geen of te weinig sociale woningbouw en de hoogte en de grootte en plek.
Daarnaast is er ook (grote) onvrede over de 'rondetafelgesprekken'. Men dacht dat er gesproken kon worden met raadsleden over een onderwerp maar het blijkt dat raadsleden tegenover de aanvrager zit die korte vragen mag beantwoorden maar een discussie (waar een rondetafelgesprek toch op duidt) is niet mogelijk.
Ook lees je regelmatig dat aanwezige raadsleden blijk geven van geen of onvoldoende kennis van de dossiers. Er worden vragen gesteld die met (een beetje?) inlezen niet gesteld hadden hoeven worden.
Beste panelleden: wat vinden jullie van deze omissies in het leven van de ontevreden burger?

Foto: Cor de Mooy

Ontevreden burgers zullen er altijd zijn. De vraag is of goede communicatie dé oplossing is om deze burgers tevreden te stellen? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Het helpt in elk geval wel als de gemeente(raad) en/of burgemeester en wethouders een heldere uiteenzetting geven van beslissingen en de argumenten waarop deze beslissingen zijn gebaseerd. En dat laatste wil nog wel eens te wensen over laten. In gesprek gaan met de burger kan voor draagvlak zorgen en vertrouwen in de ambtsdragers in onze gemeente. Maar het is onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Maar neem je burgers serieus! Met betrekking tot de kennis van dossiers zou ik de raadsleden wat meer tijd gunnen. Vanaf 1 januari moeten raadsleden zich veel breder verdiepen in allerlei zaken, die in andere kernen spelen dan waar het gemeenteraadslid woont en dat vraagt veel extra lees- en praattijd. Als burger van een van de kernen is mijn ervaring, dat je voornamelijk kennis van je eigen kern tot je neemt en daar ligt ook een taak bij onszelf. Misschien een tip om per kern een opsomming te geven van de tien belangrijkste uitdagingen, die in die kern spelen. En dan graag specifiek maken.

AED's in kaart gebracht

Wethouder Sjaak van den Berg neemt de kaart in ontvangst waarop de AED-kasten staan aangegeven. | Foto: IV

Reanimatie n Een jaar geleden werd door de gemeente Noordwijk een werkgroep ingesteld om te inventariseren waar AED-kasten hangen en hoeveel aangemelde vrijwilligers toegang hebben tot deze kasten, met als doel Noordwijk Hartveilig te maken.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit systeem doet de reset shock wanneer iemand wordt getroffen door een hartstilstand. Het is nog steeds een hardnekkig misverstand dat bij het zien dat iemand wordt getroffen door een hartstilstand, de getuige toegang heeft tot de AED-kast. In dergelijke gevallen dient direct 112 te worden gebeld. Op het moment dat de melding binnenkomt, wordt een ambulance op pad gestuurd en een aangemelde, in de buurt wonende BurgerHulpVerlener (BHV) ontvangt een melding op de telefoon. De locatie en de code om de AED-kast te openen verschijnt eveneens op de telefoon. De AED-kast is dus alleen te gebruiken door een BHV-er die is aangemeld.

De werkgroep heeft als doel dat er in een straal van 500 meter een AED-kast toegankelijk geplaatst is. Er is berekend dat er 20 algemene AED-buitenkasten nodig zijn, die 24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar zijn. Noordwijk telt meer AED-kasten, maar die staan veelal geplaatst in scholen, kantoren en supermarkten en zijn na sluitingstijd niet toegankelijk. In kaart is gebracht waar een buitenkast geplaatst zou moeten worden. Van de 20 benodigde AED-kasten zijn er 6 gesponsord door de Hartstichting in samenwerking met Stichting Hoek tot Helder. Deze stichting heeft wel als eis dat de gesponsorde AED-kasten langs de kustlijn worden geplaatst wat meegenomen is door de werkgroep met het bepalen van de locaties. Inmiddels ontstaan ook burgerinitiatieven om als wijk of buurt zelf een AED-kast voor de wijk aan te schaffen.

De werkgroep doet een dringend verzoek aan burgers om zich aan te melden voor het volgen van een EHBO of BHV-cursus. Aanmelden hiervoor kan bij de EHBO of via Stichting Welzijn Noordwijk. Het aanmelden van een AED-kast of aanmelden als BHV-er kan via www.hartslagnu.nl

Mixed grill-avond bij Jeroen

diner n Op woensdag 24 april houdt Jeroen wegens enorm succes nogmaals een biefstukavond van 17.15 uur tot 19.00 uur in de Ontmoeting van Jeroen.

Op het menu staan: Mixed grill, gemengde salade, patat met mayonaise en koffie met wat lekkers toe.

De kosten bedragen € 12,50 per couvert. Men kan tot 22 april bij de receptie van Jeroen, Jeroenspark 1, een dinerbon kopen. Wees er snel bij want vol is vol.

Bloemenweekend

Het Bloemenweekend werd, ondanks de gevreesde nachtvorst en de soms kille omstandigheden, een groot succes. Een miljoen toeristen mocht genieten van een meer dan fraaie 'Mooiste file', samen met een indrukwekkend Bloemencorso. | Foto's: WS en Tony Whelan
Een ware bloemenparade, die van Noordwijk tot Haarlem door de Bollenstreek trok, te midden van uitbundig bloeiende tulpenvelden.

Flowerpower 2.0

Noordwijkerhout n Wethouder Henri de Jong en Aad van Ruiten openden vorige week voor de Witte Kerk de bloemententoonstelling Flower Power. Het was een mooie opwarmer voor het corso! | Foto's: Tony Whelan en Wilma van Velzen en Tino Stulen

Foto: TINO STULEN
Foto: TINO STULEN
Foto: TINO STULEN

corsoweekend

Feest voor iedereen op Bevrijdingsdag

Op 5 is het weer feest op het Bootcampterrein. | Foto: PR

Festival n Na het grote succes van vorig jaar, organiseert Samen Voor Vrede ook dit jaar weer op 5 mei een bevrijdingsfestival op het Bootcampterrein van Richard Houwaart aan de Nieuwe Zeeweg. Van 12.00 tot 18.00 uur zullen er tal van activiteiten plaatsvinden. Nick Duindam en Jmiaa Bellan vertellen er enthousiast over.

Door Ina Verblaauw

De NWS en Padua werken hard aan verduurzamen van de woningen. | Foto: PR

"Het is een gratis toegankelijk feest, waarbij iedereen wordt uitgenodigd te komen picknicken en te genieten van wat er op het terrein te beleven is", aldus beiden. Meerdere artiesten komen optreden, zoals Hakim (bekend van Sesamstraat), Richelle van Ling (bekend van The Voice), The Coast en de groep Sanoussi. Er is Folklore, Marokkaanse dans, een djembeworkshop, de Bootcamp attributen dagen uit, de Bibi Grime maakt alle gezichten tot kunstwerken en henna-tatoeage maakt mooie tekeningen op je handen. Er is een luchtkasteel voor de kinderen, multiculti etenswaren en een open podium.

Op het terrein komt een Verhalenbus, waarin door Martine Zeeman en Kees Putman verhalen worden verteld over de Tweede Wereldoorlog. Putman is ook samen met zijn vrouw Dorine aanwezig voor het samenstellen van een door bezoekers gemaakt kunstwerk. Een groot houten paneel wordt in stukken verdeeld en uitgedeeld aan het publiek.

Het bevrijdingsthema kan naar eigen inzicht worden verbeeld. Vervolgens wordt het paneel weer als één geheel in elkaar gezet. Zelf actief deelnemen kan ook middels een vrijmarkt voor de kinderen en kramen kunnen worden gehuurd om uiteenlopende waren te verkopen.

Het Picknick Bevrijdingsfestival is een feest voor iedereen. Ook Noordwijkerhouters en Zilkers worden van harte uitgenodigd een bezoek aan het festival te brengen. Voor de organisatie is het duidelijk: "dit festival wordt een blijvertje".

Voor meer informatie en het programma: www.samenvoorvredenoordwijk.jimdo.com Aanmeldingen voor kraamhuur of het open podium: samenvoorvrede@gmail.com

Betaalbaar plan voor CO2-besparing

duurzaam n De Noordwijkse Woningstichting (NWS) en Sint Antonius van Padua (Noordwijkerhout) steunen, samen met 170 andere woningcorporaties, een betaalbaar plan voor extra CO2-besparing. Als de verhuurdersbelasting verdwijnt, kan dit bedrag worden gebruikt om de sociale woningvoorraad duurzamer te maken.

Sinds 2013 krijgen de woningcorporaties in Nederland door het Rijk een verhuurdersheffing opgelegd die dit jaar zo'n 1,7 miljard euro bedraagt en volgend jaar oploopt naar 2 miljard. Voor de NWS betekent dit in 2019 een bedrag van 2,3 miljoen euro en voor Padua circa 2,1 miljoen euro. Die bijdrage komt neer op bijna twee maanden huurinkomsten die wegvloeien naar de schatkist van het Rijk. Dat geld kunnen woningcorporaties niet gebruiken voor een goed beheer van hun woningen, waaronder broodnodige duurzaamheidsmaatregelen en de noodzakelijke nieuwbouw.

Zwaarste lasten

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onlangs de effecten van het landelijke Klimaatakkoord gepresenteerd. Daaruit bleek dat de lage inkomens in Nederland er het meest op achteruitgaan. Het gaat om -1,6 procent. Het overgrote deel van de lage inkomens woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Het gaat in totaal om ongeveer 2 miljoen huishoudens, wat neerkomt op 30 procent van de Nederlandse bevolking.

Merlien Welzijn, bestuurder van Padua: "Het is voor mij onverteerbaar dat de smalste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Door het afschaffen van de verhuurdersheffing kunnen corporaties investeren in duurzaamheid en kan de energierekening voor onze huurders omlaag. Het voordeel werkt twee kanten op!"

Collega-bestuurder Willem van Duijn van de NWS sluit zich daarbij aan. "Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van onze huurders best wil meewerken aan het verduurzamen van hun woning. Maar dan mag het hen geen extra geld kosten. Deze groep heeft nu vaak al moeite om de eindjes aan elkaar te knopen."

Dirk Kuyt opent 72ste Bloemencorso

corso n Dirk Kuyt heeft vrijdagavond 12 april voorafgaand aan het verlichte corso in Noordwijkerhout de 72ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek officieel geopend. Dit deed hij samen met zijn grootste fan, de 86-jarige mevrouw Van der Meij, en een aantal jeugdvoetballertjes van VVSB in het bijzijn van de Wereldwandelaar en corsovoorzitter Willem Heemskerk.

De openingshandeling bestond uit het wegschieten van een bal door een spandoek met het corsothema 'Changing World'. Een feestelijke confettiregen was hiervan het gevolg, waarna een prachtig corso met zo'n kleine zestig deelnemers, waaronder achttien kleurrijke praalwagens, voorbij trok. Men genoot zichtbaar van de bloemenpracht en het entertainment dat de vrolijke stoet bood. The Rise of the Phoenix, Verandering dierenrijk, MAX Maakt Mogelijk, Vitaliteit en Thailand zijn slechts enkele titels die indrukwekkende praalwagens vertegenwoordigden. Samen met de luxe en bijzondere wagens en muziekkorpsen zorgde dit voor een leuke afwisseling. Bijzonder was dat korpsleden van het korps uit Mainz (Duitsland) speciaal voor de gelegenheid een Nederlandse vlag hadden gekocht om mee te dragen.

Voorafgaand aan het verlichte corso sprak Heemskerk in het Witte Kerkje de genodigden toe. "Sinds een klein jaar ben ik voorzitter van het Bloemencorso van de Bollenstreek. Ik dacht, dat is een coole functie, die ga ik doen, niet wetende dat het vanavond zo koel zou zijn. Maar we gaan er een mooi feest van maken. En we hebben nog een nieuwtje. Vanwege de verwachtte nachtvorst gaat het corso overnachten zodat het ook in Haarlem nog mooi en fris is. Drie ondernemers hebben hiervoor hun ruimte aangeboden. Dat zijn, ik wil ze toch even genoemd hebben, Frylink, Jansen's Overseas en Wout Hogervorst."

Eveneens gaf Heemskerk aan als voorzitter trots te zijn op de bestuursleden en commissieleden die met veel energie jaarrond in touw zijn om het corso voor elkaar te krijgen en de stekersverenigingen die eveneens vaak onzichtbaar al vroeg beginnen met de voorbereidingen. "En dan zijn er nog 1500 vrijwilligers die meehelpen. Bij het toespreken tijdens de opbouw heb ik alleen uit respect voor hen geapplaudisseerd, want zij zijn het die het corso maken."

Het corsothema Changing World greep de corsovoorzitter aan om met een oude traditie te breken. Hij zei het nieuwe corsothema pas later bekend te maken, namelijk pas bij de corsovrijwilligersdag in mei. Vervolgens werden de winnaars van de corsoprijzen bekendgemaakt en sprak hij ook met openaar Dirk Kuyt. Deze woont sinds enige tijd in Noordwijk en zei dat dit zijn plek is geworden. Een Katwijker in Noordwijk. Eveneens zei Kuyt veel affiniteit met de Bollenstreek en het corso te hebben, in zijn jeugd bollen te hebben gepeld en er veel te hebben gevoetbald met Quick Boys. Johan Derksen noemde hem daarom Bollenstreek Hero. Gekscherend, maar een titel waar Kuyt eigenlijk trots op was. Heemskerk zei hierin wel mogelijkheden te zien onder deze naam een nieuwe corsoprijs in het leven te roepen om meer jeugd bij het Bloemencorso van de Bollenstreek te betrekken. Jeugdeducatie is immers een van de nieuwe pijlers van het corso.

De corsoprijzen die bekend werden gemaakt waren die van de categorie Mooiste Praalwagen en de categorie Luxe- en bijzondere wagen. De uitslag van de Stekersprijs, Leo van der Zon entertainmentprijs en chauffeursprijs worden pas tijdens de corsovrijwilligersdag bekend gemaakt.

Mooiste Praalwagens

1e prijs: Corsogroep KAVB Hillegom-Haarlem eo met Verandering dierenrijk
2e prijs: Corsogroep De Zilk met The Rise of the Phoenix.


corso / nieuws

Flower Power reikt tot plafond Witte kerk

Trapezeartiest Minke opende met een wervelende trapeze act het Flower Event. | Foto: Piet de Boer

n Hallucinerende geuren en kleuren

bloemenevenement n Buiten voor de ijskoude Witte Kerk stond een nostalgische caravan versierd met vele voorjaarsbloemen. Acrobate Minke toonde gekleed als een soort lentekoningin haar trapeze act tussen de bolbloemen. Bloembollenpromotor Aad van Ruiten namens de kwekers en wethouder Henri de Jong namens de gemeente Noordwijk openden woensdag 10 april het Flower Event 2019. Binnen zag de wethouder een bloemenzee met een regenboog aan kleuren en geuren onder de titel Flower Power.

| Foto: Piet de Boer

Door Piet de Boer

Marleen Straathof, arrangeur en vrijwilligster van het eerste uur heeft samen met collega Tineke Geerlings de kerk aangekleed. Marleen is blij met het resultaat. Het is haar eerste keer. Ze is persoonlijk gecharmeerd van de grote riddersporen tegen de witte kerkmuur. Lange sierlijke stelen met blauwe bloemen. Het was een hele klus om het event te ontwerpen, in korte tijd op te bouwen en in te richten. Marleen prijst de bloemenkwekers. Er is ook dit jaar enthousiaste medewerking van de bollenkwekers. Aad van Ruiten begeleidt de wethouder naar de plek waar de tafel staat. Daar vormen kistjes met bolbloemen de achtergrond voor een enorm stilleven.


Kwekers

De kwekers hebben ook dit jaar hun mooiste producten naar de Witte kerk gebracht. De sfeer is wel anders dan vorig jaar. Toen was het thema romantiek. De arrangeurs Tineke en Marleen hebben dit keer voor een natuurlijke aankleding gekozen. Er staan bij voorbeeld twee volwassen bomen in de kerk die reiken tot het plafond. Er is ook veel gebruik gemaakt van ruwe takken. Samen met de bloemengeuren en -kleuren een herinnering aan de jaren met lang haar, protestsongs en verzet tegen de dienstplicht. De tijd van de opkomst van de jeugdcultuur met brommers, scooters en het peace-teken aan halskettingen en als graffiti op kleding en muren.


Sfeer

Ook bij het Flower Event geven de symbolen een mooi beeld van de sfeer uit die jaren. Daarnaast symboliseren de volle kleuren van de tulpen, narcissen, hyacinten en andere bloemen de power van bloemen. De kerk is nog maar een minuut open of de nieuwsgierigen treden binnen met de telefoon op ooghoogte. Ze lopen plaatjes-knippend door de kerk. De bezoekers hebben gezien hun leeftijd de hippietijd aan den lijve ondervonden, maar het lange haar is inmiddels wel afgeknipt.

Spacecake en stickies zijn niet verkrijgbaar maar de bezoekers hebben wel vier dagen nostalgisch kunnen genieten van de hallucinerende geur en kleur van de Duin- en Bollenstreek.

Kindercorso trekt bijna 200 kinderen

bloemen n Versierd met tulpen, narcissen en hyacinten trok het Kindercorso door het centrum van Noordwijkerhout. Vaders, moeders, opa's en oma's stonden vrijdag twaalf april langs te kant te zwaaien en riepen de namen. Het was zo druk dat vele fietsers en fietsters noodgedwongen moesten lopen.

Het aantal deelnemers is dit jaar gegroeid. Bijna twee honderd deelnemers op loopfietsjes, kinderfietsen met en zonder zijwielen en fietsskelters. Het publiek staat in de Dorpsstraat en geniet van deze deze 'mooiste stoet van langzaam rijdend fietsverkeer'.

Vertederend

De organisatie heeft opnieuw Altesa uit de Zilk bereid gevonden voor de vrolijke, muzikale ondersteuning te zorgen. Keurig in het pak gaat de fanfare door de straten. Het gala-rondje door het dorp verloopt met veel bijval van het publiek. De fietsen zijn opgetuigd met bolbloemen. De tulpen, narcissen en hyacinten zijn bevestigd onder snelbinders en gearrangeerd in fietsmandjes. De corsorijders schuifelen voort. Fietsen is door de hoge opkomst niet altijd mogelijk.

De deelnemers hebben zich aangekleed met dikke jassen en shawls op weg naar de verdiende traktatie op het Marktplein. Daar kan iedereen met de fiets tussen de benen een doos met snoep en andere lekkernijen in ontvangst nemen. De deelnemers keerden daarna onder de hoede van vader, moeder of een bekende snel huiswaarts op hun bloemenfietsen. Dit jaar was het kindercorso een koud maar tegelijkertijd vertederend voorjaars evenement.

Lopen voor gras

schoolplein n Elk jaar zetten leerlingen van De Witte School zich in voor een goed doel. Vorig jaar waren 'de ouderen' aan de beurt en zongen de leerlingen oud-Hollandse liedjes in Huize Jeroen, aten de zij pannenkoeken met ouderen in de Wieken en stuurden leerlingen zelfgemaakte kerstkaarten naar ouderen.

Dit jaar bedacht de leerlingenraad van De Witte School het plan om iets te doen voor de jeugd. Het eigen schoolplein is toe aan een opknapbeurt en in samenwerking en met steun van Verbeterdebuurt.nl en de gemeente Noordwijk hopen de leerlingen op 18 april met een sponsorloop voldoende geld op te halen om een aantal wensen te realiseren. Graag zien de leerlingen dat houtsnippers worden vervangen door kunstgras. SJC gaat de kunstgrasvelden vernieuwen en heeft al toegezegd een stuk van het oude grasveld te schenken. De wilgentunnel is toe aan een opknapbeurt, het insectenhotel is onbewoonbaar verklaard en houten stapstammen zijn verteerd. Er zijn nog meer wensen en alles bij elkaar is er veel geld nodig.


Donderdag 18 april geeft wethouder Salman om precies 14.00 uur het startsignaal voor de sponsorloop. Gedurende 15 minuten rennen leerlingen van De Witte School rondjes langs de belijning van het hockeyveld. Voor de jongste leerlingen is een parcours met kleinere rondjes afgezet. De leerlingen hebben familie, buren en andere bekenden bereid gevonden op per rondje een bedrag te sponsoren. Op 26 april wordt bekend gemaakt hoeveel de leerlingen bij elkaar hebben gelopen.


Kerkdiensten

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT

Witte Kerk
Donderdag 18 april

19.30 uur: Ds. E. Mandemaker
Vrijdag 19 april
10.30 uur: Ds. E. Mandemaker
19.30 uur: Ds. E. Mandemaker
Zaterdag 20 april
22.00 uur: Ds. E. Mandemaker
Zondag 21 april
10.00 uur: Ds. E. Mandemaker

ROOMS-KATHOLIEKE KERK

Donderdag 18 april
St. Jozefkerk

19.00 uur: Pastoor Goumans en diaken B. Prins


Vrijdag 19 april
St. Jozefkerk

15.00 uur: Pastoor Goumans
St. Victorkerk
10.00 uur: Pastor Owel


Zaterdag 20 april
St. Jozefkerk

21.30 uur: Pastoor Goumans, Paaswake
St. Victorkerk
19.00 uur: Pastoor Owel


Zondag 21 april
St. Jozefkerk

10.00 uur: Pastoor Goumans, Eucharistieviering
St. Victorkerk
10.00 uur: Pastor Suidgeest, Paasviering

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Donderdag 18 april
09.00 uur: Pastoor R. Francken

Vrijdag 19 april
19.00 uur: Pastoor T. van Eijk

Zondag 21 april

10.00 uur: Pastoor R. Francken

Stabat Mater in de Maria Ter Zee

gregoriaans n Op vrijdag 19 april vindt in de Maria ter Zee kerk van 19.00 tot 20.00 uur de verstilde viering van Goede Vrijdag plaats. De dames- en herenensembles van de bekende Schola Gregoriana Noordwijk zingen onder leiding van Rens Tienstra het bekende Stabat Mater.

Deze Middeleeuwse treurzang beschrijft het meest aangrijpende moment uit het leven van Jezus, namelijk wanneer Maria moet toezien hoe haar zoon wordt gekruisigd. De muziek zorgt ervoor dat koor en luisteraars het grote verdriet van Maria haast fysiek met elkaar kunnen delen.

Naast het Stabat Mater klinken andere ingetogen gregoriaanse gezangen die koorleider Tienstra speciaal voor deze viering in eeuwenoude handschriften opzocht. Maar, hoe dramatisch deze Paasmuziek soms ook klinkt, de viering van Goede Vrijdag eindigt hoopvol en optimistisch. De Maria ter Zee kerk ligt aan de Nieuwe Zeeweg 73 en de bijdrage is vrijwillig.

Vrienden van de Sjaan Live

Kaartverkoop n Op zaterdag 18 mei verzorgt Coverorkest Jeanne van St. Jeanne d'Arc in samenwerking met vijf zangers en zangeressen en met café van der Geest een spetterende muzikale avond. De plaats van acte is Café van der Geest aan de Zeestraat 7A, dat zoals altijd garant staat voor een gezellige, knusse sfeer.

Tijdens 'Vrienden van de Sjaan Live' wordt het publiek getrakteerd door diverse popnummers. Onvervalste klassiekers zoals 'It's raining men' worden afgewisseld met gezellige meezingers zoals nummers van 'Sweet Caroline' van Neil Diamond. In een ongedwongen sfeer kan het publiek meezingen, dansen en genieten van een hapje en een drankje. Uiteraard blijft na afloop het café nog tot de late uurtjes open om gezellig na te praten.

Kaarten zijn online te bestellen via www.noordwijkticket.nl. De kosten zijn € 5,00 plus € 0,60 transactiekosten. Kaarten zijn ook te verkrijgen bij de VVV Noordwijkerhout, Boekhandel van der Meer in Noordwijk en theater De Muze in Noordwijk.
De muzikanten gaan de komende weken hard aan de slag om een onvergetelijke muzikale avond neer te zetten en hopen op een groot en enthousiast publiek. De komende weken kan men via de pers en social media regelmatig updates en meer informatie omtrent het programma verwachten.

NOVO H1 sluit seizoen af met 3-2 verlies

Foto: Rick van Wijnen

volleybal n De 9 van NOVO heren 1 waren al verzekerd van behoud van een plaats in de derde divisie en hadden geen uitzicht op promotie. Enkel de derde positie kon het nog behaalt worden en de studenten van Protos kon ze daar aan helpen met een schuin oog naar Katwijk waar de kampioen RVV tegen de huidige nummer 3 Shot moest aantreden.

In Utrecht kwam NOVO de eerste deceptie tegen, ze mochten niet op het hoofdveld aantreden. Waar ze jaren daarvoor tegen het eerste team van Protos streed, stroomt het eerste team daar door naar de eerste divisie en speelt heren 2 daar op het tweede veld. Rieneke Wielenga startte met Niels Jansen, Niels Botman, John Klinkenberg, Dennis Glasbergen, Patrick Bunt, Gijs Paulidese en Gijs Brasjen. De basis had de grootste moeite met de lastige services van de heren van Protos en kwam heel snel op een grote achterstand.

In de eerste set had het team een opleving, maar ging verloren en over de tweede set hoeven we niet te schrijven. Met inzet van Tim Oortwijn en Tom van der Meer kwam NOVO weer in opleving. De opvolgende 2 sets overmanden de Noordwijkers de jonge studenten. De vermakelijke wedstrijd verdiende de 5e set, waar NOVO aan het kortste strookje trok. Met 3-2 verlies waren 2 punten binnen die voldeden om te eindigen op de derde positie van de derde divisie.

Daarmee sluiten de heren een geweldig mooi en gezellig jaar af. Een jaar waarin met 7 basis en 2 wisselspelers een half seizoen de leiding kon houden. Een jaar waarin 3 spelers vader zijn mogen worden. Een jaar waarin NOVO meestal (ook bij de tegenstander) de publiekslieveling was, een jaar vol jolijt en gezang een jaar om niet te vergeten! Een jaar om uit te kijken naar het volgende, waar de heren beloven er weer zo'n jaar van te maken!

Verlies na goede reeks wedstrijden

Rodny Hofman en Loyd van der Wilden. | Foto: Orange Pictures, Kees Kuijt. Foto: Kees Kuijt

noordwijkerhout n Nadat VVSB de geest weer helemaal gevonden had en het vijf wedstrijden op rij niet had verloren, heeft GVVV een einde gemaakt aan deze reeks.

Door Stefan van den Burg

Al vroeg in de wedstrijd kwamen de gasten uit Veenendaal op voorsprong door een intikker van Simon Brouwer. Na de rust zorgde Frank Tervoert met een acrobatisch tikje voor de gelijkmaker, maar lang kon VVSB daar niet van genieten. Bart Hulsbos zorgde voor een nieuwe voorsprong, waarna in de slotminuten Roy Terschegget voor de 1-3 eindstand zorgde.

Beslissende tikje

VVSB kende diverse personele problemen, naast de al langdurige blessuregevallen. Zo waren Frans van Niel, Jelmer Vijlbrief en Sven Verlaan niet beschikbaar voor trainer Eric Meijers en stonden Sonny ten Hoope, Loyd van der Wilden en Victor Schipholt voor hen in de basis. Dat de ploeg even moest wennen aan de nieuwe bezetting was direct duidelijk en zorgde ook voor de snelle achterstand. Mo Bendadi veroverde de bal op de linkerflank, gaf de bal voor waarna Simon Brouwer in de scrimmage voor het beslissende tikje zorgde.

Niet veel later had het al 0-2 kunnen staan, maar de pegel van Jeremy de Graaf spatte uiteen op de lat. VVSB kwam gedurende de eerste helft wel wat beter voor de dag, maar kon slechts mondjesmaat in of rondom het strafschopgebied van GVVV komen. De gevaarlijkste pogingen van de Noordwijkerhouters waren vlak voor rust. Eerst was het Frank Tervoert die doelman Johan Jansen een redding moest laten verrichten.

Even later schoot Richelo Fecunda de bal net over het doel van de Veenendalers.

Acrobatiek

Na de rust kabbelde de wedstrijd wat voort zonder al te veel grote kansen. Bij GVVV moest met nog zo'n 25 minuten op de klok doelman Jansen het veld verlaten met een blessure aan het bovenbeen. Zijn vervanger Bart van de Beek kon even later al de bal uit het netje gaan vissen. De invaller aan VVSB kant, Lulinho Martins, snelde langs Taoufik Adnane en gaf de bal voor op Tervoert. De spits van VVSB zag de bal wat achter zich terecht komen en tikte op een acrobatische wijze de bal toch achter de verbouwereerde invaldoelman.

Lang kon VVSB niet kijken naar de gelijke stand, want nog geen vijf minuten later stonden de mannen van Niek Oosterlee alweer voor. Een corner van Roy Terschegget werd binnen gekopt door de boomlange verdediger Bart Hulsbos.

VVSB moest weer op zoek naar de gelijkmaker, maar gaf daarbij veel ruimte weg. Ruimte waar GVVV wel raad mee wist. In eerste instantie zorgde Jordy Zwart er nog voor dat Soufiane Laghmouchi niet geheel vrijstaand kon uithalen, maar in de blessuretijd was er geen redden meer aan. Terschegget omspeelde simpel de verdediging van VVSB en schoot met een droge knal de wedstrijd in het slot.

Scoreverloop en opstelling

VVSB – GVVV 1-3: 4. Brouwer 0-1, 72. Tervoert 1-1, 75. Hulsbos 1-2, 90+1. Terschegget 1-3.

VVSB: Valk; Fecunda, Arroyo (88. Pauw), Zwart, Schipholt (62. Martins), Van der Wilden; Ten Hoope, De Rijk, Bakker; Tervoert, Bekooij.

Counterend HSV Hoek toch te sterk voor SJC

Rick van Dijk maakte het enige doelpunt voor SJC. | Foto: Johanna Wever

Voetbal n SJC had zichzelf een plezierige terugreis kunnen bezorgen wanneer de kansen nu eens wel zouden zijn benut. Maar het verslaan van wedstrijden van de zwart witten wordt inmiddels heel eentonig. Aanvallend niet in staat om daadwerkelijk te scoren en verdedigend eenvoudigweg niet in staat om op de nul te spelen. Daardoor was teleurstelling troef tijdens de lange terugreis naar de Lageweg.

Langzaam maar zeker wordt het gemor van de vaste SJC-supporters luider. Men snakt naar weer eens een overwinning en de meningen over hoe die tot stand zouden kunnen komen gaan steeds over het tactisch concept. Diegene die pleiten voor bestuurlijk ingrijpen krijgen steevast te horen dat zoiets 'niet des SJC' is. Er blijft bij de bestuurders vertrouwen in een goede afloop met handhaving in de derde divisie.

In Zeeuws Vlaanderen leek de technische staf de keuze te hebben gemaakt om tegendoelpunten te voorkomen door te starten met een vijfmans defensie. Naast de vleugelverdedigers Demir Strojil en Jordy Groot zagen we een drietal spelers in het centrum. Met Jelle van Went en Mike van Toor speelde daar Melvin van Stijn, als een extra centrumverdediger. Hij ontpopte zich in de opgedragen rol van 'agressief naar voren verdedigen' opvallend goed. Daardoor wist SJC aanvankelijk best tegenstand te bieden.


Omschakeling

Gezegd moet worden dat Hoek heel duidelijk wat terughoudend begon. Daardoor ontstonden er voor SJC al snel wat mogelijkheden en groeide het optimisme bij de meegereisde Noordwijkers. SJC maakte dus het spel, kreeg vervolgens een aantal echte kansen maar moest ervaren dat Hoek bijzonder gevaarlijk bleek in de omschakeling wanneer SJC balverlies leed. Met als gevolg dat het SJC middenveld met aanvoerder Stef van der Zalm. Rick van Dijk en Abbas el Tamimy gedwongen werd heel veel loopwerk te verrichten. Tien minuten voor de rust kwam het gevreesde moment waarbij Hoek pijlsnel de counter wist te plaatsen en waaruit feilloos werd gescoord: 1-0.


Wissels

Direct na de rust leek Hoek de voorsprong al te vergroten maar het harde schot van Vandepitte vloog over de lat. De periode daarop zag men opnieuw een aandringend SJC en bleven de Zeeuwen loeren op de tegenstoot. Om daarmee SJC definitief op de knieën te krijgen. Polak wisselde na een uur el Baouchi voor Emin Vllasaku. Ook Chris Hoogervorst mocht hierna zijn opwachting maken.

SJC zocht nog meer de weg naar voren, deed alle moeite om tot scoren te komen maar het waren de Zeeuwen die, opnieuw via de counter, kans zagen om Haggerty te verschalken 2-0. En De Zeeuwse supporters waren nog niet uitgejuicht of nummer 3 lag in het net: 3-0. De meer dan verdiende eretreffer in de 82e minuut kwam nog op naam van Rick van Dijk: 3-1. Even was er nog de hoop op een spannende slotfase maar die bleek ijdel te zijn. En dus moest SJC met lege handen terug naar Noordwijk. Wel met de conclusie dat de ploeg zichzelf, opnieuw door het missen van kansen, ernstig tekort had gedaan.

Zaterdag is er, dit keer om 14.30 uur, de belangrijke wedstrijd tegen concurrent Eemdijk. Polak zal zeker nog niet kunnen beschikken over de geblesseerde Levi Berends en Tom Broekhuizen. En dus zal het verdedigend experiment van deze week weer een vervolg krijgen.

Drukke boel tijdens Fluks Sport & Fun!

korfbal n Op het zonnige Fluks-terrein aan de Nieuwe Zeeweg kon de jeugd afgelopen weekend kennis maken met de korfbalsport. Nadat op vrijdagochtend als onderdeel van de Koningsspelen al korfbaltraining was gegeven aan ongeveer 180 kinderen, streden op zaterdag ruim 200 kinderen om de prijzen tijdens het Fluks Sport & Fun-toernooi.

Ondanks de frisse wind was er veel publiek aanwezig. Na de opening van het toernooi door sportwethouder Sjaak van den Berg konden de kleinste kinderen aansluiten bij een kangoeroetraining, en gingen de kinderen vanaf groep 5 t/m 8 met elkaar de strijd aan in echte wedstrijden, waarbij het er fanatiek maar altijd sportief aan toe ging. Daarnaast konden de kinderen zich ook vermaken op een groot springkussen en werden ze getrakteerd op een suikerspin.

Na afloop kon iedereen terugkijken op een geslaagd evenement.

V.v. Noordwijk kan vol vertrouwen naar kraker tegen Quick Boys

Thomas Reynaers voor zijn strafschop. | Foto: OrangePictures Foto: Kees Kuijt

Voetbal n Uiteindelijk werd het een feestje. Maar aanvankelijk zag het er naar uit dat een opvallend fris voetballend Jong FC Groningen Noordwijk toch pijn zou gaan doen. De ploeg die volgend jaar weer uit de voetbalpiramide stapt bleek niet alleen talentvol maar vooral ook een zeer volwassen instelling als wapen te hanteren.

Opnieuw begon Noordwijk de thuiswedstrijd bepaald niet overtuigend. Slordig balverlies van de opkomende rechtsback Smith leidde een snelle aanval van Jong FC Groningen in. De gevaarlijk ogende inzet kon nog tot corner worden verwerkt. Maar uit die corner kon door Kramer eenvoudig worden gescoord: 0-1. Direct na de aftrap deed Noordwijk wat terug waarbij Tjeerd Westdijk in het beruchte gebied over een knie ging. De toegekende penalty werd door Reynaers onberispelijk verzilverd en binnen 3 minuten was het 1-1.

Het was goed wandelen tussen de bloeiende bollenvelden. | Foto: PR


Geen rood

De Groningers, die al sinds december 2018 ongeslagen zijn, bleken voor de koploper een moeilijk te bespelen tegenstander. Het spel golfde dan ook heen en weer. De Groningse keeper Hoekstra mocht van geluk spreken dat hij, na een duidelijke handsbal buiten zijn strafschopgebied, geen rood maar slechts geel kreeg voorgeschoteld. De toegekende vrije trap leverde echter niets op.
Niet veel later opnieuw een mogelijkheid voor Westdijk. Maar zijn schot werd nu correct geblokt. Toch zou de ploeg van Zethof op voorsprong komen. Daarvoor hadden ze wel de hulp van de Groningse defensie nodig. De enige Groningse verdedigingsfout van deze middag werd in de 40e minuut een prooi voor de altijd gretige van Staveren: 2-1.


Angstige momenten

Ook na de rust toonde FC Groningen aan over een fitte en ook technisch vaardige jeugdploeg te beschikken. De Noordwijk-supporters beleefden enkele angstige momenten. Zethof wilde in de laatste 20 minuten meer verdedigende zekerheid met Le Congé voor Roshanali. Met kleine mogelijkheden voor Bröcker en Wendt liet Noordwijk zich zien. En langzaam maar zeker kwam de eindstreep in zicht. Met in de slotfase nog de tactische wissels van Bosma voor Achefay en Axel Wendt voor Westdijk kwam het laatste fluitsignaal.


Competitiekraker

Bij supporters was er vreugde en direct al werd vooruit gekeken naar de kraker van volgende week tegen Quick Boys. Waarbij Noordwijk eigenlijk de competitie definitief kan beslissen. Bij verlies slinkt de voorsprong naar 2 punten en is een volgende misstap is dan mogelijk van grote invloed op de sportieve toekomst. Bij winst ontstaat er een gat van maar liefst 8 punten. Wat voldoende zal blijken om de begeerde promotie via opnieuw een kampioenschap te verzilveren.
Noordwijk heeft de zekerheid dat Quick Boys volgende week wel degelijk verplicht is om risico's te nemen. Noordwijk kan, door de winst van deze week, de absolute topper tegen de Katwijkers, met vertrouwen tegemoet zien. De wedstrijd op Nieuw Zuid begint om 15.00 uur.

TOV blijft in de tweede klasse uitkomen

Tafeltennis n Wekenlang heeft TOV gestreden om zich als debutant te handhaven in de tweede klasse en dat is nu een feit geworden. De laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie eindigde in een reglementaire overwinning van 4-1. Tegenstander Avanti verscheen wel met 2 spelers maar één ervan was door een blessure niet in staat om te spelen en ook was men kennelijk niet bij machte om een vervanger in te zetten.

Het betekende dat TOV bij voorbaat al gewonnen had doordat drie punten aan TOV werden toegekend, de twee enkelspelen van de ontbrekende speler en uiteraard ook het dubbelspel. Een overwinning is altijd waarvoor gestreden moet worden en daarom had men bij TOV toch liever de punten op een normale manier binnengehaald.

Van de twee wedstrijden die nog wel gespeeld werden won Jos de Kremer en verloor Ingrid Hoek van Dennis Pronk, de enige Avanti-speler die dus actief was. Pronk is een goede speler die in het verleden in hogere klassen uitkwam. De Kremer had in het begin veel moeite met de service van Pronk die echter niet geheel legaal werd uitgevoerd en nadat daar een aanmerking op werd gemaakt had De Kremer er veel minder last van en kon hij de wedstrijd in vier games winnend afsluiten. Hoek was duidelijk niet in goede doen en haalde tegen Pronk niet haar niveau van de laatste weken. In drie games ging het punt naar de speler uit Hazerswoude.

TOV is als vierde in de poule geëindigd op ruime afstand van de beide degradanten en slechts één punt verschil met de derde plaats. In de najaarscompetitie, die in de loop van september begint, zal TOV dus opnieuw in de tweede klas uitkomen.

Van Nispen boekt gemakkelijke winst

Dick Verhoeven kopt de 2-0 binnen. | Foto: Trudy van den Berg

Voetbal n Wederom deed Van Nispen goede zaken om bij de eerste twee van deze mini-competitie te eindigen. Dat betekent immers een verlenging van het derde klasserschap. Met 13 punten uit vijf wedstrijden bezetten de Zilkers samen met SJZ de eerste twee plaatsen. Met nog twee wedstrijden te gaan tegen relatief zwakke tegenstanders heeft Van Nispen zelfs de beste papieren om eerste te worden.

Door Tino de Groot

In de eerste helft trok Van Nispen direct het initiatief naar zich toe. Toen Ted Duivenvoorden de Zilkers al vroeg op voorsprong zette, leek een hoge score in de maak. Zeker toen tegenstander HWD uit Rotterdam na een kwartier al met tien man kwam te staan. Een onbesuisde actie van één van de tegenstanders werd met rood bestraft. Van Nispen bleef aanvallen en zag halverwege de eerste helft beloond worden met een doelpunt van Dick Verhoeven, die een prima aangesneden voorzet van Justin Vink fraai binnen kopte. Tot aan de rust bleef de 2-0 voorsprong op het scorebord staan.

Direct na de pauze was het wederom Dick Verhoeven die scoorde en de tegenstander leek rijp voor een ongenadig pak slaag. Zeker toen Ted Duivenvoorde nummer vier in de touwen joeg. Het was onbegrijpelijk dat Van Nispen daarna net zo zwak ging spelen als de Rotterdamse tegenstander. Het veld werd niet breed gehouden, de organisatie verdween en daarmee ook het overwicht. Het liet de Rotterdammers zelfs terugkomen tot 4-2. Gelukkig floot de arbiter geen minuut te laat voor het einde. Het enige positieve van deze middag waren de drie punten en daarmee was alles gezegd. Pas op zondag 12 mei speelt Van Nispen haar volgende wedstrijd. Wederom thuis, nu tegen het Haagse WIK. Aanvang 14.00 uur.

De selectie kan zaterdag in en tegen Reeuwijk kampioen van de Derde Klasse A worden. Er vertrekt om 12.15 uur een bus vanaf de Sportlaan. Alle supporters die mee willen reizen zijn welkom.

Wandelen tussen de bollenvelden

wandelen n De jaarlijkse Bloemenwandeling, georganiseerd door de Noordwijkerhoutse Strandlopers en de VVV Noordwijkerhout, startte dit jaar met een staartje nachtvorst en eindigde met zon. De jaarlijkse kleurenpracht van de boeiende bollenvelden werd ook dit jaar door vele wandelaars bewonderd. Met een ruime 330 deelnemers was deze editie van afgelopen zondag een succes.

Er was keuze uit diverse afstanden: 10, 20 en 30 kilometer. Voor iedere deelnemer lag er een routeboekje met kaart klaar. Deelnemers kregen een doosje pepermuntjes met 'Veel liefs uit Noordwijkerhout' als aandenken aan deze bloemenwandeling.
Vroege starters kwamen al om 8.00 uur naar het VVV kantoor en gingen vlot op pad. Andere dronken eerst nog een kopje koffie bij Brownies & Downies. Daarna gingen de deelnemers de paden op en de lanen in. Allen met een rugzak waar na het 'warmlopen' de nodige kledinglagen in werden opgeborgen. De komst van de zon zorgde voor een mooie belichting van de velden. Ook kon men genieten van de geur van de hyacinten.
Op route waren niet alleen bollenvelden, ook diverse bloemenmozaïeken waren te bewonderen. Er waren diverse horecagelegenheden op de route. Ook buitenrecreatiecentrum De Jong had zijn deuren geopend en voor alle wandelaars koffie of thee klaar staan. Na afloop was het lekker nagenieten op een terrasje rondom het witte kerkje.

De volgende wandeling is op 16 juni, de Midzomernachtwandeling.

Noordwijk

17 april
• The Kik – Hertaalt! Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 21,00.

18 april
• Opera aan Zee – Mattheus Passie; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: lezing 19.00 uur, voorstelling 20.00 uur. Entree € 20,00.

19 april
• Stabat Mater; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.00 uur. Entree: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

20 april
• Boerenmarkt Veldzicht; Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114. Tijd: 10.00 - 17.00 uur. Entree gratis.
• Opening 11e Torenklimseizoen met Paashaas; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 – 16.00 uur. Entree: € 3,50 p.p., kinderen t/m 12 jaar € 2,50.


21 april
• Paaswandeling & zaadbommen maken; Moedertje Groen, locatie Recreatiepark Noordwijkse Duinen, Kapelleboslaan 41. Tijd: aanvang wandeling 9.45 uur vanaf locatie Kraaierslaan, aanvang workshop 11.00 uur locatie Kapelleboslaan. Deelname gratis, wel graag aanmelden.
• Vive La France markt; Kon. Wilhelmina Boulevard, t.h.v. plein voor de Vuurtoren. Tijd: 11.00 - 18.00 uur. Entree gratis.

24 april
• Schrijfcafé – Schrijven is echt van mij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Deelname € 10,00.
• Medisch Centrum Best – Theater van de Klucht; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 22,50.


25 april
• Edsilia Rombley – The Piano Ballads & More; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 23,00.


26 april
• Zeevogels op de Noordzee; Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. Tijd: 20.00 uur. Entree gratis.

27 april
• Koningsdag Noordwijk; diverse activiteiten op de Grent e.o. Tijd: vanaf 9.00 uur. Entree gratis.
• Grentpop; De Grent. Tijd: 14.00 – 21.00 uur. Entree gratis.

28 april
• Omloop van Noordwijkerhout; start: vanaf De Schelft, Maandagsewetering 202. Tijd: 10.30 uur. Deelname € 7,00.

erhout / De Zilk

17 april
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, aanmelden bij de receptie.

18 april
• Koffie+ bijeenkomst, kleurrijke lezing met Sandra Balk over haar passie voor de streek, van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek. De toegang is vrij!
• Pubquiz, kennisquiz in café Van der Geest vanaf 21.00 uur, aanmelden aan de bar.

19 april
• Workshop Stoffig Stel, omslagdoeken maken van 19.00 tot 21.00 uur in de winkel, Dorpsstraat 48, aanmelden via stoffigstel@gmail.com

20 april
• Tocht met paard en wagen door Amsterdamse Waterleidingduinen, vertrek om 9.00 uur vanaf ingang Joppeweg, de Zilk. Aanmelden via www.awd.waternet.nl
• Juniorboer, kinderen vanaf 8 jaar gaan de dieren verwennen op zorgboerderij de Dierenhoeve, van 9.00 tot 11.30 uur. Aanmelden via Erika.
• Pasen op de Dierenhoeve, vanaf 11.00 uur en vanaf 13.00 uur een kinderrommelmarkt.
• Avontuurlijk Buiten Koken, koken op houtvuur, van 15.00 tot 20.00 uur op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, ingang Westeinde 79. Aanmelden via www.hetbuiten.nu


22 april
• Heel De Zilk Bakt; terrein rondom De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk. Tijd: 14.00 - 19.00 uur. Entree gratis (voor de gerechten gelden diverse prijzen).

23 april
• Bloemenfietstocht (30-35 km); start vanaf Café-Restaurant De Ruigenhoek. Tijd: 10.30 uur. Deelname € 1,50 p.p.

27 april

• Koningsdag Noordwijkerhout; diverse activiteiten rondom de Witte Kerk, Dorpstraat Noordwijkerhout. Tijd: vanaf 9.00 uur. Entree gratis.
• Koningsdag De Zilk; diverse activiteiten rondom De Egelantier, Hafkenscheidtlaan en De Duinpan, Sportlaan De Zilk. Tijd: vanaf 9.00 uur. Entree gratis.

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 21 april bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Per post naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 14: standbeeld

De winnaar: J.P. Boek

NOORDWIJK


Protestantse Gemeente Noordwijk

Donderdag 18 april
19.30 uur: ds. P. van der Burg

Vrijdag 19 april

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. R.C.G. Schultheiss

WZC Jeroen

16.00 uur: mw. P. Landweer en mw. W. Raven

Ichthuskerk

19.00 uur: ds. J.A.J. Pater

Oude Jeroenskerk

19.30 uur: ds J. Nijboer

Zaterdag 20 april

Oude Jeroenskerk

22.00 uur: ds. S.J. Dingemanse

Zondag 21 april

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse

Buurtkerk

10.00 uur: ds. P. van der Burg

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.A.J. Pater

17.00 uur: ds. J.P. Nobel

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. C. Noort

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Vrijdag 19 april

10.00 uur: ds. J. Maliepaard

Zondag 21 april

10.00 uur: ds. J. Maliepaard, viering H.A.

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 17 april

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland
WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: Woord- & Communieviering

Donderdag 18 april

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 19 april

Maria ter Zeekerk

08.00 uur: Meditatie bij het kruis
15.00 uur: Kruisweg
Sint Jeroenskerk
10.30 uur: Kruisweg voor kinderen

WZC Jeroen

15.00 uur: Th. Blokland, Goede Vrijdagviering


Zaterdag 20 april

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Th. Blokland, Palmpaasviering / Eucharistie
Sint Jeroenskerk
10.30 uur: Paaswake/Eucharistieviering, Th. Blokland
WZC Jeroen

18.30 uur: Paaswake

Zondag 21 april

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Maandag 22 april

WZC Groot Hoogwaak

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Dinsdag 23 april
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Vrijdag 19 april
10.00 uur: Dhr. E. van der Plas
Zondag 21 april

10.00 uur: Dhr. J. van Duin