De Noordwijker

8 januari 2019

De Noordwijker 8 januari 2019


Noordwijker van het jaar

Frans van de veen en juryvoorzitter Jan Rijpstra met huldigen Louky Crama met de titel. | Foto en tekst: Wim Siemerink Foto: Picasa

gala n Een volle zaal met in chique gala geklede bezoekers in het prachtige Huis ter Duin. Tussen de gasten 3 zichtbaar nerveuze genomineerden, de kandidaten voor de titel 'Noordwijker van het jaar'. Op het podium toespraken van organisator Frans van der Veen en Jan Rijpstra. De laatste niet in de rol van burgemeester maar die van voorzitter van de jury.

Rijpstra begon zijn toespraak met duidelijk te stellen dat hij er stond als ambteloos burger. Hij kon niet nalaten toch even het recente verleden aan te halen. Hij sprak daarna over de voorwaarden die zijn gesteld voor de Noordwijker van het jaar en besloot zeer opvallend met: 'Ik ken een aantal Noordwijkers die hieraan echter nooit zullen voldoen'.

Intussen zaten tussen de sponsoren en hun genodigden natuurlijk de genomineerden, Pieter van den Brink, Louky Crama en Richard van Egmond gespannen te wachten op de uitslag. En vernamen uit de mond van juryvoorzitter Rijpstra dat Louky Crama was gekozen als Noordwijker van het jaar 2018.

Een dik verdiende titel en de keuze bleek voor velen nauwelijks een verrassing. Want deze Noordwijkse, schooljuffrouw van weleer, is al vele jarenlang zeer actief binnen allerlei maatschappelijk-sociale functies. Daarbij eerder een rol in de lokale politiek. Daarover zegt zij nu: 'Het was niet altijd even gemakkelijk, maar ik heb de les van voormalig wethouder Jaap Bedeijn altijd goed onthouden: 'Wees eerlijk'
Ze vertelde heel trots te zijn op de verkiezing en in de lijst van de diverse activiteiten het meest trots te zijn op het feit dat zij samen met 2 anderen het openbaar middelbaar onderwijs in Noordwijk mocht oprichten, het bekende Northgo College. Over de vele functies die zij in de loop der jaren vervulde: 'Ik kan zo moeilijk nee zeggen'.

Het Nieuwjaarsgala trok ook dit jaar weer heel veel bezoekers. Ooit opgezet als een volledig Noordwijks feestje maar inmiddels uitgegroeid tot een streekfestijn. Waar chique nog steeds de boventoon voert, de jeans verboden is maar waar inmiddels 'tenue de ville' is toegestaan en stropdas niet meer verplicht. In de diverse zalen was het met diverse soorten van muziek een heel ontspannen feest waar velen zich tot in de kleine uurtjes vermaakten.

Vesper in de Oude Jeroen

vesper n In het koor van de Oude Jeroenskerk wordt de Vesper gevierd op zondag 13 januari om 19.00 uur.

Het Vesperkoor Noordwijk zingt onder leiding van cantor-organist Jaco van Leeuwen enkele psalmen en avondliederen. Ook wordt er altijd een Magnificat (Lofzang van Maria) gezongen; deze keer is dat het Magnificat van Clifford F. Boyd. Er wordt gezongen uit het nieuwe liedboek en verder wordt er geput uit verschillende tradities en eeuwen. Bezoekers zingen en bidden mee, luisteren naar enkele Bijbelteksten, een kernachtige meditatieve gedachte, een passend gedicht en orgelspel en zij mogen de stilte ervaren.

De overdenking en de gebeden worden verzorgd door Ds. W. Hollart.

Saté-avond in WZC Jeroen

Maaltijd n Op woensdag 30 januari houdt Marente Jeroen een saté-avond van 17.15 tot 19.00 uur in de Ontmoeting van Jeroen.

Op het menu staan: Kipsaté met pindasaus; gemengde salade; patat met mayonaise; Koffie met wat lekkers.
De kosten zijn € 12,50 per couvert.

Men kan tot 28 januari bij de receptie van Jeroen een satébon kopen. Wees er snel bij want vol is vol.
Marente locatie Jeroen, Jeroenspark 1.

Bieb eerder open op woensdag

openingsuren n De Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Noordwijk gaat op woensdagen eerder open.

De bibliotheek is vanaf dit jaar op woensdag van 11.00 uur tot 18.00 uur te bezoeken om boeken te lenen, te studeren of om anderen te ontmoeten. Eerder opende de bibliotheek om 14.00 uur. De openingstijden zijn verruimd om beter aan te sluiten op de schooltijden.

Voor ouders van schoolgaande kinderen is het nu mogelijk om voor het ophalen van de kinderen boeken in de bibliotheek weg te brengen of op te halen. En het is mogelijk om na schooltijd direct een bezoek aan de bibliotheek te brengen.

Nieuwjaarsquiz Windkracht 3pt0

quiz n In samenwerking met Het Cultuurcafé houdt Windkracht 3pt0 je op donderdag 24 januari de legendarische nieuwjaarsquiz. In groepjes van vier mensen worden mensen uitgedaagd zoveel mogelijk punten te halen en de eervolle wisselbeker in de wacht te slepen.

De vragenrondes hebben thema's als sport, lokale politiek 2018, muziek, culinair en nog veel meer.
Op de avond zelf kun je bij de kassa melden wie er bij jouw groepje horen. Mocht je alleen komen, dan is dat geen probleem. Er wordt voor gezorgd dat je voluit mee kunt doen.

Donderdag 24 januari kun je vanaf 19.00 uur inlopen bij Boekhandel van der Meer, De Keuvel 1. De quiz begint om 19.30 uur.

De kosten zijn € 2,50 per persoon en je kunt je opgeven via www.libris.nl/vandermeer, of op de avond aan de kassa.

Panelrubriek n Spraakmakend

We zullen moeten wennen'

Het carnaval wil ook in het nieuwe Noordwijk een belangrijke rol vervullen. | Foto: Wim siemerink Foto: Picasa

Veel animo voor nieuwjaarsreceptie

Nieuw Noordwijk gaat van start

Genomineerde sporttalenten

Het nieuwe Noordwijk onder grote belangstelling van start

De overdracht van de ambtsketen werd voorafgegaan door een samenspraak tussen de gemeentebodes. | Foto: WS

Inauguratie n Er bleek een onverwacht grote belangstelling voor de speciale eerste raadsvergadering van fusiegemeente Noordwijk. De Oude Jeroen was overvol met belangstellenden vanuit de gehele gemeente. Het werd een voortreffelijk georganiseerde bijeenkomst waarbij waarnemend burgemeester Hermans direct haar visitekaartje afgaf.

Het ging om een raadsvergadering maar natuurlijk vooral om de installatie en presentatie van de nieuwgekozen gemeenteraad. Plus de installatie van het viertal wethouders. Die namens de coalitie werden voorgesteld om in Noordwijk, op basis van het duale stelsel, bestuurlijke leiding te gaan geven.
Voor de presentie van waarnemend burgemeester Hermans en het omhangen van de ambtsketen door Jan Rijpstra en Gerrit Goedhart, was een speciale act in gestudeerd. Een samenspraak uitgesproken door de gemeentebodes René van Houten en Herman Compier, die als ware acteurs de historie, van ooit de tweedeling en nu weer de hereniging, over het voetlicht brachten.


Ingewikkeld krachtenveld

In haar openingswoord liet waarnemend burgemeester Hermans direct horen dat zij een gewaarschuwd mens is. Want haar beiden uitspraken: 'een goed bestuur vraagt van de samenleving, goed bestuurd te willen worden' en even later 'het ingewikkelde krachtenveld wat hier leeft' lijken te zijn voortgekomen uit waarschuwende adviezen.
Opvallend was ook dat er even niet meer nadrukkelijk over de 7 sterren werd gesproken. Burgemeester Hermans sprak namelijk in dat verband van een nieuwe gemeente Noordwijk waarbij zij op zoek wilde gaan naar 'het verbindende snoer tussen de vele pareltjes'. Zij besloot met aan te geven dat zij haar taak als waarnemend burgemeester als een missie ziet. Om mee te helpen bouwen aan de nieuwe rol van het nieuwe gemeentebestuur met als basis 'Transparant, dichtbij en vernieuwend'.


Installatie van de raad

Hierna volgde allereerst de ceremoniële installatie van alle gemeenteraadsleden. Gevolgd door de plichtmatige afwerking van noodzakelijke agendapunten, zoals het benoemen van de griffier Marië Fabbricotti en de plaatsvervangend griffier A. Jaspers. Met deze nieuwe raad kwam er ook een nieuw reglement van orde en de benoeming van leden van de agendacommissie, die formeel bestaat uit de voorzitters van de rondetafelgesprekken, Louis Koppel (GL) Astrid Warmerdam (PUUR), H. van der Vossen (NZL) en Mariëlle Epping (VVD) plus de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.


Nieuwe werkwijze

Met de komst van een nieuwe gemeente komt er wederom een nieuw vergadermodel, bestaande uit informerende rondetafelgesprekken, gevolgd door een debat en aansluitend een besluitvormende raadsvergadering, later in de maand. Het doel is om de inwoners vroegtijdig te informeren, advies te vragen en om mogelijke bezwaren te vernemen of weg te nemen. In Noordwijk werd dit al eerder beproefd en algauw als onwerkbaar ervaren. Nu wordt het opnieuw ingezet en gezien als de ideale bewonersparticipatie. Een agendacommissie bepaalt de voorlopige agenda's van deze rondetafelgesprekken. Raadsleden, college, inwoners en de griffie kunnen allemaal onderwerpen aandragen voor deze rondetafelgesprekken, die niet per se in De Duinpan in De Zilk worden gehouden maar zo mogelijk in de kernen waarin de meeste of meest belanghebbenden actief zijn.


Bezwaren

Vanuit de eenmansfractie van de PvdA werd door Jan Janson bezwaar geuit tegen de presentatie van het coalitieprogramma en de manier waarop dit zonder ruggespraak met de oppositie tot stand was gekomen. Hij zei te kunnen spreken ook namens PUUR, D66 en Groen Links. Ook de voorgestelde wethouderszetels kwamen te berde. Bij de noodzakelijke hoofdelijke schriftelijke stemming bleek dat er vooral bezwaren zijn tegen de komst van Dennis Salman en Han de Jong. Met de verhouding 19 mensen in de coalitie en 8 in de oppositie was Janson slechts een roepende in de woestijn.

Zeven sterrenbeleid wordt helemaal losgelaten

Coalitieakkoord n In een 20 pagina's tellend document presenteerde woensdag 2 januari de coalitie, bestaand uit Lijst Salman Noordwijk, CDA,VVD en NZLokaal, hun coalitieakkoord. Woordvoerder Sjaak van den Berg, begon enthousiast met: 'Het is gelukt! .

Van den Berg, nog wat onwennig in zijn rol, benadrukte direct dat er een nieuwe gemeente is met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. En ook dat er nieuwe regels gelden. Bovendien dat er een nieuwe werkwijze binnen de ambtelijke organisatie wordt ingevoerd.


Dienstverlening

Hij zei dat beoogd wordt om niet te besturen van uit de portefeuilles maar dat men als een collegiaal bestuur wil werken vanuit collegestandpunten. Hij benadrukte dat zeker wel een aantal gesprekken nodig waren om tot zaken te kunnen komen, die volgens hem overwegend in goede sfeer waren gevoerd.

Hij zei ook dat er wel een paar heikele punten waren die hij niet met name noemde. Na wat aandringen bleken vooral parkeren, bouwen in Bronsgeest plus de sociale taken in de gesprekken met LSN de onderwerpen te zijn geweest. Van den Berg zei wel dat er op basis van de reeds bestaande visies zal worden gestuurd. Over de gemeentelijke organisatie was hij kort: 'Er wordt nu al hard gewerkt maar we moeten even afwachten hoe dit verder zijn beslag krijgt'.

De dienstverlening naar de inwoners moet wel hetzelfde blijven, mogelijk op onderdelen worden verbeterd. Dit gebeurt vanuit de bestaande gemeentehuizen,van een nieuw gemeentehuis is geen sprake. Wel komt er mogelijk een extra service van diensten op locatie zowel in huis als in het bedrijf. Die extra service komt er zeker met een 24-uurs digitaal loket.


Veiligheid

De nieuwe coalitie wil een preventief en proactief beleid tegen o.a. woninginbraken maar vooral ook tegen vandalisme en hufterig gedrag. En de veel omstreden BOA's dienen zich anders gaan gedragen. Naast de rol als handhavers moet men meer zichtbaar zijn in de wijken. Bovendien is het naast deze handhaving noodzaak dat BOA's zich bewust worden van een rol als gastheer/vrouw alsmede een belangrijke rol als serviceverlener. Daarnaast blijft er in de wijken ook een belangrijke rol voor de wijkagent. Als aanspreekpunt maar indien nodig ook als degene die stevig wil optreden bij overlast .


Verkeer en vervoer

Het was voorspelbaar dat een nieuwe gemeentebestuur gaat inzetten op een betere bereikbaarheid. In de 4 kernen moeten het, door een goede bereikbaarheid, plezierig wonen, werken en recreëren zijn. Maar lokale mobiliteit houdt volgens het akkoord niet op bij de gemeentegrenzen. Doch er zullen, samen met buurgemeenten en provincie, plannen moeten worden aangepakt. Het verbeteren van het openbaar vervoer is een speerpuntje.

De ontsluitingen richting het binnenland moeten sterk verbeterd worden. Een snellere busverbinding met Leiden, den Haag via Katwijk en Esa/Estec moet door de provincie Zuid-Holland mogelijk worden gemaakt. Daarnaast wil men het gebruik van de fiets bevorderen met overdekte stallingen en snellere verbindingen met o.a. NS-station Voorhout. Het lijkt erop dat er nu eindelijk wel een parkeerverwijssyssteem wordt aangebracht.


Bouwen, RO en verstedelijking

De coalitie stelt vast dat er in Noordwijk beperkte ruimte is om, aan de verleiding heel veel te bouwen, toe te geven. Te meer omdat men veel aandacht wil voor de natuur en de bollengronden.

Er komt een masterplan compleet met speerpunten en prestatieafspraken met de woningstichtingen. Deze woningstichtingen betalen bij grondaankoop geen commerciële aankoopprijs maar een vaste 'sociale koopprijs'. Deze coalitie komt een totaal nieuwe omgevingsvisie voor het hele grondgebied van Noordwijk .

Heel duidelijk wordt gesteld dat het huidige zogenaamde '7 sterren beleid' wordt losgelaten.

Een nieuw begin

Natuurlijk begin ik om iedereen, maar vooral de trouwe lezers, een geweldig 2019 toe te wensen. Voor u gezondheid, persoonlijk geluk, succes in zaken of carrière en heel veel leesplezier.

We zijn dit politieke jaar begonnen met een fonkelnieuwe gemeenteraad. Wen nog naar de formatie ruikend college. En niet in de laatste plaats is er de waarnemend burgemeester. Al tijdens de eerste bijzondere raadsvergadering bleek zij de toehoorders op een ontspannen manier te kunnen boeien. En ook tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie wist zij in alle eenvoud maar met veel overtuiging haar gedachten te kunnen verwoorden.
Natuurlijk was ik erbij, met de grote oren die u van mij gewend bent. En ik hoorde dan ook veel. Eerst een als nuchtere Noordwijker bekend staande voormalig politicus. Dat betrof de burgemeester: 'Dat vrouwtje lijkt het goed te gaan doen. Goed dat zij werd benoemd, na zo'n vernietigende verkiezingsuitslag, waarbij de kiezer de vloer heeft aangeveegd met het Noordwijkse coalitiebeleid. Met een burgemeester die niet boven de partijen stond, een deel van de wethouders verheerlijkte en de kiezer niet serieus neemt. Goed dat er iemand anders komt. Nieuwe bezems vegen altijd schoner'.

Pfff, dacht ik, die durft! Maar mijn aandacht werd direct al getrokken door een bevriende Noordwijkerhouter. Tussen de tonen van de binnen marcherende Boerenkapel door verstond ik: 'Ik hoop niet dat omdat er nu een fusie is, we alle bijeenkomsten per se ergens midden tussen de dorpen blijven organiseren. Dat benadrukt toch alleen maar de tweedeling? Laat de kernen alsjeblieft hun rol spelen en breng midden tussen de mensen de eenheid tot stand'
Ook de door de burgemeester benadrukte nieuwe werkwijze van het ambtelijk apparaat was voor sommigen rede tot overdenken. 'Wel lekker dat ze dan je paspoort thuis komen brengen maar ik heb niet iedere dag een nieuw paspoort nodig. Ze kunnen beter meer aandacht besteden aan de dagelijkse service. Ik moet het allemaal nog maar zien'.
Terwijl ik aanvankelijk de man eigenlijk een zeikerd vond bedacht ik later dat hij eigenlijk wel een punt had. Zoals ook mijn overbuurman ook een beetje gelijk moest geven toen die zei: 'Krijgen we weer die nieuwe werkwijze door de gemeenteraad. Volgens mij hebben we dat in Noordwijk al ervaren als een volkomen mislukking. Mensen vooraf het gevoel geven dat ze mee mogen beslissen en vervolgens gewoon de partijpolitieke argumenten zwaarder laten wegen is toch volksverlakkerij? Burgerparticipatie? Nou ik veeg er mijn r… mee af'.
Gelukkig kwam ik daarna tussen een paar positief ingestelde mensen terecht, die de politieke toekomst van Noordwijk met optimisme tegemoet durfden zien. Die zich positief kritisch uitlieten over de kansen en de kundigheid van het gevormde college van B&W en de gemeenteraad. En die deze schaalvergroting als noodzakelijk en kansen biedend ervaren. Zo kon ik toch nog glimlachend mijn biertje gaan drinken.

Veel animo voor eerste nieuwjaarsreceptie

Het carnaval wil ook in het nieuwe Noordwijk een belangrijke rol vervullen. | Foto: Wim siemerink Foto: Picasa

n Burgemeester Hermans: 'We zullen moeten wennen'

receptie n De Noordwijkers zullen het weten. Carnavalsvereniging De Kaninefaten met in het kielzog De Keienbijters, De Duinkonijnen, De Noortukkers, De Tulpkabouters en hun jeugdgroepen maakten het op de eerste gemeentelijke nieuwjaarsreceptie al meer dan duidelijk. Het carnaval wil ook in het nieuwe Noordwijk een belangrijke rol vervullen.

Door Wim Siemerink

De eerste goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente was in Congrescentrum Leeuwenhorst. Velen namen de gelegenheid te baat om kennis te maken met de waarnemend burgemeester Hermans en de nieuwe wethouders.
Bestuurder benutten de gelegenheid tevens om te netwerken, inwoners om wensen uit te wisselen. Maar zeker ook om de eerste Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Hermans van zeer dichtbij aan te horen.


Hoempapa

Voor het zover was er het bezoek van genoemde carnavalsverenigingen. Zoals dit in Noordwijkerhout te doen gebruikelijk was. Met veel hoempapa en gezang. Een onderbreking die door de aanwezigen en ook door burgemeester Hermans zichtbaar gewaardeerd werd.
In haar officiële Nieuwjaarstoespraak was de burgemeester echter wel zeer serieus. Zij legde nadruk op veiligheid en in dat verband oogstten politie, ambulancepersoneel en brandweer veel lof. Speciaal voor hun professionele optreden in de Nieuwjaarsnacht in Noordwijk.


Nieuwe werken

'We zullen moeten wennen' hield burgemeester Hermans de aanwezigen voor. Aan elkaar, aan de situatie maar ook aan het nieuwe werken van zowel het ambtelijk als de gemeenteraad. We zijn nu met 43.000 inwoners en 300 ambtenaren die elkaar moeten vinden. Wij staan voor u klaar in de bestaande gemeentehuizen maar komen zo nodig gewoon naar u toe´.
En ook: 'de gemeente is in haar nieuwe rol niet meer de regisseur maar de gemeente maakt mogelijk. Het gaat er in de toekomst vooral om wat de inwoners samen van belang vinden'.

Tot slot benadrukte ook het thema 'Cultuur verbindt' dat werd gekozen voor 2019 en eindigde met de constatering: 'Noordwijk 2019, het wordt een succes'. Onder de aanwezigen waren hierop positieve reacties te beluisteren. Het glas werd geheven op een nieuwe toekomst voor inwoners en bestuurders.

Iconische Noordwijkers in schilderlicht

Expositie n Op zondag 20 januari opent oud-burgemeester Harry Groen de foto-expositie van de Noordwijkse fotograaf Saskia van der Linden in Grand Hotel Huis ter Duin. Het gaat om totaal elf groot formaat portretten die zij naar het voorbeeld van de zeventiende-eeuwse schilderkunst maakte. In haar moderne interpretatie maakt ze gebruik van de lichttechnieken van schilders als Van Gogh en Rembrandt.

Harry Groen, Pieter Vink, Jo van der Lippe en Louis van Gaal zijn enkele bekende namen die straks terug te zien zijn op de elf ezels die de foto's dragen van Saskia van der Linden. Zij is in totaal een jaar bezig geweest met het project. Steeds zocht ze naar de meest bijpassende scène voor haar modellen: 'De setting moet vooral iets zeggen over degene die ik fotografeer; het liefst is het een knipoog naar zijn of haar verleden of iets waar hij of zij bekend mee is geworden. Iedere foto vertelt een verhaal over het model en dat vraagt veel voorbereiding. Elke foto is als het ware een modern klassiek schilderij.'


Leven na een herseninfarct

Dertien jaar geleden werd Saskia van der Linden getroffen door een zwaar herseninfarct waardoor ze linkszijdig verlamd raakte en haar administratieve functie bij de Gemeente Noordwijk niet meer kon uitvoeren. Dankzij haar kracht en doorzettingsvermogen revalideerde ze als alleenstaande moeder in de jaren daaropvolgend en hervond ze zichzelf in de fotografie. Met deze expositie laat Saskia zien dat je zelfs ondanks een handicap als een halfzijdige verlamming tot bijzondere en verrassende dingen in staat bent.

De expositie bestaat uit elf ezels die haar 'schilderijen' dragen. Ze staan verspreid in de lobby van Grand Hotel Huis ter Duin en zijn daar te zien tot en met eind januari. De toegang is gratis.
Na 31 januari maken de foto's een korte tournee langs enkele locaties in Noordwijk.

Innovatieplan biedt alle winkeliers kansen

Het project ‘Retail Lab Nieuw Noordwijk omvat ook de winkels in de bestaande winkelgebieden. | Foto: Wim Siemerink Foto: Picasa

ondernemen n Alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma aangegeven dat zij leefbare kernen met aantrekkelijke winkelgebieden zeer belangrijk vinden. Dat heeft het Ondernemersfonds geïnspireerd om terstond de bestaande problemen rondom de retail te inventariseren.

Deze week al ging men van start om samen met de ondernemers, de vastgoedeigenaren en natuurlijk de gemeente, bestaande problemen actief aan te pakken. Geen eenvoudige opgave en dit kost natuurlijk geld. Het Ondernemersfonds Noordwijk gaat daarom met een bedrag van € 100.000 de detailhandel in het nieuwe Noordwijk een impuls geven.


Retail Lab Nieuw Noordwijk

Dit gebeurt via deelname in de financiering van het project 'Retail Lab Nieuw Noordwijk'. Dat is een eigentijdse online en offline ontwikkel- en innovatie aanpak door en voor ondernemers.

Alice Saat is de actieve voorzitter van het Ondernemersfonds Noordwijk. Zij vertelt ons uitgebreid over de plannen die zijn samengebundeld in dat project 'Retail Lab Nieuw Noordwijk. Ze zegt: 'Het gaat om de winkels in de bestaande winkelgebieden in Noordwijk maar natuurlijk nemen wij graag ook het centrum van Noordwijkerhout en de winkels in De Zilk in dit plan mee'.


Oplossingen

Wouter van der Leij van het Noordwijkse bedrijf Blue Ocean Company is een van de begeleiders van het project en die zegt: 'Wij hebben veel zin om direct aan de slag te gaan met de winkeliers. Met veel van hen hebben wij al gesproken en ook zij zijn enthousiast. Ons bedrijf kun je zien als een werkplaats voor innovatie, verandering en transformatie. Wij geloven dat veel bedrijven zelf de kennis en de oplossingen al in huis hebben. Maar vaak ontbreekt de tijd of het geld om er mee aan de slag te gaan. Wij gaan ervoor zorgen dat de ideeën wordt omgezet in een werkend model '.


Kansen

René Vijlbrief van Mix Mode in Noordwijkerhout: 'Het is tijd om dit gezamenlijk aan te pakken. En we moeten vaart maken. Het moet anders en meer van deze tijd, er moet worden vernieuwd. Hoe zorgen we ervoor dat de gebieden en het winkelaanbod aantrekkelijk blijven, hoe voorkomen we leegstand en verpaupering'.

Maarten van den Berg is de enthousiaste Hoofdstraatwinkelier die direct mee wil doen:'Wij zien de fusie Noordwijk – Noordwijkerhout als een prima kans. Want er valt zeker veel van elkaar te leren. En als we willen overleven zullen we zeker met elkaar moeten samenwerken. Met dit project van het Ondernemersfonds komen we met zijn allen verder'.

WiFi tracking

Allereerst wenst het hele team van de rubriek 'Spraakmakend' u allen een geweldig jaar met al de dingen die het leven aangenaam maken.

Of wifitracking daar bij hoort? Wat het betekent lezen we op de site van de gemeente: "CityTraffic is een onderzoeksbureau dat bezoekersaantallen én bezoekersstromen meet in veel Nederlandse steden. Zij meten elk moment van de dag, 24/7, bezoekers in onder andere de Noordwijkse winkelstraten, de boulevards, de stranden en de invalswegen… Dankzij deze hoogwaardige techniek kan Noordwijk zien, op welk moment van de dag het in Noordwijk het drukst is. De telpunten zijn verspreid in de winkelgebieden in Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen, diverse aanrijdroutes en op de boulevards. Ook zal er in de toekomst in Noordwijkerhout gemeten worden." (bron https://www.noordwijk.info/nl/city-traffic en https://citytraffic.nl/site/metingen )

Groen Links heeft de gemeente hierover vragen gesteld. In het kader van een mogelijke privacy schending heeft Groen Links willen ze weten in hoeverre de tientallen kastjes die in Noordwijk het wifi signaal van (voorbijlopende en rijdende) mobiele telefoons inbreuk hebben op de integriteit van de eigenaren.

Beste respondenten: wat vinden jullie van deze werkwijze? Willen we dat?

Foto: Cor de Mooy

Alle Noordwijkers, die waar en wanneer dan ook gespot, getraceerd of gefotografeerd worden wens ik een voorspoedig, gezond maar vooral veilig 2019. Big Brother is, overal en niet alleen in Noordwijk, watching you. We moeten ons daar niet te druk over maken. Veiligheid voor alles. In elke stad of dorp hangen beveiligingscamera's. Elke rijksweg heeft zijn plekken waar auto's worden gespot. De tegenwoordige parkeerplaatsen registreren op nummerbord en als er dan betaald is gaan de bomen bij uitrijden automatisch open. Elke pinbetaling wordt geregistreerd, mijn mobiele telefoon kan elk moment op de dag getraceerd worden en zelfs de boeken die ik bij de bibliotheek leen zijn bekend. De politie maakt ze maar al te graag gebruik van die gegevens winkeldieven of overvallers kunnen op die manier gepakt worden. En wat te denken van voetbalvandalen, vuurwerkidioten en relschoppers! De grens tussen privacy en veiligheid is een gevoelige, maar moeten we ons druk maken over het feit dat ik in een marketingonderzoek als potentiële klant geteld wordt? Ik heb liever dat ik in ieder geval het gevoel heb dat ik me veilig voel in een winkelgebied dan dat ik me zorgen maak over mijn privacy.

Foto: Cor de Mooy

Gebruik je facebook, whatsapp, googlemaps en andere gratis communicatiemiddelen? Dit wordt betaald met 'data', informatie die bedrijven uit jouw social-media gedrag halen én gebruiken. Met een mobiele telefoon ben je traceerbaar en weet je zelf ook waar je bent. Hele handige zaken.
Wat ook handig is voor winkels en de gemeente is het meten van het aantal mensen dat in Noordwijk, in je winkelstraat en in je winkel komt. Als het mooi weer is, slecht weer of als er evenementen en feestdagen zijn. Meten=weten. Dit doet city-traffic. Niet wíe er langsloopt of rijdt, maar hoeveel mensen er passeren.
Privacy is een groot goed, maar als je gratis gebruik wilt maken van moderne communicatiemiddelen geef je je 'data' weg. Wil je dit niet? Loop dan zonder mobiel door Noordwijk, Nederland en de wereld en maak alleen gebruik van betaalde communicatiemiddelen.

Zonder mijn toestemming is mijn mobiele telefoon in Noordwijk een waardevolle informatiebron. 24 uur per dag wordt vastgelegd waar en hoe lang ik in Noordwijk ben. Als inwoner worden mijn data ongecontroleerd en ongevraagd verzameld en gebruikt. En indirect betaal ik daar ook nog eens voor. Want dit gebeurt met een stevige subsidie van de gemeente Noordwijk. Opdrachtgever Noordwijk Marketing zegt hiermee 'de service te verbeteren'. Een belangrijk kenmerk van dienstverlening én fatsoen wordt daarbij 'vergeten': eerst om toestemming vragen en overal duidelijk aangeven dat je wordt gevolgd. De bewering dat alle informatie anoniem wordt verwerkt is onlangs nadrukkelijk door de Autoriteit Persoonsgegevens ontkracht. Hierop reageerde CityTraffic met de claim dat het systeem 'nu zo is aangepast dat de privacy niet wordt aangetast'. Maar onafhankelijk onderzoek en bewijs ontbreken. Ik hoop daarom dat het nieuwe gemeentebestuur het privacybelang van alle inwoners wél onderkent en dat direct en daadkrachtig toont. Begin 2019 goed en stop het wifi-tracken totdat de Autoriteit Persoonsgegevens uitdrukkelijk zegt dat de privacy gegarandeerd is!

Genomineerden Sportverkiezingen

De Sportraad heeft de nominaties voor de sportverkiezingen bekend gemaakt. De Noordwijker de genomineerden met hun prestaties in beeld. Deze week de sporttalenten.

Joek Kwakernaak – Korfbal (Fluks)

Joek speelt sinds zijn jongste jeugd bij Fluks. Hij heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld en is inmiddels een niet meer weg te denken vaste waarde voor Fluks 1. Ondanks zijn pas 17 jarige leeftijd is hij zijn veel ervarener tegenstanders meestal de baas, getuige het feit dat hij bijna wekelijks topscorer is.

Als aanvoerder van de A1 leidde hij zijn team in het voorjaar van 2018 naar het kampioenschap. Ook in het nieuwe seizoen neemt Joek zijn team bij de hand, en presteert Fluks A1 ook op het hogere niveau naar behoren.
Dit is niet onopgemerkt gebleven: Joek is inmiddels door meerdere verenigingen benaderd om over te stappen, en we zijn heel blij dat hij Fluks trouw is en zo als talent behouden blijft voor de Noordwijkse sport.?Want behalve op het sportieve vlak blinkt Joek ook uit als sociaal persoon. Hij weet zijn team in moeilijke wedstrijden gemotiveerd te houden en is zo van grote waarde voor zijn teamgenoten. Ook buiten het veld is Fluks A1 een hecht team, waarbij hij als aanvoerder een belangrijke rol speelt.
Tot slot is Joek trainer en coach van Fluks D1 en brengt hij zo zijn positiviteit, passie en kennis over op de jongere generatie korfballers.

NHC Meisjes B1 - Hockey

De meisjes van B1 trainen drie keer per week en spelen op zaterdag de wedstrijd. Ze zijn zeer gemotiveerd, wat onder andere blijkt uit het feit dat ze een groot deel van de kosten van de trainingskampen zelf verdienen door allerlei werkzaamheden.

Hoofdcoach Simone is samen met het zeer gemotiveerde begeleidingsteam "dag en nacht" met dit team bezig. En dat heeft dit seizoen zeker zijn vruchten weer afgeworpen. Op basis van de resultaten tijdens het seizoen 2017-2018 mocht het meisjes B1 de voorcompetitie van het seizoen 2018-2019 starten op niveau eerste klas.?In deze voorcompetitie eindigde meisjes B1 op de eerste plaats, waarmee deelname aan de play-offs werd gerealiseerd. Op 13 oktober 2018, op de velden van Klein Zwitserland uit Den Haag, vonden de play-offs plaats. Meisjes B1 eindigde op de 2e plaats en plaatste zich daardoor voor de competitie in de Super B. Door plaatsing in de Super B werden twee daaraan vooraf gaande klassen (Sub-top klasse en Top klasse) overgeslagen.?Een super prestatie, waarmee meisjes B1 het eerste meisjes B team in de geschiedenis van NHC werd, dat op het op één na hoogste niveau van Nederland speelt.

Foto: Arend Jan Hermsen

Volleybal is dé sport die iedereen kent. Het is een intensief balspel en wie het eerst een afgesproken aantal punten (meestal 25) heeft behaald wint de set. En Noa de Vos beheerst deze sport tot in de puntjes.

Het afgelopen seizoen heeft Noa ondanks haar jonge leeftijd van slechts 14 jaar in de NOVO teams Dames 1 en Dames 2 gespeeld. Het volleybal team NOVO Dames 1 is mede door haar prestaties eind vorig seizoen (april 2018) gepromoveerd naar een hogere klasse. Daarnaast volgt Noa talentenonderwijs in Rotterdam én maakt ze deel uit van de selectie van jong oranje volleybaldames in haar leeftijdscategorie. Bij de Oranje Pre Jeugd speelt Noa op de positie als Passer/Loper. Ze trainde daardoor afgelopen seizoen naast haar trainingen en wedstrijden bij NOVO ook nog eens een aantal keer per week op Papendal. Sportcentrum Papendal is het grootste topsporttrainingscentrum van Nederland en is een dochterorganisatie van NOC*NSF. Hier wordt Noa gefaciliteerd om zich zo optimaal te bekwamen in haar sport.?Noa woont samen met haar ouders in Noordwijkouders, zij zijn ex-topsporters dus ze heeft de goede genen doorgekregen. Noa is een hele mooie aanwinst voor NOVO en uiteraard voor heel Noordwijk.

Assepoester in De Muze

Sprookje n Langhout Theaterproducties brengt op zondag 13 januari de voorstelling Assepoester naar De Muze.

Als de vader van Assepoester op een lange reis naar het buitenland vertrekt, blijft Assepoester achter met haar stiefmoeder en haar stiefzus. Deze twee zijn niet bepaald aardig tegen Assepoester en laten haar alle smerige klusjes in huis doen. Als er dan een uitnodiging komt voor een feest in het paleis, mag de arme Assepoester niet mee van de booswichten. Maar dankzij een wat onhandige fee krijgt Assepoester toch de kans naar het bal te gaan. En natuurlijk loopt dit romantische sprookje voor Assepoester goed af.

Na afloop van de voorstelling is er een meet & greet met de hele cast in de foyer.

Aanvang 14.00 uur. De plaatsbewijzen kosten € 18.50 (inclusief bewaakte garderobe). De theaterbalie van De Muze is geopend en telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur, maandagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur, zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur en één uur voorafgaand aan elke voorstelling. Kaarten zijn ook te koop bij van der MEER/Het Cultuurcafé (De Keuvel 1, Noordwijk) en VVV Noordwijkerhout (Dorpsstraat 8, Noordwijkerhout).

Iedereen die op de hoogte wil worden gehouden van de voorstellingen en activiteiten in de Muze, kan zich aanmelden voor de mailing via www.demuzenoordwijk.nl

Augustinus over gezondheid

Lezing n Op maandag 21 januari, de meest sombere maandag van het jaar, houdt drs. Hans van Reisen van het Augustijns Instituut vanaf 19.30 uur bij Palliam een bemoedigend verhaal over Augustinus en gezondheid.

De feestdagen liggen inmiddels achter ons en veel van de goede voornemens zijn waarschijnlijk verdampt. Zeg eens eerlijk: heb jij het volgehouden? Niet meer roken, meer bewegen, gezonder eten. Zo niet, dan wordt zo'n teleurstelling wellicht ook veroorzaakt doordat je bij de start van het jaar veel te hoge eisen aan jezelf stelde en geen aandacht schonk aan alle voornemens voor een gezond geestelijk leven. Daar kan je dan op 21 januari alsnog wat aan gaan doen. De wisselwerking tussen lichaam en geest wordt door niemand meer ontkend. Veel lichamelijke problemen blijken het gevolg van een leven onder druk. Nogal wat ziektes hebben te maken met een zinloos bestaan zonder bezieling. Maar soms zijn zieken een onverwachte bron van inspiratie voor gezonde mensen.

Tijdens deze bijeenkomst staat het gedachtegoed van Augustinus hierover centraal. Hij leefde rond het jaar 400 en van geen ander uit die tijd zijn zoveel - verrassend actuele - teksten bewaard gebleven. Daarin speelt de samenhang tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid dikwijls een opvallende rol. De avond wordt gehouden aan de Nieuwe Zeeweg 75. De bijdrage ervoor bedraagt € 5,- en aanmelden kan via www.palliam.nl

Laura Fygi in De Witte Raaf

Laura Fygi is op 1 februari te horen en te zien in Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf. | Foto: PR Foto: PR

concert n Op vrijdag 1 februari geeft Laura Fygi een exclusief concert in Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf in Noordwijk. Tijdens dit unieke concert wordt de jazz zangeres begeleid door het Vincent Grit Trio.

Haar stem, prachtige dictie en perfecte timing geven haar alle vrijheid om te zijn wie ze wil zijn: een internationale ster die met hetzelfde gemak in de Londendse Ronnie Scott's Jazzclub als op de allergrootste podia staat. Ze maakt van een song een verhaal dat je rechtstreeks in je hart raakt.
Mis dit speciale concert niet en bestel nu uw ticket of arrangement met diner en/of overnachting via de website www.fletcherevents.nl. De tickets kunnen ook telefonisch bij Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf besteld worden via 0252-242 900 of aan de balie op Duinweg 117. Kijk voor meer informatie over dit concert en vele andere evenementen van Fletcher Events op www.fletcherevents.nl

Winterfeest is carnaval voor iedereen

Foto: Cor de Mooy

n 'We gaan ze een prachtige avond bezorgen'

Regio n Het dak er weer af in De Schelft in Noordwijkerhout. Op zaterdag 11 januari organiseren negen carnavalsverenigingen uit de Bollenstreek een geweldige feestavond voor mensen met een beperking. Ouders, familie en begeleiders zijn allemaal van harte welkom vanaf 18.30 uur.

Johan van Steijn en Theo van Werkhoven (rechts). | Foto: PIet van Kampen

Door Piet van Kampen

Tot aan vorig jaar organiseerde de Zevensprong uit Sassenheim dit bijzondere feest. In september van vorig jaar werd duidelijk dat zij dit niet meer zouden kunnen en vanwege goede contacten met 'De Bokken' uit Voorhout werd besloten om het jaarlijkse feest door te laten gaan. Er werd contact gezocht met de Saksen uit Sassenheim, de Gaapstokken uit Lisse, de Keienbijters, de Kaninefaaten, de Vikings en de Tulpenkabouters allen uit Noordwijkerhout, de Duinknijnen uit De Zilk en de Noortukkers. "Een unieke vorm van samenwerking," beamen Johan van Steijn van de Sassenheimse Saksen en Theo van Werkhoven van de Bokken uit Voorhout. "Iedereen was enthousiast," vertelt Theo. "Carnaval is meer dan alleen maar feesten en drinken voor 'de gewone man', maar het is voor iedereen. Voor jong en oud en ook de zieken worden niet vergeten als er een bloemetje naar hen wordt gebracht. Het moet breed maatschappelijk worden getrokken," stellen de enthousiaste heren nadrukkelijk.

Mooi programma

Er wacht de deelnemers die allen gratis toegang hebben een mooi en gevarieerd programma in De Schelft, die gratis beschikbaar werd gesteld. Zij worden een muzikaal welkom geheten door de Bollenband. Verder treedt het trio 1+1=2 op, zal DJ Petit vele muzikale noten rondstrooien en laat Gerrit Heen en Weer de zaal heen en weer deinen. De pretbands de Mexicano's, de Keitoeters en de Koetillers zullen het dak er af blazen. Het belooft een geweldige avond te worden met een vol en geweldig feestprogramma.

De Prinsenparen en Raden van Elf zullen met hun aanwezigheid de sfeer extra opluisteren. De organiserende carnavalsverenigingen hebben alles uit de kast gehaald om de mensen een prachtige avond te bezorgen. "We hebben op voorhand al positieve reacties gehad omdat we het op sociale media hebben gezet, posters hebben opgehangen en flyers uitgedeeld," vertelt Johan. "We hebben er alles aan gedaan," vult Theo hem aan. "Het wordt sowieso een geweldige happening."

Naar buiten met Staatsbosbeheer

natuur n Veel mensen maken deze periode goede voornemens voor het nieuwe jaar. Vaker naar buiten, afvallen, meer samen zijn met vrienden en familie, meer rust… Maar in de praktijk stranden de mooie plannen al na een paar weken. Daarom gaat Staatsbosbeheer iedereen heel 2019 helpen met het volhouden van die goede voornemens, want de natuur kan een mooie bijdrage hieraan leveren.

Staatsbosbeheer introduceert de 12 Buitengewone Belevenissen: elke maand zetten de boswachters een bijzonder natuurfenomeen centraal om zo iedereen uit te dagen de natuur in te gaan.
In januari starten door het hele land wandelingen waar stilte centraal staat. Iets waar veel mensen na de drukke feestdagen behoefte aan hebben. Ook in Hollands Duin kun je op pad.

Op 13 januari loop je met de Staatsbosbeheer gids door de Blink, ontdek je de mooiste plekjes van dit normaal gesproken afgesloten gebied en ervaar je hoe het is om letterlijk stil te staan en te luisteren naar alle natuurgeluiden om je heen. Een wandeling waar je stil van wordt.                                
Start om 10.00 uur bij de duiningang tegenover Stayokay Noordwijk, Langevelderlaan 45. De wandeling wordt na 2 uur afgesloten in restaurant Langs Berg en Dal, met een verwarmend drankje en een gezond hapje. Meedoen kost € 15,- (volw.) € 12,50 (kinderen 8-12 jr). Aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/groenevoornemenshollandsduin

In februari staat de rammeltijd van de haas centraal. Een bijzonder fenomeen om hazen met elkaar te zien boksen. In maart zijn de vroege vogelconcerten aan de beurt. En de maanden erna volgen wild spotten, bloemenpracht, eetbare natuur, de natuur bij nacht, reeënbronst, monumenten, paddenstoelen, werken in de natuur en tenslotte in december de roep van de bosuil.
Nieuwsgierig naar de andere 12 Buitengewone Belevenissen bij jou in de buurt? Kijk op www.staatsbosbeheer.nl/gewoonbuiten

Elk woensdag - Breischool bij Van der Meer
Iedere woensdagmiddag van 14 tot 16 uur gezellig handwerken aan de leestafel in Het Cultuurcafé met De Breischool. Deelname is gratis, iedereen is welkom en kan aanschuiven met een eigen project of meedoen met de projecten die De Breischool organiseert.
Aanvang 14.00 uur, toegang vrij


Elke donderdag - Mee(r) eten bij van der Meer
Op donderdagavond kun je aanschuiven in Het Cultuurcafé voor het MEE(R)eten bij van der MEER. Frank kookt een maaltijd uit een actueel kookboek en hoopt daarmee te inspireren en in ieder geval een gezellige avond te organiseren. Op 10 januari wordt gekookt uit het kookboek TIME, 17 januari uit Boter Botten Zout. Beperkt aan tal plaatsen.
Aanvang 17.00 uur, we sluiten af om 19.00 uur. Graag minimaal 24 uur van tevoren reserveren via info@boekhandelvandermeer.nl, 071-3613073 of 06-83835491


Zondag 13 januari - College Cultuurcafe – Frans Hals
In samenwerking met het Frans Hals Museum in Haarlem een college over Frans Hals. Binnen de tentoonstelling Frans Hals en de Modernen ontmoet Hals Manet, Liebermann en Van Gogh.
Journalist José Rozenbroek (oa. de Volkskrant) interviewt conservator Marrigje Rikken van het Frans Hals museum over wat er zo bijzonder was aan Frans Hals en hoe zich dit geuit heeft bij de Impressionisten.
Aanvang 15.00 uur, toegang vrij, graag reserveren


Vrijdag 18 januari - Thee Taart & Leesvoer Leesclub
De Thee, taart & leesvoer YA leesclub van van der MEER leest en bespreekt Elanus van Ursula Poznanski. Thee en leesvoer verzorgt de boekhandel, de taart wordt iedere leesclub door een andere deelnemer gebakken. Na afloop duikt de leesclub de YA hoek in om daar het boek voor de volgende keer te kiezen.
Aanvang 19.00 uur, toegang vrij, graag reserveren.


Dinsdag 22 januari - Leesclub aan Zee over terug naar Neerpelt
De Leesclub van van der MEER wordt nieuw leven ingeblazen. Iedere derde dinsdag van de maand leidt Martha Baalbergen Leesclub aan Zee bij boekhandel Van der MEER. Deze eerste keer bespreekt ze Terug naar Neerpelt van Lieve Joris. Aan het eind van de leesclub wordt een selectie boeken voorgesteld waaruit het boek voor de volgende leesclub wordt gekozen. Deelname kan per keer worden doorgegeven.
Aanvang 19.30 uur, deelname €5,- inclusief koffie/thee en een drankje,we horen graag even of je komt via mail, telefoon of bericht naar 06-83835491.

'Grenzeloos genieten'

TENTOONSTELLING n Op zaterdag 19 januari is om 16.00 uur is bij Palliam de officiële opening van de tentoonstelling 'Grenzeloos Genieten'.

Elf cursisten van kunstenaar Els van Meurs hebben hiervoor hun meest grensverleggende aquarellen geselecteerd. Voor hen is een aquarel niet zomaar een eenvoudige afbeelding van verf op doek. Elke cursist interpreteert de schilderopdrachten van Els weer anders, wat leidt tot heel verrassende resultaten. Werken van beroemde kunstenaars als Da Vinci, Gauguin of Van Gogh gaven hen inspiratie om een alledaagse dahlia, pompoen of paddenstoel heel beeldend te schilderen.

Deze tentoonstelling laat dan ook unieke, persoonlijke interpretaties zien. Opvallend is dat het plezier in het aquarelleren van alle werken afspat. De kunstenaars zullen bij de opening op 19 januari aanwezig zijn.

De tentoonstelling is tot 1 maart op werkdagen te bekijken van 09.30 tot 11.30 uur. Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Meer info: www.Palliam.nl

Anne-Marie Jung in De Muze

theater n Anne-Marie Jung komt op donderdag 10 januari met haar tweede solovoorstelling naar De Muze. Na veertig jaar er tegenaan gehikt te hebben, kwam ze met haar eerste solovoorstelling De Exoot. Daar genoot het publiek zó van dat een vervolg niet kon uitblijven: RAM. Dat is haar sterrenbeeld.

Ze kan sowieso aardig doorrammen. Over van alles, eant ze is vriendelijk, maar ook vilein. Schattig, maar ook sarcastisch. Hilarisch, maar ook horny. Waardig, maar ook woedend. Relaxed, maar ook RAM! Ze zorgt voor een avond vol excentrieke, maar toch herkenbare types; van de overspannen barista in het koffietentje op de hoek tot een totaal geobsedeerde dure merkenfanaat.

Aanvang 20.15 uur. De plaatsbewijzen kosten € 20.00 (inclusief bewaakte garderobe en een consumptie). Meer info via www.demuzenoordwijk.nl

Internetcursus voor beginners

bibliotheek n Op woensdag 16 januari start de cursus Klik & Tik in de Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Noordwijk. Deze cursus is voor iedereen die meer met internet wil doen, maar nog niet weet hoe dat werkt.

Deelnemers van deze cursus leren in vijf lessen van twee uur hoe zij: informatie zoeken en vinden via Google, websites via de adresbalk herkennen, een reis plannen met openbaar vervoer, tweedehands koopjes vinden via Marktplaats en informatie op te zoeken over bijvoorbeeld een hobby.
De cursusdagen zijn 16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari. De cursus wordt gegeven van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek. Voor leden zijn de kosten € 15,00 en voor niet-leden € 20,00. Inschrijven kan in de Bibliotheek bij een van de medewerkers en via www.bibliotheekbollenstreek.nl

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00.

Donderdag 3 januari

Workshop decoupage met diverse figuren. Kosten vanaf € 2,50.


Vrijdag 11 januari

Creatief café en biljart. Van 12.00-13.00 uur: sport en spel door de buurtsportcoach (gratis).

Dinsdag 15 januari

12.30 uur: Hadeel kookt Irakees.

Elke dinsdag: Budgetchoach Regina voor vragen en gratis ondersteuning op financieel gebied.

Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring.

Elke laatste vrijdag van de maand gratis stoelmassage of stoelyoga.

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Bel: 06-50610135.

Protestantse Gemeente Noordwijk

Vrijdag 11 januari

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: dhr. J. van Duin

WZC Jeroen

16.00 uur: mevr. P. Landweer

Zondag 13 januari

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds .P. van der Burg
19.00 uur: Vesper, ds. W. Hollart

Buurtkerk

10.00 uur: ds. J. Nijboer, HA

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.P. Ouwehand

17.00 uur: ds. J.A.J. Pater

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. C. Noort

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 13 januari

10.30 uur: ds. B. Boemendal

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 9 januari

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 11 januari

WZC Jeroen

18.30 uur: geen opgave

Zaterdag 12 januari

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: geen opgave

Zondag 23 december

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Woord & Communieviering, B. Prins

Centrum De Ark

Zondag 13 januari

10.00 uur: Br. J. de Ridder

Gevonden

14 december - Zeger de Moorstraat: Cypers-witte poes. Is gechipt maar verkeerd geregistreerd.

Vermist

31 december - Daniel Noteboomstraat: 'Spider', cypers-witte kat. Is gechipt

Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook onze site www.dierenasielnoordwijk.org en onze facebook pagina en www.amivedi.nl

Tel. nummer Dierenopvangcentrum Noordwijk: 071-3616698. De openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag van 13 tot 15 uur en vrijdag van 19,00 tot 20.30 uur