De Noordwijker

25 februari 2020

De Noordwijker 25 februari 2020


Kledingcafé Buurtkerk

inzameling n Op zaterdag 14 maart is er van 10.00 tot 15.00 uur een kledingcafé in de Buurtkerk aan de Hoofdstraat 10. Het gaat om tweede kans dameskleding die geschikt is voor het voorjaar en de zomer en die dan voor een zacht prijsje verkocht zal worden. Natuurlijk moet de kleding heel, schoon en up-to-date zijn.

Ondergoed en sokken zijn uitgesloten, maar hoeden, schoenen, tassen, riemen en sieraden zijn ook welkom. De kledinginzameling startte al op 17 en 21 februari, maar een ieder die het Pici-huis in Roemenië t.b.v. opvang van kinderen wil steunen en een duurzame samenleving wil bevorderen door goede kleding een tweede kans te geven, kan ook kleding inleveren op 27 februari tussen 14.00 en 19.00 uur bij de familie Dingemanse, Oranje Nassaustraat 34, of op 5 of 10 maart van 19.00 tot 21.00 uur in het Windkrachthuis, Hoofdstraat 8.


Informatie is te verkrijgen bij Esther Plug, esther@metbart.nl en Margreet Dingemanse, margreetdingemanse@gmail.com Zie ook www.pkn-noordwijk.nl

>Nieuwe expositie in BinnenZee

suzanne n Sinds deze maand zijn de hal en horeca van Zwembad BinnenZee opgefleurd met een nieuwe expositie. De tentoonstelling van SHe Fotografie bestaat uit twee delen.

Fotograaf Suzanne Heikoop vertelt: "In de hal en op de overloop hangt vrij werk, waaronder een aantal Noordwijkse sfeerbeelden en sportfotografie. Ook de foto die vorig jaar bij de Noordwijkse Sportverkiezingen werd uitgeroepen tot ‘beste sportfoto’, is hier te zien. De horeca biedt plaats aan een serie: De Beerrren. Beerrr en Beerrrin reizen de hele wereld over en laten hun avontuurlijke leventje zien. Dit deden ze al op Instagram (DeBeerrren), maar nu dus ook aan de muur in BinnenZee. De hoofdpersonen zullen zelf ook regelmatig in de horeca aanwezig zijn voor een meet & greet." De expositie is vrij toegankelijk en blijft de komende maanden in het zwembad hangen. ,,Daarna hopen de Beerrren door te reizen, naar bijvoorbeeld een kinderziekenhuis of verzorgingshuis.”

0Het geëxposeerde werk is op diverse materialen en formaten te bestellen bij SHe Fotografie. www.shefotografie.nl & www.facebook.com/SHeFotografie

Column n Kris kras door de duinen

Foto: Wim Siemerink

Lindebomen schreeuwen om aandacht

Ook wij zijn blij

Gastvrije ontvangst bollenvelden

Herdenking SS Mendi

Tijdsdruk opnieuw oorzaak van irritatie

Niet alleen diverse interrupties zorgden ervoor dat de raadsvergadering weer een latertje werd. | Foto: Wim Siemerink Foto: Wim Siemerink

raad n De eerste raadsvergadering onder voorzitterschap van burgemeester Verkleij werd weer een latertje. De fractie van de VVD maakte daar bij monde van fractievoorzitter nog veel bezwaar tegen toen de klok alweer tegen middernacht liep. Opnieuw bleek dat met 10 fracties en dus 10 hoofdrolspelers in de gemeenteraad, slechts een keer per maand een raadsvergadering houden, de democratie zeker niet ten goede komt.

Rond de klok van 23.00 uur kwam Van Dormolen (VVD) met het voorstel om de debatraad te beëindigen en over te gaan tot de besluitenraad. Daar kreeg hij de raad niet in mee, zodat het sowieso weer een latertje werd.

Het begon met het vaststellen van de agenda en commotie over een aangekondigde motie van PUUR met de titel: ‘Geen woorden maar daden.’ over het actuele onderwerp ‘Flex wonen’. Mevrouw van de Vossen (NZL) stelde voor deze van de agenda te halen om het onderwerp eerst in beslotenheid te behandelen. Zij kreeg daar uiteindelijk de meerderheid van de Raad in mee, maar pas nadat hierover uitgebreid discussie was ontstaan. Taetske Visser wil koste wat het kost direct een discussie in de openbaarheid. Peter Bockhoven (LSN) bleek ook voorstander om er eerst vertrouwelijk over van gedachten te wisselen. Dit leidde weer tot een uitgebreide reactie van Louis Koppel die meende dat dit onderwerp geen uitstel meer kon velen, waarbij hij sprak van ‘eindelijk verantwoordelijkheid nemen’. Nadat de rook was opgetrokken, besliste de gemeenteraad toch dat de motie niet op de agenda kon blijven.

Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) wilde de onderwerpen Jeugdhulp en Nota reserves & voorzieningen ook van de agenda van de debatraad en slechts in de besluiten raad aan de orde stellen. Hij kreeg daarop opnieuw een felle reactie van Louis Koppel die de motivatie van De Moor bepaald niet kon volgen. Uiteindelijk besloot men beide onderwerpen gewoon aan een debat te onderwerpen.


Afscheid

Daarna was er het officiële afscheid van Bene Timmer (LSN), die na ruim een jaar besloot zijn zetel ter beschikking te stellen. Burgemeester Verkleij zei: Bene,'wat doe je nou? Ik kom en jij vertrekt meteen’.

Fractievoorzitter Peter Bockhove sprak op de hem bekende wijze het vertrekkende fractielid toe. Hij begreep de keuze en dankte Bene Timmer voor zijn inzet. Niet helemaal gebruikelijk kreeg het vertrekkende raadslid de gelegenheid om de raad toe te spreken. Via een vergelijking met een opgroeiend kind riep het vertrekkende lid de Raad op om vooral met elkaar in gesprek te blijven. Waarna zijn opvolger Eric Berg na het afnemen van de eed kon worden geïnstalleerd en mocht hij de felicitaties van de mede-raadsleden in ontvangst nemen.

Pas hierna kon aan de daadwerkelijke beraadslaging worden begonnen. De kaders rond de inkoop van Jeugdhulp die in gezamenlijkheid met andere gemeenten tot stand moet komen, waren in een Rondetafelgesprek al aan de orde geweest. Toch maakte dit onderwerp opnieuw de tongen los. En dat was bij het agendapunt met de nota reserves en voorzieningen al niet anders.


Jeugdhulp

De integrale toegang tot het systeem, de verkorting van de wachttijden, het elektronische cliëntendossier, de kwaliteit en de kosten werden opnieuw onderwerpen waarop de wethouder van diverse kanten om een reactie werd gevraagd.

Toen stonden er nog twee zeer belangrijke onderwerpen op de agenda. Een ervan was het verlengen van een tijdelijke vergunning van het gebouw op Leidsevaart 123. Daaraan verbonden het bespreken van een notitie van Jan Janson (PvdA) daarover. En natuurlijk moest er ook nog worden gesproken over de commotie rondom de Formule 1 en het verstoren van de natuur bij Noordvoort, met daarbij opnieuw veel inbreng van Groen Links, wat de voorzitter op een moment deed opmerken: ‘Hoe laat wilt u het maken meneer Koppel?' En dat bleek uiteindelijk toch bijna middernacht te zijn.

>Bestemming Leidsevaart 123 blijkt rechtmatige situatie.

vergunning n Het verlengen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor het pand Leidsevaart 123 is voor de PvdA reden geweest vragen te stellen en er zelfs een bespreeknotitie over te agenderen. De fractie van de PvdA vond de beantwoording door het college bepaald onvoldoende. Volgens Jan Janson zou daarbij op geen enkele wijze zijn ingegaan op de gevolgde procedure .

Er kwam ook geen uitleg over de reden waarom het college, ondanks het verzoek daartoe, niet is gekend in het verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning. De ODWH zou op eigen gezag de vergunning hebben toegezonden. Jan Janson zou willen dat het college publiekelijk verantwoording had afgelegd voor de gevolgde procedure. Bovendien zag de PvdA graag de angst weggenomen dat er van deze aanpak precedentwerking uitgaat.

Op het pand rust een agrarische bestemming, maar eigenaar Ruigrok wilde er tijdelijk een andere functie aan geven omdat agrarische uitbating niet rendabel zou zijn.

De discussie spitste zich uiteindelijk toe op het verleden. Hans Knapp (VVD) trad in de vergadering op als verdediger van het college en nam het op voor de eigenaar: ‘Het is nu een rechtmatige situatie’. Dit omdat voormalig wethouder Bilars toezeggingen zou hebben gedaan of minimaal verwachtingen zou hebben gewekt.

Janson pleitte vooral de ODWH het gebruikte mandaat te ontnemen. Astrid Warmerdan (DOEN) beweerde: ‘Wat hier is gebeurt, is bepaald niet netjes en het had ook nooit mogen gebeuren.’ Uiteindelijk bleek de hele situatie juridisch op orde te zijn.


Carnaval 2020

Foto: Ina Verblaauw

feest n Vanwege de harde wind werd op tal van plaatsen de Carnavalsoptocht geannuleerd. Gelukkig ging de optocht van Noordwijk vrijdagavond wel door en konden verenigingen uit omliggende gemeenten hun wagens toch laten rijden. Onder zeer grote belangstelling reed de verlichtte carnavalsoptocht vrijdagavond door Noordwijk Binnen. Er deden 22 Praalwagens en 13 loopgroepen mee en zorgden tijdens een koude maar droge avond voor heel veel warmte.

Door Ina Verblaauw

Foto: Ina Verblaauw
Foto: Ina Verblaauw
Foto: Ina Verblaauw

Alle avonden werd er flink feest gevierd. Ondanks het drukke programma maakten prins Altera Vita en prinses Pecunia tijd vrij om ook een bezoek te brengen aan de carnavalsverenigingen in Noordwijkerhout en De Zilk. Voor kinderen en hun ouders was zondagmiddag de traditionele gezinsmiddag met als thema Cakes & Candy, gevolgd door de familie dinnershow. Ditmaal met foodtrucks. De festiviteiten blijven doorgaan met de kroegentocht op maandag, een bezoek aan de woonzorgcentra St. Jeroen en Groot Hoogwaak op dinsdag, waarna wordt afgesloten met het doorzettersbal op dinsdagavond. Daarna wordt het weer een stuk rustiger in Noordwijk.

>Tentoonstelling 100 jaar Heilig Hartkerk

eeuw n Nieuwsgierig naar het vaandel van de ‘Ned. R.K. Bloemist Land- en Tuinarbeiders bond Leo XIII “St. Joachim” afd. Zilk’. Deze en nog meer vaandels zijn te zien op de tentoonstelling over het 100-jarig bestaan van de Heilig Hart van Jezuskerk in De Zilk. Een schilderij met de beeltenis van bouwpastoor H.J.M. Hafkenscheidt is te bewonderen, naast een aantal andere schilderijen met de H. Hartkerk als onderwerp. Volop foto’s en bouwtekeningen zijn te zien van de bouw van de kerk, pastorie en parochiehuis.

Het kerkelijk leven wat zich in de afgelopen 100 jaar heeft afgespeeld krijgt voldoende aandacht. De jeugdbeweging, Jozefgezellen, Mariacongregatie, KAJ (Kajotters) en padvinders zullen niet ontbreken. Van diverse verenigingen ontstaan vanuit de kerk zoals de Feestcommissie, voetbalvereniging Van Nispen, toneelvereniging Amicitia, St. Barbara en diverse zangkoren zullen de foto’s niet ontbreken. De maquette van de kerk, rond 1970 gemaakt door dhr. Martinus Mooijekind zal worden opgesteld.

Ook de levensbeschrijving van iedere pastoor en kapelaan uit de 100 jarige geschiedenis van de kerk zijn op de tentoonstelling te lezen.


Bent u nieuwsgierig geworden kom dan naar de tentoonstelling die gehouden gaat worden van vrijdag 6 maart tot en met zondag 8 maart. In de Heilig Hartkerk, Beeklaan 13 in De Zilk.


Openingstijden:

Vrijdagavond 6 maart officiële opening om 19.00 uur de tentoonstelling sluit om 21.00 uur.

Zaterdag 7 maart van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Zondag 8 maart van 11.00 tot 16.00 uur.

Gastvrije ontvangst op bollenvelden

Om het maken van foto's op de bollenvelden goed te laten verlopen zijn vrijwilligers hard nodig. | Foto: PR

n Werving vrijwilligers als gastheer of -vrouw

selfies n Het toeristenseizoen staat weer voor de deur. Dat betekent een drukte van belang in de Duin- en Bollenstreek. Geïnspireerd door de kleurrijke plaatjes die via Instagram de hele wereld overgaan willen bezoekers ook zo’n fantastische selfie maken. En daar wringt hem de schoen.

Foto: Caroline Spaans

De bollenvelden zijn niet aangelegd voor de toerist, maar voor de productie van bollen. Het is privé terrein waar een economisch waardevol product op wordt geteeld. Met vrijwilligers worden de bezoekers bij de velden opgevangen en krijgen zij uitleg over de teelt, hoe zij de mooiste foto kunnen maken of waar zij wél (tegen betaling) velden kunnen betreden.


Vorig jaar is de campagne Enjoy the Flowers, Respect our Pride gelanceerd. Deze campagne richt zich op het bewust maken van toeristen om met respect de velden te betreden.

Op diverse bollenvelden zijn in de drukste weekenden van april de vrijwilligers te vinden die de bezoekers opvangen. Nu is het campagneteam op zoek naar vrijwilligers. De belangrijkste eis: je moet het leuk vinden om met toeristen te praten én op bijzondere plekken in de streek op de velden te staan. Het is handig als je een vreemde taal spreekt. Meedoen kan zoveel keren als men wil (maar tenminste één dagdeel) en wat kennis van de bollenteelt is handig. De vrijwilligers staan altijd in paren van twee, dus samen opgeven kan ook. Opvallende hesjes worden verstrekt, er is een startbijeenkomst en vrijwilligers kunnen rekenen op een bedankje.


Aanmelden kan via peter@flowerscience.nl of www.flowerscience.nl/event/enjoy-the-flowers-respect-our-pride

>Padua zelfstandig door met nieuw ondernemingsplan

Noordwijkerhout n In een aantal bijeenkomsten gaat woningstichting Sint Antonius van Padua met stakeholders en huurders in gesprek over de opgaven waar Padua in de gemeente Noordwijk voor staat. De uitkomsten zullen onderdeel worden van het Ondernemingsplan van de woningstichting waar de medewerkers van Padua momenteel aan werken. Dit alles volgt na goedkeuring door de Raad van Commissarissen in september 2019 van het besluit van de bestuurder tot een zelfstandige koers.

Padua heeft om de grote opgaven waar zij voor staat andere partijen nodig om die te kunnen realiseren. Om gezamenlijk op te kunnen trekken wordt door de woningstichting de dialoog gezocht. Met de stakeholders, waaronder de gemeente, collega corporaties en zorgorganisaties zal in twee themabijeenkomsten, die Padua organiseert, gesproken worden over verschillende volkshuisvestelijke thema’s. Op 20 februari[MW1] is het thema ‘Vastgoed en doelgroepen’ aan bod. Op 10 maart wordt gesproken over ‘Langer zelfstandig thuis’. Bestuurder van Padua Merlien Welzijn: “We bespreken wat wij als Padua met het bouwen van woningen al hebben gerealiseerd en welke opgaven er nog voor ons liggen. Maar dat is niet alles. Ook belangrijke zaken als duurzaamheid, renovatie, de positie van starters, doorstroming, wonen met zorg en gebiedsontwikkeling komen aan de orde.”

Naast gesprekken met stakeholders gaat Padua ook in gesprek met huurders. Ook daar worden twee gesprekken voor georganiseerd. Het eerste gesprek vindt op 10 maart plaats en gaat over ‘Identiteit en dienstverlening’. Tijdens deze bijeenkomst in Puyckendam wordt gesproken over in hoeverre de woningstichting meer digitaal of juist persoonlijk moet communiceren. Ook wordt gekeken of bewoners meer dingen zelf willen regelen via bijvoorbeeld een huurdersportaal. In een tweede bijeenkomst met huurders op 19 maart wordt op het kantoor van Padua gesproken over de thema’s ‘Vastgoed en doelgroepen’ en ‘Langer zelfstandig thuis’. Alle uitkomsten worden meegenomen in het Ondernemingsplan. Ook de input van een lopende huurdersenquête, die 31 januari is gestart, wordt hiervoor gebruikt. Het ophalen van informatie is niet nieuw voor Padua. Medio 2018 bijvoorbeeld is er met stakeholders gesproken over de uitkomst van een eerder uitgevoerde visitatie.


Onderdeel van dat overleg was een aanscherping van de opgaven waar Padua voor staat. Bestuurder van Padua, Merlien Welzijn: “In de afgelopen 1,5 jaar hebben wij al een aantal uitkomsten kunnen oppakken, zoals de intensivering van onze duurzaamheidsaanpak en het opvoeren van onze communicatie. Momenteel buigen wij ons ook over het realiseren van tijdelijke woningbouw waar een grote vraag naar is. Met de gemeente hebben wij de toekomstige vastgoedopgave in kaart gebracht.” Dat alles krijgt een plaats in het Ondernemingsplan dat in juni af moet zijn.

11 / 20

Agenda Reuring

Eric Vloeimans. | Foto: PR

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 27 februari

Creatief café met workshop naar keuze.


Dinsdag 3 maart

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: maaltijd: maaltijdsoep van Erik met broodjes
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.


Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.


De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag van 10.00-14.00 uur.

Maandag 2 maart

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Gezelschapsspelletjes doen,

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.


Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag van 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 3 maart

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Mozaïeken afmaken van vorige week,

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.


Er is een gratis budgetcoach bij Reuring voor al uw financiële vragen. Bel 06-50610135.

>Improvisaties troef bij Muziek in Jeroen

Concert n Op zondag 8 maart is Eric Vloeimans, één van de beste trompettisten ter wereld, te gast bij Muziek in Jeroen in de Oude Jeroenskerk. Samen met Bert van den Brink, jazzpianist en -organist brengt hij een programma dat zindert van de improvisaties op bekende thema’s uit de klassieke en jazzmuziek.

Eric Vloeimans studeerde in Rotterdam en New York, aanvankelijk klassiek trompet en later vooral ook Jazz. Hij maakt muziek die tussen de soorten jazz, klassiek en pop is te kwalificeren. Daarbij is de trompet het belangrijkste muziekinstrument. De trompet is nooit overheersend, maar warm en melodieus.


Vloeimans speelde op de grote podia over de hele wereld met de beste musici, koren en orkesten. In 2017 won hij de Edison publieksprijs voor klassieke muziek. Bert van den Brink is een pianist/organist die tijdens zijn loopbaan steeds meer jazz en lichte muziek is gaan spelen. Maar hij is ook componist en arrangeur en trad en treedt op met talrijke musici.


Onlangs nam hij met de bariton Thomas Oliemans nog de cyclus ‘Winterreise’ van Franz Schubert op. Eric in 2002 en Bert in 2007 wonnen beiden de Boy Edgar Prijs, de meest prestigieuze jazzprijs in Nederland.


Een uitgebreid cv van de beide musici is te lezen op www.muziekinjeroen.nl waar ook de kaarten voor dit unieke concert te koop zijn. Die kosten € 20,00 en voor Vrienden van Muziek in Jeroen en hun introducés € 15,00. In verband met de te verwachten belangstelling is het raadzaam kaarten van tevoren te bestellen.


Het concert begint om 15.00 uur. Na afloop wordt onder het genot van een (gratis) glas wijn of fris nagepraat in het koor van de kerk.

Herdenking SS Mendi

Burgemeester Verkleij en historicus Sijlmans legden een krans bij de graven van de slachtoffers. | Foto: Ina Verblaauw Foto: Ina Verblaauw

herdenking n De SS Mendi met 823 man aan boord, vertrok eind januari 1917 vanuit Kaapstad richting Engeland om mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog. Ter hoogte van het eiland Man kwam het schip in aanvaring met de SS Darro. Slecht 200 mannen overleefden deze ramp. Van alle slachtoffers spoelden op 21 februari 1917 vijf lichamen aan op het strand van Noordwijk en Zandvoort. Zij liggen begraven op de Openbare Begraafplaats van Noordwijk.

Door Ina Verblaauw

Vivian Reijs verzorgde een lezing. | Foto: Ina Verblaauw Foto: Ina Verblaauw

Na de herdenkingsdienst in de kapel van de begraafplaats, liepen de aanwezigen naar de graven, waar door tal van hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de consul van Zuid-Afrika, een krans werd gelegd ter nagedachtenis aan de mannen die 103 jaar geleden hier de dood vonden.

Namens de gemeente Noordwijk legden Burgemeester Wendy Verkleij en historicus Mark Sijlmans een krans. Sijlmans heeft na jaren onderzoek de identiteit van deze vijf mannen kunnen achterhalen.

>Informatieavond over Noordwijk Kuuroord

kuuroord n Op 19 februari organiseerde de gemeente Noordwijk samen met Noordwijk Marketing een informatieavond over de status van Noordwijk als Kuuroord. De opkomst was wat tegenvallend. De meeste toehoorders waren mensen die zelf direct of indirect betrokken zijn in het proces.

Door Ina Verblaauw

Wethouder Roberto ter Hark maakte bekend dat op 26 maart aanstaande de Kuuroord status zal worden toegekend. Met name de heilzame werking van de zee ligt hieraan ten grondslag. Hij ging in op de vraag op welke wijze hiervan gebruik kan worden gemaakt. Hij deed een oproep om mee te blijven denken over hoe we samen Noordwijk aantrekkelijker kunnen maken.


Wethouder Dennis Salman vertelde over de effecten voor het sociaal domein en de integratie van sport en bewegen hierin.
Hij sprak over positieve gezondheid: niet kijken naar wat je niet kunt, maar kijken naar wat je wel kunt. Vivian Reijs legde vervolgens uit wat de invloed is van stress op de gezondheid en stress als veroorzaker van vele ziektes. “Ieder mens kent het gevoel je hoofd eens lekker leeg te maken door een strandwandeling.

U bent benijdenswaardig als kustbewoner”. Er volgde nog een jongerenpanel, waarna het publiek de gelegenheid kreeg vragen te stellen.


Hopelijk komen er bij de toekenning van Noordwijk als Kuuroord op 26 maart meer concrete plannen. Op deze informatieavond was er weinig nieuws onder de zon.


>Kinderbreischool verhuisd

breischool n De (gratis) kinder bijeenkomsten zijn verhuisd naar de Wijkjutter, Uitvaltij 2 op donderdag- en vrijdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur.

De Breischool gaat een goed doel ondersteunen met de talenten: de stichting Babyspullen. Alle informatie is te vinden op www.debreischool.nl


Iedereen is welkom om mee te breien en haken of te helpen met de organisatie, jong en oud, vanuit huis of op locatie. Bellen kan ook met Corrie, 06-44533756.

>Oude tijden herleven

beatmis n De band Berry and The Sky Devils gaan zondagochtend 8 maart ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Zilkse parochie, een Beatmis verzorgen in de Heilig Hart Kerk te De Zilk.

Het wordt weer een bijzondere ervaring. De Beatmis uit het roemruchte verleden wordt weer even in ere hersteld. Het 2e Vaticaans Concilie in de zestiger jaren van de vorige eeuw, zette een flinke verandering binnen de kerk in gang.

Hierdoor ontstond ruimte om in een eucharistieviering muziek te maken op de bekende melodie van popliedjes, waarop eigen Nederlandse teksten gemaakt werd.

Het wordt een bijzondere viering, want ook onze nieuwe pastoor Bosma zal voor het eerst voorgaan (samen met diaken Osseweijer) in de eucharistie van de Zilkse kerk. Dubbel feest dus, zondag 8 maart om 09.30 uur.!

Greenport en Economic Board ondersteunen Agrarische Jongeren

De deal is bezegeld, waarmee de AJDB ondersteuning krijgt. | Foto: Marcel Verheggen Foto: Marcel Verheggen

Regio n Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd vorige week een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase 'Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy' officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen.

Wethouder Kees van der Zwet (Gemeente Lisse) is voorzitter van de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek: "Deze deal draagt bij aan het versterken van de economische prestaties van de regio Duin- en Bollenstreek. Onze regio kenmerkt zich door een hoog woon- en leefklimaat met een hoog percentage gezonde en gelukkige inwoners. Belangrijke factor hierin is de openheid van het buitengebied. De aanwezigheid van de agrarische sector waarborgt die openheid. Daarom staat in deze deal de ondersteuning van deze sector, het behouden, versterken en toekomstbestendig maken hiervan, centraal. Met deze middelen stimuleren wij bijvoorbeeld de innovatiekracht en creativiteit van de nieuwe generatie. De jongeren bepalen immers de toekomst . Samen met hen wordt stevig ingezet op onderwerpen als duurzaamheid, onderwijs en toerisme."

"Ook wij zijn blij met deze overeenkomst. Het draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van bollenteelt in de Bollenstreek", zegt Mark Hulsebosch (Firma J.G.J. Hulsebosch), voorzitter van de AJDB. "Twee jaar geleden hebben wij met een aantal jongeren de AJDB opgericht. Inmiddels tellen we 80 leden. Met elkaar bespreken we samenwerkingen, kansen en uiteraard ook de bedreigingen die op ons afkomen. De bollensector staat helaas op een aantal punten onder druk. Zo is er bijvoorbeeld veel onwetendheid over hoe wij ons als sector ontwikkelen. Binnen de AJDB is er een werkgroep actief die zich bezighoudt met de positionering van bollenteelt met onderwerpen als imago, onderwijs en ruimte. Doel is een betere uitgangspositie voor de sector, zodat het in de toekomst haalbaar blijft om in deze regio bollen te telen."

Lars Flinkerbusch, directeur van EBDB: "Het is geweldig om te zien hoe de nieuwe generatie de handschoen oppakt. Met hen gaat de Greenport Duin- en Bollenstreek de samenwerking tussen het onderwijs, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven verder verbeteren. Concreet gaat deze exploitatieovereenkomst leiden naar een beter functionerend netwerk van jongeren binnen de greenport, tenminste twee nieuwe aansprekende onderzoeksprojecten, (inter)nationale uitstraling van onze greenport en een goede verbinding met toerisme."

van Hans Portengen

Foto: Danielle van der Spek

Er valt veel te ontdekken en te leren in de bibliotheek. Dat kan via lezingen, cursussen, gesprekken met andere bibliotheekbezoekers en natuurlijk via de boeken in de collectie. Of dat nou papieren boeken zijn of elektronische.

Deze maand geeft directeur Hans Portengen leestips die hem aan het denken hebben gezet en nieuwe inzichten hebben gegeven. Wellicht steekt u er ook iets van op en beleeft u plezier aan het lezen.

foto: Danielle van der Spek

Eddy de Wind Eindstation Auschwitz

Eddy de Wind en zijn echtgenote Friedel hebben beide de verschrikkingen van Auschwitz overleefd. Hij als verpleger en arts, zij als proefpersoon van Joseph Mengele. Vlak nadat het Rode Leger 75 jaar geleden het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau had bevrijd, is Eddy begonnen zijn kampervaringen op te schrijven. Een verslag van anderhalf jaar lang dagelijks leven in het kamp, de gruwelen, de willekeur, maar ook met oog voor medemenselijkheid en vriendschappen onder de verschrikkelijkste omstandigheden. Indrukwekkend.

Rob van Essen De goede zoon

De openingszin is voor mij zo herkenbaar: "De vrouw achter mij zette haar boodschappen al op de band toen ik nog bezig was mijn boodschappen op de band te zetten, ik kan daar slecht tegen."

Van Essen is de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2019. Het boek speelt zich af in de nabije toekomst. De hoofdpersoon maakt daarin een geheimzinnige reis door een steeds verder vervreemdende wereld met bizarre voorvallen. En toch haak je niet af als lezer.

Boeiend en een terechte winnaar.

Tony Crabbe Nooit meer te druk

Het te druk hebben, is volgens Crabbe het gevolg van je prioriteiten niet op orde hebben. In plaats van echte keuzes maken, verliezen veel mensen zich in de drukte van e-mail en vergaderingen. Timemanagement gaat hen echt niet helpen, integendeel.

Wat helpt is gerichte aandacht voor wat je zelf belangrijk vindt en wat jouw drijfveren zijn. Maak ruimte voor jouw toegevoegde waarde. Dat inzicht helpt je om meer controle over jouw leven te krijgen in plaats van als een 'kip zonder kop' voort te rennen.

Katja Terpstra:

Rutger Bregman
De meeste mensen deugen

Rutger Bregmans bestseller 'De meeste mensen deugen – een nieuwe geschiedenis van de mens'? beschrijft een radicaal idee: de meeste mensen deugen. Dit lijkt onschuldig, maar machtshebbers en ideologieën zijn er al eeuwen bang voor. Dit goed onderbouwde boek is ook direct te downloaden via de onlinebibliotheek.

nieuws/cultuur

Wethouder ter Hark weerlegt kritiek van de liefhebbers

Wethouder Ter Hark: ‘Ik zal vooral zorgvuldig zijn en er een uitvoerige evaluatie aan koppelen.’ | Foto: Wim Siemerink Foto: Wim Siemerink

natuur n De aanvraag van Mercedes en Red Bull om tijdens de Grand Prix-voorbereiding twee dagen over het Noordwijkse strand naar Zandvoort te mogen rijden maakten nogal wat emoties los. Ook landelijke media brachten Noordwijk volop in het nieuws.

Omdat het Noordwijkse college niet onwelwillend een aanvraag in behandeling heeft genomen, werd door de natuurverenigingen code rood aangekondigd. Tijdens de raadsvergadering werden moties en emoties in stelling gebracht. Op het strand bij natuurgebied Noordvoort zouden broedende vogels worden gestoord. Bovendien zouden aanwezige zeehonden mogelijk worden verjaagd. Voor de natuurliefhebbers onacceptabel. Op de sociale media trok de lokaal Groen Links op een Trumperiaanse manier van leer. Vele duizenden ondertekenden ‘een petitie tegen’. In de gemeenteraad gebruikte Louis Koppel (GL) grote woorden zoals ‘bizar’ en ‘mesjokke’.

Voormalig wethouder Gerben van Duin probeerde te sussen: ’Mensen,laten we eerlijk blijven en het alsjeblieft niet groter maken dan het is.’


Ja,mits

Jan Janson (PvdA), die zelf ook een motie indiende, kon zich daarin niet vinden en sprak van een onzalig plan. Dick Gutlich (D66) maakte via een overigens veel mildere motie duidelijk zeker tegen het gebruik van het Noordwijkse strand aanvoerroute te zijn.

Wethouder Roberto ter Hark hield de Raad voor slecht te handelen in geest van een door de voltallige gemeenteraad aangenomen motie om ruimhartig te zijn in dit soort omstandigheden. Hij stelde vast dat vele malen per jaar aan diverse aanvragers medewerking tot doorgang door dit gebied wordt verleent. Hij merkte op dat daar nooit enig protest tegenin was gebracht. Hij zei vooral zorgvuldig te willen zijn en er in dit geval een uitvoerige evaluatie aan te gaan koppelen.

Uiteindelijk bleek er een overgrote meerderheid die de wethouder steunde in zijn opvatting: ‘Ja, mits’.


Professionals

Opvallend is dat er van de kant van de verantwoordelijke professionele initiatiefnemers Waternet, Hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat, die met het project Noordvoort de dynamiek en natuurwaarden in de zeereep willen herstellen en voor meer rust op het strand willen zorg dragen, geen reacties kwamen.


Bij navraag beluisteren wij dat de landelijke media zich bij hen net hebben gemeld om commentaar te geven. Een van de professionele deskundige vertelt ons, na overleg met collega’s, dat ze zich slechts verwonderen over de ontstane commotie. Hij zegt dat er in dat gebied geen broedende strandvogels zullen zijn en noemt als oorzaak de normale dagelijkse aanwezigheid van strandwandelaars en andere strandgebruikers. Hij stelt ook vast dat van een geweldige zeehondenpopulatie geen sprake is en dat de aanwezige dieren zich door twee dagen strandgebruik zeker niet laten verjagen.


Dezer dagen gaat de gemeenteraad van Zandvoort zich nog uitspreken. De georganiseerde natuurliefhebbers hebben hun hoop gevestigd op een ‘nee’ van de gemeenteraad van Zandvoort. Gezien de inmiddels massale protesten wel een interessante laatste strohalm voor de liefhebbers. Vooral gezien het gemak waarmee door de Zandvoortse politiek op het circuit eerder al natuuronvriendelijke aanpassingen werden toegestaan.

>Buurtsportcoaches starten weer met Sport in de wijk

wijk n Sport in de wijk valt niet meer weg te denken uit het activiteitenprogramma van de buurtsportcoaches. Op woensdagmiddag bezoeken zij tussen 13.30 en 15.00 uur verschillende speelplekken in de gemeente Noordwijk, waarbij kinderen vrijblijvend kunnen deelnemen aan leuke sport- en spelactiviteiten.

In de maanden januari en februari werd er een indoor variant aangeboden, maar vanaf 4 maart zijn de buurtsportcoaches weer op de buitenpleintjes actief. Meer informatie is terug te vinden op www.sportbedrijfnoordwijk.nl en de Facebookpagina Buurtsportcoach gemeente Noordwijk.


nieuws en sport

NOORDWIJK

28 februari
• Lezing Wilde bijen; Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Entree gratis.


1 maart
• NSL Nederstrandloop; St(r)andplaats Nederzandt, Langevelderslag 36. Tijd: 11.00 uur. Deelname € 7,50 (voorinschrijving) € 10,00 (ter plaatse)
• In het ritme van Iona; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.00 - 20:00 uur. Entree gratis (vrijgevige bijdrage welkom).
• Double Trouble Live; Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103. Tijd: 15.00 - 19.00 uur. Entree gratis.


2 maart

• Labyrint langs Zee; Palliam, start bij Restaurant de Duinrand, Duindamseslag. Tijd: 13.30 - 16.00 uur. Deelname € 10,00 (incl 2 consumpties).


4 maart

• Ongeneeslijk Religieus; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Entree € 10,00.

5 maart

• Bijbel in je leven van alledag; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.30 - 13.00 uur. Entree gratis (vrijgevige bijdrage wordt op prijs gesteld).• Marc Lammers - Coachend Leiderschap; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 24,50.

6 maart

• The Bluebirds;Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 22,50.


7 maart

• Buurman & Buurman gaan kamperen; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 uur.

22 maart

Magische Speelochtend; Brainstorm voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en hun ouders. De Wieken, Wassenaarsestraat 5. Tijd 10.00-12.00 uur.

>Exposities

t/m 13 maart
• Expositie 'Met andere ogen'; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: op werkdagen geopend van 9.30 - 11.30 uur. Entree gratis (een vrijgevige bijdrage wordt op prijs gesteld).

t/m 28 maart
• Expositie antieke schaatsen en arrensleeën bij museum Noordwijkerhout Van Toen aan de Zeestraat 3A. De expositieruimte is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Entree 2 euro voor niet-donateurs. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis een kijkje nemen.


t/m 26 april
• Expositie Nieuwe Meesters; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: dindag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Zondag 11.00 - 16.00 uur. Entree: € 5,00 (volwassenen) € 2,00 (kinderen).

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 28 februari

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: geen opgave

Zondag 1 maart

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. J. de Bruin

Buurtkerk

10.00 uur: ds. P. Landweer

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. P.D. Teeuw, Mordrecht

17.00 uur: ds. J.T. de Koning, Alphen a/d Rijn

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: geen opgave

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 1 maart

10.00 uur: ds. M.J.M. Sijtsma van Oeveren

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 26 februari

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Viering, M. Straathof

WZC Jeroen

18.30 uur: Viering, M. Straathof

Vrijdag 28 februari

WZC Jeroen

18.30 uur: geen viering

Zaterdag 29 februari

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Eucharistieviering, M. Straathof

Zondag 1 maart

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, M. Straathof

Dinsdag 3 maart

Kapel RK begraafplaats

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 1 maart

10.00 uur: Br J. van Duin

NOORDWIJKERHOUT

Protestantse Gemeente

Witte Kerk

Zondag 1 maart

10.00 uur: ds. G.J. Loor

St. Victorkerk

Zaterdag 29 februari

19.00 uur: Eucharistieviering, P. Owel

Zondag 8 maart

10.00 uur: manna, Voorganger: Diaken B. Prins


St. Jozefkerk

Woensdag 26 februari

19.00 uur: Aswoensdag, J. Lamberts

Zondag 1 maart

10.00 uur: Eucharistieviering, P. Owel

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hart van Jezuskerk

Zondag 1 maart

09.30 uur: Kapelaan Kuik

>NOORDWIJKERHOUT / DE ZILK

26 februari

• Knutselclub voor Kinderen; Stoffig stel, Dorpsstraat 48. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Deelname € 7,50.

28 februari
• Workshop Chunky Col haken; Stoffig stel, Dorpsstraat 48. Tijd: 19.00 - 21.00 uur. Deelname € 19,95.


29 februari
• Workshop Knutselclub voor Kinderen; Stoffig stel, Dorpsstraat 48. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Deelname € 7,50.


7 maart

• 10.000-stappen wandeling; start vanaf Dorpstraat 13 (Schouten Schoenen). Tijd: 9.00 uur. Deelname € 3,00.