Zilveren Kruis wijkt voor wonen | denoordwijker
Logo denoordwijker.nl
<p>Het college is positief over woningbouw op de plaats van het voormalige Zilveren Kruis-gebouw. | Foto: Archief/WS</p>

Het college is positief over woningbouw op de plaats van het voormalige Zilveren Kruis-gebouw. | Foto: Archief/WS

Zilveren Kruis wijkt voor wonen

Vorige week kwam naar buiten dat er een officiële vergunningaanvraag kan worden verwacht voor een herontwikkeling van het al lange tijd leegstaande kantoorgebouw van het Zilveren Kruis aan de Van de Mortelstraat. En dat het college van B&W zich goed kan vinden in de eerste plannen die zijn gepresenteerd.

Het gaat om de realisatie van 160 huurappartementen. De herontwikkeling was al eerder onderwerp van gesprek. De digitalisering met als gevolg veel meer mogelijkheden tot flexibele werkplekken en thuiswerken plus de matige bereikbaarheid via openbaar vervoer, maken dat Noordwijk niet langer in trek is als kantoorlocatie. De optie om hier een volledig nieuw gemeentehuis te realiseren is ook van tafel.

Eigenaar Syntrus Achmea Real Estate & Finance richt zich in Nederland op het realiseren van duurzame huurwoningen. Zij willen in Noordwijk komen tot het bouwen van 160 huurappartementen, waarvan er dus 48 komen in de sector sociaal en 32 in middelduur.

Wethouder Theo Alkemade (CDA) uit zich namens B&W tevreden over het onderhandelingsresultaat. Hij vertelt: ‘Ik heb in mijn rol als wethouder tijdens de onderhandelingen steeds vast gehouden aan de voorwaarden in de door de gemeenteraad eerder vastgestelde woonvisie. Ik ben dan ook zeer tevreden met het resultaat. De ontwikkeling gaat voldoen aan de voorwaarde van 30% sociaal en daarnaast komt er 20% middelduur.’ Inmiddels is van een bouwontwikkeling op het nabijgelegen parkeerterrein geen sprake meer. Dit zal gaan dienen als parkeerterrein voor de bewoners zodat geen dure parkeerkelder nodig is om te voldoen aan de parkeernorm.

Als de vergunning definitief officieel wordt aangevraagd dient er een bestemmingsplanprocedure te worden gevolgd. Met de gelegenheid voor omwonenden en ander belanghebbenden om hierop zienswijzen in te dienen. Met mogelijkheden om ook de Raad van Staten nog om een oordeel te vragen. Het zal dus wel enkele jaren duren voordat het geheel is gerealiseerd en de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen.

Meer berichten