Kerkenveiling | denoordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto: thv
Bollenpraat

Kerkenveiling

Jonge kwekers kijken me een beetje ongelovig aan als ik ze vertel, dat 1 november vroeger de belangrijkste dag in het jaar was. Niet zozeer omdat het Allerheiligen was, als wel om het feit dat de centen van het hele jaar binnen kwamen. Het goudschip legde aan! Waarom betaalde de export zo laat? Dan was pas bekend hoe hoog de surpluskorting was. Overschot-bollen gingen naar een depot en werden vermalen. De kosten werden door de gezamenlijke kwekers uit het surplusfonds betaald.

Veel kerken organiseerden rond die tijd een kerkenveiling. Bollen en bollen-gerelateerde zaken werden ingebracht. Kwekers waren rond 1 nov. goed geluimd. In de loop der jaren veranderde de veiling drastisch. Alle parochianen deden mee. De St. Maarten-tulp was het einde van de bollentijd.

Hoe nu verder? Het verdienmodel van de kerk, zeg maar de inkomende financiën staan zwaar onder druk. Het aantal kerkbezoekers neemt af en nu, met de coronabeperkingen, is het uiterst stil. Onderhoud van de gebouwen vraagt veel geld en zelfs het warmstoken voor de dienst in de kerk, lijkt met zo weinig bezoekers te duur te worden. Bruiloften, begrafenissen en vergaderingen in de parochiehuizen nemen ook af.

Onlangs hield ik met vriend Theo een praatje bij de kerkdeur over hoe het vroeger ging. Vererving van een boerderij of herenhuis liep soms dood doordat de man of vrouw geen nazaten had. Misschien door een zetje van de pastoor werd dan menigmaal besloten om (een gedeelte van) de nalatenschap aan de kerk te schenken. Hopelijk hielp het bij aankomst aan de hemelpoort om toegelaten te worden! Ik weet niet of de “Kirchensteuer” in Duitsland nog steeds bestaat, maar in ieder geval hebben de kerken daar een stabiele basis. Bij ons zal dat nooit komen, misschien ook beter zo.

De twee parochies, Jozef en Victor, in Noordwijkerhout hebben nu een gezamenlijke veiling, zij het alleen met loten en een intekenlijst. De veiling-feestavond is er dit jaar niet bij. Toch is de nood in de missie en de kerken er niet minder om. Van harte aanbevolen!

Aad van Ruiten

Meer berichten